GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

TUĞBA SOLMAZž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Tuğba SOLMAZ

Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

tugba.solmaz@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü 

Anabilim Dalı

İlk Ve Acil Yardım Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2016- 2020)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelik (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Selçuk Üniversitesi (2004- 2008)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Halk Sağlığı Hemşireliği (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2000- 2004)

Tokat Sağlık Yüksekokulu - Hemşirelik Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Evde Yaşayan 65 Yaş Ve Üzeri Yaşlı Bireylerin İlaç Kullanımı Ve Kendi Kendine İlaç Kullanım Yetisi", Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Halk Sağlığı Hemşireliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/ Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü/ İlk Ve Acil Yardım Pr., (2015- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü, (2019- Devam Ediyor)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

SOLMAZ TUĞBA,ALTAY BİRSEN, (2019). "Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri", Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 6(2), 150-157. (Yayın No: 5272208)

SOLMAZ TUĞBA,SOLMAZ MEHTAP, (2019). "Hemşirelikte Bilme Yolları", Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 6(4), 250-254. (Yayın No: 5694917)

SOLMAZ TUĞBA,ALTAY BİRSEN, (2019). "Üniversite Öğrencilerinin Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinikullanma Durumları", Pamukkale Tıp Dergisi, 12(3), 387-393., Doi: doi.org/10.31362/patd.526867 (Yayın No: 5272238)

KISSAL AYGÜL,VURAL BİRGÜL,ERSİN FATMA,SOLMAZ TUĞBA, (2018). "The Effect Of Women’S Breast Cancer Fear And Social Support Perceptions On The Process Of Participating İn Screening", Global Health Promotion, 25(3), 52-59., Doi: 10.1177/1757975916677174 (Yayın No: 3907352) [SSCI]

SOLMAZ TUĞBA, (2017). "Experiences With Needle-Stick And Sharp Object Injuries Forhealthcare Workers İn A State Hospital İn Tokat Province,Turkey", Internatıonal Journal Of Occupatıonal Hygıene, 9(3), 142-148. (Yayın No: 3666756)

SOLMAZ TUĞBA, (2009). "Evde Yaşayan Yaşlılarda İlaç Kullanımı Ve Kendi Kendine İlaç Kullanım Yetisi", Turkish Journal Of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi, 12(2), (Yayın No: 2624657) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

SOLMAZ MEHTAP,SOLMAZ TUĞBA, (2020). "Hastane Su Sistemlerinde Lejyonella Risk Yönetimi Ve Korunma", Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 29(1), 51-55. (Yayın No: 6225124)

SOLMAZ TUĞBA,ALTAY BİRSEN, (2019). "Yaşlı Bireylerde İlaç Kullanımı Ve Düşmeye Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesi", Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(3), 129-134. (Yayın No: 5694969)

SOLMAZ MEHTAP,SOLMAZ TUĞBA, (2019). "Stajyer Öğrenci İş Kazaları", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(1), 106-110. (Yayın No: 5272158)

SOLMAZ TUĞBA, (2017). "Hastanelerde İş Sağlığı Ve Güvenliği", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(3), 147-156. (Yayın No: 3587430)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ALTAY BİRSEN,SOLMAZ TUĞBA (2019). Sağlıklı Yaşlanma ve Çevre. Sağlık Toplum ve Kültür Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5271879)

SOLMAZ TUĞBA,ALTAY BİRSEN (2019). Kültürlerarası Bakım ve Hemşirelik. Sağlık Toplum ve Kültür Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5271868)

SOLMAZ TUĞBA,ALTAY BİRSEN (2018). YAŞLI BİREYLERDE İLAÇ KULLANIMI VE DÜŞMEYE NEDEN OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ. 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4617469)

ALTAY BİRSEN,SOLMAZ TUĞBA (2017). Determination of Women Awareness About Early Diagnosis of Cervical Cancer.. Trakya University Association 1st International Medical Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3647000)

ŞANLITÜRK DÖNDÜ,SOLMAZ TUĞBA,ARDIÇ MESUT,USTA İRFAN (2017). Opinions of Students in Health Care Professions about Use of Information Technologies in the Health Sector. ULUSLARARASI KARADENİZ HEMŞİRELİK EĞİTİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3666725)

SOLMAZ TUĞBA,ALTAY BİRSEN (2017). HEALTH MANAGEMENT DEPARTMENT STUDENTS\’ STATUS TO USE COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE TREATMENT METHODS. ULUSLARARASI KARADENİZ HEMŞİRELİK EĞİTİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3666706)

ÇELİK TÜLAY,SOLMAZ TUĞBA (2016). Bankacılık ve Sigortacılık Programı Öğrencilerinin Okul ve Meslek Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2865496)

SOLMAZ TUĞBA,ÇELİK TÜLAY (2016). Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Öğrencilerinin Eğitimlerine ve Mesleklerine Bakış Açıları Erbaa SHMYO Örneği. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2865500)

SOLMAZ TUĞBA (2010). Breast Self Examination BSE Current Attidutes of Women in The Province of in Turkey. 5 th APOCP Conference 2010 (Poster) (Yayın No:2865591)

SOLMAZ TUĞBA,AKIN BELGİN (2008). Medication use and self medication use ability in elders 65 years and over living in home. Geriatri Kongresi (Poster) (Yayın No:2865584)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

KISSAL AYGÜL,VURAL BİRGÜL,ERSİN FATMA,SOLMAZ TUĞBA (2014). Kadınların Meme Kanseri Korkusu ve Sosyal Destek Algılarının Taramaya Katılım Sürecine Etkisi. 17.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Poster) (Yayın No:2865620)

SOLMAZ TUĞBA (2013). Tokat Ketem 2012 Yılı Meme Kanseri ve Serviks Kanseri Tarama Programı. Ulusal Kanser Haftası Sempozyumu (Poster) (Yayın No:2865598)

SOLMAZ TUĞBA (2012). Ketem e Başvuran Kadınların Serviks Kanseri Konusunda Farkındalık Düzeyleri. Ulusal Kanser Haftası Sempozyumu (Poster) (Yayın No:2865596)

SOLMAZ TUĞBA,AKIN BELGİN,TANYER DENİZ,ARSLAN SELDA (2007). 65 yaş ve üzeri evde yaşayan yaşlılarda düşme ile postürel hipotansiyon arasındaki ilişki. 5. temel sağlık hizmetleri sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2624682)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Güncel Hemşirelik Çalışmaları Iı (2019)., SOLMAZ TUĞBA,SOLMAZ MEHTAP, Akademisyen, Editör: Eti Aslan Fatma, Sayfa Sayısı: 12, ISBN: 9786052585788, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5695021)

Güncel Hemşirelik Çalışmaları Iı (2019)., SOLMAZ MEHTAP,SOLMAZ TUĞBA, Akademisyen, Editör: Eti Aslan Fatma, Sayfa Sayısı: 10, ISBN: 9786052585788, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5695045)

Bilimsel Araştırmalar Kitabı (2018)., SOLMAZ TUĞBA, Akademisyen, Editör: Aslan Eti Fatma, Sayıner Fatma Deniz, ISBN: 9786052580622, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4617374)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Sigara Bırakma Yardımı Kursu, Tütünle Mücadele, Ankara, Kurs, 01.01.2010-02.02.2010 (Ulusal)

Nitel Araştırma Kursu, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Ordu, Kurs, 13.05.2017-14.05.2017 (Ulusal)

Kanserde Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Becerileri Kursu, Kanserle Mücadele, Ankara, Kurs, 11.01.2010-15.01.2010 (Ulusal)

Üreme Sağlığı ve Serviks Kanseri Tarama Kursu, Erken Teşhisin Önemi, Ankara, Kurs, 28.06.2010-29.06.2010 (Ulusal)

çalıştay

Hemşirelik Eğitimi Çalıştayı, International Congress of Black Sea Nursing Education-(Katılımcı), Samsun, Çalıştay, 13.10.2017-13.10.2017 (Ulusal)

 

sertifika

Tütün Bağımlılığı Tedavisinde Yaklaşımlar ve Sigara Bırakma Polikliniği Yazılımı Eğitimi, Tütünle Mücadele, Ankara, Sertifika, 05.12.2014-05.12.2014 (Ulusal)

Pedagojik Formasyon, Pedagojik Formasyon Sertifikası, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sertifika, 31.10.2011-06.06.2012 (Ulusal)

İlk Yardım, Temel Yaşam Desteği, Tokat, Sertifika, 12.09.2018-12.09.2018 (Ulusal)

Temel Modül Eğitimi, Erişkin, Çocuk ve Bebek Temel Yaşam Desteği, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Sertifika, 11.11.2013-15.11.2013 (Ulusal)

Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, Proje Yönetimi, Tokat, Sertifika, 18.09.2012-19.09.2012 (Ulusal)

OKA (Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı), TRIZ Problem Çözme Teknikleri Eğitimi, Tokat Teknopark, Sertifika, 31.08.2019-31.08.2019 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:tugba.solmaz@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2016-2020
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hemşirelik (Dr)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2004-2008
Selçuk Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Halk Sağlığı Hemşireliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Evde Yaşayan 65 Yaş Ve Üzeri Yaşlı Bireylerin İlaç Kullanımı Ve Kendi Kendine İlaç Kullanım Yetisi
Lisans
2000-2004
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tokat Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/ TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ/ İLK VE ACİL YARDIM PR.


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.SOLMAZ TUĞBA,ALTAY BİRSEN (2019). Yaşlılara yönelik evde bakım hizmetleri. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 6(2), 150-157. (Yayın No: 5272208)
2.SOLMAZ TUĞBA,SOLMAZ MEHTAP (2019). Hemşirelikte Bilme Yolları. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 6(4), 250-254. (Yayın No: 5694917)
3.SOLMAZ TUĞBA,ALTAY BİRSEN (2019). Üniversite öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinikullanma durumları. PAMUKKALE TIP DERGİSİ, 12(3), 387-393., Doi: doi.org/10.31362/patd.526867 (Yayın No: 5272238)
4.KISSAL AYGÜL,VURAL BİRGÜL,ERSİN FATMA,SOLMAZ TUĞBA (2018). The effect of women’s breast cancer fear and social support perceptions on the process of participating in screening. Global Health Promotion, 25(3), 52-59., Doi: 10.1177/1757975916677174 (Yayın No: 3907352)
5.SOLMAZ TUĞBA (2017). Experiences with Needle-stick and Sharp Object Injuries forHealthcare Workers in a State Hospital in Tokat Province,Turkey. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL HYGIENE, 9(3), 142-148. (Yayın No: 3666756)
6.SOLMAZ TUĞBA (2009). EVDE YAŞAYAN YAŞLILARDA İLAÇ KULLANIMI VE KENDİ KENDİNE İLAÇ KULLANIM YETİSİ. Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi, 12(2), (Yayın No: 2624657)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.SOLMAZ MEHTAP,SOLMAZ TUĞBA (2020). HASTANE SU SİSTEMLERİNDE LEJYONELLA RİSK YÖNETİMİ VE KORUNMA. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 29(1), 51-55. (Yayın No: 6225124)
2.SOLMAZ TUĞBA,ALTAY BİRSEN (2019). YAŞLI BİREYLERDE İLAÇ KULLANIMI VE DÜŞMEYE NEDEN OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(3), 129-134. (Yayın No: 5694969)
3.SOLMAZ MEHTAP,SOLMAZ TUĞBA (2019). Stajyer Öğrenci İş Kazaları. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 8(1), 106-110. (Yayın No: 5272158)
4.SOLMAZ TUĞBA (2017). Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(3), 147-156. (Yayın No: 3587430)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ALTAY BİRSEN,SOLMAZ TUĞBA (2017). Determination of Women Awareness About Early Diagnosis of Cervical Cancer.. Trakya University Association 1st International Medical Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3647000)
2.ŞANLITÜRK DÖNDÜ,SOLMAZ TUĞBA,ARDIÇ MESUT,USTA İRFAN (2017). Opinions of Students in Health Care Professions about Use of Information Technologies in the Health Sector. ULUSLARARASI KARADENİZ HEMŞİRELİK EĞİTİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3666725)
3.SOLMAZ TUĞBA,ALTAY BİRSEN (2017). HEALTH MANAGEMENT DEPARTMENT STUDENTS\’ STATUS TO USE COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE TREATMENT METHODS. ULUSLARARASI KARADENİZ HEMŞİRELİK EĞİTİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3666706)
4.SOLMAZ TUĞBA,AKIN BELGİN (2008). Medication use and self medication use ability in elders 65 years and over living in home. Geriatri Kongresi (Poster) (Yayın No:2865584)
5.SOLMAZ TUĞBA,ALTAY BİRSEN (2018). YAŞLI BİREYLERDE İLAÇ KULLANIMI VE DÜŞMEYE NEDEN OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ. 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4617469)
6.ALTAY BİRSEN,SOLMAZ TUĞBA (2019). Sağlıklı Yaşlanma ve Çevre. Sağlık Toplum ve Kültür Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5271879)
7.SOLMAZ TUĞBA,ALTAY BİRSEN (2019). Kültürlerarası Bakım ve Hemşirelik. Sağlık Toplum ve Kültür Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5271868)
8.SOLMAZ TUĞBA (2010). Breast Self Examination BSE Current Attidutes of Women in The Province of in Turkey. 5 th APOCP Conference 2010 (Poster) (Yayın No:2865591)
9.ÇELİK TÜLAY,SOLMAZ TUĞBA (2016). Bankacılık ve Sigortacılık Programı Öğrencilerinin Okul ve Meslek Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2865496)
10.SOLMAZ TUĞBA,ÇELİK TÜLAY (2016). Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Öğrencilerinin Eğitimlerine ve Mesleklerine Bakış Açıları Erbaa SHMYO Örneği. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2865500)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.SOLMAZ TUĞBA,AKIN BELGİN,TANYER DENİZ,ARSLAN SELDA (2007). 65 yaş ve üzeri evde yaşayan yaşlılarda düşme ile postürel hipotansiyon arasındaki ilişki. 5. temel sağlık hizmetleri sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2624682)
2.KISSAL AYGÜL,VURAL BİRGÜL,ERSİN FATMA,SOLMAZ TUĞBA (2014). Kadınların Meme Kanseri Korkusu ve Sosyal Destek Algılarının Taramaya Katılım Sürecine Etkisi. 17.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Poster) (Yayın No:2865620)
3.SOLMAZ TUĞBA (2013). Tokat Ketem 2012 Yılı Meme Kanseri ve Serviks Kanseri Tarama Programı. Ulusal Kanser Haftası Sempozyumu (Poster) (Yayın No:2865598)
4.SOLMAZ TUĞBA (2012). Ketem e Başvuran Kadınların Serviks Kanseri Konusunda Farkındalık Düzeyleri. Ulusal Kanser Haftası Sempozyumu (Poster) (Yayın No:2865596)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Güncel Hemşirelik Çalışmaları II (2019)., SOLMAZ TUĞBA,SOLMAZ MEHTAP, Akademisyen, Editör: Eti Aslan Fatma, Sayfa Sayısı: 12, ISBN: 9786052585788, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5695021)
2.Güncel Hemşirelik Çalışmaları II (2019)., SOLMAZ MEHTAP,SOLMAZ TUĞBA, Akademisyen, Editör: Eti Aslan Fatma, Sayfa Sayısı: 10, ISBN: 9786052585788, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5695045)
3.Bilimsel Araştırmalar Kitabı (2018)., SOLMAZ TUĞBA, Akademisyen, Editör: Aslan Eti Fatma, Sayıner Fatma Deniz, ISBN: 9786052580622, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4617374)
Kurs
1.Üreme Sağlığı ve Serviks Kanseri Tarama Kursu, Erken Teşhisin Önemi, Ankara, Kurs, 28.06.2010-29.06.2010 (Ulusal)
2.Nitel Araştırma Kursu, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Ordu, Kurs, 13.05.2017-14.05.2017 (Ulusal)
3.Kanserde Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Becerileri Kursu, Kanserle Mücadele, Ankara, Kurs, 11.01.2010-15.01.2010 (Ulusal)
4.Sigara Bırakma Yardımı Kursu, Tütünle Mücadele, Ankara, Kurs, 01.01.2010-02.02.2010 (Ulusal)
Çalıştay
1.Hemşirelik Eğitimi Çalıştayı, International Congress of Black Sea Nursing Education-(Katılımcı), Samsun, Çalıştay, 13.10.2017-13.10.2017 (Ulusal)
Sertifika
1.Pedagojik Formasyon, Pedagojik Formasyon Sertifikası, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sertifika, 31.10.2011-06.06.2012 (Ulusal)
2.OKA (Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı), TRIZ Problem Çözme Teknikleri Eğitimi, Tokat Teknopark, Sertifika, 31.08.2019-31.08.2019 (Ulusal)
3.Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, Proje Yönetimi, Tokat, Sertifika, 18.09.2012-19.09.2012 (Ulusal)
4.İlk Yardım, Temel Yaşam Desteği, Tokat, Sertifika, 12.09.2018-12.09.2018 (Ulusal)
5.Temel Modül Eğitimi, Erişkin, Çocuk ve Bebek Temel Yaşam Desteği, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Sertifika, 11.11.2013-15.11.2013 (Ulusal)
6.Tütün Bağımlılığı Tedavisinde Yaklaşımlar ve Sigara Bırakma Polikliniği Yazılımı Eğitimi, Tütünle Mücadele, Ankara, Sertifika, 05.12.2014-05.12.2014 (Ulusal)