GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ŞEHNAZ BODURž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Şehnaz BODUR

Artova Meslek Yüksekokulu / Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

sehnaz.bodur@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Artova Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü 

Anabilim Dalı

Maliye Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Uludağ Üniversitesi (2017- )

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Maliye Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2009- 2012)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi -

LİSANS, Anadolu Üniversitesi (2004- 2008)

Açıköğretim Fakültesi - İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", Uludağ Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi,

YÜKSEK LİSANS, "Vergi Suçlarının Ortaya Çıkmasında Mali Ve Sosyolojik Faktörler, Tokat Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, 2012

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Artova Meslek Yüksekokulu/ Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü/ Maliye Pr., (2012- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, (2012- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Artova Meslek Yüksekokulu(2012- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Artova Meslek Yüksekokulu, (2013- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Mesleki Çalışma-I, Önlisans, (2017-2018)

Temel Hukuk, Önlisans, (2017-2018)

Genel İşletme, Önlisans, (2017-2018)

Devlet Borçları, Önlisans, (2016-2017)

Vergi Uygulamaları, Önlisans, (2016-2017)

Türk Vergi Sistemi Iı, Önlisans, (2016-2017)

Ofis Programları-Iı, Önlisans, (2016-2017)

Ticaret Hukuku, Önlisans, (2016-2017)

Araştırma Yöntem Ve Teknikleri, Önlisans, (2016-2017)

Türk Vergi Sistemi-I, Önlisans, (2016-2017)

Genel İşletme, Önlisans, (2016-2017)

Ofis Programları-I, Önlisans, (2016-2017)

Temel Hukuk, Önlisans, (2016-2017)

İstatistik, Önlisans, (2015-2016)

Ticaret Hukuku, Önlisans, (2015-2016)

Vergi Uygulamaları, Önlisans, (2015-2016)

Türk Vergi Sistemi Iı, Önlisans, (2015-2016)

Türk Vergi Sistemi, Önlisans, (2015-2016)

Klavye Teknikleri, Önlisans, (2015-2016)

Temel Hukuk, Önlisans, (2015-2016)

Maliye Bilimine Giriş, Önlisans, (2015-2016)

Temel Hukuk, Önlisans, (2015-2016)

Kamu Maliyesi, Önlisans, (2015-2016)

Türk Vergi Sistemi, Önlisans, (2015-2016)

Bütçe Teorileri Ve Uygulamaları, Önlisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2008-2009, Ücretli Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığı, Ücretli Öğretmenlik, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:sehnaz.bodur@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2017-
Uludağ Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2009-2012
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Tez Adı:Vergi Suçlarının Ortaya Çıkmasında Mali Ve Sosyolojik Faktörler, Tokat Örneği
Lisans
2004-2008
Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi/İktisadi Ve İdari Programlar BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU/ FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ/ MALİYE PR.
Öğretim Görevlisi
2012-
Öğretim Görevlisi
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU


İdari Görevler

Bölüm Bşk.
2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2017-2018)MESLEKİ ÇALIŞMA-ITürkçe3
(2017-2018)TEMEL HUKUKTürkçe3
(2017-2018)GENEL İŞLETMETürkçe3
(2016-2017)DEVLET BORÇLARITürkçe2
(2016-2017)VERGİ UYGULAMALARITürkçe4
(2016-2017)TÜRK VERGİ SİSTEMİ IITürkçe4
(2016-2017)OFİS PROGRAMLARI-IITürkçe3
(2016-2017)TİCARET HUKUKUTürkçe3
(2016-2017)ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİTürkçe2
(2016-2017)TÜRK VERGİ SİSTEMİ-ITürkçe4
(2016-2017)GENEL İŞLETMETürkçe3
(2016-2017)OFİS PROGRAMLARI-ITürkçe3
(2016-2017)TEMEL HUKUKTürkçe3
(2015-2016)İSTATİSTİKTürkçe2
(2015-2016)TİCARET HUKUKUTürkçe2
(2015-2016)VERGİ UYGULAMALARITürkçe3
(2015-2016)TÜRK VERGİ SİSTEMİ IITürkçe4
(2015-2016)TÜRK VERGİ SİSTEMİTürkçe3
(2015-2016)KLAVYE TEKNİKLERİTürkçe3
(2015-2016)TEMEL HUKUKTürkçe3
(2015-2016)MALİYE BİLİMİNE GİRİŞTürkçe3
(2015-2016)TEMEL HUKUKTürkçe2
(2015-2016)KAMU MALİYESİTürkçe2
(2015-2016)TÜRK VERGİ SİSTEMİTürkçe4
(2015-2016)BÜTÇE TEORİLERİ VE UYGULAMALARITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Üniversite Dışı Deneyim

2008-2009Ücretli ÖğretmenlikMilli Eğitim Bakanlığı, Ücretli Öğretmenlik, (Diğer)