GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

YASİN BEDRETTİN KARANž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Yasin Bedrettin KARAN

Ziraat Fakültesi / Tarla Bitkileri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

yasinb.karan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

Tarla Bitkileri Bölümü 

Anabilim Dalı

Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

POST-DOKTORA, Texas A&M University (2014- 2016)

The Texas Potato Breeding And Variety Development Program -

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2008- 2013)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarla Bitkileri (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2005- 2008)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarla Bitkileri (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2001- 2005)

Ziraat Fakültesi - Bitkisel Üretim Bölümü

TEZLER

POST-DOKTORA, "", Texas A&M University The Texas Potato Breeding And Variety Development Program,

DOKTORA, "Bazı Melez Patates (Solanum Tuberosum L.) Genotiplerinden Seçilen Üstün Özellikli Klonların Stabilite Yönünden İncelenmesi Ve Yeni Çeşit Adaylarının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013

YÜKSEK LİSANS, "Bazı Melez Patates (Solanum Tuberosum L.) Genotiplerinden Çeşitli Tarımsal Ve Teknolojik Özellikler Yönünden Uygun Klonların Seleksiyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü/Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı/ (2014- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Texas Potato Breeding And Variety Development (2014- 2015)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü/Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı/ (2007- 2014)


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Şevket ÖZDEMİR, "Farklı Melez Kombinasyonlarından Oluşan Patates (Solanum Tuberosum L.) Genotiplerinin Tarla Şartlarındaki Performanslarına Göre Uygun Klonların Seleksiyonu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Özlem GÜLTEKİN ŞANLI, "Bazı Tatlı Patates Yerel Genotiplerinin Tokat-Kazova Şartlarında Yetiştirilerek Bitki Gelişim Özellikleri Ve Verim Değerlerinin Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Kürşat ÇAKIR, "Bazı Ümitvar Patates (Solanum Tuberosum L.) Klonların Veticari Tescilli Çeşitlerin Erken Vejetasyon Döneminde Performanslarının Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2019

Editörlük

Effects Of Different Sowing Times And Densities On Milk Thistle Silybum Marianum Seeds Oil Ratios And Fatty Acids (ROOTINDEXING,IMPACT FACTOR, JOURNAL FACTOR,GENERAL IMPACT FACTOR,SCHOLARS IMPACT,WORLDCAT,COSMOS IMPACT FACTOR,GOOGLE SCHOLAR,RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX,DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI),JOUR INFORMATICS,PUBLONS,ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY,INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF),GLOBAL IMPACT FACTOR,JOURNAL INDEX,SCIENTIFIC INDEXING SERVICES.IMPACT FACTOR SERVICES FOR INTERNATIONAL JOURNALS (IFSIJ)INTERNATIONAL ACCREDITATION AND RESEARCH COUNCILIARC(JCRR): JOURNAL IMPACT FACTOR), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Geleceğin Dünyasında Bilimsel Ve Mesleki Çalışmalar 2020, Kitap, Editör, Ekin Yayınevi, 01.01.2020 - 31.12.2020

Journal Of New Results İn Science, Dergi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.08.2018 - 30.08.2018

Journal Of New Results In Scıence (RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI), JOUR INFORMATICS, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2018 - 30.04.2018

Journal Of New Results In Scıence (RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI), JOUR INFORMATICS, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.09.2018 - 31.12.2018

Journal Of New Results In Scıence (RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI), JOUR INFORMATICS, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.07.2017 - 31.12.2017

Journal Of New Results In Scıence (RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI), JOUR INFORMATICS, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.08.2017 - 30.11.2017

Journal Of New Results In Scıence (RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI), JOUR INFORMATICS, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2017 - 30.06.2017

Journal Of New Results İn Science (WorlCat, Electronic Journals Library (EZB)), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa University, 01.01.2020 - 31.12.2020

Journal Of New Results İn Science (Jnrs) (ROOTINDEXING, GOOGLE SCHOLAR, RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), JOUR INFORMATICS, SCHOLARS IMPACT FACTOR, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), GLOBAL IMPACT FACTOR, GENERAL IMPACT FACTOR, JOURNAL INDEX, COSMOS IMPACT FACTOR, WORLDCAT, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, IMPACT FACTOR SERVICES FOR INTERNATIONAL JOURNALS (IFSIJ), INTERNATIONAL ACCREDITATION AND RESEARCH COUNCIL IARC(JCRR): JOURNAL IMPACT FACTOR, JOURNAL FACTOR (JF), CITEFACTOR), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpasa University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, 01.01.2019 - 30.06.2019

Journal Of New Results İn Science (Jnrs) (ROOTINDEXING, GOOGLE SCHOLAR, RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), JOUR INFORMATICS, SCHOLARS IMPACT FACTOR, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), GLOBAL IMPACT FACTOR, GENERAL IMPACT FACTOR, JOURNAL INDEX, COSMOS IMPACT FACTOR, WORLDCAT, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, IMPACT FACTOR SERVICES FOR INTERNATIONAL JOURNALS (IFSIJ), INTERNATIONAL ACCREDITATION AND RESEARCH COUNCIL IARC(JCRR): JOURNAL IMPACT FACTOR, JOURNAL FACTOR (JF), CITEFACTOR), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpasa University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, 01.07.2019 - 31.12.2019

Journal Of New Results İn Sciences (WorlCat, Electronic Journals Library (EZB)), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa University, 11.11.2019 - 31.12.2019

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KARAN YASİN BEDRETTİN, YILMAZ GÜNGÖR, (2020). "Genotype × Envıronment Interactıon And Stabılıty Analyses Concernıng The Yıeld And Qualıty Characterıstıcs Of Promısıng Potato (Solanum Tuberosum) Genotypes", Applied Ecology And Enviromental Research, , Doi: 10.15666/aeer/1901_549561 (Yayın No: 6918171) [SCI-Expanded]

YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE,Demir Büşra,KARAN YASİN BEDRETTİN, (2019). "Effects Of Local Entomopathogenıc Beauverıa Bassıana Isolates Agaınst Sıtophılus Granarıus (Coleoptera)", Agriculture And Forestry, 65(1), 49-55. (Yayın No: 5971981)

YILMAZ GÜNGÖR,Cagli Abdurrahman,KARAN YASİN BEDRETTİN,Pırlak Uğur, (2017). "Multiplication Of Seed Mini Tubers From In Vitro Potato Plantlets", Journal Of Applied Biological Sciences, 11(3), 39-41. (Yayın No: 3894621)

KARAN YASİN BEDRETTİN,YILMAZ GÜNGÖR, (2017). "Genotype By Environment Interaction Of Potato Breeding Lines Developed For Central-Black Sea Region", Journal Of New Results In Scıence, 6(2), 32-40. (Yayın No: 3893847)

KARAN YASİN BEDRETTİN,YILMAZ GÜNGÖR, (2016). "Effects Of Different Minituber Size And Planting Density On Yield And Yield Companents Of Basciftlik Beyazi Local Potato Cultivar", Journal Of New Results İn Science, 5(11), 64-69. (Yayın No: 3134513)

KARAN YASİN BEDRETTİN,YILMAZ GÜNGÖR, (2016). "Effects Of Minituber Size And Number On Yield Of Pot Grown Greenhouse Seed", American Journal Of Potato Research, (93), 134-134., Doi: 10.1007/s12230-9518-4 (Yayın No: 3133839) [SSCI]

YANAR YUSUF, YILMAZ GÜNGÖR, KANDEMİR NEJDET, BELGÜZAR SABRİYE, KARAN YASİN BEDRETTİN, (2013). "Bazı Patates Klonlarının Phytophthora İnfestans A Karşı Dayanıklılıklarının Belirlenmesi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(1), 137-142. (Yayın No: 7045327)

KARAN YASİN BEDRETTİN, (2013). "Assessment The Physico Mechanical Chemical And Colour Characteristics Of Potatoes Depending On Tuber Size And Cultivar", International Journal Of Food Engineering, (Yayın No: 476986)

Kandemir Nejdet, Yılmaz Güngör, Karan Yasin Bedrettin, Borozan Dülek, (2010). "Development Of An Ssr Marker Set To Fingerprint Local And Modern Potato Varieties Grown İn Central Anatolian Plateau İn Turkey", African Journal Of Biotechnology, 10(573), (Yayın No: 475256)

Kandemir Nejdet, Yılmaz Güngör, Karan Yasin Bedrettin, Borozan Dilek, (2010). "Isolation Of Different Genotypes İn Başçiftlik Beyazı Potato Landrace Using Ssr Markers", Turkish Journal Of Field Crops, 15(1), 84-88. (Yayın No: 475522)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE,Demir Büşra,KARAN YASİN BEDRETTİN, (2019). "Effects Of Local Entomopathogenıc Beauverıa Bassıana Isolates Agaınst Sıtophılus Granarıus (Coleoptera)", The Journal Agricultre And Forestry, , Doi: 10.17707/AgricultForest (Yayın No: 5921328)

YILMAZ GÜNGÖR, KANDEMİR NEJDET, YANAR YUSUF, KARAN YASİN BEDRETTİN, KINAY AHMET, DÖKÜLEN ŞAZİYE, (2016). "Patateste Farklı Ortam Ve Dönemlerde Yapılan Melezleme Ve Melez Tohum Elde Edilmesini Etkileyen Faktörler", Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25(2), 42-48. (Yayın No: 7045333)

YILMAZ GÜNGÖR,KANDEMİR NEJDET,YANAR YUSUF,KARAN YASİN BEDRETTİN,KINAY AHMET,Dökülen Şaziye, (2016). "Patateste Farklı Ortam Ve Dönemlerde Yapılan Melezleme Ve Melez Tohum Elde Edilmesini Etkileyen Faktörler", Tarla Bitkileri Araştırma Enstitüsü Dergisi, 42-48. (Yayın No: 3134811)

Yanar Yusuf, Yılmaz Güngör, Kandemir Nejdet, Belgüzar Sabriye, Karan Yasin Bedrettin, (2013). "Bazı Patates Klonlarının Phytophthora İnfestans A Karşı Dayanıklılıklarının Belirlenmesi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(1), 137-142. (Yayın No: 477742)

Altuntas Ebubekir, Yılmaz Güngör, Dülger Emre, Karan Yasin Bedrettin, (2012). "Patates Yumrularının Bazı Fiziksel Özellikleri", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 142-49. (Yayın No: 476794)

Yılmaz Güngör, Koyutürk Özge, Karan Yasin Bedrettin, (2012). "Bazı Melez Patates Solanum Tuberosum L Genotiplerinden Seçilen Ümitvar Klonların Performanslarının Belirlenmesi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(1), 73-77. (Yayın No: 475774)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KARAN YASİN BEDRETTİN,ÖZDEMİR ŞEVKET,HAFIZOĞLU MERYEM (2020). Yield and Yield Components of Different Sweet Potato (Ipomoea batatas) Genotypes in TheCentral Black Sea Region of Turkey. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6809340)

KARAN YASİN BEDRETTİN,ÖZDEMİR ŞEVKET,HAFIZOĞLU MERYEM (2020). Yield and Yield Components of Different Sweet Potato (Ipomoea batatas) Genotypes in TheCentral Black Sea Region of Turkey. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6809339)

KARAN YASİN BEDRETTİN,ÖZDEMİR ŞEVKET,HAFIZOĞLU MERYEM (2020). Yield and Yield Components of Different Sweet Potato (Ipomoea batatas) Genotypes in TheCentral Black Sea Region of Turkey. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6809334)

KARAN YASİN BEDRETTİN,ÖZDEMİR ŞEVKET,HAFIZOĞLU MERYEM (2020). Yield and Yield Components of Different Sweet Potato (Ipomoea batatas) Genotypes in TheCentral Black Sea Region of Turkey. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6809333)

KARAN YASİN BEDRETTİN,ÖZDEMİR ŞEVKET,HAFIZOĞLU MERYEM (2020). Yield and Yield Components of Different Sweet Potato (Ipomoea batatas) Genotypes in TheCentral Black Sea Region of Turkey. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6809332)

KARAN YASİN BEDRETTİN,ÖZDEMİR ŞEVKET,HAFIZOĞLU MERYEM (2020). Yield and Yield Components of Different Sweet Potato (Ipomoea batatas) Genotypes in TheCentral Black Sea Region of Turkey. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6809326)

KARAN YASİN BEDRETTİN,ÖZDEMİR ŞEVKET,HAFIZOĞLU MERYEM (2020). Yield and Yield Components of Different Sweet Potato (Ipomoea batatas) Genotypes in TheCentral Black Sea Region of Turkey. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6809324)

KARAN YASİN BEDRETTİN,ÖZDEMİR ŞEVKET,HAFIZOĞLU MERYEM (2020). Yield and Yield Components of Different Sweet Potato (Ipomoea batatas) Genotypes in TheCentral Black Sea Region of Turkey. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6809318)

KARAN YASİN BEDRETTİN,ÖZDEMİR ŞEVKET,HAFIZOĞLU MERYEM (2020). Yield and Yield Components of Different Sweet Potato (Ipomoea batatas) Genotypes in TheCentral Black Sea Region of Turkey. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6809316)

KARAN YASİN BEDRETTİN,ÖZDEMİR ŞEVKET,HAFIZOĞLU MERYEM (2020). Yield and Yield Components of Different Sweet Potato (Ipomoea batatas) Genotypes in TheCentral Black Sea Region of Turkey. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6809314)

KARAN YASİN BEDRETTİN,Miller J Creighton,Scheuring Douglas,Chappell Angel L (2019). ERADICATION OF PVX AND PVY FROM POTATO BY DIFFERENT TREATMENTS. 5th IAC Internatioanl Agricultre Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5814239)

KARAN YASİN BEDRETTİN,YILMAZ GÜNGÖR (2019). Study on Breeding of Potato Clones Adaptable to Central-North Intersectional Region of Turkey. III. Uluslararası Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5815000)

YILMAZ GÜNGÖR,KARAN YASİN BEDRETTİN,Alemustan Mehmet (2019). The Size of Seed Tubers, The Number of Tubers and TheEffects of Some Microorganisms on Reproduction of PotatoMinitubers. III. Uluslararası Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5815068)

KARAN YASİN BEDRETTİN,GÜLTEKİN ŞANLI ÖZLEM,ÖZDEMİR ŞEVKET (2019). YIELD AND YIELD COMPONENTS OF DIFFERENT SWEET POTATO (IPOMOEABATATAS) GENOTYPES. INTERNATIONAL BIOLOGICAL, AGRICULTURAL AND LIFE SCIENCE CONGRESS 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5815373)

YILMAZ GÜNGÖR,KARAN YASİN BEDRETTİN,BARIŞ FUAT (2019). DETERMINING THE PERFORMANCE OF SOME NEW POTATO CULTIVARSAND CANDIDATES IN CENTRAL BLACK SEA REGION. INTERNATIONAL BIOLOGICAL, AGRICULTURAL AND LIFE SCIENCE CONGRESS 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5815402)

KARAN YASİN BEDRETTİN,GÜLTEKİN ŞANLI ÖZLEM,ÖZDEMİR ŞEVKET (2019). DETERMINATION OF QUALITY CHARACTERISTICS OF DIFFERENT SWEETPOTATO GENOTYPES. INTERNATIONAL BIOLOGICAL, AGRICULTURAL AND LIFE SCIENCE CONGRESS 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5815457)

YILMAZ GÜNGÖR,KARAN YASİN BEDRETTİN (2018). The Effect of Different Potato Genotypes Yield Characteristics of Different Altıtudes. IX. International Scientific Agriculture Sympoium ”AGROSYM 2018” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4728703)

KARAN YASİN BEDRETTİN,YILMAZ GÜNGÖR (2018). The Stability of some quality criteria in potato genotypes at different locations. IX. International Scientific Agriculture Symposium ”AGROSYM 2018” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4728611)

YILMAZ GÜNGÖR,KARAN YASİN BEDRETTİN,DÖKÜLEN ŞAZİYE,TATLI Muhammet (2018). FARKLI İRİLİKTEKİ ELİT TOHUMLUK YUMRULARDANORİJİNAL TOHUMLUK YUMRULARIN ÜRETİLMESİ. Uluslararası Katılımlı Türkiye 6. Tohumculuk Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4655354)

KARAN YASİN BEDRETTİN,YILMAZ GÜNGÖR (2018). THE STABILITY OF SOME QUALITY CRITERIA IN POTATO GENOTYPES AT DIFFERENT LOCATIONS. IX International Agricultural Symposium “Agrosym 2018” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4643637)

YILMAZ GÜNGÖR,KARAN YASİN BEDRETTİN (2018). THE EFFECTS OF DIFFERENT POTATO GENOTYPES YIELDCHARACTERISTICS OF DIFFERENT ALTITUDES. IX International Agricultural Symposium “Agrosym 2018” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4643676)

YILMAZ GÜNGÖR,ÇAĞLI ABDURRAHMAN,KARAN YASİN BEDRETTİN,PIRLAK UĞUR (2017). Production of Seed Mini Tuber From in Vitro Potato Plantlets. 3. International Agriculture Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4059566)

YILMAZ GÜNGÖR,Cagli Abdurrahman,KARAN YASİN BEDRETTİN,Uğur PIRLAK (2017). Productıon of Seed Mını Tubers from in Vıtro Potato Plantlets. 3rd INTERNATIONALAGRICULTURE CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3967691)

Cagli Abdurrahman,YILMAZ GÜNGÖR,KARAN YASİN BEDRETTİN,Pırlak Uğur (2017). PRODUCTION of POTATO PROMISING ADVANCED CLONES BY THE MERISTEM CULTURE and DETERMINATION OF GENOTYPE REACTIONS. VIII International Agriculture Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3902517)

KARAN YASİN BEDRETTİN,YILMAZ GÜNGÖR (2017). STABILITY ANALYSIS ON BREEDING STUDIES OF POTATO ADAPTABLE TO CENTRAL-NORTH INTERSECTIONAL REGION. VIII International Agriculture Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3902410)

KARAN YASİN BEDRETTİN,YILMAZ GÜNGÖR Effects of Minituber Size and Planting Number on Yield and Yield Companents. 3rd Meeting of the Section Agronomy and Physiology of EAPR (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3122938)

KARAN YASİN BEDRETTİN,YILMAZ GÜNGÖR THE EFFECTS DIFFERENT MINITUBER SIZE AND PLANTING NUMBER ON THE MINITUBERS YIELD AND YIELD COMPONENTS. The Potato Association of America. 99th Meeting. 19-23 July 2015. Portland, Maine USA. (Poster) (Yayın No:1811474)

Yanar Yusuf, Yılmaz Güngör, Karan Yasin Bedrettin Effects of planting time on tuber production and early blight pathogen Alternaria solani in seed potato. International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:319154)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

YILMAZ GÜNGÖR,KANDEMİR NEJDET,YANAR YUSUF,KARAN YASİN BEDRETTİN,KINAY AHMET PATATESTE FARKLI ORTAMLARDA YAPILAN MELEZLEME VE MELEZ TOHUM ELDE EDİLMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. 11. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1811585)

Yılmaz Güngör, Karan Yasin Bedrettin, Kandemir Nejdet, Yanar Yusuf Orta Kuzey Geçit Bölgesine Uygun Patates Solanum tuberosum L Islah Çalışmalarında Stabilite Analizi. Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:484494)

Yılmaz Güngör, Yavaş Mehmet Ali, Karan Yasin Bedrettin, Kınay Ahmet Tokat ın Tarımsal Yapısı Ve Potansiyeli. Tokat Sempozyomu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:484305)

Yılmaz Güngör, Karan Yasin Bedrettin Tohumluk üretim Yerlerinin Tohumluk Patates Kalitesi Üzerine Etkileri. IV. Tohumculuk Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:484104)

Yılmaz Güngör, Kandemir Nejdet, Yanar Yusuf, Karan Yasin Bedrettin Başçiftlik Beyazı Yerel Patates Solanum tuberosum L Çeşidinin Geliştirilmesi İçin Yapılan Çalışmalar Kongre Bildiri Kitabı. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:483912)

Yılmaz Güngör, Kandemir Nejdet, Yanar Yusuf, Karan Yasin Bedrettin Uluslararası Patates Araştırma Merkezi CIP Kökenli Patates Solanum tuberosum L Melezlerinden Klon Ailelerinin Oluşturulması. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi (Poster) (Yayın No:480340)

Yılmaz Güngör, Kandemir Nejdet, Yanar Yusuf, Karan Yasin Bedrettin Orta Kuzey Geçit Bölgesine Uygun Patates Solanum tuberosum L Islah Çalışmaları. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:480050)

Yılmaz Güngör, Kandemir Nejdet, Yanar Yusuf, Karan Yasin Bedrettin Başçitlik Beyazı Yerel Patates Çeşidinden Ümitvar Klonların Seçimi. VIII. Tarla Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:318679)

Yılmaz Güngör, Kandemir Nejdet, Yanar Yusuf, Karan Yasin Bedrettin Bazı Patates Melezlerinden Ümitvar Klonların Seçimi. VIII. Tarla Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:318980)

Yılmaz Güngör, Karan Yasin Bedrettin Harika Bir Yerel Patates Çeşidi Başçiftlik Beyazı. VII. Tarla Bitkileri Kongresi (Poster) (Yayın No:318590)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"BAŞÇİFTLİK BEYAZI PATATES ÇEŞİDİNDEN DOKU KÜLTÜRÜ İLE HASTALIKSIZ MİNİ YUMRU ÜRETİMİ", Diğer (Ulusal), Yürütücü, 01.01.2020-31.12.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"BAZI TATLI PATATES GENOTİPLERİNİN TOKAT ŞARTLARINDA ADAPTASYONUN BELİRLENMESİ", Diğer (Ulusal), Yürütücü, 01.01.2020-31.12.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"AKZAMBAKTA IN VITRO MİKROÇOĞALTIM", Diğer (Ulusal), Yürütücü, 01.01.2020-31.12.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat’ta Organik Patates Yetiriciliği ve Başçiftlik Beyazı Patates Çeşidinin Oragnik PatatesÜretime Elverişliliğinin Araştırılması", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 02.01.2019-31.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"BAZI TATLI PATATES ÇEŞİTLERİNİN TOKAT-NİKSAR VE KAZOVA ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEREK BİTKİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ VE VERİM DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 02.01.2019-31.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"HASTALIKSIZ BİTKİ ÇOĞALTIMI İÇİN DOKU KÜLTÜRÜ LABORATUVARININ MODERNİZASYONU", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 02.01.2019-31.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Başçiftlik Beyazı Patates Çeşidinde Süper Elit Tohumluk Yumru Üretimi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2018-31.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Texas Potato Breeding and Variety Development Project", Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Araştırmacı, 01.01.2015-31.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Zebra Chip in Potatoes", Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Araştırmacı, 01.07.2015-30.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Texas Potato Variety Development Project", Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Araştırmacı, 01.07.2015-30.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"TOKAT’TA TARIMSAL ÜRETİM DESENİNDE YER ALAN BAZI BİTKİLERDEN DOKU KÜLTÜRÜ LABORATUVARINDA HASTALIKSIZ TOHUMLUK ÜRETİMİ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 15.01.2017-15.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Patates İleri Islah hatlarının Meristem Kültürüyle Yenilenmesi ve Farklı Lokasyonlardaki Performanslarına Göre Yerli Çeşitlerin Geliştirilmesi", -Tübitak 1003, Araştırmacı, 01.04.2015-01.04.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Patates İleri Islah Hatlarının Meristem Kültürüyle Yenilenmesi Ve Farklı Lokasyonlardaki Performanslarına Göre Yerli Çeşitlerin Geliştirilmesi", -Tübitak 1003, Araştırmacı, 01.04.2015-01.04.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"ÜSTÜN ÖZELLİKLERE SAHİP PATATES GENOTİPLERİ KULLANILARAK MELEZ KLONLARIN ELDE EDİLMESİ VEBAZI YEREL PATATES ÇEŞİTLERİNİN ISLAHI", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"TOKAT YÖRESİNE UYGUN PATATES ÇEŞİT ISLAHI", DİĞER, Araştırmacı (Devam Ediyor)

"PATATES ISLAHI", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2007, Araştırma Görevlisi Dr, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Araştırma Görevlisi Dr.

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

Detection of Potato Viruses in Dormant Potato Tubers by PCR Assay, In the field, potato (Solanum tuberosum L.) is infected frequently with several viruses during a growing season which leads to reduced yield and quality tubers.Detection of several individual viruses separately by PCR reactions is also expensive and time-consuming. Viruses that cause necrotic symptoms in potato tubers can be difficult to distinguish based on symptoms and frequently require multiple molecular tests to identify the pathogen. In this research, PCR protocol was developed using previously validated primers that could accurately detect five important potato viruses and detect multiple viruses in a single sample simultaneously. To test the protocol, 48 tubers previously tested using conventional PCR were retested using this multiplex protocol and blindly evaluated. In every case, the multiplex PCR results were consistent with previous findings. In addition, the multiplex PCR protocol also detected several mixed infections that were previously undetected. The results indicate that this technique could be a valuable assay not only for diagnostic laboratories, but also for seed certification and regulatory agency laboratories to diagnose the viruses that may be present in tubers with surface or internal necrotic symptoms., Texas AM University, Araştırma, 01.01.2015-15.12.2017 (Uluslararası)

İnsect Screen in Potato Tissue Culture, Potato and Tomato Psyllid Insect Screening in vitroWhen the plantlets reach within an inch of the top an autoclaved cotton ball was placed in the tube between the plantlet and the glass. The psyllid was placed on top of the cotton ball, the psyllids was contained in a pipette tip, placed on ice for a few seconds to slow them down, and released on the cotton ball. This way the psyllid was between the cotton ball and the test tube cap. A few plant leaves were exposed to the psyllid for feeding. After a week the psyllids were removed by chilling the top of the test tube by placing upside down in crushed ice. A vacuum with vial attachment used to suck the slowed psyllid up and contain it. Notes and pictures were taken while the psyllids were on the plants this. Notes will cover whether the psyllids were alive and feeding, confirm whether eggs were laid, any health changes, and if media becomes contaminated. If eggs were laid, then when the adult psyllids were removed the top of the plantlet containing the eggs were cut and removed from the test tube. Now the plantlet were observed on health, changes in color, height, root growth, plant death, and etc. If the plants have no decline in health after 24 days, then the plantlet were PCR. This is to confirm if the bacteria was present. Either way this could mean that the plantlet was resistant or tolerant to psyllids and the bacteria.Now it had to be decided if the study for potatoes were have any of the following treatments:1) Control of no insect2) Cold psyllid3) Hot psyllid with A strain4) Hot psyllid with B strain5) Hot psyllid with A and B strainNumber 1 and/or 2 were required as a control, then any one of the following used to study the psyllid and the bacteria.The point of using the tomatoes was to see a change in the root development since plantlet cuttings of potatoes change the roots its self. By using tomatoes from seed, we were able to see any changes since all the roots for the tomatoes should be very similar. It was easier to establish a baseline to compare., Texas AM University, Araştırma, 15.01.2015-15.12.2017 (Uluslararası)

Potato Viruses Eradication Through Tissue Culture By Different Treatments, The main objective of this research was to investigate the combination of the effects of chemothreaphy and thermothreaphy t for the eradication for important potato viruses., Texas AM University, Araştırma, 01.01.2015-15.12.2017 (Uluslararası)

ERADICATION OF PVX, PVY, PVS, PVM AND PLRV FROM POTATO BY CHEMOTHERAPY, THERMOTHERAPY AND CHEMOTHERAPY+THERMOTHERAPY, The objective of this research was to investigate the combination of the effects of ribavirin in culture media and heat treatment for the eradication for PVX, PVY, PVS, PVM and PLRV from infected shoot-tips (3-4 mm) cultures., Texas A&M University, Araştırma, 01.01.2015-19.12.2015 (Uluslararası)

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:yasinb.karan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Post-Doktora
2014-2016
Texas A&M University
The Texas Potato Breeding And Variety Development Program

Tez Adı:
Doktora
2008-2013
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri (Dr)

Tez Adı:Bazı Melez Patates (Solanum Tuberosum L.) Genotiplerinden Seçilen Üstün Özellikli Klonların Stabilite Yönünden İncelenmesi Ve Yeni Çeşit Adaylarının Belirlenmesi
Yüksek Lisans
2005-2008
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Bazı Melez Patates (Solanum Tuberosum L.) Genotiplerinden Çeşitli Tarımsal Ve Teknolojik Özellikler Yönünden Uygun Klonların Seleksiyonu
Lisans
2001-2005
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Bitkisel Üretim BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2014-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİ BİTKİLERİ ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
2014-2015
Texas Potato Breeding and Variety Development
Araştırma Görevlisi
2007-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİ BİTKİLERİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Yönetilen Tezler

1.Özlem GÜLTEKİN ŞANLI, (2019)., "Bazı tatlı patates yerel genotiplerinin tokat-kazova şartlarında yetiştirilerek bitki gelişim özellikleri ve verim değerlerinin belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Kürşat ÇAKIR, (2019)., "Bazı ümitvar patates (Solanum tuberosum L.) klonların veticari tescilli çeşitlerin erken vejetasyon döneminde performanslarının belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Şevket ÖZDEMİR, (2021)., "FARKLI MELEZ KOMBİNASYONLARINDAN OLUŞAN PATATES (Solanum tuberosum L.) GENOTİPLERİNİN TARLA ŞARTLARINDAKİ PERFORMANSLARINA GÖRE UYGUN KLONLARIN SELEKSİYONU", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR 2020, Kitap, Editör, Ekin Yayınevi, 01.01.2020 - 31.12.2020
2.Journal of New Results in Science(WorlCat, Electronic Journals Library (EZB)), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa University, 01.01.2020 - 31.12.2020
3.Journal of New Results in Sciences(WorlCat, Electronic Journals Library (EZB)), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa University, 11.11.2019 - 31.12.2019
4.Journal of New Results in Science (JNRS)(ROOTINDEXING, GOOGLE SCHOLAR, RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), JOUR INFORMATICS, SCHOLARS IMPACT FACTOR, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), GLOBAL IMPACT FACTOR, GENERAL IMPACT FACTOR, JOURNAL INDEX, COSMOS IMPACT FACTOR, WORLDCAT, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, IMPACT FACTOR SERVICES FOR INTERNATIONAL JOURNALS (IFSIJ), INTERNATIONAL ACCREDITATION AND RESEARCH COUNCIL IARC(JCRR): JOURNAL IMPACT FACTOR, JOURNAL FACTOR (JF), CITEFACTOR), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpasa University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, 01.01.2019 - 30.06.2019
5.Journal of New Results in Science (JNRS)(ROOTINDEXING, GOOGLE SCHOLAR, RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), JOUR INFORMATICS, SCHOLARS IMPACT FACTOR, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), GLOBAL IMPACT FACTOR, GENERAL IMPACT FACTOR, JOURNAL INDEX, COSMOS IMPACT FACTOR, WORLDCAT, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, IMPACT FACTOR SERVICES FOR INTERNATIONAL JOURNALS (IFSIJ), INTERNATIONAL ACCREDITATION AND RESEARCH COUNCIL IARC(JCRR): JOURNAL IMPACT FACTOR, JOURNAL FACTOR (JF), CITEFACTOR), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpasa University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, 01.07.2019 - 31.12.2019
6.JOURNAL OF NEW RESULTS IN SCIENCE(RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI), JOUR INFORMATICS, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2018 - 30.04.2018
7.JOURNAL OF NEW RESULTS IN SCIENCE(RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI), JOUR INFORMATICS, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.09.2018 - 31.12.2018
8.JOURNAL OF NEW RESULTS IN SCIENCE(RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI), JOUR INFORMATICS, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.07.2017 - 31.12.2017
9.JOURNAL OF NEW RESULTS IN SCIENCE(RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI), JOUR INFORMATICS, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.08.2017 - 30.11.2017
10.Journal of New Results in Science, Dergi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.08.2018 - 30.08.2018
11.JOURNAL OF NEW RESULTS IN SCIENCE(RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI), JOUR INFORMATICS, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2017 - 30.06.2017
12.Effects of Different Sowing Times and Densities on Milk Thistle Silybum marianum Seeds Oil Ratios and Fatty Acids(ROOTINDEXING,IMPACT FACTOR, JOURNAL FACTOR,GENERAL IMPACT FACTOR,SCHOLARS IMPACT,WORLDCAT,COSMOS IMPACT FACTOR,GOOGLE SCHOLAR,RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX,DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI),JOUR INFORMATICS,PUBLONS,ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY,INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF),GLOBAL IMPACT FACTOR,JOURNAL INDEX,SCIENTIFIC INDEXING SERVICES.IMPACT FACTOR SERVICES FOR INTERNATIONAL JOURNALS (IFSIJ)INTERNATIONAL ACCREDITATION AND RESEARCH COUNCILIARC(JCRR): JOURNAL IMPACT FACTOR), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KARAN YASİN BEDRETTİN, YILMAZ GÜNGÖR (2020). GENOTYPE × ENVIRONMENT INTERACTION AND STABILITY ANALYSES CONCERNING THE YIELD AND QUALITY CHARACTERISTICS OF PROMISING POTATO (SOLANUM TUBEROSUM) GENOTYPES. Applied Ecology and Enviromental Research, , Doi: 10.15666/aeer/1901_549561 (Yayın No: 6918171)
2.YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE,Demir Büşra,KARAN YASİN BEDRETTİN (2019). EFFECTS OF LOCAL ENTOMOPATHOGENIC BEAUVERIA BASSIANA ISOLATES AGAINST SITOPHILUS GRANARIUS (COLEOPTERA). Agriculture and Forestry, 65(1), 49-55. (Yayın No: 5971981)
3.YILMAZ GÜNGÖR,Cagli Abdurrahman,KARAN YASİN BEDRETTİN,Pırlak Uğur (2017). Multiplication Of Seed Mini Tubers From In Vitro Potato Plantlets. Journal of Applied Biological Sciences, 11(3), 39-41. (Yayın No: 3894621)
4.KARAN YASİN BEDRETTİN,YILMAZ GÜNGÖR (2017). Genotype by Environment Interaction of Potato Breeding Lines Developed for Central-Black Sea Region. JOURNAL OF NEW RESULTS IN SCIENCE, 6(2), 32-40. (Yayın No: 3893847)
5.KARAN YASİN BEDRETTİN,YILMAZ GÜNGÖR (2016). Effects of Different Minituber Size and Planting Density on Yield and Yield Companents of Basciftlik Beyazi Local Potato Cultivar. Journal of New Results in Science, 5(11), 64-69. (Yayın No: 3134513)
6.KARAN YASİN BEDRETTİN,YILMAZ GÜNGÖR (2016). Effects of Minituber Size and Number on Yield of Pot Grown Greenhouse Seed. American Journal of Potato Research, (93), 134-134., Doi: 10.1007/s12230-9518-4 (Yayın No: 3133839)
7.YANAR YUSUF, YILMAZ GÜNGÖR, KANDEMİR NEJDET, BELGÜZAR SABRİYE, KARAN YASİN BEDRETTİN (2013). Bazı Patates Klonlarının Phytophthora İnfestans A Karşı Dayanıklılıklarının Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(1), 137-142. (Yayın No: 7045327)
8.KARAN YASİN BEDRETTİN (2013). Assessment the physico mechanical chemical and colour characteristics of potatoes depending on tuber size and cultivar. International Journal of Food Engineering, (Yayın No: 476986)
9.Kandemir Nejdet, Yılmaz Güngör, Karan Yasin Bedrettin, Borozan Dülek (2010). Development of an SSR marker set to fingerprint local and modern potato varieties grown in Central Anatolian Plateau in Turkey. African Journal of Biotechnology, 10(573), (Yayın No: 475256)
10.Kandemir Nejdet, Yılmaz Güngör, Karan Yasin Bedrettin, Borozan Dilek (2010). Isolation of different genotypes in Başçiftlik Beyazı potato landrace using SSR markers. Turkish Journal of Field Crops, 15(1), 84-88. (Yayın No: 475522)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE,Demir Büşra,KARAN YASİN BEDRETTİN (2019). EFFECTS OF LOCAL ENTOMOPATHOGENIC BEAUVERIA BASSIANA ISOLATES AGAINST SITOPHILUS GRANARIUS (COLEOPTERA). The Journal Agricultre and Forestry, , Doi: 10.17707/AgricultForest (Yayın No: 5921328)
2.YILMAZ GÜNGÖR, KANDEMİR NEJDET, YANAR YUSUF, KARAN YASİN BEDRETTİN, KINAY AHMET, DÖKÜLEN ŞAZİYE (2016). Patateste Farklı Ortam Ve Dönemlerde Yapılan Melezleme Ve Melez Tohum Elde Edilmesini Etkileyen Faktörler. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25(2), 42-48. (Yayın No: 7045333)
3.YILMAZ GÜNGÖR,KANDEMİR NEJDET,YANAR YUSUF,KARAN YASİN BEDRETTİN,KINAY AHMET,Dökülen Şaziye (2016). Patateste Farklı Ortam ve Dönemlerde Yapılan Melezleme ve Melez Tohum Elde Edilmesini Etkileyen Faktörler. Tarla Bitkileri Araştırma Enstitüsü Dergisi, 42-48. (Yayın No: 3134811)
4.Yanar Yusuf, Yılmaz Güngör, Kandemir Nejdet, Belgüzar Sabriye, Karan Yasin Bedrettin (2013). Bazı Patates Klonlarının Phytophthora infestans a Karşı Dayanıklılıklarının Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(1), 137-142. (Yayın No: 477742)
5.Altuntas Ebubekir, Yılmaz Güngör, Dülger Emre, Karan Yasin Bedrettin (2012). Patates Yumrularının Bazı Fiziksel Özellikleri. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 142-49. (Yayın No: 476794)
6.Yılmaz Güngör, Koyutürk Özge, Karan Yasin Bedrettin (2012). Bazı Melez Patates Solanum tuberosum L Genotiplerinden Seçilen Ümitvar Klonların Performanslarının Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(1), 73-77. (Yayın No: 475774)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KARAN YASİN BEDRETTİN,YILMAZ GÜNGÖR (2019). Study on Breeding of Potato Clones Adaptable to Central-North Intersectional Region of Turkey. III. Uluslararası Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5815000)
2.KARAN YASİN BEDRETTİN,ÖZDEMİR ŞEVKET,HAFIZOĞLU MERYEM (2020). Yield and Yield Components of Different Sweet Potato (Ipomoea batatas) Genotypes in TheCentral Black Sea Region of Turkey. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6809340)
3.KARAN YASİN BEDRETTİN,ÖZDEMİR ŞEVKET,HAFIZOĞLU MERYEM (2020). Yield and Yield Components of Different Sweet Potato (Ipomoea batatas) Genotypes in TheCentral Black Sea Region of Turkey. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6809339)
4.KARAN YASİN BEDRETTİN,ÖZDEMİR ŞEVKET,HAFIZOĞLU MERYEM (2020). Yield and Yield Components of Different Sweet Potato (Ipomoea batatas) Genotypes in TheCentral Black Sea Region of Turkey. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6809334)
5.KARAN YASİN BEDRETTİN,ÖZDEMİR ŞEVKET,HAFIZOĞLU MERYEM (2020). Yield and Yield Components of Different Sweet Potato (Ipomoea batatas) Genotypes in TheCentral Black Sea Region of Turkey. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6809333)
6.KARAN YASİN BEDRETTİN,ÖZDEMİR ŞEVKET,HAFIZOĞLU MERYEM (2020). Yield and Yield Components of Different Sweet Potato (Ipomoea batatas) Genotypes in TheCentral Black Sea Region of Turkey. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6809332)
7.KARAN YASİN BEDRETTİN,ÖZDEMİR ŞEVKET,HAFIZOĞLU MERYEM (2020). Yield and Yield Components of Different Sweet Potato (Ipomoea batatas) Genotypes in TheCentral Black Sea Region of Turkey. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6809326)
8.KARAN YASİN BEDRETTİN,ÖZDEMİR ŞEVKET,HAFIZOĞLU MERYEM (2020). Yield and Yield Components of Different Sweet Potato (Ipomoea batatas) Genotypes in TheCentral Black Sea Region of Turkey. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6809324)
9.KARAN YASİN BEDRETTİN,ÖZDEMİR ŞEVKET,HAFIZOĞLU MERYEM (2020). Yield and Yield Components of Different Sweet Potato (Ipomoea batatas) Genotypes in TheCentral Black Sea Region of Turkey. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6809318)
10.KARAN YASİN BEDRETTİN,ÖZDEMİR ŞEVKET,HAFIZOĞLU MERYEM (2020). Yield and Yield Components of Different Sweet Potato (Ipomoea batatas) Genotypes in TheCentral Black Sea Region of Turkey. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6809316)
11.KARAN YASİN BEDRETTİN,ÖZDEMİR ŞEVKET,HAFIZOĞLU MERYEM (2020). Yield and Yield Components of Different Sweet Potato (Ipomoea batatas) Genotypes in TheCentral Black Sea Region of Turkey. 5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6809314)
12.YILMAZ GÜNGÖR,KARAN YASİN BEDRETTİN,DÖKÜLEN ŞAZİYE,TATLI Muhammet (2018). FARKLI İRİLİKTEKİ ELİT TOHUMLUK YUMRULARDANORİJİNAL TOHUMLUK YUMRULARIN ÜRETİLMESİ. Uluslararası Katılımlı Türkiye 6. Tohumculuk Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4655354)
13.KARAN YASİN BEDRETTİN,Miller J Creighton,Scheuring Douglas,Chappell Angel L (2019). ERADICATION OF PVX AND PVY FROM POTATO BY DIFFERENT TREATMENTS. 5th IAC Internatioanl Agricultre Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5814239)
14.YILMAZ GÜNGÖR,Cagli Abdurrahman,KARAN YASİN BEDRETTİN,Uğur PIRLAK (2017). Productıon of Seed Mını Tubers from in Vıtro Potato Plantlets. 3rd INTERNATIONALAGRICULTURE CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3967691)
15.YILMAZ GÜNGÖR,KARAN YASİN BEDRETTİN,Alemustan Mehmet (2019). The Size of Seed Tubers, The Number of Tubers and TheEffects of Some Microorganisms on Reproduction of PotatoMinitubers. III. Uluslararası Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5815068)
16.KARAN YASİN BEDRETTİN,GÜLTEKİN ŞANLI ÖZLEM,ÖZDEMİR ŞEVKET (2019). YIELD AND YIELD COMPONENTS OF DIFFERENT SWEET POTATO (IPOMOEABATATAS) GENOTYPES. INTERNATIONAL BIOLOGICAL, AGRICULTURAL AND LIFE SCIENCE CONGRESS 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5815373)
17.YILMAZ GÜNGÖR,KARAN YASİN BEDRETTİN,BARIŞ FUAT (2019). DETERMINING THE PERFORMANCE OF SOME NEW POTATO CULTIVARSAND CANDIDATES IN CENTRAL BLACK SEA REGION. INTERNATIONAL BIOLOGICAL, AGRICULTURAL AND LIFE SCIENCE CONGRESS 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5815402)
18.KARAN YASİN BEDRETTİN,GÜLTEKİN ŞANLI ÖZLEM,ÖZDEMİR ŞEVKET (2019). DETERMINATION OF QUALITY CHARACTERISTICS OF DIFFERENT SWEETPOTATO GENOTYPES. INTERNATIONAL BIOLOGICAL, AGRICULTURAL AND LIFE SCIENCE CONGRESS 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5815457)
19.YILMAZ GÜNGÖR,ÇAĞLI ABDURRAHMAN,KARAN YASİN BEDRETTİN,PIRLAK UĞUR (2017). Production of Seed Mini Tuber From in Vitro Potato Plantlets. 3. International Agriculture Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4059566)
20.Cagli Abdurrahman,YILMAZ GÜNGÖR,KARAN YASİN BEDRETTİN,Pırlak Uğur (2017). PRODUCTION of POTATO PROMISING ADVANCED CLONES BY THE MERISTEM CULTURE and DETERMINATION OF GENOTYPE REACTIONS. VIII International Agriculture Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3902517)
21.KARAN YASİN BEDRETTİN,YILMAZ GÜNGÖR (2017). STABILITY ANALYSIS ON BREEDING STUDIES OF POTATO ADAPTABLE TO CENTRAL-NORTH INTERSECTIONAL REGION. VIII International Agriculture Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3902410)
22.KARAN YASİN BEDRETTİN,YILMAZ GÜNGÖR (2018). THE STABILITY OF SOME QUALITY CRITERIA IN POTATO GENOTYPES AT DIFFERENT LOCATIONS. IX International Agricultural Symposium “Agrosym 2018” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4643637)
23.YILMAZ GÜNGÖR,KARAN YASİN BEDRETTİN (2018). THE EFFECTS OF DIFFERENT POTATO GENOTYPES YIELDCHARACTERISTICS OF DIFFERENT ALTITUDES. IX International Agricultural Symposium “Agrosym 2018” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4643676)
24.YILMAZ GÜNGÖR,KARAN YASİN BEDRETTİN (2018). The Effect of Different Potato Genotypes Yield Characteristics of Different Altıtudes. IX. International Scientific Agriculture Sympoium ”AGROSYM 2018” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4728703)
25.KARAN YASİN BEDRETTİN,YILMAZ GÜNGÖR (2018). The Stability of some quality criteria in potato genotypes at different locations. IX. International Scientific Agriculture Symposium ”AGROSYM 2018” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4728611)
26.KARAN YASİN BEDRETTİN,YILMAZ GÜNGÖR (2018). Effects of Minituber Size and Planting Number on Yield and Yield Companents. 3rd Meeting of the Section Agronomy and Physiology of EAPR (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3122938)
27.KARAN YASİN BEDRETTİN,YILMAZ GÜNGÖR (2018). THE EFFECTS DIFFERENT MINITUBER SIZE AND PLANTING NUMBER ON THE MINITUBERS YIELD AND YIELD COMPONENTS. The Potato Association of America. 99th Meeting. 19-23 July 2015. Portland, Maine USA. (Poster) (Yayın No:1811474)
28.Yanar Yusuf, Yılmaz Güngör, Karan Yasin Bedrettin (2018). Effects of planting time on tuber production and early blight pathogen Alternaria solani in seed potato. International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:319154)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.YILMAZ GÜNGÖR,KANDEMİR NEJDET,YANAR YUSUF,KARAN YASİN BEDRETTİN,KINAY AHMET (2018). PATATESTE FARKLI ORTAMLARDA YAPILAN MELEZLEME VE MELEZ TOHUM ELDE EDİLMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. 11. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1811585)
2.Yılmaz Güngör, Karan Yasin Bedrettin, Kandemir Nejdet, Yanar Yusuf (2018). Orta Kuzey Geçit Bölgesine Uygun Patates Solanum tuberosum L Islah Çalışmalarında Stabilite Analizi. Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:484494)
3.Yılmaz Güngör, Yavaş Mehmet Ali, Karan Yasin Bedrettin, Kınay Ahmet (2018). Tokat ın Tarımsal Yapısı Ve Potansiyeli. Tokat Sempozyomu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:484305)
4.Yılmaz Güngör, Karan Yasin Bedrettin (2018). Tohumluk üretim Yerlerinin Tohumluk Patates Kalitesi Üzerine Etkileri. IV. Tohumculuk Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:484104)
5.Yılmaz Güngör, Kandemir Nejdet, Yanar Yusuf, Karan Yasin Bedrettin (2018). Başçiftlik Beyazı Yerel Patates Solanum tuberosum L Çeşidinin Geliştirilmesi İçin Yapılan Çalışmalar Kongre Bildiri Kitabı. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:483912)
6.Yılmaz Güngör, Kandemir Nejdet, Yanar Yusuf, Karan Yasin Bedrettin (2018). Uluslararası Patates Araştırma Merkezi CIP Kökenli Patates Solanum tuberosum L Melezlerinden Klon Ailelerinin Oluşturulması. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi (Poster) (Yayın No:480340)
7.Yılmaz Güngör, Kandemir Nejdet, Yanar Yusuf, Karan Yasin Bedrettin (2018). Orta Kuzey Geçit Bölgesine Uygun Patates Solanum tuberosum L Islah Çalışmaları. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:480050)
8.Yılmaz Güngör, Kandemir Nejdet, Yanar Yusuf, Karan Yasin Bedrettin (2018). Başçitlik Beyazı Yerel Patates Çeşidinden Ümitvar Klonların Seçimi. VIII. Tarla Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:318679)
9.Yılmaz Güngör, Kandemir Nejdet, Yanar Yusuf, Karan Yasin Bedrettin (2018). Bazı Patates Melezlerinden Ümitvar Klonların Seçimi. VIII. Tarla Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:318980)
10.Yılmaz Güngör, Karan Yasin Bedrettin (2018). Harika Bir Yerel Patates Çeşidi Başçiftlik Beyazı. VII. Tarla Bitkileri Kongresi (Poster) (Yayın No:318590)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.BAŞÇİFTLİK BEYAZI PATATES ÇEŞİDİNDEN DOKU KÜLTÜRÜ İLE HASTALIKSIZ MİNİ YUMRU ÜRETİMİ, Diğer (Ulusal), Yürütücü, 01.01.2020-31.12.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.BAZI TATLI PATATES GENOTİPLERİNİN TOKAT ŞARTLARINDA ADAPTASYONUN BELİRLENMESİ, Diğer (Ulusal), Yürütücü, 01.01.2020-31.12.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.AKZAMBAKTA IN VITRO MİKROÇOĞALTIM, Diğer (Ulusal), Yürütücü, 01.01.2020-31.12.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Tokat’ta Organik Patates Yetiriciliği ve Başçiftlik Beyazı Patates Çeşidinin Oragnik PatatesÜretime Elverişliliğinin Araştırılması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 02.01.2019-31.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.BAZI TATLI PATATES ÇEŞİTLERİNİN TOKAT-NİKSAR VE KAZOVA ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEREK BİTKİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ VE VERİM DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 02.01.2019-31.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.HASTALIKSIZ BİTKİ ÇOĞALTIMI İÇİN DOKU KÜLTÜRÜ LABORATUVARININ MODERNİZASYONU, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 02.01.2019-31.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.Başçiftlik Beyazı Patates Çeşidinde Süper Elit Tohumluk Yumru Üretimi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2018-31.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
8.Texas Potato Breeding and Variety Development Project, Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Araştırmacı, 01.01.2015-31.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
9.Zebra Chip in Potatoes, Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Araştırmacı, 01.07.2015-30.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
10.Texas Potato Variety Development Project, Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Araştırmacı, 01.07.2015-30.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
11.TOKAT’TA TARIMSAL ÜRETİM DESENİNDE YER ALAN BAZI BİTKİLERDEN DOKU KÜLTÜRÜ LABORATUVARINDA HASTALIKSIZ TOHUMLUK ÜRETİMİ, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 15.01.2017-15.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
12.Patates İleri Islah hatlarının Meristem Kültürüyle Yenilenmesi ve Farklı Lokasyonlardaki Performanslarına Göre Yerli Çeşitlerin Geliştirilmesi, -Tübitak 1003, Araştırmacı, 01.04.2015-01.04.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
13.Patates İleri Islah Hatlarının Meristem Kültürüyle Yenilenmesi Ve Farklı Lokasyonlardaki Performanslarına Göre Yerli Çeşitlerin Geliştirilmesi, -Tübitak 1003, Araştırmacı, 01.04.2015-01.04.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
14.ÜSTÜN ÖZELLİKLERE SAHİP PATATES GENOTİPLERİ KULLANILARAK MELEZ KLONLARIN ELDE EDİLMESİ VEBAZI YEREL PATATES ÇEŞİTLERİNİN ISLAHI, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Devam Ediyor) (ULUSAL)
15.TOKAT YÖRESİNE UYGUN PATATES ÇEŞİT ISLAHI, DİĞER, Araştırmacı (Devam Ediyor)
16.PATATES ISLAHI, DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)
Üniversite Dışı Deneyim

2007Araştırma Görevlisi DrGaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Araştırma Görevlisi Dr.
Araştırma
1.İnsect Screen in Potato Tissue Culture, Potato and Tomato Psyllid Insect Screening in vitroWhen the plantlets reach within an inch of the top an autoclaved cotton ball was placed in the tube between the plantlet and the glass. The psyllid was placed on top of the cotton ball, the psyllids was contained in a pipette tip, placed on ice for a few seconds to slow them down, and released on the cotton ball. This way the psyllid was between the cotton ball and the test tube cap. A few plant leaves were exposed to the psyllid for feeding. After a week the psyllids were removed by chilling the top of the test tube by placing upside down in crushed ice. A vacuum with vial attachment used to suck the slowed psyllid up and contain it. Notes and pictures were taken while the psyllids were on the plants this. Notes will cover whether the psyllids were alive and feeding, confirm whether eggs were laid, any health changes, and if media becomes contaminated. If eggs were laid, then when the adult psyllids were removed the top of the plantlet containing the eggs were cut and removed from the test tube. Now the plantlet were observed on health, changes in color, height, root growth, plant death, and etc. If the plants have no decline in health after 24 days, then the plantlet were PCR. This is to confirm if the bacteria was present. Either way this could mean that the plantlet was resistant or tolerant to psyllids and the bacteria.Now it had to be decided if the study for potatoes were have any of the following treatments:1) Control of no insect2) Cold psyllid3) Hot psyllid with A strain4) Hot psyllid with B strain5) Hot psyllid with A and B strainNumber 1 and/or 2 were required as a control, then any one of the following used to study the psyllid and the bacteria.The point of using the tomatoes was to see a change in the root development since plantlet cuttings of potatoes change the roots its self. By using tomatoes from seed, we were able to see any changes since all the roots for the tomatoes should be very similar. It was easier to establish a baseline to compare., Texas AM University, Araştırma, 15.01.2015-15.12.2017 (Uluslararası)
2.Detection of Potato Viruses in Dormant Potato Tubers by PCR Assay, In the field, potato (Solanum tuberosum L.) is infected frequently with several viruses during a growing season which leads to reduced yield and quality tubers.Detection of several individual viruses separately by PCR reactions is also expensive and time-consuming. Viruses that cause necrotic symptoms in potato tubers can be difficult to distinguish based on symptoms and frequently require multiple molecular tests to identify the pathogen. In this research, PCR protocol was developed using previously validated primers that could accurately detect five important potato viruses and detect multiple viruses in a single sample simultaneously. To test the protocol, 48 tubers previously tested using conventional PCR were retested using this multiplex protocol and blindly evaluated. In every case, the multiplex PCR results were consistent with previous findings. In addition, the multiplex PCR protocol also detected several mixed infections that were previously undetected. The results indicate that this technique could be a valuable assay not only for diagnostic laboratories, but also for seed certification and regulatory agency laboratories to diagnose the viruses that may be present in tubers with surface or internal necrotic symptoms., Texas AM University, Araştırma, 01.01.2015-15.12.2017 (Uluslararası)
3.Potato Viruses Eradication Through Tissue Culture By Different Treatments, The main objective of this research was to investigate the combination of the effects of chemothreaphy and thermothreaphy t for the eradication for important potato viruses., Texas AM University, Araştırma, 01.01.2015-15.12.2017 (Uluslararası)
4.ERADICATION OF PVX, PVY, PVS, PVM AND PLRV FROM POTATO BY CHEMOTHERAPY, THERMOTHERAPY AND CHEMOTHERAPY+THERMOTHERAPY, The objective of this research was to investigate the combination of the effects of ribavirin in culture media and heat treatment for the eradication for PVX, PVY, PVS, PVM and PLRV from infected shoot-tips (3-4 mm) cultures., Texas A&M University, Araştırma, 01.01.2015-19.12.2015 (Uluslararası)