GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MEHMET AYASž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Mehmet AYAS

İlahiyat Fakültesi / İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

mehmet.ayas@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İlahiyat Fakültesi 

Bölüm

İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2002- 2007)

İlahiyat Fakültesi - Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1997- 2001)

İlahiyat Fakültesi - Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

LİSANS, Ankara Üniversitesi (1991- 1996)

İlahiyat Fakültesi -

TEZLER

DOKTORA, "İlköğretim Iı. Kademe Öğrencilerinin Dua Anlayışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenemsi.", Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2007

YÜKSEK LİSANS, "İlköğretim Öğrencilerinin Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Başarılarını Etkileyen Etkenler", Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2001

YABANCI DİLLER

Almanca

Arapça

TEMEL ALAN BİLGİSİ

İlahiyat Temel Alanı - Felsefe ve Din Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü(2012- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümü(2011- 2012)


İdari Görevler

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümü, (2011- 2012)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü, (2012- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Kur’Xxan Ve Sünnette Eğitimin Temelleri, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Öğretim İlke Ve Yöntemleri, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

AYAS MEHMET, (2011). "İlköğretim Öğrencilerinin Dua Anlayışları", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(19), 462-474. (Yayın No: 2627770)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

AYAS MEHMET, (2013). "Dua Öğretiminin Birey Üzerindeki Etkileri Ve Değerler Eğitiminde Değerlendirilmesi", Goü İlahiyat Fak. Dergisi, 1(2), 73-96. (Yayın No: 93398)

AYAS MEHMET, (2012). "İlköğretim Iı Kademe Öğrencilerinin Dua Anlayışlarının Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 1-18. (Yayın No: 2627759)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

AYAS MEHMET (2016). Bazı Tasavvuf Ritüellerinin (Halvetilik ve Mevlevilik Bağlamında Sema ve Devran) Din Eğitimi Açısından Değeri. Madrid Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:3434065)

AYAS MEHMET Kavram Karikatürlerinin Din Öğretiminde Kullanılması. III. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA (IMCOFE) (Özet Bildiri) (Yayın No:4078941)

AYAS MEHMET İnanç Turizminin Din Eğitimi Açısından Değeri. Uluslararası İnanç Turizmi ve Hoşgörü Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:301152)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Tasavvuf Ritüellerinin Din Eğitimi Açısından Değeri", TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, 23.07.2015-20.10.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2012, Öğretim üyesi, GOP İlahiyat Fakültesi, eğitim-öğretim, (Diğer)

2011- , öğretim üyesi, GOP Eğitim Fakültesi, eğitim-öğretim, (Diğer)

1996-2011, öğretmen, MEB, eğitim-öğretim, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:mehmet.ayas@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2002-2007
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Tez Adı:İlköğretim Iı. Kademe Öğrencilerinin Dua Anlayışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenemsi.
Yüksek Lisans
1997-2001
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Tez Adı:İlköğretim Öğrencilerinin Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Başarılarını Etkileyen Etkenler
Lisans
1991-1996
Ankara Üniversitesi
İlahiyat FakültesiAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Yardımcı Doçent
2011-2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜMÜ


İdari Görevler

Bölüm Bşk.
2011-2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm Bşk.
2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİTürkçe2
Yüksek Lisans
(2017-2018)BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe3
(2017-2018)KUR’XXAN VE SÜNNETTE EĞİTİMİN TEMELLERİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.AYAS MEHMET (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Dua Anlayışları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(19), 462-474. (Yayın No: 2627770)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.AYAS MEHMET (2013). Dua Öğretiminin Birey Üzerindeki Etkileri ve Değerler Eğitiminde Değerlendirilmesi. GOÜ İlahiyat FAK. DErgisi, 1(2), 73-96. (Yayın No: 93398)
2.AYAS MEHMET (2012). İlköğretim II Kademe Öğrencilerinin Dua Anlayışlarının Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi. Gaziosmanpaşa üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 1-18. (Yayın No: 2627759)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.AYAS MEHMET (2016). Bazı Tasavvuf Ritüellerinin (Halvetilik ve Mevlevilik Bağlamında Sema ve Devran) Din Eğitimi Açısından Değeri. Madrid Konferansı (Özet Bildiri) (Yayın No:3434065)
2.AYAS MEHMET (2016). Kavram Karikatürlerinin Din Öğretiminde Kullanılması. III. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA (IMCOFE) (Özet Bildiri) (Yayın No:4078941)
3.AYAS MEHMET (2016). İnanç Turizminin Din Eğitimi Açısından Değeri. Uluslararası İnanç Turizmi ve Hoşgörü Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:301152)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Tasavvuf Ritüellerinin Din Eğitimi Açısından Değeri, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, 23.07.2015-20.10.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2012Öğretim üyesiGOP İlahiyat Fakültesi, eğitim-öğretim, (Diğer)
2011- öğretim üyesiGOP Eğitim Fakültesi, eğitim-öğretim, (Diğer)
1996-2011öğretmenMEB, eğitim-öğretim, (Diğer)