GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

EMİNE SAKLANž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Emine SAKLAN

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

emine.saklan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ankara Üniversitesi (2011- 2018)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Ekonomisi Ve Planlaması (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2008- 2011)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli)

LİSANS, Süleyman Demirel Üniversitesi (2003- 2007)

Burdur Eğitim Fakültesi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Türkiyedeki Suriyeli Eğitim Çağı Çocuklarının Eğitim Süreçleri Üzerine Bir Çözümleme", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018

YÜKSEK LİSANS, "Türkiye’Xxde Okul Öncesi Eğitim Politikaları, Finansmanı Ve Uygulamaya İlişkin Görüşler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Eğitim Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, (2019- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, (2008- 2018)


İdari Görevler

Fakülte Temsilcisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kariyer Uygulama Ve Araştırma Merkezi, (2019- Devam Ediyor)

Bologna Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Yl) (Tezli), (2017- 2018)

verdiği dersler

Danışmanlık, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Eğitime Giriş, Lisans, (2020-2021)

Karşılaştırmalı Eğitim, Lisans, (2020-2021)

Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi, Lisans, (2019-2020)

Karşılaştırmalı Eğitim, Lisans, (2019-2020)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2019-2020)

Sınıf Yönetimi, Lisans, (2019-2020)

Eğitim Bilimine Giriş, Lisans, (2019-2020)

Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ERGİNER AYSUN,SAKLAN EMİNE, (2020). "Öğretmenlik Mesleğinin Bir Kadın Mesleğine Dönüşmesinin Yaratabileceği Sorunlara Yönelik Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Çözüm Önerileri", Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 6(2), 363-393., Doi: 10.47615/issej.840163 (Yayın No: 6682524)

SAKLAN EMİNE,ERGİNER AYSUN, (2017). "Classroom Management Experiences With Syrian Refugeestudents", Education Journal, 6(6), 207-214., Doi: 10.11648/j.edu.20170606.17 (Yayın No: 3956827)

SAKLAN EMİNE,ERGİNER AYSUN, (2016). "Türkiye’De Okul Öncesi Eğitime İlişkin Politika Ve Finansman Uygulamaları", Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sbe Dergisi, 6(2), 15-44. (Yayın No: 3113673)

ERSÖZLÜ ALPAY,SAKLAN EMİNE, (2016). "Instructional Leadership İn Higher Education How Does İt Work", British Journal Of Education, 4(5), 1-15. (Yayın No: 3082245)

SAKLAN EMİNE, (2016). "Vietnam Eğitim Sistemi Amaç Yapı Ve Süreç Bakımındantürkiye İle Karşılaştırılması", Route Educational And Social Science Journal, 3(3), 105-119., Doi: http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.532 (Yayın No: 3112129)

ERGİNER AYSUN,SAKLAN EMİNE, (2016). "The Problematic Of Transition Of Teachingprofession To A Woman S Occupation", Opus-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(11), 415-450. (Yayın No: 3112663)

SAKLAN EMİNE, (2016). "Portekiz Eğitim Sistemi Amaç Yapı Ve Süreç Bakımından Türkiye İle Karşılaştırılması", Route Education And Social Science Journal, 3(3), 14-31., Doi: http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.533 (Yayın No: 3111934)

Yıldırım Nail, Yüzbaşıyev Mehemmed, Saklan Emine, Alatlı Betül, (2011). "Türk Ve Dünya Eğitim Tarihine Hizmet Etmiş İnsanlar Üzerine Bir İnceleme", Journal Of World Of Turks, 3(1), 249-270. (Yayın No: 452178) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

SAKLAN EMİNE, (2020). "Seçilmiş Bazı Ülkelerde Sığınmacı Eğitim Politikaları Veuygulamalarına Bir Bakış", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(14), 52-78. (Yayın No: 6218561)

YILDIRIM NAİL,SAKLAN EMİNE,Yar Yıldırım Veda, (2016). "Emekli Öğretmenlerin Edindikleri Deneyimler Düzleminde Geçmiş Ve Günümüz Eğitim Sistemi Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 1-19. (Yayın No: 3084382)

SAKLAN EMİNE, (2016). "Türkiye De Görünmez Kılınan Okullar Parasız Yatılılığın Eleştirel Bir Çözümlemesi", Eleştirel Pedagoji, 8(45), 47-54. (Yayın No: 3113299)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

GÜLER ELİF TUĞÇE,ÇAYCI KARAKÖSE DİLARA,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE,SAKLAN EMİNE (2019). The Effect of Teaching Practice Courses To Career Development Of Teacher Candidates Background. IX International Conference on Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:5153368)

SAKLAN EMİNE,ULUTAŞ BİRGÜL (2019). The Views of Teacher Candidates about Unemployment and Employment. IX International Conference on Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:5153363)

ERGİNER AYSUN,SAKLAN EMİNE (2017). Öğretmen Adayı Bakış Açısıyla Öğretmenlik Mesleğinin Bir Kadın Mesleğine Dönüşmesi Sorunsalı. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye (Özet Bildiri) (Yayın No:3678665)

ERGİNER AYSUN,SAKLAN EMİNE (2017). Öğretmenlik Mesleğinin Bir Kadın Mesleğine Dönüşmesi Sorunsalına Yönelik Öğretmen Adaylarının Sundukları Çözüm Önerileri. 2. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye (Özet Bildiri) (Yayın No:4036446)

YILDIRIM NAİL,SAKLAN EMİNE,kundakçı selçuk (2010). Denetime İlişkin Yapılan Bilimsel Araştırmalar Üzerine Bir Değerlendirme. 2. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:452361)

KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA,SAKLAN EMİNE Öğretmen Adaylarının Teknolojinin Kullanımına İlişkin Görüşleri GOPÜ Eğitim Fakültesi Örneği. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:452545)

SAKLAN EMİNE The Schools Which Rendered Invisible In Turkey A Critical Analysis Of Free Boarding Schools. IV International Conference on Critical Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1049081)

ERSÖZLÜ ALPAY,SAKLAN EMİNE Instructional leadership in higher education How does it work. Educational Researches and Publications Association ERPA Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1049080)

ERGİNER AYSUN,SAKLAN EMİNE Investigation of Teacher Candidates Attended to Teacher Training Programs in terms of Gender. The 4th International Symposium on New Issues in Teacher Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3113879)

SAKLAN EMİNE,ERGİNER AYSUN Experiences with Syrian Refugee Students Reflections to the Classroom Management. The 4th International Symposium on New Issues in Teacher Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3114117)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

AKSOY HASAN HÜSEYİN,ULUTAŞ BİRGÜL,SAKLAN EMİNE,ALMIŞ SELMAN (2012). Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eleştirel Yaklaşımlar. Kamusal Eğitim Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:452438)

YILDIRIM NAİL,SAKLAN EMİNE,YAR YILDIRIM VEDA Emekli öğretmenlerin edindikleri deneyimler düzleminde geçmiş ve günümüz eğitim sistemine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. EYFOR-V Eğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4441998)

ERSÖZLÜ ALPAY,SAKLAN EMİNE 60-66 Aylık Öğrencilerin Okula Başlama Yaşına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Değerlendirmeleri. EYFOR-V Eğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4289501)

ERSÖZLÜ ALPAY,SAKLAN EMİNE Okul Yöneticilerinin Okul Aile Birliğinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri. 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1049078)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Türkiyedeki Suriyeli Eğitim Çağı Çocuklarının Eğitim Süreçleri (2019)., SAKLAN EMİNE, Lap Lambert Academic Publishing, Sayfa Sayısı: 80, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5174797)

Türk Ve Dünya Eğitim Tarihine Hizmet Etmiş İnsanlar (2011)., YILDIRIM NAİL,Yüzbaşıyev Mehemmed,ALATLI BETÜL,SAKLAN EMİNE, Nobel Yayınevi, Sayfa Sayısı: 288, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 74030)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Kamusal Eğitim: Eleştirel Yazılar. (2013)., AKSOY HASAN HÜSEYİN,ALMIŞ SELMAN,SAKLAN EMİNE,ULUTAŞ BİRGÜL,TUNACAN SEVİL, Siyasal Yayınları, Editör: N. Kurul, T. Öztürk, ISBN: 9786054627271, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4235282)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2011-2011, Uluslararası Topluma Hizmet Uygulamaları Projesi, T.C Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sekreterya Üyesi, (Kamu)

2013-2013, Öğretmen Yetiştirmede Teori-Uygulama Çalıştayı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, sekreterya üyesİ, (Kamu)

2014-2014, Adaylık eğitimi hazırlayıcı eğitim kursu, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Bilgiye Ulaşma, Bilgi ve Deneyim Paylaşımı konusunda Eğitim Görevlisi, (Kamu)

2012-2016, Tokat 1. Okul Yöneticileri Kongresi, Tokat Gaizosmanpaşa Üniversitesi, sekreterya üyesi, (Kamu)

2016-2016, Mesleki ve Teknik Eğitimde Birliktelik ve Nitelik Artışı Çalıştayı, Tokat Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma Komisyon Üyesi, (Kamu)

2008-2018, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, AKADEMİK PERSONEL, (Diğer)

2019-2019, Hizmet İçi Eğitim Semineri, Din Hizmetleri ve Eğitimi Şubesi Müdürlüğü, Tokat İl Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursu öğreticilerine yönelik ”Sınıf Yönetimi” semineri., (Kamu)

2020-2020, Jüri ve Araştırmacı, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörlüğünde, Amasya-Tokat-Sivasİl Milli Eğitim Müdürlükleri arasında düzenlenen ’xxEğitimde İyi Örnekler Buluşması 2020 Proje Yarışması’xxnda jüri ve araştırmacı olarak görev alma., (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:emine.saklan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2011-2018
Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Ekonomisi Ve Planlaması (Dr)

Tez Adı:Türkiyedeki Suriyeli Eğitim Çağı Çocuklarının Eğitim Süreçleri Üzerine Bir Çözümleme
Yüksek Lisans
2008-2011
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Türkiye’Xxde Okul Öncesi Eğitim Politikaları, Finansmanı Ve Uygulamaya İlişkin Görüşler
Lisans
2003-2007
Süleyman Demirel Üniversitesi
Burdur Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği Pr.Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2019-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2008-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Fakülte Temsilcisi
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Bologna Koordinatörü
2017-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2020-2021)EĞİTİME GİRİŞTürkçe6
(2020-2021)KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİMTürkçe6
(2019-2020)TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİTürkçe1
(2019-2020)KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİMTürkçe2
(2019-2020)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe2
(2019-2020)SINIF YÖNETİMİTürkçe4
(2019-2020)EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞTürkçe4
(2018-2019)TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİTürkçe10
Yüksek Lisans
(2020-2021)DANIŞMANLIKTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ERGİNER AYSUN,SAKLAN EMİNE (2020). Öğretmenlik mesleğinin bir kadın mesleğine dönüşmesinin yaratabileceği sorunlara yönelik öğretmen adaylarının geliştirdikleri çözüm önerileri. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 6(2), 363-393., Doi: 10.47615/issej.840163 (Yayın No: 6682524)
2.SAKLAN EMİNE,ERGİNER AYSUN (2017). Classroom Management Experiences with Syrian RefugeeStudents. Education Journal, 6(6), 207-214., Doi: 10.11648/j.edu.20170606.17 (Yayın No: 3956827)
3.SAKLAN EMİNE,ERGİNER AYSUN (2016). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitime İlişkin Politika ve Finansman Uygulamaları. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 6(2), 15-44. (Yayın No: 3113673)
4.ERSÖZLÜ ALPAY,SAKLAN EMİNE (2016). Instructional Leadership in Higher Education How Does it Work. British Journal of Education, 4(5), 1-15. (Yayın No: 3082245)
5.SAKLAN EMİNE (2016). Vietnam Eğitim Sistemi Amaç Yapı ve Süreç BakımındanTürkiye İle Karşılaştırılması. Route Educational and Social Science Journal, 3(3), 105-119., Doi: http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.532 (Yayın No: 3112129)
6.ERGİNER AYSUN,SAKLAN EMİNE (2016). The Problematic of Transition of TeachingProfession to a Woman s Occupation. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(11), 415-450. (Yayın No: 3112663)
7.SAKLAN EMİNE (2016). Portekiz eğitim sistemi Amaç yapı ve süreç bakımından Türkiye ile karşılaştırılması. Route Education and Social Science Journal, 3(3), 14-31., Doi: http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.533 (Yayın No: 3111934)
8.Yıldırım Nail, Yüzbaşıyev Mehemmed, Saklan Emine, Alatlı Betül (2011). Türk ve Dünya Eğitim Tarihine Hizmet Etmiş İnsanlar Üzerine Bir İnceleme. Journal of World of Turks, 3(1), 249-270. (Yayın No: 452178)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.SAKLAN EMİNE (2020). Seçilmiş Bazı Ülkelerde Sığınmacı Eğitim Politikaları veUygulamalarına Bir Bakış. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(14), 52-78. (Yayın No: 6218561)
2.YILDIRIM NAİL,SAKLAN EMİNE,Yar Yıldırım Veda (2016). Emekli öğretmenlerin edindikleri deneyimler düzleminde geçmiş ve günümüz eğitim sistemi sorunlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 1-19. (Yayın No: 3084382)
3.SAKLAN EMİNE (2016). Türkiye de Görünmez Kılınan Okullar Parasız Yatılılığın Eleştirel Bir Çözümlemesi. Eleştirel Pedagoji, 8(45), 47-54. (Yayın No: 3113299)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ERGİNER AYSUN,SAKLAN EMİNE (2017). Öğretmenlik Mesleğinin Bir Kadın Mesleğine Dönüşmesi Sorunsalına Yönelik Öğretmen Adaylarının Sundukları Çözüm Önerileri. 2. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye (Özet Bildiri) (Yayın No:4036446)
2.YILDIRIM NAİL,SAKLAN EMİNE,kundakçı selçuk (2010). Denetime İlişkin Yapılan Bilimsel Araştırmalar Üzerine Bir Değerlendirme. 2. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:452361)
3.ERGİNER AYSUN,SAKLAN EMİNE (2017). Öğretmen Adayı Bakış Açısıyla Öğretmenlik Mesleğinin Bir Kadın Mesleğine Dönüşmesi Sorunsalı. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye (Özet Bildiri) (Yayın No:3678665)
4.GÜLER ELİF TUĞÇE,ÇAYCI KARAKÖSE DİLARA,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE,SAKLAN EMİNE (2019). The Effect of Teaching Practice Courses To Career Development Of Teacher Candidates Background. IX International Conference on Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:5153368)
5.SAKLAN EMİNE,ULUTAŞ BİRGÜL (2019). The Views of Teacher Candidates about Unemployment and Employment. IX International Conference on Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:5153363)
6.KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA,SAKLAN EMİNE (2019). Öğretmen Adaylarının Teknolojinin Kullanımına İlişkin Görüşleri GOPÜ Eğitim Fakültesi Örneği. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:452545)
7.SAKLAN EMİNE (2019). The Schools Which Rendered Invisible In Turkey A Critical Analysis Of Free Boarding Schools. IV International Conference on Critical Education (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1049081)
8.ERSÖZLÜ ALPAY,SAKLAN EMİNE (2019). Instructional leadership in higher education How does it work. Educational Researches and Publications Association ERPA Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1049080)
9.ERGİNER AYSUN,SAKLAN EMİNE (2019). Investigation of Teacher Candidates Attended to Teacher Training Programs in terms of Gender. The 4th International Symposium on New Issues in Teacher Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3113879)
10.SAKLAN EMİNE,ERGİNER AYSUN (2019). Experiences with Syrian Refugee Students Reflections to the Classroom Management. The 4th International Symposium on New Issues in Teacher Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3114117)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.AKSOY HASAN HÜSEYİN,ULUTAŞ BİRGÜL,SAKLAN EMİNE,ALMIŞ SELMAN (2012). Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eleştirel Yaklaşımlar. Kamusal Eğitim Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:452438)
2.YILDIRIM NAİL,SAKLAN EMİNE,YAR YILDIRIM VEDA (2012). Emekli öğretmenlerin edindikleri deneyimler düzleminde geçmiş ve günümüz eğitim sistemine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. EYFOR-V Eğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4441998)
3.ERSÖZLÜ ALPAY,SAKLAN EMİNE (2012). 60-66 Aylık Öğrencilerin Okula Başlama Yaşına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Değerlendirmeleri. EYFOR-V Eğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4289501)
4.ERSÖZLÜ ALPAY,SAKLAN EMİNE (2012). Okul Yöneticilerinin Okul Aile Birliğinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri. 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1049078)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Türkiyedeki Suriyeli Eğitim Çağı Çocuklarının Eğitim Süreçleri (2019)., SAKLAN EMİNE, Lap Lambert Academic Publishing, Sayfa Sayısı: 80, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5174797)
2.Türk ve Dünya Eğitim Tarihine Hizmet Etmiş İnsanlar (2011)., YILDIRIM NAİL,Yüzbaşıyev Mehemmed,ALATLI BETÜL,SAKLAN EMİNE, Nobel Yayınevi, Sayfa Sayısı: 288, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 74030)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Kamusal Eğitim: Eleştirel Yazılar. (2013)., AKSOY HASAN HÜSEYİN,ALMIŞ SELMAN,SAKLAN EMİNE,ULUTAŞ BİRGÜL,TUNACAN SEVİL, Siyasal Yayınları, Editör: N. Kurul, T. Öztürk, ISBN: 9786054627271, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4235282)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ, BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2020-2020Jüri ve AraştırmacıMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörlüğünde, Amasya-Tokat-Sivasİl Milli Eğitim Müdürlükleri arasında düzenlenen ’xxEğitimde İyi Örnekler Buluşması 2020 Proje Yarışması’xxnda jüri ve araştırmacı olarak görev alma., (Kamu)
2019-2019Hizmet İçi Eğitim SemineriDin Hizmetleri ve Eğitimi Şubesi Müdürlüğü, Tokat İl Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursu öğreticilerine yönelik ”Sınıf Yönetimi” semineri., (Kamu)
2016-2016Mesleki ve Teknik Eğitimde Birliktelik ve Nitelik Artışı ÇalıştayıTokat Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma Komisyon Üyesi, (Kamu)
2014-2014Adaylık eğitimi hazırlayıcı eğitim kursuMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Bilgiye Ulaşma, Bilgi ve Deneyim Paylaşımı konusunda Eğitim Görevlisi, (Kamu)
2013-2013Öğretmen Yetiştirmede Teori-Uygulama ÇalıştayıTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, sekreterya üyesİ, (Kamu)
2012-2016Tokat 1. Okul Yöneticileri KongresiTokat Gaizosmanpaşa Üniversitesi, sekreterya üyesi, (Kamu)
2011-2011Uluslararası Topluma Hizmet Uygulamaları ProjesiT.C Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sekreterya Üyesi, (Kamu)
2008-2018ARAŞTIRMA GÖREVLİSİGAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, AKADEMİK PERSONEL, (Diğer)