GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ÖMER FARUK YAZICIž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Ömer Faruk YAZICI

Erbaa Meslek Yüksekokulu / Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Erbaa Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü 

Anabilim Dalı

Özel Güvenlik Ve Koruma Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2016- 2016)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Beden Eğitimi Ve Spor (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Karadeniz Teknik Üniversitesi (2012- 2016)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Beden Eğitimi Ve Spor (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2008- 2012)

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu - Antrenörlük Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Mutluluk Ve Zindelik Düzeylerinin İncelenmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Spor Bilimleri Temel Alanı - Spor Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Erbaa Meslek Yüksekokulu/ Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü/ Özel Güvenlik Ve Koruma Pr., (2016- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GÖKSEL ALİ GÜREL,CAZ ÇAĞDAŞ,YAZICI ÖMER FARUK,KAYHAN RECEP FATİH, (2017). "Örgütsel Değişime Uyum: Spor Bilimleri Alanında Çalışan Akademik Personeller Üzerine Bir Uygulama", The Journal Of Academic Social Science Studies, 5(Number: 58), 489-496., Doi: 10.9761/JASSS7135 (Yayın No: 3575429)

GÖKSEL ALİ GÜREL,CAZ ÇAĞDAŞ,YAZICI ÖMER FARUK,PALA ADEM, (2016). "Spor Lisesi Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(44), 1440-1445. (Yayın No: 2843242)

YAZICI ÖMER FARUK,CAZ ÇAĞDAŞ,TUNÇKOL HULUSİ MEHMET, (2016). "Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü Nde Görev Yapan Personelin Sosyal Görünüş Kaygısı", International Journal Of Sports Exercise And Training Science, 2(2), 60-65., Doi: 10.18826/ijsets.46190 (Yayın No: 2840353)

YAZICI ÖMER FARUK,CAZ ÇAĞDAŞ,TUNÇKOL HULUSİ MEHMET, (2016). "Subjective Happiness Levels Of Staff Working İn Provincial Organization Of General Directorate Of Sport", International Journal Of Sports, Exercise And Training Science, 2(1), 125-131., Doi: 10.18826/ijsets.02669 (Yayın No: 2840348)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

CAZ ÇAĞDAŞ,GÖKSEL ALİ GÜREL,YAZICI ÖMER FARUK,BELLİ EMRE, (2015). "Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü Nde Görevli Personellerin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi", Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(2), 9-20. (Yayın No: 2840332)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

CAZ ÇAĞDAŞ,GÖKSEL ALİ GÜREL,YAZICI ÖMER FARUK (2016). Mobbing ve öznel mutluluk ÖYP araştırma görevlileri üzerine bir uygulama. 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2840437)

GÖKSEL ALİ GÜREL,CAZ ÇAĞDAŞ,YAZICI ÖMER FARUK,PALA ADEM (2016). Spor lisesi öğrencilerinin iletişim becerilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. 1.Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2840461)

GÖKSEL ALİ GÜREL,CAZ ÇAĞDAŞ,YAZICI ÖMER FARUK,KAYHAN RECEP FATİH (2016). Spor Bilimleri Alanında Çalışan Akademik Personelin Örgütsel Değişime Uyumlarının İncelenmesi. VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2881940)

GÖKSEL ALİ GÜREL,CAZ ÇAĞDAŞ,YAZICI ÖMER FARUK,İKİZLER HÜSEYİN CAN (2016). Örgütsel Stres ile İşgören Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2891340)

GÖKSEL ALİ GÜREL,YAZICI ÖMER FARUK,TOĞO OSMAN TOLGA,ZORBA ERCAN (2016). Akademisyenlerin Mesleki Doyumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Marmara Üniversitesi Örneği. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (Poster) (Yayın No:2891349)

GÖKSEL ALİ GÜREL,CAZ ÇAĞDAŞ,YAZICI ÖMER FARUK,ZORBA ERCAN (2016). Spor Hizmeti Alan Bireylerde Sosyal Görünüş Kaygısı İle Mutluluk Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (Poster) (Yayın No:3045832)

GÖKSEL ALİ GÜREL,CAZ ÇAĞDAŞ,YAZICI ÖMER FARUK,İKİZLER HÜSEYİN CAN (2016). Farklı Bölümlerdeki Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması Marmara Üniversitesi Örneği. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:2885584)

YAZICI ÖMER FARUK,CAZ ÇAĞDAŞ,TUNÇKOL HULUSİ MEHMET Spor genel müdürlüğü taşra teşkilatında çalışan personelin öznel mutluluk düzeyleri. Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi (Usbak) (Özet Bildiri) (Yayın No:2840407)

CAZ ÇAĞDAŞ,TUNÇKOL HULUSİ MEHMET,YAZICI ÖMER FARUK Happiness and subjective vitality of students in school of physical education and sport. III. Internatıonal Exercıse and Sport Psychology Congress (Poster) (Yayın No:2840403)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

YAZICI ÖMER FARUK,CAZ ÇAĞDAŞ,TUNÇKOL HULUSİ MEHMET Sosyal görünüs kaygısı Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü nde görev yapan personeller üzerine bir uygulama. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2840385)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Kurs Bitirme Belgesi, Pratik İngilizce 1 Programı, Tokat/Merkez -Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, Kurs, 16.02.2011-15.04.2011 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

Başarı Sertifikası , Tokatspor Geleceğin Futbol Yıldızları, Tokat- Tokatspor Kulübü Başkanlığı, Sertifika, 15.09.2004-15.09.2004 (Ulusal)

Kıdemli Antrenör Belgesi , 3.Kademe-Voleybol, Spor Genel Müdürlüğü-Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı, Sertifika, 17.06.2013-17.06.2013 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:omerfaruk.yazici@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Doktora
2016-2016
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi Ve Spor (Dr)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2012-2016
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi Ve Spor (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Mutluluk Ve Zindelik Düzeylerinin İncelenmesi
Lisans
2008-2012
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu/Antrenörlük Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2016-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA MESLEK YÜKSEKOKULU/ MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ/ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PR.


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.GÖKSEL ALİ GÜREL,CAZ ÇAĞDAŞ,YAZICI ÖMER FARUK,KAYHAN RECEP FATİH (2017). ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME UYUM: SPOR BİLİMLERİ ALANINDA ÇALIŞAN AKADEMİK PERSONELLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(Number: 58), 489-496., Doi: 10.9761/JASSS7135 (Yayın No: 3575429)
2.GÖKSEL ALİ GÜREL,CAZ ÇAĞDAŞ,YAZICI ÖMER FARUK,PALA ADEM (2016). Spor Lisesi Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(44), 1440-1445. (Yayın No: 2843242)
3.YAZICI ÖMER FARUK,CAZ ÇAĞDAŞ,TUNÇKOL HULUSİ MEHMET (2016). Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü nde görev yapan personelin sosyal görünüş kaygısı. International Journal of Sports Exercise and Training Science, 2(2), 60-65., Doi: 10.18826/ijsets.46190 (Yayın No: 2840353)
4.YAZICI ÖMER FARUK,CAZ ÇAĞDAŞ,TUNÇKOL HULUSİ MEHMET (2016). Subjective happiness levels of staff working in provincial organization of general directorate of sport. International Journal of Sports, Exercise and Training Science, 2(1), 125-131., Doi: 10.18826/ijsets.02669 (Yayın No: 2840348)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.CAZ ÇAĞDAŞ,GÖKSEL ALİ GÜREL,YAZICI ÖMER FARUK,BELLİ EMRE (2015). Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü nde görevli personellerin saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(2), 9-20. (Yayın No: 2840332)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.GÖKSEL ALİ GÜREL,CAZ ÇAĞDAŞ,YAZICI ÖMER FARUK,PALA ADEM (2016). Spor lisesi öğrencilerinin iletişim becerilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. 1.Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2840461)
2.GÖKSEL ALİ GÜREL,CAZ ÇAĞDAŞ,YAZICI ÖMER FARUK,KAYHAN RECEP FATİH (2016). Spor Bilimleri Alanında Çalışan Akademik Personelin Örgütsel Değişime Uyumlarının İncelenmesi. VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2881940)
3.GÖKSEL ALİ GÜREL,CAZ ÇAĞDAŞ,YAZICI ÖMER FARUK,İKİZLER HÜSEYİN CAN (2016). Farklı Bölümlerdeki Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması Marmara Üniversitesi Örneği. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:2885584)
4.CAZ ÇAĞDAŞ,GÖKSEL ALİ GÜREL,YAZICI ÖMER FARUK (2016). Mobbing ve öznel mutluluk ÖYP araştırma görevlileri üzerine bir uygulama. 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2840437)
5.GÖKSEL ALİ GÜREL,CAZ ÇAĞDAŞ,YAZICI ÖMER FARUK,İKİZLER HÜSEYİN CAN (2016). Örgütsel Stres ile İşgören Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2891340)
6.GÖKSEL ALİ GÜREL,YAZICI ÖMER FARUK,TOĞO OSMAN TOLGA,ZORBA ERCAN (2016). Akademisyenlerin Mesleki Doyumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Marmara Üniversitesi Örneği. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (Poster) (Yayın No:2891349)
7.GÖKSEL ALİ GÜREL,CAZ ÇAĞDAŞ,YAZICI ÖMER FARUK,ZORBA ERCAN (2016). Spor Hizmeti Alan Bireylerde Sosyal Görünüş Kaygısı İle Mutluluk Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (Poster) (Yayın No:3045832)
8.YAZICI ÖMER FARUK,CAZ ÇAĞDAŞ,TUNÇKOL HULUSİ MEHMET (2016). Spor genel müdürlüğü taşra teşkilatında çalışan personelin öznel mutluluk düzeyleri. Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi (Usbak) (Özet Bildiri) (Yayın No:2840407)
9.CAZ ÇAĞDAŞ,TUNÇKOL HULUSİ MEHMET,YAZICI ÖMER FARUK (2016). Happiness and subjective vitality of students in school of physical education and sport. III. Internatıonal Exercıse and Sport Psychology Congress (Poster) (Yayın No:2840403)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.YAZICI ÖMER FARUK,CAZ ÇAĞDAŞ,TUNÇKOL HULUSİ MEHMET (2016). Sosyal görünüs kaygısı Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü nde görev yapan personeller üzerine bir uygulama. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2840385)
Kurs
1.Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Kurs Bitirme Belgesi, Pratik İngilizce 1 Programı, Tokat/Merkez -Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, Kurs, 16.02.2011-15.04.2011 (Ulusal)
Sertifika
1.Kıdemli Antrenör Belgesi , 3.Kademe-Voleybol, Spor Genel Müdürlüğü-Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı, Sertifika, 17.06.2013-17.06.2013 (Ulusal)
2.Başarı Sertifikası , Tokatspor Geleceğin Futbol Yıldızları, Tokat- Tokatspor Kulübü Başkanlığı, Sertifika, 15.09.2004-15.09.2004 (Ulusal)