GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

HÜSEYİN AKKAYAž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Hüseyin AKKAYA

Artova Meslek Yüksekokulu / Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

huseyin.akkaya@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Artova Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü 

Anabilim Dalı

Maliye Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

YÜKSEK LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (2013- 2015)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Maliye (Yl)

LİSANS, İstanbul Üniversitesi (2010- 2013)

İktisat Fakültesi - Maliye Bölümü

TEZLER

YÜKSEK LİSANS, "Vergi Erozyonunun Türkiye'de Gelir Üzerinden Alınan Vergiler Kapsamında Etkileri: G20 Ülkeleri İle Karşılaştırma", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Maliye

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Artova Meslek Yüksekokulu/ Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü/ Maliye Pr., (2016- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Güncel Mali Sorunlar, Önlisans, (2016-2017)

Maliye Politikası, Önlisans, (2016-2017)

Makro Ekonomi, Önlisans, (2016-2017)

Vergi Teorisi, Önlisans, (2016-2017)

İktisadi Sistemler, Önlisans, (2016-2017)

Vergi Hukuku, Önlisans, (2016-2017)

Ticari Matematik, Önlisans, (2016-2017)

Bütçe Teorisi Ve Uygulamaları, Önlisans, (2016-2017)

Mikro İktisat, Önlisans, (2016-2017)

Maliye Bilimine Giriş, Önlisans, (2016-2017)

Makro Ekonomi, Önlisans, (2015-2016)

Türkiye Ab İlişkileri, Önlisans, (2015-2016)

Kamu Ekonomisi, Önlisans, (2015-2016)

Güncel Mali Sorunlar, Önlisans, (2015-2016)

Maliye Politikası, Önlisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÖZEKİCİOĞLU SEDA,AKKAYA HÜSEYİN (2016). Uluslararası Standartlara Uyum Açısından Türkiye’de Yeni DışDenetim ve Sayıştay Yaklaşımı. Scientific Cooperation for the Futurein the Social SciencesInternational Conference 201622-23 September 2016USAK,TURKEY (Özet Bildiri) (Yayın No:3441028)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:huseyin.akkaya@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans
2013-2015
Cumhuriyet Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye (Yl)

Tez Adı:Vergi Erozyonunun Türkiye'de Gelir Üzerinden Alınan Vergiler Kapsamında Etkileri: G20 Ülkeleri İle Karşılaştırma
Lisans
2010-2013
İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi/Maliye BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2016-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU/ FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ/ MALİYE PR.


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2016-2017)GÜNCEL MALİ SORUNLARTürkçe4
(2016-2017)MALİYE POLİTİKASITürkçe4
(2016-2017)MAKRO EKONOMİTürkçe3
(2016-2017)VERGİ TEORİSİTürkçe3
(2016-2017)İKTİSADİ SİSTEMLERTürkçe2
(2016-2017)VERGİ HUKUKUTürkçe4
(2016-2017)TİCARİ MATEMATİKTürkçe2
(2016-2017)BÜTÇE TEORİSİ VE UYGULAMALARITürkçe3
(2016-2017)MİKRO İKTİSATTürkçe3
(2016-2017)MALİYE BİLİMİNE GİRİŞTürkçe3
(2015-2016)MAKRO EKONOMİTürkçe2
(2015-2016)TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİTürkçe2
(2015-2016)KAMU EKONOMİSİTürkçe3
(2015-2016)GÜNCEL MALİ SORUNLARTürkçe4
(2015-2016)MALİYE POLİTİKASITürkçe4
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÖZEKİCİOĞLU SEDA,AKKAYA HÜSEYİN (2016). Uluslararası Standartlara Uyum Açısından Türkiye’de Yeni DışDenetim ve Sayıştay Yaklaşımı. Scientific Cooperation for the Futurein the Social SciencesInternational Conference 201622-23 September 2016USAK,TURKEY (Özet Bildiri) (Yayın No:3441028)