GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

UĞUR ERKANž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOKTOR ]

ÖĞR. GÖR. DR. Uğur ERKAN

Erbaa Meslek Yüksekokulu / Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ugur.erkan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Erbaa Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2012- 2017)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Mekatronik Mühendisliği (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2009- 2012)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Matematik Bölümü

LİSANS, Selçuk Üniversitesi (1997- 2001)

Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Görüntü İşlemede Gürültü Azaltmak İçin Yeni Yaklaşımlar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017

YÜKSEK LİSANS, "İşlem Oyununun Yapay Zeka Destekli Simülasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2012

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Erbaa Meslek Yüksekokulu/ Bilgisayar Teknolojileri Bölümü(2007- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Veri Tabanı Iı, Önlisans, (2016-2017)

Veri Tabanı I, Önlisans, (2016-2017)

E-Ticaret, Önlisans, (2016-2017)

Açık Kaynak İşletim Sistemi, Önlisans, (2016-2017)

Reklam Alanında Bilgisayar Ve Teknoloji Kullanımı, Önlisans, (2016-2017)

Hastane Bilgi Sistemleri-2, Önlisans, (2016-2017)

Hastane Bilgi Sistemleri-1, Önlisans, (2016-2017)

Temel Bilgi Teknolojileri Iı, Önlisans, (2016-2017)

Temel Bilgi Teknolojileri I, Önlisans, (2016-2017)

Bilgisayar Paket Program Kullanımı, Lisans, (2016-2017)

Sağlık Kurumlarında Kantitatif Teknikler Iı, Lisans, (2016-2017)

Sağlık Kurumlarında Kantitatif Teknikler I, Lisans, (2016-2017)

Temel Bilgisayar Kullanımı, Lisans, (2016-2017)

Hastane Bilgi Sistemleri-2, Önlisans, (2015-2016)

Hastane Bilgi Sistemleri-1, Önlisans, (2015-2016)

Temel Bilgisayar Kullanımı, Lisans, (2015-2016)

E-Ticaret, Önlisans, (2015-2016)

Açık Kaynak İşletim Sistemi, Önlisans, (2015-2016)

Bilgisayar Paket Program Kullanımı, Lisans, (2015-2016)

Temel Bilgi Teknolojileri Iı, Önlisans, (2015-2016)

Temel Bilgi Teknolojileri I, Önlisans, (2015-2016)

Reklam Alanında Bilgisayar Ve Teknoloji Kullanımı, Önlisans, (2015-2016)

Sağlık Kurumlarında Kantitatif Teknikler I, Lisans, (2015-2016)

Sağlık Kurumlarında Kantitatif Teknikler Iı, Lisans, (2015-2016)

Veri Tabanı-2, Önlisans, (2015-2016)

Veri Tabanı-1, Önlisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ERKAN UĞUR,GÖKREM LEVENT, (2017). "Tuz-Biber Gürültüsünde Tekrarsız Medyan Filtre", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gbad), 6(2), 11-19. (Yayın No: 3553149)

ERKAN UĞUR,KILIÇMAN ADEM, (2016). "Two New Methods For Removing Salt And Pepper Noise From Digital İmages", Scienceasia, 42(1), 28, Doi: 10.2306/scienceasia1513-1874.2016.42.028 (Yayın No: 2624930) [SCI-Expanded]

ERKAN UĞUR,GÖKREM LEVENT, (2016). "The Classıfıcatıon Of The Students Success Vıa The Informatıonsexıstıng In E School System", International Journal Of Education And Research, 4(4), (Yayın No: 2814558)

ERKAN UĞUR,GÖKREM LEVENT, "A New Method Based On Pixel Density İn Salt And Pepper Noise Removal", Turkısh Journal Of Electrıcal Engıneerıng Computer Scıences, , Doi: 10.3906/elk-1705-256 (Yayın No: 3669909) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ERKAN UĞUR,GÖKREM LEVENT,ENGİNOĞLU SERDAR (2017). A New Method in SAP Noise 1. 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3634390)

ERKAN UĞUR,GÖKREM LEVENT,ENGİNOĞLU SERDAR (2017). A New Method in SAP Noise 2. 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3634395)

ERKAN UĞUR,GÖKREM LEVENT,ENGİNOĞLU SERDAR (2017). A New Method in SAP Noise 3. 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3634401)

ERKAN UĞUR,GÖKREM LEVENT (2017). SABİT STANDART SAPMALI GAUSS GÜRÜLTÜSÜNÜN KALDIRILMASINDA YENİ BİR YÖNTEM. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3634440)

ERKAN UĞUR,GÖKREM LEVENT (2017). TEKİL PİKSELLİ MEDYAN FİLTRE UYGULAMASI. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3634442)

ERKAN UĞUR,GÖKREM LEVENT (2017). MİNİMUM MEDYAN FİLTRE UYGULAMASI. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3634447)

ERKAN UĞUR,GÖKREM LEVENT (2016). E OKUL SİSTEMİNDE YER ALAN BİLGİLER KULLANILARAK ÖĞRENCİ BAŞARISININ SINIFLANDIRILMASI. XVIII AMSE-AMCE-WAER CONGRESS Teaching and Training Today for Tomorrow (Özet Bildiri) (Yayın No:2826307)

ERKAN UĞUR,GÖKREM LEVENT (2016). Gauss Gürültüsünü kaldırmakta yöntemlerin karşılaştırılması. 1st INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2989644)

ERKAN UĞUR,GÖKREM LEVENT (2016). IMPULSE NOISE TEMİZLEMEKTE YÖNTEMLERİNKARŞILAŞTIRILMASI. 1st INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2989665)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ugur.erkan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2012-2017
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Mekatronik Mühendisliği (Dr)

Tez Adı:Görüntü İşlemede Gürültü Azaltmak İçin Yeni Yaklaşımlar
Yüksek Lisans
2009-2012
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik Bölümü

Tez Adı:İşlem Oyununun Yapay Zeka Destekli Simülasyonu
Lisans
1997-2001
Selçuk Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2007-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA MESLEK YÜKSEKOKULU/ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2016-2017)VERİ TABANI IITürkçe4
(2016-2017)VERİ TABANI ITürkçe4
(2016-2017)E-TİCARETTürkçe2
(2016-2017)AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİTürkçe2
(2016-2017)REKLAM ALANINDA BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ KULLANIMITürkçe4
(2016-2017)HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ-2Türkçe4
(2016-2017)HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ-1Türkçe4
(2016-2017)TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ IITürkçe2
(2016-2017)TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ITürkçe2
(2015-2016)HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ-2Türkçe4
(2015-2016)HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ-1Türkçe4
(2015-2016)E-TİCARETTürkçe2
(2015-2016)AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİTürkçe2
(2015-2016)TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ IITürkçe2
(2015-2016)TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ITürkçe2
(2015-2016)REKLAM ALANINDA BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ KULLANIMITürkçe4
(2015-2016)VERİ TABANI-2Türkçe4
(2015-2016)VERİ TABANI-1Türkçe4
Lisans
(2016-2017)BİLGİSAYAR PAKET PROGRAM KULLANIMITürkçe3
(2016-2017)SAĞLIK KURUMLARINDA KANTİTATİF TEKNİKLER IITürkçe4
(2016-2017)SAĞLIK KURUMLARINDA KANTİTATİF TEKNİKLER ITürkçe4
(2016-2017)TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMITürkçe3
(2015-2016)TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMITürkçe3
(2015-2016)BİLGİSAYAR PAKET PROGRAM KULLANIMITürkçe3
(2015-2016)SAĞLIK KURUMLARINDA KANTİTATİF TEKNİKLER ITürkçe4
(2015-2016)SAĞLIK KURUMLARINDA KANTİTATİF TEKNİKLER IITürkçe4
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ERKAN UĞUR,GÖKREM LEVENT (2017). Tuz-Biber Gürültüsünde Tekrarsız Medyan Filtre. GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ (GBAD), 6(2), 11-19. (Yayın No: 3553149)
2.ERKAN UĞUR,KILIÇMAN ADEM (2016). Two new methods for removing salt and pepper noise from digital images. ScienceAsia, 42(1), 28, Doi: 10.2306/scienceasia1513-1874.2016.42.028 (Yayın No: 2624930)
3.ERKAN UĞUR,GÖKREM LEVENT (2016). THE CLASSIFICATION OF THE STUDENTS SUCCESS VIA THE INFORMATIONSEXISTING IN E SCHOOL SYSTEM. International Journal of Education and Research, 4(4), (Yayın No: 2814558)
4.ERKAN UĞUR,GÖKREM LEVENTA new method based on pixel density in salt and pepper noise removal. TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES, , Doi: 10.3906/elk-1705-256 (Yayın No: 3669909)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ERKAN UĞUR,GÖKREM LEVENT (2016). E OKUL SİSTEMİNDE YER ALAN BİLGİLER KULLANILARAK ÖĞRENCİ BAŞARISININ SINIFLANDIRILMASI. XVIII AMSE-AMCE-WAER CONGRESS Teaching and Training Today for Tomorrow (Özet Bildiri) (Yayın No:2826307)
2.ERKAN UĞUR,GÖKREM LEVENT (2016). Gauss Gürültüsünü kaldırmakta yöntemlerin karşılaştırılması. 1st INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2989644)
3.ERKAN UĞUR,GÖKREM LEVENT (2016). IMPULSE NOISE TEMİZLEMEKTE YÖNTEMLERİNKARŞILAŞTIRILMASI. 1st INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2989665)
4.ERKAN UĞUR,GÖKREM LEVENT,ENGİNOĞLU SERDAR (2017). A New Method in SAP Noise 1. 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3634390)
5.ERKAN UĞUR,GÖKREM LEVENT,ENGİNOĞLU SERDAR (2017). A New Method in SAP Noise 2. 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3634395)
6.ERKAN UĞUR,GÖKREM LEVENT,ENGİNOĞLU SERDAR (2017). A New Method in SAP Noise 3. 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3634401)
7.ERKAN UĞUR,GÖKREM LEVENT (2017). SABİT STANDART SAPMALI GAUSS GÜRÜLTÜSÜNÜN KALDIRILMASINDA YENİ BİR YÖNTEM. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3634440)
8.ERKAN UĞUR,GÖKREM LEVENT (2017). TEKİL PİKSELLİ MEDYAN FİLTRE UYGULAMASI. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3634442)
9.ERKAN UĞUR,GÖKREM LEVENT (2017). MİNİMUM MEDYAN FİLTRE UYGULAMASI. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3634447)
Üniversite Dışı Deneyim