GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

HATİCE BALCI YÜCEž

[ YARDIMCI DOÇENT DOKTOR ]

YRD. DOÇ. DR. Hatice BALCI YÜCE

Diş Hekimliği Fakültesi / Klinik Bilimler Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

hatice.balciyuce@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Diş Hekimliği Fakültesi 

Bölüm

Klinik Bilimler Bölümü 

Anabilim Dalı

Periodontoloji Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2015- )

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi - Biyomühendislik Bölümü

DOKTORA, Cumhuriyet Üniversitesi (2008- 2012)

Diş Hekimliği Fakültesi -

LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (2002- 2007)

Diş Hekimliği Fakültesi -

TEZLER

DOKTORA, "", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi,

DOKTORA, "Diyabetik Ratlarda Oluşturulan Deneysel Periodontitis Modelinde Kemik Rezorpsiyonu Üzerine Sistemik Olarak Alınan Borun Etkisinin Histopatolojik Ve Histomorfometrik Açıdan Araştırılması", Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2012

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Periodontoloji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Diş Hekimliği Fakültesi/ Klinik Bilimler Bölümü/ Periodontoloji Anabilim Dalı, (2013- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Periodontoloji Anabilim Dalı, (2013- 2016)

verdiği dersler

Periodontoloji Klinik Staj Dersi, Lisans, (2016-2017)

Dönem 4 Periodontoloji Teorik Dersi, Lisans, (2016-2017)

yönetilen tezler

Diş Hekimliği Uzmanlık, Özkan KARATAŞ, "Hipofonksiyonun Sağlıklı Ve Periodontitisli Bireylerde Dental Plak İçeriğine Etkisinin Araştırılması", 2017

Diş Hekimliği Uzmanlık, Feyza TÜLÜ, "Farklı Esansiyel Yağ Asitlerinin Periodontopatojenler Üzerindeki Antimikrobiyal Etkisinin Değerlendirilmesi", 2017

Diş Hekimliği Uzmanlık, Feyza TÜLÜ, "Farklı Esansiyel Yağ Asitlerinin Periodontopatojenler Üzerine Antimikrobiyal Etkisinin Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Diş Hekimliği Fakültesi/Periodontoloji Anabilim Dalı, 2017

Diş Hekimliği Uzmanlık, Özkan KARATAŞ, "Hipofonksiyonun Sağlıklı Ve Periodontitisli Bireylerde Dental Plak İçeriğine Etkisinin Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Diş Hekimliği Fakültesi/Periodontoloji Anabilim Dalı, 2016

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BALCI YÜCE HATİCE,TÜLÜ FEYZA,KARAMAN İSA, (2017). "Antıbacterıal Effects Of Varıous Chemıcal Agents On Aggregatıbacter Actınomycetemcomıtans", Journal Of Clinical And Analytical Medicine, 8(Suppl 2), , Doi: 10.4328/JCAM.5031 (Yayın No: 3487661)

BALCI YÜCE HATİCE, (2017). "Anımal Studıes In Fıeld Of Perıodontology: Experımentalperıodontal And Perıımplant Dısease Inductıon", Cumhuriyet Dental Journal, 20(1), 62-71., Doi: 10.7126/cumudj.307312 (Yayın No: 3487648)

BALCI YÜCE HATİCE,TÜLÜ FEYZA,KARATAŞ ÖZKAN,AYDEMİR TURKAL HÜMERYA, (2017). "Laser Biostimulation Of Free Gingival Grafts Around Dental Implants", Cumhuriyet Dental Journal, 19(3), 181-181., Doi: 10.7126/cumudj.296979 (Yayın No: 3477477)

TOKER HÜLYA,ÖZDEMİR HAKAN,BALCI YÜCE HATİCE,GÖZE ÖMER FAHRETTİN, (2016). "The Effect Of Boron On Alveolar Bone Loss İn Osteoporotic Rats", Journal Of Dental Sciences, 11(3), 331-337., Doi: 10.1016/j.jds.2016.03.011 (Yayın No: 2712374) [SCI-Expanded]

BALCI YÜCE HATİCE,AKBULUT NİHAT,OCAKLI SEDA,KAYIR ÖMER,ELMASTAŞ MAHFUZ, (2016). "The Effect Of Commercial Conjugated Linoleic Acid Products On Experimental Periodontitis And Diabetes Mellitus İn Wistar Rats", Acta Odontologica Scandinavica, 75(1), 21-29., Doi: 10.1080/00016357.2016.1244355 (Yayın No: 3122903)

BALCI YÜCE HATİCE,KARATAŞ ÖZKAN,AYDEMİR TURKAL HÜMERYA,PİRİM GÖRGÜN EMİNE,OCAKLI SEDA,BENLİ İSMAİL,ÇAYLI SEVİL, (2016). "The Effect Of Melatonin On Bone Loss Diabetic Control And Apoptosis İn Rats With Diabetes With Ligature Induced Periodontitis", Journal Of Periodontology, 87(4), 35-43., Doi: 10.1902/jop.2015.150315 (Yayın No: 2003088)

BALCI YÜCE HATİCE,AKBULUT NİHAT,AKBULUT SİBEL,demiralp kemal özgür,KARACA ZAFER İSMAİL,ORHAN KAAN, (2015). "Effect Of Ankaferd Blood Stoper On Early Bone Tissue Healing İn Extraction Sockets Anexperimental İn Vivo Study", Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 14(8), 1969-1973., Doi: 10.4314/tjpr.v14i8.20. (Yayın No: 2003942) [SCI-Expanded]

BALCI YÜCE HATİCE,TOKER HÜLYA,GÖZE ÖMER FAHRETTİN, (2014). "The Histopathological And Morphometric İnvestigation Of The Effects Of Systemically Administered Boric Acid On Alveolar Bone Loss İn Ligature İnduced Periodontitis İn Diabetic Rats", Acta Odontologica Scandinavica, 72(8), 729-736., Doi: 10.3109/00016357.2014.898789 (Yayın No: 1289123)

TOKER HÜLYA,BALCI YÜCE HATİCE,GÖZE ÖMER FAHRETTİN,ÖZDEMİR HAKAN,AKPINAR AYSUN,BOSTANCI VİLDAN, (2014). "The Effects Of Hydrogen Sulphide On Alveolar Bone Loss İn Periodontitis", Minerva Stomatologica, 63(4), 103-110. (Yayın No: 1289127)

BALCI YÜCE HATİCE,TOKER HÜLYA,ÖZDEMİR HAKAN,GÖZE ÖMER FAHRETTİN, (2014). "Effects Of Two Experimental Models Of Osteoporosis On Alveolar Bone Histopathologic And Densitometric Study", Oral Health And Dental Management, 13(14), 915-920. (Yayın No: 1289122)

ÖZDEMİR HAKAN,TOKER HÜLYA,BALCI YÜCE HATİCE,ÖZER HATİCE, (2013). "Effect Of Ozone Therapy On Autogenous Bone Graft Healing İn Calvarial Defects A Histologic And Histometric Study İn Rats", Journal Of Periodontal Research, 48(6), 722-726., Doi: 10.1111/jre.12060 (Yayın No: 293635)

TOKER HÜLYA,ÖZDEMİR HAKAN,BALCI YÜCE HATİCE,ÖZER HATİCE, (2012). "N Acetylcysteine Decreases Alveolar Bone Loss On Experimental Periodontitis İn Streptozotocin İnduced Diabetic Rats", Journal Of Periodontal Research, 47(6), 793-799., Doi: 10.1111/j.1600-0765.2012.01497.x (Yayın No: 293578)

BALCI YÜCE HATİCE,GÖKTÜRK ÖZGE,AYDEMİR TURKAL HÜMERYA,İNANIR AHMET,BENLİ İSMAİL,DEMİR OSMAN, "Assessment Of Local And Systemic 25 Hydroxy Vitamin D Rankl Opg And Tnf Levels İn Patients With Rheumatoid Arthritis And Periodontitis", Journal Of Oral Science, , Doi: 10.2334/josnusd.16-0677 (Yayın No: 3124052) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BALCI YÜCE HATİCE,TÜLÜ FEYZA,KARATAŞ ÖZKAN,UÇAN YARKAÇ FATMA, (2017). "Comparıson Of The Postoperatıve Paın And Dıscomfort After Dıode Laser And Conventıonal Frenectomy", Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 26, Doi: 10.17567/ataunidfd.270408 (Yayın No: 3477288)

BALCI YÜCE HATİCE,İNANIR AHMET,GÖKTÜRK ÖZGE,AYDEMİR TURKAL HÜMERYA,BOSTANCI VİLDAN, (2017). "Prevalence Of Chronic Periodontitis, Bruxism And Temporomandibular Joint Disorders İn Patients With Fibromyalgia Syndrome", Meandros Medical And Dental Journal, , Doi: 10.4274/meandros.98608 (Yayın No: 3479849)

BALCI YÜCE HATİCE,AYDEMİR TURKAL HÜMERYA,KARATAŞ ÖZKAN,altıntepe suat serhan, (2015). "Root Esthetic Score Res Comparisons Of Fgg And Pe Fgg Procedures İn Miller Class Iı And Iıı Recessions İn Mandibular Anterior Teeth", Cumhuriyet Dental Journal, 18(2), 148-155., Doi: 10.7126/cdj.58140.5000087065 (Yayın No: 2002754)

BALCI YÜCE HATİCE,TOKER HÜLYA, (2012). "Trombositten Zengin Fibrin Özellikleri Ve Diş Hekimliğinde Kullanımı Platelet Rıch Fıbrın Propertıes And Use In Dentıstry", Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 29(3), 183-192. (Yayın No: 461271)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:hatice.balciyuce@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2015-
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Biyomühendislik Bölümü

Tez Adı:
Doktora
2008-2012
Cumhuriyet Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Tez Adı:Diyabetik Ratlarda Oluşturulan Deneysel Periodontitis Modelinde Kemik Rezorpsiyonu Üzerine Sistemik Olarak Alınan Borun Etkisinin Histopatolojik Ve Histomorfometrik Açıdan Araştırılması
Lisans
2002-2007
Hacettepe Üniversitesi
Diş Hekimliği FakültesiAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ/ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/ PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2013-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2016-2017)PERİODONTOLOJİ KLİNİK STAJ DERSİTürkçe8
(2016-2017)DÖNEM 4 PERİODONTOLOJİ TEORİK DERSİTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Özkan KARATAŞ, (2017)., "Hipofonksiyonun Sağlıklı ve Periodontitisli Bireylerde Dental Plak İçeriğine Etkisinin Araştırılması", Diş Hekimliği Uzmanlık
2.Feyza TÜLÜ, (2017)., "Farklı esansiyel yağ asitlerinin periodontopatojenler üzerindeki antimikrobiyal etkisinin değerlendirilmesi", Diş Hekimliği Uzmanlık
3.Özkan KARATAŞ, (2016)., "Hipofonksiyonun sağlıklı ve periodontitisli bireylerde dental plak içeriğine etkisinin araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Diş Hekimliği Fakültesi/Periodontoloji Anabilim Dalı, Diş Hekimliği Uzmanlık
4.Feyza TÜLÜ, (2017)., "FARKLI ESANSİYEL YAĞ ASİTLERİNİN PERİODONTOPATOJENLER ÜZERİNE ANTİMİKROBİYAL ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Diş Hekimliği Fakültesi/Periodontoloji Anabilim Dalı, Diş Hekimliği Uzmanlık


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.BALCI YÜCE HATİCE,TÜLÜ FEYZA,KARAMAN İSA (2017). ANTIBACTERIAL EFFECTS OF VARIOUS CHEMICAL AGENTS ON AGGREGATIBACTER ACTINOMYCETEMCOMITANS. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 8(Suppl 2), , Doi: 10.4328/JCAM.5031 (Yayın No: 3487661)
2.BALCI YÜCE HATİCE (2017). ANIMAL STUDIES IN FIELD OF PERIODONTOLOGY: EXPERIMENTALPERIODONTAL AND PERIIMPLANT DISEASE INDUCTION. Cumhuriyet Dental Journal, 20(1), 62-71., Doi: 10.7126/cumudj.307312 (Yayın No: 3487648)
3.BALCI YÜCE HATİCE,TÜLÜ FEYZA,KARATAŞ ÖZKAN,AYDEMİR TURKAL HÜMERYA (2017). Laser Biostimulation of Free Gingival Grafts Around Dental Implants. Cumhuriyet Dental Journal, 19(3), 181-181., Doi: 10.7126/cumudj.296979 (Yayın No: 3477477)
4.TOKER HÜLYA,ÖZDEMİR HAKAN,BALCI YÜCE HATİCE,GÖZE ÖMER FAHRETTİN (2016). The effect of boron on alveolar bone loss in osteoporotic rats. Journal of Dental Sciences, 11(3), 331-337., Doi: 10.1016/j.jds.2016.03.011 (Yayın No: 2712374)
5.BALCI YÜCE HATİCE,AKBULUT NİHAT,OCAKLI SEDA,KAYIR ÖMER,ELMASTAŞ MAHFUZ (2016). The effect of commercial conjugated linoleic acid products on experimental periodontitis and diabetes mellitus in Wistar rats. Acta Odontologica Scandinavica, 75(1), 21-29., Doi: 10.1080/00016357.2016.1244355 (Yayın No: 3122903)
6.BALCI YÜCE HATİCE,KARATAŞ ÖZKAN,AYDEMİR TURKAL HÜMERYA,PİRİM GÖRGÜN EMİNE,OCAKLI SEDA,BENLİ İSMAİL,ÇAYLI SEVİL (2016). The Effect of Melatonin on Bone Loss Diabetic Control and Apoptosis in Rats With Diabetes With Ligature Induced Periodontitis. Journal of Periodontology, 87(4), 35-43., Doi: 10.1902/jop.2015.150315 (Yayın No: 2003088)
7.BALCI YÜCE HATİCE,AKBULUT NİHAT,AKBULUT SİBEL,demiralp kemal özgür,KARACA ZAFER İSMAİL,ORHAN KAAN (2015). Effect of Ankaferd blood stoper on early bone tissue healing in extraction sockets AnExperimental in vivo study. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 14(8), 1969-1973., Doi: 10.4314/tjpr.v14i8.20. (Yayın No: 2003942)
8.BALCI YÜCE HATİCE,TOKER HÜLYA,GÖZE ÖMER FAHRETTİN (2014). The histopathological and morphometric investigation of the effects of systemically administered boric acid on alveolar bone loss in ligature induced periodontitis in diabetic rats. Acta Odontologica Scandinavica, 72(8), 729-736., Doi: 10.3109/00016357.2014.898789 (Yayın No: 1289123)
9.TOKER HÜLYA,BALCI YÜCE HATİCE,GÖZE ÖMER FAHRETTİN,ÖZDEMİR HAKAN,AKPINAR AYSUN,BOSTANCI VİLDAN (2014). The effects of hydrogen sulphide on alveolar bone loss in periodontitis. minerva stomatologica, 63(4), 103-110. (Yayın No: 1289127)
10.BALCI YÜCE HATİCE,TOKER HÜLYA,ÖZDEMİR HAKAN,GÖZE ÖMER FAHRETTİN (2014). Effects of Two Experimental Models of Osteoporosis on Alveolar Bone Histopathologic and Densitometric Study. oral health and dental management, 13(14), 915-920. (Yayın No: 1289122)
11.ÖZDEMİR HAKAN,TOKER HÜLYA,BALCI YÜCE HATİCE,ÖZER HATİCE (2013). Effect of ozone therapy on autogenous bone graft healing in calvarial defects a histologic and histometric study in rats. Journal of Periodontal Research, 48(6), 722-726., Doi: 10.1111/jre.12060 (Yayın No: 293635)
12.TOKER HÜLYA,ÖZDEMİR HAKAN,BALCI YÜCE HATİCE,ÖZER HATİCE (2012). N acetylcysteine decreases alveolar bone loss on experimental periodontitis in streptozotocin induced diabetic rats. Journal of Periodontal Research, 47(6), 793-799., Doi: 10.1111/j.1600-0765.2012.01497.x (Yayın No: 293578)
13.BALCI YÜCE HATİCE,GÖKTÜRK ÖZGE,AYDEMİR TURKAL HÜMERYA,İNANIR AHMET,BENLİ İSMAİL,DEMİR OSMANAssessment of local and systemic 25 hydroxy Vitamin D RANKL OPG and TNF levels in patients with rheumatoid arthritis and periodontitis. journal of oral science, , Doi: 10.2334/josnusd.16-0677 (Yayın No: 3124052)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BALCI YÜCE HATİCE,TÜLÜ FEYZA,KARATAŞ ÖZKAN,UÇAN YARKAÇ FATMA (2017). COMPARISON OF THE POSTOPERATIVE PAIN AND DISCOMFORT AFTER DIODE LASER AND CONVENTIONAL FRENECTOMY. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 26, Doi: 10.17567/ataunidfd.270408 (Yayın No: 3477288)
2.BALCI YÜCE HATİCE,İNANIR AHMET,GÖKTÜRK ÖZGE,AYDEMİR TURKAL HÜMERYA,BOSTANCI VİLDAN (2017). Prevalence of Chronic Periodontitis, Bruxism and Temporomandibular Joint Disorders in Patients with Fibromyalgia Syndrome. Meandros Medical and Dental Journal, , Doi: 10.4274/meandros.98608 (Yayın No: 3479849)
3.BALCI YÜCE HATİCE,AYDEMİR TURKAL HÜMERYA,KARATAŞ ÖZKAN,altıntepe suat serhan (2015). Root esthetic score RES comparisons of FGG and PE FGG procedures in Miller class II and III recessions in mandibular anterior teeth. cumhuriyet dental journal, 18(2), 148-155., Doi: 10.7126/cdj.58140.5000087065 (Yayın No: 2002754)
4.BALCI YÜCE HATİCE,TOKER HÜLYA (2012). TROMBOSİTTEN ZENGİN FİBRİN ÖZELLİKLERİ VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIMI PLATELET RICH FIBRIN PROPERTIES AND USE IN DENTISTRY. gazi üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, 29(3), 183-192. (Yayın No: 461271)