MENU

BİLGİ EDİNME

 
YÖNETMELİKLER
 • Tanıtım
 • Bilgi Edinme Birimi
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 • Başvuru Formları (Elektronik Form)
 • Başvuru Formları (Fax)
 • -Tüzel Kişiler

  -Gerçek Kişiler

   


  İLETİŞİM
  Talip KESKİN (Şube Müdürü)
  Emre BAÇ (Şef)
  Adres:Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik

  Telefon  : 0(356) 252 16 16 - 1062
  Fax       :  0(356) 252 16 25
  E-posta:bilgiedinme@gop.edu.tr

  Başbakanlık İletişim Merkezi

  bimer