GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

CANSEL AKBULUTž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Cansel AKBULUT

Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

cansel.kadioglu@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (2005- 2014)

Eğitim Fakültesi - Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi (1998- 2003)

Buca Eğitim Fakültesi - Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

LİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi (1998- 2003)

Buca Eğitim Fakültesi - Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Implementation Of Self-Regulatory İnstruction Based On Guided İnquiry Approach To Promote Students' Achievement İn Solubility Equilibrium And Acids And Bases, Motivation, And Learning Strategies", Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2014

YÜKSEK LİSANS, "", Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, (2015- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü(2014- 2015)

Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ Kimya Eğitimi Anabilim Dalı, (2004- 2014)

Araştırma Görevlisi, The University Of British Columbia/ Faculty Of Education / Educational And Counselling Psychology, And Special Education(2008- 2009)


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Pr., (2016- 2016)

verdiği dersler

Pdf018 Öğretmenlik Uygulaması, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Fbö5524 Fen Eğitiminde Nicel Veri Analizi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Fbö5518 Fen Eğitiminde Motivasyon, Yüksek Lisans, (2019-2020)

S430a12 Soru Yazım Teknikleri, Lisans, (2019-2020)

Sgk903 Bilim Tarihi Ve Felsefesi, Lisans, (2019-2020)

Fbö304 - Bilimin Doğası Ve Bilim Tarihi, Lisans, (2019-2020)

D0000160 Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2019-2020)

Sgk903 Bilim Tarihi Ve Felsefesi, Lisans, (2019-2020)

Fbö5518 Fen Eğitiminde Motivasyon, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Fbö307 - İstatistik, Lisans, (2019-2020)

Fbö305 Kimyada Özel Konular, Lisans, (2019-2020)

D0000157 Okul Deneyimi, Lisans, (2019-2020)

Fbö 210 Genel Kimya Iv (Organik Kimya), Lisans, (2017-2018)

Fbö304 - Bilimin Doğası Ve Bilim Tarihi, Lisans, (2017-2018)

D0000160 - Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2017-2018)

Fbö5518 Fen Eğitiminde Motivasyon, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Fbö305 Kimyada Özel Konular, Lisans, (2017-2018)

Fbö307 - İstatistik, Lisans, (2017-2018)

D0000157 Okul Deneyimi, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Serpil KARAALİOĞLU, "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Mesleki Ve Bilimsel Tutumlarının İncelenmesi: Tokat İli Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Büşra SÜZER, "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik İnançları İle Öz-Yeterlik Kaynakları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Tokat İli Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, 2019

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KADIOĞLU AKBULUT CANSEL,ÇETİN DİNDAR AYLA,KÜÇÜK SEVDA,ŞEŞEN BURÇİN, (2020). "Development And Validation Of The Ict-Tpack-Science Scale", Journal Of Science Education And Technology, 29(3), 355-368. (Yayın No: 6333562) [SSCI]

KADIOĞLU CANSEL,KONDAKÇI ESEN, (2014). "Relationship Between Learning Strategies And Goal Orientations A Multilevel Analysis", Eurasian Journal Of Educational Research, 14(56), 1-22., Doi: doi: 10.14689/ejer.2014.56.4 (Yayın No: 1259985)

KADIOĞLU CANSEL,KONDAKÇI ESEN,ÇAPA AYDIN YEŞİM, (2011). "Development Of Self Regulatory Strategies Scale Srss", Egitim Ve Bilim-Education And Science, 36(160), 11-23. (Yayın No: 763691) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

AKBULUT CANSEL,KONDAKÇI ESEN, (2019). "3 X 2 Hedef Yönelimi Ölçeği’Nin Türkçe’Ye Uyarlanması", Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 839-866., Doi: DOI: 10.14686/buefad.517750 (Yayın No: 5406195)

AKBULUT CANSEL,GÜVEN SEVİM,KARAALİOĞLU SERPİL, (2018). "Atama Bekleyen Öğretmenlerin Mesleğe Yönelik Tutumları Üzerine Nitel Bir Çalışma", Harran Maarif Dergisi, 3(1), 1-23., Doi: DOI: 10.22596/2018.0301.1.23 (Yayın No: 4398694)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KILIÇER KEREM,BARDAKCI SALİH,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA,AKBULUT CANSEL,ÖZDEM YILMAZ YASEMİN (2018). Öğretmen Adaylarının 3B Öğretim Materyali Tasarım Deneyimlerinin Problem Çözme, Soyut Akıl Yürütme ve Üç Boyutlu Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS’18) (Özet Bildiri) (Yayın No:4328400)

KÜÇÜK SEVDA,AKBULUT CANSEL,ÇETİN DİNDAR AYLA,ACAR ŞEŞEN BURÇİN (2018). Pre-service science teachers’ familiarity and usage of information and communication Technologies. ERPA International Congresses on Education (Özet Bildiri) (Yayın No:4367891)

Süzer Büşra,KADIOĞLU AKBULUT CANSEL (2017). SCIENCE TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS ANDTHEIR SOURCES. The International Conference on Science and Education (ICONSE) (Özet Bildiri) (Yayın No:3629867)

KADIOĞLU CANSEL,KONDAKÇI ESEN,ÇAPA AYDIN YEŞİM (2007). Development and validation of self regulatory strategies scale. European Conference on Educational Research (ECER) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:764433)

KADIOĞLU CANSEL,KONDAKÇI ESEN An Investigation of the Relationship between High School Students Personal Goal Orientations and Self Regulatory Strategy Use in Chemistry Classes. the 23rd IUPAC International Conference on Chemistry Education (ICCE) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1259997)

KADIOĞLU CANSEL,KONDAKÇI ESEN Investigating Students Learning Strategies in Chemistry Class Using Think Aloud Protocols. European Science Education Research Association (ESERA) Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:2472433)

Kadıoglu. Cansel, Uzuntiryaki Kondakçı. Esen Differences in 10th grade students use of self regulatory learning strategies by school type. European Science Education Research Association (ESERA) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1260007)

Kadioglu. Cansel, Uzuntiryaki Kondakci. Esen, Capa Aydin. Yesim The role of epistemological beliefs in high school students learning. the European Science Education Research Association (ESERA) Conference, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1260005)

KADIOĞLU. CANSEL, UZUNTİYAKİ. ESEN, ÇAPA AYDIN. YEŞİM How are high school students epistemological beliefs related to their goal orientations. European Science Education Research Association (ESERA) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:766878)

PERRY. NANCY, THAUBERGER. CAROLYN, HUTCHINSON. LYNDA, KADIOGLU, CANSEL LAU, CINDY RAHİM, AHMED Elementary school students regulation of science learning while solving a fictional murder mystery. European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:766772)

Kadioglu. Cansel, Uzuntiryaki Kondakci. Esen Implementation of self regulatory instruction based on guided inquiry approach in 11th grade chemistry class. America Educational Research Association (AERA) (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1259993)

KADIOĞLU. CANSEL, UZUNTİYAKİ. ESEN, ÇAPA AYDIN. YEŞİM Relationship between self regulatory learning strategies and goal orientations A canonical correlation analysis. America Educational Research Association (AERA) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:765781)

KADIOĞLU. CANSEL, UZUNTİYAKİ. ESEN Differences in 10th grade students motivational orientations in chemistry by school type. 9th European Conference on Research in Chemical Education (ECRICE) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:765642)

KADIOĞLU. CANSEL, SUNGUR. SEMRA 10th grade students motivational beliefs in high school chemistry course. 9th European Conference on Research in Chemical Education (ECRICE) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:765531)

KADIOĞLU. CANSEL, UZUNTİYAKİ. ESEN Motivational factors contributing to Turkish high school students achievement in gases and chemical reactions. America Educational Research Association (AERA) (Poster) (Yayın No:764618)

Kadioglu. Cansel, Peker. Deniz A Qualitative Study on 10th Grade Students Epistemological Views and Learning Beliefs in Science Courses. 9th European Conference on Research in Chemical Education (ECRICE) (Poster) (Yayın No:764912)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

Özdemir Oğuzhan,AKBULUT CANSEL (2018). Fen bilimleri öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterlik algıları ile fen bilimleri alanına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5055731)

Bayrakçı Tuğba,AKBULUT CANSEL (2018). Altıncı sınıf öğrencilerinin fen deneylerine yönelik tutumlarının incelenmesi.. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5055735)

Şahin Gökhan,AKBULUT CANSEL (2018). Ulusal bir dergide yayımlanan kaygı değişkenine yönelik araştırmaların incelenmesi: Bir içerik analizi.. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5055737)

Kadıoğlu. Cansel, Uzuntiryaki Kondakçı. Esen 3 x 2 Hedef Yönelimi Anket Skorlarının Geçerlik Çalışması Lise Örneklemi. 4. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1259990)

KADIOĞLU. CANSEL, UZUNTİYAKİ. ESEN, ÇAPA AYDIN. YEŞİM Hedef yönelimi anketinin dört boyutlu yapısının lise düzeyinde test edilmesi. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Poster) (Yayın No:764077)

KADIOĞLU. CANSEL, UZUNTİYAKİ. ESEN, ÇAPA AYDIN. YEŞİM 10 Sınıf öğrencilerinin özdüzenleme becerileri üzerine nitel bir çalışma. 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Egitimi Kongresi (Poster) (Yayın No:763974)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018 (2018)., BARDAKCI SALİH,KILIÇER KEREM,AKBULUT CANSEL,ÇAĞLAR AYŞE,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA, Pegem Akademi, Editör: Akkoyunlu Buket, İşman Aytekin, Odabaşı Hatice Ferhan, Sayfa Sayısı: 21, ISBN: 978-605-241-510-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4328385)

Kimya Öğretimi: Öğretmen Eğitimcileri, Öğretmenler Ve Öğretmen Adayları İçin İyi Uygulama Örnekleri (2017)., KADIOĞLU AKBULUT CANSEL,ÇETİN DİNDAR AYLA, Pegem Akademi, Editör: Ayas Alipaşa, Sözbilir Mustafa, Sayfa Sayısı: 810, ISBN: 9786053180746, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3691496)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1)", Avrupa Birliği, Proje Hakemliği, 01.01.2016-31.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Bireylerin Ögrenme Hareketliligi Ana Eylemi (Key Action 1, KA1)", Avrupa Birliği, Proje Hakemliği, 01.01.2015-31.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"3 X 2 HEDEF YÖNELİMİ ANKETİ NİN TÜRKÇE YE UYARLANMASI (BAP 05 01 2013 001)", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2013-31.12.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"3 x 2 Hedef Yönelimi Anket Skorlarının Geçerlik Çalışması Lise Örneklemi (BAP-05-01-2014-003)", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2014-31.01.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Matematik Ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançları İle Kaynaklarının İncelenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 27.04.2018-27.10.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Öğretim Materyali Tasarımına Dayalı Yenilikçi Öğretmenlik Uygulaması Deneyimlerinin İncelenmesi (Proje No: 2017/36)", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 02.05.2017-16.08.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:cansel.kadioglu@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2005-2014
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Tez Adı:Implementation Of Self-Regulatory İnstruction Based On Guided İnquiry Approach To Promote Students' Achievement İn Solubility Equilibrium And Acids And Bases, Motivation, And Learning Strategies
Yüksek Lisans
1998-2003
Dokuz Eylül Üniversitesi
Buca Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Tez Adı:
Lisans
1998-2003
Dokuz Eylül Üniversitesi
Buca Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2014-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Araştırma Görevlisi
2004-2014
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2008-2009
The University of British Columbia/ Faculty of Education / Educational and Counselling Psychology, and Special Education


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2016-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)S430A12 SORU YAZIM TEKNİKLERİTürkçe2
(2019-2020)SGK903 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİTürkçe2
(2019-2020)FBÖ304 - BİLİMİN DOĞASI VE BİLİM TARİHİTürkçe3
(2019-2020)D0000160 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe2
(2019-2020)SGK903 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİTürkçe2
(2019-2020)FBÖ307 - İSTATİSTİKTürkçe2
(2019-2020)FBÖ305 KİMYADA ÖZEL KONULARTürkçe2
(2019-2020)D0000157 OKUL DENEYİMİTürkçe1
(2017-2018)FBÖ 210 GENEL KİMYA IV (ORGANİK KİMYA)Türkçe1
(2017-2018)FBÖ304 - BİLİMİN DOĞASI VE BİLİM TARİHİTürkçe1
(2017-2018)D0000160 - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe8
(2017-2018)FBÖ305 KİMYADA ÖZEL KONULARTürkçe2
(2017-2018)FBÖ307 - İSTATİSTİKTürkçe2
(2017-2018)D0000157 OKUL DENEYİMİTürkçe2
Yüksek Lisans
(2019-2020)PDF018 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe2
(2019-2020)FBÖ5524 FEN EĞİTİMİNDE NİCEL VERİ ANALİZİTürkçe4
(2019-2020)FBÖ5518 FEN EĞİTİMİNDE MOTİVASYONTürkçe3
(2019-2020)FBÖ5518 FEN EĞİTİMİNDE MOTİVASYONTürkçe3
(2017-2018)FBÖ5518 FEN EĞİTİMİNDE MOTİVASYONTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Serpil KARAALİOĞLU, (2019)., "Fen bilimleri öğretmenlerinin mesleki ve bilimsel tutumlarının incelenmesi: Tokat ili örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Büşra SÜZER, (2019)., "Fen bilimleri öğretmenlerinin öz-yeterlik inançları ile öz-yeterlik kaynakları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Tokat ili örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KADIOĞLU AKBULUT CANSEL,ÇETİN DİNDAR AYLA,KÜÇÜK SEVDA,ŞEŞEN BURÇİN (2020). Development and Validation of the ICT-TPACK-Science Scale. Journal of Science Education and Technology, 29(3), 355-368. (Yayın No: 6333562)
2.KADIOĞLU CANSEL,KONDAKÇI ESEN (2014). Relationship between learning strategies and goal orientations A multilevel analysis. Eurasian Journal of Educational Research, 14(56), 1-22., Doi: doi: 10.14689/ejer.2014.56.4 (Yayın No: 1259985)
3.KADIOĞLU CANSEL,KONDAKÇI ESEN,ÇAPA AYDIN YEŞİM (2011). Development of Self Regulatory Strategies Scale SRSS. Egitim ve Bilim-Education and Science, 36(160), 11-23. (Yayın No: 763691)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.AKBULUT CANSEL,KONDAKÇI ESEN (2019). 3 x 2 Hedef Yönelimi Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 839-866., Doi: DOI: 10.14686/buefad.517750 (Yayın No: 5406195)
2.AKBULUT CANSEL,GÜVEN SEVİM,KARAALİOĞLU SERPİL (2018). Atama Bekleyen Öğretmenlerin Mesleğe Yönelik Tutumları Üzerine Nitel Bir Çalışma. Harran Maarif Dergisi, 3(1), 1-23., Doi: DOI: 10.22596/2018.0301.1.23 (Yayın No: 4398694)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KÜÇÜK SEVDA,AKBULUT CANSEL,ÇETİN DİNDAR AYLA,ACAR ŞEŞEN BURÇİN (2018). Pre-service science teachers’ familiarity and usage of information and communication Technologies. ERPA International Congresses on Education (Özet Bildiri) (Yayın No:4367891)
2.Süzer Büşra,KADIOĞLU AKBULUT CANSEL (2017). SCIENCE TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS ANDTHEIR SOURCES. The International Conference on Science and Education (ICONSE) (Özet Bildiri) (Yayın No:3629867)
3.KADIOĞLU CANSEL,KONDAKÇI ESEN,ÇAPA AYDIN YEŞİM (2007). Development and validation of self regulatory strategies scale. European Conference on Educational Research (ECER) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:764433)
4.KILIÇER KEREM,BARDAKCI SALİH,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA,AKBULUT CANSEL,ÖZDEM YILMAZ YASEMİN (2018). Öğretmen Adaylarının 3B Öğretim Materyali Tasarım Deneyimlerinin Problem Çözme, Soyut Akıl Yürütme ve Üç Boyutlu Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS’18) (Özet Bildiri) (Yayın No:4328400)
5.KADIOĞLU CANSEL,KONDAKÇI ESEN (2018). An Investigation of the Relationship between High School Students Personal Goal Orientations and Self Regulatory Strategy Use in Chemistry Classes. the 23rd IUPAC International Conference on Chemistry Education (ICCE) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1259997)
6.KADIOĞLU CANSEL,KONDAKÇI ESEN (2018). Investigating Students Learning Strategies in Chemistry Class Using Think Aloud Protocols. European Science Education Research Association (ESERA) Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:2472433)
7.Kadıoglu. Cansel, Uzuntiryaki Kondakçı. Esen (2018). Differences in 10th grade students use of self regulatory learning strategies by school type. European Science Education Research Association (ESERA) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1260007)
8.Kadioglu. Cansel, Uzuntiryaki Kondakci. Esen, Capa Aydin. Yesim (2018). The role of epistemological beliefs in high school students learning. the European Science Education Research Association (ESERA) Conference, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1260005)
9.KADIOĞLU. CANSEL, UZUNTİYAKİ. ESEN, ÇAPA AYDIN. YEŞİM (2018). How are high school students epistemological beliefs related to their goal orientations. European Science Education Research Association (ESERA) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:766878)
10.PERRY. NANCY, THAUBERGER. CAROLYN, HUTCHINSON. LYNDA, KADIOGLU, CANSEL LAU, CINDY RAHİM, AHMED (2018). Elementary school students regulation of science learning while solving a fictional murder mystery. European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:766772)
11.Kadioglu. Cansel, Uzuntiryaki Kondakci. Esen (2018). Implementation of self regulatory instruction based on guided inquiry approach in 11th grade chemistry class. America Educational Research Association (AERA) (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1259993)
12.KADIOĞLU. CANSEL, UZUNTİYAKİ. ESEN, ÇAPA AYDIN. YEŞİM (2018). Relationship between self regulatory learning strategies and goal orientations A canonical correlation analysis. America Educational Research Association (AERA) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:765781)
13.KADIOĞLU. CANSEL, UZUNTİYAKİ. ESEN (2018). Differences in 10th grade students motivational orientations in chemistry by school type. 9th European Conference on Research in Chemical Education (ECRICE) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:765642)
14.KADIOĞLU. CANSEL, SUNGUR. SEMRA (2018). 10th grade students motivational beliefs in high school chemistry course. 9th European Conference on Research in Chemical Education (ECRICE) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:765531)
15.KADIOĞLU. CANSEL, UZUNTİYAKİ. ESEN (2018). Motivational factors contributing to Turkish high school students achievement in gases and chemical reactions. America Educational Research Association (AERA) (Poster) (Yayın No:764618)
16.Kadioglu. Cansel, Peker. Deniz (2018). A Qualitative Study on 10th Grade Students Epistemological Views and Learning Beliefs in Science Courses. 9th European Conference on Research in Chemical Education (ECRICE) (Poster) (Yayın No:764912)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.Bayrakçı Tuğba,AKBULUT CANSEL (2018). Altıncı sınıf öğrencilerinin fen deneylerine yönelik tutumlarının incelenmesi.. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5055735)
2.Şahin Gökhan,AKBULUT CANSEL (2018). Ulusal bir dergide yayımlanan kaygı değişkenine yönelik araştırmaların incelenmesi: Bir içerik analizi.. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5055737)
3.Özdemir Oğuzhan,AKBULUT CANSEL (2018). Fen bilimleri öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterlik algıları ile fen bilimleri alanına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5055731)
4.Kadıoğlu. Cansel, Uzuntiryaki Kondakçı. Esen (2018). 3 x 2 Hedef Yönelimi Anket Skorlarının Geçerlik Çalışması Lise Örneklemi. 4. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1259990)
5.KADIOĞLU. CANSEL, UZUNTİYAKİ. ESEN, ÇAPA AYDIN. YEŞİM (2018). Hedef yönelimi anketinin dört boyutlu yapısının lise düzeyinde test edilmesi. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Poster) (Yayın No:764077)
6.KADIOĞLU. CANSEL, UZUNTİYAKİ. ESEN, ÇAPA AYDIN. YEŞİM (2018). 10 Sınıf öğrencilerinin özdüzenleme becerileri üzerine nitel bir çalışma. 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Egitimi Kongresi (Poster) (Yayın No:763974)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018 (2018)., BARDAKCI SALİH,KILIÇER KEREM,AKBULUT CANSEL,ÇAĞLAR AYŞE,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA, Pegem Akademi, Editör: Akkoyunlu Buket, İşman Aytekin, Odabaşı Hatice Ferhan, Sayfa Sayısı: 21, ISBN: 978-605-241-510-8, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4328385)
2.Kimya Öğretimi: Öğretmen Eğitimcileri, Öğretmenler ve Öğretmen Adayları İçin İyi Uygulama Örnekleri (2017)., KADIOĞLU AKBULUT CANSEL,ÇETİN DİNDAR AYLA, Pegem Akademi, Editör: Ayas Alipaşa, Sözbilir Mustafa, Sayfa Sayısı: 810, ISBN: 9786053180746, Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, (Yayın No: 3691496)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1), Avrupa Birliği, Proje Hakemliği, 01.01.2016-31.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
2.Bireylerin Ögrenme Hareketliligi Ana Eylemi (Key Action 1, KA1), Avrupa Birliği, Proje Hakemliği, 01.01.2015-31.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
3.3 X 2 HEDEF YÖNELİMİ ANKETİ NİN TÜRKÇE YE UYARLANMASI (BAP 05 01 2013 001), ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2013-31.12.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.3 x 2 Hedef Yönelimi Anket Skorlarının Geçerlik Çalışması Lise Örneklemi (BAP-05-01-2014-003), ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2014-31.01.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Matematik Ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançları İle Kaynaklarının İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 27.04.2018-27.10.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Öğretim Materyali Tasarımına Dayalı Yenilikçi Öğretmenlik Uygulaması Deneyimlerinin İncelenmesi (Proje No: 2017/36), Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 02.05.2017-16.08.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim