MENU

 15 Şubat 2012 Çarşamba 2011-2012 Akademik Yılı Erasmus Staj Hareketliliği Başvuruları ve Bilgilendirme Toplantısı

 

 
 
 
2011- 2012  Akademik yılında Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Programı’ndan faydalanmak isteyen öğrencilere yönelik olarak bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.
 
Tarih : 22 Şubat 2012 Çarşamba
Yer     : Taşlıçiftlik Yerleşkesi Konferans Salonu
Saat : 12:30
 
2011–2012 AKADEMİK YILI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI
Üniversitemiz Erasmus Programı kapsamında 2011 – 2012 öğretim yılı için yaz döneminde 3 aylık süre için Avrupa’ya staj yapmak üzere öğrenci gönderilecektir. Ön lisans öğrencileri için bu süre asgari 2 aydır. Programdan yararlanmak isteyen öğrencilerin 7 Aralık 2011- 29 Şubat 2012 tarihleri arasında Üniversitemiz Erasmus Ofisi’ne başvurmaları gerekmektedir.
 
BAŞVURU KOŞULLARI
1.  Akademik not ortalamasının lisans öğrencileri için 2.00/4.00 yada (70/100) yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00 (75/100) olması
2. Staj faaliyetinde öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma şartı aranmaz. Ancak, son sınıfta Haziran döneminde mezun durumuna gelen öğrenciler üniversitelerinden ilişiklerini kestirmeseler ve/veya mezuniyet belgelerini almasalar dahi mezun kabul edileceklerinden Haziran döneminden itibaren staj faaliyetinden faydalanamazlar
3. Birinci sınıf öğrencilerinin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları dikkate alınır
4. Bir öğrenci Erasmus staj faaliyetinden yalnızca bir defa faydalanabilir
5. Öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak öncelik daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir
6. Üniversitemiz tarafından kabul edilmiş ulusal yada uluslararası sınavlarda başarılı olduğunu gösteren yabancı dil belgesi (TOEFL, IELTS, KPDS, ÜDS); yoksa Üniversitemizin Erasmus Ofisi tarafından düzenlenecek olan yabancı dil sınavında yeterli puanı almak
7. Başvurularda, basarı notu belirlenirken aşağıda belirtilen değerlendirme ölçütleri uygulanır
Akademik basarı düzeyi % 55 Dil seviyesi % 45
 
BAŞVURU BELGELERİ
1· Eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış resimli 
 
2· Gidilecek kurumdan hareketlilik tarihlerini de içeren kabul/davet yazısı (Letter of Acceptance veya Invitation Letter)
 
3· Yapılacak stajın akademik olarak uygunluğunu belirten yazılı akademik danışman görüşü
 
4· En son akademik döneme ait Transcript
 
5· Lisansüstü öğrenciler için tez savunmasının staj faaliyeti sonrasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde yapılacağını belirten tez danışmanı onay yazısı
 
6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 
7. Vesikalık fotoğraf (1 Adet)
 
**Daha fazla bilgi için Erasmus Staj Hareketliliği Bilgi Paketi dosyasını inceleyebilirsiniz.
 
***Gerekli dokümanlara ve Staj Duyurularına ulaşmak için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
 
 
 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erasmus Ofisi 
FORMLAR VE DETAYLI BİLGİ İÇİN      http://erasmus.gop.edu.tr/