GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MEHMET KEMAL TÜMERž

[ YARDIMCI DOÇENT DOKTOR ]

YRD. DOÇ. DR. Mehmet Kemal TÜMER

Diş Hekimliği Fakültesi / Klinik Bilimler Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

kemal.tumer@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Diş Hekimliği Fakültesi 

Bölüm

Klinik Bilimler Bölümü 

Anabilim Dalı

Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2016- )

Tıp Fakültesi - Temel Tıp Bilimleri Bölümü

DOKTORA, Gazi Üniversitesi (2009- 2012)

Diş Hekimliği Fakültesi - Klinik Bilimler Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi,

DOKTORA, "Mandibulada Uygulanan Monofokal, Bifokal Ve Trifokal Distraksiyon Osteogenezisinin Biyomekanik Etkilerinin Sonlu Elemanlar Analizi Yöntemi İle Araştırılması", Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2012

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Diş Hekimliği Fakültesi/ Klinik Bilimler Bölümü/ Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, (2013- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı V, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, (2016- Devam Ediyor)

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, (2013- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Pedodonti Anabilim Dalı, (2012- 2015)

verdiği dersler

Çene- Yüz Cerrahisi Ve İmplantoloji 4. Sınıf, Lisans, (2016-2017)

Ağız Hastalıkları 4. Sınıf, Lisans, (2016-2017)

Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi 4.Sınıf, Lisans, (2016-2017)

Dental Anestezi, 3.Sınıf, Lisans, (2016-2017)

Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi 3.Sınıf, Lisans, (2016-2017)

Ağız,Diş Ve Çene Cerrahisi 4.Sınıf, Lisans, (2016-2017)

Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi 3.Sınıf, Lisans, (2015-2016)

Ağız,Diş Ve Çene Cerrahisi 3.Sınıf, Lisans, (2015-2016)

Dental Anestezi 3.Sınıf, Lisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YİĞİT SERBÜLENT,TEKCAN AKIN,RÜSTEMOĞLU AYDIN,TÜMER MEHMET KEMAL,KALKAN GÖKNUR,YERLİYURT KAAN, (2017). "Investigation Of Cd40 Gene Rs4810485 And Rs1883832 Mutations İn Patients With Recurrent Aphthous Stomatitis", Archives Of Oral Biology, 7451-54., Doi: 10.1016/j.archoralbio.2016.11.003 (Yayın No: 3071784)

UYANIKGİL YİĞİT,ÖZKEŞKEK HATİCE KÜBRA,ÇAVUŞOĞLU TÜRKER,SOLMAZ VOLKAN,TÜMER MEHMET KEMAL,ERBAŞ OYTUN, (2016). "Positive Effects Of Ceftriaxone On Pentylenetetrazol Induced Convulsion Model İn Rats", International Journal Of Neuroscience, 1-18., Doi: 10.3109/00207454.2014.991821 (Yayın No: 1269100) [SCI-Expanded]

SAPMAZ EMRAH,UYSAL MURAT,TÜMER MEHMET KEMAL,IRMAK SAPMAZ HİLAL,SOMUK BATTAL TAHSİN,ARICI AKGÜL,TAŞ UFUK, (2016). "Investigation Of Age Related Changes İn The Expression Of Aquaporin 1 And Aquaporin 5 İn The Salivary Glands Of Mice", Acta Oto-Laryngologica, 136(9), 937-943., Doi: 10.3109/00016489.2016.1165353 (Yayın No: 2859464)

UYSAL MURAT,GÜL SERDAR SAVAŞ,KARAMAN SERKAN,TAŞ UFUK,IRMAK SAPMAZ HİLAL,UYSAL FUNDA,AYTEKİN KÜRŞAD,TÜMER MEHMET KEMAL, (2016). "Caecum Location İn Laboratory Rats And Mice An Anatomical And Radiological Study", Laboratory Animals, , Doi: 10.1177/0023677216658916 (Yayın No: 2859471)

SAVRAN YUSUF,Çavuşoğlu Türker,TÜMER MEHMET KEMAL,YİĞİTTÜRK GÜRKAN,DİLEK ÇİFTÇİ ÖZNUR,acara ahmet çağdaş,UYANIKGİL YİĞİT,ERBAŞ OYTUN, (2016). "Can Ursodeoxycholic Acid Be An Alternative Of N Acetylcystein İn Acute Acetaminophen İntoxication", World Journal Of Pharmaceutıcal And Medıcal Research, (Yayın No: 3090972)

BAYRAM EMRE,BAYRAM HÜDA MELİKE,TÜMER MEHMET KEMAL, (2015). "Treatment Of Multiple Complicated Crown Root Fracture Of Maxiller Central Incisors Case Report", Scholars Journal Of Dental Scıences, (Yayın No: 2142169)

Akbulut N1, Kursun ES2, Tumer MK3, Kamburoglu K2, Gulsen U4., (2013). "Is The 810 Nm Diode Laser The Best Choice İn Oral Soft Tissue Therapy", European Journal Of Dentistry, 207-211., Doi: 10.4103/1305-7456.110174. (Yayın No: 1269123)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

HAYRAN YELİZ,AKBULUT NİHAT,SOYLU EMRAH,TÜMER MEHMET KEMAL, (2016). "İmplant Yüzey Şekillendirme Teknolojileri", Türkiye Klinikleri Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi Özel Dergisi, (Yayın No: 3104397)

ÖZKOÇAK İSMAİL,SONAT BADE,GÖNÜLDAŞ FEHMİ,AYTAÇ FATMA,TÜMER MEHMET KEMAL, (2016). "Multi Disciplinary Approach For The Treatment Of Maxillary Anterior Teeth With Luxation İnjuries And Complicated Crown Fractures A Case Report", Cumhuriyet Dental Journal, (Yayın No: 3104732)

Nihat Akbulut, Mehmet Kemal Tümer, Sinan Yasin Ertem., (2014). "Çocuklarda Kondil Kırıklarında Konservatif Yaklaşım Bir Olgu Sunumu Conservative Approach For Condylar Fractures Of Children A Case Report", Cumhuriyet Dental Journal, 17(3), 291-295. (Yayın No: 1269141)

Ismail Doruk Kocyigit, Ozkan Ozgul, Mehmet Kemal Tumer, Nihat Akbulut, Ahmet Arslan, Kaan Orhan., (2014). "Fusion And Gemination Report Of Two Cases", Cumhuriyet Dental Journal, 17(3), 7-10. (Yayın No: 1269143)

M. Kemal TÜMER1, Nihat AKBULUT2, Kaan YERLİYURT3, Sinan ERTEM4, (2013). "Meziyodens Varlığı Ve Dental Travma Sonucu Oluşan Komplikasyonların Klinik Radyolojik Ve Histopatolojik İncelenmesi Bir Olgu Sunumuclinical Radiologicalandhistopathologicalınvestigation Of Complicationsduetomesiodensexistenceanddentaltrauma A Case Report", Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 1269127)

Nihat AKBULUT1, M. Kemal TÜMER2, Sinan ERTEM3, (2013). "Sürmüş Multiple Kompound Odontoma Bir Olgu Sunumuerupted Multiple Compound Odontomas A Case Report", Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 1269133)

Özge ŞİMŞEK*, Berceste GÜLER*, Ayşenur PARLAK §, Mehmet Kemal TÜMER**,Ahu URAZ†, Mehmet YALIM ¶ ,, (2013). "Agresif Ve Kronik Periodontitiste Tnf 308 G A Ve Il 6 174 G C Gen Polimorfizminin Belirlenmesiınvestıgatıon Of Tnf 308 G A And Il 6 174 G C Gene Polymorphısm In Agressıve And Chronıc Perıodontıtıs", Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 1269136)

Dt. Merve ÇAKIR, Dr. Dt. Süleyman BOZKAYA, Dr. Dt. Kemal TÜMER, Doç. Dr. Gülfem ERGÜN,Prof. Dr. Derviş YILMAZ, (2013). "Rezorbe Atrofik Mandibulada İmplant Yumuşak Doku Arayüzünün Düzenlenmesindevestibüloplasti Tekniğinin Kullanılmasıthe Use Of Vestibuloplasty Technique To İmprove The İmplant Soft Tissue İnterface İn The Resorbedatrophic Mandible", The Journal Of Dental Facultyof Atatürk University, 23(3), 356-362. (Yayın No: 1269116)

Dr. Mehmet Kemal TÜMER, Yrd. Doç. Dr. Nihat AKBULUT, Prof. Dr. Derviş YILMAZ, Prof. Dr. Erkan ERKMEN, (2013). "Mandibulada Uygulanan Monofokal Distraksiyon Osteogenezisinin Biyomekanik Etkilerininsonlu Elemanlar Analizi Yöntemi İle Araştırılmasıbiomechanical Evaluation Of Effects Of Mandibular Monofocal Distraction Osteogenesis By Using Finiteelement Analysis Method", The Journal Of Dental Facultyof Atatürk University, 23(3), 350-356. (Yayın No: 1269110)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

TURAL ŞENGÜL,ÖZSOY ASKER ZEKİ,KARAKUŞ NEVİN,YİĞİT SERBÜLENT,TÜMER MEHMET KEMAL,ALAYLI GAMZE,KURU ÖMER (2016). KADINLARDA MENOPOZ SONRASI OSTEOPOOZ GELİŞİMİNDE MIF GENİ 173G C POLİMORFİZMİNİN ETKİSİ. 1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3186420)

TÜMER MEHMET KEMAL,YİĞİT SERBÜLENT (2016). Temporomandibular Düzensizlikler Psikososyal Sorunlara Yol Açar Mı. Hedefe Doğru İnsan (PDR Sempozyumu) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3081102)

AKBULUT NİHAT,TÜMER MEHMET KEMAL,SOYLU EMRAH,DEMİRALP KEMAL ÖZGÜR (2015). Conservative Approach To A Huge Odontogenic Cyst In Child With Using Marsupialization Treatment Modality A Case Report. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi (Poster) (Yayın No:2140687)

TÜMER MEHMET KEMAL,AKBULUT NİHAT,SOYLU EMRAH (2015). Oro Nasal Fıstula Repair And Alveolar Rıdge Augmentatıon With Usıng Otogenous Chın Graft A Case Report. Acbıd 2015 9. Uluslararası Kongresi 27-31 Mayıs 2015 (Poster) (Yayın No:2140357)

TÜMER MEHMET KEMAL,AKBULUT NİHAT,GÜRBÜZLER LEVENT,ÖZKOÇAK İSMAİL,BAYRAM KAPLAN KADER ,AYTAÇ FATMA (2013). Surgical and Dental Treatment of Extra oral Fistula Two Case Reports. 101st FDI Annual World Dental Congress Istanbul / Turkey. . (Poster) (Yayın No:1269162)

TÜMER MEHMET KEMAL,BOZKAYA SÜLEYMAN,ÖZTEMEL AKIN,YILMAZ DERVİŞ (2011). The use of vestibuloplasty and free gingival graft to improve the implant soft tissue interface in the resorbed mandible. 5. Tumer MK, Bozkaya S, Öztemel A, Yılmaz D. The use of vestibuloplasty and free gingival graft to improve the implant-soft tissue interface in the resorbed mandible. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 18. Uluslararası Kongresi (Poster) (Yayın No:2140201)

AKBULUT NİHAT,TÜMER MEHMET KEMAL,ARICI AKGÜL,GÖKÇE ERKAN,GÜRBÜZLER LEVENT Huge Complex Odontomas With Conservative Treatment Protocols in a Patient. Uluslararasi 23.Turk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi Bilimsel Kongresi' (Poster) (Yayın No:3175865)

ALTAN AHMET,AKBULUT NİHAT,KAYA ZİYA,TÜMER MEHMET KEMAL,BEKAR ESENGÜL Retromolar Intubation Due to Failed Rhinoplasty in Sagittal Split Setback Patient. 21st BaSS Congress (Poster) (Yayın No:3105152)

TÜMER MEHMET KEMAL,AKBULUT NİHAT,EYİBİLEN AHMET,GÜRBÜZLER LEVENT,HAYRAN YELİZ A Multidisciplinary Approach To Oral Malign Neoplasms Causing Maxillary Defect. Uluslararasi 23.Turk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi Bilimsel Kongresi' (Özet Bildiri) (Yayın No:3082371)

AKBULUT NİHAT,ALTAN AHMET,TÜMER MEHMET KEMAL,SOYLU EMRAH,BEKAR ESENGÜL EVALUATION OF NSAIDS ON FACIAL SWELLING FOLLOWING THIRD MOLAR SURGERY USING SUBJECTIVE AND OBJECTIVE METHODS. 21st BaSS Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3080483)

Nihat Akbulut, Hatice Balcı Yüce, Cemal Aslan, İlker Akar,Mehmet Kemal Tümer,Cemal Atakan The Hemostatic Effect Of Ankaferd Blood Stopper In Rat Bleeding Model Wıth Antıthrombotıc Drug Therapy An Experimental In Vivo Study. 21. Uluslararası TAOMS Kongresi (Poster) (Yayın No:1269170)

M. Kemal TUMER1, Nihat AKBULUT1, Sebnem KURSUN2, Akgül ARICI3, Alper SINDEL4 Radical Surgical Approach To A Recurrent Periferal Giant Cell Granuloma A Case Report. 17th International Congress on Oral Pathology and Medicine (Poster) (Yayın No:1269166)

Nihat Akbulut1, Mehmet Kemal Tumer1, Emine Sebnem Kursun2, Akgül Arıcı3, Alper Sindel4 HUGE ODONTOMAS IN MANDIBULARY THIRD MOLAR AREA A RARE CASE WITH HISTORY AND INTERMS OF THE TREATMENT APPROACH OF PATIENT. 17th International Congress on Oral Pathology and Medicine (Poster) (Yayın No:1269165)

N. Akbulut, K. Yerliyurt, M.K. Tumer. Short Implant Rehabilitation of Patients with Atrophic Maxilla Case Series International Dental Journal SCI Expanded. 101st FDI Annual World Dental Congress, (Poster) (Yayın No:1269161)

Kurt MH, Akbulut N, Kursun S, Tumer MK, Kaymak TE. Unusual Location of Premolar Supernumerary Tooth in Mandible A Case Report. 18th BaSS CongressSkopje, Macedonia (Poster) (Yayın No:1269157)

Akbulut N, Ozkocak I, Aytac F, Tumer MK, Kursun S. Dentoalveolar trauma with intrusion of permanent incisor teeth A complex treatment approach to a case. 18th BaSS CongressSkopje, Macedonia. (Poster) (Yayın No:1269154)

Akbulut N., Tumer MK, Hayran Y. Lateral Alveolar Crest Augmentatıon With Allogenic Bone Particulate Graft and Implant Cover Screw Fıxed Collagen Membrane During Implant Placement Report of a case. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 20. Uluslararası KongresiAntalya (Poster) (Yayın No:1269153)

Tumer MK, Akbulut N, Gurbuzler L., Erdoğan AS, Kaymak T.E. Cystic Lesion of Edentelous Maxilla A case report. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 20. Uluslararası Kongresi Antalya (Poster) (Yayın No:1269152)

Yerliyurt K, Cakır E, Tumer MK, Akbulut N. Zirconium Application in Anterior Maxilla A Case Report. DENTAL ISTANBUL’12 Istanbul, Turkey (Poster) (Yayın No:1269151)

Akbulut N, Tumer MK, Yerliyurt K Usage of Bicon Short Implants in Posterior Region of Mandible and Maxilla A Retrospective Evaluation. DENTAL ISTANBUL’12, Istanbul, Turkey (Poster) (Yayın No:1269149)

Akbulut N, Tumer MK, Yerliyurt K, Cakir E. Overdenture with Supported Screwless Implant in Heamophiliac Patient Report of a Case. DENTAL ISTANBUL’12,Istanbul, Turkey. (Poster) (Yayın No:1269148)

Yerliyurt K, Akbulut N, Tumer MK, Oral I. Overdenture Rehabilitation supported with Implants and Copings A Case Report. DENTAL ISTANBUL’12,Istanbul, Turkey (Poster) (Yayın No:1269147)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

İNANIR AHMET,TEKCAN AKIN,YİĞİT SERBÜLENT,NURSAL AYŞE FEYDA,YILDIRIM EREN,TÜMER MEHMET KEMAL (2015). Kalıtımsal Hipofosfatemik Rikets Olgu Sunumu. 2. Ulusal Çocuk Genetik Sempozyumu (Poster) (Yayın No:2141112)

TÜMER MEHMET KEMAL,YİĞİT SERBÜLENT,NURSAL AYŞE FEYDA,UYSAL MURAT (2015). Kartagener Sendromu Olgu Sunumu. 2. Ulusal Çocuk Genetik Sempozyumu (Poster) (Yayın No:2141476)

TÜMER MEHMET KEMAL,YİĞİT SERBÜLENT,NURSAL AYŞE FEYDA,UYSAL MURAT (2015). Apert Sendromlu Olgu Sunumu. 2. Ulusal Çocuk Genetik Sempozyumu (Poster) (Yayın No:2141361)

NURSAL AYŞE FEYDA,TÜMER MEHMET KEMAL,YİĞİT SERBÜLENT Kartagener sendromu Olgu sunumu. 5.UYKU BOZUKLUKLARI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3079973)

NURSAL AYŞE FEYDA,YİĞİT SERBÜLENT,TÜMER MEHMET KEMAL Apert Sendromu Fasiyal ve Dental Bulgular. 2.Erciyes pediatri Akademisi Kış Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3079404)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Hemostatik Ajan Olarak Kullanılan Mecsina Hemostopper Ankaferd Blood Stopper ve Tranexamic Asidin İmmunolojik Özelliklerinin Farklılıklarının Hücre Kültürü Çalışması ile Araştırılması", BAP, Yönetici (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Yeni bir hemostatik ajan olan Mecsina Hemostopper ın farklı testlerle sitotoksisitesinin değerlendirilip osteoblast ve fibroblast proliferasyonuna etkisinin araştırılması", BAP, Yönetici (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Mandibulada Uygulanan Monofokal Bifokal ve Trifokal Distraksiyon Osteogenezisinin Biyomekanik Etkilerinin Sonlu Elemanlar Analizi Yöntemi ile Araştırılması", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Eğitimi Programı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının ÇalışmaUsul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin Üçüncü Bölüm, 15. Maddesinin, (a) bendine istinadendüzenlenmektedir.1. Araştırıcılara, Hayvan Deneyleri Etik Kurulları’nın Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin15. Maddesi (ğ) fıkrasına uygun olarak 80 saatlik eğitim verilir. Toplam eğitim süresinin 40 saatiteorik olarak, geri kalan 40 saati de bu konudaki tatbiki (pratik) çalışmalarla tamamlanır.2. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası eğitim programlarında derslerin %80’ine devam etmek mecburidir.4. Programın bitiminde yapılacak olan sınavda 70 puan ve üstü alan katılımcılara “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası” almıştır.T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Hayvan Deneyleri Etik Kurallarının Çalışma Usul ve EsaslarınaDair Yönetmeliğin Üçüncü Bölüm, 15.maddesinin ( c ) bendi: Deney hayvanı kullanıcıları, sertifikaalmadan bu hayvanlar üzerinde deney, eğitim, test amacıyla işlem yapamaz ve çalışma mekânlarındabu hayvanları barındıramazlar. Bu amaçla hayvanlar üzerinde deney, eğitim, test amacıyla işlem yapacakolan araştırmacıların Deney Hayvanı Kullanım Sertifikasının bulunması gerekmektedir., T.C. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, Sertifika, 26.03.2015-04.04.2015 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:kemal.tumer@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2016-
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:
Doktora
2009-2012
Gazi Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi/Klinik Bilimler Bölümü

Tez Adı:Mandibulada Uygulanan Monofokal, Bifokal Ve Trifokal Distraksiyon Osteogenezisinin Biyomekanik Etkilerinin Sonlu Elemanlar Analizi Yöntemi İle Araştırılması


Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ/ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı V
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2012-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2016-2017)ÇENE- YÜZ CERRAHİSİ VE İMPLANTOLOJİ 4. SINIFTürkçe1
(2016-2017)AĞIZ HASTALIKLARI 4. SINIFTürkçe2
(2016-2017)AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ 4.SINIFTürkçe1
(2016-2017)DENTAL ANESTEZİ, 3.SINIFTürkçe1
(2016-2017)AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 3.SINIFTürkçe2
(2016-2017)AĞIZ,DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 4.SINIFTürkçe2
(2015-2016)AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ 3.SINIFTürkçe2
(2015-2016)AĞIZ,DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 3.SINIFTürkçe2
(2015-2016)DENTAL ANESTEZİ 3.SINIFTürkçe1
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.YİĞİT SERBÜLENT,TEKCAN AKIN,RÜSTEMOĞLU AYDIN,TÜMER MEHMET KEMAL,KALKAN GÖKNUR,YERLİYURT KAAN (2017). Investigation of CD40 gene rs4810485 and rs1883832 mutations in patients with recurrent aphthous stomatitis. Archives of Oral Biology, 7451-54., Doi: 10.1016/j.archoralbio.2016.11.003 (Yayın No: 3071784)
2.UYANIKGİL YİĞİT,ÖZKEŞKEK HATİCE KÜBRA,ÇAVUŞOĞLU TÜRKER,SOLMAZ VOLKAN,TÜMER MEHMET KEMAL,ERBAŞ OYTUN (2016). Positive Effects of Ceftriaxone on Pentylenetetrazol Induced Convulsion Model in Rats. International Journal of Neuroscience, 1-18., Doi: 10.3109/00207454.2014.991821 (Yayın No: 1269100)
3.SAPMAZ EMRAH,UYSAL MURAT,TÜMER MEHMET KEMAL,IRMAK SAPMAZ HİLAL,SOMUK BATTAL TAHSİN,ARICI AKGÜL,TAŞ UFUK (2016). Investigation of age related changes in the expression of aquaporin 1 and aquaporin 5 in the salivary glands of mice. Acta Oto-Laryngologica, 136(9), 937-943., Doi: 10.3109/00016489.2016.1165353 (Yayın No: 2859464)
4.UYSAL MURAT,GÜL SERDAR SAVAŞ,KARAMAN SERKAN,TAŞ UFUK,IRMAK SAPMAZ HİLAL,UYSAL FUNDA,AYTEKİN KÜRŞAD,TÜMER MEHMET KEMAL (2016). Caecum location in laboratory rats and mice an anatomical and radiological study. Laboratory Animals, , Doi: 10.1177/0023677216658916 (Yayın No: 2859471)
5.SAVRAN YUSUF,Çavuşoğlu Türker,TÜMER MEHMET KEMAL,YİĞİTTÜRK GÜRKAN,DİLEK ÇİFTÇİ ÖZNUR,acara ahmet çağdaş,UYANIKGİL YİĞİT,ERBAŞ OYTUN (2016). CAN URSODEOXYCHOLİC ACİD BE AN ALTERNATİVE OF N ACETYLCYSTEİN İN ACUTE ACETAMİNOPHEN İNTOXİCATİON. WORLD JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND MEDICAL RESEARCH, (Yayın No: 3090972)
6.BAYRAM EMRE,BAYRAM HÜDA MELİKE,TÜMER MEHMET KEMAL (2015). TREATMENT OF MULTİPLE COMPLİCATED CROWN ROOT FRACTURE OF MAXİLLER CENTRAL INCİSORS CASE REPORT. SCHOLARS JOURNAL OF DENTAL SCIENCES, (Yayın No: 2142169)
7.Akbulut N1, Kursun ES2, Tumer MK3, Kamburoglu K2, Gulsen U4. (2013). Is the 810 nm diode laser the best choice in oral soft tissue therapy. European Journal of Dentistry, 207-211., Doi: 10.4103/1305-7456.110174. (Yayın No: 1269123)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.HAYRAN YELİZ,AKBULUT NİHAT,SOYLU EMRAH,TÜMER MEHMET KEMAL (2016). İmplant Yüzey Şekillendirme Teknolojileri. Türkiye Klinikleri Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Özel Dergisi, (Yayın No: 3104397)
2.ÖZKOÇAK İSMAİL,SONAT BADE,GÖNÜLDAŞ FEHMİ,AYTAÇ FATMA,TÜMER MEHMET KEMAL (2016). Multi disciplinary approach for the treatment of maxillary anterior teeth with luxation injuries and complicated crown fractures A case report. Cumhuriyet Dental Journal, (Yayın No: 3104732)
3.Nihat Akbulut, Mehmet Kemal Tümer, Sinan Yasin Ertem. (2014). Çocuklarda kondil kırıklarında konservatif yaklaşım bir olgu sunumu Conservative approach for condylar fractures of children a case report. Cumhuriyet Dental Journal, 17(3), 291-295. (Yayın No: 1269141)
4.Ismail Doruk Kocyigit, Ozkan Ozgul, Mehmet Kemal Tumer, Nihat Akbulut, Ahmet Arslan, Kaan Orhan. (2014). Fusion and gemination report of two cases. Cumhuriyet Dental journal, 17(3), 7-10. (Yayın No: 1269143)
5.M. Kemal TÜMER1, Nihat AKBULUT2, Kaan YERLİYURT3, Sinan ERTEM4 (2013). Meziyodens Varlığı ve Dental Travma Sonucu Oluşan Komplikasyonların Klinik Radyolojik ve Histopatolojik İncelenmesi Bir Olgu SunumuClinical RadiologicalandHistopathologicalInvestigation of ComplicationsDuetoMesiodensExistenceandDentaltrauma A Case Report. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 1269127)
6.Nihat AKBULUT1, M. Kemal TÜMER2, Sinan ERTEM3 (2013). Sürmüş Multiple Kompound Odontoma Bir Olgu SunumuErupted Multiple Compound Odontomas A Case Report. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 1269133)
7.Özge ŞİMŞEK*, Berceste GÜLER*, Ayşenur PARLAK §, Mehmet Kemal TÜMER**,Ahu URAZ†, Mehmet YALIM ¶ , (2013). AGRESİF VE KRONİK PERİODONTİTİSTE TNF 308 G A VE IL 6 174 G C GEN POLİMORFİZMİNİN BELİRLENMESİINVESTIGATION OF TNF 308 G A AND IL 6 174 G C GENE POLYMORPHISM IN AGRESSIVE AND CHRONIC PERIODONTITIS. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 1269136)
8.Dt. Merve ÇAKIR, Dr. Dt. Süleyman BOZKAYA, Dr. Dt. Kemal TÜMER, Doç. Dr. Gülfem ERGÜN,Prof. Dr. Derviş YILMAZ (2013). Rezorbe atrofik mandibulada implant yumuşak doku arayüzünün düzenlenmesindevestibüloplasti tekniğinin kullanılmasıThe use of vestibuloplasty technique to improve the implant soft tissue interface in the resorbedatrophic mandible. The Journal of Dental Facultyof Atatürk University, 23(3), 356-362. (Yayın No: 1269116)
9.Dr. Mehmet Kemal TÜMER, Yrd. Doç. Dr. Nihat AKBULUT, Prof. Dr. Derviş YILMAZ, Prof. Dr. Erkan ERKMEN (2013). Mandibulada uygulanan monofokal distraksiyon osteogenezisinin biyomekanik etkilerininsonlu elemanlar analizi yöntemi ile araştırılmasıBiomechanical evaluation of effects of mandibular monofocal distraction osteogenesis by using finiteelement analysis method. The Journal of Dental Facultyof Atatürk University, 23(3), 350-356. (Yayın No: 1269110)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.TÜMER MEHMET KEMAL,AKBULUT NİHAT,GÜRBÜZLER LEVENT,ÖZKOÇAK İSMAİL,BAYRAM KAPLAN KADER ,AYTAÇ FATMA (2013). Surgical and Dental Treatment of Extra oral Fistula Two Case Reports. 101st FDI Annual World Dental Congress Istanbul / Turkey. . (Poster) (Yayın No:1269162)
2.AKBULUT NİHAT,TÜMER MEHMET KEMAL,SOYLU EMRAH,DEMİRALP KEMAL ÖZGÜR (2015). Conservative Approach To A Huge Odontogenic Cyst In Child With Using Marsupialization Treatment Modality A Case Report. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi (Poster) (Yayın No:2140687)
3.TURAL ŞENGÜL,ÖZSOY ASKER ZEKİ,KARAKUŞ NEVİN,YİĞİT SERBÜLENT,TÜMER MEHMET KEMAL,ALAYLI GAMZE,KURU ÖMER (2016). KADINLARDA MENOPOZ SONRASI OSTEOPOOZ GELİŞİMİNDE MIF GENİ 173G C POLİMORFİZMİNİN ETKİSİ. 1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3186420)
4.TÜMER MEHMET KEMAL,YİĞİT SERBÜLENT (2016). Temporomandibular Düzensizlikler Psikososyal Sorunlara Yol Açar Mı. Hedefe Doğru İnsan (PDR Sempozyumu) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3081102)
5.TÜMER MEHMET KEMAL,BOZKAYA SÜLEYMAN,ÖZTEMEL AKIN,YILMAZ DERVİŞ (2011). The use of vestibuloplasty and free gingival graft to improve the implant soft tissue interface in the resorbed mandible. 5. Tumer MK, Bozkaya S, Öztemel A, Yılmaz D. The use of vestibuloplasty and free gingival graft to improve the implant-soft tissue interface in the resorbed mandible. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 18. Uluslararası Kongresi (Poster) (Yayın No:2140201)
6.TÜMER MEHMET KEMAL,AKBULUT NİHAT,SOYLU EMRAH (2015). Oro Nasal Fıstula Repair And Alveolar Rıdge Augmentatıon With Usıng Otogenous Chın Graft A Case Report. Acbıd 2015 9. Uluslararası Kongresi 27-31 Mayıs 2015 (Poster) (Yayın No:2140357)
7.AKBULUT NİHAT,TÜMER MEHMET KEMAL,ARICI AKGÜL,GÖKÇE ERKAN,GÜRBÜZLER LEVENT (2015). Huge Complex Odontomas With Conservative Treatment Protocols in a Patient. Uluslararasi 23.Turk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi Bilimsel Kongresi' (Poster) (Yayın No:3175865)
8.ALTAN AHMET,AKBULUT NİHAT,KAYA ZİYA,TÜMER MEHMET KEMAL,BEKAR ESENGÜL (2015). Retromolar Intubation Due to Failed Rhinoplasty in Sagittal Split Setback Patient. 21st BaSS Congress (Poster) (Yayın No:3105152)
9.TÜMER MEHMET KEMAL,AKBULUT NİHAT,EYİBİLEN AHMET,GÜRBÜZLER LEVENT,HAYRAN YELİZ (2015). A Multidisciplinary Approach To Oral Malign Neoplasms Causing Maxillary Defect. Uluslararasi 23.Turk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi Bilimsel Kongresi' (Özet Bildiri) (Yayın No:3082371)
10.AKBULUT NİHAT,ALTAN AHMET,TÜMER MEHMET KEMAL,SOYLU EMRAH,BEKAR ESENGÜL (2015). EVALUATION OF NSAIDS ON FACIAL SWELLING FOLLOWING THIRD MOLAR SURGERY USING SUBJECTIVE AND OBJECTIVE METHODS. 21st BaSS Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3080483)
11.Nihat Akbulut, Hatice Balcı Yüce, Cemal Aslan, İlker Akar,Mehmet Kemal Tümer,Cemal Atakan (2015). The Hemostatic Effect Of Ankaferd Blood Stopper In Rat Bleeding Model Wıth Antıthrombotıc Drug Therapy An Experimental In Vivo Study. 21. Uluslararası TAOMS Kongresi (Poster) (Yayın No:1269170)
12.M. Kemal TUMER1, Nihat AKBULUT1, Sebnem KURSUN2, Akgül ARICI3, Alper SINDEL4 (2015). Radical Surgical Approach To A Recurrent Periferal Giant Cell Granuloma A Case Report. 17th International Congress on Oral Pathology and Medicine (Poster) (Yayın No:1269166)
13.Nihat Akbulut1, Mehmet Kemal Tumer1, Emine Sebnem Kursun2, Akgül Arıcı3, Alper Sindel4 (2015). HUGE ODONTOMAS IN MANDIBULARY THIRD MOLAR AREA A RARE CASE WITH HISTORY AND INTERMS OF THE TREATMENT APPROACH OF PATIENT. 17th International Congress on Oral Pathology and Medicine (Poster) (Yayın No:1269165)
14.N. Akbulut, K. Yerliyurt, M.K. Tumer. (2015). Short Implant Rehabilitation of Patients with Atrophic Maxilla Case Series International Dental Journal SCI Expanded. 101st FDI Annual World Dental Congress, (Poster) (Yayın No:1269161)
15.Kurt MH, Akbulut N, Kursun S, Tumer MK, Kaymak TE. (2015). Unusual Location of Premolar Supernumerary Tooth in Mandible A Case Report. 18th BaSS CongressSkopje, Macedonia (Poster) (Yayın No:1269157)
16.Akbulut N, Ozkocak I, Aytac F, Tumer MK, Kursun S. (2015). Dentoalveolar trauma with intrusion of permanent incisor teeth A complex treatment approach to a case. 18th BaSS CongressSkopje, Macedonia. (Poster) (Yayın No:1269154)
17.Akbulut N., Tumer MK, Hayran Y. (2015). Lateral Alveolar Crest Augmentatıon With Allogenic Bone Particulate Graft and Implant Cover Screw Fıxed Collagen Membrane During Implant Placement Report of a case. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 20. Uluslararası KongresiAntalya (Poster) (Yayın No:1269153)
18.Tumer MK, Akbulut N, Gurbuzler L., Erdoğan AS, Kaymak T.E. (2015). Cystic Lesion of Edentelous Maxilla A case report. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 20. Uluslararası Kongresi Antalya (Poster) (Yayın No:1269152)
19.Yerliyurt K, Cakır E, Tumer MK, Akbulut N. (2015). Zirconium Application in Anterior Maxilla A Case Report. DENTAL ISTANBUL’12 Istanbul, Turkey (Poster) (Yayın No:1269151)
20.Akbulut N, Tumer MK, Yerliyurt K (2015). Usage of Bicon Short Implants in Posterior Region of Mandible and Maxilla A Retrospective Evaluation. DENTAL ISTANBUL’12, Istanbul, Turkey (Poster) (Yayın No:1269149)
21.Akbulut N, Tumer MK, Yerliyurt K, Cakir E. (2015). Overdenture with Supported Screwless Implant in Heamophiliac Patient Report of a Case. DENTAL ISTANBUL’12,Istanbul, Turkey. (Poster) (Yayın No:1269148)
22.Yerliyurt K, Akbulut N, Tumer MK, Oral I. (2015). Overdenture Rehabilitation supported with Implants and Copings A Case Report. DENTAL ISTANBUL’12,Istanbul, Turkey (Poster) (Yayın No:1269147)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.İNANIR AHMET,TEKCAN AKIN,YİĞİT SERBÜLENT,NURSAL AYŞE FEYDA,YILDIRIM EREN,TÜMER MEHMET KEMAL (2015). Kalıtımsal Hipofosfatemik Rikets Olgu Sunumu. 2. Ulusal Çocuk Genetik Sempozyumu (Poster) (Yayın No:2141112)
2.TÜMER MEHMET KEMAL,YİĞİT SERBÜLENT,NURSAL AYŞE FEYDA,UYSAL MURAT (2015). Kartagener Sendromu Olgu Sunumu. 2. Ulusal Çocuk Genetik Sempozyumu (Poster) (Yayın No:2141476)
3.TÜMER MEHMET KEMAL,YİĞİT SERBÜLENT,NURSAL AYŞE FEYDA,UYSAL MURAT (2015). Apert Sendromlu Olgu Sunumu. 2. Ulusal Çocuk Genetik Sempozyumu (Poster) (Yayın No:2141361)
4.NURSAL AYŞE FEYDA,TÜMER MEHMET KEMAL,YİĞİT SERBÜLENT (2015). Kartagener sendromu Olgu sunumu. 5.UYKU BOZUKLUKLARI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3079973)
5.NURSAL AYŞE FEYDA,YİĞİT SERBÜLENT,TÜMER MEHMET KEMAL (2015). Apert Sendromu Fasiyal ve Dental Bulgular. 2.Erciyes pediatri Akademisi Kış Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3079404)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Hemostatik Ajan Olarak Kullanılan Mecsina Hemostopper Ankaferd Blood Stopper ve Tranexamic Asidin İmmunolojik Özelliklerinin Farklılıklarının Hücre Kültürü Çalışması ile Araştırılması, BAP, Yönetici (Devam Ediyor) (ULUSAL)
2.Yeni bir hemostatik ajan olan Mecsina Hemostopper ın farklı testlerle sitotoksisitesinin değerlendirilip osteoblast ve fibroblast proliferasyonuna etkisinin araştırılması, BAP, Yönetici (Devam Ediyor) (ULUSAL)
3.Mandibulada Uygulanan Monofokal Bifokal ve Trifokal Distraksiyon Osteogenezisinin Biyomekanik Etkilerinin Sonlu Elemanlar Analizi Yöntemi ile Araştırılması, BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
Sertifika
1.Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Eğitimi Programı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının ÇalışmaUsul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin Üçüncü Bölüm, 15. Maddesinin, (a) bendine istinadendüzenlenmektedir.1. Araştırıcılara, Hayvan Deneyleri Etik Kurulları’nın Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin15. Maddesi (ğ) fıkrasına uygun olarak 80 saatlik eğitim verilir. Toplam eğitim süresinin 40 saatiteorik olarak, geri kalan 40 saati de bu konudaki tatbiki (pratik) çalışmalarla tamamlanır.2. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası eğitim programlarında derslerin %80’ine devam etmek mecburidir.4. Programın bitiminde yapılacak olan sınavda 70 puan ve üstü alan katılımcılara “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası” almıştır.T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Hayvan Deneyleri Etik Kurallarının Çalışma Usul ve EsaslarınaDair Yönetmeliğin Üçüncü Bölüm, 15.maddesinin ( c ) bendi: Deney hayvanı kullanıcıları, sertifikaalmadan bu hayvanlar üzerinde deney, eğitim, test amacıyla işlem yapamaz ve çalışma mekânlarındabu hayvanları barındıramazlar. Bu amaçla hayvanlar üzerinde deney, eğitim, test amacıyla işlem yapacakolan araştırmacıların Deney Hayvanı Kullanım Sertifikasının bulunması gerekmektedir., T.C. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, Sertifika, 26.03.2015-04.04.2015 (Ulusal)