GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

YUSUF YANARž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Yusuf YANAR

Ziraat Fakültesi / Bitki Koruma Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

yusuf.yanar@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

Bitki Koruma Bölümü 

Anabilim Dalı

Fitopatoloji Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ohio State University (1994- 1997)

Plant Pathology -

YÜKSEK LİSANS, Ohio State University (1990- 1994)

Plant Pathology -

LİSANS, Atatürk Üniversitesi (1982- 1986)

Ziraat Fakültesi - Bitki Koruma Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Pathogenesis Of Sclerotinia Sclerotiorum (Lib.) De Bary On Pepper (Capsicum Annuum L.)", Ohio State University Plant Pathology,

YÜKSEK LİSANS, "Virulance Spectrum Of Pythium Arrhenomanes And İnfluence Of Flooding Duration And Soil : Sand Mixture On Pythium Root Rot Of Corn.", Ohio State University Plant Pathology, 1994

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Bitki Koruma

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü/Fitopatoloji Anabilim Dalı/ (2011- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü/Fitopatoloji Anabilim Dalı/ (2006- 2011)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü/Fitopatoloji Anabilim Dalı/ (1997- 2006)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü/Fitopatoloji Anabilim Dalı/ (1993- 1997)


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Enstitü Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Funda ŞAHİN, "Ordu İli Topraklarından Entomopatojen Fungusların İzolasyonu, Tanılanması Ve Patojenisitelerinin Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Seher UÇAR, "Bazı Entomopatojen Fungus İzolatlarının Bakla Zınnı [Tropinota (Epicometis) Hirta (Poda) (Coleoptera: Scarabaeidae)]'Na Karşı Etkinliklerinin Araştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Kadriye ATEŞ, "Entomopatojen Fungus İzolatlarının Tetranychus Urticae (Koch) (Acarı: Tetranychıdae)'Nin Bazı Biyolojik Parametreleri Üzerine Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Çiğdem ÖZYİĞİT, "Türkiye'nin Farklı Bölgelerinden Toplanan Propolis Ekstraktlarının Küf Etmenlerine Karşı Etkinliğinin Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Mert KILINÇ, "Bazı Entomopatojen Fungus İzolatlarının İn-Vivo Ve İn-Vitro Şartlarda Patates Böceği'ne [Leptinotarsa Decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)] İnsektisidal Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Büşra DEMİR, "Bazı Patates Melez Klonlarının Phytophthora Infestans'akarşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Ziya ALTAŞ, "Drone Kullanılarak Görüntü İşleme Tekniği İle Şeker Pancarı Yaprak Lekesi Hastalık (Cercospora Beticola) Düzeyinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, İlker POLAT, "Tokat İli Orman Alanlarından İzole Edilen Entomopatojen Fungusların Patates Böceği (Leptinotarsa Decemlineata (Say)) (Coleoptera:Chrysomelidae)'Ne Etkisinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Atilla ÖKSÜZ, "Bazı Patates Melez Klonlarının Patates Siğil Hastalığı (Synchytrium Endobioticum)'Na Reaksiyonlarının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Emine BAYSAL, "Bazı Entomopatojen Fungus İzolatlarının, Yonca Yaprak Böceği, [Gonioctena Fornicata (Brüggeman) (Coleoptera:Chrysomelidae)] Ve Yonca Hortumlu Böceği, [Hypera Postica (Gyllenhal) (Coleoptera:Curculionidae)]'Ne Karşı Etkinliklerinin Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Betül SOY, "Tokat İli Sebze Alanlarından İzole Edilen Bazı Entomopatojen Fungusların Gül Yaprak Biti [Macrosiphum Rosae (L.) (Hemiptera:Aphididae)]'Ne Etkilerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Halil KARAKAŞ, "Domates Bakteriyel Kanser Ve Solgunluk Hastalığına Karşı Dayanıklı M3-15 Mutant Domates Bitkisinde Haritalama Çalışmaları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Ferhat ÖZDEMİR, "Domates Bakteriyel Kanser Ve Solgunluk Hastalığına Karşı Dayanıklı M3-9 Mutant Domates Bitkisinde Haritalama Çalışmaları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Hacı DURAK, "Tokat İli Bağlarında Asma Ur Hastalığının (Agrobacterium Spp.) Belirlenmesi Ve Tanılanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Hale KARADENİZ, "Tokat İli Ve İlçelerinde Bağ Virüs Hastalıklarının Serolojik Yöntemlerle Saptanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Fatime KORKMAZ, "Tokat İlinde Kabakgil Üretim Alanlarında Enfeksiyon Oluşturan Virüslerin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Kübra KARACA, "Di̇si̇yani̇dogümüş(I) İ̇çeren Koordi̇nasyon Bi̇leşi̇kleri̇ni̇n Anti̇mi̇krobi̇yal Akti̇vi̇teleri̇", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Volkan YÖRÜK, "Sivas Ekolojik Koşullarında Bazı Yem Bezelyesi Genotiplerinin Agro Morfolojik Özellikleri Ve Külleme Hastalığına (Erysiphe Polygoni) Karşı Reaksiyonları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Özlem BAKIŞ, "Sodyum Silikatın Bağ Küllemesi (Erysiphe Necator Schwein) Hastalığına Karşı Etkinliğinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Erdoğan DAĞCI, "Kuzey Geçit Bölgesinde Yer Alan İllerden (Amasya, Çorum, Tokat Ve Yozgat) Toplanan Nohut Populasyonlarının Antraknoz Hastalığı (Ascochyta Rabiei (Pass.) Labr.)'Na Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Talip ÇELİK, "Determination Of Reaction Of Some Potato Clones To Early Blight Disease (Alternaria Solani Ell Ve G. Martin)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Burcu SARAÇOĞLU ERASLAN, "Çorum İli Patates Üretim Alanlarında Gövde Kanseri Ve Siyah Kabukluluk Hastalığı Etmeni Rhizoctonia Solani' Nin Yaygınlık Ve Anastomosis Gruplarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Sabriye YAZICI, "Bazı Mikrobiyal Ajanların Domates Erken Yanıklık Hastalık Etmeni Alternaria Solani (Ell. And G. Martin) Sor.'Ye Karşı Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2009

Yüksek Lisans, Abdurrahman ONARAN, "Tokatve Amasya Yöresinde Seralarda Hıyarlarda Görülen Beyaz Çürüklük Etmeni Sclerotinia Scleroioruml (Lib.) Debary'un Yaygınlığı, Patojenitesi Ve Miselyum Uyumluluk Gruplarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2005

Yüksek Lisans, İbrahim ÇEŞMELİ, "Tokat Yöresi Patates Üretim Alanlarından İzole Edilen Rhizoctonia Solani Kühn.'Ün Yayılışı, Patojenisiteleri Ve Anastomosis (Miselyum Uyumluluğu) Gruplarının Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2003

Yüksek Lisans, Ramazan DURANAL, "Kumluca (Antalya) İlçesinde Serada Yetiştirilen Biber (Capsium Annum I.) İn Toprak-Altı Organlarında Sorun Olan Fungal Patojenler Ve Kontrol Yöntemleri Üzerine Araştırmalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2000

Yüksek Lisans, Ramazan DURANAL, "Study On Diagnosis And Control Of Soil-Borne Fungal Pathogen Of Greenhouse Grown Pepper (Capsicum Annum L.) İn The Vicinity Of Kumluca Antalya", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Ana Bilim Dalı, 2000

Doktora, Sabriye BELGÜZAR, "Tokat Yöresinde Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığı Etmeni (Clavibacter Michiganensis Subsp. Michiganensis)'Nin Tanılanması Ve Epidemiyolojisi Üzerine Araştırmalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2014

Doktora, Abdurrahman ONARAN, "Antalya İlinde Seralarda Yetiştirilen Hıyarlarda Görülen Beyaz Çürüklük Etmeni Sclerotinia Sclerotiorum (Lib.) De Bary'un Yaygınlığı, Tanılanması, Miselyum Uyumluluk Grupları, Patojenitesi Ve Biyolojik Kontrolü Üzerine Araştırmalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2009

Doktora, Yurdagül ŞİMŞEK ERŞAHİN, "Vermikest Ve Vermikest Hümik Fraksiyonlarının Hıyar (C.Sativus L.) Kök Ve Gövde Çürüklük Etmenleri R. Solani (Kühn) Ve F. Oxysporum F.Sp. Cucumerinum Üzerindeki Baskılama Etkisinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, 2007

Editörlük

Acta Scientiarum Polonorum S Agricultura (EBSCO CDR PSJC), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Wydawnicwa Uczelniane Uniwersitetu Technologiezno

Acta Scientiarum Polonorum S Agricultura (EBSCO CDR PSJC), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Wydawnicwa Uczelniane Uniwersitetu Technologiezno

Acta Scientiarum Polonorum S Agricultura (EBSCO CDR PSJC), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Wydawnicwa Uczelniane Uniwersitetu Technologiezno

Acta Scientiarum Polonorum S Agricultura (EBSCO CDR PSJC), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Wydawnicwa Uczelniane Uniwersitetu Technologiezno

Asian Journal Of Plant Pathology (ISI, CAB, PSCİ,Scopus), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Asian Network for Scientific Information

Journal Of New Results İn Science (Cosmos impact factor, RAR index, Publons, Journal İndex), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Journal Of New Results İn Science (Cosmos impact factor, RAR index, Publons, Journal İndex), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Journal Of New Results İn Science, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GOP üniversitesi yayınları

Mühendislik Ve Mimarlık Çalışmaları, Kitap, Editör, Çizgi

Plant Pathology Journal (Agricola AGRIS CABI SCOPUS PobMed SCIMAGO), Dergi, Editör, Asian Network for Scientific Information

Plant Pathology Journal (Agricola AGRIS CABI SCOPUS PobMed SCIMAGO), Dergi, Editör, Asian Network for Scientific Information

Plant Pathology Journal (Agricola AGRIS CABI SCOPUS PobMed SCIMAGO), Dergi, Editör, Asian Network for Scientific Information

Plant Pathology Journal (Agricola AGRIS CABI SCOPUS PobMed SCIMAGO), Dergi, Editör, Asian Network for Scientific Information

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Niğde Üniversitesi yayınları

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Niğde

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, 01.01.2013

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, 01.01.2013

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, 01.01.2013

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, 01.01.2013

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, 01.01.2013

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, 01.01.2013

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, 01.01.2013

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, 01.01.2013

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, 01.01.2013

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, 01.01.2013

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, 01.01.2013

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, 01.01.2013

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology (DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Karaca Kubra, YANAR YUSUF, BELGÜZAR SABRİYE, KARADAĞ AHMET, KORKMAZ NESRİN, (2020). "Evaluation Of Antifungal Activities Of Newly Synthesized Bimetallic Cyanido Complexes Under Laboratory Conditions", Fresenius Environmental Bulletin, 29(2), 815-822. (Yayın No: 6800404) [SCI-Expanded]

Uçar Seher,ATAY TURGUT,YANAR YUSUF, (2020). "Insecticidal Activities Of Four Native Entomopathogenic Fungus Beauveria Bassiana Bals. (Vuill) Isolates Against Tribolium Castaneum (Herbst, 1797) (Coleoptera: Tenebrionidae) Adults Under Laboratory Conditions", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 8(1), 67-69. (Yayın No: 6802186)

BELGÜZAR SABRİYE,ŞİN BAHADIR,EROĞLU ZELİHA,Kadıoğlu İzzet,YANAR YUSUF, (2020). "The Effect Of Common Mistletoe (Viscum Album L.) Extracts, Collected From Different Host Plants, On Some Plant Pathogenic Bacteria", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 8(1), 80-84. (Yayın No: 6802061)

Karaca Kübra, BELGÜZAR SABRİYE, YANAR YUSUF, KARADAĞ AHMET, KORKMAZ NESRİN, (2020). "Antibacterial Activities Of Coordination Compounds Containing Dicyanidoargentat (I)", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 37(3), 115-122. (Yayın No: 6801014)

YANAR YUSUF, YANAR DÜRDANE, Budak Doğan Şahin, (2020). "Effects Of Beauveria Bassiana İsolates On Sitophilus Oryzae L. Under İnvitro Conditions", Fresenius Environmental Bulletin, 29(5), 3422-3427. (Yayın No: 6799962) [SCI-Expanded]

CANGİ RÜSTEM,YANAR YUSUF,Dulgeroglu Yagmur, (2019). "Effects Of Brining And Picking Time On The Degradation Of Pesticide Residue İn Grapevine Leaves", Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 7(11), 1773-1779. (Yayın No: 5970150)

YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE,Demir Büşra,KARAN YASİN BEDRETTİN, (2019). "Effects Of Local Entomopathogenıc Beauverıa Bassıana Isolates Agaınst Sıtophılus Granarıus (Coleoptera)", Agriculture And Forestry, 65(1), 49-55. (Yayın No: 5971981)

BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,Çetin Merve,Özyiğit Çiğdem, (2019). "Bazı Bitki Ekstraktlarının Clavibacter Michiganensis Subsp. Michiganensis Ve Pseudomonas Syringae Pv. Tomato Üzerine Antibakteriyel Etkisinin Belirlenmesi", Turkish Journal Of Weed Science, 22(2), 203-209. (Yayın No: 5971859)

BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,AYSAN YEŞİM, (2019). "Determination Of The Presence Of Clavibacter Michiganensis Subsp. Michiganensis On Tomato Seedlings Used İn Tokat Province", Bitki Koruma Bülteni, 59(2), 33-37. (Yayın No: 5970245)

Baysa Emine,ATAY TURGUT,YANAR YUSUF, (2019). "Susceptibility Of Lucerne Beetle [Gonioctena Fornicata (Brüggemann) (Coleoptera, Chrysomelidae)] Larvae To Some Local Enthomopathogenic Fungal İsolates Under Laboratory Conditions1", Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 10(1), 7-16. (Yayın No: 5766507)

ATEŞ SÖNMEZOĞLU ÖZLEM,Yıldırım Ahmet,Türk Ümmühan,YANAR YUSUF, (2019). "Bazı Yerel Makarnalık Buğday Çeşitlerinde Küllemeye (Blumeria Graminis F. Sp. Tritici) Karşı Dayanıklılığın Belirlenmesi", Avrupa Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 17944-950. (Yayın No: 5969845)

YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,BELGÜZAR SABRİYE,Soy Betül,İğneli Mehmet,Özbek Bircan, (2019). "Invitro Effects Of Entomopathogenic Beauveria Bassiana İsolates Against Rose Aphid (Macrosiphum Rosae L. Hemiptera Aphididae", Fresenıus Envıronmental Bulletın, 28(2), 1432-1436. (Yayın No: 5968169) [SCI-Expanded]

ONARAN ABDURRAHMAN,TOKATLI KADER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BAYRAM MUSTAFA,YANAR YUSUF, (2019). "Biological Activities Of Four Types Of Chitosan Against Some Plant Pathogenic Fungi", Fresenıus Envıronmental Bulletın, 28(4), 2787-2794. (Yayın No: 5968007) [SCI-Expanded]

KARADAĞ AHMET,KORKMAZ NESRİN,AYDIN ALİ,TEKİN ŞABAN,YANAR YUSUF,YERLİ YUSUF,ASLAN KORKMAZ ŞENGÜL, (2018). "In Vitro Biological Properties And Predicted Dna–Bsa İnteraction Of Three New Dicyanidoargentate ( İ )-Based Complexes: Synthesis And Characterization", New Journal Of Chemistry, 42(6), 4679-4692., Doi: 10.1039/c7nj04796g (Yayın No: 4648598)

ALTAŞ ZİYA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,YANAR YUSUF, (2018). "Determination Of Sugar Beet Leaf Spot Disease Level (Cercospora Beticola Sacc.) With Image Processing Technique By Using Drone", Current Investigations İn Agriculture And Current Research, 5(3), 621-631., Doi: 10.32474/CIACR.2018.05.000214 (Yayın No: 4505398)

YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,Çankaya Mahmut, (2018). "Entomopatojen Beauveria Bassiana Balls. (Vull.) İzolatlarının Kırmızı Gal Yaprakbiti(Dysaphis Devecta Walk.) (Hemiptera: Aphididae) Üzerine Etkisi", Journal Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 35(Ek sayı), 97-101., Doi: doi: 10.13002/jafag4485 (Yayın No: 4707183)

BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,AYSAN YEŞİM, (2018). "Tokat İlinde Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığı’Nın (Clavibacter Michiganensis Subsp. Michiganensis)Epidemiyolojisi", Journal Of Tekirdag Agriculture Faculty, (Yayın No: 4540715)

Özyiğit Çiğdem,YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE,ONARAN ABDURRAHMAN, (2018). "Ayvada Kahverengi Çürüklük (Monilinia Fructigena Honey İn Whetzel) Hastalığının Propolis Etanol Ekstraktı İle Kontrolü", Journal Of Agriculturalfaculty Of Gaziosmanpasauniversity, 35108-113., Doi: 10.13002/jafag4515 (Yayın No: 4699101)

YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,poraz emel, (2018). "Antalya İlinde Örtü Altı Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Bitki Koruma Sorunları Ve Üretici Bilinç Düzeyi", Gaziosmanpasa Journal Of Scientific Research, 7(3), 38-48. (Yayın No: 4699338)

Korkmaz Fatime,TOPKAYA ŞERİFE,YANAR YUSUF, (2018). "Tokat İli Kabakgil Üretim Alanlarında Enfeksiyon Oluşturan Virüslerin Belirlenmesi", Gaziosmanpasa Journal Of Scientific Research, 7(2), 46-56. (Yayın No: 4699566)

Karadeniz Hale,YAĞCI ADEM,TOPKAYA ŞERİFE,YANAR YUSUF, (2018). "Serological Diagnosis Of Several Grapevine Virus Agents İn Tokat Province And District", Bitki Koruma Bülteni, 58(2), 103-110., Doi: 10.16955/bitkorb.358330 (Yayın No: 4699795)

YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,BELGÜZAR SABRİYE,Eser Irem,Karameşe Ünalan Hatice, (2018). "Efficacy Of Enthomopathogenic Fungus Beauveria Bassiana İsolates Against The Two Spotted Spider Mite Tetranychus Urticae Koch (Acari: Tetranychidae)", Applıed Ecology And Envıronmental Research, (Yayın No: 4693232)

BAYSAL EMİNE,ATAY TURGUT,YANAR YUSUF, (2018). "Efficacy Of Some Local İsolates Of The Fungus Beauveria Bassiana (Balsamo) Vuillemin On The Alfalfa Weevil Hypera Postica (Gyllenhal) (Coleoptera: Curculionidae) Larvae, Under Laboratory Conditions", Egyptian Journal Of Biological Pest Control, 28(65), 1-5., Doi: 10.1186/s41938-018-0067-7 (Yayın No: 4360648) [SCI-Expanded]

Korkmaz Nesrin,Aydın Ali,KARADAĞ AHMET,YANAR YUSUF,Maasoğlu Yelis,Şahin Ertan,TEKİN ŞABAN, (2017). "New Bimetallic Dicyanidoargentate(I)-Based Coordination Compounds:Synthesis, Characterization, Biological Activities And Dna-Bsabinding Affinities", Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecularspectroscopy, 1731007-1022. (Yayın No: 3873086)

KEPENEKCİ İLKER,sağlam hayriye didem,oksal E,YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF, (2017). "Nematicidal Activity Of Beauveria Bassiana (Bals.-Criv) Vuill. Against Root-Knot Nematodes On Tomato Grown Under Natural Conditions", Egyptian Journal Of Biological Pest Control, 27(1), 117-120. (Yayın No: 3872911) [SCI-Expanded]

Korkmaz Fatime,Karca Kübra,ÖZASLAN CUMALİ,YANAR YUSUF,ÖNEN HÜSEYİN, (2016). "Karpuz Mozaik Virüsü Wmv 2 Nün Doğal Konukçusu Sicyos Angulatus", Turkish Journal Of Weed Science, 19(1), 15-17. (Yayın No: 3039814)

BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,AYSAN YEŞİM, (2016). "Tokat İlinde Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığının Yaygınlığı Ve Etmenin Clavibacter Michiganensis Subsp Michiganensis Tanılanması", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 33(2), 34-40., Doi: 10.13002/jafag973 (Yayın No: 3038125)

YANAR YUSUF,BELGÜZAR SABRİYE,TELCİ İSA, (2016). "Origanum Spp Mentha Spp Ve Lippia Sp Türlerine Ait Uçucu Yağların Clavibacter Michiganensis Subsp Michiganensis Ve Botrytis Cinerea Ya Karşı Antimikrobiyal Etkisi", Turkish Journal Of Weed Science, 19(1), 18-25. (Yayın No: 3039285)

BELGÜZAR SABRİYE,Yılar Melih,YANAR YUSUF,KADIOĞLU İZZET,Doğan Gizem, (2016). "Thymus Vulgaris L Kekik Ekstrakt Ve Uçucu Yağının Clavibactermichiganensis Subsp Michiganensis Üzerine Antibakteriyal Etkisi", Turkish Journal Of Weed Science, 19(2), 20-27. (Yayın No: 3038881)

Asav Ünal,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF, (2016). "Determination Of Biological Control Potential Of The Fungus Alternaria Alternata Pleosporales Pleosporaceae Against The Weed Pteridium Aquilinum Dennstaedtiales Denstaedtiaceae", Egyption Journal Of Biological Pest Control, 26(4), 689-693. (Yayın No: 3036963) [SCI-Expanded]

ONARAN ABDURRAHMAN,YANAR YUSUF, (2016). "İn Vivo And İn Vitro Anti Fungal Activities Of Five Plant Extracts Against Various Plant Pathogens", Egyption Journal Of Biological Pest Control, 26(2), 405-411. (Yayın No: 3036220) [SCI-Expanded]

ÇALIŞ ÖZER,YANAR YUSUF, (2015). "Tokay Yöresinde Kiraz Ve Vişne Ağaçlarında Ölümlere Neden Olan Hastalık Etmenlerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(2), 32-40. (Yayın No: 2257666)

Ünal Asav,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF, (2015). "Trabzon İli Mera Alanlarındaki Önemli Yabancı Ot Türleri Üzerinde Bulunanfungal Etmenlerin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(1), 17-22. (Yayın No: 2258201)

KARADAĞ AHMET,Aydın Ali,Süreyya Dede,TEKİN ŞABAN,YANAR YUSUF,Çadırcı Bilge Hilal,Soylu Mustafa Serkan,Andaç Ömer, (2015). "Five Novel Dicyanidoaurate I Based Complexesexhibiting Significant Biological Activities Synthesis Characterization And Three Crystalstructures", Newj.Chem., 39(1), 8136-8152., Doi: 10.1039/c5nj01108f (Yayın No: 1552959) [SCI-Expanded]

KORKMAZ NESRİN,KARADAĞ AHMET,YANAR YUSUF, (2014). "Synthesis And Characterization Of Two Novel Dicyanidoargentate I Complexes Containing N 2 Hydroxyethyl Ethylenediamine Exhibiting Significant Biological Activity", New Journal Of Chemistry, 38, Doi: 10.1039/C4NJ00851K (Yayın No: 1079964)

Oral Düzdemir, Bedrettin Selvi, Yusuf Yanar, Ahmet Yıldırım, (2014). "Sources Of Resıstance In Chıckpea Cıcer Arıetınum L Land Racesagaınst Ascochyta Rabıeı Causal Agent Of Ascochyta Blıght Dısease", Pakistan Journal Of Botany, 46(4), 1479-1483. (Yayın No: 1079966) [SCI-Expanded]

YILAR MELİH,BAYAN YUSUF,AKŞİT HÜSEYİN,ONARAN ABDURRAHMAN,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF, (2013). "Bioherbicidal Effects Of Essential Oils Isolated From Thymus Fallax F Mentha Dumetorum Schult And Origanum Vulgare L", Asian Journal Of Chemistry, 25(9), 4807-4811. (Yayın No: 94546) [SCI-Expanded]

Ünal Asav, İzzet Kadıoğlu, Yusuf Yanar, (2013). "Fırst Report Of Alternarıa Alternata Causıng Leaf Blıght Of Pterıdıum Aquılınum In Turkey", Journal Of Plant Pathology, 95(4), 69-69. (Yayın No: 262146) [SCI-Expanded]

Yusuf Yanar, Sabriye Belgüzar, Resul Gerçekçioğlu, (2013). "Çilekte Hasat Öncesi Kalsiyum Klorid Uygulamasının Kurşuni Küf Botrytis Cinerea Gelişimi Üzerine Etkisi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(1), 46-49. (Yayın No: 119534)

Yusuf Yanar, Güngör Yılmaz, Nejdet Kandemir, Sabriye Belgüzer, Yasin Berettin Karan, (2013). "Bazı Patates Klonlarının Phytophthora İnfestans A Karşı Dayanıklılıklarının Belirlenmesi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(1), 137-142. (Yayın No: 119428)

Yusuf Yanar, Sabriye Belgüzar, Dürdane Yanar, Hakan Sönmez, (2013). "Suppressive Effect Of Vermicompost Against Bacterial Speck Disease Pseudomonas Syringae Pv Tomato Of Tomato", Soil-Water Journal, 2(2), 1707-1712. (Yayın No: 95320)

Naif Geboloğlu, Yusuf Yanar, Dürdane Yanar, Sabriye Belgüzar, Perihan Çakmak,Mine Aydın, Necdetin Sağlam, (2013). "Interaction Between Grafting And Soil Borne Diseases", Soil-Water Journal, 2(2), 1699-1706. (Yayın No: 95281)

İzzet Kadıoğlu, Dürdane Yanar, Yusuf Yanar, (2013). "Developmen Of Biological Control İn Turkey", Soil-Water Journal, 2(2), 2317-2326. (Yayın No: 95243)

Dürdane Yanar, Yusuf Yanar, Naif Geboloğlu, (2013). "Effectiveness Of Bacillus Thuringiensis On Bollworm Helicoverpa Armigena On Tomato İn The Field Conditions", Soil-Water Journal, 2(2), 1693-1698. (Yayın No: 95201)

ÇAM HALİT,GÖKÇE AYHAN,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF,DEMİRTAŞ İBRAHİM,Nezhun Gören,Mark Whalon, (2012). "Bitki Ekstraktlarının Patates Böceği Leptinitarsa Decemlinata Coleoptera Chrysomelidae Nin Farklı Dönemleri Üzerine Mide Zehiri Ve Residüyel Toksisite Etkileri", Türkiye Entomoloji Dergisi, 36(2), 249-254. (Yayın No: 119335) [SCI-Expanded]

YANAR DÜRDANE,GEBOLOĞLU NAİF,YANAR YUSUF,AYDIN MİNE, (2011). "Effects Of Different Organic Fertilizers On Yield And Fruit Quality Of İndetermined Tomato Lycopersicum Esculentum", Scientific Research And Essays, 6(17), 3623-3628. (Yayın No: 94501) [SCI-Expanded]

CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,akgül soner,Keskin Metin,YANAR YUSUF, (2011). "Effects Of Shading And Covering Material Application For Delaying Harvest On Gray Mold Disease Severity", Afrıcan Journal Of Bıotechnology, 10(57), (Yayın No: 2359711) [SCI-Expanded]

yazıcı Sabriye,YANAR YUSUF,KARAMAN İSA, (2011). "Evaluation Of Bacteria For Biological Control Of Early Blight Disease Of Tomato", African Journal Of Biotechnology, 10(9), 1573-1577. (Yayın No: 94452) [SCI-Expanded]

YANAR YUSUF,KADIOĞLU İZZET,GÖKÇE AYHAN,DEMİRTAŞ İBRAHİM,NEZHUN GÖREN,Mark Whalon, (2011). "In Vitro Antifungal Activities Of 26 Plant Extracts On Mycelia Growth Of Phytophthora İnfestans Mont De Bary", African Journal Of Biotechnology, 10(14), 2625-2629. (Yayın No: 94350) [SCI-Expanded]

YANAR YUSUF,GÖKÇE AYHAN,KADIOĞLU İZZET,ÇAM HALİT, (2011). "In Vitro Antifungal Evaluation Of Various Plant Extracts Against Early Blight Disease Alternaria Solani Of Potato", African Journal Of Biotechnology, 10(42), 8291-8295. (Yayın No: 94468) [SCI-Expanded]

YANAR YUSUF,ONARAN ABDURRAHMAN, (2011). "Mycelial Compatibility Groups And Pathogenicity Of Sclerotinia Sclerotiorum Lib De Bary Causal Agent Of White Mold Diseaseof Greenhouse Grown Cucumber İn Antalya Turkey", African Journal Of Biotechnology, 10(19), 3739-3746. (Yayın No: 94400) [SCI-Expanded]

YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE,GEBOLOĞLU NAİF, (2011). "Control Of Powdery Mildew Leveillula Taurica On Tomato By Foliar Sprays Of Liquid Potassium Silicate K2sıo3", African Journal Of Biotechnology, 10(16), 3121-3123. (Yayın No: 94415) [SCI-Expanded]

Abdurrahman Onaran, Yusuf Yanar, (2011). "Screening Bacterial Species For Antagonistic Activities Against Sclerotinia Sclerotiorum Lib De Bary The Causal Agent Of Cucumber White Mold Disease", African Journal Of Biotechnology, 10(12), 2223-2229. (Yayın No: 94438) [SCI-Expanded]

Naif Geboloğlu, Yusuf Yanar, Dürdane Yanaar, Faruk Akyazı, (2011). "Role Of Different Rootstocks On Yield And Resistance For Fusarium Oxysporum Verticillium Dahlia And Meloidogyne İncognita İn Grafted Peppers", Europ. J. Hort. Sci., 76(2), 41-44. (Yayın No: 94373)

Yurdagül Şimşek Erşahin,Koray Haktanır,YANAR YUSUF, (2009). "Vermicompost Suppresses Rhizoctonia Solani Kühn İn Cucumber Seedlings", Journal Of Plant Diseases And Protection, 116(4), 182-188. (Yayın No: 94288) [SCI-Expanded]

Abdurrahman Onaran, Yusuf Yanar, (2009). "Türkiye De Sclerotinia Sclerotiorum Üzerinde Yapılan Çalışmalar", Türk Bilim Derleme Dergisi, 2(2), 70-75. (Yayın No: 122948)

Yusuf Yanar, Resul Gerçekçioğlu, (2009). "Kalsiyum Klorit Uygulamasının Amasya Misket Elma Çeşidinde Acı Benek Oluşumu Üzerine Etkisi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(2), 111-113. (Yayın No: 118624)

Abdurrahman Onaran, Yusuf Yanar, (2009). "Tokat Ve Amasya Yöresindeseralarda Hıyarlarda Görülen Beyaz Çürüklük Etmeni Sclerotinia Sclerotiorum Un Yaygınlığı Patojenisitesi Ve Miselyum Uyumluluk Gruplarının Belirlenmesi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(2), 63-68. (Yayın No: 118595)

Oral Düzdemir, Yusuf Yanar, Sabriye Yazıcı, Cevdet Akdağ, (2008). "Nohut Cicer Arietinum Da Bitkide Tane Verimi İle Bazi Bitkisel Özellikler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(2), 55-61. (Yayın No: 118687)

GÖKÇE AYHAN,Mark Whalon,ÇAM HALİT,YANAR YUSUF, (2007). "Contact And Resıdual Toxıcıtıes Of 30 Plant Extracts To Colorado Potato Beetle Larvae", Archıves Of Phytopathology And Plant Protectıon, 40(6), 441-450. (Yayın No: 94207)

GÖKÇE AYHAN,Mark Whalon,ÇAM HALİT,YANAR YUSUF, (2006). "Plant Extract Contact Toxıcıtıes To Varıous Developmental Stages Of Colorado Potato Beetles Coleoptera Chrysomelıdae", Annals Of Applıed Bıology, 149(149), 197-202. (Yayın No: 94249) [SCI-Expanded]

YANAR YUSUF,KUTLUK YILMAZ NAZLI DİDE,ERKAN SEMİH, (2006). "Alternative Weed Hosts Of Beet Necrotic Yellow Vein Virus And Beet Soil Borne Virus İn North East Of Turkey", International Journal Of Virology, 2(1), 50-54. (Yayın No: 117645)

KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF,ÜNAL ASAV, (2005). "Allelopathic Effects Of Weeds Extracts Against Seed Germination Of Some Plants", Journal Of Environmental Biology, 26(2), 169-173. (Yayın No: 93939) [SCI-Expanded]

YANAR YUSUF,YILMAZ GÜNGÖR,Çeşmeli İbrahim,Şinasi Coşkun, (2005). "Characterisation Of Rhizoctonia Solani Isolates Collected From Potatoes İn North East Of Turkey And Screening Potato Cultivars For Resistance To Ag 3 Isolate", Phytoparasitica, 33(4), 370-376. (Yayın No: 93990) [SCI-Expanded]

Yusuf Yanar, Dürdane Yanar, Servet Arslan, (2005). "Antifungal Activity Of Turkish Propolis Against Phytophthora Species", Plant Pathology Journal, 4(1), 58-60. (Yayın No: 118447)

KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF, (2004). "Allelopatic Effects Of Plant Extracts Against Seed Germination Of Some Weeds", Asian Journal Of Plant Science, 3(4), 472-475. (Yayın No: 3187043)

Nazlı Dide Kutluk Yılmaz, Yusuf Yanar, Hikmet Günal, Semih Erkan, (2004). "Effects Of Soil Properties On The Occurance Of Beet Necrotic Yellow Vein Virus And Beet Soil Borne Virus On Sugar Bet İn Tokat Turkey", Plant Pathology Journal, 3(2), 56-60. (Yayın No: 118485)

YANAR YUSUF, (2004). "Effects Of Treating Pepper With Benzothiadiazole Derivative And Non Pathogenic Xanthomonas Campestris Pathovars On The Level Of Disease Caused By Sclerotinia Sclerotiorum", Plant Pathology Journal, 3(1), 52-55. (Yayın No: 93890)

YANAR YUSUF,Sally Miller, (2003). "Resistance Of Pepper Cultivars And Accessions Of Capsicum Spp To Sclerotinia Sclerotiorum", Plant Diseases, 87(87), 303-307. (Yayın No: 94071) [SCI-Expanded]

KUTLUK YILMAZ NAZLI DİDE,YANAR YUSUF, (2001). "Study On The Distribution Of Beet Necrotic Yellow Vein Virus Bnyvv İn Sugarbeet Growing Area Of Tokat Turkey", The Journal Of Turkish Phytopathology, 30(1), 21-25. (Yayın No: 117565)

YANAR YUSUF,PATH LİPPS,IW DEEP, (1997). "Effect Of Soil Saturation Duration And Soil Water Content On Root Rot Of Maize Caused By Pythium Arrhenomanes", Plant Diseases, 81(81), 475-480. (Yayın No: 94020) [SCI-Expanded]

YANAR YUSUF,ŞAHİN FİKRETTİN,Miller Sally, (1996). "First Report Of Stem And Fruit Rot Of Pepper Caused By Sclerotinia Sclerotiorum", Plant Disease, 80(3), 342-342. (Yayın No: 117486)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BELGÜZAR SABRİYE,HORUZ SÜMER,AYSAN YEŞİM,YANAR YUSUF, (2017). "Domateste Clavibacter Michiganensis Subsp. Michiganensis’İn Epifitik Popülasyonunun Belirlenmesinde Uygun Yöntemin Seçimi", The Journal Of Turkish Phytopathology, 4689-99. (Yayın No: 3865707)

YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE,ERDAL GÜLİSTAN,Yurttaş Fatih, (2017). "Manisa İli Bağ Alanlarında Karşılaşılan Bitki Koruma Sorunları Ve Üretici Bilinç Düzeyi", Turkish Journal Of Weed Science, 20(1), 18-26. (Yayın No: 3872996)

Durak Hacı,BELGÜZAR SABRİYE,CANGİ RÜSTEM,YANAR YUSUF, (2017). "Asma Ur Hastalığı Etmeni Rhizobium Vitis’İn Tokat İli Bağlarında Bulunma Oranı Ve Tanılanması", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 6(3), 73-84. (Yayın No: 3873150)

Yılmaz Güngör,KANDEMİR NEJDET,YANAR YUSUF,KARAN YASİN BEDRETTİN,KINAY AHMET,Dökülen Şaziye, (2016). "Patateste Farklı Ortam Ve Dönemlerde Yapılan Melezleme Ve Melez Tohum Elde Edilmesini Etkileyen Faktörler", Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25(2), 42-48. (Yayın No: 3268205)

Asav Ünal,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF, (2016). "Stemphylium Vesicarium Wallr Simmons As Fungal Pathogen Of False Helleborine Veratrum Album L And İt S Potential As Biocontrol Agent", Bitki Koruma Bülteni, 56(4), 399-406. (Yayın No: 3037378)

YANAR YUSUF,CANGİ RÜSTEM,Kayhan Özata, (2015). "Tokat Yöresinde Üretilen Salamuralık Asma Yapraklarında Pestisit Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi", Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi-A, 267-275. (Yayın No: 2256995)

CANGİ RÜSTEM,YANAR YUSUF,Koray Özata, (2015). "Tokat Yöresinde Üretilen Salamuralık Asma Yapraklarında Bakır Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi", Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi-A, 261-266. (Yayın No: 2257264)

Rüstem Cangi, Yusuf Yanar, Adem Yağcı, Neval Topcu, Seda Sucu, Yağmur Dülgeroğlu, (2014). "Narince Üzüm Çeşidinin Yapraklarında Farklı Fungusit Uygulamaları Ve Salamura Yöntemlerine Bağlı Olarak Fungusit Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(2), 23-30., Doi: 0.13002/jafag724 (Yayın No: 990783)

Ünal Asav, İzzet Kadıoğlu, Yusuf Yanar, (2014). "Trabzon İli Ve İlçelerindeki Mera Alanlarındaki Önemli Yabancı Ot Türleri İle Bunların Dağılımları Ve Yoğunluklarının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(1), 32-39. (Yayın No: 122971)

Dürdane Yanar, Hüseyin Erdoğan, Yusuf Yanar, (2013). "Tydeid Lerin Acari Tydeoidea Beslenme Alışkanlıkları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(2), 1-5., Doi: 10.13002/jafag301 (Yayın No: 122964)

Abdurrahman Onaran, Yusuf Yanar, (2012). "Antalya İlinin Demre Finike Ve Kumluca İşçelerinde Hıyar Yetiştiren Sera İşletmelerinde Çiftçi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma", Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2), 112-121. (Yayın No: 122938)

Meral Akalın, Yusuf Yanar, Cevdet Akdağ, (2011). "Nohut Yanıklık Etmeni Scochyta Rabiei Ya Karşı Bazı Nohut Genotiplerinin Reaksiyonlarının Belirlenmesi", Goü Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1), 21-26. (Yayın No: 118514)

İzzet Kadıoğlu, Necla Karaman, Yusuf Yanar, (2010). "Convolvulus Arvensis Tarla Sarmaşığı İn Biyolojik Mücadelesinde Erysiphe Convolvulu Nin Potansiyelinin Belirlenmesi", Türkiye Herboloji Dergisi, 12(2), 1-10. (Yayın No: 118542)

Oral Düzdemir, Cevdet Akdağ, Yusuf Yanar, (2007). "Bazı Nohut Cicer Arietinum Çeşitlerinin Farklı Çevrelerde Antraknoza Ascochta Rabiei Dayanıklılıkları Ve Tane Verimleri Üzerine Bir Araştırma", Goü Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(2), 87-97. (Yayın No: 118717)

YANAR YUSUF, (2005). "Tokat İklim Koşullarında Sclerotinia Sclerotiorum Un Sclerotium Canlılığı Üzerine Solarizasyonun Etkisi", Goü Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1), 15-19. (Yayın No: 118819)

Nazlı Dide Kutluk, Yusuf Yanar, İzzet kadioğlu, Dürdane Yanar, (2005). "Tokat İli Elma Bahçelerinde Apple Mosaic Virus Apmv Un Yayılış Durumunun Belirlenmesi", Omü Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(3), 12-15. (Yayın No: 118791)

Yusuf Yanar, Güngör Yılmaz, Şinasi Coşkun, İbrahim Çeşmeli, (2005). "Bazı Patates Çeşitlerinin Rhizoctonia Solani Nin Neden Olduğu Siyah Kabukluluk Hastalığına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi", Goü Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 19-22. (Yayın No: 118757)

Yusuf Yanar, Dürdane Yanar, Osman Ecevit, (2004). "Bitki Zararlısı Akarlarla Micadelede Entomopatojen Fungusların Önemi", Omü Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(2), 93-99. (Yayın No: 122952)

Nazlı Dide Kutluk Yılmaz, Yusuf Yanar, Semih Erkan, (2003). "Funguslarla Taşınan Rijit Çubuk Şekilli Virüsler", Omü Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(3), 73-79. (Yayın No: 122957)

Yusuf yanar, Muhittin Sırma, İzzet Kadıoğlu, (2002). "Tokat Yöresinde Domates Üretim Alanlarında Sorun Olan Fungal Etmenlerin Belirlenmesi", Goü Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1), 5-8. (Yayın No: 118919)

Nazlı Dide Kutluk Yılmaz, Yusuf Yanar, (2002). "Kastamonu İli Şeker Pancarı Üretim Alanlarında Şeker Pancarı Nekrotik Sarı Damar Virüsü Bnyvv Ve Şeker Pancarı Toprak Kaynaklı Virüsü Bsbv 2 Hastalığının Yaygınlığının Belirlenmesi", Goü Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1), 1-4. (Yayın No: 118867)

SIRMA MUHİTTİN,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF, (2001). "Tokat İli Domates Ekim Alanlarında Saptanan Önemli Yabancı Ot Türleri Rastlanma Sıklıkları Ve Yoğunlukları", Türkiye Herboloji Dergisi, 4(1), 39-47. (Yayın No: 118965)

Yusuf Yanar, İzzet Kadıoğlu, Nazlı Dide Kutluk, İbrahim Çeşmeli, Ayşin Hangün, (2001). "Bazı Bitki Ekstraktlarının Farklı Bitki Patojeni Funguslara Karşı Antifungal Etkilerinin Belirlenmesi", Türkiye Herboloji Dergisi, 4(1), 58-63. (Yayın No: 119008)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,Salman Zehra,MEMİŞOĞLU FUNDA,ORUÇ ESEN (2018). PLANT PROTECTION ISSUES ENCOUNTERED IN STRAWBERRY (FRAGARIAVESCA) PRODUCTION AND CONSCIOUS LEVELS OF FARMERS: SİLİFKEDİSTRİCT. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4702262)

YAVUZ ASLI,ONARAN ABDURRAHMAN,YANAR YUSUF (2018). Antifungal Activity Of Leaf Extract Of Ceratonia Siliqua L. Plant Against Plant Pathogenic Fungi. 4 th International Agriculture Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4704991)

YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE,Kılınç Mert (2018). DETERMINATION OF THE INSECTICIDAL EFFECT OF SOME LOCALBEAUVERIA BASSIANA ENTOMOPATHOGENIC FUNGUS ISOLATES ON MEALWORM TENEBRIO MOLITOR L.. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4702604)

,YANAR DÜRDANEORUÇ ESEN,YANAR YUSUF,KADIOĞLU İZZET (2017). Development of Biopesticides Used in Turkey and in Rest of the World. 6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3918312)

BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,EROĞLU ZELİHA,Çetin Merve (2017). Effect of Plant Growth Regulator Rhizobacteria on Casual Organism of Bacterial Wilt Disease in Tomato. 6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3917075)

BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,Çetin Merve,Özyiğit Çiğdem (2017). Determination of Antibacterial Activities of Some Plant Extracts Against Clavibacter michiganensis Subsp. michiganensis and Pseudomonas syringae Pv. tomato. Ecology 2017 International Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3913140)

TOPKAYA ŞERİFE,YANAR YUSUF (2017). Determination of Viruses in Pepper Growing Areas of Tokat Province. Ecology 2017 International Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3913248)

YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,Öztürk Müslüm,ÇAM HALİT,Polat İlker (2017). Effects of Beauveria bassiana Isolates on Trogoderma granarium Everts.. Ecology 2017 International Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3913355)

ATAY TURGUT,YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF (2017). Effects of Entomopathogenic Fungus Isolates Against Gonioctena fornicata (Brüggeman) (Coleoptera: Chrysomelidae) Under Laboratory Conditions. Ecology 2017 International Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3913456)

YANAR YUSUF,Özyiğit Çiğdem,Öksüz Atilla,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2017). Evaluation of Antifungal Activity of Saponaria officinalis Extracts Against Filamentous Fungi. Ecology 2017 International Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3913583)

BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,Öksüz Atilla,Özyiğit Çiğdem (2017). Evaluation of Antimicrobial Effect of Oriental Arborvita (Thuja orientalis). Ecology 2017 International Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3913734)

Özyiğit Çiğdem,YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE,ARSLAN SERVET (2017). In Vitro and In Vivo Antifungal Activity of Propolis Extract Against Penicillium digitatum. Ecology 2017 International Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3913884)

YANAR YUSUF,BELGÜZAR SABRİYE,Özyiğit Çiğdem,Öksüz Atilla,KADIOĞLU İZZET (2017). In Vitro Antifungal Activity of Banana Stem’s Aqueous Extract against Some Phytopathogenic Fungi. Ecology 2017 International Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3914102)

ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE (2017). AWARENESS LEVEL OF CHERRY PRODUCES FOR PESTICIDES USEIN TOKAT PROVINCE. Central Anatolia Region 3rd Agriculture and Food Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3914622)

Özyiğit Çiğdem,YANAR YUSUF,BUDAK YAKUP,Özbek Oğuz (2017). ANTİFUNGAL EVALUATİON OF LAVENDERMETHANOLEXTRACT İNCONTROLLİNGPLANTPATHOGENİCFUNGİ. Central Anatolia Region 3rd Agriculture and Food Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3914788)

ATAY TURGUT,YANAR DÜRDANE,Baysal Emine,YANAR YUSUF (2017). PATHOGENICITY OF ENTOMOPATHOGENIC FUNGUS BEAUVERIABASSIANA BALS. (VUILL) ISOLATES AGAINST GONIOCTENAFORNICATA (BRUGGEMAN) (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE). Central Anatolia Region 3rd Agriculture and Food Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3914945)

ÇAM HALİT,YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,Öztürk Müslüm,Kılınç Mert (2017). Potential of the Entomopathogenic Fungus Beauveria bassiana as a Biological Control Agent against Sitophilus granarius (L.) (Coleoptera: Curculionidae). 6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3915718)

YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE,ATAY TURGUT,Çankaya Mahmut,Baysal Emine (2017). Effects of Entomopathogenic Fungi Beauveria bassiana Isolates on Colarado Potato Beetle [Leptinotarsa decemlineata (Say)] (Coleoptera: Chrysomelidae). 6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3915899)

ATAY TURGUT,Baysal Emine,YANAR YUSUF (2017). Evaluation of 14 Entomopathogenic Fungi Isolates against Gonioctena fornicata (Brüggeman) (Coleoptera: Chrysomelidae) Adults under Laboratory Conditions. 6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3916316)

Farooq Shahid,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF (2017). Moving towards Field Applicability: Applications of GIS in Entomopathogenic and Microbial Control Research. 6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3916596)

YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,Polat İlker (2017). Efficacy of Entomopathogenic Fungi against Acanthoscelides obtectus (Say) (Coleoptera: Bruchidae) under Laboratory Conditions. 6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3916863)

ATAY TURGUT,YANAR DÜRDANE,Öztürk Sait,YANAR YUSUF (2017). Efficacy of Entomopathogenic Fungus Beauveria bassiana Bals. (Vuill) against Granary Weevil [Stophilus granarius (L.) (Coleoptera: Curculionidae)] Under Laboratory Condi. 6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3917287)

BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,EROĞLU ZELİHA,Ciner İbrahim (2017). Tomato Growth and Tomato Bacterial Wilt Disease as Effected by Plant Growth Regulator Rhizobacteria under In vivo Conditions. 6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3918516)

YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,Demir Büşra,Doğan Mehmet Kerim,Özyiğit Çiğdem (2017). Biocontrol Potential of Entomopathogenic Fungus Beauveria bassiana against Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae. 6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3918737)

ARSLAN SERVET,YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,ARSLAN HABİBE SEMA (2017). Antibacterial Activity of Propolis From Different Locality of Turkey. IASTEM International Conferance (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3919247)

Karadeniz Hale,Yağcı Adem,TOPKAYA ŞERİFE,YANAR YUSUF (2016). Tokat İli Bağ Alanlarında Görülen Virüs Hastalıklarının Serolojik Olarak Belirlenmesi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3083038)

BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,eroğlu Zeliha (2016). Tokat İli Biber Üretim Alanlarında Bakteriyel Yaprak Lekesi Hastalığının Belirlenmesi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3083254)

BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,TOPKAYA ŞERİFE (2016). Tokat İline Sebze Fideleri ile Gelen Hastalık Etmenlerinin Tespiti. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3083459)

Öksüz Atilla,BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,Özyiğit Çiğdem,Demir Büşra (2016). 3 Furan 2 Yl 1 Phenyl 5 P Tolyl 4 5 Dihydro 1H Pyrazole MaddesininAntimikrobiyal Etkisi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3083800)

Korkmaz Fatime,TOPKAYA ŞERİFE,YANAR YUSUF (2016). Tokat İlinde Kabakgil Üretim Alanlarında Enfeksiyon Oluşturan VirüslerinBelirlenmesi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3084218)

BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,Öksüz Atilla,Özyiğit Çiğdem (2016). Farklı Propolis Ekstraktlarının Clavibacter michiganensis subsp michiganensis vePseudomonas syringae pv tomato Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3084853)

KADIOĞLU İZZET,Doğan Gizem,Yıldırım Mustafa,Ciğer Ümmü,Yılar Melih,YANAR YUSUF (2016). Ecballium elaterium L A Rich Meyve Suyunun Allelopatik ve Antifungal Etkisi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3085566)

Karaca Kübra,BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,KARADAĞ AHMET (2016). Disiyanido Bileşiklerinin Antibakteriyal Etkisi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3082431)

Karaca Kübra,YANAR YUSUF,BELGÜZAR SABRİYE,KARADAĞ AHMET (2016). Bimetalik Ciyanido Komplekslerinin Rhizoctonia solani ve Fusarium oxysporum f sp lycopersici ye Karşı In vitro Antifungal Etkisi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3085128)

Durak Hacı,BELGÜZAR SABRİYE,CANGİ RÜSTEM,YANAR YUSUF (2016). Tokat İli Bağlarında Asma Ur Hastalığının Rhizobium spp Tanılanması. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3084435)

YANAR YUSUF,BELGÜZAR SABRİYE,YANAR DÜRDANE,Öksüz Atilla,Özyiğit Çiğdem (2016). Farklı Bölgelere Ait Propolis Ekstraktlarının Antifungal Etkileri. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3082731)

Soy Betül,YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,Demirözer Ozan,Öztürk Müslüm (2016). Laboratuvar Koşullarında Entomopatojen Fungusların Craesus septentrionalis L Hymenoptera Tenthredinidae a Karşı Etkinliği. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3082106)

Ateş Kadriye,YANAR DÜRDANE,Çakar Tuğba,YANAR YUSUF,Kılıç Mert,Tekin Murat (2016). Laboratuvar Koşullarında Entomopatojen Fungusların Tetranychus urticae Koch Acari Tetranychidae ye Karşı Etkinliği. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3081796)

Polat İlker,YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,Topçu Elif,Dalkıran Emre (2016). Bazı Entomopatojen Fungus İzolatlarının Buğday Biti Sitophilus granarius L ÜzerineEtkisi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3081417)

Yalçın Murat,YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF (2016). Laboratuvar Koşullarında Entomopatojen Fungusların Sitophilus oryzae L Coleoptera Curculionidae ye Karşı Etkinliği. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3081084)

BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,EROĞLU ZELİHA (2016). Determination of antibacterial activities of propolis extracts. VII international scientific agriculture symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3046429)

YANAR YUSUF,BELGÜZAR SABRİYE,YANAR DÜRDANE (2016). EVALUATION OF ANTI FUNGAL EFFECTS OF PROPOLIS EXTRACTS. VII international scientific agriculture symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3046037)

karaca Kübra,BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,KARADAĞ AHMET (2016). Antibacterial effects of disiyanido complex against Clavibacter michiganensis subsp michiganensis. 27 TH international scientific-expert congress of agriculture and food industry (Özet Bildiri) (Yayın No:3044923)

Karaca Kübra,YANAR YUSUF,BELGÜZAR SABRİYE,KARADAĞ AHMET (2016). Antifungal activities of disiyanido complex against Alternaria alternata. 27 TH International scientific-expert congress of agriculture and food industry (Özet Bildiri) (Yayın No:3045583)

YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,ATAY TURGUT,Yalçın Murat,Beldek Orhan (2016). EFFECTS OF 18 LOCAL BEAUVARIA BASSIANA BALSAMO VUILLEMIN ENTOMOPATHOGEN FUNGI ISOLATES ON PINK CORN BORER SESAMIA CRETICA LED UNDER LABORATORY CONDITIONS. VII international scientific agriculture symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3046718)

AKYAZI RANA,YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,SOYSAL METE,Akyol Duygu,Akyazı Faruk (2015). Susceptibility of Polytphagotarsenomus latus Banks Prostigmata Tarsonemidae eggs to isolates of entomopathogenic fungus Beauveria bassiana Bals Vuill. 5 th Entomopathogens and Microbial Control Congress (Poster) (Yayın No:2243660)

YANAR DÜRDANE,Kadriye Ateş,YANAR YUSUF,Akyazı Rana,Soy Betül (2015). Evaluation of entomopathogenic fungus isolatesagainst two spotted spidermite Tetranychus urticae Koch Acari Tetranychidae. 5 th Entomopathogen and Microbial Control Congress (Poster) (Yayın No:2244234)

YANAR DÜRDANE,YALÇIN MURAT,YANAR YUSUF (2015). Survey of Entomopathogenic Fungi From Field Soils In Tokat Province Turkey. XVIII.International PlantProtection Congress (Poster) (Yayın No:2233477)

YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE,Polat İlker,AKYAZI FARUK (2015). Efficacy of Beauveria bassiana isolates Against Sitophilus oryzae. XVIII.International PlantProtection Congress (Poster) (Yayın No:2233335)

YANAR DÜRDANE,Soy Betül,YANAR YUSUF,Yalçın murat (2015). Effective entomopathogenic fungi Beauveria bassiana on Syrista parreyssi Spin Lebidoptera Cephidae undur laboratory conditions. VI. International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges (Özet Bildiri) (Yayın No:2486103)

Soy Betül,YANAR DÜRDANE,Yalçın Murat,YANAR YUSUF (2015). The effects of entomopathogenic fungus Beauveria bassiana strains against Aphis fabae Scop Hemiptera Aphididae. 5 th Entomopathogens and Microbial Control Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2241130)

YANAR YUSUF,Gamze Ciğer,YANAR DÜRDANE,Soy Betül (2015). Efficacy of Beauveria bassiana isolates against rose aphid Macrosiphum rosae L Hemiptera Aphididae. 5 th Entomopathogens Microbial Control Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2241747)

KEPENEKCİ İLKER,SAĞLAM HAYRİYE DİDEM,Erçin Oksal,YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF (2015). Nematicidal activity of Beauveria bassiana Bals Criv Vuill against root knot nematode in tomato grown under natural conditions. 5 th Entomopathogen and Microbial Control Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2242933)

YALÇIN MURAT,YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,Polat İlker,Öztürk Müslüm (2015). Efficacy of Beauveria bassiana isolates for control of Acanthoscelides obtectus Say Coleoptera Bruchidae. 5 th Entomopathogens Microbial Control Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2242340)

Yusuf Yanar, Sally A Miller Occurance of Sclerotinia sclerotiorum on pepper Capsicum annum in Ohio. Phytopathology Meeting (Özet Bildiri) (Yayın No:123047)

Yusuf yanar, Sally A miller Fusarium crown and root rot in processing tomatoes. 11 th Annual Tomato Disease Workshop (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:123036)

Güngör Yılmaz, Yusuf Yanar, Yasin Bedrettin Karan, Hatice Okur Effects of vine killing on yield quality and storage characteristics of potato Solanum tuberosum cultivars. Proceedin of the Potato Agrophysiology (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:122996)

Yusuf Yanar, Güngör Yılmaz, Yasin Bedrettin Karan Effects of planting date on seed potato production and early blight Alternaria solani disease severity. Proceeding of the potato agrophysiology (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:123003)

Yurdagül Şimşek Erşahin, Koray Haktanır, Yusuf Yanar, İzzet Kadıoğlu Biomass production fecundity rate and mortality of Eidenia fetida Lumbricidae as affected by kind of organic waste. 18 th International Soil Meeting (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:123017)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

YILMAZ GÜNGÖR,YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE (2006). TOKAT YÖREİNDE TOHUMLULUK PATATES ÜRETİM POTANSİYELİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. IV. ULUSAL PATATES KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2363543)

Güngör Yılmaz, Yusuf Yanar, İsa Telci Tokat Artova koşullarında virüs ve virüs benzeri hastalık etmenlerinin tohumluk patates üretimi üzerine etkileri. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:399534)

Halit Çam, Ayhan Gökçe, Yusuf Yanar, İzzet Kadıoğlu Entomopatojen fungus Beauveria bassiana nın patates böceği Leptinotarsa decemlinata üzerine etkisi. Türkiye 5. Biyolojik mücadele kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:399325)

Oral Düzdemir, Yusuf Yanar, Bedrettin Selvi, Ahmet Yıldırım Tokay yöresinde yetiştirilen yerel nohut genotiplerinin yanıklık hastalığına karşı reaksiyonlarının belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:398886)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Patates Tarımı (2018)., YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE, Hürriyet Matbaası, Editör: Fikret Akınerdem, ISBN: 9786056865503, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4701196)

Patates Tarımı (2018)., YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF, Hürrüyet Matbaası, Editör: Fikret Akınerdem, ISBN: 9786056865503, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4701269)

Bitki Besleme (2012)., Yusuf yanar, Dürdane Yanar, Şefik Tüfekçi, Sezer Şahin, Pelin-Ofset Matbaacılık, Editör: Mehmet Rüştü Karaman, Sayfa Sayısı: 1066, ISBN: 978-605-87103-2-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 94914)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Bazı Patates Genotiplerinin Verim, Kalite ve Alternaria’xxya Dayanıklık Bakımından Degerlendirilmesi/TAGEM/17/A07/PO4/01 /02", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017-31.12.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"ANKARA İLİ AYÇİÇEĞİ EKİM ALANLARINDAKİ YABANCI OT TÜRLERİNİN YAYGINLIĞI VE YOĞUNLUĞU İLE ÖNEMLİ TÜRLER ÜZERİNDEKİ FUNGAL PATOJENLERİN BİYOLOJİK MÜCADELEDE KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2014-31.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İlinde örtü altında biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması üzerinde çalışmalar", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2019-31.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Domates ve biber yetiştiriciliğinde faydalı bakterilerin kullanımı", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2019-31.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat’ta meyve suyu ve salça fabrikalarının atıklarından elde edilecek kompostun sebze yetiştiriciliğinde kullanım olanaklarının belirlenmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2019-31.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Üretici Koşullarında Kalıntısız Tokat Yaprağı Üretimi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2019-31.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Salamuralık Tokat Yaprağında Pestisit Kalıntı Problemine Yönelik Alternatif Mücadele Programı", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2018-31.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Sera Koşullarında Entomopatojen Fungus Afit ve Kırmızı Örümcek Üzerine Araştırma (Alt başlık: Seralarda Biyolojik Mücadele Etmenlerinin Kırmızı Örümceklerin Mücadelesinde Kullanımı)", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Salamuralık Tokat Yaprağında Pestisit Kalıntı Problemine Yönelik Alternatif Mücadele Programı", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2017-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İli Orman Alanlarından İzole Edilen Entomopatojen Fungusların Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata (Say)) (Coleoptera: Chrysomelidae)’ne Etkisinin Belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.04.2015-31.10.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat Yöresinde Sebze Fidelerinde Görülen Hastalıkların Belirlenmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 20.01.2017-30.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Sera Koşullarında entamopatojen funguslarla afit ve kırmızı örümcek mücadelesi üzerine araştırmalar", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 15.01.2016-30.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat Yöresinde Sebze Fidelerinde Görülen Hastalıkların Belirlenmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2015-30.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İli Topraklarında Entomopatojen Fungusların Belirlenmesi ve Etkinlikleri Üzerine Araştırmalar", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2015-30.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat Yöresinde Sebze Fidelerinde Görülen Hastalıkların Belirlenmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 20.01.2018-30.11.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Bazı Entomopatojen Fungus İzolatlarının, Yonca Yaprak Böceği, [Gonioctena fornicata (Brüggeman) (Coleoptera: Chrysomelidae)] ve Yonca Hortumlu Böceği, [Hypera postica (Gyllenhal) (Coleoptera: Curculionidae)]’ne Karşı Etkinliklerinin Araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.04.2015-30.10.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"İN VİTRO ve İN VİVO KOŞULLARDA ÇİLEKLERDE SORUN OLAN TOPRAK KAYNAKLI FUNGAL PATOJENLERE KARŞI BAZI BİTKİ EKSTRAKTLARININ ANTİFUNGAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 03.05.2016-29.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Patates böceği Leptinotarsa decemlineata (say) (Coleoptera:Chrysomelidae) mücadelesinde bazı entomopatojenik nematod ve fungusların kullanım olanakları", -Tübitak 1001, Araştırmacı, 03.07.2014-28.05.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İli Bağlarında Asma Ur Hastalığının Agrobacterium spp Belirlenmesi ve Tanılanması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.02.2015-26.09.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Karadeniz Bölgesinde", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2012-20.06.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Domates Bakteriyel Kanser ve Solgunluk Hastalığına Dayanıklı M3 9 ve M3 15 Mutant Domates Bitkisinde Haritalama Çalışmaları", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.10.2014-16.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat Yöresinde Sebze Fidelerinde Görülen Hastalıkların Belirlenmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 08.01.2016-15.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Üstün Özelliklere Sahip Patates GenotipleriKullanılarak Melez Klonların Elde Edilmesi ve Bazı Yerel Patates Çeşitlerinin Islahı", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.03.2014-15.03.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Patates Böceği Leptinotarsa decemlineata Say Coleoptera Chrysomelidae Mücadelesinde Bazı Entomopatojenik Nematod ve Fungusların Kullanım Olanakları", TÜBİTAK PROJESİ, 11.04.2017-14.08.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat Yöresinde Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığı Etmeni Clavibakter michiganensisin Tanılanması Ve Epidemiyolojisi Üzerine Araştırmalar", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 22.09.2011-09.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Disiyanido gümüş 1 içeren koordinasyon bileşiklerinin antimikrobiyal aktiviteleri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 03.11.2014-03.11.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat ilinde kabakgil yetiştiricilik alanlarında olan virüslerin belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 03.11.2014-03.11.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Farklı vermikompost ekstractlarının Domateste Fusarium oxysporum f sp Radicis lycopersici yi baskılama etkisinin belirlenmesi", TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Üstün Özelliklere Sahip Patates Genotipleri Kullanılarak Melez Klonların Elde edilmesi ve Bazı yerel patates çeşitlerinin Islahı", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Organik Sebze Yetiştiriciliği Hibe Projesi Koyulhisar Sivas", Avrupa Birliği, Eğitmen (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Kadın istihdamını destekleme hibe projesi Kadışehri projesi", Avrupa Birliği, Eğitmen (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Bazı bitki ekstraktlar", BAP, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Bodus elme yetiştiriciliğinde güneş enerjili akıllı damla sulama sistemi tasarımlı sürdürülebilir entegre yöntemlerin geliştirilmesi", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı)

"Vermikest ve vermikest hümik fraksiyonlarının hıyar kök ve gövde çürüklüğü etmenleri Rhizoctonia solani ve Fusarium oxysporum f sp cucumerinum üzerindeki baskılama etkisinin belirlenmesi", BAP, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Antalya Yöresinde Serada Yetiştirilen Hıyarlarda Görülen Beyaz Çürüklük Etmeni Sclerotinia sclerotiorum Lib De Bary un Yaygınlığı Tanılanması Miselyum Uyumluluk Grupları Patojenitesi ve Biyolojik Kontrolünün Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar ", BAP, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Ankara İli Ayçiçeği Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Yaygınlığı ve Bunların Üzerindeki Fungal Patojenlerin Biyolojik Mücadele Potansiyellerinin Araştırılması", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı (Devam Ediyor)

"Tokat Yöresinde Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığı Etmeni Clavibacter michiganensis subsp michiganensis nin Tanılanması ve Epidemiyolojisi Üzerine Araştırmalar", BAP, Proje Koordinatörü (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Bazı Mikrobiyal Ajanların Domates Erken Yanıklık Hastalık Etmeni Alternaria solani Ell and G Martin Sor ye Karşı Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar", BAP, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat ve Yöresinde Bulunan Nohut Cicer arietinum L Genotiplerinin Toplanarak Antraknoza Ascochyta rabiei Dayanımlarının Belirlenmesi", BAP, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Kelkit Vadisi Topraklarında Entomopatojen Fungusların Belirlenen ve Etkinlikleri Üzerine Araştırmalar", BAP, Proje Koordinatörü (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Farklı toprak özellikleri ile toprak kaynaklı virüs hastalıklarının interaksiyonlarının şeker pancarı verimi üzerine etkileri", BAP, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tarımda iyi uygulamalar ve moderin kapama meyve bahçesi tesisi çiftçi eğitimi projesi", Avrupa Birliği, Eğitmen (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Bitki Ekstraktlarının Patates Böceği Erken Yanıklık ve Geç Yanıklık Hastalık Etmenleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi ", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Ülkesel Patates Tohumluk Üretim Sisteminin Geliştirilmesi ", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Kuzey Geçit Bölgesi Nohut Cicer arietinum L Tarımının Ekonomik Potansiyelinin Saptanması ve Yerel Çeşitler ile Yabani Formlarının Toplanarak Tarımsal Özellikleri ve Antraknoza Ascochyta rabiei a Dayanımlarının Belirlenmesi ", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Bazı Patates Melezlerinden Yeni Klonların Seçimi ve Başçiftlik Yerel Patates Çeşidinin Moleküler Karakterizasyonu ", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1987-1992, Arş.Gör., Cumhuriyet Üniversitesi Tokat Ziraat Fakültesi, Eğitime katkı

1996-1997, Research Assistant, The Ohio State University, Research

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:yusuf.yanar@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1994-1997
Ohio State University
Plant Pathology

Tez Adı:Pathogenesis Of Sclerotinia Sclerotiorum (Lib.) De Bary On Pepper (Capsicum Annuum L.)
Yüksek Lisans
1990-1994
Ohio State University
Plant Pathology

Tez Adı:Virulance Spectrum Of Pythium Arrhenomanes And İnfluence Of Flooding Duration And Soil : Sand Mixture On Pythium Root Rot Of Corn.
Lisans
1982-1986
Atatürk Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma BölümüAkademik Görevler

Profesör
2011-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ/FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI/
Doçent
2006-2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ/FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
1997-2006
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ/FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
1993-1997
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ/FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Enstitü Müdürü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Dekan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Ramazan DURANAL, (2000)., "Kumluca (Antalya) ilçesinde serada yetiştirilen biber (capsium annum ı.) in toprak-altı organlarında sorun olan fungal patojenler ve kontrol yöntemleri üzerine araştırmalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Ramazan DURANAL, (2000)., "Study on diagnosis and control of soil-borne fungal pathogen of greenhouse grown pepper (capsicum annum L.) in the vicinity of Kumluca Antalya", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makineleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.İbrahim ÇEŞMELİ, (2003)., "Tokat yöresi patates üretim alanlarından izole edilen Rhizoctonia solani kühn.'ün yayılışı, patojenisiteleri ve anastomosis (miselyum uyumluluğu) gruplarının belirlenmesi üzerinde araştırmalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Abdurrahman ONARAN, (2005)., "Tokatve Amasya yöresinde seralarda hıyarlarda görülen beyaz çürüklük etmeni Sclerotinia scleroioruml (Lib.) DeBary'un yaygınlığı, patojenitesi ve miselyum uyumluluk gruplarının belirlenmesi üzerine araştırmalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Yurdagül ŞİMŞEK ERŞAHİN, (2007)., "Vermikest ve vermikest hümik fraksiyonlarının hıyar (C.sativus l.) kök ve gövde çürüklük etmenleri R. solani (kühn) ve F. oxysporum f.sp. cucumerinum üzerindeki baskılama etkisinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Doktora
6.Sabriye YAZICI, (2009)., "Bazı mikrobiyal ajanların domates erken yanıklık hastalık etmeni Alternaria solani (Ell. and G. Martin) Sor.'ye karşı etkilerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Abdurrahman ONARAN, (2009)., "Antalya ilinde seralarda yetiştirilen hıyarlarda görülen beyaz çürüklük etmeni Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) De Bary'un yaygınlığı, tanılanması, miselyum uyumluluk grupları, patojenitesi ve biyolojik kontrolü üzerine araştırmalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Doktora
8.Burcu SARAÇOĞLU ERASLAN, (2010)., "Çorum ili patates üretim alanlarında gövde kanseri ve siyah kabukluluk hastalığı etmeni rhizoctonia solani' nin yaygınlık ve anastomosis gruplarının belirlenmesi üzerine araştırmalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Erdoğan DAĞCI, (2012)., "Kuzey geçit bölgesinde yer alan illerden (Amasya, Çorum, Tokat ve Yozgat) toplanan nohut populasyonlarının Antraknoz Hastalığı (Ascochyta rabiei (PASS.) Labr.)'na karşı reaksiyonlarının belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Talip ÇELİK, (2012)., "Determination of reaction of some potato clones to early blight disease (Alternaria Solani Ell ve G. Martin)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Özlem BAKIŞ, (2013)., "Sodyum silikatın bağ küllemesi (Erysiphe necator Schwein) hastalığına karşı etkinliğinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Sabriye BELGÜZAR, (2014)., "Tokat yöresinde domates bakteriyel solgunluk hastalığı etmeni (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis)'nin tanılanması ve epidemiyolojisi üzerine araştırmalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Doktora
13.Fatime KORKMAZ, (2015)., "Tokat ilinde kabakgil üretim alanlarında enfeksiyon oluşturan virüslerin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
14.Kübra KARACA, (2015)., "Di̇si̇yani̇dogümüş(I) i̇çeren koordi̇nasyon bi̇leşi̇kleri̇ni̇n anti̇mi̇krobi̇yal akti̇vi̇teleri̇", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
15.Halil KARAKAŞ, (2016)., "Domates bakteriyel kanser ve solgunluk hastalığına karşı dayanıklı M3-15 mutant domates bitkisinde haritalama çalışmaları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
16.Ferhat ÖZDEMİR, (2016)., "Domates bakteriyel kanser ve solgunluk hastalığına karşı dayanıklı m3-9 mutant domates bitkisinde haritalama çalışmaları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
17.Hacı DURAK, (2016)., "Tokat ili bağlarında asma ur hastalığının (Agrobacterium spp.) belirlenmesi ve tanılanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
18.Volkan YÖRÜK, (2015)., "Sivas ekolojik koşullarında bazı yem bezelyesi genotiplerinin agro morfolojik özellikleri ve külleme hastalığına (erysiphe polygoni) karşı reaksiyonları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
19.Hale KARADENİZ, (2016)., "Tokat ili ve ilçelerinde bağ virüs hastalıklarının serolojik yöntemlerle saptanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
20.Ziya ALTAŞ, (2017)., "Drone kullanılarak görüntü işleme tekniği ile şeker pancarı yaprak lekesi hastalık (Cercospora beticola) düzeyinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
21.İlker POLAT, (2017)., "Tokat ili orman alanlarından izole edilen entomopatojen fungusların patates böceği (Leptinotarsa decemlineata (Say)) (Coleoptera:Chrysomelidae)'ne etkisinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
22.Atilla ÖKSÜZ, (2017)., "Bazı patates melez klonlarının patates siğil hastalığı (Synchytrium endobioticum)'na reaksiyonlarının belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
23.Emine BAYSAL, (2017)., "Bazı entomopatojen fungus izolatlarının, yonca yaprak böceği, [Gonioctena fornicata (Brüggeman) (Coleoptera:Chrysomelidae)] ve yonca hortumlu böceği, [Hypera postica (Gyllenhal) (Coleoptera:Curculionidae)]'ne karşı etkinliklerinin araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
24.Betül SOY, (2017)., "Tokat ili sebze alanlarından izole edilen bazı entomopatojen fungusların gül yaprak biti [Macrosiphum rosae (L.) (Hemiptera:Aphididae)]'ne etkilerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
25.Büşra DEMİR, (2019)., "Bazı patates melez klonlarının Phytophthora ınfestans'akarşı reaksiyonlarının belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
26.Kadriye ATEŞ, (2020)., "Entomopatojen fungus izolatlarının tetranychus urticae (koch) (acarı: tetranychıdae)'nin bazı biyolojik parametreleri üzerine etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
27.Çiğdem ÖZYİĞİT, (2020)., "Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanan propolis ekstraktlarının küf etmenlerine karşı etkinliğinin belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
28.Mert KILINÇ, (2020)., "Bazı entomopatojen fungus izolatlarının in-vivo ve in-vitro şartlarda patates böceği'ne [Leptinotarsa decemlineata (SAY) (Coleoptera: Chrysomelidae)] insektisidal etkisinin belirlenmesi üzerine araştırmalar", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
29.Funda ŞAHİN, (2021)., "Ordu ili topraklarından entomopatojen fungusların izolasyonu, tanılanması ve patojenisitelerinin belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
30.Seher UÇAR, (2021)., "Bazı entomopatojen fungus izolatlarının bakla zınnı [Tropinota (Epicometis) hirta (Poda) (Coleoptera: Scarabaeidae)]'na karşı etkinliklerinin araştırılması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.ziraat dergisi(ebsco), Dergi, niğde
2.Mühendislik Ve Mimarlık Çalışmaları, Kitap, Editör, Çizgi
3.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Niğde
4.turcap(scopus), Dergi, niğde
5.turjap(scopus), Dergi, Editör, niğde HDU
6.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, 01.01.2013
7.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, 01.01.2013
8.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, 01.01.2013
9.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, 01.01.2013
10.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, 01.01.2013
11.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, 01.01.2013
12.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, 01.01.2013
13.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, 01.01.2013
14.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, 01.01.2013
15.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, 01.01.2013
16.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, 01.01.2013
17.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, 01.01.2013
18.Plant Pathology Journal(Agricola AGRIS CABI SCOPUS PobMed SCIMAGO), Dergi, Editör, Asian Network for Scientific Information
19.Plant Pathology Journal(Agricola AGRIS CABI SCOPUS PobMed SCIMAGO), Dergi, Editör, Asian Network for Scientific Information
20.Plant Pathology Journal(Agricola AGRIS CABI SCOPUS PobMed SCIMAGO), Dergi, Editör, Asian Network for Scientific Information
21.Plant Pathology Journal(Agricola AGRIS CABI SCOPUS PobMed SCIMAGO), Dergi, Editör, Asian Network for Scientific Information
22.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi
23.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi
24.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi
25.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi
26.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi
27.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi
28.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi
29.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi
30.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi
31.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi
32.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi
33.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology(DOAJ, SJIF, Cosmos, ICI, BASE, UJF, ASI, GIF, ULAKBİM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi
34.Plant Pathology Journal(AGRİCOLA, AGRİS, CABI, PubMed, Scopus), Dergi, Editör, Asian Network for Scientific Information
35.Journal of new results in science(Cosmos impact factor, RAR index, Publons, Journal İndex), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
36.Journal of new results in science(Cosmos impact factor, RAR index, Publons, Journal İndex), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
37.Acta Scientiarum Polonorum s Agricultura(EBSCO CDR PSJC), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Wydawnicwa Uczelniane Uniwersitetu Technologiezno
38.Acta Scientiarum Polonorum s Agricultura(EBSCO CDR PSJC), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Wydawnicwa Uczelniane Uniwersitetu Technologiezno
39.Acta Scientiarum Polonorum s Agricultura(EBSCO CDR PSJC), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Wydawnicwa Uczelniane Uniwersitetu Technologiezno
40.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Niğde Üniversitesi yayınları
41.Acta Scientiarum Polonorum s Agricultura(EBSCO CDR PSJC), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Wydawnicwa Uczelniane Uniwersitetu Technologiezno
42.Asian Journal of Plant Pathology(ISI, CAB, PSCİ,Scopus), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Asian Network for Scientific Information
43.Journal of New Results in Science, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, GOP üniversitesi yayınları
44.Pathogenicity of fungal isolates against Corythucha arcuata Say Hemipterera Tingidae investigating a possible pest control agent(SCI-Expanded), Dergi, Editör, TUBİTAK, 20.08.2015


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.Karaca Kubra, YANAR YUSUF, BELGÜZAR SABRİYE, KARADAĞ AHMET, KORKMAZ NESRİN (2020). Evaluation of antifungal activities of newly synthesized bimetallic cyanido complexes under laboratory conditions. Fresenius Environmental Bulletin, 29(2), 815-822. (Yayın No: 6800404)
2.Uçar Seher,ATAY TURGUT,YANAR YUSUF (2020). Insecticidal Activities of Four Native Entomopathogenic Fungus Beauveria bassiana Bals. (Vuill) Isolates Against Tribolium castaneum (Herbst, 1797) (Coleoptera: Tenebrionidae) Adults Under Laboratory Conditions. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 8(1), 67-69. (Yayın No: 6802186)
3.BELGÜZAR SABRİYE,ŞİN BAHADIR,EROĞLU ZELİHA,Kadıoğlu İzzet,YANAR YUSUF (2020). The Effect of Common Mistletoe (Viscum album L.) Extracts, Collected from Different Host Plants, on Some Plant Pathogenic Bacteria. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 8(1), 80-84. (Yayın No: 6802061)
4.Karaca Kübra, BELGÜZAR SABRİYE, YANAR YUSUF, KARADAĞ AHMET, KORKMAZ NESRİN (2020). Antibacterial Activities of Coordination Compounds Containing Dicyanidoargentat (I). Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 37(3), 115-122. (Yayın No: 6801014)
5.YANAR YUSUF, YANAR DÜRDANE, Budak Doğan Şahin (2020). Effects of Beauveria bassiana isolates on Sitophilus oryzae L. Under invitro conditions. fresenius environmental bulletin, 29(5), 3422-3427. (Yayın No: 6799962)
6.CANGİ RÜSTEM,YANAR YUSUF,Dulgeroglu Yagmur (2019). Effects of Brining and Picking Time on The Degradation of Pesticide Residue in Grapevine Leaves. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, 7(11), 1773-1779. (Yayın No: 5970150)
7.YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE,Demir Büşra,KARAN YASİN BEDRETTİN (2019). EFFECTS OF LOCAL ENTOMOPATHOGENIC BEAUVERIA BASSIANA ISOLATES AGAINST SITOPHILUS GRANARIUS (COLEOPTERA). Agriculture and Forestry, 65(1), 49-55. (Yayın No: 5971981)
8.BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,Çetin Merve,Özyiğit Çiğdem (2019). Bazı Bitki Ekstraktlarının Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis ve Pseudomonas syringae pv. tomato Üzerine Antibakteriyel Etkisinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Weed Science, 22(2), 203-209. (Yayın No: 5971859)
9.BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,AYSAN YEŞİM (2019). Determination of the presence of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis on tomato seedlings used in Tokat province. Bitki Koruma Bülteni, 59(2), 33-37. (Yayın No: 5970245)
10.Baysa Emine,ATAY TURGUT,YANAR YUSUF (2019). Susceptibility of lucerne beetle [Gonioctena fornicata (Brüggemann) (Coleoptera, Chrysomelidae)] larvae to some local enthomopathogenic fungal isolates under laboratory conditions1. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 10(1), 7-16. (Yayın No: 5766507)
11.ATEŞ SÖNMEZOĞLU ÖZLEM,Yıldırım Ahmet,Türk Ümmühan,YANAR YUSUF (2019). Bazı Yerel Makarnalık Buğday Çeşitlerinde Küllemeye (Blumeria graminis f. sp. tritici) Karşı Dayanıklılığın Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 17944-950. (Yayın No: 5969845)
12.YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,BELGÜZAR SABRİYE,Soy Betül,İğneli Mehmet,Özbek Bircan (2019). Invitro effects of entomopathogenic Beauveria bassiana isolates against rose aphid (Macrosiphum rosae L. Hemiptera Aphididae. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 28(2), 1432-1436. (Yayın No: 5968169)
13.ONARAN ABDURRAHMAN,TOKATLI KADER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BAYRAM MUSTAFA,YANAR YUSUF (2019). Biological activities of four types of chitosan against some plant pathogenic fungi. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 28(4), 2787-2794. (Yayın No: 5968007)
14.KARADAĞ AHMET,KORKMAZ NESRİN,AYDIN ALİ,TEKİN ŞABAN,YANAR YUSUF,YERLİ YUSUF,ASLAN KORKMAZ ŞENGÜL (2018). In vitro biological properties and predicted DNA–BSA interaction of three new dicyanidoargentate ( i )-based complexes: synthesis and characterization. New Journal of Chemistry, 42(6), 4679-4692., Doi: 10.1039/c7nj04796g (Yayın No: 4648598)
15.ALTAŞ ZİYA,ÖZGÜVEN MEHMET METİN,YANAR YUSUF (2018). Determination of Sugar Beet Leaf Spot Disease Level (Cercospora Beticola Sacc.) with Image Processing Technique by Using Drone. Current Investigations in Agriculture and Current Research, 5(3), 621-631., Doi: 10.32474/CIACR.2018.05.000214 (Yayın No: 4505398)
16.YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,Çankaya Mahmut (2018). Entomopatojen Beauveria bassiana Balls. (Vull.) İzolatlarının Kırmızı Gal Yaprakbiti(Dysaphis devecta Walk.) (Hemiptera: Aphididae) Üzerine Etkisi. Journal Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 35(Ek sayı), 97-101., Doi: doi: 10.13002/jafag4485 (Yayın No: 4707183)
17.BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,AYSAN YEŞİM (2018). Tokat İlinde Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığı’nın (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis)Epidemiyolojisi. Journal of Tekirdag Agriculture Faculty, (Yayın No: 4540715)
18.Özyiğit Çiğdem,YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE,ONARAN ABDURRAHMAN (2018). Ayvada Kahverengi Çürüklük (Monilinia fructigena Honey in Whetzel) Hastalığının Propolis Etanol Ekstraktı İle Kontrolü. Journal of AgriculturalFaculty of GaziosmanpasaUniversity, 35108-113., Doi: 10.13002/jafag4515 (Yayın No: 4699101)
19.YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,poraz emel (2018). Antalya İlinde Örtü Altı Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Bitki Koruma Sorunları ve Üretici Bilinç Düzeyi. Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research, 7(3), 38-48. (Yayın No: 4699338)
20.Korkmaz Fatime,TOPKAYA ŞERİFE,YANAR YUSUF (2018). Tokat İli Kabakgil Üretim Alanlarında Enfeksiyon Oluşturan Virüslerin Belirlenmesi. Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research, 7(2), 46-56. (Yayın No: 4699566)
21.Karadeniz Hale,YAĞCI ADEM,TOPKAYA ŞERİFE,YANAR YUSUF (2018). Serological Diagnosis of Several Grapevine Virus Agents in Tokat Province and District. Bitki Koruma Bülteni, 58(2), 103-110., Doi: 10.16955/bitkorb.358330 (Yayın No: 4699795)
22.YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,BELGÜZAR SABRİYE,Eser Irem,Karameşe Ünalan Hatice (2018). Efficacy of Enthomopathogenic Fungus Beauveria bassiana isolates against the two spotted spider mite Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae). APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, (Yayın No: 4693232)
23.BAYSAL EMİNE,ATAY TURGUT,YANAR YUSUF (2018). Efficacy of some local isolates of the fungus Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin on the alfalfa weevil Hypera postica (Gyllenhal) (Coleoptera: Curculionidae) larvae, under laboratory conditions. Egyptian Journal of Biological Pest Control, 28(65), 1-5., Doi: 10.1186/s41938-018-0067-7 (Yayın No: 4360648)
24.Korkmaz Nesrin,Aydın Ali,KARADAĞ AHMET,YANAR YUSUF,Maasoğlu Yelis,Şahin Ertan,TEKİN ŞABAN (2017). New bimetallic dicyanidoargentate(I)-based coordination compounds:Synthesis, characterization, biological activities and DNA-BSAbinding affinities. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and BiomolecularSpectroscopy, 1731007-1022. (Yayın No: 3873086)
25.KEPENEKCİ İLKER,sağlam hayriye didem,oksal E,YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF (2017). Nematicidal activity of Beauveria bassiana (Bals.-Criv) Vuill. against root-knot nematodes on tomato grown under natural conditions. Egyptian Journal of Biological Pest Control, 27(1), 117-120. (Yayın No: 3872911)
26.Korkmaz Fatime,Karca Kübra,ÖZASLAN CUMALİ,YANAR YUSUF,ÖNEN HÜSEYİN (2016). Karpuz Mozaik Virüsü WMV 2 nün Doğal Konukçusu Sicyos angulatus. Turkish Journal of Weed Science, 19(1), 15-17. (Yayın No: 3039814)
27.BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,AYSAN YEŞİM (2016). Tokat İlinde Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığının Yaygınlığı ve Etmenin Clavibacter michiganensis subsp michiganensis Tanılanması. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 33(2), 34-40., Doi: 10.13002/jafag973 (Yayın No: 3038125)
28.YANAR YUSUF,BELGÜZAR SABRİYE,TELCİ İSA (2016). Origanum spp Mentha spp ve Lippia sp Türlerine Ait Uçucu Yağların Clavibacter michiganensis subsp michiganensis ve Botrytis cinerea ya Karşı Antimikrobiyal Etkisi. Turkish Journal of weed Science, 19(1), 18-25. (Yayın No: 3039285)
29.BELGÜZAR SABRİYE,Yılar Melih,YANAR YUSUF,KADIOĞLU İZZET,Doğan Gizem (2016). Thymus vulgaris L Kekik Ekstrakt ve Uçucu Yağının Clavibactermichiganensis subsp michiganensis Üzerine Antibakteriyal Etkisi. Turkish Journal of Weed Science, 19(2), 20-27. (Yayın No: 3038881)
30.Asav Ünal,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF (2016). Determination of biological control potential of the fungus Alternaria alternata Pleosporales Pleosporaceae against the weed Pteridium aquilinum Dennstaedtiales Denstaedtiaceae. Egyption Journal of Biological Pest Control, 26(4), 689-693. (Yayın No: 3036963)
31.ONARAN ABDURRAHMAN,YANAR YUSUF (2016). in vivo and in vitro anti fungal activities of five plant extracts against various plant pathogens. Egyption Journal of Biological Pest Control, 26(2), 405-411. (Yayın No: 3036220)
32.ÇALIŞ ÖZER,YANAR YUSUF (2015). Tokay Yöresinde Kiraz ve Vişne Ağaçlarında Ölümlere Neden Olan Hastalık Etmenlerinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(2), 32-40. (Yayın No: 2257666)
33.Ünal Asav,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF (2015). Trabzon İli Mera Alanlarındaki Önemli Yabancı Ot Türleri Üzerinde BulunanFungal Etmenlerin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(1), 17-22. (Yayın No: 2258201)
34.KARADAĞ AHMET,Aydın Ali,Süreyya Dede,TEKİN ŞABAN,YANAR YUSUF,Çadırcı Bilge Hilal,Soylu Mustafa Serkan,Andaç Ömer (2015). Five novel dicyanidoaurate I based complexesexhibiting significant biological activities synthesis characterization and three crystalstructures. NewJ.Chem., 39(1), 8136-8152., Doi: 10.1039/c5nj01108f (Yayın No: 1552959)
35.KORKMAZ NESRİN,KARADAĞ AHMET,YANAR YUSUF (2014). Synthesis and characterization of two novel dicyanidoargentate I complexes containing N 2 hydroxyethyl ethylenediamine exhibiting significant biological activity. New Journal of Chemistry, 38, Doi: 10.1039/C4NJ00851K (Yayın No: 1079964)
36.Oral Düzdemir, Bedrettin Selvi, Yusuf Yanar, Ahmet Yıldırım (2014). SOURCES OF RESISTANCE IN CHICKPEA CICER ARIETINUM L LAND RACESAGAINST ASCOCHYTA RABIEI CAUSAL AGENT OF ASCOCHYTA BLIGHT DISEASE. Pakistan Journal of Botany, 46(4), 1479-1483. (Yayın No: 1079966)
37.YILAR MELİH,BAYAN YUSUF,AKŞİT HÜSEYİN,ONARAN ABDURRAHMAN,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF (2013). Bioherbicidal Effects of Essential Oils Isolated from Thymus fallax F Mentha dumetorum Schult and Origanum vulgare L. Asian Journal of Chemistry, 25(9), 4807-4811. (Yayın No: 94546)
38.Ünal Asav, İzzet Kadıoğlu, Yusuf Yanar (2013). FIRST REPORT OF ALTERNARIA ALTERNATA CAUSING LEAF BLIGHT OF PTERIDIUM AQUILINUM IN TURKEY. Journal of Plant Pathology, 95(4), 69-69. (Yayın No: 262146)
39.Yusuf Yanar, Sabriye Belgüzar, Resul Gerçekçioğlu (2013). Çilekte Hasat Öncesi Kalsiyum Klorid Uygulamasının Kurşuni Küf Botrytis cinerea gelişimi üzerine etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(1), 46-49. (Yayın No: 119534)
40.Yusuf Yanar, Güngör Yılmaz, Nejdet Kandemir, Sabriye Belgüzer, Yasin Berettin Karan (2013). Bazı patates klonlarının Phytophthora infestans a karşı dayanıklılıklarının belirlenmesi. Tarım Bilimleri araştırma Dergisi, 6(1), 137-142. (Yayın No: 119428)
41.Yusuf Yanar, Sabriye Belgüzar, Dürdane Yanar, Hakan Sönmez (2013). Suppressive Effect of Vermicompost against Bacterial Speck Disease Pseudomonas syringae pv tomato of Tomato. Soil-Water Journal, 2(2), 1707-1712. (Yayın No: 95320)
42.Naif Geboloğlu, Yusuf Yanar, Dürdane Yanar, Sabriye Belgüzar, Perihan Çakmak,Mine Aydın, Necdetin Sağlam (2013). Interaction Between Grafting and Soil Borne Diseases. Soil-Water Journal, 2(2), 1699-1706. (Yayın No: 95281)
43.İzzet Kadıoğlu, Dürdane Yanar, Yusuf Yanar (2013). Developmen of Biological Control in Turkey. Soil-Water Journal, 2(2), 2317-2326. (Yayın No: 95243)
44.Dürdane Yanar, Yusuf Yanar, Naif Geboloğlu (2013). Effectiveness of Bacillus thuringiensis on Bollworm Helicoverpa armigena on tomato in the field conditions. Soil-Water Journal, 2(2), 1693-1698. (Yayın No: 95201)
45.ÇAM HALİT,GÖKÇE AYHAN,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF,DEMİRTAŞ İBRAHİM,Nezhun Gören,Mark Whalon (2012). Bitki ekstraktlarının patates böceği Leptinitarsa decemlinata Coleoptera Chrysomelidae nin farklı dönemleri üzerine mide zehiri ve residüyel toksisite etkileri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 36(2), 249-254. (Yayın No: 119335)
46.YANAR DÜRDANE,GEBOLOĞLU NAİF,YANAR YUSUF,AYDIN MİNE (2011). Effects of different organic fertilizers on yield and fruit quality of indetermined tomato Lycopersicum esculentum. Scientific Research and Essays, 6(17), 3623-3628. (Yayın No: 94501)
47.CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,akgül soner,Keskin Metin,YANAR YUSUF (2011). Effects of shading and covering material application for delaying harvest on gray mold disease severity. AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 10(57), (Yayın No: 2359711)
48.yazıcı Sabriye,YANAR YUSUF,KARAMAN İSA (2011). Evaluation of bacteria for biological control of early blight disease of tomato. African Journal of Biotechnology, 10(9), 1573-1577. (Yayın No: 94452)
49.YANAR YUSUF,KADIOĞLU İZZET,GÖKÇE AYHAN,DEMİRTAŞ İBRAHİM,NEZHUN GÖREN,Mark Whalon (2011). In vitro antifungal activities of 26 plant extracts on mycelia growth of Phytophthora infestans Mont De Bary. African Journal of Biotechnology, 10(14), 2625-2629. (Yayın No: 94350)
50.YANAR YUSUF,GÖKÇE AYHAN,KADIOĞLU İZZET,ÇAM HALİT (2011). In vitro antifungal evaluation of various plant extracts against early blight disease Alternaria solani of potato. African Journal of Biotechnology, 10(42), 8291-8295. (Yayın No: 94468)
51.YANAR YUSUF,ONARAN ABDURRAHMAN (2011). Mycelial compatibility groups and pathogenicity of Sclerotinia sclerotiorum Lib De Bary causal agent of white mold diseaseof greenhouse grown cucumber in Antalya Turkey. African Journal of Biotechnology, 10(19), 3739-3746. (Yayın No: 94400)
52.YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE,GEBOLOĞLU NAİF (2011). Control of powdery mildew Leveillula taurica on tomato by foliar sprays of liquid potassium silicate K2SIO3. African Journal of Biotechnology, 10(16), 3121-3123. (Yayın No: 94415)
53.Abdurrahman Onaran, Yusuf Yanar (2011). Screening bacterial species for antagonistic activities against Sclerotinia sclerotiorum Lib De Bary the causal agent of cucumber white mold disease. African Journal of Biotechnology, 10(12), 2223-2229. (Yayın No: 94438)
54.Naif Geboloğlu, Yusuf Yanar, Dürdane Yanaar, Faruk Akyazı (2011). Role of different rootstocks on yield and resistance for Fusarium oxysporum Verticillium dahlia and Meloidogyne incognita in grafted peppers. Europ. J. Hort. Sci., 76(2), 41-44. (Yayın No: 94373)
55.Yurdagül Şimşek Erşahin,Koray Haktanır,YANAR YUSUF (2009). Vermicompost Suppresses Rhizoctonia Solani Kühn İn Cucumber Seedlings. Journal Of Plant Diseases And Protection, 116(4), 182-188. (Yayın No: 94288)
56.Abdurrahman Onaran, Yusuf Yanar (2009). Türkiye de Sclerotinia sclerotiorum üzerinde yapılan çalışmalar. Türk Bilim Derleme Dergisi, 2(2), 70-75. (Yayın No: 122948)
57.Yusuf Yanar, Resul Gerçekçioğlu (2009). Kalsiyum Klorit Uygulamasının Amasya Misket Elma Çeşidinde Acı benek Oluşumu Üzerine Etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(2), 111-113. (Yayın No: 118624)
58.Abdurrahman Onaran, Yusuf Yanar (2009). Tokat ve Amasya yöresindeseralarda hıyarlarda görülen beyaz çürüklük etmeni Sclerotinia sclerotiorum un yaygınlığı patojenisitesi ve miselyum uyumluluk gruplarının belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(2), 63-68. (Yayın No: 118595)
59.Oral Düzdemir, Yusuf Yanar, Sabriye Yazıcı, Cevdet Akdağ (2008). Nohut Cicer arietinum da bitkide tane verimi ile bazi bitkisel özellikler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(2), 55-61. (Yayın No: 118687)
60.GÖKÇE AYHAN,Mark Whalon,ÇAM HALİT,YANAR YUSUF (2007). Contact And Resıdual Toxıcıtıes Of 30 Plant Extracts To Colorado Potato Beetle Larvae. Archıves Of Phytopathology And Plant Protectıon, 40(6), 441-450. (Yayın No: 94207)
61.GÖKÇE AYHAN,Mark Whalon,ÇAM HALİT,YANAR YUSUF (2006). Plant Extract Contact Toxıcıtıes To Varıous Developmental Stages Of Colorado Potato Beetles Coleoptera Chrysomelıdae. Annals Of Applıed Bıology, 149(149), 197-202. (Yayın No: 94249)
62.YANAR YUSUF,KUTLUK YILMAZ NAZLI DİDE,ERKAN SEMİH (2006). Alternative weed hosts of Beet Necrotic Yellow Vein virus and Beet Soil Borne Virus in North East of Turkey. International Journal of Virology, 2(1), 50-54. (Yayın No: 117645)
63.KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF,ÜNAL ASAV (2005). Allelopathic Effects of Weeds Extracts Against Seed Germination of Some Plants. Journal of Environmental Biology, 26(2), 169-173. (Yayın No: 93939)
64.YANAR YUSUF,YILMAZ GÜNGÖR,Çeşmeli İbrahim,Şinasi Coşkun (2005). Characterisation of Rhizoctonia solani Isolates Collected From Potatoes in North East of Turkey and Screening Potato Cultivars for Resistance to AG 3 Isolate. Phytoparasitica, 33(4), 370-376. (Yayın No: 93990)
65.Yusuf Yanar, Dürdane Yanar, Servet Arslan (2005). Antifungal activity of Turkish propolis against Phytophthora species. Plant Pathology Journal, 4(1), 58-60. (Yayın No: 118447)
66.KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF (2004). Allelopatic effects of plant extracts against seed germination of some weeds. Asian Journal of Plant Science, 3(4), 472-475. (Yayın No: 3187043)
67.Nazlı Dide Kutluk Yılmaz, Yusuf Yanar, Hikmet Günal, Semih Erkan (2004). Effects of soil properties on the occurance of Beet Necrotic Yellow Vein Virus and Beet Soil Borne Virus on sugar bet in Tokat Turkey. Plant Pathology Journal, 3(2), 56-60. (Yayın No: 118485)
68.YANAR YUSUF (2004). Effects of Treating Pepper with Benzothiadiazole Derivative and Non pathogenic Xanthomonas campestris Pathovars on the Level of Disease Caused by sclerotinia sclerotiorum. Plant Pathology Journal, 3(1), 52-55. (Yayın No: 93890)
69.YANAR YUSUF,Sally Miller (2003). Resistance of Pepper Cultivars and Accessions of Capsicum spp to Sclerotinia sclerotiorum. Plant Diseases, 87(87), 303-307. (Yayın No: 94071)
70.KUTLUK YILMAZ NAZLI DİDE,YANAR YUSUF (2001). Study on the Distribution of Beet Necrotic Yellow Vein Virus BNYVV in Sugarbeet Growing Area of Tokat Turkey. The Journal of Turkish Phytopathology, 30(1), 21-25. (Yayın No: 117565)
71.YANAR YUSUF,PATH LİPPS,IW DEEP (1997). Effect of Soil Saturation Duration and Soil Water Content on Root Rot of Maize Caused by Pythium arrhenomanes. Plant Diseases, 81(81), 475-480. (Yayın No: 94020)
72.YANAR YUSUF,ŞAHİN FİKRETTİN,Miller Sally (1996). First report of stem and fruit rot of pepper caused by Sclerotinia sclerotiorum. Plant Disease, 80(3), 342-342. (Yayın No: 117486)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BELGÜZAR SABRİYE,HORUZ SÜMER,AYSAN YEŞİM,YANAR YUSUF (2017). Domateste Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis’in Epifitik Popülasyonunun Belirlenmesinde Uygun Yöntemin Seçimi. The Journal of Turkish Phytopathology, 4689-99. (Yayın No: 3865707)
2.YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE,ERDAL GÜLİSTAN,Yurttaş Fatih (2017). Manisa İli Bağ Alanlarında Karşılaşılan Bitki Koruma Sorunları ve Üretici Bilinç Düzeyi. Turkish Journal of Weed Science, 20(1), 18-26. (Yayın No: 3872996)
3.Durak Hacı,BELGÜZAR SABRİYE,CANGİ RÜSTEM,YANAR YUSUF (2017). Asma Ur Hastalığı Etmeni Rhizobium vitis’in Tokat İli Bağlarında Bulunma Oranı ve Tanılanması. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 6(3), 73-84. (Yayın No: 3873150)
4.Yılmaz Güngör,KANDEMİR NEJDET,YANAR YUSUF,KARAN YASİN BEDRETTİN,KINAY AHMET,Dökülen Şaziye (2016). Patateste farklı ortam ve dönemlerde yapılan melezleme ve melez tohum elde edilmesini etkileyen faktörler. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25(2), 42-48. (Yayın No: 3268205)
5.Asav Ünal,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF (2016). Stemphylium vesicarium Wallr Simmons as fungal pathogen of false helleborine Veratrum album L and it s potential as biocontrol agent. Bitki Koruma Bülteni, 56(4), 399-406. (Yayın No: 3037378)
6.YANAR YUSUF,CANGİ RÜSTEM,Kayhan Özata (2015). Tokat Yöresinde Üretilen Salamuralık Asma Yapraklarında Pestisit Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-A, 267-275. (Yayın No: 2256995)
7.CANGİ RÜSTEM,YANAR YUSUF,Koray Özata (2015). Tokat Yöresinde Üretilen Salamuralık Asma Yapraklarında Bakır Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-A, 261-266. (Yayın No: 2257264)
8.Rüstem Cangi, Yusuf Yanar, Adem Yağcı, Neval Topcu, Seda Sucu, Yağmur Dülgeroğlu (2014). Narince Üzüm Çeşidinin Yapraklarında Farklı Fungusit Uygulamaları ve Salamura Yöntemlerine Bağlı Olarak Fungusit Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(2), 23-30., Doi: 0.13002/jafag724 (Yayın No: 990783)
9.Ünal Asav, İzzet Kadıoğlu, Yusuf Yanar (2014). Trabzon İli ve İlçelerindeki Mera Alanlarındaki Önemli Yabancı Ot Türleri ile Bunların Dağılımları ve Yoğunluklarının Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(1), 32-39. (Yayın No: 122971)
10.Dürdane Yanar, Hüseyin Erdoğan, Yusuf Yanar (2013). Tydeid lerin Acari Tydeoidea Beslenme Alışkanlıkları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(2), 1-5., Doi: 10.13002/jafag301 (Yayın No: 122964)
11.Abdurrahman Onaran, Yusuf Yanar (2012). Antalya ilinin Demre Finike ve Kumluca İşçelerinde Hıyar Yetiştiren Sera İşletmelerinde Çiftçi Uygulamaları Üzerine bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2), 112-121. (Yayın No: 122938)
12.Meral Akalın, Yusuf Yanar, Cevdet Akdağ (2011). Nohut Yanıklık Etmeni Scochyta rabiei ya karşı bazı nohut genotiplerinin reaksiyonlarının belirlenmesi. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1), 21-26. (Yayın No: 118514)
13.İzzet Kadıoğlu, Necla Karaman, Yusuf Yanar (2010). Convolvulus arvensis Tarla sarmaşığı in biyolojik mücadelesinde Erysiphe convolvulu nin potansiyelinin belirlenmesi. Türkiye Herboloji Dergisi, 12(2), 1-10. (Yayın No: 118542)
14.Oral Düzdemir, Cevdet Akdağ, Yusuf Yanar (2007). Bazı nohut Cicer arietinum çeşitlerinin farklı çevrelerde antraknoza Ascochta rabiei dayanıklılıkları ve tane verimleri üzerine bir araştırma. GOÜ Ziraat Fakültesi dergisi, 24(2), 87-97. (Yayın No: 118717)
15.YANAR YUSUF (2005). Tokat İklim koşullarında Sclerotinia sclerotiorum un sclerotium canlılığı üzerine solarizasyonun etkisi. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1), 15-19. (Yayın No: 118819)
16.Nazlı Dide Kutluk, Yusuf Yanar, İzzet kadioğlu, Dürdane Yanar (2005). Tokat İli Elma Bahçelerinde Apple Mosaic Virus ApMV un yayılış durumunun belirlenmesi. OMÜ ziraat Fakültesi Dergisi, 20(3), 12-15. (Yayın No: 118791)
17.Yusuf Yanar, Güngör Yılmaz, Şinasi Coşkun, İbrahim Çeşmeli (2005). Bazı patates çeşitlerinin Rhizoctonia solani nin neden olduğu siyah kabukluluk hastalığına karşı reaksiyonlarının belirlenmesi. GOÜ Ziraat Fakültesi dergisi, 22(2), 19-22. (Yayın No: 118757)
18.Yusuf Yanar, Dürdane Yanar, Osman Ecevit (2004). Bitki Zararlısı Akarlarla Micadelede Entomopatojen Fungusların Önemi. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(2), 93-99. (Yayın No: 122952)
19.Nazlı Dide Kutluk Yılmaz, Yusuf Yanar, Semih Erkan (2003). Funguslarla taşınan Rijit Çubuk Şekilli Virüsler. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(3), 73-79. (Yayın No: 122957)
20.Yusuf yanar, Muhittin Sırma, İzzet Kadıoğlu (2002). Tokat yöresinde domates üretim alanlarında sorun olan fungal etmenlerin belirlenmesi. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1), 5-8. (Yayın No: 118919)
21.Nazlı Dide Kutluk Yılmaz, Yusuf Yanar (2002). Kastamonu İli şeker pancarı üretim alanlarında Şeker Pancarı Nekrotik Sarı Damar Virüsü BNYVV ve Şeker Pancarı Toprak Kaynaklı Virüsü BSBV 2 hastalığının yaygınlığının belirlenmesi. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1), 1-4. (Yayın No: 118867)
22.SIRMA MUHİTTİN,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF (2001). Tokat ili domates ekim alanlarında saptanan önemli yabancı ot türleri rastlanma sıklıkları ve yoğunlukları. Türkiye Herboloji dergisi, 4(1), 39-47. (Yayın No: 118965)
23.Yusuf Yanar, İzzet Kadıoğlu, Nazlı Dide Kutluk, İbrahim Çeşmeli, Ayşin Hangün (2001). Bazı bitki ekstraktlarının farklı bitki patojeni funguslara karşı antifungal etkilerinin belirlenmesi. Türkiye Herboloji Dergisi, 4(1), 58-63. (Yayın No: 119008)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.AKYAZI RANA,YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,SOYSAL METE,Akyol Duygu,Akyazı Faruk (2015). Susceptibility of Polytphagotarsenomus latus Banks Prostigmata Tarsonemidae eggs to isolates of entomopathogenic fungus Beauveria bassiana Bals Vuill. 5 th Entomopathogens and Microbial Control Congress (Poster) (Yayın No:2243660)
2.YANAR DÜRDANE,Kadriye Ateş,YANAR YUSUF,Akyazı Rana,Soy Betül (2015). Evaluation of entomopathogenic fungus isolatesagainst two spotted spidermite Tetranychus urticae Koch Acari Tetranychidae. 5 th Entomopathogen and Microbial Control Congress (Poster) (Yayın No:2244234)
3.Soy Betül,YANAR DÜRDANE,Yalçın Murat,YANAR YUSUF (2015). The effects of entomopathogenic fungus Beauveria bassiana strains against Aphis fabae Scop Hemiptera Aphididae. 5 th Entomopathogens and Microbial Control Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2241130)
4.YANAR YUSUF,Gamze Ciğer,YANAR DÜRDANE,Soy Betül (2015). Efficacy of Beauveria bassiana isolates against rose aphid Macrosiphum rosae L Hemiptera Aphididae. 5 th Entomopathogens Microbial Control Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2241747)
5.KEPENEKCİ İLKER,SAĞLAM HAYRİYE DİDEM,Erçin Oksal,YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF (2015). Nematicidal activity of Beauveria bassiana Bals Criv Vuill against root knot nematode in tomato grown under natural conditions. 5 th Entomopathogen and Microbial Control Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2242933)
6.YALÇIN MURAT,YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,Polat İlker,Öztürk Müslüm (2015). Efficacy of Beauveria bassiana isolates for control of Acanthoscelides obtectus Say Coleoptera Bruchidae. 5 th Entomopathogens Microbial Control Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2242340)
7.karaca Kübra,BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,KARADAĞ AHMET (2016). Antibacterial effects of disiyanido complex against Clavibacter michiganensis subsp michiganensis. 27 TH international scientific-expert congress of agriculture and food industry (Özet Bildiri) (Yayın No:3044923)
8.Karaca Kübra,YANAR YUSUF,BELGÜZAR SABRİYE,KARADAĞ AHMET (2016). Antifungal activities of disiyanido complex against Alternaria alternata. 27 TH International scientific-expert congress of agriculture and food industry (Özet Bildiri) (Yayın No:3045583)
9.YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,Salman Zehra,MEMİŞOĞLU FUNDA,ORUÇ ESEN (2018). PLANT PROTECTION ISSUES ENCOUNTERED IN STRAWBERRY (FRAGARIAVESCA) PRODUCTION AND CONSCIOUS LEVELS OF FARMERS: SİLİFKEDİSTRİCT. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4702262)
10.YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE,Kılınç Mert (2018). DETERMINATION OF THE INSECTICIDAL EFFECT OF SOME LOCALBEAUVERIA BASSIANA ENTOMOPATHOGENIC FUNGUS ISOLATES ON MEALWORM TENEBRIO MOLITOR L.. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4702604)
11.YANAR DÜRDANE,YALÇIN MURAT,YANAR YUSUF (2015). Survey of Entomopathogenic Fungi From Field Soils In Tokat Province Turkey. XVIII.International PlantProtection Congress (Poster) (Yayın No:2233477)
12.YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE,Polat İlker,AKYAZI FARUK (2015). Efficacy of Beauveria bassiana isolates Against Sitophilus oryzae. XVIII.International PlantProtection Congress (Poster) (Yayın No:2233335)
13.YANAR DÜRDANE,Soy Betül,YANAR YUSUF,Yalçın murat (2015). Effective entomopathogenic fungi Beauveria bassiana on Syrista parreyssi Spin Lebidoptera Cephidae undur laboratory conditions. VI. International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges (Özet Bildiri) (Yayın No:2486103)
14.,YANAR DÜRDANEORUÇ ESEN,YANAR YUSUF,KADIOĞLU İZZET (2017). Development of Biopesticides Used in Turkey and in Rest of the World. 6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3918312)
15.BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,EROĞLU ZELİHA,Çetin Merve (2017). Effect of Plant Growth Regulator Rhizobacteria on Casual Organism of Bacterial Wilt Disease in Tomato. 6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3917075)
16.ÇAM HALİT,YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,Öztürk Müslüm,Kılınç Mert (2017). Potential of the Entomopathogenic Fungus Beauveria bassiana as a Biological Control Agent against Sitophilus granarius (L.) (Coleoptera: Curculionidae). 6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3915718)
17.YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE,ATAY TURGUT,Çankaya Mahmut,Baysal Emine (2017). Effects of Entomopathogenic Fungi Beauveria bassiana Isolates on Colarado Potato Beetle [Leptinotarsa decemlineata (Say)] (Coleoptera: Chrysomelidae). 6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3915899)
18.ATAY TURGUT,Baysal Emine,YANAR YUSUF (2017). Evaluation of 14 Entomopathogenic Fungi Isolates against Gonioctena fornicata (Brüggeman) (Coleoptera: Chrysomelidae) Adults under Laboratory Conditions. 6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3916316)
19.Farooq Shahid,KADIOĞLU İZZET,YANAR YUSUF (2017). Moving towards Field Applicability: Applications of GIS in Entomopathogenic and Microbial Control Research. 6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3916596)
20.YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,Polat İlker (2017). Efficacy of Entomopathogenic Fungi against Acanthoscelides obtectus (Say) (Coleoptera: Bruchidae) under Laboratory Conditions. 6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3916863)
21.ATAY TURGUT,YANAR DÜRDANE,Öztürk Sait,YANAR YUSUF (2017). Efficacy of Entomopathogenic Fungus Beauveria bassiana Bals. (Vuill) against Granary Weevil [Stophilus granarius (L.) (Coleoptera: Curculionidae)] Under Laboratory Condi. 6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3917287)
22.BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,EROĞLU ZELİHA,Ciner İbrahim (2017). Tomato Growth and Tomato Bacterial Wilt Disease as Effected by Plant Growth Regulator Rhizobacteria under In vivo Conditions. 6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3918516)
23.YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,Demir Büşra,Doğan Mehmet Kerim,Özyiğit Çiğdem (2017). Biocontrol Potential of Entomopathogenic Fungus Beauveria bassiana against Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae. 6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3918737)
24.ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE (2017). AWARENESS LEVEL OF CHERRY PRODUCES FOR PESTICIDES USEIN TOKAT PROVINCE. Central Anatolia Region 3rd Agriculture and Food Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3914622)
25.Özyiğit Çiğdem,YANAR YUSUF,BUDAK YAKUP,Özbek Oğuz (2017). ANTİFUNGAL EVALUATİON OF LAVENDERMETHANOLEXTRACT İNCONTROLLİNGPLANTPATHOGENİCFUNGİ. Central Anatolia Region 3rd Agriculture and Food Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3914788)
26.ATAY TURGUT,YANAR DÜRDANE,Baysal Emine,YANAR YUSUF (2017). PATHOGENICITY OF ENTOMOPATHOGENIC FUNGUS BEAUVERIABASSIANA BALS. (VUILL) ISOLATES AGAINST GONIOCTENAFORNICATA (BRUGGEMAN) (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE). Central Anatolia Region 3rd Agriculture and Food Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3914945)
27.YANAR YUSUF,BELGÜZAR SABRİYE,YANAR DÜRDANE (2016). EVALUATION OF ANTI FUNGAL EFFECTS OF PROPOLIS EXTRACTS. VII international scientific agriculture symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3046037)
28.YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,ATAY TURGUT,Yalçın Murat,Beldek Orhan (2016). EFFECTS OF 18 LOCAL BEAUVARIA BASSIANA BALSAMO VUILLEMIN ENTOMOPATHOGEN FUNGI ISOLATES ON PINK CORN BORER SESAMIA CRETICA LED UNDER LABORATORY CONDITIONS. VII international scientific agriculture symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3046718)
29.BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,Çetin Merve,Özyiğit Çiğdem (2017). Determination of Antibacterial Activities of Some Plant Extracts Against Clavibacter michiganensis Subsp. michiganensis and Pseudomonas syringae Pv. tomato. Ecology 2017 International Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3913140)
30.TOPKAYA ŞERİFE,YANAR YUSUF (2017). Determination of Viruses in Pepper Growing Areas of Tokat Province. Ecology 2017 International Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3913248)
31.YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,Öztürk Müslüm,ÇAM HALİT,Polat İlker (2017). Effects of Beauveria bassiana Isolates on Trogoderma granarium Everts.. Ecology 2017 International Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3913355)
32.ATAY TURGUT,YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF (2017). Effects of Entomopathogenic Fungus Isolates Against Gonioctena fornicata (Brüggeman) (Coleoptera: Chrysomelidae) Under Laboratory Conditions. Ecology 2017 International Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3913456)
33.YANAR YUSUF,Özyiğit Çiğdem,Öksüz Atilla,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2017). Evaluation of Antifungal Activity of Saponaria officinalis Extracts Against Filamentous Fungi. Ecology 2017 International Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3913583)
34.BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,Öksüz Atilla,Özyiğit Çiğdem (2017). Evaluation of Antimicrobial Effect of Oriental Arborvita (Thuja orientalis). Ecology 2017 International Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3913734)
35.Özyiğit Çiğdem,YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE,ARSLAN SERVET (2017). In Vitro and In Vivo Antifungal Activity of Propolis Extract Against Penicillium digitatum. Ecology 2017 International Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3913884)
36.YANAR YUSUF,BELGÜZAR SABRİYE,Özyiğit Çiğdem,Öksüz Atilla,KADIOĞLU İZZET (2017). In Vitro Antifungal Activity of Banana Stem’s Aqueous Extract against Some Phytopathogenic Fungi. Ecology 2017 International Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3914102)
37.ARSLAN SERVET,YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,ARSLAN HABİBE SEMA (2017). Antibacterial Activity of Propolis From Different Locality of Turkey. IASTEM International Conferance (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3919247)
38.BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,EROĞLU ZELİHA (2016). Determination of antibacterial activities of propolis extracts. VII international scientific agriculture symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3046429)
39.Karadeniz Hale,Yağcı Adem,TOPKAYA ŞERİFE,YANAR YUSUF (2016). Tokat İli Bağ Alanlarında Görülen Virüs Hastalıklarının Serolojik Olarak Belirlenmesi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3083038)
40.BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,eroğlu Zeliha (2016). Tokat İli Biber Üretim Alanlarında Bakteriyel Yaprak Lekesi Hastalığının Belirlenmesi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3083254)
41.BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,TOPKAYA ŞERİFE (2016). Tokat İline Sebze Fideleri ile Gelen Hastalık Etmenlerinin Tespiti. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3083459)
42.Öksüz Atilla,BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,Özyiğit Çiğdem,Demir Büşra (2016). 3 Furan 2 Yl 1 Phenyl 5 P Tolyl 4 5 Dihydro 1H Pyrazole MaddesininAntimikrobiyal Etkisi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3083800)
43.Korkmaz Fatime,TOPKAYA ŞERİFE,YANAR YUSUF (2016). Tokat İlinde Kabakgil Üretim Alanlarında Enfeksiyon Oluşturan VirüslerinBelirlenmesi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3084218)
44.BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,Öksüz Atilla,Özyiğit Çiğdem (2016). Farklı Propolis Ekstraktlarının Clavibacter michiganensis subsp michiganensis vePseudomonas syringae pv tomato Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3084853)
45.KADIOĞLU İZZET,Doğan Gizem,Yıldırım Mustafa,Ciğer Ümmü,Yılar Melih,YANAR YUSUF (2016). Ecballium elaterium L A Rich Meyve Suyunun Allelopatik ve Antifungal Etkisi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3085566)
46.Karaca Kübra,BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,KARADAĞ AHMET (2016). Disiyanido Bileşiklerinin Antibakteriyal Etkisi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3082431)
47.Karaca Kübra,YANAR YUSUF,BELGÜZAR SABRİYE,KARADAĞ AHMET (2016). Bimetalik Ciyanido Komplekslerinin Rhizoctonia solani ve Fusarium oxysporum f sp lycopersici ye Karşı In vitro Antifungal Etkisi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3085128)
48.Durak Hacı,BELGÜZAR SABRİYE,CANGİ RÜSTEM,YANAR YUSUF (2016). Tokat İli Bağlarında Asma Ur Hastalığının Rhizobium spp Tanılanması. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3084435)
49.YANAR YUSUF,BELGÜZAR SABRİYE,YANAR DÜRDANE,Öksüz Atilla,Özyiğit Çiğdem (2016). Farklı Bölgelere Ait Propolis Ekstraktlarının Antifungal Etkileri. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3082731)
50.Soy Betül,YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,Demirözer Ozan,Öztürk Müslüm (2016). Laboratuvar Koşullarında Entomopatojen Fungusların Craesus septentrionalis L Hymenoptera Tenthredinidae a Karşı Etkinliği. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3082106)
51.Ateş Kadriye,YANAR DÜRDANE,Çakar Tuğba,YANAR YUSUF,Kılıç Mert,Tekin Murat (2016). Laboratuvar Koşullarında Entomopatojen Fungusların Tetranychus urticae Koch Acari Tetranychidae ye Karşı Etkinliği. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3081796)
52.Polat İlker,YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,Topçu Elif,Dalkıran Emre (2016). Bazı Entomopatojen Fungus İzolatlarının Buğday Biti Sitophilus granarius L ÜzerineEtkisi. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3081417)
53.Yalçın Murat,YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF (2016). Laboratuvar Koşullarında Entomopatojen Fungusların Sitophilus oryzae L Coleoptera Curculionidae ye Karşı Etkinliği. Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3081084)
54.YAVUZ ASLI,ONARAN ABDURRAHMAN,YANAR YUSUF (2018). Antifungal Activity Of Leaf Extract Of Ceratonia Siliqua L. Plant Against Plant Pathogenic Fungi. 4 th International Agriculture Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4704991)
55.Yusuf Yanar, Sally A Miller (2018). Occurance of Sclerotinia sclerotiorum on pepper Capsicum annum in Ohio. Phytopathology Meeting (Özet Bildiri) (Yayın No:123047)
56.Yusuf yanar, Sally A miller (2018). Fusarium crown and root rot in processing tomatoes. 11 th Annual Tomato Disease Workshop (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:123036)
57.Güngör Yılmaz, Yusuf Yanar, Yasin Bedrettin Karan, Hatice Okur (2018). Effects of vine killing on yield quality and storage characteristics of potato Solanum tuberosum cultivars. Proceedin of the Potato Agrophysiology (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:122996)
58.Yusuf Yanar, Güngör Yılmaz, Yasin Bedrettin Karan (2018). Effects of planting date on seed potato production and early blight Alternaria solani disease severity. Proceeding of the potato agrophysiology (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:123003)
59.Yurdagül Şimşek Erşahin, Koray Haktanır, Yusuf Yanar, İzzet Kadıoğlu (2018). Biomass production fecundity rate and mortality of Eidenia fetida Lumbricidae as affected by kind of organic waste. 18 th International Soil Meeting (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:123017)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.YILMAZ GÜNGÖR,YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE (2006). TOKAT YÖREİNDE TOHUMLULUK PATATES ÜRETİM POTANSİYELİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. IV. ULUSAL PATATES KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2363543)
2.Güngör Yılmaz, Yusuf Yanar, İsa Telci (2006). Tokat Artova koşullarında virüs ve virüs benzeri hastalık etmenlerinin tohumluk patates üretimi üzerine etkileri. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:399534)
3.Halit Çam, Ayhan Gökçe, Yusuf Yanar, İzzet Kadıoğlu (2006). Entomopatojen fungus Beauveria bassiana nın patates böceği Leptinotarsa decemlinata üzerine etkisi. Türkiye 5. Biyolojik mücadele kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:399325)
4.Oral Düzdemir, Yusuf Yanar, Bedrettin Selvi, Ahmet Yıldırım (2006). Tokay yöresinde yetiştirilen yerel nohut genotiplerinin yanıklık hastalığına karşı reaksiyonlarının belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:398886)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Patates Tarımı (2018)., YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE, Hürriyet Matbaası, Editör: Fikret Akınerdem, ISBN: 9786056865503, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4701196)
2.Patates Tarımı (2018)., YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF, Hürrüyet Matbaası, Editör: Fikret Akınerdem, ISBN: 9786056865503, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4701269)
3.Bitki Besleme (2012)., Yusuf yanar, Dürdane Yanar, Şefik Tüfekçi, Sezer Şahin, Pelin-Ofset Matbaacılık, Editör: Mehmet Rüştü Karaman, Sayfa Sayısı: 1066, ISBN: 978-605-87103-2-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 94914)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Bazı Patates Genotiplerinin Verim, Kalite ve Alternaria’xxya Dayanıklık Bakımından Degerlendirilmesi/TAGEM/17/A07/PO4/01 /02, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017-31.12.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.ANKARA İLİ AYÇİÇEĞİ EKİM ALANLARINDAKİ YABANCI OT TÜRLERİNİN YAYGINLIĞI VE YOĞUNLUĞU İLE ÖNEMLİ TÜRLER ÜZERİNDEKİ FUNGAL PATOJENLERİN BİYOLOJİK MÜCADELEDE KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2014-31.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Tokat İlinde örtü altında biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması üzerinde çalışmalar, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2019-31.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Domates ve biber yetiştiriciliğinde faydalı bakterilerin kullanımı, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2019-31.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Tokat’ta meyve suyu ve salça fabrikalarının atıklarından elde edilecek kompostun sebze yetiştiriciliğinde kullanım olanaklarının belirlenmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2019-31.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.Üretici Koşullarında Kalıntısız Tokat Yaprağı Üretimi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2019-31.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.Salamuralık Tokat Yaprağında Pestisit Kalıntı Problemine Yönelik Alternatif Mücadele Programı, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2018-31.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
8.Sera Koşullarında Entomopatojen Fungus Afit ve Kırmızı Örümcek Üzerine Araştırma (Alt başlık: Seralarda Biyolojik Mücadele Etmenlerinin Kırmızı Örümceklerin Mücadelesinde Kullanımı), Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
9.Salamuralık Tokat Yaprağında Pestisit Kalıntı Problemine Yönelik Alternatif Mücadele Programı, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2017-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
10.Tokat İli Orman Alanlarından İzole Edilen Entomopatojen Fungusların Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata (Say)) (Coleoptera: Chrysomelidae)’ne Etkisinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.04.2015-31.10.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
11.Tokat Yöresinde Sebze Fidelerinde Görülen Hastalıkların Belirlenmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 20.01.2017-30.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
12.Sera Koşullarında entamopatojen funguslarla afit ve kırmızı örümcek mücadelesi üzerine araştırmalar, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 15.01.2016-30.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
13.Tokat Yöresinde Sebze Fidelerinde Görülen Hastalıkların Belirlenmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2015-30.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
14.Tokat İli Topraklarında Entomopatojen Fungusların Belirlenmesi ve Etkinlikleri Üzerine Araştırmalar, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2015-30.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
15.Tokat Yöresinde Sebze Fidelerinde Görülen Hastalıkların Belirlenmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 20.01.2018-30.11.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
16.Bazı Entomopatojen Fungus İzolatlarının, Yonca Yaprak Böceği, [Gonioctena fornicata (Brüggeman) (Coleoptera: Chrysomelidae)] ve Yonca Hortumlu Böceği, [Hypera postica (Gyllenhal) (Coleoptera: Curculionidae)]’ne Karşı Etkinliklerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.04.2015-30.10.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
17.İN VİTRO ve İN VİVO KOŞULLARDA ÇİLEKLERDE SORUN OLAN TOPRAK KAYNAKLI FUNGAL PATOJENLERE KARŞI BAZI BİTKİ EKSTRAKTLARININ ANTİFUNGAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 03.05.2016-29.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
18.Patates böceği Leptinotarsa decemlineata (say) (Coleoptera:Chrysomelidae) mücadelesinde bazı entomopatojenik nematod ve fungusların kullanım olanakları, -Tübitak 1001, Araştırmacı, 03.07.2014-28.05.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
19.Tokat İli Bağlarında Asma Ur Hastalığının Agrobacterium spp Belirlenmesi ve Tanılanması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.02.2015-26.09.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
20.Karadeniz Bölgesinde, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2012-20.06.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
21.Domates Bakteriyel Kanser ve Solgunluk Hastalığına Dayanıklı M3 9 ve M3 15 Mutant Domates Bitkisinde Haritalama Çalışmaları, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.10.2014-16.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
22.Tokat Yöresinde Sebze Fidelerinde Görülen Hastalıkların Belirlenmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 08.01.2016-15.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
23.Üstün Özelliklere Sahip Patates GenotipleriKullanılarak Melez Klonların Elde Edilmesi ve Bazı Yerel Patates Çeşitlerinin Islahı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.03.2014-15.03.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
24.Patates Böceği Leptinotarsa decemlineata Say Coleoptera Chrysomelidae Mücadelesinde Bazı Entomopatojenik Nematod ve Fungusların Kullanım Olanakları, TÜBİTAK PROJESİ, 11.04.2017-14.08.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
25.Tokat Yöresinde Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığı Etmeni Clavibakter michiganensisin Tanılanması Ve Epidemiyolojisi Üzerine Araştırmalar, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 22.09.2011-09.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
26.Disiyanido gümüş 1 içeren koordinasyon bileşiklerinin antimikrobiyal aktiviteleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 03.11.2014-03.11.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
27.Tokat ilinde kabakgil yetiştiricilik alanlarında olan virüslerin belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 03.11.2014-03.11.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
28.Farklı vermikompost ekstractlarının Domateste Fusarium oxysporum f sp Radicis lycopersici yi baskılama etkisinin belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Devam Ediyor) (ULUSAL)
29.Üstün Özelliklere Sahip Patates Genotipleri Kullanılarak Melez Klonların Elde edilmesi ve Bazı yerel patates çeşitlerinin Islahı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Devam Ediyor) (ULUSAL)
30.Organik Sebze Yetiştiriciliği Hibe Projesi Koyulhisar Sivas, Avrupa Birliği, Eğitmen (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
31.Kadın istihdamını destekleme hibe projesi Kadışehri projesi, Avrupa Birliği, Eğitmen (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
32.Bazı bitki ekstraktlar, BAP, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSAL)
33.Bodus elme yetiştiriciliğinde güneş enerjili akıllı damla sulama sistemi tasarımlı sürdürülebilir entegre yöntemlerin geliştirilmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı)
34.Vermikest ve vermikest hümik fraksiyonlarının hıyar kök ve gövde çürüklüğü etmenleri Rhizoctonia solani ve Fusarium oxysporum f sp cucumerinum üzerindeki baskılama etkisinin belirlenmesi, BAP, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSAL)
35.Antalya Yöresinde Serada Yetiştirilen Hıyarlarda Görülen Beyaz Çürüklük Etmeni Sclerotinia sclerotiorum Lib De Bary un Yaygınlığı Tanılanması Miselyum Uyumluluk Grupları Patojenitesi ve Biyolojik Kontrolünün Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar , BAP, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSAL)
36.Ankara İli Ayçiçeği Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Yaygınlığı ve Bunların Üzerindeki Fungal Patojenlerin Biyolojik Mücadele Potansiyellerinin Araştırılması, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı (Devam Ediyor)
37.Tokat Yöresinde Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığı Etmeni Clavibacter michiganensis subsp michiganensis nin Tanılanması ve Epidemiyolojisi Üzerine Araştırmalar, BAP, Proje Koordinatörü (Devam Ediyor) (ULUSAL)
38.Bazı Mikrobiyal Ajanların Domates Erken Yanıklık Hastalık Etmeni Alternaria solani Ell and G Martin Sor ye Karşı Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar, BAP, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSAL)
39.Tokat ve Yöresinde Bulunan Nohut Cicer arietinum L Genotiplerinin Toplanarak Antraknoza Ascochyta rabiei Dayanımlarının Belirlenmesi, BAP, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSAL)
40.Kelkit Vadisi Topraklarında Entomopatojen Fungusların Belirlenen ve Etkinlikleri Üzerine Araştırmalar, BAP, Proje Koordinatörü (Devam Ediyor) (ULUSAL)
41.Farklı toprak özellikleri ile toprak kaynaklı virüs hastalıklarının interaksiyonlarının şeker pancarı verimi üzerine etkileri, BAP, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSAL)
42.Tarımda iyi uygulamalar ve moderin kapama meyve bahçesi tesisi çiftçi eğitimi projesi, Avrupa Birliği, Eğitmen (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
43.Bitki Ekstraktlarının Patates Böceği Erken Yanıklık ve Geç Yanıklık Hastalık Etmenleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi , TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
44.Ülkesel Patates Tohumluk Üretim Sisteminin Geliştirilmesi , TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
45.Kuzey Geçit Bölgesi Nohut Cicer arietinum L Tarımının Ekonomik Potansiyelinin Saptanması ve Yerel Çeşitler ile Yabani Formlarının Toplanarak Tarımsal Özellikleri ve Antraknoza Ascochyta rabiei a Dayanımlarının Belirlenmesi , TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
46.Bazı Patates Melezlerinden Yeni Klonların Seçimi ve Başçiftlik Yerel Patates Çeşidinin Moleküler Karakterizasyonu , TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

1996-1997Research AssistantThe Ohio State University, Research
1987-1992Arş.Gör.Cumhuriyet Üniversitesi Tokat Ziraat Fakültesi, Eğitime katkı