GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SİBEL ÖLMEZ CANGݞ

[ YARDIMCI DOÇENT DOKTOR ]

YRD. DOÇ. DR. Sibel ÖLMEZ CANGİ

Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu / Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu 

Bölüm

Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İnönü Üniversitesi (2004- 2010)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

YÜKSEK LİSANS, İnönü Üniversitesi (2002- 2004)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

LİSANS, Ankara Üniversitesi (1992- 1997)

Siyasal Bilgiler Fakültesi - İşletme Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Halka İlk Arzda Hisse Senedi Fiyatını Belirlemede Kullanılan Yöntemler, Halka Arz Sonrası Kısa Ve Uzun Dönem Fiyat Performansları: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Bir İnceleme", İnönü Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, 2010

YÜKSEK LİSANS, "Uluslararası Ve Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi", İnönü Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, 2004

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Bankacılık ve Sigortacılık

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu/ Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü(2014- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi (Dr), Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Artova Meslek Yüksekokulu/ İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü(2010- 2014)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Artova Meslek Yüksekokulu/ İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü(2007- 2010)


İdari Görevler

Program Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Artova Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Ve Vergi Bölümü, Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Pr., (2012- Devam Ediyor)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Artova Meslek Yüksekokulu, İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü, Muhasebe Pr., (2007- 2012)

verdiği dersler

Bankacılığa Giriş, Lisans, (2016-2017)

Sigortacılığa Giriş, Lisans, (2016-2017)

Genel Muhasebe-I, Lisans, (2016-2017)

Genel Muhasebe-Iı, Lisans, (2015-2016)

Genel Muhasebe-I, Lisans, (2015-2016)

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Önlisans, (2014-2015)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

OTLU FİKRET, ÖLMEZ SİBEL, (2011). "Halka İlk Kez Arz Edilen Hisse Senetlerinin Kısa Dönem Fiyat Performansları İle Fiyat Performansını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi İmkb De Bir Uygulama", Akademik Yaklaşımlar Dergisi, (2), 14-44. (Yayın No: 328581)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖLMEZ CANGİ SİBEL,CANGİ RÜSTEM,KILIÇ DURAN,BEKAR TUBA, (2016). "Salamuralık Asma Yaprağının Dolu Zararına Karşı Sigortalanmasında Ekspertiz Raporparametrelerinin Belirlenmesi", Tabad, 9(1), 37-44. (Yayın No: 3276619)

ÖLMEZ CANGİ SİBEL,DEMİRÖRS MURAT OKYAY, (2015). "Yeni Hal Yasası Üzerine Bir Derleme", Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 8(2), 59-65. (Yayın No: 3276720)

OTLU FİKRET, ÖLMEZ SİBEL, CEYHAN MEHTAP, (2012). "Maddi Duran Varlık Satışlarının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi İmkb De Bir Uygulama", Mödav- Muhasebe Bilim Dünyası, 1-17. (Yayın No: 329217)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KARABAŞ SELMA, ÖLMEZ SİBEL Türkiye de ve Dünya da E Ticaret. Uluslararası Dış Ticaret ve Tarım Stratejileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:329755)

ÖLMEZ SİBEL, KANIŞLI ERDEM, YILDIRIM YASEMİN Lisanslı Depoculuk Ve Ürün İhtisas Borsasına Geçiş Süreci. Uluslararası Dış Ticaret ve Tarım Stratejileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:329597)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ÖLMEZ CANGİ SİBEL, DEMİRÖRS MURAT OKYAY Yeni Hal Yasası Üzerine Bir Derleme. Ulusal Tarım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1090883)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"TOKAT TA YER ALAN SALAMURALIK YAPRAK ÜRETİCİLERİNİN TARIM SİGORTASINA YAKLAŞIMLARI", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 25.02.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2007, Öğretim Görevlisi Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, (Kamu)

1998-2002, Analist, İKTİSAT BANKASI T.A.Ş., Analist, (Ticari (Özel))

2003-2007, Öğretim Görevlisi, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Öğretim Görevlisi, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:sibel.olmez@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Doktora
2004-2010
İnönü Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü

Tez Adı:Halka İlk Arzda Hisse Senedi Fiyatını Belirlemede Kullanılan Yöntemler, Halka Arz Sonrası Kısa Ve Uzun Dönem Fiyat Performansları: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Bir İnceleme
Yüksek Lisans
2002-2004
İnönü Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü

Tez Adı:Uluslararası Ve Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi
Lisans
1992-1997
Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi/İşletme BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU/ BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
Öğretim Görevlisi (Dr)
2010-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU/ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
Öğretim Görevlisi
2007-2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU/ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ


İdari Görevler

Bölüm Bşk.
2007-2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU
Program Başkanı
2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2014-2015)DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİTürkçe2
Lisans
(2016-2017)BANKACILIĞA GİRİŞTürkçe3
(2016-2017)SİGORTACILIĞA GİRİŞTürkçe3
(2016-2017)GENEL MUHASEBE-ITürkçe4
(2015-2016)GENEL MUHASEBE-IITürkçe4
(2015-2016)GENEL MUHASEBE-ITürkçe4
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.OTLU FİKRET, ÖLMEZ SİBEL (2011). Halka İlk Kez Arz Edilen Hisse Senetlerinin Kısa Dönem Fiyat Performansları İle Fiyat Performansını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi İMKB de Bir Uygulama. AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, (2), 14-44. (Yayın No: 328581)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ÖLMEZ CANGİ SİBEL,CANGİ RÜSTEM,KILIÇ DURAN,BEKAR TUBA (2016). Salamuralık Asma Yaprağının Dolu Zararına Karşı Sigortalanmasında Ekspertiz RaporParametrelerinin Belirlenmesi. TABAD, 9(1), 37-44. (Yayın No: 3276619)
2.ÖLMEZ CANGİ SİBEL,DEMİRÖRS MURAT OKYAY (2015). Yeni Hal Yasası Üzerine Bir Derleme. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 8(2), 59-65. (Yayın No: 3276720)
3.OTLU FİKRET, ÖLMEZ SİBEL, CEYHAN MEHTAP (2012). Maddi Duran Varlık Satışlarının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi İMKB de Bir Uygulama. MÖDAV- MUHASEBE BİLİM DÜNYASI, 1-17. (Yayın No: 329217)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KARABAŞ SELMA, ÖLMEZ SİBELTürkiye de ve Dünya da E Ticaret. Uluslararası Dış Ticaret ve Tarım Stratejileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:329755)
2.ÖLMEZ SİBEL, KANIŞLI ERDEM, YILDIRIM YASEMİNLisanslı Depoculuk Ve Ürün İhtisas Borsasına Geçiş Süreci. Uluslararası Dış Ticaret ve Tarım Stratejileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:329597)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ÖLMEZ CANGİ SİBEL, DEMİRÖRS MURAT OKYAYYeni Hal Yasası Üzerine Bir Derleme. Ulusal Tarım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1090883)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.TOKAT TA YER ALAN SALAMURALIK YAPRAK ÜRETİCİLERİNİN TARIM SİGORTASINA YAKLAŞIMLARI, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 25.02.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2007Öğretim Görevlisi Dr.Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, (Kamu)
2003-2007Öğretim GörevlisiİNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Öğretim Görevlisi, (Kamu)
1998-2002AnalistİKTİSAT BANKASI T.A.Ş., Analist, (Ticari (Özel))