GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

FATİH POLATž

[ YARDIMCI DOÇENT DOKTOR ]

YRD. DOÇ. DR. Fatih POLAT

Almus Meslek Yüksekokulu / Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Almus Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü 

Anabilim Dalı

Laboratuvar Teknolojisi Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Fırat Üniversitesi (2004- 2009)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Analitik Kimya (Yl) (Tezli)

YÜKSEK LİSANS, Fırat Üniversitesi (2001- 2003)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Analitik Kimya (Yl) (Tezli)

LİSANS, Fırat Üniversitesi (1997- 2001)

Fen-Edebiyat Fakültesi -

TEZLER

DOKTORA, "Almus Baraj Gölü'nde Bazı Fizikokimyasal Parametrelerin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Değerlendirilmesi Ve Gölün Fosfor Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi", Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009

YÜKSEK LİSANS, "Sularda 4-(1-Metil-1-Aril Siklobütan-3-İl)-2-Aminotiyazol Kullanılarak Spektrofotometrik Yöntemle No2 Tayini", Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı - Kimya

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Almus Meslek Yüksekokulu/ Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü/ Laboratuvar Teknolojisi Pr., (2014- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Almus Meslek Yüksekokulu/ Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü/ Çevre Koruma Ve Kontrol Pr., (2009- 2014)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Almus Meslek Yüksekokulu(2004- 2009)


İdari Görevler

Myo/Yüksekokul Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Almus Meslek Yüksekokulu, (2010- Devam Ediyor)

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Almus Meslek Yüksekokulu, (2006- 2008)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Almus Meslek Yüksekokulu, Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü, (2014- Devam Ediyor)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Almus Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlar Bölümü, (2010- 2014)

verdiği dersler

Pestisitler Ve Analizleri, Önlisans, (2016-2017)

Sularda Ağır Metal Kirliliği Ve Su Canlıları Üzerine Etkileri, Önlisans, (2016-2017)

Su Kirliliği Ve Kontrolü, Önlisans, (2016-2017)

Analitik Kimya Iı, Önlisans, (2016-2017)

Genel Kimya Iı, Önlisans, (2016-2017)

Ağır Metal Kirliliği Ve Analiz Yöntemleri, Yüksek Lisans, (2016-2017)

İçme Suyu Analizi, Önlisans, (2016-2017)

Organik Kimya 1, Önlisans, (2016-2017)

Enstrumental Analiz, Önlisans, (2016-2017)

Genel Kimya I, Önlisans, (2016-2017)

Analitik Kimya I, Önlisans, (2016-2017)

Sularda Besin Tuzları Ve Ötrofikasyon, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Su Ürünlerinde Analitik Teknikler, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Sularda Besin Tuzları Ve Ötrofikasyon, Yüksek Lisans, (2015-2016)

Sularda Ağır Metal Kirliliği Ve Su Canlıları Üzerine Etkileri, Yüksek Lisans, (2015-2016)

Pestisitler Ve Analizleri, Önlisans, (2015-2016)

Ağır Metal Kirliliği Ve Analiz Yöntemleri, Önlisans, (2015-2016)

Su Kirliliği Ve Kontrolü, Önlisans, (2015-2016)

Genel Kimya Iı, Önlisans, (2015-2016)

Analitik Kimya Iı, Önlisans, (2015-2016)

Analitik Kimya I, Önlisans, (2015-2016)

Su Kirliliği Ve Su Kalite Kriterleri, Yüksek Lisans, (2014-2015)

Su Ürünlerinde Analitik Teknikler, Yüksek Lisans, (2014-2015)

Ötrofikasyon, Önlisans, (2014-2015)

Ağır Metal Kirliliği Ve Analiz Yöntemleri, Önlisans, (2014-2015)

Genel Kimya Iı, Önlisans, (2014-2015)

Genel Kimya I, Önlisans, (2014-2015)

Sularda Toksit Maddeler, Önlisans, (2014-2015)

İçme Suyu Analizi, Önlisans, (2014-2015)

Su Kalitesi Modelleme, Önlisans, (2014-2015)

Su Kalitesi Ve Kirliliği, Önlisans, (2014-2015)

Su Kirliliği Ve Kontrolü, Önlisans, (2014-2015)

Laboratuar Güvenliği, Önlisans, (2014-2015)

Laboratuar Teknikleri Iı, Önlisans, (2014-2015)

Laboratuar Teknikleri I, Önlisans, (2014-2015)

Proje, Önlisans, (2014-2015)

Hava Kirliliği Ve Kontrolü, Önlisans, (2014-2015)

Mesleki İngilizce, Önlisans, (2014-2015)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

DOĞAN HAKAN METE,POLAT FATİH,BUHAN EKREM,KILIÇ ORHAN METE,YILMAZ Doğaç Sencer,BUHAN DİRİM Saliha, (2016). "Modeling And Mapping Temperature Secchi Depth And Chlorophyll A Distributions Of Zinav Lake By Using Gıs And Landsat 7 Etm Imagery", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 3((2016)33(3)), 55-60. (Yayın No: 2946485)

DOĞAN HAKAN METE,KILIÇ ORHAN METE,Doğaç Sencer Yılmaz,BUHAN EKREM,POLAT FATİH,Saliha Dirim Buhan, (2015). "Integration Of Gıs And Remote Sensing With The Usle Model İn The Assessment Of Annual Soil Loss And Sediment İnput Of Zinav Lake Basin İn Turkey", Fresenius Environmental Bulletin, 24(No 1a.2015), 172-179. (Yayın No: 1406563) [SCI-Expanded]

KAYMAK NEHİR,Kirk O Winemiller,AKIN ŞENOL,ALTUNER ZEKERİYA,POLAT FATİH,DAL TARIK, (2015). "Stable İsotope Analysis Reveals Relative İnfluences Of Seasonal Hydrologic Variation And İmpoundment On Assimilation Of Primary Production Sources By Fish İn The Upper Yesilırmak River Turkey", Hydrobiologia, , Doi: 10.1007/s10750-015-2201-9 (Yayın No: 1407558) [SCI-Expanded]

Saliha Dirim Buhan,BEKTAŞ NİHAL,Mehmet Ali T Koçer,DOĞAN HAKAN METE,POLAT FATİH, (2015). "Trophic Status And Threats İn Zinav Lake Tokat Turkey", Fresenius Environmental Bulletin, 24(No 1a.2015), 203-207. (Yayın No: 1407703) [SCI-Expanded]

POLAT FATİH,DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM,KILIÇ ORHAN METE,Saliha Dirim Buhan, (2015). "Accumulation And Behavior Of Some Heavy Metals İn The Main Components Of Zinav Lake Basin Ecosystem", Fresenius Environmental Bulletin, 24(No 1a.2015), 180-187. (Yayın No: 1407772) [SCI-Expanded]

POLAT FATİH,AKIN ŞENOL,YILDIRIM ALPER,DAL TARIK, (2015). "The Effects Of Point Pollutants Originated Heavy Metals Lead Copper İron And Cadmium On Fish Living İn Yeşilırmak River Turkey", Toxicology And Industrial Health, , Doi: 10.1177/0748233714565709 (Yayın No: 1407823) [SCI-Expanded]

ÖZMEN HABİBE,AKARSU SAADET,POLAT FATİH,ÇUKUROVALI ALAADDİN, (2013). "The Levels Of Calcium And Magnesium And Of Selected Trace Elements İn Whole Blood And Scalp Hair Of Children With Growth Retardation", Iran J Pediatr, 23(2), 125-130. (Yayın No: 122927) [SCI-Expanded]

Fatih Polat, Hasan Atabey, Hayati Sarı, Allaaddin Çukurovalı, (2013). "Potentiometric Study Of Equilibrium Constants Of A Novel Triazine Thione Derivative And İts Stability Constants With Hg2 Cu2 Ni2 Pb2 And Zn2 Metal İons İn Ethanol And Water Mixed", Turkish Journal Of Chemistry, 37(1), 439-448. (Yayın No: 122933) [SCI-Expanded]

Ekrem Buhan, Hakan Mete Doğan, Saliha Dirim Buhan, Saim Özdemir, Fatih Polat, Çisem Nilden Doğan, (2013). "Investigating Phosphorus And Turbidity Removal Efficiencies Of Main Aquatic Vegetation Species İn The Lower Kelkit Basin Of Turkey", Turkish Journal Of Botany, 37(doi:10.3906/bot-1209-21), 744-752. (Yayın No: 122922) [SCI-Expanded]

Şenol Akın, Fatih Polat, Alper Yıldırım, Tarık Dal, (2011). "The Effects Of Pollutants On Blood Parameters Of Cyprinids İn Yesilirmak River Of Turkey Are The Fish At Stress Due To Trash Dumping Area", Fresenius Environmental Bulletin, 20(8), 1993-2001. (Yayın No: 122947) [SCI-Expanded]

BUHAN EKREM,MA Turan Koçer,POLAT FATİH,DOĞAN HAKAN METE,SALİHA DİRİM,EMİNE TURGUT NEARY, (2010). "Almus Baraj Gölü Su Kalitesinin Alabalık Yetistiriciligi Açısından Degerlendirilmesi Ve Tasıma Kapasitesinin Tahmini", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, Jafag, 27(1), 57-65. (Yayın No: 130786)

ÖZMEN HABİBE,POLAT FATİH,ÇUKUROVALI ALAADDİN, (2007). "Spectrophotometric Determination Of Nitrite İn Water Samples With 4 1 Methyl 1 Mesitylcyclobutane 3 Yl 2 Aminothiazole", Analytical Letters, 39(4), 823-833., Doi: 10.1080/00032710600611590 (Yayın No: 122907) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT,KILIÇ ORHAN METE,KAYMAK NEHİR,ÇETİN Evren,DAL TARIK,POLAT FATİH,AKIN ŞENOL,DOĞAN HAKAN METE, (2016). "Fish Diversity Distribution Of Tokat Region", Gaziosmanpaşa Journal Of Scientific Research, 21468168((2016)13), 69-86. (Yayın No: 2947213)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:fatih.polat@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Doktora
2004-2009
Fırat Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Analitik Kimya (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Almus Baraj Gölü'nde Bazı Fizikokimyasal Parametrelerin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Değerlendirilmesi Ve Gölün Fosfor Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi
Yüksek Lisans
2001-2003
Fırat Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Analitik Kimya (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Sularda 4-(1-Metil-1-Aril Siklobütan-3-İl)-2-Aminotiyazol Kullanılarak Spektrofotometrik Yöntemle No2 Tayini
Lisans
1997-2001
Fırat Üniversitesi
Fen-Edebiyat FakültesiAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU/ KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/ LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ PR.
Yardımcı Doçent
2009-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU/ ÇEVRE KORUMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL PR.
Öğretim Görevlisi
2004-2009
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU


İdari Görevler

Bölüm Bşk.
2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
2006-2008
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Bşk.
2010-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU
MYO/Yüksekokul Müdürü
2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2016-2017)PESTİSİTLER VE ANALİZLERİTürkçe3
(2016-2017)SULARDA AĞIR METAL KİRLİLİĞİ VE SU CANLILARI ÜZERİNE ETKİLERİTürkçe3
(2016-2017)SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜTürkçe3
(2016-2017)ANALİTİK KİMYA IITürkçe3
(2016-2017)GENEL KİMYA IITürkçe3
(2016-2017)İÇME SUYU ANALİZİTürkçe3
(2016-2017)ORGANİK KİMYA 1Türkçe3
(2016-2017)ENSTRUMENTAL ANALİZTürkçe3
(2016-2017)GENEL KİMYA ITürkçe3
(2016-2017)ANALİTİK KİMYA ITürkçe3
(2015-2016)PESTİSİTLER VE ANALİZLERİTürkçe3
(2015-2016)AĞIR METAL KİRLİLİĞİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİTürkçe3
(2015-2016)SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜTürkçe3
(2015-2016)GENEL KİMYA IITürkçe3
(2015-2016)ANALİTİK KİMYA IITürkçe3
(2015-2016)ANALİTİK KİMYA ITürkçe3
(2014-2015)ÖTROFİKASYONTürkçe2
(2014-2015)AĞIR METAL KİRLİLİĞİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİTürkçe2
(2014-2015)GENEL KİMYA IITürkçe3
(2014-2015)GENEL KİMYA ITürkçe3
(2014-2015)SULARDA TOKSİT MADDELERTürkçe2
(2014-2015)İÇME SUYU ANALİZİTürkçe2
(2014-2015)SU KALİTESİ MODELLEMETürkçe2
(2014-2015)SU KALİTESİ VE KİRLİLİĞİTürkçe2
(2014-2015)SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜTürkçe4
(2014-2015)LABORATUAR GÜVENLİĞİTürkçe2
(2014-2015)LABORATUAR TEKNİKLERİ IITürkçe4
(2014-2015)LABORATUAR TEKNİKLERİ ITürkçe4
(2014-2015)PROJETürkçe4
(2014-2015)HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜTürkçe4
(2014-2015)MESLEKİ İNGİLİZCEİngilizce2
Yüksek Lisans
(2016-2017)AĞIR METAL KİRLİLİĞİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİTürkçe3
(2016-2017)SULARDA BESİN TUZLARI VE ÖTROFİKASYONTürkçe3
(2016-2017)SU ÜRÜNLERİNDE ANALİTİK TEKNİKLERTürkçe3
(2015-2016)SULARDA BESİN TUZLARI VE ÖTROFİKASYONTürkçe3
(2015-2016)SULARDA AĞIR METAL KİRLİLİĞİ VE SU CANLILARI ÜZERİNE ETKİLERİTürkçe3
(2014-2015)SU KİRLİLİĞİ VE SU KALİTE KRİTERLERİTürkçe3
(2014-2015)SU ÜRÜNLERİNDE ANALİTİK TEKNİKLERTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.DOĞAN HAKAN METE,POLAT FATİH,BUHAN EKREM,KILIÇ ORHAN METE,YILMAZ Doğaç Sencer,BUHAN DİRİM Saliha (2016). Modeling and Mapping Temperature Secchi Depth and Chlorophyll a Distributions of Zinav Lake by Using GIS and Landsat 7 ETM Imagery. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 3((2016)33(3)), 55-60. (Yayın No: 2946485)
2.DOĞAN HAKAN METE,KILIÇ ORHAN METE,Doğaç Sencer Yılmaz,BUHAN EKREM,POLAT FATİH,Saliha Dirim Buhan (2015). Integration of GIS and remote sensing with the usle model in the assessment of annual soil loss and sediment input of Zinav Lake Basin in Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 24(No 1a.2015), 172-179. (Yayın No: 1406563)
3.KAYMAK NEHİR,Kirk O Winemiller,AKIN ŞENOL,ALTUNER ZEKERİYA,POLAT FATİH,DAL TARIK (2015). Stable isotope analysis reveals relative influences of seasonal hydrologic variation and impoundment on assimilation of primary production sources by fish in the Upper Yesilırmak River Turkey. Hydrobiologia, , Doi: 10.1007/s10750-015-2201-9 (Yayın No: 1407558)
4.Saliha Dirim Buhan,BEKTAŞ NİHAL,Mehmet Ali T Koçer,DOĞAN HAKAN METE,POLAT FATİH (2015). Trophic status and threats in Zinav Lake Tokat Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 24(No 1a.2015), 203-207. (Yayın No: 1407703)
5.POLAT FATİH,DOĞAN HAKAN METE,BUHAN EKREM,KILIÇ ORHAN METE,Saliha Dirim Buhan (2015). Accumulation and behavior of some heavy metals in the main components of Zinav Lake Basin Ecosystem. Fresenius Environmental Bulletin, 24(No 1a.2015), 180-187. (Yayın No: 1407772)
6.POLAT FATİH,AKIN ŞENOL,YILDIRIM ALPER,DAL TARIK (2015). The effects of point pollutants originated heavy metals lead copper iron and cadmium on fish living in Yeşilırmak River Turkey. Toxicology and Industrial Health, , Doi: 10.1177/0748233714565709 (Yayın No: 1407823)
7.ÖZMEN HABİBE,AKARSU SAADET,POLAT FATİH,ÇUKUROVALI ALAADDİN (2013). The levels of calcium and magnesium and of selected trace elements in whole blood and scalp hair of children with growth retardation. Iran J Pediatr, 23(2), 125-130. (Yayın No: 122927)
8.Fatih Polat, Hasan Atabey, Hayati Sarı, Allaaddin Çukurovalı (2013). Potentiometric study of equilibrium constants of a novel triazine thione derivative and its stability constants with Hg2 Cu2 Ni2 Pb2 and Zn2 metal ions in ethanol and water mixed. Turkish Journal of Chemistry, 37(1), 439-448. (Yayın No: 122933)
9.Ekrem Buhan, Hakan Mete Doğan, Saliha Dirim Buhan, Saim Özdemir, Fatih Polat, Çisem Nilden Doğan (2013). Investigating phosphorus and turbidity removal efficiencies of main aquatic vegetation species in the Lower Kelkit Basin of Turkey. Turkish Journal of Botany, 37(doi:10.3906/bot-1209-21), 744-752. (Yayın No: 122922)
10.Şenol Akın, Fatih Polat, Alper Yıldırım, Tarık Dal (2011). The effects of pollutants on blood parameters of cyprinids in Yesilirmak River of Turkey are the fish at stress due to trash dumping area. Fresenius Environmental Bulletin, 20(8), 1993-2001. (Yayın No: 122947)
11.BUHAN EKREM,MA Turan Koçer,POLAT FATİH,DOĞAN HAKAN METE,SALİHA DİRİM,EMİNE TURGUT NEARY (2010). Almus Baraj Gölü Su Kalitesinin Alabalık Yetistiriciligi Açısından Degerlendirilmesi ve Tasıma Kapasitesinin Tahmini. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG, 27(1), 57-65. (Yayın No: 130786)
12.ÖZMEN HABİBE,POLAT FATİH,ÇUKUROVALI ALAADDİN (2007). Spectrophotometric Determination of Nitrite in Water Samples with 4 1 Methyl 1 Mesitylcyclobutane 3 yl 2 Aminothiazole. Analytical Letters, 39(4), 823-833., Doi: 10.1080/00032710600611590 (Yayın No: 122907)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT,KILIÇ ORHAN METE,KAYMAK NEHİR,ÇETİN Evren,DAL TARIK,POLAT FATİH,AKIN ŞENOL,DOĞAN HAKAN METE (2016). Fish Diversity Distribution of Tokat Region. Gaziosmanpaşa Journal of Scientific Research, 21468168((2016)13), 69-86. (Yayın No: 2947213)