GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

YEMLİHA EDİZERž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Yemliha EDİZER

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

yemliha.edizer@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ege Üniversitesi (1987- 1994)

Fen Bilimleri Enstitüsü -

TEZLER

DOKTORA, "İdris Anaçlarının Bazı Kiraz Çeşitleriyle Uyuşma Durumları Üzerinde Araştırmalar", Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994

YABANCI DİLLER

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Ziraat Fakültesi(1996- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Meyve Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı, (2003- 2009)

Myo/Yüksekokul Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, (2001- 2003)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Şükran DOĞHAN, "Tokat İlinde Yetiştirilen Bazı Yerel Erik (Prunus Sp.) Çeşitlerinin Fenolojik Ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Ebubekir PAŞAZADE, "Gürün İlçesinde (Sivas) Yetiştirilen Bazı Yerel Elma (Malus Sp. L.) Çeşitlerinin Fenolojik Ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Onur GÖKÇEK, "Karadut'un (Morus Nigra) Odun Çelikleriyle Çoğaltılmasında Hormon Uygulamalarının Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Mehmet Akif DEMİREL, "Bazı Klon Meyve Anaçlarının Sisleme Ünitesinde Yapraklı Çelikle Çoğaltılması Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Fatih HANCI, "Kastamonu Yöresinde Yetişen Bazı Kuş Kirazı (Prunus Avium L.) Tiplerinin Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2009

Yüksek Lisans, Tuba BEKAR, "Tokat Merkez İlçede Yetiştirilen Bazı Yerel Elma (Malus Communis L.) Çeşitlerinin Fenolojik Ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2006

Yüksek Lisans, İbrahim Kürşat ÖZYURT, "Yeni Bir Elma Anaç Aday Tipinin Ara Anaç Özelliklerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2004

Yüksek Lisans, Oğuzhan ULAŞOĞLU, "Tokat'ta Yetiştirilen Bazı Yerli Armut Çeşitlerinin Fenolojik Ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2000

Yüksek Lisans, Bektaş ERDOĞAN, "Tokat'ta Yetiştirilen Bazı Yerli Kiraz Çeşitlerinin Fenolojik Ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 1998

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÇEKİÇ ÇETİN,EDİZER YEMLİHA,GÜNEŞ MEHMET, (2005). "Açıkta Ve Isıtmasız Örtüaltı Koşullarında Muir Ve Tudla Yediveren Çilek Çeşitlerinin Erken Ve Geç Turfanda Dönemindeki Verimleri", Goü. Ziraat Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 4525190)

Yazgan Abdurrahman,Kaynak Lami,EDİZER YEMLİHA, (1992). "Tokat, Amasya Ve Sivas İllerine Ait Bazı Yörelerde 1984-1985 Kış Soğuklarının Önemli Yumuşak Çekirdekli Meyve Tür Ve Çeşitlerine Etkileri Üzerine Araştırmalar", Tokat Ziraat Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 4525174)

Yazgan Abdurrahman,Kaynak Lami,EDİZER YEMLİHA, (1990). "Tokat İl Merkezinde 1984-1985 Kış Soğuklarının Önemli Meyve Tür Ve Çeşitlerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar", Tokat Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1), (Yayın No: 4525171)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

GÜNEŞ MEHMET,ÇEKİÇ ÇETİN,EDİZER YEMLİHA (2004). Determination of Polen Quantity Polen Viability and Pollen Germination in Some Dogrose Species Rosa section Canine. Procedings of The 1st Inernational Rose Hip Conference, September, 7-10, 2004, Gümüşhane, Turkey. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:783940)

ÖZKAN YAKUP,AKÇA YAŞAR,EDİZER YEMLİHA (1999). A Study on Propagation With Patch Budding of Some Walnut Cultivars Fourth International Walnut Symposium September 12 16 1999 Bordeaux France. Fourth International Walnut Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:789189)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

EDİZER YEMLİHA,Erdoğan Bektaş (1999). Tokat ta Yetiştirilen Bazı Yerli Kiraz Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye III. Bahçe Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:783226)

ÖZKAN YAKUP,EDİZER YEMLİHA,AKÇA YAŞAR (1997). Kapama Ceviz Bahçesi Oluşturmada Dikkat Edilecek Hususlar Niksar Tarımı Sempozyumu Sonuçları s 29 39 10 Mart 1997 Niksar. Niksar Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:791719)

EDİZER YEMLİHA,GÜNEŞ MEHMET (1997). Tokat Yöresinde Yetiştirilen Yerel Elma ve Armut Çeşitlerinin Bazı Pomolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:791351)

Yazgan Abdurrahman,İşbeceren Ahmet,EDİZER YEMLİHA,KARA ZEKİ,GERÇEKCİOĞLU RESUL,SAĞLAM NECDETTİN (1988). Doğu Karadeniz Bölgesinde Yeni Ürünler. Doğu Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretimin Verimlilik Sorunları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:791009)

Yazgan Abdurrahman,KARA ZEKİ,İşbeceren Ahmet,EDİZER YEMLİHA,GERÇEKCİOĞLU RESUL (1987). Fidancılık İşletmelerinde Cam ve Plastik Örtülerin Düzenlenmesi. Türkiye 1. Fidancılık Simpozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:790342)

EDİZER YEMLİHA Tokat İli İçin Uygun İlkbahar ve Yaz Peryodun da Yetiştirilmesi Uygun Olan Çin Lahanası Brassica campestris L ssp pekinensis Lour Olsson Çeşitlerinin Belirlenmesi. C.Ü. Tokat Ziraat Fakültesi Dergisi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:787198)

EDİZER YEMLİHA Tokat İli İçin Uygun İlkbahar ve Yaz Peryodun da Yetiştirilmesi Uygun Olan Çin Lahanası Brassica campestris L ssp pekinensis Lour Olsson Çeşitlerinin Belirlenmesi. , Çin Lahanası Yetiştiriciliği Semineri, 1989, Tokat. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:792300)

EDİZER YEMLİHA Kastamonu Yöresinde Yetişen Bazı Kuş Kirazı Tiplerinin Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:788044)

EDİZER YEMLİHA Tokat ta Yetiştirilen Bazı Yerli Elma Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:788505)

EDİZER YEMLİHA Bazı Frenk Üzümü Çeşitlerinin Tokat Ekolojisindeki Performansları. III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:787616)

EDİZER YEMLİHA Yeni Bir Elma Anaç Aday Tipinin Ara Anaç Özelliklerinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:786888)

EDİZER YEMLİHA Bazı Meyve Türlerinde Klon Anaçların Yeşil Çeliklerinin Sisleme Ünitesinde Köklendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:786408)

EDİZER YEMLİHA İdris Anaçlarının Bazı Kiraz Çeşitleriyle Uyuşma Durumları Üzerinde Araştırmalar. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:785498)

EDİZER YEMLİHA Bazı Böğürtlen Çeşitlerinin Tokat Yöresine Adaptasyonu 2000 2002 Yılları 3 yıllık Gözlem Sonuçları. ) Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:785203)

EDİZER YEMLİHA Bazı Ahududu Çeşitlerinin Tokat Yöresine Adaptasyonu 1999 2002 Yılları 4 yıllık Gözlem Sonuçları. ) Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:784786)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:yemliha.edizer@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1987-1994
Ege Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

Tez Adı:İdris Anaçlarının Bazı Kiraz Çeşitleriyle Uyuşma Durumları Üzerinde Araştırmalar


Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
1996-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı
2003-2009
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ
MYO/Yüksekokul Müdürü
2001-2003
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİRAAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Bektaş ERDOĞAN, (1998)., "Tokat'ta yetiştirilen bazı yerli kiraz çeşitlerinin fenolojik ve pomolojik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
2.Oğuzhan ULAŞOĞLU, (2000)., "Tokat'ta yetiştirilen bazı yerli armut çeşitlerinin fenolojik ve pomolojik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Tuba BEKAR, (2006)., "Tokat merkez ilçede yetiştirilen bazı yerel elma (Malus communis l.) çeşitlerinin fenolojik ve pomolojik özelliklerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.İbrahim Kürşat ÖZYURT, (2004)., "Yeni bir elma anaç aday tipinin ara anaç özelliklerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Fatih HANCI, (2009)., "Kastamonu yöresinde yetişen bazı kuş kirazı (Prunus avium L.) tiplerinin çimlenme özelliklerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Mehmet Akif DEMİREL, (2011)., "Bazı klon meyve anaçlarının sisleme ünitesinde yapraklı çelikle çoğaltılması üzerine bir araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Onur GÖKÇEK, (2014)., "Karadut'un (Morus nigra) odun çelikleriyle çoğaltılmasında hormon uygulamalarının etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Ebubekir PAŞAZADE, (2015)., "Gürün ilçesinde (Sivas) yetiştirilen bazı yerel elma (Malus sp. L.) çeşitlerinin fenolojik ve pomolojik özelliklerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Şükran DOĞHAN, (2017)., "Tokat ilinde yetiştirilen bazı yerel erik (Prunus sp.) çeşitlerinin fenolojik ve pomolojik özelliklerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ÇEKİÇ ÇETİN,EDİZER YEMLİHA,GÜNEŞ MEHMET (2005). Açıkta ve Isıtmasız Örtüaltı Koşullarında Muir ve Tudla Yediveren Çilek çeşitlerinin Erken ve Geç Turfanda Dönemindeki Verimleri. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 4525190)
2.Yazgan Abdurrahman,Kaynak Lami,EDİZER YEMLİHA (1992). Tokat, Amasya ve Sivas İllerine Ait Bazı Yörelerde 1984-1985 Kış Soğuklarının Önemli Yumuşak Çekirdekli Meyve Tür ve Çeşitlerine Etkileri Üzerine Araştırmalar. Tokat Ziraat Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 4525174)
3.Yazgan Abdurrahman,Kaynak Lami,EDİZER YEMLİHA (1990). Tokat İl Merkezinde 1984-1985 Kış Soğuklarının Önemli Meyve Tür ve Çeşitlerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar. Tokat Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1), (Yayın No: 4525171)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÖZKAN YAKUP,AKÇA YAŞAR,EDİZER YEMLİHA (1999). A Study on Propagation With Patch Budding of Some Walnut Cultivars Fourth International Walnut Symposium September 12 16 1999 Bordeaux France. Fourth International Walnut Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:789189)
2.GÜNEŞ MEHMET,ÇEKİÇ ÇETİN,EDİZER YEMLİHA (2004). Determination of Polen Quantity Polen Viability and Pollen Germination in Some Dogrose Species Rosa section Canine. Procedings of The 1st Inernational Rose Hip Conference, September, 7-10, 2004, Gümüşhane, Turkey. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:783940)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.Yazgan Abdurrahman,İşbeceren Ahmet,EDİZER YEMLİHA,KARA ZEKİ,GERÇEKCİOĞLU RESUL,SAĞLAM NECDETTİN (1988). Doğu Karadeniz Bölgesinde Yeni Ürünler. Doğu Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretimin Verimlilik Sorunları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:791009)
2.Yazgan Abdurrahman,KARA ZEKİ,İşbeceren Ahmet,EDİZER YEMLİHA,GERÇEKCİOĞLU RESUL (1987). Fidancılık İşletmelerinde Cam ve Plastik Örtülerin Düzenlenmesi. Türkiye 1. Fidancılık Simpozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:790342)
3.EDİZER YEMLİHA,Erdoğan Bektaş (1999). Tokat ta Yetiştirilen Bazı Yerli Kiraz Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye III. Bahçe Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:783226)
4.ÖZKAN YAKUP,EDİZER YEMLİHA,AKÇA YAŞAR (1997). Kapama Ceviz Bahçesi Oluşturmada Dikkat Edilecek Hususlar Niksar Tarımı Sempozyumu Sonuçları s 29 39 10 Mart 1997 Niksar. Niksar Tarımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:791719)
5.EDİZER YEMLİHA,GÜNEŞ MEHMET (1997). Tokat Yöresinde Yetiştirilen Yerel Elma ve Armut Çeşitlerinin Bazı Pomolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:791351)
6.EDİZER YEMLİHA (1997). Tokat İli İçin Uygun İlkbahar ve Yaz Peryodun da Yetiştirilmesi Uygun Olan Çin Lahanası Brassica campestris L ssp pekinensis Lour Olsson Çeşitlerinin Belirlenmesi. C.Ü. Tokat Ziraat Fakültesi Dergisi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:787198)
7.EDİZER YEMLİHA (1997). Tokat İli İçin Uygun İlkbahar ve Yaz Peryodun da Yetiştirilmesi Uygun Olan Çin Lahanası Brassica campestris L ssp pekinensis Lour Olsson Çeşitlerinin Belirlenmesi. , Çin Lahanası Yetiştiriciliği Semineri, 1989, Tokat. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:792300)
8.EDİZER YEMLİHA (1997). Kastamonu Yöresinde Yetişen Bazı Kuş Kirazı Tiplerinin Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:788044)
9.EDİZER YEMLİHA (1997). Tokat ta Yetiştirilen Bazı Yerli Elma Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:788505)
10.EDİZER YEMLİHA (1997). Bazı Frenk Üzümü Çeşitlerinin Tokat Ekolojisindeki Performansları. III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:787616)
11.EDİZER YEMLİHA (1997). Yeni Bir Elma Anaç Aday Tipinin Ara Anaç Özelliklerinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:786888)
12.EDİZER YEMLİHA (1997). Bazı Meyve Türlerinde Klon Anaçların Yeşil Çeliklerinin Sisleme Ünitesinde Köklendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:786408)
13.EDİZER YEMLİHA (1997). İdris Anaçlarının Bazı Kiraz Çeşitleriyle Uyuşma Durumları Üzerinde Araştırmalar. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:785498)
14.EDİZER YEMLİHA (1997). Bazı Böğürtlen Çeşitlerinin Tokat Yöresine Adaptasyonu 2000 2002 Yılları 3 yıllık Gözlem Sonuçları. ) Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:785203)
15.EDİZER YEMLİHA (1997). Bazı Ahududu Çeşitlerinin Tokat Yöresine Adaptasyonu 1999 2002 Yılları 4 yıllık Gözlem Sonuçları. ) Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:784786)