GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

İBRAHİM BAYRAMž

[ YARDIMCI DOÇENT DOKTOR ]

YRD. DOÇ. DR. İbrahim BAYRAM

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ibrahim.bayram@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İlahiyat Fakültesi 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Marmara Üniversitesi (2008- 2014)

İlahiyat Fakültesi - Temel İslam Bilimleri Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Son Devir Osmanlı Şeyhülislâmlarından Mustafa Sabri Efendi Nin Dinî Düşüncesi", Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2014

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi(2015- 2015)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BAYRAM İBRAHİM, "Muhammed Ferîd Vecdî Nin Mucizelere Bakışı", İmad, (Yayın No: 2892144) [SCI-Expanded]

BAYRAM İBRAHİM, "Mustafa Sabri Efendi Nin Mahmûd Şeltût Un Hz Îsâ Nın Ref Ve Nüzûlü Hakkındaki Fetvasına Eleştirileri", İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, 1(1), (Yayın No: 1370630) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BAYRAM İBRAHİM, "Hüseyin Kâzım Kadri Nin İman Amel İlişkisi Hakkındaki Görüşlerinin Tahlili", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(2), (Yayın No: 2256153)[AHCI]

BAYRAM İBRAHİM, "Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır In Mucizelere Bakışı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(2), 77-102. (Yayın No: 2256018)[AHCI]

BAYRAM İBRAHİM, "İslam Düşüncesinde Nübüvvetin Vehbîliği Kesbîliği Meselesi", Gaziosmanpa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(1), 169-198. (Yayın No: 2255713)[AHCI]


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ibrahim.bayram@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2008-2014
Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Son Devir Osmanlı Şeyhülislâmlarından Mustafa Sabri Efendi Nin Dinî Düşüncesi


Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2015-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.BAYRAM İBRAHİMMuhammed Ferîd Vecdî nin Mucizelere Bakışı. İMAD, (Yayın No: 2892144)
2.BAYRAM İBRAHİMMUSTAFA SABRİ EFENDİ NİN MAHMÛD ŞELTÛT UN HZ ÎSÂ NIN REF ve NÜZÛLÜ HAKKINDAKİ FETVASINA ELEŞTİRİLERİ. İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, 1(1), (Yayın No: 1370630)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BAYRAM İBRAHİMHüseyin Kâzım Kadri nin İman Amel İlişkisi Hakkındaki Görüşlerinin Tahlili. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(2), (Yayın No: 2256153)
2.BAYRAM İBRAHİMElmalılı Muhammed Hamdi Yazır ın Mucizelere Bakışı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(2), 77-102. (Yayın No: 2256018)
3.BAYRAM İBRAHİMİslam Düşüncesinde Nübüvvetin Vehbîliği Kesbîliği Meselesi. Gaziosmanpa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(1), 169-198. (Yayın No: 2255713)