GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

İBRAHİM BAYRAMž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ İbrahim BAYRAM

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ibrahim.bayram@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İlahiyat Fakültesi 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Marmara Üniversitesi (2008- 2014)

İlahiyat Fakültesi - Temel İslam Bilimleri Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Marmara Üniversitesi (2000- 2007)

İlahiyat Fakültesi - Temel İslam Bilimleri Bölümü

LİSANS, Marmara Üniversitesi (1996- 2000)

İlahiyat Fakültesi -

TEZLER

DOKTORA, "Son Devir Osmanlı Şeyhülislâmlarından Mustafa Sabri Efendi Nin Dinî Düşüncesi", Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2014

YÜKSEK LİSANS, "Hâfizuddîn Muhammed El-Bezzâzî Hayatı Ve El-Fetâvâ Adlı Eseri Işığında Fıkhî Görüşleri", Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2007

YABANCI DİLLER

İngilizce

Arapça

TEMEL ALAN BİLGİSİ

İlahiyat Temel Alanı - Temel İslam Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi(2015- 2015)


İdari Görevler

verdiği dersler

Yeni İlm-İ Kelam, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Kelam Kaynakları, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Sistematik Kelam, Lisans, (2017-2018)

Günümüz Kelam Problemleri, Lisans, (2016-2017)

Klasik Kelam Metinleri, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Kelam Kaynakları, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Yeni İlm-İ Kelam, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Kelam Tarihi, Lisans, (2016-2017)

Sistematik Kelam, Lisans, (2016-2017)

Kelam Tarihi, Lisans, (2015-2016)

İslam İnanç Esasları, Lisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BAYRAM İBRAHİM, (2016). "Muhammed Ferîd Vecdî Nin Mucizelere Bakışı", İmad, 1(4), 612-642. (Yayın No: 2892144) [SCI-Expanded]

BAYRAM İBRAHİM, (2014). "Mustafa Sabri Efendi Nin Mahmûd Şeltût Un Hz Îsâ Nın Ref Ve Nüzûlü Hakkındaki Fetvasına Eleştirileri", İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, 1(1), 109-135. (Yayın No: 1370630) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BAYRAM İBRAHİM, (2017). "Teşeyyu‘ İle İtham Olunan Necmüddin Et-Tûfî’Nin Şia’Nın İmamet Anlayışına Bakışı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(2), 161-189. (Yayın No: 3886510)

BAYRAM İBRAHİM, (2017). "Ebussuûd Efendi’Nin Hidayet-Dalâlet Anlayışı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(1), 115-144. (Yayın No: 3882478)

BAYRAM İBRAHİM, (2017). "Zeydiyye Fırkası’Xxnın Mehdilik Anlayışı", E-Makalat, 10(2), 353-388. (Yayın No: 3881859)

BAYRAM İBRAHİM, (2016). "Kerrâmiyye Mezhebinin İman Anlayışı", Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0(40), 115-146. (Yayın No: 3883068)

BAYRAM İBRAHİM, (2016). "Ebu Ya’La El-Ferrâ’Xxnın Bilgi Teorisi", E-Makâlât, 9(2), 233-269. (Yayın No: 3883647)

BAYRAM İBRAHİM, (2015). "Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır In Mucizelere Bakışı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(2), 77-102. (Yayın No: 2256018)

BAYRAM İBRAHİM, (2015). "Hüseyin Kâzım Kadri Nin İman Amel İlişkisi Hakkındaki Görüşlerinin Tahlili", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(2), 77-102. (Yayın No: 2256153)

BAYRAM İBRAHİM, (2015). "İslam Düşüncesinde Nübüvvetin Vehbîliği Kesbîliği Meselesi", Gaziosmanpa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(1), 169-198. (Yayın No: 2255713)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BAYRAM İBRAHİM (2017). Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu. Uluslararası Amasyalı Alimler Sempozyumu 21-22 Nisan 2017 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3888809)

BAYRAM İBRAHİM (2017). Mustafa Sabri Efendi’nin Bilgi Teorisinde Akıl-Duyu Mukayesesi. Mustafa Sabri efendi’xxnin (1869-1954) İslâm Düşüncesine ve Yeni Kelâm Çalışmalarına Katkısı (Özet Bildiri) (Yayın No:3887720)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ibrahim.bayram@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2008-2014
Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Son Devir Osmanlı Şeyhülislâmlarından Mustafa Sabri Efendi Nin Dinî Düşüncesi
Yüksek Lisans
2000-2007
Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Hâfizuddîn Muhammed El-Bezzâzî Hayatı Ve El-Fetâvâ Adlı Eseri Işığında Fıkhî Görüşleri
Lisans
1996-2000
Marmara Üniversitesi
İlahiyat FakültesiAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2015-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)SİSTEMATİK KELAMTürkçe24
(2016-2017)GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİTürkçe2
(2016-2017)KELAM TARİHİTürkçe24
(2016-2017)SİSTEMATİK KELAMTürkçe24
(2015-2016)KELAM TARİHİTürkçe12
(2015-2016)İSLAM İNANÇ ESASLARITürkçe24
Yüksek Lisans
(2017-2018)YENİ İLM-İ KELAMTürkçe3
(2017-2018)KELAM KAYNAKLARITürkçe3
(2016-2017)KLASİK KELAM METİNLERİTürkçe3
(2016-2017)KELAM KAYNAKLARITürkçe3
(2016-2017)YENİ İLM-İ KELAMTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.BAYRAM İBRAHİM (2016). Muhammed Ferîd Vecdî nin Mucizelere Bakışı. İMAD, 1(4), 612-642. (Yayın No: 2892144)
2.BAYRAM İBRAHİM (2014). MUSTAFA SABRİ EFENDİ NİN MAHMÛD ŞELTÛT UN HZ ÎSÂ NIN REF ve NÜZÛLÜ HAKKINDAKİ FETVASINA ELEŞTİRİLERİ. İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, 1(1), 109-135. (Yayın No: 1370630)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BAYRAM İBRAHİM (2017). TEŞEYYU‘ İLE İTHAM OLUNAN NECMÜDDİN ET-TÛFÎ’NİN ŞİA’NIN İMAMET ANLAYIŞINA BAKIŞI. Gaziosmanpaşa Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, 5(2), 161-189. (Yayın No: 3886510)
2.BAYRAM İBRAHİM (2017). EBUSSUÛD EFENDİ’NİN HİDAYET-DALÂLET ANLAYIŞI. Gaziosmanpaşa Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, 5(1), 115-144. (Yayın No: 3882478)
3.BAYRAM İBRAHİM (2017). Zeydiyye Fırkası’xxnın Mehdilik Anlayışı. e-makalat, 10(2), 353-388. (Yayın No: 3881859)
4.BAYRAM İBRAHİM (2016). Kerrâmiyye Mezhebinin İman Anlayışı. Ondokuz mayıs Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, 0(40), 115-146. (Yayın No: 3883068)
5.BAYRAM İBRAHİM (2016). Ebu Ya’la el-Ferrâ’xxnın Bilgi Teorisi. e-Makâlât, 9(2), 233-269. (Yayın No: 3883647)
6.BAYRAM İBRAHİM (2015). Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır ın Mucizelere Bakışı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(2), 77-102. (Yayın No: 2256018)
7.BAYRAM İBRAHİM (2015). Hüseyin Kâzım Kadri nin İman Amel İlişkisi Hakkındaki Görüşlerinin Tahlili. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(2), 77-102. (Yayın No: 2256153)
8.BAYRAM İBRAHİM (2015). İslam Düşüncesinde Nübüvvetin Vehbîliği Kesbîliği Meselesi. Gaziosmanpa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(1), 169-198. (Yayın No: 2255713)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BAYRAM İBRAHİM (2017). Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu. Uluslararası Amasyalı Alimler Sempozyumu 21-22 Nisan 2017 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3888809)
2.BAYRAM İBRAHİM (2017). Mustafa Sabri Efendi’nin Bilgi Teorisinde Akıl-Duyu Mukayesesi. Mustafa Sabri efendi’xxnin (1869-1954) İslâm Düşüncesine ve Yeni Kelâm Çalışmalarına Katkısı (Özet Bildiri) (Yayın No:3887720)