GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

EMEL TÜZEL İŞERݞ

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Emel TÜZEL İŞERİ

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

emel.tuzel@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gazi Üniversitesi (2010- 2014)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gazi Üniversitesi (2006- 2010)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Anadolu Üniversitesi (2018- 2019)

Açıköğretim Fakültesi - Sosyoloji Bölümü

LİSANS, Gazi Üniversitesi (2002- 2006)

Gazi Eğitim Fakültesi - Temel Eğitim Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Eğitim Örgütlerinde Kadın Yöneticilerin Kariyer Engellerinin İncelenmesi: Ankara İli Örneği", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014

YÜKSEK LİSANS, "İlköğretim Okullarının Bürokratikleşme Düzeyi İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki (Ankara İli Örneği)", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Eğitim Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, (2020- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, (2015- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, (2014- 2015)

Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi/ Gazi Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, (2007- 2014)

Araştırma Görevlisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, (2007- 2007)


İdari Görevler

Kalite Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Rektörlük, (2015- 2015)

verdiği dersler

Karşılaştırmalı Eğitim, Lisans, (2019-2020)

Sınıf Yönetimi, Lisans, (2019-2020)

Veriye Dayalı Yönetim (Tezsiz), Yüksek Lisans, (2019-2020)

Eğitimde Liderlik (Tezsiz), Yüksek Lisans, (2019-2020)

Danışmanlık (Tezli), Yüksek Lisans, (2019-2020)

Uzmanlık Alan Dersi (Tezli), Yüksek Lisans, (2019-2020)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Yayın Etiği (Tezli), Yüksek Lisans, (2019-2020)

Sınıf Yönetimi, Lisans, (2018-2019)

Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi, Lisans, (2018-2019)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2018-2019)

Uzmanlık Alan Dersi (Tezli), Yüksek Lisans, (2018-2019)

Eğitimde Liderlik (Tezsiz), Yüksek Lisans, (2018-2019)

Danışmanlık (Tezli), Yüksek Lisans, (2018-2019)

Veriye Dayalı Yönetim (Tezsiz), Yüksek Lisans, (2018-2019)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Yayın Etiği (Tezli), Yüksek Lisans, (2018-2019)

Eğitimde Liderlik (Tezli), Yüksek Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, İremnur ÇOLAK, "Kadınların Okulu Terk Etme Nedenleri Ve Kız Çocuklarının Eğitimine İlişkin Görüşleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Asuman ZORLU YAM, "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri İle Sosyal Yeterlikleri Arasındaki İlişki", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Gürkan ÖZSOY, "8. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygıları İle Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişki", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Esma KEFE, "Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki",

Editörlük

22. Yüzyılda Eğitim: Eğitimin Geleceği Üzerine Karma Projeksiyonlar, Kitap, Editör, Pegem Akademi

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (Uteb) (Türk Eğitim İndeksi, SOBIAD, Google Scholar, DRJI, Rootindexing, i2or, Scientific Indexing Services, CiteFactor, Academic Keys, COSMOS IF, ResearchBib), Dergi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 20.11.2017

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

TÜZEL İŞERİ EMEL, (2019). "An Investigation Of Teachers Job-Related Affective Well-Being İn Terms Of Their Personal Variables And School Principals’ Leadership Styles", International Online Journal Of Educational Sciences, 11(3), 145-172., Doi: 10.15345/iojes.2019.03.011 (Yayın No: 5122733)

TÜZEL İŞERİ EMEL,AKIN UĞUR, (2019). "Perceptions Of Primary School Teacher Candidates Towards The Turkish Education System, School, Teacher, And Student: A Metaphor Analysis", International Journal Of Higher Education, 8(4), 239-253., Doi: 10.5430/ijhe.v8n4p239 (Yayın No: 5166062)

TÜZEL İŞERİ EMEL, (2019). "The Relationship Between The Cultural Structure Of Schools And The Political Behaviors Of Teachers", Journal Of Education And Learning, 8(5), 248-258., Doi: https://doi.org/10.5539/jel.v8n5p248 (Yayın No: 5221286)

TÜZEL İŞERİ EMEL, (2019). "Just Before Sitting On The Chair: Reasons, Expectations And Goals Of School Principals İn Turkey", International Journal Of Progressive Education, 15(5), 58-69., Doi: 10.29329/ijpe.2019.212.5 (Yayın No: 5230008)

TÜZEL İŞERİ EMEL, (2019). "From Mussels Stand To Becoming A Doctor: A Discussion On The Importance Of Education İn The Vertical Transition Between Social Strata İn Terms Of Career Choices And Sources Of Vocational Awareness İn Children With Low Socioeconomic Level", International Education Studies, 12(11), 94-104., Doi: 10.5539/ies.v12n11p94 (Yayın No: 5317097)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YAR YILDIRIM VEDA,TÜZEL İŞERİ EMEL, (2020). "Öğretmen - Veli İletişim Ölçeğinin Geliştirilmesi", Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 462-480. (Yayın No: 5633352)

KARADAĞ NAZİFE,TÜZEL İŞERİ EMEL,KAHRAMAN HİLAL, (2019). "Öğretim Elemanlarının Psikolojik Sermayelerine İlişkin Öz Değerlendirmelerinin İncelenmesi", Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(2), 531-548., Doi: http://dx.doi.org/10.30703/cije.543390 (Yayın No: 5122730)

TÜZEL İŞERİ EMEL,ÇALIK TEMEL, (2019). "Kadın Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Kurumsal Kariyer Engelleri Ve Bunları Aşmaya Yönelik Çözüm Yolları", İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(3), 1470-1503., Doi: 10.15869/itobiad.559985 (Yayın No: 5122735)

TÜZEL İŞERİ EMEL,KAHRAMAN HİLAL,KARADAĞ NAZİFE, (2019). "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları", Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), 682-705., Doi: 10.26466/opus.567283 (Yayın No: 5224680)

ZORLU YAM ASUMAN,TÜZEL İŞERİ EMEL, (2019). "Algılanan Sosyal Destek Ve Sosyal Yeterlik Arasındaki İlişki: Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(13), 51-66. (Yayın No: 5238067)

TÜZEL İŞERİ EMEL,YAVUZ TABAK BURCU, (2019). "Ortaokul Öğrencilerinin Okula Bağlılıklarının Okulun Özellikleri Ve Öğrencilerin Kişisel Değişkenleri Açısından İncelenmesi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(4), 1217-1231., Doi: https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.47159-582389 (Yayın No: 5317172)

TÜZEL EMEL,ŞAHİN KALYON DEMET, (2017). "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Yöneticilerine İlişkin Metaforları", Turkish Studies, 12(33), 501-522., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12607 (Yayın No: 3906810)

YILDIRIM NAİL,TÜZEL EMEL, (2016). "Türkiye’De Görev Yapmakta Olan İl Millî Eğitim Müdürlerinin 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Mesajlarının Değerlendirilmesi", Milli Eğitim Dergisi, 45(209), 102-123. (Yayın No: 2604613)

YILDIRIM NAİL,TÜZEL EMEL,YAR YILDIRIM VEDA, (2016). "Aamir Khan Filmlerinin Eğitimsel Açıdan İncelenmesi: 3 İdiots (3 Aptal) Ve Taare Zameen Par (Her Çocuk Özeldir) Üzerine Bir Değerlendirme", Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (36), 210-244. (Yayın No: 2917381)

YILDIRIM NAİL,TÜZEL EMEL, (2016). "Yöneticilerin Okuldaki İnsan Kaynağını Tanıma Ölçeği (Yoiktö)’Nin Geliştirilmesi", Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 128-141., Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000148377 (Yayın No: 2580650)

EROL EVRİM,TÜZEL EMEL, (2015). "Türkiye’De Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi Anabilim Dalı Doktora Programlarında Tamamlanan Tezlerin Eğitim Sosyolojisi Kapsamında Değerlendirilmesi", İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 3(30), 297-316. (Yayın No: 2216203)

TÜZEL EMEL,ŞAHİN DEMET, (2014). "İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Okul Yöneticilerine İlişkin Metaforları", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (17), 355-396., Doi: 10.14520/adyusbd.736 (Yayın No: 2349756)

ÇALIK TEMEL,TÜZEL EMEL, (2014). "Okul Yöneticisi Olmaya İlişkin İsteklilik Ve Uyum Ölçeği", International Journal Of Assessment Tools İn Education, 1(1-2), 2-12. (Yayın No: 2580665)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KAHRAMAN HİLAL,KARADAĞ NAZİFE,TÜZEL İŞERİ EMEL (2019). Öğretim Elemanlarının Eğitime İlişkin Sosyal Adalet Algılarının İncelenmesi. 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5070560)

TÜZEL İŞERİ EMEL,ŞAHİN KALYON DEMET (2018). Bilimde Cinsiyet: Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Algıları Üzerine Bir Değerlendirme. 17. Uluslar arası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4225661)

YÜCEL HİLAL,TÜZEL İŞERİ EMEL,KARADAĞ NAZİFE (2018). Öğretim Elemanlarının Psikolojik Sermayelerine İlişkin Algılarının İncelenmesi. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4285870)

TÜZEL İŞERİ EMEL (2018). İlkokul Öğrencilerinin Meslek Seçimleri ve Mesleki Farkındalık Kaynakları Bağlamında Nitel Bir Analiz. 17. Uluslar arası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4225659)

TÜZEL İŞERİ EMEL (2018). Mutlu Bir Nesil Yetiştirmek: İlkokul Öğrencilerinin Okulda ve Evde Mutluluk Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma. 17. Uluslar arası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4225655)

TÜZEL EMEL,DÜZENLİ TÜLAY (2017). Başarılı Öğretmenlerin Rol Modelleri ve Etkilendikleri Kişilerin Özelliklerinin İncelenmesi. EYFOR 8 - Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3651856)

TÜZEL EMEL,HÜLAGU ELİF (2017). Mesleğinde Başarılı Öğretmenlerin Sınıf İçi Fiziksel Düzenlemelerinin İncelenmesi. EYFOR 8 - Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3651859)

TÜZEL EMEL,AKBULUT Nail (2017). Lise Öğretmenlerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi. EYFOR 8 - Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3651861)

YILDIRIM NAİL,TÜZEL EMEL,UZMAN BÜLENT (2016). Farklı Mesleklerde Başarıya Ulaşmış Kişilerin Başarı Kriterleri ve Başarı Aile Eğitim İlişkisine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2917425)

ALAÇAM SEVİL,ALAÇAM ASLI AYBALA,TÜZEL EMEL (2016). Başarılı Öğretmenlerin Kullandıkları Kaynaklar ve Bu Kaynakların Başarıları Üzerine Etkisi. VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2917409)

TÜZEL EMEL (2016). Öğretmenlerin İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algılarının Sahip Oldukları Kişisel Değişkenler ve Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri Açısından İncelenmesi. 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2917421)

YILDIRIM ÖZCAN KEZİBAN,TÜZEL EMEL (2016). Türkçe Öğretmenlerinin Okuma Yazma ve Sözlü İletişim Becerilerini Geliştirmeye Dönük Çalışmaların Tespiti Değerlendirmesi. III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2917399)

TÜZEL EMEL,ŞAHİN MELEK GÜLŞAH,YAVUZ TABAK BURCU (2016). Öğretmenlerin Okul Aile ve Toplumla İlişkilere İlişkin Yeterlik Algıları. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi - EJER 2016, (Özet Bildiri) (Yayın No:2917414)

KARADAĞ NAZİFE,TÜZEL EMEL,YÜCEL HİLAL (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. VI. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2227482)

EROL EVRİM,TÜZEL EMEL (2012). Türkiye’de Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Doktora Programlarında Tamamlanan Tezlerin Eğitim Sosyolojisi Kapsamında Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:3678913)

TÜZEL EMEL (2009). Araştırma Görevlilerinin Maruz Kaldıkları Yıldırma Mobbing Davranışlarının Araştırma Görevlilerinin Sahip Oldukları Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Gazi Eğitim Fakültesi Örneği. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2351927)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

YILDIRIM NAİL,TÜZEL EMEL,YAR YILDIRIM VEDA (2015). Aamir Khan Filmlerinin Eğitimsel Açıdan İncelenmesi 3 İdiots 3 Aptal ve Taare Zameen Par Her Çocuk Özeldir Üzerine Nitel Bir Değerlendirme. 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2350124)

TÜZEL EMEL,ŞAHİN KALYON DEMET (2012). İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Yönetici Metaforları. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3678927)

ŞAHİN KALYON DEMET,TÜZEL EMEL (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Yöneticilerine İlişkin Metaforları. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İnönü Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:3678928)

TÜZEL EMEL,EROL EVRİM (2012). Araştırma Görevlilerinde Örgütsel Sinizm, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İnönü Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:3678917)

ÇALIK TEMEL,TÜZEL EMEL (2011). Türkiye’de Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Doktora Programlarının İncelenmesi. V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3678926)

CEMALOĞLU NECATİ,KILINÇ ALİ ÇAĞATAY,TÜZEL EMEL (2010). Öğretmenlerin Algıladıkları Örgütsel Güven Düzeyleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:3678923)

ŞAHİN KALYON DEMET,TÜZEL EMEL (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenliğe Atanmada Kamu Personeli Seçme Sınavına Yönelik Düşünceleri (Gazi Eğitim Fakültesi Örneği). VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3678915)

TÜZEL EMEL (2009). Akademisyenlerin Duygusal Devamlılık ve Normatif Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma (Gazi Eğitim Fakültesi Örneği). XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:3678918)

CEMALOĞLU NECATİ,YÜCEL HİLAL,TÜZEL EMEL Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Eylem Kimliklemeleri. VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3678924)

ÇALIK TEMEL,TÜZEL EMEL İlköğretim Okullarında Bürokratikleşmenin Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığına Etkisi. V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3678920)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Etik (2020)., TÜZEL İŞERİ EMEL, Pegem Akademi, Editör: Cemaloğlu, Necati, ISBN: 9786257052405, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6193652)

Karakter Ve Değer Eğitimi (2019)., TÜZEL İŞERİ EMEL, Pegem Akademi, Editör: Vedat Aktepe, Mevlüt Gündüz, Sayfa Sayısı: 330, ISBN: 978-605-037-000-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5359712)

22. Yüzyılda Eğitim: Eğitimin Geleceği Üzerine Karma Projeksiyonlar (2018)., TÜZEL İŞERİ EMEL, Pegem Akademi, Editör: Emel Tüzel İşeri, ISBN: 978-605-241-521-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4612102)

Özel Öğretim Yöntemleri Cilt - 1 (2018)., TÜZEL İŞERİ EMEL, Pegem Akademi, Editör: Abdulkadir Uzunöz, Vedat Aktepe, Sayfa Sayısı: 24, ISBN: 978-605-241-180-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4253121)

Eğitim Yönetiminde Liderlik : Teori Araştırma Ve Uygulama (2016)., TÜZEL EMEL, Pegem Akademi, Editör: Güçlü, Nezahat Koşar, Serkan (Ed. Yrd.), Sayfa Sayısı: 22, ISBN: 978-605-318-401-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2917389)

Eğitim Bilimine Giriş (2016)., TÜZEL EMEL, Pegem Akademi, Editör: Uzunöz, Abdulkadir, Sayfa Sayısı: 19, ISBN: 978-605-318-444-7, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2917386)

Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi (2012)., ÖĞDEM ZEKİ,TÜZEL EMEL, Pegem A Yayıncılık, Editör: Özdemir Servet, ISBN: 978-605-364-324-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2350229)

sanatsal faaliyetler

"Türk - İslam Bilim İnsanları Sergisi, Kuratör, 24-26 Kasım 2017", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, TÜRKİYE, 2017,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Okulu Terk Etme Nedenleri ve Çözüm Önerileri (Proje No:107K453)", -Tübitak 1001, Bursiyer, 15.02.2008-15.02.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Improving the Professional Competence and Increasing the Social Development of Prison Staff - Ceza İnfaz Kurumu Çalışanlarının Mesleki ve Sosyal Gelişimi", Avrupa Birliği, Eğitmen, 30.11.2015-01.06.2018 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2018, Teknik Kurul Üyesi, AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI, Tokat Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı hazırlanması (Başlangıç: 30.11.2018), (Kamu)

2005-2005, Lider Öğretmen, Türk Kızılayı, Ankara - Çamkoru Gençlik Kampı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Öğrencileri Dönemi, (Sivil Toplum Kuruluşu)

2005-2005, Katılımcı, Türk Kızılayı, 25-26 Haziran 2005, İstanbul Kızılay Pendik Gençlik ve Sağlık Kampı, Liderlik Semineri, (Sivil Toplum Kuruluşu)

2006-2006, Teamer, Türk Kızılayı, 10-19 Ağustos 2006, Uluslararası Kızılay - Kızılhaç Organizasyonu, ”Alliance of Nations International Youth Camp”, (Sivil Toplum Kuruluşu)

2006-2006, Sorumlu Müdür, Ankara, Emek, Kanguru Çocuk Kulübü, (Ticari (Özel))

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

Web of Science - Clarivative Analytics Editor Workshop, Web of Science - Clarivative Analytics Editör Çalıştayı (Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi’ni (UTEB) temsilen katılmıştır.) (Düzenleyen: Clarivative Analytic, Workshop Subject: Journal Evaluation Principles and Process by Regional Europe Editor Dr. Mila Cahue), İstanbul Üniversitesi, Çalıştay, 03.04.2018-03.04.2018 (Uluslararası)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eğitim İhtiyaç Analizi Çalıştayı, Personel eğitimi ihtiyaç analizinin yapılması ekibinde (Prof. Dr. Servet Özdemir, Doç. Dr. Adnan Kan, Arş. Gör. Emel Tüzel) görev almıştır., Anitta Hotel, Çorum, Çalıştay, 19.09.2012-22.09.2012 (Ulusal)

Okul Liderliğinde Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) tarafından düzenlenen çalıştayda ”Moderatörlük” yapmıştır., Kırıkkale, Çalıştay, 26.04.2012-26.04.2012 (Ulusal)

Tokat Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı, İl koordinatörleri ve paydaşlara yönelik ”Kadının Güçlendirilmesinde Toplumsal Cinsiyeti Yeniden Kurgulamak ve İş Yerinde Kadına Yönelik Mobbingi Yenmek” konulu seminer vermiştir., Çavuşoğlu Tower Hotel, Tokat, Çalıştay, 26.09.2017-26.09.2017 (Ulusal)

Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Hizmetlerine Yönelik Program, Kapasite ve Model Değerlendirme Çalıştayı, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği finanseli ”TR0801.06 - Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi”nde, ”Hizmet Sunuculara Yönelik Okul Öncesi Programları: Lisans Programları Boyutu ve Uygulayıcı Olarak Akademisyenler” alt grubu raportörlüğünü yapmıştır., Dedeman Oteli, Ankara, Çalıştay, 25.04.2011-27.04.2011 (Ulusal)

Doktora Öğrencileri İçin Araştırma Üretkenliği Çalıştayı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi doktora öğrencilerine ”Çalışma Stratejileri, Zaman Yönetimi ve Stres” konulu eğitim vermiştir., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çalıştay, 27.09.2017-29.09.2017 (Ulusal)

 

sertifika

Eğitimde Yeni Ufuklar IV: Hizmet İçi Eğitimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu, Düzenleyen: Türk Eğitim Derneği Bilim Kurulu, Ankara, Sertifika, 06.11.2008-07.11.2008 (Uluslararası)

 

araştırma

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Murat Ayan (2018). Birleştirilmiş Sınıflarda Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimindeki Sorunları. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 15.09.2017-02.01.2018 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Cengiz Polat (2018). Velilerin Özel Okullardan Beklentileri. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 15.09.2017-03.01.2018 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Zeynep Ağar (2018). Milli Eğitim Şuralarında Okul Yöneticiliğinin İncelenmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 15.09.2017-04.01.2018 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Tamer Taşdelen (2016). Kalkınma Planlarında (1996-2013) Eğitime İlişkin Sayısal Hedefler ve Gerçekleşme Düzeylerinin İncelenmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 14.09.2015-05.04.2016 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Bilal Kurbani (2016). Ortaöğretimde Devamsızlık Yapan Öğrencilerin Devamsızlık Nedenlerinin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 14.09.2015-05.06.2016 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Aydın Uğuz (2017). Ortaokullarda Taşımalı Eğitim Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar (Erbaa İlçesi Örneği). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 20.05.2016-10.03.2017 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Metin Savaş Güleç (2019). Okul Müdürlerinin Görev Algılarına Yönelik Görüşleri. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 08.02.2018-10.07.2019 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, İlkay Çiçekli (2018). Erkek Okul Öncesi Öğretmenlerinin Cinsiyetleri Nedeniyle Karşılaştıkları Sorunlar ve Velilerin Erkek Okul Öncesi Öğretmenlerine İlişkin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 13.04.2017-11.01.2018 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Hakan Şahin (2019). Öğretmenlerin Okul Müdürlerine İlişkin Metaforik Algıları (Tokat İli Örneği). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 24.09.2018-11.02.2019 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Nail Akbulut (2016). Öğretmenlerin Kitap Okuma Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 20.05.2016-11.11.2016 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Buğra Uçgunoğlu (2016). Okul Yöneticilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 20.05.2016-11.11.2016 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Nihal Özdenoğlu (2017). Cinsiyetin Meslek Seçimine Olan Etkisinin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 16.01.2017-15.12.2017 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Elif Hülagu (2016). Mesleğinde Başarılı Öğretmenlerin Sınıf İçi Fiziki Düzenlemelerinin İncelenmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 08.02.2016-17.06.2016 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Tülay Düzenli (2016). Alanında Fark Yaratan Başarılı Öğretmenlerin Rol Modelleri ve Etkilendikleri Kişilerin Özelliklerinin İncelenmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 08.02.2016-17.06.2016 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Seda Ustan (2016). Alanında Fark Yaratan/Başarılı Öğretmenlerin Kullandıkları Yöntem ve Teknikler (Tokat İli). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 08.02.2016-17.06.2016 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Hikmet Sezer (2019). Öğrenimine Anadolu İmam Hatip Liselerinde Devam Eden Öğrencilerin Velilerinin Ortaöğretim Okul Türlerine İlişkin Metaforik Algıları. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 08.02.2018-17.07.2019 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Şaban Cüre (2018). İlköğretim Öğrencilerinin Okul Müdürü Metafor Algısı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 15.09.2017-18.05.2018 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Mustafa Erdoğmuş (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutum ve Matematik Kaygısının Sebeplerinin Araştırılması. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 13.04.2017-19.01.2018 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Erdem Çakmak (2018). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Stres Kaynakları ve Baş Etme Yolları. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 13.04.2017-19.01.2018 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Hatice Doğu (2017). Anaokullarındaki Kaynaştırma Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 13.04.2017-19.12.2017 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Ömer Geçdoğan (2018). Ortaokul Öğrenci, Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Kitap Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının Belirlemesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 26.06.2017-20.04.2018 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Rabia Ulukayaoğlu (2017). Etkili Sınıf Yönetimi Açısından Öğretmenlerin Sözsüz İletişim Becerilerinin Geliştirmeye Yönelik Bir Araştırma. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 20.05.2016-21.12.2017 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Tuğba Malkoç (2017). Köy Okullarında Görev Yapan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sorunları. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 20.05.2016-21.12.2017 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Songül Karaca (2017). Taşımalı Eğitim Yapan Okullardaki Yönetici ve Öğretmenlerin Taşımalı Eğitim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 13.04.2017-21.12.2017 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Göksel Taslıoğlu (2017). Okul Yöneticilerinin İnisiyatif Alma Durumlarının Değerlendirilmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 26.06.2017-22.12.2017 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Erman Yanmaz (2017). Sınıf Öğretmenlerince Gözlemlenen Olumsuz Veli Davranışları ve Buna Yönelik Çözüm Önerileri. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 26.06.2017-22.12.2017 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Volkan Kırmızı (2017). İlkokul ve Ortaokullarda Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Uygulamasında Yaşanan Sorunlar (Tokat Merkezi Örneği). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 26.06.2017-22.12.2017 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Murat Bulut (2019). Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarının İncelenmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 08.02.2018-24.06.2019 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Mehlika Duman (2019). Yenilikçi Uygulamaların Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Eğitim Kurumlarında Çalışan Sınıf Öğretmenleri Tarafından Benimsenme ve Kullanılma Durumlarının İncelenmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 08.02.2018-24.06.2019 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Latif Yılmaz (2019). Taşımalı Eğitim Yapılan Okullardaki Yöneticilerin Taşımalı Eğitim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 08.02.2018-24.06.2019 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Serdar Gülbay (2019). İlköğretim Okullarında Müfettiş Denetiminin Kaldırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 08.02.2018-24.06.2019 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Mustafa Özdemir (2017). Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazı Yazma Alışkanlıkları. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 16.01.2017-26.06.2017 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Alev Özdilek (2017). Öğretmen ve Yönetici Görüşlerine Göre Okul Öncesi Kurumlarının Fiziki Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 16.01.2017-26.06.2017 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Ahmet Otman (2017). Tokat Merkez’deki Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Okul Müdürlerinin Okullardaki Spor Olanakları İle İlgili Görüşleri. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 16.01.2017-26.06.2017 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Emine Erdemli (2016) Okul Yöneticisinin Yönetim Faaliyetleri Dışında Kalan Görevlerinin Yönetim Sürecine Etkisi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 20.05.2016-26.12.2016 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Esra Yılmaz (2017). Okul Yöneticileri ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okullarda Serbest Kıyafet Uygulamasının Değerlendirilmesi (Pazar İlçesi Örneği). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 13.04.2017-26.12.2017 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Koray Örs (2016). Avrupa Birliği Projeleri Aracılığıyla Staj Eğitimi Alan Meslek Lisesi Öğrencilerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Bu Sorunları Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 14.09.2015-28.01.2016 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Birsen Erdem Güneş (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıflarındaki Özel Eğitim Gerektiren Öğrencilere İlişkin Görüşleri (Tokat Merkezi Örneği). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 24.09.2018-29.01.2019 (Ulusal)

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Aydanur Yanmaz (2019). İlkokullarda Açılan Destek Eğitim Odasına İlişkin Okul Yöneticileri ve Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 24.09.2018-29.01.2019 (Ulusal)

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:emel.tuzel@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2010-2014
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Dr)

Tez Adı:Eğitim Örgütlerinde Kadın Yöneticilerin Kariyer Engellerinin İncelenmesi: Ankara İli Örneği
Yüksek Lisans
2006-2010
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:İlköğretim Okullarının Bürokratikleşme Düzeyi İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki (Ankara İli Örneği)
Lisans
2018-2019
Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi/Sosyoloji Bölümü

Lisans
2002-2006
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi/Temel Eğitim BölümüAkademik Görevler

Doçent
2020-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Doktor Öğretim Üyesi
2015-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2014-2015
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2007-2014
GAZİ ÜNİVERSİTESİ/ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2007-2007
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Kalite Kurulu Üyeliği
2015-2015
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİMTürkçe2
(2019-2020)SINIF YÖNETİMİTürkçe2
(2018-2019)SINIF YÖNETİMİTürkçe2
(2018-2019)TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİTürkçe2
(2018-2019)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe2
Yüksek Lisans
(2019-2020)VERİYE DAYALI YÖNETİM (TEZSİZ)Türkçe3
(2019-2020)EĞİTİMDE LİDERLİK (TEZSİZ)Türkçe3
(2019-2020)DANIŞMANLIK (TEZLİ)Türkçe1
(2019-2020)UZMANLIK ALAN DERSİ (TEZLİ)Türkçe4
(2019-2020)BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ (TEZLİ)Türkçe3
(2018-2019)UZMANLIK ALAN DERSİ (TEZLİ)Türkçe4
(2018-2019)EĞİTİMDE LİDERLİK (TEZSİZ)Türkçe3
(2018-2019)DANIŞMANLIK (TEZLİ)Türkçe1
(2018-2019)VERİYE DAYALI YÖNETİM (TEZSİZ)Türkçe3
(2018-2019)BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ (TEZLİ)Türkçe3
(2018-2019)EĞİTİMDE LİDERLİK (TEZLİ)Türkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Asuman ZORLU YAM, (2019)., "Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri İle Sosyal Yeterlikleri Arasındaki İlişki", Yüksek Lisans
2.Gürkan ÖZSOY, (2019)., "8. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygıları İle Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişki", Yüksek Lisans
3.İremnur ÇOLAK, "Kadınların Okulu Terke Etme Nedenleri Üzerine Nitel Bir Araştırma", Yüksek Lisans
4.Esma KEFE, "Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki", Yüksek Lisans
5.Asuman ZORLU YAM, (2019)., "Eğitim fakültesi öğrencilerinin algılanan sosyal destek düzeyleri ile sosyal yeterlikleri arasındaki ilişki", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Gürkan ÖZSOY, (2019)., "8. Sınıf öğrencilerinin sınav kaygıları ile umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişki", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.İremnur ÇOLAK, (2020)., "Kadınların okulu terk etme nedenleri ve kız çocuklarının eğitimine ilişkin görüşleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (UTEB)(Türk Eğitim İndeksi, SOBIAD, Google Scholar, DRJI, Rootindexing, i2or, Scientific Indexing Services, CiteFactor, Academic Keys, COSMOS IF, ResearchBib), Dergi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 20.11.2017
2.22. Yüzyılda Eğitim: Eğitimin Geleceği Üzerine Karma Projeksiyonlar, Kitap, Editör, Pegem Akademi
3.Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi(Sobiad, DRJI), Dergi, Editör, http://uteb.gop.edu.tr


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.TÜZEL İŞERİ EMEL (2019). An Investigation of Teachers Job-Related Affective Well-Being in Terms of Their Personal Variables and School Principals’ Leadership Styles. International Online Journal of Educational Sciences, 11(3), 145-172., Doi: 10.15345/iojes.2019.03.011 (Yayın No: 5122733)
2.TÜZEL İŞERİ EMEL,AKIN UĞUR (2019). Perceptions of Primary School Teacher Candidates towards the Turkish Education System, School, Teacher, and Student: A Metaphor Analysis. International Journal of Higher Education, 8(4), 239-253., Doi: 10.5430/ijhe.v8n4p239 (Yayın No: 5166062)
3.TÜZEL İŞERİ EMEL (2019). The Relationship between the Cultural Structure of Schools and the Political Behaviors of Teachers. Journal of Education and Learning, 8(5), 248-258., Doi: https://doi.org/10.5539/jel.v8n5p248 (Yayın No: 5221286)
4.TÜZEL İŞERİ EMEL (2019). Just Before Sitting on the Chair: Reasons, Expectations and Goals of School Principals in Turkey. International Journal of Progressive Education, 15(5), 58-69., Doi: 10.29329/ijpe.2019.212.5 (Yayın No: 5230008)
5.TÜZEL İŞERİ EMEL (2019). From Mussels Stand to Becoming a Doctor: A Discussion on the Importance of Education in the Vertical Transition Between Social Strata in Terms of Career Choices and Sources of Vocational Awareness in Children with Low Socioeconomic Level. International Education Studies, 12(11), 94-104., Doi: 10.5539/ies.v12n11p94 (Yayın No: 5317097)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.YAR YILDIRIM VEDA,TÜZEL İŞERİ EMEL (2020). Öğretmen - Veli İletişim Ölçeğinin Geliştirilmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 462-480. (Yayın No: 5633352)
2.KARADAĞ NAZİFE,TÜZEL İŞERİ EMEL,KAHRAMAN HİLAL (2019). Öğretim Elemanlarının Psikolojik Sermayelerine İlişkin Öz Değerlendirmelerinin İncelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(2), 531-548., Doi: http://dx.doi.org/10.30703/cije.543390 (Yayın No: 5122730)
3.TÜZEL İŞERİ EMEL,ÇALIK TEMEL (2019). Kadın Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Kurumsal Kariyer Engelleri ve Bunları Aşmaya Yönelik Çözüm Yolları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(3), 1470-1503., Doi: 10.15869/itobiad.559985 (Yayın No: 5122735)
4.TÜZEL İŞERİ EMEL,KAHRAMAN HİLAL,KARADAĞ NAZİFE (2019). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), 682-705., Doi: 10.26466/opus.567283 (Yayın No: 5224680)
5.ZORLU YAM ASUMAN,TÜZEL İŞERİ EMEL (2019). Algılanan Sosyal Destek ve Sosyal Yeterlik Arasındaki İlişki: Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(13), 51-66. (Yayın No: 5238067)
6.TÜZEL İŞERİ EMEL,YAVUZ TABAK BURCU (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Okula Bağlılıklarının Okulun Özellikleri ve Öğrencilerin Kişisel Değişkenleri Açısından İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(4), 1217-1231., Doi: https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.47159-582389 (Yayın No: 5317172)
7.TÜZEL EMEL,ŞAHİN KALYON DEMET (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Yöneticilerine İlişkin Metaforları. Turkish Studies, 12(33), 501-522., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12607 (Yayın No: 3906810)
8.YILDIRIM NAİL,TÜZEL EMEL (2016). Türkiye’de Görev Yapmakta Olan İl Millî Eğitim Müdürlerinin 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Mesajlarının Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 45(209), 102-123. (Yayın No: 2604613)
9.YILDIRIM NAİL,TÜZEL EMEL,YAR YILDIRIM VEDA (2016). Aamir Khan Filmlerinin Eğitimsel Açıdan İncelenmesi: 3 İdiots (3 Aptal) ve Taare Zameen Par (Her Çocuk Özeldir) Üzerine Bir Değerlendirme. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (36), 210-244. (Yayın No: 2917381)
10.YILDIRIM NAİL,TÜZEL EMEL (2016). Yöneticilerin Okuldaki İnsan Kaynağını Tanıma Ölçeği (YOİKTÖ)’nin Geliştirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 128-141., Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000148377 (Yayın No: 2580650)
11.EROL EVRİM,TÜZEL EMEL (2015). Türkiye’de Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Doktora Programlarında Tamamlanan Tezlerin Eğitim Sosyolojisi Kapsamında Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 3(30), 297-316. (Yayın No: 2216203)
12.TÜZEL EMEL,ŞAHİN DEMET (2014). İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Okul Yöneticilerine İlişkin Metaforları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (17), 355-396., Doi: 10.14520/adyusbd.736 (Yayın No: 2349756)
13.ÇALIK TEMEL,TÜZEL EMEL (2014). Okul Yöneticisi Olmaya İlişkin İsteklilik ve Uyum Ölçeği. International Journal of Assessment Tools in Education, 1(1-2), 2-12. (Yayın No: 2580665)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.TÜZEL EMEL,DÜZENLİ TÜLAY (2017). Başarılı Öğretmenlerin Rol Modelleri ve Etkilendikleri Kişilerin Özelliklerinin İncelenmesi. EYFOR 8 - Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3651856)
2.TÜZEL EMEL,HÜLAGU ELİF (2017). Mesleğinde Başarılı Öğretmenlerin Sınıf İçi Fiziksel Düzenlemelerinin İncelenmesi. EYFOR 8 - Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3651859)
3.TÜZEL EMEL,AKBULUT Nail (2017). Lise Öğretmenlerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi. EYFOR 8 - Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3651861)
4.TÜZEL İŞERİ EMEL,ŞAHİN KALYON DEMET (2018). Bilimde Cinsiyet: Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Algıları Üzerine Bir Değerlendirme. 17. Uluslar arası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4225661)
5.TÜZEL İŞERİ EMEL (2018). İlkokul Öğrencilerinin Meslek Seçimleri ve Mesleki Farkındalık Kaynakları Bağlamında Nitel Bir Analiz. 17. Uluslar arası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4225659)
6.TÜZEL İŞERİ EMEL (2018). Mutlu Bir Nesil Yetiştirmek: İlkokul Öğrencilerinin Okulda ve Evde Mutluluk Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma. 17. Uluslar arası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4225655)
7.YÜCEL HİLAL,TÜZEL İŞERİ EMEL,KARADAĞ NAZİFE (2018). Öğretim Elemanlarının Psikolojik Sermayelerine İlişkin Algılarının İncelenmesi. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4285870)
8.EROL EVRİM,TÜZEL EMEL (2012). Türkiye’de Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Doktora Programlarında Tamamlanan Tezlerin Eğitim Sosyolojisi Kapsamında Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:3678913)
9.KARADAĞ NAZİFE,TÜZEL EMEL,YÜCEL HİLAL (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. VI. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2227482)
10.KAHRAMAN HİLAL,KARADAĞ NAZİFE,TÜZEL İŞERİ EMEL (2019). Öğretim Elemanlarının Eğitime İlişkin Sosyal Adalet Algılarının İncelenmesi. 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5070560)
11.TÜZEL EMEL (2009). Araştırma Görevlilerinin Maruz Kaldıkları Yıldırma Mobbing Davranışlarının Araştırma Görevlilerinin Sahip Oldukları Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Gazi Eğitim Fakültesi Örneği. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2351927)
12.YILDIRIM NAİL,TÜZEL EMEL,UZMAN BÜLENT (2016). Farklı Mesleklerde Başarıya Ulaşmış Kişilerin Başarı Kriterleri ve Başarı Aile Eğitim İlişkisine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2917425)
13.ALAÇAM SEVİL,ALAÇAM ASLI AYBALA,TÜZEL EMEL (2016). Başarılı Öğretmenlerin Kullandıkları Kaynaklar ve Bu Kaynakların Başarıları Üzerine Etkisi. VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2917409)
14.TÜZEL EMEL (2016). Öğretmenlerin İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algılarının Sahip Oldukları Kişisel Değişkenler ve Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri Açısından İncelenmesi. 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2917421)
15.YILDIRIM ÖZCAN KEZİBAN,TÜZEL EMEL (2016). Türkçe Öğretmenlerinin Okuma Yazma ve Sözlü İletişim Becerilerini Geliştirmeye Dönük Çalışmaların Tespiti Değerlendirmesi. III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2917399)
16.TÜZEL EMEL,ŞAHİN MELEK GÜLŞAH,YAVUZ TABAK BURCU (2016). Öğretmenlerin Okul Aile ve Toplumla İlişkilere İlişkin Yeterlik Algıları. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi - EJER 2016, (Özet Bildiri) (Yayın No:2917414)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.TÜZEL EMEL (2009). Akademisyenlerin Duygusal Devamlılık ve Normatif Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma (Gazi Eğitim Fakültesi Örneği). XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:3678918)
2.TÜZEL EMEL,ŞAHİN KALYON DEMET (2012). İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Yönetici Metaforları. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3678927)
3.ŞAHİN KALYON DEMET,TÜZEL EMEL (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Yöneticilerine İlişkin Metaforları. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İnönü Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:3678928)
4.TÜZEL EMEL,EROL EVRİM (2012). Araştırma Görevlilerinde Örgütsel Sinizm, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İnönü Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:3678917)
5.ŞAHİN KALYON DEMET,TÜZEL EMEL (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenliğe Atanmada Kamu Personeli Seçme Sınavına Yönelik Düşünceleri (Gazi Eğitim Fakültesi Örneği). VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3678915)
6.CEMALOĞLU NECATİ,KILINÇ ALİ ÇAĞATAY,TÜZEL EMEL (2010). Öğretmenlerin Algıladıkları Örgütsel Güven Düzeyleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:3678923)
7.YILDIRIM NAİL,TÜZEL EMEL,YAR YILDIRIM VEDA (2015). Aamir Khan Filmlerinin Eğitimsel Açıdan İncelenmesi 3 İdiots 3 Aptal ve Taare Zameen Par Her Çocuk Özeldir Üzerine Nitel Bir Değerlendirme. 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2350124)
8.ÇALIK TEMEL,TÜZEL EMEL (2011). Türkiye’de Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Doktora Programlarının İncelenmesi. V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3678926)
9.CEMALOĞLU NECATİ,YÜCEL HİLAL,TÜZEL EMEL (2011). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Eylem Kimliklemeleri. VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3678924)
10.ÇALIK TEMEL,TÜZEL EMEL (2011). İlköğretim Okullarında Bürokratikleşmenin Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığına Etkisi. V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3678920)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik (2020)., TÜZEL İŞERİ EMEL, Pegem Akademi, Editör: Cemaloğlu, Necati, ISBN: 9786257052405, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6193652)
2.Karakter ve Değer Eğitimi (2019)., TÜZEL İŞERİ EMEL, Pegem Akademi, Editör: Vedat Aktepe, Mevlüt Gündüz, Sayfa Sayısı: 330, ISBN: 978-605-037-000-3, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5359712)
3.22. Yüzyılda Eğitim: Eğitimin Geleceği Üzerine Karma Projeksiyonlar (2018)., TÜZEL İŞERİ EMEL, Pegem Akademi, Editör: Emel Tüzel İşeri, ISBN: 978-605-241-521-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4612102)
4.Özel Öğretim Yöntemleri Cilt - 1 (2018)., TÜZEL İŞERİ EMEL, Pegem Akademi, Editör: Abdulkadir Uzunöz, Vedat Aktepe, Sayfa Sayısı: 24, ISBN: 978-605-241-180-3, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4253121)
5.Eğitim Yönetiminde Liderlik : Teori Araştırma ve Uygulama (2016)., TÜZEL EMEL, Pegem Akademi, Editör: Güçlü, Nezahat Koşar, Serkan (Ed. Yrd.), Sayfa Sayısı: 22, ISBN: 978-605-318-401-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2917389)
6.Eğitim Bilimine Giriş (2016)., TÜZEL EMEL, Pegem Akademi, Editör: Uzunöz, Abdulkadir, Sayfa Sayısı: 19, ISBN: 978-605-318-444-7, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2917386)
7.Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2012)., ÖĞDEM ZEKİ,TÜZEL EMEL, Pegem A Yayıncılık, Editör: Özdemir Servet, ISBN: 978-605-364-324-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2350229)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Okulu Terk Etme Nedenleri ve Çözüm Önerileri (Proje No:107K453), -Tübitak 1001, Bursiyer, 15.02.2008-15.02.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Improving the Professional Competence and Increasing the Social Development of Prison Staff - Ceza İnfaz Kurumu Çalışanlarının Mesleki ve Sosyal Gelişimi, Avrupa Birliği, Eğitmen, 30.11.2015-01.06.2018 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
Üniversite Dışı Deneyim

2018Teknik Kurul ÜyesiAİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI, Tokat Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı hazırlanması (Başlangıç: 30.11.2018), (Kamu)
2006-2006TeamerTürk Kızılayı, 10-19 Ağustos 2006, Uluslararası Kızılay - Kızılhaç Organizasyonu, ”Alliance of Nations International Youth Camp”, (Sivil Toplum Kuruluşu)
2006-2006Sorumlu MüdürAnkara, Emek, Kanguru Çocuk Kulübü, (Ticari (Özel))
2005-2005Lider ÖğretmenTürk Kızılayı, Ankara - Çamkoru Gençlik Kampı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Öğrencileri Dönemi, (Sivil Toplum Kuruluşu)
2005-2005KatılımcıTürk Kızılayı, 25-26 Haziran 2005, İstanbul Kızılay Pendik Gençlik ve Sağlık Kampı, Liderlik Semineri, (Sivil Toplum Kuruluşu)
Çalıştay
1.Doktora Öğrencileri İçin Araştırma Üretkenliği Çalıştayı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi doktora öğrencilerine ”Çalışma Stratejileri, Zaman Yönetimi ve Stres” konulu eğitim vermiştir., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çalıştay, 27.09.2017-29.09.2017 (Ulusal)
2.Tokat Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı, İl koordinatörleri ve paydaşlara yönelik ”Kadının Güçlendirilmesinde Toplumsal Cinsiyeti Yeniden Kurgulamak ve İş Yerinde Kadına Yönelik Mobbingi Yenmek” konulu seminer vermiştir., Çavuşoğlu Tower Hotel, Tokat, Çalıştay, 26.09.2017-26.09.2017 (Ulusal)
3.Okul Liderliğinde Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) tarafından düzenlenen çalıştayda ”Moderatörlük” yapmıştır., Kırıkkale, Çalıştay, 26.04.2012-26.04.2012 (Ulusal)
4.Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Hizmetlerine Yönelik Program, Kapasite ve Model Değerlendirme Çalıştayı, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği finanseli ”TR0801.06 - Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi”nde, ”Hizmet Sunuculara Yönelik Okul Öncesi Programları: Lisans Programları Boyutu ve Uygulayıcı Olarak Akademisyenler” alt grubu raportörlüğünü yapmıştır., Dedeman Oteli, Ankara, Çalıştay, 25.04.2011-27.04.2011 (Ulusal)
5.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eğitim İhtiyaç Analizi Çalıştayı, Personel eğitimi ihtiyaç analizinin yapılması ekibinde (Prof. Dr. Servet Özdemir, Doç. Dr. Adnan Kan, Arş. Gör. Emel Tüzel) görev almıştır., Anitta Hotel, Çorum, Çalıştay, 19.09.2012-22.09.2012 (Ulusal)
6.Web of Science - Clarivative Analytics Editor Workshop, Web of Science - Clarivative Analytics Editör Çalıştayı (Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi’ni (UTEB) temsilen katılmıştır.) (Düzenleyen: Clarivative Analytic, Workshop Subject: Journal Evaluation Principles and Process by Regional Europe Editor Dr. Mila Cahue), İstanbul Üniversitesi, Çalıştay, 03.04.2018-03.04.2018 (Uluslararası)
Sertifika
1.Eğitimde Yeni Ufuklar IV: Hizmet İçi Eğitimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu, Düzenleyen: Türk Eğitim Derneği Bilim Kurulu, Ankara, Sertifika, 06.11.2008-07.11.2008 (Uluslararası)
Araştırma
1.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Göksel Taslıoğlu (2017). Okul Yöneticilerinin İnisiyatif Alma Durumlarının Değerlendirilmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 26.06.2017-22.12.2017 (Ulusal)
2.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Erman Yanmaz (2017). Sınıf Öğretmenlerince Gözlemlenen Olumsuz Veli Davranışları ve Buna Yönelik Çözüm Önerileri. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 26.06.2017-22.12.2017 (Ulusal)
3.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Volkan Kırmızı (2017). İlkokul ve Ortaokullarda Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Uygulamasında Yaşanan Sorunlar (Tokat Merkezi Örneği). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 26.06.2017-22.12.2017 (Ulusal)
4.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Ömer Geçdoğan (2018). Ortaokul Öğrenci, Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Kitap Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının Belirlemesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 26.06.2017-20.04.2018 (Ulusal)
5.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Hakan Şahin (2019). Öğretmenlerin Okul Müdürlerine İlişkin Metaforik Algıları (Tokat İli Örneği). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 24.09.2018-11.02.2019 (Ulusal)
6.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Birsen Erdem Güneş (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıflarındaki Özel Eğitim Gerektiren Öğrencilere İlişkin Görüşleri (Tokat Merkezi Örneği). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 24.09.2018-29.01.2019 (Ulusal)
7.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Aydanur Yanmaz (2019). İlkokullarda Açılan Destek Eğitim Odasına İlişkin Okul Yöneticileri ve Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 24.09.2018-29.01.2019 (Ulusal)
8.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Nail Akbulut (2016). Öğretmenlerin Kitap Okuma Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 20.05.2016-11.11.2016 (Ulusal)
9.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Emine Erdemli (2016) Okul Yöneticisinin Yönetim Faaliyetleri Dışında Kalan Görevlerinin Yönetim Sürecine Etkisi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 20.05.2016-26.12.2016 (Ulusal)
10.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Aydın Uğuz (2017). Ortaokullarda Taşımalı Eğitim Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar (Erbaa İlçesi Örneği). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 20.05.2016-10.03.2017 (Ulusal)
11.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Rabia Ulukayaoğlu (2017). Etkili Sınıf Yönetimi Açısından Öğretmenlerin Sözsüz İletişim Becerilerinin Geliştirmeye Yönelik Bir Araştırma. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 20.05.2016-21.12.2017 (Ulusal)
12.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Tuğba Malkoç (2017). Köy Okullarında Görev Yapan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sorunları. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 20.05.2016-21.12.2017 (Ulusal)
13.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Buğra Uçgunoğlu (2016). Okul Yöneticilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 20.05.2016-11.11.2016 (Ulusal)
14.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Mustafa Özdemir (2017). Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazı Yazma Alışkanlıkları. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 16.01.2017-26.06.2017 (Ulusal)
15.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Alev Özdilek (2017). Öğretmen ve Yönetici Görüşlerine Göre Okul Öncesi Kurumlarının Fiziki Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 16.01.2017-26.06.2017 (Ulusal)
16.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Nihal Özdenoğlu (2017). Cinsiyetin Meslek Seçimine Olan Etkisinin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 16.01.2017-15.12.2017 (Ulusal)
17.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Ahmet Otman (2017). Tokat Merkez’deki Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Okul Müdürlerinin Okullardaki Spor Olanakları İle İlgili Görüşleri. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 16.01.2017-26.06.2017 (Ulusal)
18.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Şaban Cüre (2018). İlköğretim Öğrencilerinin Okul Müdürü Metafor Algısı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 15.09.2017-18.05.2018 (Ulusal)
19.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Zeynep Ağar (2018). Milli Eğitim Şuralarında Okul Yöneticiliğinin İncelenmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 15.09.2017-04.01.2018 (Ulusal)
20.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Cengiz Polat (2018). Velilerin Özel Okullardan Beklentileri. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 15.09.2017-03.01.2018 (Ulusal)
21.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Murat Ayan (2018). Birleştirilmiş Sınıflarda Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimindeki Sorunları. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 15.09.2017-02.01.2018 (Ulusal)
22.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Bilal Kurbani (2016). Ortaöğretimde Devamsızlık Yapan Öğrencilerin Devamsızlık Nedenlerinin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 14.09.2015-05.06.2016 (Ulusal)
23.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Tamer Taşdelen (2016). Kalkınma Planlarında (1996-2013) Eğitime İlişkin Sayısal Hedefler ve Gerçekleşme Düzeylerinin İncelenmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 14.09.2015-05.04.2016 (Ulusal)
24.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Koray Örs (2016). Avrupa Birliği Projeleri Aracılığıyla Staj Eğitimi Alan Meslek Lisesi Öğrencilerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Bu Sorunları Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 14.09.2015-28.01.2016 (Ulusal)
25.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Mustafa Erdoğmuş (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutum ve Matematik Kaygısının Sebeplerinin Araştırılması. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 13.04.2017-19.01.2018 (Ulusal)
26.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, İlkay Çiçekli (2018). Erkek Okul Öncesi Öğretmenlerinin Cinsiyetleri Nedeniyle Karşılaştıkları Sorunlar ve Velilerin Erkek Okul Öncesi Öğretmenlerine İlişkin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 13.04.2017-11.01.2018 (Ulusal)
27.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Songül Karaca (2017). Taşımalı Eğitim Yapan Okullardaki Yönetici ve Öğretmenlerin Taşımalı Eğitim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 13.04.2017-21.12.2017 (Ulusal)
28.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Hatice Doğu (2017). Anaokullarındaki Kaynaştırma Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 13.04.2017-19.12.2017 (Ulusal)
29.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Esra Yılmaz (2017). Okul Yöneticileri ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okullarda Serbest Kıyafet Uygulamasının Değerlendirilmesi (Pazar İlçesi Örneği). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 13.04.2017-26.12.2017 (Ulusal)
30.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Erdem Çakmak (2018). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Stres Kaynakları ve Baş Etme Yolları. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 13.04.2017-19.01.2018 (Ulusal)
31.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Metin Savaş Güleç (2019). Okul Müdürlerinin Görev Algılarına Yönelik Görüşleri. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 08.02.2018-10.07.2019 (Ulusal)
32.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Murat Bulut (2019). Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarının İncelenmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 08.02.2018-24.06.2019 (Ulusal)
33.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Mehlika Duman (2019). Yenilikçi Uygulamaların Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Eğitim Kurumlarında Çalışan Sınıf Öğretmenleri Tarafından Benimsenme ve Kullanılma Durumlarının İncelenmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 08.02.2018-24.06.2019 (Ulusal)
34.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Latif Yılmaz (2019). Taşımalı Eğitim Yapılan Okullardaki Yöneticilerin Taşımalı Eğitim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 08.02.2018-24.06.2019 (Ulusal)
35.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Serdar Gülbay (2019). İlköğretim Okullarında Müfettiş Denetiminin Kaldırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 08.02.2018-24.06.2019 (Ulusal)
36.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Hikmet Sezer (2019). Öğrenimine Anadolu İmam Hatip Liselerinde Devam Eden Öğrencilerin Velilerinin Ortaöğretim Okul Türlerine İlişkin Metaforik Algıları. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 08.02.2018-17.07.2019 (Ulusal)
37.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Elif Hülagu (2016). Mesleğinde Başarılı Öğretmenlerin Sınıf İçi Fiziki Düzenlemelerinin İncelenmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 08.02.2016-17.06.2016 (Ulusal)
38.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Tülay Düzenli (2016). Alanında Fark Yaratan Başarılı Öğretmenlerin Rol Modelleri ve Etkilendikleri Kişilerin Özelliklerinin İncelenmesi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 08.02.2016-17.06.2016 (Ulusal)
39.Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Danışmanlığı, Seda Ustan (2016). Alanında Fark Yaratan/Başarılı Öğretmenlerin Kullandıkları Yöntem ve Teknikler (Tokat İli). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı., Tokat, Araştırma, 08.02.2016-17.06.2016 (Ulusal)