GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

FUNDA DEMİRTÜRKž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Funda DEMİRTÜRK

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

funda.demirturk@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Bölüm

Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü 

Anabilim Dalı

Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Hacettepe Üniversitesi (2000- 2006)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü -

YÜKSEK LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (1998- 2000)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü -

YÜKSEK LİSANS, (1998- 2000)

-

LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (1992- 1997)

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu -

TEZLER

DOKTORA, "Çesitli Yas Dönemlerinde Pelvik Taban Kas Kuvvetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi", Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006

YÜKSEK LİSANS, "Gerilim Tipi Baş Ağrısı Tedavisinde Konnektif Doku Manipulasyonu İle Vertebral Mobilizasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması", Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2000

YÜKSEK LİSANS, "", ,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü/Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı/ (2018- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü/ (2012- 2018)


İdari Görevler

Dekan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Myo/Yüksekokul Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Fizyoterapiye Giriş Ve Etik Prensipler, Lisans, (2018-2019)

İnsan Anatomisi Ve Fizyolojisi, Lisans, (2018-2019)

Sağlığın Korunması Ve Geliştirilmesi, Lisans, (2018-2019)

Sağlık Sosyolojisi, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Gözde AKBULUT, "Gebe Olan Ve Olmayan Kadınların Ağız Ve Diş Sağlığına Yönelik Bilgi Ve Alışkanlıklarının Karşılaştırılması Ve Ağız Sağlığı İle İlişkili Yaşam Kaliteleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ebelik Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Gizem ÇİTAK, "Gebelikte Üriner İnkontinans Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ebelik Ana Bilim Dalı, 2017

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ORHAN CEREN,TOPRAK ÇELENAY ŞEYDA,DEMİRTÜRK FUNDA,ÖZGÜL SERAP,ÜZELPASACI ESRA,AKBAYRAK TÜRKAN, (2018). "Effects Of Menstrual Pain On The Academic Performance And Participation İn Sports And Social Activities İn Turkish University Students With Primary Dysmenorrhea: A Case Control Study", Journal Of Obstetrıcs And Gynaecology Research, (Yayın No: 4676839) [SCI-Expanded]

ORHAN CEREN,TOPRAK ÇELENAY ŞEYDA,DEMİRTÜRK FUNDA,ÖZGÜL SERAP,ÜZELPASACI ESRA,AKBAYRAK TÜRKAN, (2018). "Effects Of Menstrual Pain On The Academic Performance And Participation İn Sports And Social Activities İn Turkish University Students With Primary Dysmenorrhea: A Case Control Study", Journal Of Obstetrics And Gynaecology Research, 44(11), 2101-2109., Doi: 10.1111/jog.13768 (Yayın No: 4632717) [SCI-Expanded]

DEMİRTÜRK FUNDA,YÜKSEL İNCİ,ALBAYRAK TÜRKAN,GÜNAL AYLA,BEKSAÇ MEHMET SİNAN, (2017). "Çeşitli Yaş Dönemlerinde Pelvik Taban Kas Kuvveti Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi", Journal Of Contemporary Medicine, 7(3), 254-264., Doi: DOI: 10.16899/gopctd.349946 (Yayın No: 3638428)

DEMİRTÜRK FUNDA,YILAR ERKEK ZÜMRÜT,ALPARSLAN ÖZGÜR,DEMİRTÜRK FAZLI,DEMİR OSMAN,İNANIR Ahmet, (2016). "Comparison Of Reflexology And Connective Tissue Manipulation İn Participants With Primary Dysmenorrhea", J Altern Complement Med, 22(1), 38-44., Doi: 10.1089/acm.2015.0050 (Yayın No: 1831219)

DEMİRTÜRK FUNDA,KAYA MUSTAFA, (2016). "Sigara İçen Sedanterlerle Sigara İçen Ve Düzenli Egzersiz Alışkanlığı Olan Olguların Yaşam Kaliteleri", Çağdaş Tıp Dergisi/Journal Of Contemporary Medicine, 6(1), 16-24., Doi: 10.16899/ctd.70516 (Yayın No: 3253659)

DEMİRTÜRK FUNDA,KAYA MUSTAFA, (2015). "Physical Education Lessons And Activity Status Of Visually Impaired And Sighted Adolescents", Med Sci Monit, 15(21), 3521-3527., Doi: 10.12659/MSM.895038 (Yayın No: 1831045) [SCI-Expanded]

KAYA MUSTAFA,DEMİRTÜRK FUNDA, (2015). "Düzenli Olarak Yapılan Türk Halk Oyunları Antrenmanlarının Bacak Kas Kuvvetine Etkisi The Effect Of Regular Turkısh Folk Dance Traınıngs Upon Leg Muscle Strength", Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(2), 194-200. (Yayın No: 1832789)

ÇITAK KARAKAYA İLKİM,YÜKSEL İNCİ,AKBAYRAK TÜRKAN,DEMİRTÜRK FUNDA,KARAKAYA MEHMET GÜRHAN,ÖZYÜNCÜ ÖZGÜR,BEKSAÇ MEHMET SİNAN, (2012). "Effects Of Physiotherapy On Pain And Functional Activities After Cesarean Delivery", Archıves Of Gynecology And Obstetrıcs, 285(3), 621-627. (Yayın No: 2482413) [SCI-Expanded]

ATASAVUN UYSAL SONGÜL,ERDEN ZAFER,AKBAYRAK TÜRKAN,DEMİRTÜRK FUNDA, (2010). "Comparıson Of Balance And Gaıt In Vısually Or Hearıng Impaıred Chıldren", Perceptual And Motor Skills, 111(1), 71-80. (Yayın No: 2486259) [SSCI]

DEMİRTÜRK FUNDA,AKBAYRAK TÜRKAN,ÇITAK KARAKAYA İLKİM,YÜKSEL İNCİ,KIRDI NURAY,DEMİRTÜRK FAZLI,Kaya Serap,ERGEN ALİ,BEKSAÇ MEHMET SİNAN, (2008). "Interferential Current Versus Biofeedback Results İn Urinary Stress İncontinence", Swiss Medical Weekly, 138(21-22), 317-321. (Yayın No: 3987546)

TUĞAY NAZAN,AKBAYRAK TÜRKAN,DEMİRTÜRK FUNDA,ÇITAK KARAKAYA İLKİM,VERGİLİ ÖZGE,TUĞAY BAKİ UMUT,KARAKAYA MEHMET GÜRHAN,DEMİRTÜRK FAZLI, (2007). "Effectiveness Of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation And İnterferential Current İn Primary Dysmenorrhea", Pain Medicine, 5(1), 295-300. (Yayın No: 2484642) [SCI-Expanded]

ÇITAK KARAKAYA İLKİM,AKBAYRAK TÜRKAN,DEMİRTÜRK FUNDA,EKİCİ GAMZE,BAKAR YEŞİM, (2006). "Short And Long Term Results Of Connective Tissue Manipulation And Combined Ultrasound Therapy İn Patients With Fibromyalgia", Journal Of Manıpulatıve And Physıologıcal Therapeutıcs, 29(7), 524-528. (Yayın No: 2482566) [SCI-Expanded]

AKBAYRAK TÜRKAN,YÜKSEL İNCİ,KARABUDAK RANA,DEMİRTÜRK FUNDA, (2002). "The Results Of Connective Tissue Manipulation İn The Treatment Of Tension Type Headache", The Pain Clinic, 13343-347. (Yayın No: 3983033) [SCI-Expanded]

AKBAYRAK TÜRKAN,ÇITAK KARAKAYA İLKİM,DEMİRTÜRK FUNDA,KEREM GÜNEL MİNTAZE,YÜKSEL İNCİ, (2002). "Physiotherapy Results İn A Baby With Congenital Lymphedema A Follow Up Study", Turkısh Journal Of Pedıatrıcs, 44(4), 349-353. (Yayın No: 2482761) [SCI-Expanded]

AKBAYRAK TÜRKAN,ÇITAK KARAKAYA İLKİM,DEMİRTÜRK FUNDA,YÜKSEL İNCİ, (2001). "Manual Therapy And Pain Changes İn Patients With Migraine ? An Open Pilot Study", Advances İn Physiotherapy, 349-54. (Yayın No: 4733099)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GÜNAL AYLA,DEMİRTÜRK FUNDA,ARIKAN HALİME,İNAL BÜŞRA, (2018). "Ebelik Ve Hemşirelik Öğrencilerinin Egzersiz Davranışı, Sigara Bağımlılığı Ve Genel Sağlık Durumu", Sağlık Bilimleri Ve Meslekleri Dergisi, 5(2), 169-178., Doi: 10.17681/hsp.348026 (Yayın No: 4295949)

ORHAN CEREN,TOPRAK ÇELENAY ŞEYDA,DEMİRTÜRK FUNDA,ÖZGÜL SERAP,ÜZELPASACI ESRA,AKBAYRAK TÜRKAN, (2018). "Menstrüel Ağrısı Olan Ve Olmayan Türk Üniversite Öğrencilerinin Ağrı Karakteristiklerinin Ve Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Karşılaştırılması", Türk Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi, (Yayın No: 4676908)

DEMİRTÜRK FUNDA,GÜNAL AYLA,ALPARSLAN ÖZGÜR, (2017). "Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyinin Tanımlanması", Ergoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi, 5(3), 169-178. (Yayın No: 3917809)

DEMİRTÜRK FUNDA, (2017). "Adölesanların Sağlığında Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon", Türkiye Klinikleri Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Özel Dergisi, 3(3), 148-153. (Yayın No: 3950232)

KAYA MUSTAFA,DEMİRTÜRK FUNDA, (2015). "Halk Oyunları Antrenmanlarının Sedanter Kadınlarda Bazı Fiziksel Uygunluk Parametreleri Üzerine Olan Etkisi", Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(3), 23-33. (Yayın No: 1833482)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KISSAL AYGÜL,ALPARSLAN ÖZGÜR,DEMİRTÜRK FUNDA (2017). Hemşirelik Birinci ve Son Sınıf Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlari ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3773035)

KAYA MUSTAFA,DEMİRTÜRK FUNDA,GÜNAL AYLA (2016). Comparison of Awareness of the Primary School Students about Physical Education and Sports Lesson According to Gender. 3rd World Conference on Health Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3268160)

GÜNAL AYLA,DEMİRTÜRK FUNDA,KAYA MUSTAFA (2016). Athletic Skill Selection Criteria of Sport Teachers Working at Lycee. 3rd World Conference on Health Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3268304)

KAYA MUSTAFA,ALKAYA ÖZGÜR ZAFER,DEMİRTÜRK FUNDA (2015). Halk Danslarının Zihinsel Boyutları. 1. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1832121)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ORHAN CEREN,TOPRAK ÇELENAY ŞEYDA,DEMİRTÜRK FUNDA,ÖZGÜL SERAP,ÜZELPASACI ESRA,AKBAYRAK TÜRKAN (2018). Menstrüel ağrısı olan ve olmayan Türk üniversite öğrencilerinin ağrı karakteristiklerinin ve fiziksel aktivite seviyelerinin karşılaştırılması. XVII. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4749006)

ORHAN CEREN,TOPRAK ÇELENAY ŞEYDA,DEMİRTÜRK FUNDA,ÖZGÜL SERAP,ÜZELPASACI ESRA,AKBAYRAK TÜRKAN (2018). Menstrüel ağrısı olan ve olmayan Türk üniversite öğrencilerinin ağrı karakteristiklerinin ve fiziksel aktivite seviyelerinin karşılaştırılması. XVII. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4410511)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Kadın Sağlığında Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (2016)., DEMİRTÜRK FUNDA, Pelikan Yayınevi, Editör: Türkan Akbayrak, Serap Kaya, Sayfa Sayısı: 527, ISBN: 9786059160223, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3266684)

Kadın Sağlığında Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (2016)., DEMİRTÜRK FUNDA, Pelikan Yayınevi, Editör: Türkan Akbayrak, Serap Kaya, Sayfa Sayısı: 527, ISBN: 9786059160223, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3266580)

Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Genel Fizyoterapi (2016)., DEMİRTÜRK FUNDA,AKBAYRAK TÜRKAN, Pelikan Yayınevi, Editör: Ayşe Karaduman, Öznur Tunca Yılmaz, Sayfa Sayısı: 765, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3267239)

Kadın Sağlığında Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (2016)., DEMİRTÜRK FUNDA, Pelikan Yayınevi, Editör: Türkan Akbayrak, Serap Kaya, Sayfa Sayısı: 527, ISBN: 9786059160223, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3266444)

Kngf Kılavuzustres Üriner İnkontinansı Olan Hastalarda Fizyoterapi (2015)., KAYA SERAP,GÜRŞEN CEREN,AKBAYRAK TÜRKAN,DEMİRTAŞ RAZİYE NESRİN,DEMİRTÜRK FUNDA, Pelikan Yayıncılık, Editör: Prof. Dr. Türkan Akbayrak, Yrd. Doç. Dr. Serap Kaya., Sayfa Sayısı: 140, ISBN: 9786059160100, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 1831494)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Üriner Stres İnkontinans Tedavisinde Farklı Fizik Tedavi Modalitelerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:funda.demirturk@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2000-2006
Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tez Adı:Çesitli Yas Dönemlerinde Pelvik Taban Kas Kuvvetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Yüksek Lisans
1998-2000
Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tez Adı:Gerilim Tipi Baş Ağrısı Tedavisinde Konnektif Doku Manipulasyonu İle Vertebral Mobilizasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Yüksek Lisans
1998-2000Tez Adı:
Lisans
1992-1997
Hacettepe Üniversitesi
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon YüksekokuluAkademik Görevler

Profesör
2018-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ/FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI/
Doçent
2012-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ/


İdari Görevler

Dekan
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
MYO/Yüksekokul Müdürü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)FİZYOTERAPİYE GİRİŞ VE ETİK PRENSİPLERTürkçe2
(2018-2019)İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİTürkçe3
(2018-2019)SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİTürkçe2
(2018-2019)SAĞLIK SOSYOLOJİSİTürkçe2
Yüksek Lisans
(2018-2019)BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Gizem ÇİTAK, (2017)., "Gebelikte üriner inkontinans ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ebelik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Gözde AKBULUT, (2019)., "Gebe olan ve olmayan kadınların ağız ve diş sağlığına yönelik bilgi ve alışkanlıklarının karşılaştırılması ve ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kaliteleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ebelik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ORHAN CEREN,TOPRAK ÇELENAY ŞEYDA,DEMİRTÜRK FUNDA,ÖZGÜL SERAP,ÜZELPASACI ESRA,AKBAYRAK TÜRKAN (2018). Effects of menstrual pain on the academic performance and participation in sports and social activities in Turkish university students with primary dysmenorrhea: A case control study. JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH, (Yayın No: 4676839)
2.ORHAN CEREN,TOPRAK ÇELENAY ŞEYDA,DEMİRTÜRK FUNDA,ÖZGÜL SERAP,ÜZELPASACI ESRA,AKBAYRAK TÜRKAN (2018). Effects of menstrual pain on the academic performance and participation in sports and social activities in Turkish university students with primary dysmenorrhea: A case control study. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 44(11), 2101-2109., Doi: 10.1111/jog.13768 (Yayın No: 4632717)
3.DEMİRTÜRK FUNDA,YÜKSEL İNCİ,ALBAYRAK TÜRKAN,GÜNAL AYLA,BEKSAÇ MEHMET SİNAN (2017). Çeşitli Yaş Dönemlerinde Pelvik Taban Kas Kuvveti ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Journal of Contemporary Medicine, 7(3), 254-264., Doi: DOI: 10.16899/gopctd.349946 (Yayın No: 3638428)
4.DEMİRTÜRK FUNDA,YILAR ERKEK ZÜMRÜT,ALPARSLAN ÖZGÜR,DEMİRTÜRK FAZLI,DEMİR OSMAN,İNANIR Ahmet (2016). Comparison of Reflexology and Connective Tissue Manipulation in Participants with Primary Dysmenorrhea. J Altern Complement Med, 22(1), 38-44., Doi: 10.1089/acm.2015.0050 (Yayın No: 1831219)
5.DEMİRTÜRK FUNDA,KAYA MUSTAFA (2016). SİGARA İÇEN SEDANTERLERLE SİGARA İÇEN ve DÜZENLİ EGZERSİZ ALIŞKANLIĞI OLAN OLGULARIN YAŞAM KALİTELERİ. Çağdaş Tıp Dergisi/Journal of Contemporary Medicine, 6(1), 16-24., Doi: 10.16899/ctd.70516 (Yayın No: 3253659)
6.DEMİRTÜRK FUNDA,KAYA MUSTAFA (2015). Physical Education Lessons and Activity Status of Visually Impaired and Sighted Adolescents. Med Sci Monit, 15(21), 3521-3527., Doi: 10.12659/MSM.895038 (Yayın No: 1831045)
7.KAYA MUSTAFA,DEMİRTÜRK FUNDA (2015). Düzenli Olarak Yapılan Türk Halk Oyunları Antrenmanlarının Bacak Kas Kuvvetine Etkisi THE EFFECT OF REGULAR TURKISH FOLK DANCE TRAININGS UPON LEG MUSCLE STRENGTH. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(2), 194-200. (Yayın No: 1832789)
8.ÇITAK KARAKAYA İLKİM,YÜKSEL İNCİ,AKBAYRAK TÜRKAN,DEMİRTÜRK FUNDA,KARAKAYA MEHMET GÜRHAN,ÖZYÜNCÜ ÖZGÜR,BEKSAÇ MEHMET SİNAN (2012). Effects of physiotherapy on pain and functional activities after cesarean delivery. ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, 285(3), 621-627. (Yayın No: 2482413)
9.ATASAVUN UYSAL SONGÜL,ERDEN ZAFER,AKBAYRAK TÜRKAN,DEMİRTÜRK FUNDA (2010). COMPARISON OF BALANCE AND GAIT IN VISUALLY OR HEARING IMPAIRED CHILDREN. Perceptual and Motor Skills, 111(1), 71-80. (Yayın No: 2486259)
10.DEMİRTÜRK FUNDA,AKBAYRAK TÜRKAN,ÇITAK KARAKAYA İLKİM,YÜKSEL İNCİ,KIRDI NURAY,DEMİRTÜRK FAZLI,Kaya Serap,ERGEN ALİ,BEKSAÇ MEHMET SİNAN (2008). Interferential current versus biofeedback results in urinary stress incontinence. Swiss Medical Weekly, 138(21-22), 317-321. (Yayın No: 3987546)
11.TUĞAY NAZAN,AKBAYRAK TÜRKAN,DEMİRTÜRK FUNDA,ÇITAK KARAKAYA İLKİM,VERGİLİ ÖZGE,TUĞAY BAKİ UMUT,KARAKAYA MEHMET GÜRHAN,DEMİRTÜRK FAZLI (2007). Effectiveness of transcutaneous electrical nerve stimulation and interferential current in primary dysmenorrhea. Pain Medicine, 5(1), 295-300. (Yayın No: 2484642)
12.ÇITAK KARAKAYA İLKİM,AKBAYRAK TÜRKAN,DEMİRTÜRK FUNDA,EKİCİ GAMZE,BAKAR YEŞİM (2006). Short and long term results of connective tissue manipulation and combined ultrasound therapy in patients with fibromyalgia. JOURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS, 29(7), 524-528. (Yayın No: 2482566)
13.AKBAYRAK TÜRKAN,YÜKSEL İNCİ,KARABUDAK RANA,DEMİRTÜRK FUNDA (2002). The results of connective tissue manipulation in the treatment of tension type headache. The Pain Clinic, 13343-347. (Yayın No: 3983033)
14.AKBAYRAK TÜRKAN,ÇITAK KARAKAYA İLKİM,DEMİRTÜRK FUNDA,KEREM GÜNEL MİNTAZE,YÜKSEL İNCİ (2002). Physiotherapy results in a baby with congenital lymphedema a follow up study. TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, 44(4), 349-353. (Yayın No: 2482761)
15.AKBAYRAK TÜRKAN,ÇITAK KARAKAYA İLKİM,DEMİRTÜRK FUNDA,YÜKSEL İNCİ (2001). Manual Therapy and Pain Changes in Patients with Migraine ? An Open Pilot Study. Advances in Physiotherapy, 349-54. (Yayın No: 4733099)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.GÜNAL AYLA,DEMİRTÜRK FUNDA,ARIKAN HALİME,İNAL BÜŞRA (2018). Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Egzersiz Davranışı, Sigara Bağımlılığı ve Genel Sağlık Durumu. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(2), 169-178., Doi: 10.17681/hsp.348026 (Yayın No: 4295949)
2.ORHAN CEREN,TOPRAK ÇELENAY ŞEYDA,DEMİRTÜRK FUNDA,ÖZGÜL SERAP,ÜZELPASACI ESRA,AKBAYRAK TÜRKAN (2018). Menstrüel ağrısı olan ve olmayan Türk üniversite öğrencilerinin ağrı karakteristiklerinin ve fiziksel aktivite seviyelerinin karşılaştırılması. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, (Yayın No: 4676908)
3.DEMİRTÜRK FUNDA,GÜNAL AYLA,ALPARSLAN ÖZGÜR (2017). Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyinin Tanımlanması. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 5(3), 169-178. (Yayın No: 3917809)
4.DEMİRTÜRK FUNDA (2017). Adölesanların Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Türkiye Klinikleri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Özel Dergisi, 3(3), 148-153. (Yayın No: 3950232)
5.KAYA MUSTAFA,DEMİRTÜRK FUNDA (2015). Halk Oyunları Antrenmanlarının Sedanter Kadınlarda Bazı Fiziksel Uygunluk Parametreleri Üzerine Olan Etkisi. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(3), 23-33. (Yayın No: 1833482)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KISSAL AYGÜL,ALPARSLAN ÖZGÜR,DEMİRTÜRK FUNDA (2017). Hemşirelik Birinci ve Son Sınıf Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlari ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3773035)
2.KAYA MUSTAFA,DEMİRTÜRK FUNDA,GÜNAL AYLA (2016). Comparison of Awareness of the Primary School Students about Physical Education and Sports Lesson According to Gender. 3rd World Conference on Health Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3268160)
3.GÜNAL AYLA,DEMİRTÜRK FUNDA,KAYA MUSTAFA (2016). Athletic Skill Selection Criteria of Sport Teachers Working at Lycee. 3rd World Conference on Health Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3268304)
4.KAYA MUSTAFA,ALKAYA ÖZGÜR ZAFER,DEMİRTÜRK FUNDA (2015). Halk Danslarının Zihinsel Boyutları. 1. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1832121)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ORHAN CEREN,TOPRAK ÇELENAY ŞEYDA,DEMİRTÜRK FUNDA,ÖZGÜL SERAP,ÜZELPASACI ESRA,AKBAYRAK TÜRKAN (2018). Menstrüel ağrısı olan ve olmayan Türk üniversite öğrencilerinin ağrı karakteristiklerinin ve fiziksel aktivite seviyelerinin karşılaştırılması. XVII. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4749006)
2.ORHAN CEREN,TOPRAK ÇELENAY ŞEYDA,DEMİRTÜRK FUNDA,ÖZGÜL SERAP,ÜZELPASACI ESRA,AKBAYRAK TÜRKAN (2018). Menstrüel ağrısı olan ve olmayan Türk üniversite öğrencilerinin ağrı karakteristiklerinin ve fiziksel aktivite seviyelerinin karşılaştırılması. XVII. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4410511)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (2016)., DEMİRTÜRK FUNDA, Pelikan Yayınevi, Editör: Türkan Akbayrak, Serap Kaya, Sayfa Sayısı: 527, ISBN: 9786059160223, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3266684)
2.Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (2016)., DEMİRTÜRK FUNDA, Pelikan Yayınevi, Editör: Türkan Akbayrak, Serap Kaya, Sayfa Sayısı: 527, ISBN: 9786059160223, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3266580)
3.Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Genel Fizyoterapi (2016)., DEMİRTÜRK FUNDA,AKBAYRAK TÜRKAN, Pelikan Yayınevi, Editör: Ayşe Karaduman, Öznur Tunca Yılmaz, Sayfa Sayısı: 765, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3267239)
4.Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (2016)., DEMİRTÜRK FUNDA, Pelikan Yayınevi, Editör: Türkan Akbayrak, Serap Kaya, Sayfa Sayısı: 527, ISBN: 9786059160223, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3266444)
5.KNGF KılavuzuStres Üriner İnkontinansı Olan Hastalarda Fizyoterapi (2015)., KAYA SERAP,GÜRŞEN CEREN,AKBAYRAK TÜRKAN,DEMİRTAŞ RAZİYE NESRİN,DEMİRTÜRK FUNDA, Pelikan Yayıncılık, Editör: Prof. Dr. Türkan Akbayrak, Yrd. Doç. Dr. Serap Kaya., Sayfa Sayısı: 140, ISBN: 9786059160100, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 1831494)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Üriner Stres İnkontinans Tedavisinde Farklı Fizik Tedavi Modalitelerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması, DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)
Üniversite Dışı Deneyim