GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ENVER BAYRAMž

[ YARDIMCI DOÇENT DOKTOR ]

YRD. DOÇ. DR. Enver BAYRAM

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ankara Üniversitesi (2006- 2011)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri (Dr)

TEZLER

DOKTORA, "Fahreddin Er-Râzî'nin Et-Tefsîru'l-Kebîr'inde Tefsir Usûlü Uygulaması", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011

YABANCI DİLLER

İngilizce

Arapça

TEMEL ALAN BİLGİSİ

İlahiyat Temel Alanı - Temel İslam Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, (2012- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Senata Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Pr., (2012- Devam Ediyor)

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Pr., (2012- Devam Ediyor)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BAYRAM ENVER, (2013). "Kur An A Göre Allah Alem Münasebeti", Gop Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, 1(1), 31-39. (Yayın No: 94123)

BAYRAM ENVER, (2013). "Kur An Da Cebrail", Ksü İlahiyat Fak. Dergisi, 21(21), 30-57. (Yayın No: 94086)

BAYRAM ENVER, (2011). "Razi Nin Tefsir İ Kebir De Güneş Sistemi İle İlgili Ayetleri Yorumlaması", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Xv/2-2011., 15(2), 211-234. (Yayın No: 94364)

BAYRAM ENVER, (2010). "Razi Nin Kur An Daki Yeryüzü Arz Ayetleriyle İlgili Tefsir İ Kebir Deki Yorumları Modern Jeoloji Biliminin Verileriyle Kısa Bir Mukayese", Tarih Kültür Ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1(1), 149-165. (Yayın No: 105184)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BAYRAM ENVER (2016). KUR AN DA İKTİSADİ AHLAK. TEBLİĞ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3267561)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

BAYRAM ENVER (2015). TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU. TOKAT SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3079716)

BAYRAM ENVER Medenî Ayetlerde Hz Peygamber e Saygı. Kur'an Nüzulünün Medine Dönemi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:94156)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Kur An Da Psikolojik Ceza (2016)., BAYRAM ENVER, İlahiyat, Sayfa Sayısı: 221, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3078060)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Kur an da Psikolojik Ceza", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 13.03.2013-27.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:enver.bayram@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Doktora
2006-2011
Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri (Dr)

Tez Adı:Fahreddin Er-Râzî'nin Et-Tefsîru'l-Kebîr'inde Tefsir Usûlü Uygulaması


Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2012-


İdari Görevler

senata üyesi
2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Dekan Yardımcısı
2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BAYRAM ENVER (2013). Kur an a Göre Allah Alem Münasebeti. Gop Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, 1(1), 31-39. (Yayın No: 94123)
2.BAYRAM ENVER (2013). Kur an da Cebrail. KSÜ İlahiyat Fak. Dergisi, 21(21), 30-57. (Yayın No: 94086)
3.BAYRAM ENVER (2011). Razi nin Tefsir i Kebir de Güneş Sistemi İle İlgili Ayetleri Yorumlaması. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. XV/2-2011., 15(2), 211-234. (Yayın No: 94364)
4.BAYRAM ENVER (2010). Razi nin Kur an daki Yeryüzü Arz Ayetleriyle İlgili Tefsir i Kebir deki Yorumları Modern Jeoloji Biliminin Verileriyle Kısa Bir Mukayese. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1(1), 149-165. (Yayın No: 105184)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BAYRAM ENVER (2016). KUR AN DA İKTİSADİ AHLAK. TEBLİĞ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3267561)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.BAYRAM ENVER (2015). TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU. TOKAT SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3079716)
2.BAYRAM ENVER (2015). Medenî Ayetlerde Hz Peygamber e Saygı. Kur'an Nüzulünün Medine Dönemi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:94156)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Kur an da Psikolojik Ceza (2016)., BAYRAM ENVER, İlahiyat, Sayfa Sayısı: 221, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3078060)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Kur an da Psikolojik Ceza, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 13.03.2013-27.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)