GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

OKTAY ÖZKANž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Oktay ÖZKAN

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

oktay.ozkan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

İşletme Bölümü 

Anabilim Dalı

Muhasebe Finansman Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2016- 2020)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2013- 2016)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (Yl) (Tezli)

LİSANS, Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (2006- 2012)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Piyasa Etkinliği Açısından Adaptif Piyasalar Hipotezi'nin Türk Finansal Piyasalarında Test Edilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020

YÜKSEK LİSANS, "Çevre Muhasebesi Dersinin Öğrencilerde Çevre Bilinci Oluşturmasına Etkisi Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016

YABANCI DİLLER

İngilizce

Rusça

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Finans

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü/Muhasebe Finansman Anabilim Dalı/ (2021- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü/Muhasebe Finansman Anabilim Dalı/ (2021- 2021)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü/Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı/ (2013- 2021)


İdari Görevler

verdiği dersler

Finans Teorisi, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Uluslararası Finansman, Lisans, (2020-2021)

Finansal Yönetim 2, Lisans, (2020-2021)

Lisans Tezi, Lisans, (2020-2021)

Finansal Yönetim 1, Lisans, (2020-2021)

Mali Tablolar Analizi, Lisans, (2020-2021)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ÖZKAN OKTAY, OLASEHINDE-WILLIAMS GODWIN OLUSEYE, Olanipekun Ifedolapo Olabisi, (2022). "Predicting Stock Returns And Volatility İn Brıcs Countries During A Pandemic: Evidence From The Novel Wild Bootstrap Likelihood Ratio Approach", Fınance A Uver-Czech Journal Of Economıcs And Fınance, 72(2), 124-149., Doi: 10.32065/CJEF.2022.02.02 (Yayın No: 7688125) [SSCI]

2   OLASEHINDE-WILLIAMS GODWIN OLUSEYE, ÖZKAN OKTAY, (2022). "Is İnterest Rate Uncertainty A Predictor Of İnvestment Volatility? Evidence From The Wild Bootstrap Likelihood Ratio Approach", Journal Of Economics And Finance, , Doi: 10.1007/s12197-022-09570-2 (Yayın No: 7688111)

3   ÖZKAN OKTAY, (2021). "Impact Of Covıd-19 On Stock Market Efficiency: Evidence From Developed Countries", Research İn International Business And Finance, 58, Doi: 10.1016/j.ribaf.2021.101445 (Yayın No: 7029222) [SSCI]

4   OLASEHINDE-WILLIAMS GODWIN OLUSEYE, Olanipekun Ifedola, ÖZKAN OKTAY, (2021). "Foreign Exchange Market Response To Pandemic-Induced Fear: Evidence From (A)Symmetric Wild Bootstrap Likelihood Ratio Approach", Journal Of International Trade &Amp; Economic Development, 30(7), 988-1003., Doi: 10.1080/09638199.2021.1922490 (Yayın No: 7032736) [SSCI]

5   ÖZKAN OKTAY, ÇAKAR RECEP, (2021). "İslâmi Hisse Senetlerinde Momentum Ve Zıtlık Anomalilerinin Araştırılması: Türkiye'den Ampirik Kanıtlar", Sosyoekonomi, 29(49), 251-270., Doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.03.13 (Yayın No: 7057332)

6   ÖZKAN OKTAY, (2020). "Time-Varying Return Predictability And Adaptive Markets Hypothesis: Evidence On Mıst Countries From A Novel Wild Bootstrap Likelihood Ratio Approach", Boğaziçi Journal Review Of Social, Economic And Administrative Studies, 34(2), 101-113., Doi: 10.21773/boun.34.2.1 (Yayın No: 7019136)

7   ERTAŞ FATİH COŞKUN,ÇİDEM İBRAHİM,ÖZKAN OKTAY, (2019). "The Applicability Of Mandatory Rotation Subjected By Independent Auditors For Members Of Accounting Profession: A Research On Certified Public Accountants İn Tokat", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21(1), 55-66., Doi: 10.31460/mbdd.410055 (Yayın No: 5002410)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ÖZKAN OKTAY, (2021). "Döviz Piyasalarının Davranışlarını Açıklamada Etkin Piyasalar Hipotezi İle Adaptif Piyasalar Hipotezinin Karşılaştırılması: Brıcs-T Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma", Muhasebe Ve Finansman Dergisi, (89), 221-236., Doi: 10.25095/mufad.852162 (Yayın No: 6879471)

2   ÇAKAR RECEP,ÖZKAN OKTAY, (2020). "Riski Seven Ve Riskten Kaçan Yatırımcıların Optimum Portföy Seçimi Yapabilecekleri Piyasalar", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1), 23-38., Doi: 10.18037/ausbd.700324 (Yayın No: 6234597)

3   ÖZKAN OKTAY,ÇAKAR RECEP, (2020). "Portföy Optimizasyonu Ve Performans Değerlendirmesinde Alfa Ve Standart Sapma Değişkenleriyle Model Önermesi", Akademik Bakış Dergisi, 37-66. (Yayın No: 6255344)

4   ÖZKAN OKTAY,ÇAKAR RECEP, (2020). "Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Piyasalarda Ortalama-Varyans Ve Tek Endeks Optimizasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması", Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 63-79., Doi: 10.18074/ckuiibfd.441098 (Yayın No: 6344498)

5   ÇAKAR RECEP,ÖZKAN OKTAY, (2020). "Türkiye’De İslami Kurallara Uygun Faaliyet Gösteren İmalat İşletmelerinin Finansal Performans Ölçümü", İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19218-236. (Yayın No: 6390224)

6   ÖZKAN OKTAY,ÇAKAR RECEP, (2020). "Türkiye’Deki İslami Endekslerin Zayıf Form Bilgisel Etkinlikleri", Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 38(4), 805-822., Doi: 10.17065/huniibf.700420 (Yayın No: 6713442)

7   ÖZKAN OKTAY, (2020). "Hangi Sektörlerde Getiri Öngörülebilirliği İçin Tarihsel Fiyatlar Kullanılabilir? Otomatik Portmanteau Testi İle Borsa İstanbul Üzerine Ampirik Bir Çalışma", Business And Economics Research Journal, 11(3), 703-712., Doi: 10.20409/berj.2020.278 (Yayın No: 6371366)

8   ÖZKAN OKTAY, (2020). "Zayıf Form Piyasa Etkinliği Kapsamında Türkiye Döviz Piyasası Üzerine Ampirik Bir Çalışma", Ekonomi, Politika &Amp; Finans Araştırmaları Dergisi, 5(2), 471-484., Doi: 10.30784/epfad.689506 (Yayın No: 6417556)

9   ÖZKAN OKTAY, (2020). "Volatility Jump: The Effect Of Covıd-19 On Turkey Stock Market", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19386-397., Doi: 10.21547/jss.766890 (Yayın No: 6575447)

10   ÖZKAN OKTAY, (2020). "Jeopolitik Risklerin Döviz Piyasaları Üzerindeki Etkileri: Parametrik Olmayan Kantil Nedensellik Testi İle Brıcs-T Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22(4), 611-628., Doi: 10.31460/mbdd.692021 (Yayın No: 6664847)

11   ŞİMŞEK TÜRKER,ÖZKAN OKTAY, (2020). "The Time-Varying Impact Of Covid-19 On Stock Returns: Evidence On Developed Countries From A Bootstrap Rolling Window Causality Method", Ekonomi, Politika &Amp; Finans Araştırmaları Dergisi, 51-12., Doi: 10.30784/epfad.781992 (Yayın No: 6716439)

12   ÖZKAN OKTAY,ŞAHİN EYYÜP ENSARİ, (2020). "Etkin Piyasalar Hipotezi Kapsamında Kripto Paraların Zayıf Form Bilgisel Etkinliklerinin Karşılaştırılması", Turkish Studies-Economics-Finance-Politics, 15(4), 2393-2406., Doi: 10.47644/TurkishStudies.42103 (Yayın No: 6734643)

13   ÖZKAN OKTAY, (2020). "Weak-Form Market Efficiency Comparison Of Stock Markets On Global Scale: An Empirical Study On G-20 Members", Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 327-338., Doi: 10.18026/cbayarsos.695125 (Yayın No: 6316777)

14   ERTAŞ FATİH COŞKUN,ÖZKAN OKTAY, (2018). "Piyasa Etkinliği Açısından Adaptif Piyasa Hipotezi’Nin Test Edilmesi: Türkiye Ve Abd Hisse Senedi Piyasaları Örneği", Finans Politik Ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, (642), 23-40. (Yayın No: 4487079)

15   ÇOŞKUN ARSLAN MİHRİBAN,ÖZKAN OKTAY, (2018). "Entegre Raporlamaya Evrilme Süreci Ve Durum Tespiti - Bist Örneği", Mali Çözüm, (148), 29-52. (Yayın No: 4333525)

16   ŞAHİN EYYÜP ENSARİ,ÖZKAN OKTAY, (2018). "Kredi Temerrüt Takası, Döviz Kuru Ve Bist100 Endeksi İlişkisi", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3), 1939-1945., Doi: 10.17218/hititsosbil.450178 (Yayın No: 4614120)

17   ŞAHİN EYYÜP ENSARİ,ÖZKAN OKTAY, (2018). "Asimetrik Volatilitenin Tahmini: Kripto Para Bitcoin Uygulaması", Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 240-247., Doi: 10.33905/bseusbed.450018 (Yayın No: 4614157)

18   ÇAKAR RECEP,ÖZKAN OKTAY,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2017). "Borsa İstanbulda Yatırımcılar Ve Türev Piyasa Oyuncuları İçin Optimum Endeks Portföyleri Modellemesi", Akademik Bakış Dergisi, (62), 440-458. (Yayın No: 3751870)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   ÖZKAN OKTAY (2020). COVID-19’un Finansal Bulaşma Etkisi: Türkiye Örneği. 7th International Congress on Accounting and Finance Research (Özet Bildiri) (Yayın No:6559970)

2   ÖZKAN OKTAY (2020). ABD’nin Ekonomik Politika ve Ticaret Politikası Belirsizlikleri ile Dolar-TL Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi. 19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6466636)

3   ÖZKAN OKTAY (2020). The Role of Equity Market Volatility due to the COVID-19 Pandemic in Predicting Exchange Rates: Evidence from the United States. The 6th InTraders International Conference on International Trade (Özet Bildiri) (Yayın No:6559885)

4   ERTAŞ FATİH COŞKUN,ÖZKAN OKTAY (2019). The Effect of America’s Financial Stress on Selected Turkish Financial Assets. 6th International Congress on Accounting and Finance Research (Özet Bildiri) (Yayın No:5653064)

5   ERTAŞ FATİH COŞKUN,ÖZKAN OKTAY (2019). The Impact of Geopolitical Risks on Turkish Stock and Foreign Exchange Markets. 6th International Congress on Accounting and Finance Research (Özet Bildiri) (Yayın No:5652739)

6   ÖZKAN OKTAY,YILDIRIM İSMAİL,ÇAKAR RECEP (2018). Sigorta Uyuşmazlıklarının Çözümünde Sigorta Tahkiminin Rolü: Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri. III. International Strategic Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4333535)

7   ŞAHİN EYYÜP ENSARİ,ÖZKAN OKTAY (2018). Estimation Bitcoin Volatility. International Conference on Contemporary Issues in Business & Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4333583)

8   ÖZKAN OKTAY,ŞAHİN EYYÜP ENSARİ (2018). Credit Default Swap, Exchange Rates and BIST 100 Index Relationship: Cointegration and Causality Analysis. International Conference on Contemporary Issues in Business & Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4333593)

9   ÖZKAN OKTAY,ÇAKAR RECEP,YILDIRIM İSMAİL (2018). Mevduat Bankalarına Yönelik Bireysel Müşteri Şikâyetlerinin Analizi. III. International Strategic Research Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4333543)

10   ÇAKAR RECEP,ÖZKAN OKTAY (2017). Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Borsalarda Ortalama-Varyans ve Tek Endeks Optimizasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 1st International Congress on Vacational and Technical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3507124)

11   ÖZKAN OKTAY,ÇAKAR RECEP (2017). Riski Seven ve Riskten Kaçan Yatırımcıların Optimum Portföy Seçimi Yapabilecekleri Piyasalar. 1st International Congress on Vacational and Technical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3507125)

12   ÇAKAR RECEP,ŞAHİN EYYÜP ENSARİ,ÖZKAN OKTAY (2017). The Reduction Model Proposal for Parameter Number Required for Portfolio Optimization. IV. International Symposium on Accounting and Finance (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3554952)

13   ERTAŞ FATİH COŞKUN,ÖZKAN OKTAY (2017). The Effects of Environmental Accounting Education on Students’ Environmental Consciousness. IV. International Symposium on Accounting and Finance (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3554933)

14   ÖZKAN OKTAY,ÇAKAR RECEP,ŞAHİN EYYÜP ENSARİ,KISACIK HARUN (2017). A New Efficient Frontier Experiment in Investment Analysis. IV. International Symposium on Accounting and Finance (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3554962)

15   ERTAŞ FATİH COŞKUN,ÇİDEM İBRAHİM,ÖZKAN OKTAY (2017). A Research on the Applicability of Mandatory Rotation Applied in Independent Auditing on Certified Public Accountants. 14th International Conference on Accounting (Özet Bildiri) (Yayın No:3802392)

16   ŞAHİN EYYÜP ENSARİ,ÖZKAN OKTAY,KISACIK MURAT,KISACIK HARUN (2017). Yeni Bir Finansal Araç Olarak Sukuk: Lojistik Sektöründe Bir Uygulama. 4th International Islamic Economics and Finance Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3845552)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

1   Adaptif Piyasalar Hipotezi: Türkiye Finansal Piyasaları Üzerine Bir İnceleme (2020)., ÖZKAN OKTAY, Gazi Kitabevi, Sayfa Sayısı: 131, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6830269)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Research &Amp; Reviews İn Social, Human And Administrative Sciences Volume 1 (2021)., ÖZKAN OKTAY, ÇAKAR RECEP, Gece Kitaplığı, Editör: Kurt Mustafa Batuhan, Ceylan Ayşe Çatalcalı, Özomay Zafer, Sayfa Sayısı: 251, ISBN: 978-625-7342-83-4, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6955633)

2   İslami İktisat Ve Finans Üzerine Araştırmalar (2020)., ÖZKAN OKTAY, Nobel, Editör: Öztürk Musa, Sayfa Sayısı: 248, ISBN: 978-625-402-376-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6382366)

3   Current Debates İn Social Sciences, Intraders 2020-3 (2020)., ÖZKAN OKTAY, Hiperyayın, Editör: Meral Yurdagül, Zia Mubashar Hassan, Şisman Muhammet Yunus, Sayfa Sayısı: 340, ISBN: 978-625-7280-80-8, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6830206)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2009-2009, Eğitimleri Düzenleme ve Gerçekleştirme, TOBB ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Sertifika Programları dahilinde eğitimleri organize etme ve eğitimlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlama.

2010-2011, Eğitimleri Düzenleme ve Gerçekleştirme, TOBB ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Sertifika Programları dahilinde eğitimleri organize etme ve eğitimlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlama.

2012-2012, Mali İşler Sorumlusu, TOBB ETÜ Mali İşler, Üniversitenin tüm mali işlerinin kayıt altına alınması ve izlenmesi.

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

Yabancı Dil Sertifikası, Başarı Sertifikası, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sertifika, 25.03.2013-04.10.2013 (Ulusal)

Uygulamalarıyla Dış Ticaret ve Finansmanı, Başarı Sertifikası, TOBB ETÜ-Sürekli Eğitim Merkezi, Sertifika, 10.10.2011-13.12.2011 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:oktay.ozkan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2016-2020
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme (Dr)

Tez Adı:Piyasa Etkinliği Açısından Adaptif Piyasalar Hipotezi'nin Türk Finansal Piyasalarında Test Edilmesi
Yüksek Lisans
2013-2016
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Çevre Muhasebesi Dersinin Öğrencilerde Çevre Bilinci Oluşturmasına Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Lisans
2006-2012
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme BölümüAkademik Görevler

Doçent
2021-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/MUHASEBE FİNANSMAN ANABİLİM DALI/
Doktor Öğretim Üyesi
2021-2021
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/MUHASEBE FİNANSMAN ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2013-2021
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI/


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2020-2021)ULUSLARARASI FİNANSMANTürkçe3
(2020-2021)FİNANSAL YÖNETİM 2Türkçe3
(2020-2021)LİSANS TEZİTürkçe2
(2020-2021)FİNANSAL YÖNETİM 1Türkçe3
(2020-2021)MALİ TABLOLAR ANALİZİTürkçe3
Yüksek Lisans
(2020-2021)FİNANS TEORİSİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Üniversite Dışı Deneyim

2012-2012Mali İşler SorumlusuTOBB ETÜ Mali İşler, Üniversitenin tüm mali işlerinin kayıt altına alınması ve izlenmesi.
2010-2011Eğitimleri Düzenleme ve GerçekleştirmeTOBB ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Sertifika Programları dahilinde eğitimleri organize etme ve eğitimlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlama.
2009-2009Eğitimleri Düzenleme ve GerçekleştirmeTOBB ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Sertifika Programları dahilinde eğitimleri organize etme ve eğitimlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlama.
Sertifika
1.Yabancı Dil Sertifikası, Başarı Sertifikası, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sertifika, 25.03.2013-04.10.2013 (Ulusal)
2.Uygulamalarıyla Dış Ticaret ve Finansmanı, Başarı Sertifikası, TOBB ETÜ-Sürekli Eğitim Merkezi, Sertifika, 10.10.2011-13.12.2011 (Ulusal)