GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

DEMİRHAN ÇITAKž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Demirhan ÇITAK

Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

demirhan.citak@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Kimya Bölümü 

Anabilim Dalı

Analitik Kimya Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2006- 2010)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Pamukkale Üniversitesi (2003- 2006)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya Bölümü

LİSANS, Pamukkale Üniversitesi (1998- 2003)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Katı Faz Ekstraksiyonu, Birlikte Çöktürme Ve Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu İle Bazı Metallerin Zenginleştirilmesi Ve Türlemesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2010

YÜKSEK LİSANS, "Zeytinyağı Ve Pirina Yağındaki Bap Kirliliğinin Hplc İle Tespiti", Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı - Kimya

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Kimya Bölümü/ Analitik Kimya Anabilim Dalı, (2015- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Kimya Bölümü/ Analitik Kimya Anabilim Dalı, (2007- 2015)


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Analitik Kimya Anabilim Dalı, (2015- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Çözelti Kimyası, Lisans, (2017-2018)

Kimyasal Analizlerde Örnek Hazırlama Teknikleri, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Enstrumantal Analiz Laboratuvarı, Lisans, (2017-2018)

Atomik Spektroskopi, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Mikroekstraksiyon Yöntemleri, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Temel Kimya I, Lisans, (2017-2018)

Analitik Kimya Iı, Lisans, (2016-2017)

Temel Kimya Iı, Lisans, (2016-2017)

Temel Kimya I, Lisans, (2016-2017)

Analitik Kimyanın Temelleri I, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Çevre Kimyasında Modern Konular, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Atomik Spektroskopi, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Mikroekstraksiyon Yöntemleri, Lisans, (2016-2017)

Temel Kimya I, Lisans, (2016-2017)

Enstrümantal Analiz Laboratuvarı, Lisans, (2016-2017)

Analitik Kimya I, Lisans, (2016-2017)

Mikroekstraksiyon Yöntemleri, Yüksek Lisans, (2015-2016)

Kimyada İstatistiksel Değerlendirmeler, Yüksek Lisans, (2015-2016)

Temel Kimya 1, Lisans, (2015-2016)

Temel Kimya 1, Lisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ullah Naeem,TÜZEN MUSTAFA,Kazi Tasneem Gul,ÇITAK DEMİRHAN, (2016). "Dispersive İonic Liquid Microextraction Of Aluminium From Environmental Water Samples By Effervescent Generation Of Carbon Dioxide", International Journal Of Environmental Analytical Chemistry, 96(8), 729-738., Doi: 10.1080/03067319.2016.1196884 (Yayın No: 3067020) [SCI-Expanded]

ullah Naeem,TÜZEN MUSTAFA,Kazi Tasneem Gul,ÇITAK DEMİRHAN, (2016). "A New Green Switchable Hydrophobic Hydrophilic Transition Dispersive Solid Liquid Microextraction Of Selenium İn Water Samples", Anal. Methods, 8(13), 2756-2763., Doi: 10.1039/c6ay00278a (Yayın No: 2817277) [SCI-Expanded]

ÇITAK DEMİRHAN,TÜZEN MUSTAFA, (2016). "Solidified Floating Organic Drop Microextraction For Speciation Of Se Iv And Se Vı İn Water Samples Prior To Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Detection", Turkısh Journal Of Chemıstry, 401012-1018., Doi: 10.3906/kim-1606-16 (Yayın No: 3066208) [SCI-Expanded]

ÇITAK DEMİRHAN,TÜZEN MUSTAFA, (2015). "Ultrasonication İonic Liquid Based Dispersive Liquid Liquid Microextraction Of Palladium İn Water Samples And Determination Of Microsampler System Assisted Faas", Desalination And Water Treatment, 53(10), 2686-2691., Doi: 10.1080/19443994.2013.868838 (Yayın No: 2404282) [SCI-Expanded]

Ullah Naeem,Kazi Tasneem Gul,TÜZEN MUSTAFA,Shah Faheem,Afridi Hassan Imran,ÇITAK DEMİRHAN, (2014). "Development Of A New Green Non Dispersive İonic Liquid Microextraction Method İn A Narrow Glass Column For Determination Of Cadmium Prior To Couple With Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry", Analytica Chimica Acta, 81259-64., Doi: 10.1016/j.aca.2013.12.034 (Yayın No: 1138264) [SCI-Expanded]

Ullah Naeem,Tuzen Mustafa,Tasneem Gul Kazi,ÇITAK DEMİRHAN,SOYLAK MUSTAFA, (2013). "Pressure Assisted Ionic Liquid Dispersive Microextraction Of Vanadium Coupled With Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry", Journal Of Analytical Atomic Spectrometry, 28(9), 1441-1445. (Yayın No: 104600) [SCI-Expanded]

Wadhwa Sham Kumar,Kazi Tasneem Gul,Afridi Hassan Imran,TÜZEN MUSTAFA,ÇITAK DEMİRHAN, (2013). "Arsenic İn Water Food And Cigarettes A Cancer Risk To Pakistani Population", Journal Of Environmental Science And Health, Part A, 48(14), 1776-1782., Doi: 10.1080/10934529.2013.823332 (Yayın No: 1138235) [SCI-Expanded]

ÇITAK DEMİRHAN,TÜZEN MUSTAFA, (2013). "Separation And Determination Of Copper İn Bottled Water Samples By Combination Of Dispersive Liquid Liquid Microextraction And Microsample Introduction Flame Atomic Absorption Spectrometry", Journal Of Aoac International, 96(6), 1435-1439., Doi: 10.5740/jaoacint.12-084 (Yayın No: 1138244) [SCI-Expanded]

ÇITAK DEMİRHAN,SİLİCİ SİBEL,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA, (2012). "Determination Of Toxic And Essential Elements İn Sunflower Honey From Thrace Region Turkey", International Journal Of Food Science And Technology, 47(1), 107-113. (Yayın No: 104462) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,TÜZEN MUSTAFA,ÇITAK DEMİRHAN, (2012). "Equilibrium Thermodynamic And Kinetic Studies On Biosorption Of Mercury From Aqueous Solution By Macrofungus İ Lycoperdon Perlatum İ Biomass", Separation Science And Technology, 47(8), 1167-1176., Doi: 10.1080/01496395.2011.644615 (Yayın No: 104512) [SCI-Expanded]

ÇITAK DEMİRHAN,TÜZEN MUSTAFA, (2012). "Cloud Point Extraction Of Copper Lead Cadmium And Iron Using 2 6 Diamino 4 Phenyl 1 3 5 Triazine And Nonionic Surfactant And Their Flame Atomic Absorption Spectrometric Determination İn Water And Canned Food Samples", Journal Of Aoac International, 95(4), 1170-1175. (Yayın No: 104554) [SCI-Expanded]

Yıldız Özden,ÇITAK DEMİRHAN,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA, (2011). "Determination Of Copper Lead And İron İn Water And Food Samples After Column Solid Phase Extraction Using 1 Phenylthiosemicarbazide On Dowex Optipore L 493 Resin", Food And Chemical Toxicology, 49(2), 458-463., Doi: 10.1016/j.fct.2010.11.024 (Yayın No: 104406) [SCI-Expanded]

ÇITAK DEMİRHAN,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA, (2010). "Speciation Of Mn Iı Mn Vıı And Total Manganese İn Water And Food Samples By Coprecipitation Atomic Absorption Spectrometry Combination", Journal Of Hazardous Materials, 173(1-3), 773-777., Doi: 10.1016/j.jhazmat.2009.09.004 (Yayın No: 104319) [SCI-Expanded]

ÇITAK DEMİRHAN,TÜZEN MUSTAFA, (2010). "A Novel Preconcentration Procedure Using Cloud Point Extraction For Determination Of Lead Cobalt And Copper İn Water And Food Samples Using Flame Atomic Absorption Spectrometry", Food And Chemical Toxicology, 48(5), 1399-1404., Doi: 10.1016/j.fct.2010.03.008 (Yayın No: 104335) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,ÇITAK DEMİRHAN,TÜZEN MUSTAFA, (2010). "Equilibrium Thermodynamic And Kinetic Studies On Adsorption Of Sb Iıı From Aqueous Solution Using Low Cost Natural Diatomite", Chemical Engineering Journal, 162(2), 521-527., Doi: 10.1016/j.cej.2010.05.054 (Yayın No: 104370) [SCI-Expanded]

TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA,ÇITAK DEMİRHAN,Ferreira Hadla S,Korn Maria G A,Bezerra Marcos A, (2009). "A Preconcentration System For Determination Of Copper And Nickel İn Water And Food Samples Employing Flame Atomic Absorption Spectrometry", Journal Of Hazardous Materials, 162(2-3), 1041-1045., Doi: 10.1016/j.jhazmat.2008.05.154 (Yayın No: 104091) [SCI-Expanded]

TÜZEN MUSTAFA,ÇITAK DEMİRHAN,MENDİL DURALİ,SOYLAK MUSTAFA, (2009). "Arsenic Speciation İn Natural Water Samples By Coprecipitation Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry Combination", Talanta, 78(1), 52-56., Doi: 10.1016/j.talanta.2008.10.035 (Yayın No: 104210) [SCI-Expanded]

TÜZEN MUSTAFA,KARAMAN İSA,ÇITAK DEMİRHAN,SOYLAK MUSTAFA, (2009). "Mercury Iı And Methyl Mercury Determinations İn Water And Fish Samples By Using Solid Phase Extraction And Cold Vapour Atomic Absorption Spectrometry Combination", Food And Chemical Toxicology, 47(7), 1648-1652., Doi: 10.1016/j.fct.2009.04.024 (Yayın No: 104255) [SCI-Expanded]

ÇITAK DEMİRHAN,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA, (2009). "Simultaneous Coprecipitation Of Lead Cobalt Copper Cadmium İron And Nickel İn Food Samples With Zirconium Iv Hydroxide Prior To Their Flame Atomic Absorption Spectrometric Determination", Food And Chemical Toxicology, 47(9), 2302-2307., Doi: 10.1016/j.fct.2009.06.021 (Yayın No: 104295) [SCI-Expanded]

TÜZEN MUSTAFA,ÇITAK DEMİRHAN,SOYLAK MUSTAFA, (2008). "5 Chloro 2 Hydroxyaniline Copper Iı Coprecipitation System For Preconcentration And Separation Of Lead Iı And Chromium Iıı At Trace Levels", Journal Of Hazardous Materials, 158(1), 137-141., Doi: 10.1016/j.jhazmat.2008.01.038 (Yayın No: 104074) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,TÜZEN MUSTAFA,ÇITAK DEMİRHAN,SOYLAK MUSTAFA, (2007). "Adsorption Characteristics Of Cu Iı And Pb Iı Onto Expanded Perlite From Aqueous Solution", Journal Of Hazardous Materials, 148(1-2), 387-394., Doi: 10.1016/j.jhazmat.2007.02.052 (Yayın No: 103998) [SCI-Expanded]

SARI AHMET,TÜZEN MUSTAFA,ÇITAK DEMİRHAN,SOYLAK MUSTAFA, (2007). "Equilibrium Kinetic And Thermodynamic Studies Of Adsorption Of Pb Iı From Aqueous Solution Onto Turkish Kaolinite Clay", Journal Of Hazardous Materials, 149(2), 283-291., Doi: 10.1016/j.jhazmat.2007.03.078 (Yayın No: 104020) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÇITAK DEMİRHAN,TÜZEN MUSTAFA Separatıon, Preconcentratıon And Determınatıon Of Copper By Combınatıon Of Dıspersıve Lıquıd-Lıquıd Mıcroextractıon And Mıcrosampler System Assısted To Faas. 3rd PAK-TURK CONFERENCE ON CHEMICAL SCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:4198511)

Demirhan Citak, Mustafa Tuzen Separation Preconcentration and Determination of Copper by Combination of Dispersıve Liquid Liquid Microextraction and Microsampler System Assisted to Faas. 3rd Pak-Turk Conference on Chemical Sciences (Poster) (Yayın No:1102666)

Erkan Yılmaz, İbrahim Narin, Demirhan Çitak, Mustafa Tüzen, Mustafa Soylak Trace Element Levels of Organic Legumes and Macaroni Samples Produced in Turkey. First International Conference on Organic Food Quality (Poster) (Yayın No:1102652)

İbrahim Narin, Demirhan Çıtak, Mustafa Tüzen, Erkan Yılmaz, Mustafa Soylak Trace Element Levels of Organically Produced Some Medicinal Plant Samples from Turkey. First International Conference on Organic Food Quality (Poster) (Yayın No:1102632)

Demirhan Çıtak, Mustafa Tüzen, Mustafa Soylak Multi Element Coprecipitation by Zirconium Hydroxide and Flame Atomic Absorptıon Spectrometric Determination. 5. Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (Poster) (Yayın No:1102611)

Demirhan Çıtak, Mustafa Tüzen, İsa Karaman, Mustafa Soylak Selective Speciation and Cold Vapour Atomic Absorption Spectrometric Determination of Mercury II and Methyl Mercury. 5. Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (Poster) (Yayın No:1102600)

Mustafa Tuzen, Demirhan Çıtak, Durali Mendil, Mustafa Soylak Separation and Speciation of Arsenic in Environmental Samples by The Combination of Aluminium Hydroxide Coprecipitation and Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometric Determination. 6th Aegean Analytical Chemistry Days (Poster) (Yayın No:1102575)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

Yıldırım Mehmet Akif,ULUÖZLÜ ÖZGÜR DOĞAN,ÇITAK DEMİRHAN,MENDİL DURALİ Mikrodalga çözme tekniği kullanılarak bazı sebze ve meyvelerdeki eser elementlerin AAS ile tayini. XIV Ulusal Spektroskopi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4198459)

Ullah Naeem,TÜZEN MUSTAFA,Tasneem Gul Kazi,ÇITAK DEMİRHAN,SOYLAK MUSTAFA Ionic Liquid Dispersive Microextraction for Vanadium Coupled to Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry. XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1102840)

ÇITAK DEMİRHAN,TÜZEN MUSTAFA SELENYUMUN KATILAŞMA DESTEKLİ SIVI SIVI MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİYLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ Ve GFAAS İle SU ÖRNEKLERİNDE TAYİNİ. IV. Eser Enaliz Kongresi (Poster) (Yayın No:2897377)

Demirhan Çıtak, Mustafa Tüzen, Mustafa Soylak Zirkonyum IV Hidroksit Birlikte Çöktürme Yöntemi ile Mangan Türlemesi. I. Eser Analiz Çalıştayı (Poster) (Yayın No:1102803)

ÇITAK DEMİRHAN,TÜZEN MUSTAFA Ultrasonik Destekli İyonik Sıvı Dağılımlı Sıvı Sıvı Mikroekstraksiyon Yöntemiyle Pd II Zenginleştirilmesi ve Aas ile Tayini. II. Eser Analiz Çalıştayı (Poster) (Yayın No:1102816)

ÇITAK DEMİRHAN Katılaşma Destekli Sıvı Faz Mikroekstraksiyon Yöntemiyle Bakır II nin Zenginleştirilmesi ve Mikro Örnekleme Sistemli Aas ile Su Örneklerinde Tayini. XIV Ulusal Spektroskopi Kongresi (Poster) (Yayın No:1517556)

Demirhan Çıtak, Özden Yıldız, Mustafa Tüzen, Mustafa Soylak Kurşun Demir ve Bakır ın Katı Faz Ekstraksiyonu ile Zenginleştirilmesi ve Aas ile Tayinleri. I. Eser Analiz Çalıştayı (Poster) (Yayın No:1102781)

Demirhan Çıtak, Mustafa Tüzen Gıda ve Su Örneklerinde Kurşun Kobalt ve Bakır ın Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Zenginleştirilmesi ve Aas ile Tayinleri. I. Eser Analiz Çalıştayı (Poster) (Yayın No:1102773)

Mustafa Soylak, Mustafa Tuzen, Demirhan Citak, HS Ferreira, MGA Korn, MA Bezerra Bakır ve Nikel İyonlarının Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Tayinleri için Bir Katı Faz Ekstraksiyon Sistemi. IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:1102750)

Demirhan Çıtak, Ahmet Sarı, Mustafa Tuzen, Mustafa Soylak Bakır II ve Kursun II İyonlarının Yüzey Alanı Genişletilmis Perlit Üzerindeki Adsorpsiyon Karakteristiklerinin İncelenmesi. X. Ulusal Spektroskopi Kongresi (Poster) (Yayın No:1102703)

Demirhan Çıtak., Hatice Ardağ Akdoğan, Mustafa Zafer Özel Zeytin Yağı ve Pirina Yağındaki Bap Kirliliğinin HPLC ile Tespiti. XIX. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:1102688)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"İyonik Sıvı Dagılımlı Mikroekstraksiyon Yöntemiyle Inorganik Selenyum TürlerininAyrılması Zenginlestirilmesi ve Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntemle Tayini", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 03.03.2014-19.06.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Dağılımlı Sıvı Sıvı Mikro Ekstraksiyon Yöntemiyle Bazı Metallerin Zenginleştirilmesi ve Aas ile Tayini", BAP, Danışman (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Birlikte Çöktürme Tekniği ile Bazı Gıda ve Çevresel Örneklerde Kalay Türlemesi", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Katı Faz Ekstraksiyonu Birlikte Çöktürme ve Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Bazı Metallerin Zenginleştirilmesi ve Türlemesi", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Bazı Elementlerin Ayrılması Zenginleştirilmesi ve AAS ile Çevresel Örneklerde Tayini", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Hidrür Oluşturmalı AAS ile Çevresel Örneklerde Bazı Toksik Türlerin Tayini", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Bazı Gıda ve Çevresel Örneklerde Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Eser Element Tayini", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2003-2004, Vardiya amiri, Güneş Tekstil, , (Diğer)

2004-2006, Sorumlu Müdür, Beyazköşe Tabldot, , (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:demirhan.citak@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2006-2010
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü

Tez Adı:Katı Faz Ekstraksiyonu, Birlikte Çöktürme Ve Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu İle Bazı Metallerin Zenginleştirilmesi Ve Türlemesi
Yüksek Lisans
2003-2006
Pamukkale Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü

Tez Adı:Zeytinyağı Ve Pirina Yağındaki Bap Kirliliğinin Hplc İle Tespiti
Lisans
1998-2003
Pamukkale Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya BölümüAkademik Görevler

Doçent
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ KİMYA BÖLÜMÜ/ ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2007-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ KİMYA BÖLÜMÜ/ ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı
2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)ÇÖZELTİ KİMYASITürkçe3
(2017-2018)ENSTRUMANTAL ANALİZ LABORATUVARITürkçe4
(2017-2018)TEMEL KİMYA ITürkçe4
(2016-2017)ANALİTİK KİMYA IITürkçe4
(2016-2017)TEMEL KİMYA IITürkçe4
(2016-2017)TEMEL KİMYA ITürkçe4
(2016-2017)MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİTürkçe1
(2016-2017)TEMEL KİMYA ITürkçe1
(2016-2017)ENSTRÜMANTAL ANALİZ LABORATUVARITürkçe4
(2016-2017)ANALİTİK KİMYA ITürkçe4
(2015-2016)TEMEL KİMYA 1Türkçe4
(2015-2016)TEMEL KİMYA 1Türkçe4
Yüksek Lisans
(2017-2018)KİMYASAL ANALİZLERDE ÖRNEK HAZIRLAMA TEKNİKLERİTürkçe3
(2017-2018)ATOMİK SPEKTROSKOPİTürkçe3
(2017-2018)MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİTürkçe3
(2016-2017)ANALİTİK KİMYANIN TEMELLERİ ITürkçe3
(2016-2017)ÇEVRE KİMYASINDA MODERN KONULARTürkçe3
(2016-2017)ATOMİK SPEKTROSKOPİTürkçe3
(2015-2016)MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİTürkçe3
(2015-2016)KİMYADA İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRMELERTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ullah Naeem,TÜZEN MUSTAFA,Kazi Tasneem Gul,ÇITAK DEMİRHAN (2016). Dispersive ionic liquid microextraction of aluminium from environmental water samples by effervescent generation of carbon dioxide. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 96(8), 729-738., Doi: 10.1080/03067319.2016.1196884 (Yayın No: 3067020)
2.ullah Naeem,TÜZEN MUSTAFA,Kazi Tasneem Gul,ÇITAK DEMİRHAN (2016). A new green switchable hydrophobic hydrophilic transition dispersive solid liquid microextraction of selenium in water samples. Anal. Methods, 8(13), 2756-2763., Doi: 10.1039/c6ay00278a (Yayın No: 2817277)
3.ÇITAK DEMİRHAN,TÜZEN MUSTAFA (2016). Solidified floating organic drop microextraction for speciation of Se IV and Se VI in water samples prior to electrothermal atomic absorption spectrometric detection. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 401012-1018., Doi: 10.3906/kim-1606-16 (Yayın No: 3066208)
4.ÇITAK DEMİRHAN,TÜZEN MUSTAFA (2015). Ultrasonication ionic liquid based dispersive liquid liquid microextraction of palladium in water samples and determination of microsampler system assisted FAAS. Desalination and Water Treatment, 53(10), 2686-2691., Doi: 10.1080/19443994.2013.868838 (Yayın No: 2404282)
5.Ullah Naeem,Kazi Tasneem Gul,TÜZEN MUSTAFA,Shah Faheem,Afridi Hassan Imran,ÇITAK DEMİRHAN (2014). Development of a new green non dispersive ionic liquid microextraction method in a narrow glass column for determination of cadmium prior to couple with graphite furnace atomic absorption spectrometry. Analytica Chimica Acta, 81259-64., Doi: 10.1016/j.aca.2013.12.034 (Yayın No: 1138264)
6.Ullah Naeem,Tuzen Mustafa,Tasneem Gul Kazi,ÇITAK DEMİRHAN,SOYLAK MUSTAFA (2013). Pressure Assisted Ionic Liquid Dispersive Microextraction of Vanadium Coupled with Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 28(9), 1441-1445. (Yayın No: 104600)
7.Wadhwa Sham Kumar,Kazi Tasneem Gul,Afridi Hassan Imran,TÜZEN MUSTAFA,ÇITAK DEMİRHAN (2013). Arsenic in water food and cigarettes A cancer risk to Pakistani population. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 48(14), 1776-1782., Doi: 10.1080/10934529.2013.823332 (Yayın No: 1138235)
8.ÇITAK DEMİRHAN,TÜZEN MUSTAFA (2013). Separation and Determination of Copper in Bottled Water Samples by Combination of Dispersive Liquid Liquid Microextraction and Microsample Introduction Flame Atomic Absorption Spectrometry. Journal of AOAC International, 96(6), 1435-1439., Doi: 10.5740/jaoacint.12-084 (Yayın No: 1138244)
9.ÇITAK DEMİRHAN,SİLİCİ SİBEL,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA (2012). Determination of toxic and essential elements in sunflower honey from Thrace Region Turkey. International Journal of Food Science and Technology, 47(1), 107-113. (Yayın No: 104462)
10.SARI AHMET,TÜZEN MUSTAFA,ÇITAK DEMİRHAN (2012). Equilibrium Thermodynamic and Kinetic Studies on Biosorption of Mercury from Aqueous Solution by Macrofungus i Lycoperdon perlatum i Biomass. Separation Science and Technology, 47(8), 1167-1176., Doi: 10.1080/01496395.2011.644615 (Yayın No: 104512)
11.ÇITAK DEMİRHAN,TÜZEN MUSTAFA (2012). Cloud Point Extraction of Copper Lead Cadmium and Iron Using 2 6 Diamino 4 Phenyl 1 3 5 Triazine and Nonionic Surfactant and Their Flame Atomic Absorption Spectrometric Determination in Water and Canned Food Samples. Journal of AOAC International, 95(4), 1170-1175. (Yayın No: 104554)
12.Yıldız Özden,ÇITAK DEMİRHAN,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA (2011). Determination of copper lead and iron in water and food samples after column solid phase extraction using 1 phenylthiosemicarbazide on Dowex Optipore L 493 resin. Food and Chemical Toxicology, 49(2), 458-463., Doi: 10.1016/j.fct.2010.11.024 (Yayın No: 104406)
13.ÇITAK DEMİRHAN,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA (2010). Speciation of Mn II Mn VII and total manganese in water and food samples by coprecipitation atomic absorption spectrometry combination. Journal of Hazardous Materials, 173(1-3), 773-777., Doi: 10.1016/j.jhazmat.2009.09.004 (Yayın No: 104319)
14.ÇITAK DEMİRHAN,TÜZEN MUSTAFA (2010). A novel preconcentration procedure using cloud point extraction for determination of lead cobalt and copper in water and food samples using flame atomic absorption spectrometry. Food and Chemical Toxicology, 48(5), 1399-1404., Doi: 10.1016/j.fct.2010.03.008 (Yayın No: 104335)
15.SARI AHMET,ÇITAK DEMİRHAN,TÜZEN MUSTAFA (2010). Equilibrium thermodynamic and kinetic studies on adsorption of Sb III from aqueous solution using low cost natural diatomite. Chemical Engineering Journal, 162(2), 521-527., Doi: 10.1016/j.cej.2010.05.054 (Yayın No: 104370)
16.TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA,ÇITAK DEMİRHAN,Ferreira Hadla S,Korn Maria G A,Bezerra Marcos A (2009). A preconcentration system for determination of copper and nickel in water and food samples employing flame atomic absorption spectrometry. Journal of Hazardous Materials, 162(2-3), 1041-1045., Doi: 10.1016/j.jhazmat.2008.05.154 (Yayın No: 104091)
17.TÜZEN MUSTAFA,ÇITAK DEMİRHAN,MENDİL DURALİ,SOYLAK MUSTAFA (2009). Arsenic speciation in natural water samples by coprecipitation hydride generation atomic absorption spectrometry combination. Talanta, 78(1), 52-56., Doi: 10.1016/j.talanta.2008.10.035 (Yayın No: 104210)
18.TÜZEN MUSTAFA,KARAMAN İSA,ÇITAK DEMİRHAN,SOYLAK MUSTAFA (2009). Mercury II and methyl mercury determinations in water and fish samples by using solid phase extraction and cold vapour atomic absorption spectrometry combination. Food and Chemical Toxicology, 47(7), 1648-1652., Doi: 10.1016/j.fct.2009.04.024 (Yayın No: 104255)
19.ÇITAK DEMİRHAN,TÜZEN MUSTAFA,SOYLAK MUSTAFA (2009). Simultaneous coprecipitation of lead cobalt copper cadmium iron and nickel in food samples with zirconium IV hydroxide prior to their flame atomic absorption spectrometric determination. Food and Chemical Toxicology, 47(9), 2302-2307., Doi: 10.1016/j.fct.2009.06.021 (Yayın No: 104295)
20.TÜZEN MUSTAFA,ÇITAK DEMİRHAN,SOYLAK MUSTAFA (2008). 5 Chloro 2 hydroxyaniline copper II coprecipitation system for preconcentration and separation of lead II and chromium III at trace levels. Journal of Hazardous Materials, 158(1), 137-141., Doi: 10.1016/j.jhazmat.2008.01.038 (Yayın No: 104074)
21.SARI AHMET,TÜZEN MUSTAFA,ÇITAK DEMİRHAN,SOYLAK MUSTAFA (2007). Adsorption characteristics of Cu II and Pb II onto expanded perlite from aqueous solution. Journal of Hazardous Materials, 148(1-2), 387-394., Doi: 10.1016/j.jhazmat.2007.02.052 (Yayın No: 103998)
22.SARI AHMET,TÜZEN MUSTAFA,ÇITAK DEMİRHAN,SOYLAK MUSTAFA (2007). Equilibrium kinetic and thermodynamic studies of adsorption of Pb II from aqueous solution onto Turkish kaolinite clay. Journal of Hazardous Materials, 149(2), 283-291., Doi: 10.1016/j.jhazmat.2007.03.078 (Yayın No: 104020)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÇITAK DEMİRHAN,TÜZEN MUSTAFASeparatıon, Preconcentratıon And Determınatıon Of Copper By Combınatıon Of Dıspersıve Lıquıd-Lıquıd Mıcroextractıon And Mıcrosampler System Assısted To Faas. 3rd PAK-TURK CONFERENCE ON CHEMICAL SCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:4198511)
2.Demirhan Citak, Mustafa TuzenSeparation Preconcentration and Determination of Copper by Combination of Dispersıve Liquid Liquid Microextraction and Microsampler System Assisted to Faas. 3rd Pak-Turk Conference on Chemical Sciences (Poster) (Yayın No:1102666)
3.Erkan Yılmaz, İbrahim Narin, Demirhan Çitak, Mustafa Tüzen, Mustafa SoylakTrace Element Levels of Organic Legumes and Macaroni Samples Produced in Turkey. First International Conference on Organic Food Quality (Poster) (Yayın No:1102652)
4.İbrahim Narin, Demirhan Çıtak, Mustafa Tüzen, Erkan Yılmaz, Mustafa SoylakTrace Element Levels of Organically Produced Some Medicinal Plant Samples from Turkey. First International Conference on Organic Food Quality (Poster) (Yayın No:1102632)
5.Demirhan Çıtak, Mustafa Tüzen, Mustafa SoylakMulti Element Coprecipitation by Zirconium Hydroxide and Flame Atomic Absorptıon Spectrometric Determination. 5. Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (Poster) (Yayın No:1102611)
6.Demirhan Çıtak, Mustafa Tüzen, İsa Karaman, Mustafa SoylakSelective Speciation and Cold Vapour Atomic Absorption Spectrometric Determination of Mercury II and Methyl Mercury. 5. Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (Poster) (Yayın No:1102600)
7.Mustafa Tuzen, Demirhan Çıtak, Durali Mendil, Mustafa SoylakSeparation and Speciation of Arsenic in Environmental Samples by The Combination of Aluminium Hydroxide Coprecipitation and Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometric Determination. 6th Aegean Analytical Chemistry Days (Poster) (Yayın No:1102575)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.Yıldırım Mehmet Akif,ULUÖZLÜ ÖZGÜR DOĞAN,ÇITAK DEMİRHAN,MENDİL DURALİMikrodalga çözme tekniği kullanılarak bazı sebze ve meyvelerdeki eser elementlerin AAS ile tayini. XIV Ulusal Spektroskopi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4198459)
2.Ullah Naeem,TÜZEN MUSTAFA,Tasneem Gul Kazi,ÇITAK DEMİRHAN,SOYLAK MUSTAFAIonic Liquid Dispersive Microextraction for Vanadium Coupled to Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry. XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1102840)
3.ÇITAK DEMİRHAN,TÜZEN MUSTAFASELENYUMUN KATILAŞMA DESTEKLİ SIVI SIVI MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİYLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ Ve GFAAS İle SU ÖRNEKLERİNDE TAYİNİ. IV. Eser Enaliz Kongresi (Poster) (Yayın No:2897377)
4.Demirhan Çıtak, Mustafa Tüzen, Mustafa SoylakZirkonyum IV Hidroksit Birlikte Çöktürme Yöntemi ile Mangan Türlemesi. I. Eser Analiz Çalıştayı (Poster) (Yayın No:1102803)
5.ÇITAK DEMİRHAN,TÜZEN MUSTAFAUltrasonik Destekli İyonik Sıvı Dağılımlı Sıvı Sıvı Mikroekstraksiyon Yöntemiyle Pd II Zenginleştirilmesi ve Aas ile Tayini. II. Eser Analiz Çalıştayı (Poster) (Yayın No:1102816)
6.ÇITAK DEMİRHANKatılaşma Destekli Sıvı Faz Mikroekstraksiyon Yöntemiyle Bakır II nin Zenginleştirilmesi ve Mikro Örnekleme Sistemli Aas ile Su Örneklerinde Tayini. XIV Ulusal Spektroskopi Kongresi (Poster) (Yayın No:1517556)
7.Demirhan Çıtak, Özden Yıldız, Mustafa Tüzen, Mustafa SoylakKurşun Demir ve Bakır ın Katı Faz Ekstraksiyonu ile Zenginleştirilmesi ve Aas ile Tayinleri. I. Eser Analiz Çalıştayı (Poster) (Yayın No:1102781)
8.Demirhan Çıtak, Mustafa TüzenGıda ve Su Örneklerinde Kurşun Kobalt ve Bakır ın Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Zenginleştirilmesi ve Aas ile Tayinleri. I. Eser Analiz Çalıştayı (Poster) (Yayın No:1102773)
9.Mustafa Soylak, Mustafa Tuzen, Demirhan Citak, HS Ferreira, MGA Korn, MA BezerraBakır ve Nikel İyonlarının Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Tayinleri için Bir Katı Faz Ekstraksiyon Sistemi. IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:1102750)
10.Demirhan Çıtak, Ahmet Sarı, Mustafa Tuzen, Mustafa SoylakBakır II ve Kursun II İyonlarının Yüzey Alanı Genişletilmis Perlit Üzerindeki Adsorpsiyon Karakteristiklerinin İncelenmesi. X. Ulusal Spektroskopi Kongresi (Poster) (Yayın No:1102703)
11.Demirhan Çıtak., Hatice Ardağ Akdoğan, Mustafa Zafer ÖzelZeytin Yağı ve Pirina Yağındaki Bap Kirliliğinin HPLC ile Tespiti. XIX. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:1102688)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.İyonik Sıvı Dagılımlı Mikroekstraksiyon Yöntemiyle Inorganik Selenyum TürlerininAyrılması Zenginlestirilmesi ve Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntemle Tayini, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 03.03.2014-19.06.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Dağılımlı Sıvı Sıvı Mikro Ekstraksiyon Yöntemiyle Bazı Metallerin Zenginleştirilmesi ve Aas ile Tayini, BAP, Danışman (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Birlikte Çöktürme Tekniği ile Bazı Gıda ve Çevresel Örneklerde Kalay Türlemesi, BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Katı Faz Ekstraksiyonu Birlikte Çöktürme ve Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Bazı Metallerin Zenginleştirilmesi ve Türlemesi, BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Bazı Elementlerin Ayrılması Zenginleştirilmesi ve AAS ile Çevresel Örneklerde Tayini, BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.Hidrür Oluşturmalı AAS ile Çevresel Örneklerde Bazı Toksik Türlerin Tayini, BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.Bazı Gıda ve Çevresel Örneklerde Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Eser Element Tayini, BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2004-2006Sorumlu MüdürBeyazköşe Tabldot, , (Diğer)
2003-2004Vardiya amiriGüneş Tekstil, , (Diğer)