GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

NİHAT AKBULUTž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Nihat AKBULUT

Diş Hekimliği Fakültesi / Klinik Bilimler Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

nihat.akbulut@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Diş Hekimliği Fakültesi 

Bölüm

Klinik Bilimler Bölümü 

Anabilim Dalı

Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ankara Üniversitesi (2005- 2011)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi (Dr)

TEZLER

DOKTORA, "Alt Gömülü Yirmi Yaş Dişi Cerrahisinde, Naproksen Sodyum, Etodolak Ve Diklofenak Potasyum'un Postoperatif Ağrı, Ödem Ve Trismus Üzerindeki Etkilerinin Kıyaslanması", Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Diş Hekimliği Fakültesi/ Klinik Bilimler Bölümü/ Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, (2015- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Diş Hekimliği Fakültesi/ Klinik Bilimler Bölümü/ Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, (2012- 2015)


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, (2013- 2016)

verdiği dersler

Diş Hekimliği Tarihi, Lisans, (2015-2016)

Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahide Yapılandırılmış Eğitim Etkinlikleri Dersi-1, Yüksek Lisans, (2014-2015)

Gömülü Dişler Ve Çekim Süreçlerinin Yönetimi, Yüksek Lisans, (2014-2015)

Oral Ve Maksillofasiyal Cerrahiye Farmakolojik Yaklaşım, Yüksek Lisans, (2014-2015)

Kesi Ve Dikiş Teknikleri, Yüksek Lisans, (2014-2015)

İlk Yardım Ve Acil, Yüksek Lisans, (2014-2015)

Diş Hekimliği Tarihi, Lisans, (2014-2015)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:nihat.akbulut@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2005-2011
Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi (Dr)

Tez Adı:Alt Gömülü Yirmi Yaş Dişi Cerrahisinde, Naproksen Sodyum, Etodolak Ve Diklofenak Potasyum'un Postoperatif Ağrı, Ödem Ve Trismus Üzerindeki Etkilerinin Kıyaslanması


Akademik Görevler

Doçent
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ/ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2012-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ/ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2013-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2015-2016)DİŞ HEKİMLİĞİ TARİHİTürkçe1
(2014-2015)DİŞ HEKİMLİĞİ TARİHİTürkçe1
Yüksek Lisans
(2014-2015)ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİDE YAPILANDIRILMIŞ EĞİTİM ETKİNLİKLERİ DERSİ-1Türkçe4
(2014-2015)GÖMÜLÜ DİŞLER VE ÇEKİM SÜREÇLERİNİN YÖNETİMİTürkçe4
(2014-2015)ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİYE FARMAKOLOJİK YAKLAŞIMTürkçe4
(2014-2015)KESİ VE DİKİŞ TEKNİKLERİTürkçe4
(2014-2015)İLK YARDIM VE ACİLTürkçe4
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler