GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ÖZGE GÖKTÜRKž

[ YARDIMCI DOÇENT DOKTOR ]

YRD. DOÇ. DR. Özge GÖKTÜRK

Diş Hekimliği Fakültesi / Klinik Bilimler Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ozge.gokturk@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Diş Hekimliği Fakültesi 

Bölüm

Klinik Bilimler Bölümü 

Anabilim Dalı

Periodontoloji Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2007- 2012)

Diş Hekimliği Fakültesi - Klinik Bilimler Bölümü

LİSANS, Atatürk Üniversitesi (2002- 2007)

Diş Hekimliği Fakültesi -

TEZLER

DOKTORA, "Periodontal Sağlıklı, Periodontitisli Ve Ortodontik Tedavi Gören Bireylerin Ağız Kokusu Değerlerinin Halimetre Ve Gaz Kromatografi İle Tayini", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2012

YABANCI DİLLER

Almanca

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Periodontoloji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Diş Hekimliği Fakültesi/ Klinik Bilimler Bölümü/ Periodontoloji Anabilim Dalı, (2014- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Komisyon Başkanlığı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Periodontoloji Anabilim Dalı, (2014- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Periodontoloji Ve İmplantolojide Literatür Taranması, Poster Hazırlanması Ve Makale Yazım Kuralları, Doktora, (2015-2016)

Periimplatitis, İmplant Çevresi Dokuların Hastalıkları, Doktora, (2015-2016)

İmplant Cerrahisi, Doktora, (2015-2016)

İmplant Uygulamalarında Sert Ve Yumuşak Doku Yetersizlikleri İle Tedavileri, Doktora, (2015-2016)

İmplantın Osteointegrasyonunda Klinik Endikasyon Ve Tedavi Planlaması, Doktora, (2015-2016)

Periodontoloji, Lisans, (2015-2016)

Rejeneratif Periodontal Tedaviler, Doktora, (2014-2015)

Periodontal Plastik Cerrahi Tedavi, Doktora, (2014-2015)

Periodontal Hastalıkların Tanı Ve Tedavi Planlamasına Yönelik İleri Düzey Uygulamalar, Doktora, (2014-2015)

Periodontolojide Akut, Ağrılı Durumlar Ve Acil Yaklaşımlar, Doktora, (2014-2015)

Cerrahi Periodontal Tedaviler, Doktora, (2014-2015)

yönetilen tezler

Diş Hekimliği Uzmanlık, Fatma UÇAN YARKAÇ, "Hamile Olan Ve Olmayan Kadınlarda Stresin Periodontal Duruma Etkisi",

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GÖKTÜRK ÖZGE,AYDEMİR TURKAL HÜMERYA,UÇAN YARKAÇ FATMA,TÜLÜ FEYZA, (2016). "Host Derived Enzymes İn Gingival Crevicular Fluid As A Periodontal Diagnostic Biomarker Part 1 Review", Turkiye Klinikleri Journal Of Dental Sciences, 22(3), 209-216., Doi: 10.5336/dentalsci.2015-48350 (Yayın No: 3178332)

GÖKTÜRK ÖZGE,AYDEMİR TURKAL HÜMERYA,UÇAN YARKAÇ FATMA,TÜLÜ FEYZA, (2016). "Host Derived Enzymes İn Gingival Crevicular Fluid As A Periodontal Diagnostic Biomarker Part 2 Review", Turkiye Klinikleri Journal Of Dental Sciences, 22(3), 217-224., Doi: 10.5336/dentalsci.2015-48378 (Yayın No: 3178244)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GÖKTÜRK ÖZGE,GÖKTÜRK HAKAN, (2014). "Amasya Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezine Başvuran Hastaların Endodontik Ve Periodontal Tedavi Gereksinimlerine Göre Araştırılması", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 24(3), 360-366. (Yayın No: 1885609)

GÖKTÜRK ÖZGE,DEVRİM İNCİ, (2014). "Farklı Hasta Gruplarında Periodontal Durum İle Halitozis İlişkisinin Değerlendirilmesi", Cumhuriyet Dental Journal, 17(4), 350-360. (Yayın No: 1885486)

GÖKTÜRK ÖZGE,DEVRİM İNCİ, (2014). "Ağız Kokusu", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, (9), 85-91. (Yayın No: 1885121)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BALCI YÜCE HATİCE,GÖKTÜRK HAKAN,GÖKTÜRK ÖZGE (2015). The Effect of Ozone on Treatment of the Endodontic Periodontal Combined Lesions in Aggressive Periodontitis Case Report. EuroPerio 8 (Poster) (Yayın No:1884028)

GÖKTÜRK ÖZGE,DEVRİM İNCİ (2013). Periodontal Sağlıklı Periodontitisli ve Ortodontik Tedavi Gören Bireylerin Ağız Kokusu Değerlerinin Halimetre ve Oral Chroma ile Tayini. Türk Periodontoloji Derneği 43. Bilimsel Kongresi (Poster) (Yayın No:1883648)

ÖNGÖZ DEDE FİGEN,GÖKTÜRK ÖZGE,OTAN ÖZDEN FEYZA,GÜREL MELEK (2008). Etil alkol kaynaklı oral mukozal irritasyon. Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi (Poster) (Yayın No:1880540)

BALCI YÜCE HATİCE,GÖKTÜRK ÖZGE,AYDEMİR TURKAL HÜMERYA,İNANIR AHMET,BENLİ İSMAİL Assessment of local and systemic 25 hydroxy Vitamin D RANKL OPG and TNF levels in patients with rheumatoid arthritis and periodontitis. Balkan Stomatological Society Congress (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3178784)

GÖKTÜRK ÖZGE,GÖKTÜRK HAKAN THE EFFECT OF PRP WITH BONE GRAFT IN PERIODONTAL REGENERATION IN AGGRESSIVE PERIODONTITIS CASE REPORT. BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY BaSS (Poster) (Yayın No:3010584)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

GÖKTÜRK ÖZGE,BALCI YÜCE HATİCE,AYDEMİR TURKAL HÜMERYA,SEMA İNANIR (2015). Periodontal Tedavinin Psikolojik Durum Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi (Poster) (Yayın No:1884225)

GÖKTÜRK ÖZGE,UÇAN YARKAÇ FATMA,GÜLEÇ CEYDA (2015). Multidisipliner Tedavi Yaklaşımları ve Estetik. Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi (Poster) (Yayın No:1884315)

BALCI YÜCE HATİCE,GÖKTÜRK ÖZGE,AYDEMİR TURKAL HÜMERYA,BOSTANCI VİLDAN,İNANIR AHMET (2015). Fibromiyalji Sendromu olan Hastalarda Periodontal Hastalık Görülme sıklığının Araştırılması. Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi (Poster) (Yayın No:1884440)

GÖKTÜRK ÖZGE,UÇAN YARKAÇ FATMA,AYDEMİR TURKAL HÜMERYA (2015). Vestibuloplasti operasyon teknikleri sonrası etkinliğin değerlendirilmesi olgu sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi (Poster) (Yayın No:1884508)

AYDEMİR TURKAL HÜMERYA,GÖKTÜRK ÖZGE,BALCI YÜCE HATİCE,TAŞKAN MEHMET MURAT,UÇAN YARKAÇ FATMA (2015). Türk Popülasyonunda Dişeti Çekilmesinin Etiyolojisi Risk Faktörleri ve Prevelansı. Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi (Poster) (Yayın No:1884573)

GÖKTÜRK ÖZGE,GÖKTÜRK HAKAN (2014). Kök kanal tedavisi insidansının cinsiyet yaş sistemik hastalıklar ve periodontal duruma göre değerlendirilmesi. Türk Endodonti Derneği 12. Uluslararası Kongresi (Poster) (Yayın No:1883773)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ozge.gokturk@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2007-2012
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi/Klinik Bilimler Bölümü

Tez Adı:Periodontal Sağlıklı, Periodontitisli Ve Ortodontik Tedavi Gören Bireylerin Ağız Kokusu Değerlerinin Halimetre Ve Gaz Kromatografi İle Tayini
Lisans
2002-2007
Atatürk Üniversitesi
Diş Hekimliği FakültesiAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ/ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/ PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Komisyon Başkanlığı
2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2015-2016)PERİODONTOLOJİTürkçe2
Doktora
(2015-2016)PERİODONTOLOJİ VE İMPLANTOLOJİDE LİTERATÜR TARANMASI, POSTER HAZIRLANMASI VE MAKALE YAZIM KURALLARITürkçe2
(2015-2016)PERİİMPLATİTİS, İMPLANT ÇEVRESİ DOKULARIN HASTALIKLARITürkçe2
(2015-2016)İMPLANT CERRAHİSİTürkçe2
(2015-2016)İMPLANT UYGULAMALARINDA SERT VE YUMUŞAK DOKU YETERSİZLİKLERİ İLE TEDAVİLERİTürkçe2
(2015-2016)İMPLANTIN OSTEOİNTEGRASYONUNDA KLİNİK ENDİKASYON VE TEDAVİ PLANLAMASITürkçe2
(2014-2015)REJENERATİF PERİODONTAL TEDAVİLERTürkçe4
(2014-2015)PERİODONTAL PLASTİK CERRAHİ TEDAVİTürkçe4
(2014-2015)PERİODONTAL HASTALIKLARIN TANI VE TEDAVİ PLANLAMASINA YÖNELİK İLERİ DÜZEY UYGULAMALARTürkçe4
(2014-2015)PERİODONTOLOJİDE AKUT, AĞRILI DURUMLAR VE ACİL YAKLAŞIMLARTürkçe4
(2014-2015)CERRAHİ PERİODONTAL TEDAVİLERTürkçe4
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Fatma UÇAN YARKAÇ, "Hamile Olan ve Olmayan Kadınlarda Stresin Periodontal Duruma Etkisi", Diş Hekimliği Uzmanlık


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.GÖKTÜRK ÖZGE,AYDEMİR TURKAL HÜMERYA,UÇAN YARKAÇ FATMA,TÜLÜ FEYZA (2016). Host Derived Enzymes in Gingival Crevicular Fluid as a Periodontal Diagnostic Biomarker Part 1 Review. Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, 22(3), 209-216., Doi: 10.5336/dentalsci.2015-48350 (Yayın No: 3178332)
2.GÖKTÜRK ÖZGE,AYDEMİR TURKAL HÜMERYA,UÇAN YARKAÇ FATMA,TÜLÜ FEYZA (2016). Host Derived Enzymes in Gingival Crevicular Fluid as a Periodontal Diagnostic Biomarker Part 2 Review. Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, 22(3), 217-224., Doi: 10.5336/dentalsci.2015-48378 (Yayın No: 3178244)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.GÖKTÜRK ÖZGE,GÖKTÜRK HAKAN (2014). Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine Başvuran Hastaların Endodontik ve Periodontal Tedavi Gereksinimlerine Göre Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 24(3), 360-366. (Yayın No: 1885609)
2.GÖKTÜRK ÖZGE,DEVRİM İNCİ (2014). Farklı Hasta Gruplarında Periodontal Durum ile Halitozis İlişkisinin Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Dental Journal, 17(4), 350-360. (Yayın No: 1885486)
3.GÖKTÜRK ÖZGE,DEVRİM İNCİ (2014). Ağız Kokusu. Atatürk üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, (9), 85-91. (Yayın No: 1885121)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÖNGÖZ DEDE FİGEN,GÖKTÜRK ÖZGE,OTAN ÖZDEN FEYZA,GÜREL MELEK (2008). Etil alkol kaynaklı oral mukozal irritasyon. Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi (Poster) (Yayın No:1880540)
2.BALCI YÜCE HATİCE,GÖKTÜRK HAKAN,GÖKTÜRK ÖZGE (2015). The Effect of Ozone on Treatment of the Endodontic Periodontal Combined Lesions in Aggressive Periodontitis Case Report. EuroPerio 8 (Poster) (Yayın No:1884028)
3.GÖKTÜRK ÖZGE,DEVRİM İNCİ (2013). Periodontal Sağlıklı Periodontitisli ve Ortodontik Tedavi Gören Bireylerin Ağız Kokusu Değerlerinin Halimetre ve Oral Chroma ile Tayini. Türk Periodontoloji Derneği 43. Bilimsel Kongresi (Poster) (Yayın No:1883648)
4.BALCI YÜCE HATİCE,GÖKTÜRK ÖZGE,AYDEMİR TURKAL HÜMERYA,İNANIR AHMET,BENLİ İSMAİL (2013). Assessment of local and systemic 25 hydroxy Vitamin D RANKL OPG and TNF levels in patients with rheumatoid arthritis and periodontitis. Balkan Stomatological Society Congress (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3178784)
5.GÖKTÜRK ÖZGE,GÖKTÜRK HAKAN (2013). THE EFFECT OF PRP WITH BONE GRAFT IN PERIODONTAL REGENERATION IN AGGRESSIVE PERIODONTITIS CASE REPORT. BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY BaSS (Poster) (Yayın No:3010584)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.GÖKTÜRK ÖZGE,GÖKTÜRK HAKAN (2014). Kök kanal tedavisi insidansının cinsiyet yaş sistemik hastalıklar ve periodontal duruma göre değerlendirilmesi. Türk Endodonti Derneği 12. Uluslararası Kongresi (Poster) (Yayın No:1883773)
2.GÖKTÜRK ÖZGE,BALCI YÜCE HATİCE,AYDEMİR TURKAL HÜMERYA,SEMA İNANIR (2015). Periodontal Tedavinin Psikolojik Durum Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi (Poster) (Yayın No:1884225)
3.GÖKTÜRK ÖZGE,UÇAN YARKAÇ FATMA,GÜLEÇ CEYDA (2015). Multidisipliner Tedavi Yaklaşımları ve Estetik. Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi (Poster) (Yayın No:1884315)
4.BALCI YÜCE HATİCE,GÖKTÜRK ÖZGE,AYDEMİR TURKAL HÜMERYA,BOSTANCI VİLDAN,İNANIR AHMET (2015). Fibromiyalji Sendromu olan Hastalarda Periodontal Hastalık Görülme sıklığının Araştırılması. Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi (Poster) (Yayın No:1884440)
5.GÖKTÜRK ÖZGE,UÇAN YARKAÇ FATMA,AYDEMİR TURKAL HÜMERYA (2015). Vestibuloplasti operasyon teknikleri sonrası etkinliğin değerlendirilmesi olgu sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi (Poster) (Yayın No:1884508)
6.AYDEMİR TURKAL HÜMERYA,GÖKTÜRK ÖZGE,BALCI YÜCE HATİCE,TAŞKAN MEHMET MURAT,UÇAN YARKAÇ FATMA (2015). Türk Popülasyonunda Dişeti Çekilmesinin Etiyolojisi Risk Faktörleri ve Prevelansı. Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi (Poster) (Yayın No:1884573)