GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

YAVUZ SELİM AĞAOĞLUž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Yavuz Selim AĞAOĞLU

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

yavuzselim.agaoglu@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1998- 2002)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Beden Eğitimi Ve Spor (Yl) (Tezli)

YÜKSEK LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1996- 1998)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Beden Eğitimi Ve Spor (Dr)

LİSANS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (1985- 1991)

Eğitim Fakültesi - Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Türkiye'deki Üniversitelerin Rekreasyon Programlarının Geliştirilmesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002

YÜKSEK LİSANS, "Profesyonel Ve Amatör Futbolcuların Hareket Ve Reaksiyon Zamanlarının Karşılaştırılması", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1998

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Eğitim Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu(2015- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Spor Bilimleri Fakültesi/ Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü/ Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, (2004- 2015)

Araştırma Görevlisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi/ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu/ Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü/ Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, (2000- 2004)


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü, (2020- Devam Ediyor)

Myo/Yüksekokul Müdürü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, (2017- 2019)

Myo/Yüksekokul Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı, (2006- 2006)

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, (2014- 2017)

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, (2020- Devam Ediyor)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü, (2015- 2019)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, (2004- 2006)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü, (2006- 2010)

verdiği dersler

Rekreasyon Turizm Ve Spor, Lisans, (2018-2019)

Araştıma Proje Iı, Lisans, (2018-2019)

İnsan Anatomisi Ve Kinesioloji, Yüksek Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KARGÜN MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,KAYA MUSTAFA, (2020). "The Economıcs Of Sports Bettıng", European Journal Of Physical Education And Sport Science, , Doi: doi: 10.5281/zenodo.3829624 (Yayın No: 6291787)

AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,KARGÜN MEHMET,İMAMOĞLU OSMAN, (2020). "Investıgatıon Of Imagery Status Of Amateur Soccer Players", European Journal Of Physical Education And Sport Science, 6(3), 78-91., Doi: doi: 10.5281/zenodo.3739527 (Yayın No: 6188996)

KARGÜN MEHMET,KIZAR OKTAY,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,CANİKLİ ABDULLAH, (2018). "Serbest Zaman Ve Spor Endüstrisinin Yeri", Journal Of International Social Research, 11(56), 1096-1100., Doi: 10.17719/jisr.20185639075 (Yayın No: 4275818)

AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,KARGÜN MEHMET,KIZAR OKTAY, (2018). "Elit Erkek Voleybol Oyuncularının Yarışma Öncesi Kaygı Düzeyleri İleperformansları Arasındaki İlişki", Uluslararası Sosyal Araştırma Dergisi, 11(56), (Yayın No: 4248751)

KARGÜN MEHMET,DALKILIÇ MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,KIZAR OKTAY, (2017). "Spor Külüplerine Yönelik Kurumsal İmaj Algısının Araştırılması", Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 62-73. (Yayın No: 3465015)

KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM, (2017). "Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı Kültür Sanat Ve Spor Projelerinin Ülke Ekonomisine Sağladığı Katkılar", Journal Of International Social Research, 10(53), 955-964., Doi: 10.17719/jisr.20175334200 (Yayın No: 3793259)

KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,YILDIRIM ARAZ GAMZE, (2017). "Spor Pazarlamasında Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Önemi", Journal Of International Social Research, 10(54), 1102-1107., Doi: 10.17719/jisr.20175434678 (Yayın No: 3793104)

KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,YILDIRIM ARAZ GAMZE, (2017). "Spor Medyasında Eleştiri Kültürünün Şiddete Yansıması", Journal Of International Social Research, 10(54), 1102-1107., Doi: 10.17719/jisr.201753334201 (Yayın No: 3793033)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM, (2018). "Bingöl İl Merkezinde Bulunan Spor Tesislerinin Engelli Spor Dalları İçin Yeterlilik Düzeyinin Kullanıcılar Açısından Degerlendirilmesi", Journal Of International Social Research, 11(59), 1486-1494., Doi: 10.17719/jisr.2018.2753 (Yayın No: 4421996)

KARGÜN MEHMET,KIZAR OKTAY,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM, (2018). "Spor Yöneticilerinin İş Yükünün Verimliliklerine Etkisi", Journal Of International Social Research, 11(59), 1481-1485., Doi: 10.17719/jisr.2018.2752 (Yayın No: 4422020)

KARGÜN MEHMET,DALKILIÇ MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,KIZAR OKTAY, (2017). "Spor Kulüplerine Yönelik Kurumsal İmaj Algısının Araştırılması", Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 62-73. (Yayın No: 3502645)

AĞAOĞLU YAVUZ SELİM, (2014). "Avustralya Ve Yeni Zelandalı Turistlerin Anzak Günü’Nü Algılamaları Ve Gelibolu Yarımadası’Nı Ziyaretleri", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, (6), 212-230. (Yayın No: 461560)

AĞAOĞLU YAVUZ SELİM, (2014). "Dershaneye Devam Eden Üniversite Öğrencilerinin Okuma Nedenlerinin Ve Serbest Zaman Etkinliklerine Katılımlarının Değerlendirilmesi", Spor Ve Performans Araştırmaları Dergisi, 33-41. (Yayın No: 461448)

Ağaoğlu YS, (2014). "Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Marka Tercihlerinin İncelenmesi", Kmü Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 37-46. (Yayın No: 461728)

ALBAY F, TAŞMEKTEPLİGİL MY, AĞAOĞLU SA, AĞAOĞLU YS,, (2014). "Türkiye Futbol Liglerindeki Şike Olgusunun İncelenmesi Ve Futbola Yansımalarının Değerlendirilmesi", Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 3-18. (Yayın No: 459818)

AĞAOĞLU YAVUZ SELİM, (2011). "Lise Ve Dengi Okul Öğrencilerinin Madde Kullanımlarının İncelenmesi Tokat İl Örneği", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Yayın No: 460437)

AĞAOĞLU YS, BOYACI M, (2010). "Serbest Zaman Eğitim", Spor Yönetimi Ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 17-23. (Yayın No: 511030)

Taşmektepligil my, Albay F, Kılınç F, Ağaoğlu YS, Beşikçi H,, (2009). "Karadeniz Bölgesi Turizminin Hareketlendirilmesinde Spor Ve Rekreasyon Tesis Ve Organizasyonlarının Değerlendirilmesi", Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilim Dergisidergisi, (2009-11 (2)), 17-25. (Yayın No: 460326)

Ağaoğlu YS, Eker H, İmamoğlu O, (2009). "Diz Kuvveti Ve Beden Kitle İndeksinin 30 Metre Ve 1500 Metre Kosu Performansına Etkisinin Araştırılması", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2009-11), 402-421. (Yayın No: 460241)

AĞAOĞLU YAVUZ SELİM, (2008). "Hentbol Voleybol Ve Futbol Üniversite Takımlarının Bazı Motorik Ve Antropeometrik Özellillerinin İncelenmesi", Spormetre, 13-20. (Yayın No: 460170)

Ağaoğlu YS, Eker H, (2006). "Türkiye Deki Üniversitelerin Sağlık Kültür Ve Spor Dairelerinin İncelenmesi", Spormetre, 131-134. (Yayın No: 460059)

AĞAOĞLU YS, TAŞMEKTEPLİGİL MY, ALBAY F, BAYRAK M,PAKTAŞ Y,, (2006). "Serbest Zaman Eğitimi Ve Önemi", Milli Eğitim, (170), 313-319. (Yayın No: 459903)

AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,EKER HASAN, (2005). "Yabancı Turistlerin Kapadokya Ya Yönelik Tutumları", Gazi Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, (2005-3), 201-207. (Yayın No: 459436)

TAŞMEKTEPLİGİL MY, ALBAY F, AĞAOĞLU YS, KARAKUŞ S,, (2005). "Milletvekili Adaylarının Genel Seçim Öncesi Türkiye Deki Spor Uygulamaları Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi", Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, (2005-2), 93-101. (Yayın No: 459259)

AĞAOĞLU YS, TAŞMEKTEPLİGİL MY, EKER H, (2005). "Dünya Da Ve Türkiye De Serbest Zaman Kavramının Tarihsel Gelişimi", A.İ.B.Ü.Sosyal Bilimler Ens. Dergisi, 1-10. (Yayın No: 459058)

BAYRAK M, AYBEK S, YAZARER İ, (2005). "Serbest Zaman Ve Eğitim", Atatürk Üni.Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 14-21. (Yayın No: 459365)

YAZARER İ, YAŞMEKTEPLİGİL MY, AĞAOĞLU YS, AĞAOĞLU SA,, (2004). "Yaz Spor Okullarında Basketbol Çalışmalarına Katılan Grupların İki Aylık Gelişmelerinin Fiziksel Yönden Değerlendirilmesi", Spormetre, (4), 163-170. (Yayın No: 458844)

AYBEK S, AĞAOĞLU YS, AĞAOĞLU SA, EKER H,, (2004). "Amatör Futbolcuların Tekrarlı Sprint Testi İle Yorgunluk Ve Toparlanma Düzeylerinin Belirlenmesi", Spormetre, (2004-4), 171-177. (Yayın No: 458928)

EKER H, AĞAOĞLU YS, ALBAY F, (2003). "Niğde Üniversitesi 20 25 Yaş Futbol Oynayan Futbolu Bırakan Futbolu Bırakan Ve Düzenli Spor Yapmayan Öğrencilerin Solunum Ve Antropometrik Parametrelerin İncelenmesi", Spormetre, (1), 89-97. (Yayın No: 458736)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

AĞAOĞLU YAVUZ SELİM (2012). Rekreasyon Kavramına Felsefi Yaklaşım. I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi: (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4320575)

AĞAOĞLU YAVUZ SELİM (2012). Rekreasyon ve Eğitim. I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi: (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4320566)

AĞAOĞLU YAVUZ SELİM (2012). Serbest Zaman Eğitimi.. I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi: (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4320558)

AĞAOĞLU YAVUZ SELİM (2011). Serbest Zaman Sosyolojisi.. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 08–10 Eylül 2011,Burdur (Özet Bildiri) (Yayın No:4320543)

AĞAOĞLU YAVUZ SELİM (2000). “Profesyonel ve Amatör Futbolcuların Sprint ve Reaksiyon Zamanlarının Karşılaştırılması”,. 1.Ulusal Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi, 26-27 Mayıs, Ankara, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4320538)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1991-1994, Öğretmen, Habibler Ortaokulu, Milli Eğitime Bakanlığında Öğretmen, (Diğer)

1994-1996, Öğretmen, Ticaret Meslek Lisesi, Milli Eğitime Bakanlığında Öğretmen, (Diğer)

1996-2000, Öğretmen, Mehmet Akif ersoy İlköğretim Okulu, Milli Eğitime Bakanlığında Öğretmen, (Diğer)

2000-2002, Araştırma Görevlisi, Ondokuzmayıs Üniversitesi, 33/b Araştırma Görevlisi, (Diğer)

2000-2004, Araştırma Görevlisi, Niğde Üniversitesi, (Diğer)

2002-2004, Araştırma Görevlisi, Niğde üniversitesi, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:yavuzselim.agaoglu@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1998-2002
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi Ve Spor (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Türkiye'deki Üniversitelerin Rekreasyon Programlarının Geliştirilmesi
Yüksek Lisans
1996-1998
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi Ve Spor (Dr)

Tez Adı:Profesyonel Ve Amatör Futbolcuların Hareket Ve Reaksiyon Zamanlarının Karşılaştırılması
Lisans
1985-1991
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Beden Eğitimi Ve Spor BölümüAkademik Görevler

Doçent
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Doktor Öğretim Üyesi
2004-2015
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ/ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2000-2004
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ/ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı
2020
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı
2020
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
MYO/Yüksekokul Müdürü
2017-2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı
2015-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
2014-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı
2004-2006
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı
2006-2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
MYO/Yüksekokul Müdürü
2006-2006
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)REKREASYON TURİZM VE SPORTürkçe1
(2018-2019)ARAŞTIMA PROJE IITürkçe1
Yüksek Lisans
(2018-2019)İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESİOLOJİTürkçe1
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KARGÜN MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,KAYA MUSTAFA (2020). THE ECONOMICS OF SPORTS BETTING. European Journal of Physical Education and Sport Science, , Doi: doi: 10.5281/zenodo.3829624 (Yayın No: 6291787)
2.AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,KARGÜN MEHMET,İMAMOĞLU OSMAN (2020). INVESTIGATION OF IMAGERY STATUS OF AMATEUR SOCCER PLAYERS. European Journal of Physical Education and Sport Science, 6(3), 78-91., Doi: doi: 10.5281/zenodo.3739527 (Yayın No: 6188996)
3.KARGÜN MEHMET,KIZAR OKTAY,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,CANİKLİ ABDULLAH (2018). SERBEST ZAMAN VE SPOR ENDÜSTRİSİNİN YERİ. Journal of International Social Research, 11(56), 1096-1100., Doi: 10.17719/jisr.20185639075 (Yayın No: 4275818)
4.AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,KARGÜN MEHMET,KIZAR OKTAY (2018). ELİT ERKEK VOLEYBOL OYUNCULARININ YARIŞMA ÖNCESİ KAYGI DÜZEYLERİ İLEPERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMA DERGİSİ, 11(56), (Yayın No: 4248751)
5.KARGÜN MEHMET,DALKILIÇ MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,KIZAR OKTAY (2017). Spor Külüplerine Yönelik Kurumsal İmaj Algısının Araştırılması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 62-73. (Yayın No: 3465015)
6.KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM (2017). KALKINMA BAKANLIĞI SOSYAL DESTEK PROGRAMI KÜLTÜR SANAT VE SPOR PROJELERİNİN ÜLKE EKONOMİSİNE SAĞLADIĞI KATKILAR. Journal of International Social Research, 10(53), 955-964., Doi: 10.17719/jisr.20175334200 (Yayın No: 3793259)
7.KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,YILDIRIM ARAZ GAMZE (2017). SPOR PAZARLAMASINDA HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ. Journal of International Social Research, 10(54), 1102-1107., Doi: 10.17719/jisr.20175434678 (Yayın No: 3793104)
8.KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,YILDIRIM ARAZ GAMZE (2017). Spor Medyasında Eleştiri Kültürünün Şiddete Yansıması. Journal of International Social Research, 10(54), 1102-1107., Doi: 10.17719/jisr.201753334201 (Yayın No: 3793033)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.KIZAR OKTAY,KARGÜN MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM (2018). BİNGÖL İL MERKEZİNDE BULUNAN SPOR TESİSLERİNİN ENGELLİ SPOR DALLARI İÇİN YETERLİLİK DÜZEYİNİN KULLANICILAR AÇISINDAN DEGERLENDİRİLMESİ. Journal of International Social Research, 11(59), 1486-1494., Doi: 10.17719/jisr.2018.2753 (Yayın No: 4421996)
2.KARGÜN MEHMET,KIZAR OKTAY,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM (2018). SPOR YÖNETİCİLERİNİN İŞ YÜKÜNÜN VERİMLİLİKLERİNE ETKİSİ. Journal of International Social Research, 11(59), 1481-1485., Doi: 10.17719/jisr.2018.2752 (Yayın No: 4422020)
3.KARGÜN MEHMET,DALKILIÇ MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,KIZAR OKTAY (2017). Spor Kulüplerine Yönelik Kurumsal İmaj Algısının Araştırılması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 62-73. (Yayın No: 3502645)
4.AĞAOĞLU YAVUZ SELİM (2014). Avustralya Ve Yeni Zelandalı Turistlerin Anzak Günü’nü Algılamaları Ve Gelibolu Yarımadası’nı Ziyaretleri. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, (6), 212-230. (Yayın No: 461560)
5.AĞAOĞLU YAVUZ SELİM (2014). Dershaneye Devam Eden Üniversite Öğrencilerinin Okuma Nedenlerinin ve Serbest Zaman Etkinliklerine Katılımlarının Değerlendirilmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 33-41. (Yayın No: 461448)
6.Ağaoğlu YS (2014). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Marka tercihlerinin İncelenmesi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 37-46. (Yayın No: 461728)
7.ALBAY F, TAŞMEKTEPLİGİL MY, AĞAOĞLU SA, AĞAOĞLU YS, (2014). TÜRKİYE FUTBOL LİGLERİNDEKİ ŞİKE OLGUSUNUN İNCELENMESİ VE FUTBOLA YANSIMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. GAZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 3-18. (Yayın No: 459818)
8.AĞAOĞLU YAVUZ SELİM (2011). Lise ve Dengi Okul Öğrencilerinin Madde Kullanımlarının İncelenmesi Tokat il örneği. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Yayın No: 460437)
9.AĞAOĞLU YS, BOYACI M (2010). Serbest Zaman Eğitim. Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 17-23. (Yayın No: 511030)
10.Taşmektepligil my, Albay F, Kılınç F, Ağaoğlu YS, Beşikçi H, (2009). Karadeniz Bölgesi Turizminin Hareketlendirilmesinde Spor ve Rekreasyon Tesis Ve Organizasyonlarının Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim DergisiDergisi, (2009-11 (2)), 17-25. (Yayın No: 460326)
11.Ağaoğlu YS, Eker H, İmamoğlu O (2009). Diz Kuvveti Ve Beden Kitle İndeksinin 30 Metre Ve 1500 Metre Kosu Performansına Etkisinin Araştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2009-11), 402-421. (Yayın No: 460241)
12.AĞAOĞLU YAVUZ SELİM (2008). Hentbol Voleybol ve Futbol Üniversite Takımlarının Bazı Motorik ve Antropeometrik Özellillerinin İncelenmesi. Spormetre, 13-20. (Yayın No: 460170)
13.Ağaoğlu YS, Eker H (2006). Türkiye deki Üniversitelerin Sağlık Kültür ve Spor Dairelerinin İncelenmesi. Spormetre, 131-134. (Yayın No: 460059)
14.AĞAOĞLU YS, TAŞMEKTEPLİGİL MY, ALBAY F, BAYRAK M,PAKTAŞ Y, (2006). Serbest Zaman Eğitimi Ve Önemi. MİLLİ EĞİTİM, (170), 313-319. (Yayın No: 459903)
15.AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,EKER HASAN (2005). Yabancı Turistlerin Kapadokya ya Yönelik Tutumları. Gazi Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, (2005-3), 201-207. (Yayın No: 459436)
16.TAŞMEKTEPLİGİL MY, ALBAY F, AĞAOĞLU YS, KARAKUŞ S, (2005). Milletvekili Adaylarının Genel Seçim Öncesi Türkiye deki Spor Uygulamaları Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, (2005-2), 93-101. (Yayın No: 459259)
17.AĞAOĞLU YS, TAŞMEKTEPLİGİL MY, EKER H (2005). Dünya da ve Türkiye de Serbest Zaman Kavramının Tarihsel Gelişimi. A.İ.B.Ü.SOSYAL BİLİMLER ENS. DERGİSİ, 1-10. (Yayın No: 459058)
18.BAYRAK M, AYBEK S, YAZARER İ (2005). SERBEST ZAMAN VE EĞİTİM. ATATÜRK ÜNİ.BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 14-21. (Yayın No: 459365)
19.YAZARER İ, YAŞMEKTEPLİGİL MY, AĞAOĞLU YS, AĞAOĞLU SA, (2004). Yaz Spor Okullarında Basketbol Çalışmalarına Katılan Grupların İki Aylık Gelişmelerinin Fiziksel Yönden Değerlendirilmesi. Spormetre, (4), 163-170. (Yayın No: 458844)
20.AYBEK S, AĞAOĞLU YS, AĞAOĞLU SA, EKER H, (2004). Amatör Futbolcuların Tekrarlı Sprint Testi İle Yorgunluk Ve Toparlanma Düzeylerinin Belirlenmesi. Spormetre, (2004-4), 171-177. (Yayın No: 458928)
21.EKER H, AĞAOĞLU YS, ALBAY F (2003). Niğde Üniversitesi 20 25 Yaş Futbol Oynayan Futbolu Bırakan Futbolu Bırakan Ve Düzenli Spor Yapmayan Öğrencilerin Solunum Ve Antropometrik Parametrelerin İncelenmesi. Spormetre, (1), 89-97. (Yayın No: 458736)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.AĞAOĞLU YAVUZ SELİM (2012). Rekreasyon Kavramına Felsefi Yaklaşım. I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi: (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4320575)
2.AĞAOĞLU YAVUZ SELİM (2012). Rekreasyon ve Eğitim. I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi: (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4320566)
3.AĞAOĞLU YAVUZ SELİM (2011). Serbest Zaman Sosyolojisi.. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 08–10 Eylül 2011,Burdur (Özet Bildiri) (Yayın No:4320543)
4.AĞAOĞLU YAVUZ SELİM (2012). Serbest Zaman Eğitimi.. I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi: (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4320558)
5.AĞAOĞLU YAVUZ SELİM (2000). “Profesyonel ve Amatör Futbolcuların Sprint ve Reaksiyon Zamanlarının Karşılaştırılması”,. 1.Ulusal Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi, 26-27 Mayıs, Ankara, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4320538)
Üniversite Dışı Deneyim

2002-2004Araştırma GörevlisiNiğde üniversitesi, (Diğer)
2000-2004Araştırma GörevlisiNiğde Üniversitesi, (Diğer)
2000-2002Araştırma GörevlisiOndokuzmayıs Üniversitesi, 33/b Araştırma Görevlisi, (Diğer)
1996-2000ÖğretmenMehmet Akif ersoy İlköğretim Okulu, Milli Eğitime Bakanlığında Öğretmen, (Diğer)
1994-1996ÖğretmenTicaret Meslek Lisesi, Milli Eğitime Bakanlığında Öğretmen, (Diğer)
1991-1994ÖğretmenHabibler Ortaokulu, Milli Eğitime Bakanlığında Öğretmen, (Diğer)