MENU

 31 Ekim 2016 Pazartesi 2016 Yılı Öğrenci Temsilciliği Seçim Duyurusu

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİM DUYURUSU

 

 “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği” ve “Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi” doğrultusunda, Üniversitemizde aşağıda yer alan takvime göre öğrenci temsilcisi seçimi yapılacaktır.

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilciliği aday başvuruları ve seçim süreci web üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

Aday olmak isteyen ve oy kullanacak olan öğrenciler https://ogrsecim.gop.edu.tr web adresinden ulaşılabilecek “Seçim Uygulaması”na, öğrenci bilgi sisteminde kullandıkları kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapacaklardır. Öğrenci Bilgi Sisteminde kayıtlı tüm öğrencilerimiz online oy kullanabileceklerdir.

Seçim uygulamasında oy kullanımı için öğrencilerimizin “Öğrenci Bilgi Sistemi”ndeki iletişim bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Tüm öğrencilerimiz seçim günü de iletişim bilgilerini güncelleyebilirler ve gop.edu.tr uzantılı e-posta alabilirler. Nasıl yapılır?

 

Seçim Uygulaması Bilgilendirme Dokümanı için tıklayınız

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği için tıklayınız

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi için tıklayınız

 

Öğrenci Temsilcisi Adayı Olma Koşulları

Yönerge/Madde 9. İlgili Bölüm/ Program/ Anabilim Dalı/ Ana Sanat Dalı Öğrenci Temsilcisi adaylarında;

a) Söz konusu Bölüm/ Program/ Anabilim Dalı/ Ana Sanat Dalının kayıtlı öğrencisi olması,

b) Seçimin yapıldığı dönem başı itibariyle, önlisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrenciler için ağırlıklı genel not ortalaması en az 60, lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler için ağırlıklı genel not ortalaması en az 70 olan başarılı bir öğrenci olması (1. sınıf öğrencileri için bu şart aranmaz),

c) Hazırlık sınıfı öğrencisi olmaması,

d) İlgili Bölüm/ Program/ Anabilim Dalı/ Ana Sanat Dalının normal süresini okuyor olması,

e) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

f) Seçimin yapıldığı yarıyılda kayıt dondurmamış ya da dönem izni almamış olması,

g) Sabıka kaydının bulunmaması,

h) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması şartları aranır.

Adaylar “Öğrenci Temsilcisi Adayı Olma Koşulları”nda belirtilen şartları belgelendirmek zorundadır.

Öğrenci temsilcisi bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir. Seçildikten sonra yukarıda belirtilen yeterlik şartlarını (b bendi hariç) kaybeden temsilci, temsilcilik niteliğini kaybeder.

 

Öğrenci Temsilciliği Seçim Takvimi

Seçim duyurusunun ve takviminin ilan edilmesi

31.10.2016

Aday başvurularının birimlerce kabul edilmesi

02.11.2016 - 04.11.2016

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcilerinin seçimi (*)

1.Tur (09:00 – 16:00) seçimler ve seçim sonuçlarının ilanı

2.Tur (09:00 – 16:00) seçimler ve seçim sonuçlarının ilanı

3.Tur (09:00 – 16:00) seçimler ve seçim sonuçlarının ilanı

 

 

16.11.2016

17.11.2016

18.11.2016

 

Fakülte/ Enstitü/ Yüksekokul/ Konservatuvar/ Meslek Yüksekokulu öğrenci

temsilcisinin seçimi

23.11.2016

 

Seçim Sonuçlarının Rektörlük Makamına bildirilmesi

25.11.2016

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Seçimi

29.11.2016

 (*) Seçimler web üzerinden online yapılacaktır.

ADAY ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ.