MENU

Prof. Dr. Mücahit EĞRİ (Rektör Yardımcısı)

İletişim Bilgileri:
1964 yılında Sivas'ta doğdu. 1989 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Trabzon Merkez Bulak Köyü Sağlık Ocağı hekimliği, Sivas Devlet Hastanesi acil poliklinik hekimliği görevlerinden sonra, 1992 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başladı.

Uzmanlık eğitimini burada tamamlayarak, 1996 yılında, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalına "Yardımcı Doçent" olarak atandı. 2001 yılında "Doçent" ünvanını aldı. 2006 Yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesine atandı. 2008 yılında "Profesör" oldu. 1999 yılında University of Pittsburgh, Graduate School of Public Health’te misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Prof. Dr. Mücahit EĞRİ evli ve üç çocuk babasıdır.

Akademik Özgeçmiş
Prof. Dr. Ali KASAP (Rektör Yardımcısı)

İletişim Bilgileri:

1950 Niksar ilçesi doğumlu olup, ilköğrenimini Niksar'da, ortaöğrenimini Tokat'ta, yüksek öğrenimini ise Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde 1976 yılında tamamladı. 1976-1979 yılları arası, Ankara İlinde, Tarım Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında oluşturulan MEYSEB Genel Müdürlüğü'nde Dünya Bankası uzmanı olarak çalıştı. Bu süre içerisinde, Birleşmiş Milletler Teşkilatı ÜNİDO'nun bir yıl süreli düzenlediği Agro-Industry Project Preparation and Evaluation Kursu'nu başarı ile tamamladı. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde asistan olarak göreve başlayıp 1983 yılında doktorasını tamamladı. 1984 yılında, Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı Tokat Ziraat Fakültesi'nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 1988 yılında, Almanya'da "Management of Work Shop" konulu eğitim seminerine katıldı. 1996 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Doçent unvanını aldı. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü'nde yaklaşık 17 yıl Bölüm Başkanlığı yapan Kasap , 2008 yılında profesör ünvanını aldı. 2009 - 2011 yılları arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürüttü. Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu , Fakülte kurulu ve Üniversite Senato üyeliği yapan Kasap, 20 Kasım 2012 yılından itibaren Ziraat Fakültesi Dekanlığını yürütmektedir. 70'ın üzerinde bilimsel yayın olmak üzere, değişik gazete ve dergilerde 120'ün üzerinde makaleleri yayınlandı. Tarım Makinaları alanında üç adet ders kitabı vardır. Evli ve bir çocuk babası olan Prof. Dr. Ali KASAP, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Akademik Özgeçmiş
Prof. Dr. Hanifi VURAL (Rektör Yardımcısı)

İletişim Bilgileri:

02.01.1961 tarihinde Kars/Sarıkamış’ta doğdu. İlkokulu ve Ortaokulu Kars'ta, Liseyi Kocaeli Gebze Lisesi'nde okudu. 1981 yılında kazanmış olduğu Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu. 1988 yılında yedek subay olarak vatani görevini yaptıktan sonra 5 yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1993 yılında Arş. Gör. olarak Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne atandı. 1996 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisansını, 1999 yılında da Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Doktorasını tamamladı. 2001 yılında Yardımcı Doçent, 2006 yılında Doçent ve 2010 yılında da Profesör olarak atandı. Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu üyeliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Bölüm başkanlığı, Fakülte yönetim kurulu Doçent temsilciliği ve Dekanlık görevlerinde bulundu. Türk Dil Kurumu tarafından yürütülen “Büyük Osmanlı Türkçesi Sözlüğü Projesi”nde görev aldı. Yayımlanmış dokuz kitabı ve çok sayıda makalesi bulunan VURAL, İngilizce, Fransızca ve Farsça bilmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.
Akademik Özgeçmiş