GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

RAMAZAN DİLERž

[ YARDIMCI DOÇENT DOKTOR ]

YRD. DOÇ. DR. Ramazan DİLER

İlahiyat Fakültesi / Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ramazan.diler@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İlahiyat Fakültesi 

Bölüm

Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Din Bilimleri Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Erciyes Üniversitesi (2003- 2011)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli)

YÜKSEK LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (1998- 2001)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli)

LİSANS, Erciyes Üniversitesi (1992- 1997)

İlahiyat Fakültesi -

TEZLER

DOKTORA, "Din Kültürü Ve Ahlâk Bilgisi Dersi İle İlgili Gazetelerdeki Tartışmaların Değerlendirilmesi (2003-2006)", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011

YÜKSEK LİSANS, "Din Eğitiminde Dramatizaston Yönetimi", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

İlahiyat Temel Alanı - Felsefe ve Din Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü/ Din Bilimleri Anabilim Dalı, (2014- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi/ İslami İlimler Fakültesi/ İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü(2012- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Öğretim İlke Ve Yöntemleri, Lisans, (2014-2015)

Sınıf Yönetimi, Lisans, (2014-2015)

Eğitim Bilimlerine Giriş, Lisans, (2014-2015)

Özel Öğretim Yöntemleri I, Yüksek Lisans, (2014-2015)

Din Eğitiminde Program Geliştirme, Yüksek Lisans, (2014-2015)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Fazilet Özge SEVİM, "Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Savaş-Barışa İlişkin Tutumları Ve Derslerinde Barış Eğitiminin Yeri Hakkındaki Görüşleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 2017

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

DİLER RAMAZAN, (2016). "Gazetelerdeki “Dkab Dersi Devletin Temel Niteliklerine Aykırıdır” Görüşünün Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(1), 225-250. (Yayın No: 3435713)

DİLER RAMAZAN, (2014). "Mahremiyet Eğitimi Ve Önemi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(1), 69-98. (Yayın No: 3435707)

DİLER RAMAZAN,IŞIK MUSTAFA, "Hadisleri Anlama Eğitim Bağlamında '5N1k Tekniği'nin' Muaz'ın Elini Tutma Hadisi'ne Uygulanması", Religious Scienses, (4), 47-62. (Yayın No: 3507732)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

DİLER RAMAZAN Bir Eğitimci Olarak Anne. Kadın ve Aile Sorunları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3435699)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1998-2012, Öğretmen, MILLI EGITIM BAKANLIGI , DKAB Öğretmenliği, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

İlahiyat Fakülteleri, İmam-Hatip Liseleri ve Ortaokulları Etkileşim Çalıştayı, Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi tarafından “İlahiyat Fakülteleri, İmam Hatip Liseleri ve Ortaokulları Etkileşim Çalıştayı” 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Çalıştaya Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ali Kasap, Prof. Dr. Hanifi Vural, Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yusuf Akbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, akademisyenler, öğretmenler ve idareciler katıldı. Beş oturumdan oluşan ve 102 araştırmacının yer aldığı çalıştayda “İmam Hatip Liseleri meslek dersleri programlarına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri, öğretim yöntem ve teknikleri, sınıf yönetimi, meteryal kullanımı ve kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon” konuları ele alındı., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Çalıştay, 30.11.2016-30.11.2016 (Ulusal)

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ramazan.diler@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2003-2011
Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Din Kültürü Ve Ahlâk Bilgisi Dersi İle İlgili Gazetelerdeki Tartışmaların Değerlendirilmesi (2003-2006)
Yüksek Lisans
1998-2001
Cumhuriyet Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Din Eğitiminde Dramatizaston Yönetimi
Lisans
1992-1997
Erciyes Üniversitesi
İlahiyat FakültesiAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2012-
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ/ İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2014-2015)ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİTürkçe3
(2014-2015)SINIF YÖNETİMİTürkçe2
(2014-2015)EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞTürkçe3
Yüksek Lisans
(2014-2015)ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ITürkçe3
(2014-2015)DİN EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRMETürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Fazilet Özge SEVİM, (2017)., "DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN SAVAŞ-BARIŞA İLİŞKİN TUTUMLARI VE DERSLERİNDE BARIŞ EĞİTİMİNİN YERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.DİLER RAMAZAN (2016). Gazetelerdeki “Dkab Dersi Devletin Temel Niteliklerine Aykırıdır” Görüşünün Değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(1), 225-250. (Yayın No: 3435713)
2.DİLER RAMAZAN (2014). Mahremiyet Eğitimi ve Önemi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(1), 69-98. (Yayın No: 3435707)
3.DİLER RAMAZAN,IŞIK MUSTAFAHadisleri Anlama Eğitim Bağlamında '5N1K Tekniği'nin' Muaz'ın Elini tutma Hadisi'ne Uygulanması. Religious Scienses, (4), 47-62. (Yayın No: 3507732)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.DİLER RAMAZANBir Eğitimci Olarak Anne. Kadın ve Aile Sorunları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3435699)
Üniversite Dışı Deneyim

1998-2012ÖğretmenMILLI EGITIM BAKANLIGI , DKAB Öğretmenliği, (Kamu)
Çalıştay
1.İlahiyat Fakülteleri, İmam-Hatip Liseleri ve Ortaokulları Etkileşim Çalıştayı, Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi tarafından “İlahiyat Fakülteleri, İmam Hatip Liseleri ve Ortaokulları Etkileşim Çalıştayı” 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Çalıştaya Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ali Kasap, Prof. Dr. Hanifi Vural, Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yusuf Akbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, akademisyenler, öğretmenler ve idareciler katıldı. Beş oturumdan oluşan ve 102 araştırmacının yer aldığı çalıştayda “İmam Hatip Liseleri meslek dersleri programlarına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri, öğretim yöntem ve teknikleri, sınıf yönetimi, meteryal kullanımı ve kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon” konuları ele alındı., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Çalıştay, 30.11.2016-30.11.2016 (Ulusal)