GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MEHMET DEMİRTAޞ

[ YARDIMCI DOÇENT DOKTOR ]

YRD. DOÇ. DR. Mehmet DEMİRTAŞ

İlahiyat Fakültesi / Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

mehmet.demirtas@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İlahiyat Fakültesi 

Bölüm

Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

İslam Felsefesi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Dokuz Eylül Üniversitesi (2002- 2012)

İlahiyat Fakültesi - Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi (1998- 2001)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli)

LİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi (1992- 1997)

İlahiyat Fakültesi -

TEZLER

DOKTORA, "Josiah Royce'un Din Anlayışı", Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2012

YÜKSEK LİSANS, "Wilfred Cantwell Smith`İn Din Anlayışı", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

İlahiyat Temel Alanı - Felsefe ve Din Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü/ İslam Felsefesi Anabilim Dalı, (2013- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, İslam Felsefesi Anabilim Dalı, (2014- 2016)

verdiği dersler

Ortaçağ İslam Felsefesi, Yüksek Lisans, (2015-2016)

Sistematik Felsefe, Yüksek Lisans, (2015-2016)

İslam Felsefesi Tarihi, Lisans, (2015-2016)

Din Felsefesi, Lisans, (2015-2016)

İslam Ahlak Esasları Ve Felsefesi , Lisans, (2015-2016)

İslam Ahlakı, Lisans, (2014-2015)

Mantık, Lisans, (2014-2015)

Çağdaş İslam Düşüncesi, Lisans, (2014-2015)

Günümüz İslam Felsefesinin Ana Sorunları, Yüksek Lisans, (2014-2015)

Çağdaş Felsefe, Yüksek Lisans, (2014-2015)

Sistematik Felsefe, Yüksek Lisans, (2014-2015)

Günümüz Felsefe Akımları, Lisans, (2014-2015)

İslam Felsefesi Tarihi, Lisans, (2014-2015)

İlkçağ Felsefe Tarihi, Lisans, (2014-2015)

Felsefe Tarihi, Lisans, (2014-2015)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

DEMİRTAŞ MEHMET, (2015). "Wilfred Cantwell Smith İn Din Ve İslam Kavramına Bakışı", Route Educational And Social Science Journal, 2(2), 530-545. (Yayın No: 1411166)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

DEMİRTAŞ MEHMET, (2016). "Antik Yunan Filozoflarındakiadalet Anlayışınınislam Filozoflarına Etkisi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 2435-2449. (Yayın No: 2717920)

DEMİRTAŞ MEHMET, (2015). "Müslüman İnancının Sembolik Göstergesi Olarak Şehadet Wilfred Cantwell Smith Den Tercüme", Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 153-160. (Yayın No: 1532499)

DEMİRTAŞ MEHMET, (2014). "Her Değişmenin Bir Nedeni Vardır Sentetik A Priori Önermesi Doğrultusunda Kant Hume Ve Gazali De Nedensellik İlkesi", Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18(2), 367-390. (Yayın No: 84778)

DEMİRTAŞ MEHMET, (2014). "Son Dönem İslam Tarihinde İman Tasdik İn Anlamıyazar Wilfred Cantwell Smith Tercüme Çev Mehmet Demirtyaş", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyatfakültesi Dergisi, 2(1), 375-412. (Yayın No: 1325502)

DEMİRTAŞ MEHMET, (2014). "Tokat In Yetiştirdiği İlim Ve Fikir Önderlerinden Şeyhülislam Molla Hüsrev", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(1), 429-433. (Yayın No: 2807092)

DEMİRTAŞ MEHMET, (2014). "Kur An Tanrı Sözü Müdür Wilfred Cantwell Smith Den Tercüme", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (5), 167-187. (Yayın No: 1411195)

DEMİRTAŞ MEHMET, (2013). "Kant In İnanca Yer Açmak İçin Bilgiyi İnkar Ettim Sözünün İman Ve Bilgi Açısından Değerlendirilmesi", Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(1), 289-303. (Yayın No: 1325353)

DEMİRTAŞ MEHMET, (2012). "Josıah Royce Un Sadakat Felsefesine Göre Hıristiyanlık Bir Sadakat Dini Midir", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2), 165-192. (Yayın No: 85075)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

DEMİRTAŞ MEHMET (2015). Molla Hüsrev in Hayatı ve İlmi Kişiliğinin Sadakat Ahlakı Açısından Değerlendirilmesi. DOİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2226141)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Frederıck Robert Tennant Da Tanrı Âlem İlişkisi (2016)., DEMİRTAŞ MEHMET, Otorite, Sayfa Sayısı: 220, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2801682)

Josıah Royce Un Din Felsefesi (2016)., DEMİRTAŞ MEHMET, Otorite, Sayfa Sayısı: 349, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2687082)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1998-2013, ÖĞRETMEN, MILLI EGITIM BAKANLIGI MAMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE EĞİTİM YÖNETİCİSİ, ÖĞRETMEN VE EĞİTİM YÖNEİCİSİ, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:mehmet.demirtas@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2002-2012
Dokuz Eylül Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Josiah Royce'un Din Anlayışı
Yüksek Lisans
1998-2001
Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Wilfred Cantwell Smith`İn Din Anlayışı
Lisans
1992-1997
Dokuz Eylül Üniversitesi
İlahiyat FakültesiAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2014-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2015-2016)İSLAM FELSEFESİ TARİHİTürkçe2
(2015-2016)DİN FELSEFESİTürkçe2
(2015-2016)İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Türkçe2
(2014-2015)İSLAM AHLAKITürkçe2
(2014-2015)MANTIKTürkçe2
(2014-2015)ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİTürkçe2
(2014-2015)GÜNÜMÜZ FELSEFE AKIMLARITürkçe2
(2014-2015)İSLAM FELSEFESİ TARİHİTürkçe2
(2014-2015)İLKÇAĞ FELSEFE TARİHİTürkçe2
(2014-2015)FELSEFE TARİHİTürkçe2
Yüksek Lisans
(2015-2016)ORTAÇAĞ İSLAM FELSEFESİTürkçe3
(2015-2016)SİSTEMATİK FELSEFETürkçe3
(2014-2015)GÜNÜMÜZ İSLAM FELSEFESİNİN ANA SORUNLARITürkçe3
(2014-2015)ÇAĞDAŞ FELSEFETürkçe2
(2014-2015)SİSTEMATİK FELSEFETürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.DEMİRTAŞ MEHMET (2015). Wilfred Cantwell Smith in Din ve İslam Kavramına Bakışı. Route Educational and Social Science Journal, 2(2), 530-545. (Yayın No: 1411166)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.DEMİRTAŞ MEHMET (2016). ANTİK YUNAN FİLOZOFLARINDAKİADALET ANLAYIŞININİSLAM FİLOZOFLARINA ETKİSİ. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 2435-2449. (Yayın No: 2717920)
2.DEMİRTAŞ MEHMET (2015). MÜSLÜMAN İNANCININ SEMBOLİK GÖSTERGESİ OLARAK ŞEHADET Wilfred Cantwell Smith den Tercüme. Sosyal bilimler Dergisi, 2(3), 153-160. (Yayın No: 1532499)
3.DEMİRTAŞ MEHMET (2014). Her Değişmenin Bir Nedeni Vardır Sentetik A Priori Önermesi Doğrultusunda Kant Hume Ve Gazali de Nedensellik İlkesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18(2), 367-390. (Yayın No: 84778)
4.DEMİRTAŞ MEHMET (2014). SON DÖNEM iSLAM TARİHİNDE iMAN TASDİK İN ANLAMIYazar Wilfred Cantwell Smith Tercüme Çev Mehmet Demirtyaş. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyatFakültesi Dergisi, 2(1), 375-412. (Yayın No: 1325502)
5.DEMİRTAŞ MEHMET (2014). Tokat ın Yetiştirdiği İlim Ve Fikir Önderlerinden Şeyhülislam Molla Hüsrev. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(1), 429-433. (Yayın No: 2807092)
6.DEMİRTAŞ MEHMET (2014). Kur an Tanrı Sözü Müdür Wilfred Cantwell Smith den Tercüme. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (5), 167-187. (Yayın No: 1411195)
7.DEMİRTAŞ MEHMET (2013). Kant ın İnanca yer açmak için bilgiyi inkar ettim Sözünün iman ve bilgi açısından değerlendirilmesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi, 17(1), 289-303. (Yayın No: 1325353)
8.DEMİRTAŞ MEHMET (2012). JOSIAH ROYCE UN SADAKAT FELSEFESİNE GÖRE HIRİSTİYANLIK BİR SADAKAT DİNİ MİDİR. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, (2), 165-192. (Yayın No: 85075)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.DEMİRTAŞ MEHMET (2015). Molla Hüsrev in Hayatı ve İlmi Kişiliğinin Sadakat Ahlakı Açısından Değerlendirilmesi. DOİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2226141)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.FREDERICK ROBERT TENNANT DA TANRI ÂLEM İLİŞKİSİ (2016)., DEMİRTAŞ MEHMET, Otorite, Sayfa Sayısı: 220, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2801682)
2.JOSIAH ROYCE UN DİN FELSEFESİ (2016)., DEMİRTAŞ MEHMET, Otorite, Sayfa Sayısı: 349, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2687082)
Üniversite Dışı Deneyim

1998-2013ÖĞRETMENMILLI EGITIM BAKANLIGI MAMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE EĞİTİM YÖNETİCİSİ, ÖĞRETMEN VE EĞİTİM YÖNEİCİSİ, (Kamu)