GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

EMEL TÜZEL İŞERݞ

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Emel TÜZEL İŞERİ

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

emel.tuzel@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gazi Üniversitesi (2010- 2014)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gazi Üniversitesi (2006- 2010)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Anadolu Üniversitesi (2018- )

Açıköğretim Fakültesi - Sosyoloji Bölümü

LİSANS, Gazi Üniversitesi (2002- 2006)

Gazi Eğitim Fakültesi - Temel Eğitim Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Eğitim Örgütlerinde Kadın Yöneticilerin Kariyer Engellerinin İncelenmesi: Ankara İli Örneği", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014

YÜKSEK LİSANS, "İlköğretim Okullarının Bürokratikleşme Düzeyi İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki (Ankara İli Örneği)", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı - Eğitim Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, (2015- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Dr)(2007- 2014)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, (2007- 2007)


İdari Görevler

verdiği dersler

Proje Semineri, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2018-2019)

Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi, Lisans, (2018-2019)

Veriye Dayalı Yönetim, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Eğitimde Liderlik, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Proje Semineri, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Eğitim Bilimine Giriş, Lisans, (2017-2018)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2017-2018)

Okul Deneyimi, Lisans, (2017-2018)

Akademik Okur-Yazarlık, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Veriye Dayalı Yönetim, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi, Lisans, (2017-2018)

Proje Semineri, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Alan Semineri, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Eğitim Psikolojisi, Lisans, (2016-2017)

Eğitimde Liderlik, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Öğretim İlke Ve Yöntemleri, Lisans, (2016-2017)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2016-2017)

Okul Deneyimi, Lisans, (2016-2017)

Proje Hazırlama Ve Değerlendirme, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Veriye Dayalı Yönetim, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi, Lisans, (2016-2017)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Gürkan ÖZSOY, "8.Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygıları İle Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişki", 2019

Yüksek Lisans, Asuman ZORLU YAM, "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri İle Sosyal Yeterlikleri Arasındaki İlişki", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Editörlük

22. Yüzyılda Eğitim: Eğitimin Geleceği Üzerine Karma Projeksiyonlar, Kitap, Editör, Pegem Akademi

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (Uteb) (Directory of Research Journals Indexing (DRJI)), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ZORLU YAM ASUMAN,TÜZEL İŞERİ EMEL, (2019). "Algılanan Sosyal Destek Ve Sosyal Yeterlik Arasındaki İlişki: Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (13), (Yayın No: 5238067)

TÜZEL İŞERİ EMEL, (2019). "Just Before Sitting On The Chair: Reasons, Expectations And Goals Of School Principals İn Turkey", International Journal Of Progressive Education, 15(5), 58-69. (Yayın No: 5230008)

TÜZEL İŞERİ EMEL,KAHRAMAN HİLAL,KARADAĞ NAZİFE, (2019). "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları", Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), 682-705. (Yayın No: 5224680)

TÜZEL İŞERİ EMEL, (2019). "The Relationship Between The Cultural Structure Of Schools And The Political Behaviors Of Teachers", Journal Of Education And Learning, 8(5), 248-258., Doi: https://doi.org/10.5539/jel.v8n5p248 (Yayın No: 5221286)

TÜZEL İŞERİ EMEL,ÇALIK TEMEL, (2019). "Kadın Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Kurumsal Kariyer Engelleri Ve Bunları Aşmaya Yönelik Çözüm Yolları", İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(3), 1470-1503. (Yayın No: 5122735)

TÜZEL İŞERİ EMEL,AKIN UĞUR, (2019). "Perceptions Of Primary School Teacher Candidates Towards The Turkish Education System, School, Teacher, And Student: A Metaphor Analysis", International Journal Of Higher Education, 8(4), 239-253., Doi: 10.5430/ijhe.v8n4p239 (Yayın No: 5166062)

TÜZEL İŞERİ EMEL, (2019). "An Investigation Of Teachers Job-Related Affective Well-Being In Terms Of Their Personal Variables And School Principals’ Leadership Styles", International Online Journal Of Educational Studies, 11(3), 145-172., Doi: DOI: https://doi.org/10.15345/iojes.2019.03.011 (Yayın No: 5122733)

KARADAĞ NAZİFE,TÜZEL İŞERİ EMEL,KAHRAMAN HİLAL, (2019). "Öğretim Elemanlarının Psikolojik Sermayelerine İlişkin Öz Değerlendirmelerinin İncelenmesi", Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(2), 531-548., Doi: http://dx.doi.org/10.30703/cije.543390 (Yayın No: 5122730)

TÜZEL EMEL,ŞAHİN KALYON DEMET, (2017). "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Yöneticilerine İlişkin Metaforları", Turkish Studies, 12(33), 501-522., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12607 (Yayın No: 3906810)

YILDIRIM NAİL,TÜZEL EMEL, (2016). "Yöneticilerin Okuldaki İnsan Kaynağını Tanıma Ölçeği (Yoiktö)’Nin Geliştirilmesi", Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 128-141., Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000148377 (Yayın No: 2580650)

EROL EVRİM,TÜZEL EMEL, (2015). "Türkiyede Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi Anabilim Dalı Doktora Programlarında Tamamlanan Tezlerin Eğitim Sosyolojisi Kapsamında Değerlendirilmesi", İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 3(30), 297-316. (Yayın No: 2216203)

TÜZEL EMEL,ŞAHİN DEMET, (2014). "İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Okul Yöneticilerine İlişkin Metaforları", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (17), 355-396. (Yayın No: 2349756)

ÇALIK TEMEL,TÜZEL EMEL, (2014). "Okul Yöneticisi Olmaya İlişkin İsteklilik Ve Uyum Ölçeği", International Journal Of Assessment Tools İn Education, 1(1-2), 2-12. (Yayın No: 2580665)

TÜZEL İŞERİ EMEL,YAVUZ TABAK BURCU, "Ortaokul Öğrencilerinin Okula Bağlılıklarının Okulun Özellikleri Ve Öğrencilerin Kişisel Değişkenleri Açısından İncelenmesi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 5317172)

TÜZEL İŞERİ EMEL, "From Mussels Stand To Becoming A Doctor: A Discussion On The Importance Of Education İn The Vertical Transition Between Social Strata İn Terms Of Career Choices And Sources Of Vocational Awareness İn Children With Low Socio-Economic Level", International Education Studies, (Yayın No: 5317097)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YILDIRIM NAİL,TÜZEL EMEL,YAR YILDIRIM VEDA, (2016). "Aamir Khan Filmlerinin Eğitimsel Açıdan İncelenmesi: 3 İdiots (3 Aptal) Ve Taare Zameen Par (Her Çocuk Özeldir) Üzerine Bir Değerlendirme", Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (36), 210-244. (Yayın No: 2917381)

YILDIRIM NAİL,TÜZEL EMEL, (2016). "Türkiye’De Görev Yapmakta Olan İl Millî Eğitim Müdürlerinin 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Mesajlarının Değerlendirilmesi", Milli Eğitim Dergisi, 45(209), 110-131. (Yayın No: 2604613)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KAHRAMAN HİLAL,KARADAĞ NAZİFE,TÜZEL İŞERİ EMEL (2019). Öğretim Elemanlarının Eğitime İlişkin Sosyal Adalet Algılarının İncelenmesi. 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5070560)

TÜZEL İŞERİ EMEL,ŞAHİN KALYON DEMET (2018). Bilimde Cinsiyet: Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Algıları Üzerine Bir Değerlendirme. 17. Uluslar arası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4225661)

YÜCEL HİLAL,TÜZEL İŞERİ EMEL,KARADAĞ NAZİFE (2018). Öğretim Elemanlarının Psikolojik Sermayelerine İlişkin Algılarının İncelenmesi. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4285870)

TÜZEL İŞERİ EMEL (2018). İlkokul Öğrencilerinin Meslek Seçimleri ve Mesleki Farkındalık Kaynakları Bağlamında Nitel Bir Analiz. 17. Uluslar arası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4225659)

TÜZEL İŞERİ EMEL (2018). Mutlu Bir Nesil Yetiştirmek: İlkokul Öğrencilerinin Okulda ve Evde Mutluluk Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma. 17. Uluslar arası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4225655)

TÜZEL EMEL,DÜZENLİ TÜLAY (2017). Başarılı Öğretmenlerin Rol Modelleri ve Etkilendikleri Kişilerin Özelliklerinin İncelenmesi. EYFOR 8 - Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3651856)

TÜZEL EMEL,HÜLAGU ELİF (2017). Mesleğinde Başarılı Öğretmenlerin Sınıf İçi Fiziksel Düzenlemelerinin İncelenmesi. EYFOR 8 - Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3651859)

TÜZEL EMEL,AKBULUT Nail (2017). Lise Öğretmenlerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi. EYFOR 8 - Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3651861)

YILDIRIM NAİL,TÜZEL EMEL,UZMAN BÜLENT (2016). Farklı Mesleklerde Başarıya Ulaşmış Kişilerin Başarı Kriterleri ve Başarı Aile Eğitim İlişkisine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2917425)

ALAÇAM SEVİL,ALAÇAM ASLI AYBALA,TÜZEL EMEL (2016). Başarılı Öğretmenlerin Kullandıkları Kaynaklar ve Bu Kaynakların Başarıları Üzerine Etkisi. VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2917409)

TÜZEL EMEL (2016). Öğretmenlerin İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algılarının Sahip Oldukları Kişisel Değişkenler ve Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri Açısından İncelenmesi. 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2917421)

YILDIRIM ÖZCAN KEZİBAN,TÜZEL EMEL (2016). Türkçe Öğretmenlerinin Okuma Yazma ve Sözlü İletişim Becerilerini Geliştirmeye Dönük Çalışmaların Tespiti Değerlendirmesi. III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2917399)

TÜZEL EMEL,ŞAHİN MELEK GÜLŞAH,YAVUZ TABAK BURCU (2016). Öğretmenlerin Okul Aile ve Toplumla İlişkilere İlişkin Yeterlik Algıları. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi - EJER 2016, (Özet Bildiri) (Yayın No:2917414)

KARADAĞ NAZİFE,TÜZEL EMEL,YÜCEL HİLAL (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. VI. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2227482)

EROL EVRİM,TÜZEL EMEL (2012). Türkiye’de Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Doktora Programlarında Tamamlanan Tezlerin Eğitim Sosyolojisi Kapsamında Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:3678913)

TÜZEL EMEL (2009). Araştırma Görevlilerinin Maruz Kaldıkları Yıldırma Mobbing Davranışlarının Araştırma Görevlilerinin Sahip Oldukları Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Gazi Eğitim Fakültesi Örneği. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2351927)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

YILDIRIM NAİL,TÜZEL EMEL,YAR YILDIRIM VEDA (2015). Aamir Khan Filmlerinin Eğitimsel Açıdan İncelenmesi 3 İdiots 3 Aptal ve Taare Zameen Par Her Çocuk Özeldir Üzerine Nitel Bir Değerlendirme. 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2350124)

ŞAHİN KALYON DEMET,TÜZEL EMEL (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Yöneticilerine İlişkin Metaforları. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İnönü Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:3678928)

TÜZEL EMEL,ŞAHİN KALYON DEMET (2012). İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Yönetici Metaforları. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3678927)

TÜZEL EMEL,EROL EVRİM (2012). Araştırma Görevlilerinde Örgütsel Sinizm, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İnönü Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:3678917)

CEMALOĞLU NECATİ,YÜCEL HİLAL,TÜZEL EMEL (2011). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Eylem Kimliklemeleri. VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3678924)

ÇALIK TEMEL,TÜZEL EMEL (2011). Türkiye’de Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Doktora Programlarının İncelenmesi. V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3678926)

CEMALOĞLU NECATİ,KILINÇ ALİ ÇAĞATAY,TÜZEL EMEL (2010). Öğretmenlerin Algıladıkları Örgütsel Güven Düzeyleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:3678923)

ÇALIK TEMEL,TÜZEL EMEL (2009). İlköğretim Okullarında Bürokratikleşmenin Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığına Etkisi. V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3678920)

TÜZEL EMEL (2009). Akademisyenlerin Duygusal Devamlılık ve Normatif Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma (Gazi Eğitim Fakültesi Örneği). XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:3678918)

ŞAHİN KALYON DEMET,TÜZEL EMEL (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenliğe Atanmada Kamu Personeli Seçme Sınavına Yönelik Düşünceleri (Gazi Eğitim Fakültesi Örneği). VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3678915)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Karakter Ve Değer Eğitimi (2019)., TÜZEL İŞERİ EMEL, Pegem Akademi, Editör: Vedat Aktepe, Mevlüt Gündüz, Sayfa Sayısı: 330, ISBN: 978-605-037-000-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5359712)

22. Yüzyılda Eğitim: Eğitimin Geleceği Üzerine Karma Projeksiyonlar (2018)., TÜZEL İŞERİ EMEL, Pegem Akademi, Editör: Emel Tüzel İşeri, ISBN: 978-605-241-521-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4612102)

Özel Öğretim Yöntemleri Cilt - 1 (2018)., TÜZEL İŞERİ EMEL, Pegem Akademi, Editör: Abdulkadir Uzunöz, Cevat Aktepe, Sayfa Sayısı: 24, ISBN: 978-605-241-180-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4253121)

Eğitim Bilimine Giriş (2016)., TÜZEL EMEL, Pegem Akademi, Editör: Uzunöz, Abdulkadir, Sayfa Sayısı: 19, ISBN: 978-605-318-444-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2917386)

Eğitim Yönetiminde Liderlik Teori Araştırma Ve Uygulama (2016)., TÜZEL EMEL, Pegem Akademi, Editör: Güçlü, Nezahat, Sayfa Sayısı: 22, ISBN: 978-605-318-401-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2917389)

Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi (2012)., ÖĞDEM ZEKİ,TÜZEL EMEL, Pegem A Yayıncılık, Editör: Özdemir Servet, ISBN: 978-605-364-324-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2350229)

sanatsal faaliyetler

"Türk - İslam Bilim İnsanları Sergisi, Kuratör, 24-26 Kasım 2017", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, TÜRKİYE, 2017,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Okulu Terk Etme Nedenleri ve Çözüm Önerileri (Proje No:107K453)", -Tübitak 1001, Bursiyer, 15.02.2008-15.02.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Improving the Professional Competence and Increasing the Social Development of Prison Staff - Ceza İnfaz Kurumu Çalışanlarının Mesleki ve Sosyal Gelişimi", Avrupa Birliği, Eğitmen, 30.11.2015-01.06.2018 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2005-2005, Lider Öğretmen, Türk Kızılayı, Ankara - Çamkoru Gençlik Kampı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Öğrencileri Dönemi, (Sivil Toplum Kuruluşu)

2005-2005, Katılımcı, Türk Kızılayı, 25-26 Haziran 2005, İstanbul Kızılay Pendik Gençlik ve Sağlık Kampı, Liderlik Semineri, (Sivil Toplum Kuruluşu)

2006-2006, Teamer, Türk Kızılayı, 10-19 Ağustos 2006, Uluslararası Kızılay - Kızılhaç Organizasyonu, ”Alliance of Nations International Youth Camp”, (Sivil Toplum Kuruluşu)

2006-2006, Sorumlu Müdür, Ankara, Emek, Kanguru Çocuk Kulübü, (Ticari (Özel))

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

Okul Liderliğinde Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER), Moderatör, Kırıkkale, Çalıştay, 26.04.2012-26.04.2012 (Ulusal)

Tokat Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı, Kadının Güçlendirilmesinde Toplumsal Cinsiyeti Yeniden Kurgulamak ve İş Yerinde Kadına Yönelik Mobbingi Yenmek, Çavuşoğlu Tower Hotel, Tokat, Çalıştay, 26.09.2017-26.09.2017 (Ulusal)

Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Hizmetlerine Yönelik Program, Kapasite ve Model Değerlendirme Çalıştayı, Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi Raportörlüğü, Dedeman Oteli, Ankara, Çalıştay, 25.04.2011-27.04.2011 (Ulusal)

Doktora Öğrencileri İçin Araştırma Üretkenliği Çalıştayı, Çalışma Stratejileri, Zaman Yönetimi ve Stres, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çalıştay, 27.09.2017-29.09.2017 (Ulusal)

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sempozyumu, Resmi Görevlendirme, Gazi Üniversitesi, Ankara, Çalışma, 02.11.2009-03.11.2009 (Ulusal)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eğitim İhtiyaç Analizi Çalıştayı, Eğitim İhtiyaç Analizi, Anitta Hotel, Çorum, Çalışma, 19.09.2012-22.09.2012 (Ulusal)

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:emel.tuzel@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2010-2014
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Dr)

Tez Adı:Eğitim Örgütlerinde Kadın Yöneticilerin Kariyer Engellerinin İncelenmesi: Ankara İli Örneği
Yüksek Lisans
2006-2010
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:İlköğretim Okullarının Bürokratikleşme Düzeyi İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki (Ankara İli Örneği)
Lisans
2018-
Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi/Sosyoloji Bölümü

Lisans
2002-2006
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi/Temel Eğitim BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2007-2014
GAZİ ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ (DR)
Araştırma Görevlisi
2007-2007
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe2
(2018-2019)TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİTürkçe3
(2017-2018)EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞTürkçe3
(2017-2018)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe2
(2017-2018)OKUL DENEYİMİTürkçe1
(2017-2018)TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİTürkçe2
(2016-2017)EĞİTİM PSİKOLOJİSİTürkçe2
(2016-2017)ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİTürkçe2
(2016-2017)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe2
(2016-2017)OKUL DENEYİMİTürkçe1
(2016-2017)TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİTürkçe2
Yüksek Lisans
(2018-2019)PROJE SEMİNERİTürkçe3
(2018-2019)VERİYE DAYALI YÖNETİMTürkçe3
(2018-2019)BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİTürkçe3
(2018-2019)EĞİTİMDE LİDERLİKTürkçe3
(2017-2018)PROJE SEMİNERİTürkçe1
(2017-2018)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe1
(2017-2018)AKADEMİK OKUR-YAZARLIKTürkçe3
(2017-2018)BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİTürkçe3
(2017-2018)VERİYE DAYALI YÖNETİMTürkçe3
(2016-2017)PROJE SEMİNERİTürkçe1
(2016-2017)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe4
(2016-2017)EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ALAN SEMİNERİTürkçe1
(2016-2017)EĞİTİMDE LİDERLİKTürkçe3
(2016-2017)PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRMETürkçe3
(2016-2017)VERİYE DAYALI YÖNETİMTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Asuman ZORLU YAM, (2019)., "Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri İle Sosyal Yeterlikleri Arasındaki İlişki", Yüksek Lisans
2.Gürkan ÖZSOY, (2019)., "8.Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygıları İle Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişki", Yüksek Lisans
3.Asuman ZORLU YAM, (2019)., "EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ İLE SOSYAL YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.22. Yüzyılda Eğitim: Eğitimin Geleceği Üzerine Karma Projeksiyonlar, Kitap, Editör, Pegem Akademi
2.Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi(Sobiad, DRJI), Dergi, Editör, http://uteb.gop.edu.tr
3.Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (UTEB)(Directory of Research Journals Indexing (DRJI)), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ZORLU YAM ASUMAN,TÜZEL İŞERİ EMEL (2019). Algılanan Sosyal Destek ve Sosyal Yeterlik Arasındaki İlişki: Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (13), (Yayın No: 5238067)
2.TÜZEL İŞERİ EMEL (2019). Just Before Sitting on the Chair: Reasons, Expectations and Goals of School Principals in Turkey. International Journal of Progressive Education, 15(5), 58-69. (Yayın No: 5230008)
3.TÜZEL İŞERİ EMEL,KAHRAMAN HİLAL,KARADAĞ NAZİFE (2019). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), 682-705. (Yayın No: 5224680)
4.TÜZEL İŞERİ EMEL (2019). The Relationship between the Cultural Structure of Schools and the Political Behaviors of Teachers. Journal of Education and Learning, 8(5), 248-258., Doi: https://doi.org/10.5539/jel.v8n5p248 (Yayın No: 5221286)
5.TÜZEL İŞERİ EMEL,ÇALIK TEMEL (2019). Kadın Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Kurumsal Kariyer Engelleri ve Bunları Aşmaya Yönelik Çözüm Yolları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(3), 1470-1503. (Yayın No: 5122735)
6.TÜZEL İŞERİ EMEL,AKIN UĞUR (2019). Perceptions of Primary School Teacher Candidates towards the Turkish Education System, School, Teacher, and Student: A Metaphor Analysis. International Journal of Higher Education, 8(4), 239-253., Doi: 10.5430/ijhe.v8n4p239 (Yayın No: 5166062)
7.TÜZEL İŞERİ EMEL (2019). An Investigation of Teachers Job-Related Affective Well-Being In Terms of Their Personal Variables and School Principals’ Leadership Styles. International Online Journal of Educational Studies, 11(3), 145-172., Doi: DOI: https://doi.org/10.15345/iojes.2019.03.011 (Yayın No: 5122733)
8.KARADAĞ NAZİFE,TÜZEL İŞERİ EMEL,KAHRAMAN HİLAL (2019). Öğretim Elemanlarının Psikolojik Sermayelerine İlişkin Öz Değerlendirmelerinin İncelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(2), 531-548., Doi: http://dx.doi.org/10.30703/cije.543390 (Yayın No: 5122730)
9.TÜZEL EMEL,ŞAHİN KALYON DEMET (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Yöneticilerine İlişkin Metaforları. Turkish Studies, 12(33), 501-522., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12607 (Yayın No: 3906810)
10.YILDIRIM NAİL,TÜZEL EMEL (2016). Yöneticilerin Okuldaki İnsan Kaynağını Tanıma Ölçeği (YOİKTÖ)’nin Geliştirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 128-141., Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000148377 (Yayın No: 2580650)
11.EROL EVRİM,TÜZEL EMEL (2015). Türkiyede Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Doktora Programlarında Tamamlanan Tezlerin Eğitim Sosyolojisi Kapsamında Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 3(30), 297-316. (Yayın No: 2216203)
12.TÜZEL EMEL,ŞAHİN DEMET (2014). İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Okul Yöneticilerine İlişkin Metaforları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (17), 355-396. (Yayın No: 2349756)
13.ÇALIK TEMEL,TÜZEL EMEL (2014). Okul Yöneticisi Olmaya İlişkin İsteklilik ve Uyum Ölçeği. International Journal of Assessment Tools in Education, 1(1-2), 2-12. (Yayın No: 2580665)
14.TÜZEL İŞERİ EMEL,YAVUZ TABAK BURCUOrtaokul Öğrencilerinin Okula Bağlılıklarının Okulun Özellikleri ve Öğrencilerin Kişisel Değişkenleri Açısından İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 5317172)
15.TÜZEL İŞERİ EMELFrom Mussels Stand to Becoming a Doctor: A Discussion on the Importance of Education in the Vertical Transition between Social Strata in terms of Career Choices and Sources of Vocational Awareness in Children with Low Socio-economic Level. International Education Studies, (Yayın No: 5317097)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.YILDIRIM NAİL,TÜZEL EMEL,YAR YILDIRIM VEDA (2016). Aamir Khan Filmlerinin Eğitimsel Açıdan İncelenmesi: 3 İdiots (3 Aptal) ve Taare Zameen Par (Her Çocuk Özeldir) Üzerine Bir Değerlendirme. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (36), 210-244. (Yayın No: 2917381)
2.YILDIRIM NAİL,TÜZEL EMEL (2016). Türkiye’de Görev Yapmakta Olan İl Millî Eğitim Müdürlerinin 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Mesajlarının Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 45(209), 110-131. (Yayın No: 2604613)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.TÜZEL EMEL,DÜZENLİ TÜLAY (2017). Başarılı Öğretmenlerin Rol Modelleri ve Etkilendikleri Kişilerin Özelliklerinin İncelenmesi. EYFOR 8 - Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3651856)
2.TÜZEL EMEL,HÜLAGU ELİF (2017). Mesleğinde Başarılı Öğretmenlerin Sınıf İçi Fiziksel Düzenlemelerinin İncelenmesi. EYFOR 8 - Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3651859)
3.TÜZEL EMEL,AKBULUT Nail (2017). Lise Öğretmenlerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi. EYFOR 8 - Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3651861)
4.TÜZEL İŞERİ EMEL,ŞAHİN KALYON DEMET (2018). Bilimde Cinsiyet: Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Algıları Üzerine Bir Değerlendirme. 17. Uluslar arası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4225661)
5.TÜZEL İŞERİ EMEL (2018). İlkokul Öğrencilerinin Meslek Seçimleri ve Mesleki Farkındalık Kaynakları Bağlamında Nitel Bir Analiz. 17. Uluslar arası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4225659)
6.TÜZEL İŞERİ EMEL (2018). Mutlu Bir Nesil Yetiştirmek: İlkokul Öğrencilerinin Okulda ve Evde Mutluluk Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma. 17. Uluslar arası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4225655)
7.YÜCEL HİLAL,TÜZEL İŞERİ EMEL,KARADAĞ NAZİFE (2018). Öğretim Elemanlarının Psikolojik Sermayelerine İlişkin Algılarının İncelenmesi. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4285870)
8.EROL EVRİM,TÜZEL EMEL (2012). Türkiye’de Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Doktora Programlarında Tamamlanan Tezlerin Eğitim Sosyolojisi Kapsamında Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:3678913)
9.KARADAĞ NAZİFE,TÜZEL EMEL,YÜCEL HİLAL (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. VI. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2227482)
10.KAHRAMAN HİLAL,KARADAĞ NAZİFE,TÜZEL İŞERİ EMEL (2019). Öğretim Elemanlarının Eğitime İlişkin Sosyal Adalet Algılarının İncelenmesi. 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5070560)
11.TÜZEL EMEL (2009). Araştırma Görevlilerinin Maruz Kaldıkları Yıldırma Mobbing Davranışlarının Araştırma Görevlilerinin Sahip Oldukları Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Gazi Eğitim Fakültesi Örneği. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2351927)
12.YILDIRIM NAİL,TÜZEL EMEL,UZMAN BÜLENT (2016). Farklı Mesleklerde Başarıya Ulaşmış Kişilerin Başarı Kriterleri ve Başarı Aile Eğitim İlişkisine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2917425)
13.ALAÇAM SEVİL,ALAÇAM ASLI AYBALA,TÜZEL EMEL (2016). Başarılı Öğretmenlerin Kullandıkları Kaynaklar ve Bu Kaynakların Başarıları Üzerine Etkisi. VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2917409)
14.TÜZEL EMEL (2016). Öğretmenlerin İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algılarının Sahip Oldukları Kişisel Değişkenler ve Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri Açısından İncelenmesi. 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2917421)
15.YILDIRIM ÖZCAN KEZİBAN,TÜZEL EMEL (2016). Türkçe Öğretmenlerinin Okuma Yazma ve Sözlü İletişim Becerilerini Geliştirmeye Dönük Çalışmaların Tespiti Değerlendirmesi. III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2917399)
16.TÜZEL EMEL,ŞAHİN MELEK GÜLŞAH,YAVUZ TABAK BURCU (2016). Öğretmenlerin Okul Aile ve Toplumla İlişkilere İlişkin Yeterlik Algıları. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi - EJER 2016, (Özet Bildiri) (Yayın No:2917414)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.TÜZEL EMEL (2009). Akademisyenlerin Duygusal Devamlılık ve Normatif Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma (Gazi Eğitim Fakültesi Örneği). XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:3678918)
2.ŞAHİN KALYON DEMET,TÜZEL EMEL (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Yöneticilerine İlişkin Metaforları. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İnönü Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:3678928)
3.TÜZEL EMEL,ŞAHİN KALYON DEMET (2012). İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Yönetici Metaforları. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3678927)
4.TÜZEL EMEL,EROL EVRİM (2012). Araştırma Görevlilerinde Örgütsel Sinizm, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İnönü Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:3678917)
5.ŞAHİN KALYON DEMET,TÜZEL EMEL (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenliğe Atanmada Kamu Personeli Seçme Sınavına Yönelik Düşünceleri (Gazi Eğitim Fakültesi Örneği). VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3678915)
6.CEMALOĞLU NECATİ,YÜCEL HİLAL,TÜZEL EMEL (2011). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Eylem Kimliklemeleri. VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3678924)
7.CEMALOĞLU NECATİ,KILINÇ ALİ ÇAĞATAY,TÜZEL EMEL (2010). Öğretmenlerin Algıladıkları Örgütsel Güven Düzeyleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:3678923)
8.YILDIRIM NAİL,TÜZEL EMEL,YAR YILDIRIM VEDA (2015). Aamir Khan Filmlerinin Eğitimsel Açıdan İncelenmesi 3 İdiots 3 Aptal ve Taare Zameen Par Her Çocuk Özeldir Üzerine Nitel Bir Değerlendirme. 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2350124)
9.ÇALIK TEMEL,TÜZEL EMEL (2011). Türkiye’de Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Doktora Programlarının İncelenmesi. V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3678926)
10.ÇALIK TEMEL,TÜZEL EMEL (2009). İlköğretim Okullarında Bürokratikleşmenin Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığına Etkisi. V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3678920)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Karakter ve Değer Eğitimi (2019)., TÜZEL İŞERİ EMEL, Pegem Akademi, Editör: Vedat Aktepe, Mevlüt Gündüz, Sayfa Sayısı: 330, ISBN: 978-605-037-000-3, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5359712)
2.22. Yüzyılda Eğitim: Eğitimin Geleceği Üzerine Karma Projeksiyonlar (2018)., TÜZEL İŞERİ EMEL, Pegem Akademi, Editör: Emel Tüzel İşeri, ISBN: 978-605-241-521-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4612102)
3.Özel Öğretim Yöntemleri Cilt - 1 (2018)., TÜZEL İŞERİ EMEL, Pegem Akademi, Editör: Abdulkadir Uzunöz, Cevat Aktepe, Sayfa Sayısı: 24, ISBN: 978-605-241-180-3, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4253121)
4.Eğitim Bilimine Giriş (2016)., TÜZEL EMEL, Pegem Akademi, Editör: Uzunöz, Abdulkadir, Sayfa Sayısı: 19, ISBN: 978-605-318-444-7, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2917386)
5.Eğitim Yönetiminde Liderlik Teori Araştırma ve Uygulama (2016)., TÜZEL EMEL, Pegem Akademi, Editör: Güçlü, Nezahat, Sayfa Sayısı: 22, ISBN: 978-605-318-401-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2917389)
6.Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2012)., ÖĞDEM ZEKİ,TÜZEL EMEL, Pegem A Yayıncılık, Editör: Özdemir Servet, ISBN: 978-605-364-324-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2350229)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Okulu Terk Etme Nedenleri ve Çözüm Önerileri (Proje No:107K453), -Tübitak 1001, Bursiyer, 15.02.2008-15.02.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Improving the Professional Competence and Increasing the Social Development of Prison Staff - Ceza İnfaz Kurumu Çalışanlarının Mesleki ve Sosyal Gelişimi, Avrupa Birliği, Eğitmen, 30.11.2015-01.06.2018 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
Üniversite Dışı Deneyim

2006-2006TeamerTürk Kızılayı, 10-19 Ağustos 2006, Uluslararası Kızılay - Kızılhaç Organizasyonu, ”Alliance of Nations International Youth Camp”, (Sivil Toplum Kuruluşu)
2006-2006Sorumlu MüdürAnkara, Emek, Kanguru Çocuk Kulübü, (Ticari (Özel))
2005-2005Lider ÖğretmenTürk Kızılayı, Ankara - Çamkoru Gençlik Kampı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Öğrencileri Dönemi, (Sivil Toplum Kuruluşu)
2005-2005KatılımcıTürk Kızılayı, 25-26 Haziran 2005, İstanbul Kızılay Pendik Gençlik ve Sağlık Kampı, Liderlik Semineri, (Sivil Toplum Kuruluşu)
Çalıştay
1.Doktora Öğrencileri İçin Araştırma Üretkenliği Çalıştayı, Çalışma Stratejileri, Zaman Yönetimi ve Stres, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çalıştay, 27.09.2017-29.09.2017 (Ulusal)
2.Tokat Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı, Kadının Güçlendirilmesinde Toplumsal Cinsiyeti Yeniden Kurgulamak ve İş Yerinde Kadına Yönelik Mobbingi Yenmek, Çavuşoğlu Tower Hotel, Tokat, Çalıştay, 26.09.2017-26.09.2017 (Ulusal)
3.Okul Liderliğinde Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER), Moderatör, Kırıkkale, Çalıştay, 26.04.2012-26.04.2012 (Ulusal)
4.Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Hizmetlerine Yönelik Program, Kapasite ve Model Değerlendirme Çalıştayı, Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi Raportörlüğü, Dedeman Oteli, Ankara, Çalıştay, 25.04.2011-27.04.2011 (Ulusal)
Çalışma
1.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eğitim İhtiyaç Analizi Çalıştayı, Eğitim İhtiyaç Analizi, Anitta Hotel, Çorum, Çalışma, 19.09.2012-22.09.2012 (Ulusal)
2.Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sempozyumu, Resmi Görevlendirme, Gazi Üniversitesi, Ankara, Çalışma, 02.11.2009-03.11.2009 (Ulusal)