GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

İBRAHİM BAYRAMž

[ YARDIMCI DOÇENT DOKTOR ]

YRD. DOÇ. DR. İbrahim BAYRAM

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ibrahim.bayram@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İlahiyat Fakültesi 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Marmara Üniversitesi (2008- 2014)

İlahiyat Fakültesi - Temel İslam Bilimleri Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Son Devir Osmanlı Şeyhülislâmlarından Mustafa Sabri Efendi'nin Dinî Düşüncesi", Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2014

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi(2015- 2015)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BAYRAM İBRAHİM, "Muhammed Ferîd Vecdî Nin Mucizelere Bakışı", İmad, (Yayın No: 2892144) [SCI-Expanded]

BAYRAM İBRAHİM, "Mustafa Sabri Efendi Nin Mahmûd Şeltût Un Hz Îsâ Nın Ref Ve Nüzûlü Hakkındaki Fetvasına Eleştirileri", İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, 1(1), (Yayın No: 1370630) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BAYRAM İBRAHİM, "Hüseyin Kâzım Kadri Nin İman Amel İlişkisi Hakkındaki Görüşlerinin Tahlili", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(2), (Yayın No: 2256153)[AHCI]

BAYRAM İBRAHİM, "Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır In Mucizelere Bakışı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(2), 77-102. (Yayın No: 2256018)[AHCI]

BAYRAM İBRAHİM, "İslam Düşüncesinde Nübüvvetin Vehbîliği Kesbîliği Meselesi", Gaziosmanpa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(1), 169-198. (Yayın No: 2255713)[AHCI]


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ibrahim.bayram@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2008-2014
Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Son Devir Osmanlı Şeyhülislâmlarından Mustafa Sabri Efendi'nin Dinî Düşüncesi


Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2015-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.BAYRAM İBRAHİMMuhammed Ferîd Vecdî nin Mucizelere Bakışı. İMAD, (Yayın No: 2892144)
2.BAYRAM İBRAHİMMUSTAFA SABRİ EFENDİ NİN MAHMÛD ŞELTÛT UN HZ ÎSÂ NIN REF ve NÜZÛLÜ HAKKINDAKİ FETVASINA ELEŞTİRİLERİ. İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, 1(1), (Yayın No: 1370630)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BAYRAM İBRAHİMHüseyin Kâzım Kadri nin İman Amel İlişkisi Hakkındaki Görüşlerinin Tahlili. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(2), (Yayın No: 2256153)
2.BAYRAM İBRAHİMElmalılı Muhammed Hamdi Yazır ın Mucizelere Bakışı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(2), 77-102. (Yayın No: 2256018)
3.BAYRAM İBRAHİMİslam Düşüncesinde Nübüvvetin Vehbîliği Kesbîliği Meselesi. Gaziosmanpa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(1), 169-198. (Yayın No: 2255713)