GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ÖMER IŞILDAKž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Ömer IŞILDAK

Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

omer.isildak@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Kimya Bölümü 

Anabilim Dalı

Analitik Kimya Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1994- 1999)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1990- 1993)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya (Yl) (Tezli)

LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1984- 1989)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Atmosferde Aerosol Ve Gaz Örnekleme Ünitesinin Geliştirilmesi Ve Akdeniz Yöresinde Çevre Kirliliğinin Geliştirilen Sistemle İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999

YÜKSEK LİSANS, "Fosfojips İçeren Portland Çimentosunun Hidrasyonu Üzerine Bazı Piriz Hızlandırıcı Kimyasal Katkıların Etkileri", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı - Kimya

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü/Analitik Kimya Anabilim Dalı/ (2013- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü/Analitik Kimya Anabilim Dalı/ (2008- 2013)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü/Analitik Kimya Anabilim Dalı/ (2007- 2008)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü/Analitik Kimya Anabilim Dalı/ (1993- 2007)


İdari Görevler

Yok, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Genel Kimya L., Lisans, (2019-2020)

Elektroanalitik Kimya I, Yüksek Lisans, (2019-2020)

İleri Analitik Kimya I, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Elektrokimyasal Sensörler, Doktora, (2019-2020)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Vildan AKDOĞAN, "Chia (Salvia Hispanica L.) Tohumunun Antioksidan Aktivitesi, Fenolik Kompozisyonu Ve Yağ Asitleri Profilinin İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Furkan Bedir EGELİ, "Çinko İyonunun Tayini İçin Tümüyle Katı-Kontak Pvc Membran Elektrot Hazırlanması Ve Karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Ayşenur BİRİNCİ, "Risperidon Bileşiğine Duyarlı Potansiyometrik Sensör Geliştirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Gazi GÜNEŞ, "Amino Asit Duyarlı Biyosensörlerin Sıvı Kramotografide Detektör Olarak Kullanılması Ve Amino Asitlerin Tayini", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Ömer DURGUN, "Katı-Kontak İyon Seçici Membran Elektrotların Hazırlanması Ve Membran Bileşiminin Elektrotların Performanslarına Etkilerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Ana Bilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Emrullah CANTÜRK, "Amino Asitlere Duyarlı Biyosensörlerin Hazırlanması Ve Çalışma Şartlarının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Ana Bilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Ahmet UĞURELLİ, "Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi Ve Direktifin Türkiye'de Uygulanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Ana Bilim Dalı, 2011

Doktora, İlyas YILDIZ, "Dpph, Frap Ve Fcr Antioksidan Kapasitelerin Tayini İçin Potansiyometrik Sensörlerin Geliştirilmesi Ve Potansiyometrik Çalışma Şartlarının İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Ana Bilim Dalı, 2022

Doktora, Oğuz ÖZBEK, "Valproat–Seçici Potansiyometrik Biyosensör: Biyolojik Ve Farmasötik Örneklerdeki Uygulamaları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Ana Bilim Dalı, 2021

Editörlük

Academic Journal Of Chemistry (Ulrichs Web Global Serials Directory (USA) CAS Source Index (CASSI) by (American Chemical Society) RePEc (Germany) Crossref DOI J-Gate IDEAS Scilit (Switzerland) Scientific World Index Google Scholar Econ Papers SocioRePEc AcademicKeys Base Universitätsbibliothek Bielefeld SOCIONET PERSONAL ZONESPZ (Russian) Scientific Indexing Services (SIS) Journals Impact Factor (JIF)), Dergi, Editör, Academic Research Publishing Group, 01.01.2017

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF)), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 07.02.2017

International Journal Of Chemistry And Technology (Dizinler ve PlatformlarCrossRefIndex CopernicusGoogle ScholarScientific Indexing ServicesScientific World IndexAcademic KeysRootindexingResearchBibDRJICiteFactor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Prof. Dr. Bilal Acemioğlu, 11.02.2018

Journal Of New Results İn Science (EZB Electronic Journals Library, WorldCat), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa University, 01.01.2020 - 31.12.2020

Journal Of New Results İn Science (TR DİZİN), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2017

Journal Of New Results İn Science (Jnrs) (ROOTINDEXING, GOOGLE SCHOLAR, RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), JOUR INFORMATICS, SCHOLARS IMPACT FACTOR, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), GLOBAL IMPACT FACTOR, GENERAL IMPACT FACTOR, JOURNAL INDEX, COSMOS IMPACT FACTOR, WORLDCAT, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, IMPACT FACTOR SERVICES FOR INTERNATIONAL JOURNALS (IFSIJ), INTERNATIONAL ACCREDITATION AND RESEARCH COUNCIL IARC(JCRR): JOURNAL IMPACT FACTOR, JOURNAL FACTOR (JF), CITEFACTOR), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpasa University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, 01.01.2021 - 31.12.2021

Journal Of New Results İn Science (Jnrs) (ROOTINDEXING, GOOGLE SCHOLAR, RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), JOUR INFORMATICS, SCHOLARS IMPACT FACTOR, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), GLOBAL IMPACT FACTOR, GENERAL IMPACT FACTOR, JOURNAL INDEX, COSMOS IMPACT FACTOR, WORLDCAT, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, IMPACT FACTOR SERVICES FOR INTERNATIONAL JOURNALS (IFSIJ), INTERNATIONAL ACCREDITATION AND RESEARCH COUNCIL IARC(JCRR): JOURNAL IMPACT FACTOR, JOURNAL FACTOR (JF), CITEFACTOR), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpasa University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, 01.01.2019 - 30.06.2019

Journal Of New Results İn Sciences (EZB Electronic Journals Library, WorldCat), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa University, 11.11.2019 - 31.12.2019

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ÖZBEK OĞUZ, KALAY ERBAY, ÇETİN ALPER, IŞILDAK ÖMER, TOKALI FEYZİ SİNAN, ASLAN OSMAN NURİ, IŞILDAK İBRAHİM, (2022). "Synthesis And Potentiometric Sensor Applications Of A Hydrazone Derivative Molecule: Fast And Selective Determination Of Cobalt(Iı) Ions", Chemistryselect, 7(28), , Doi: 10.1002/slct.202201307 (Yayın No: 7743929) [SCI-Expanded]

2   IŞILDAK ÖMER, EGELİ FURKAN BEDİR, ÖZBEK OĞUZ, (2022). "The Use Of Different İonophores For The Determination Of Zn2+ İons", Sensors International, 3100195, Doi: 10.1016/j.sintl.2022.100195 (Yayın No: 7735765)

3   ÖZBEK OĞUZ, IŞILDAK ÖMER, (2022). "Use Of 5,10,15,20-Tetrakis(P-Chlorophenyl)Porphyrin As Sensor Material: Potentiometric Determination Of Aluminium(Iıı) İons", Bulletin Of Materials Science, 45(3), 114, Doi: 10.1007/s12034-022-02696-3 (Yayın No: 7683359) [SCI-Expanded]

4   ÖZBEK OĞUZ, IŞILDAK ÖMER, (2022). "Potentiometric Determination Of Copper(Iı) İons Based On A Porphyrin Derivative", Journal Of The Chinese Chemical Society, , Doi: 10.1002/jccs.202200168 (Yayın No: 7705781) [SCI-Expanded]

5   ÖZBEK OĞUZ, ÇETİN ALPER, KOÇ ESRA, IŞILDAK ÖMER, (2022). "Synthesis And Sensor Properties Of A Phenol Derivative Molecule: Potentiometric Determination Of Silver(I) Ions", Electrocatalysis, 13486-493., Doi: 10.1007/s12678-022-00738-2 (Yayın No: 7683353) [SCI-Expanded]

6   ÖZBEK OĞUZ,BERKEL ÇAĞLAR,IŞILDAK ÖMER, (2022). "Applications Of Potentiometric Sensors For The Determination Of Drug Molecules İn Biological Samples", Critical Reviews İn Analytical Chemistry, 52(4), 768-779., Doi: 10.1080/10408347.2020.1825065 (Yayın No: 6464391) [SCI-Expanded]

7   ÖZBEK OĞUZ,IŞILDAK ÖMER,GÜRDERE MELİHA BURCU,BERKEL ÇAĞLAR, (2022). "Cadmium(Iı)-Selective Potentiometric Sensor Based On Synthesised (E)-2-Benzylidenehydrazinecarbothioamide For The Determination Of Cd2 İn Different Environmental Samples", International Journal Of Environmental Analytical Chemistry, 1-16., Doi: 10.1080/03067319.2020.1817427 (Yayın No: 6433250) [SCI-Expanded]

8   ÖZBEK OĞUZ, IŞILDAK ÖMER, (2022). "Epilepsi Tedavisinde Valproik Asit Kullanımı Ve Biyolojik Matrislerdeki Tayini", Hacettepe University Journal Of The Faculty Of Pharmacy, , Doi: 10.52794/hujpharm.1062609 (Yayın No: 7687357)

9   IŞILDAK ÖMER, Yıldız İlyas, ERENLER RAMAZAN, DAĞ BEŞİR, IŞILDAK İBRAHİM, (2022). "Hg(Iı) Ion-Selective Electrodes With Pvc Membranes Based On Bis-1,5-Dimethyl-2-Phenyl-1,2-Dihydro-3H-Pyrazol-3-One", Bulletin Of The Chemical Society Of Japan, 95353-358., Doi: 10.1246/bcsj.20210353 (Yayın No: 7683369) [SCI-Expanded]

10   IŞILDAK ÖMER, Yıldız İlyas, GENÇ NUSRET, (2022). "A New Potentiometric Pvc Membrane Sensor For The Determination Of Dpph Radical Scavenging Activity Of Plant Extracts", Food Chemistry, 373131420, Doi: 10.1016/j.foodchem.2021.131420 (Yayın No: 7683366) [SCI-Expanded]

11   ÖZBEK OĞUZ, IŞILDAK ÖMER, (2022). "Potentiometric Pvc Membrane Sensor For The Determination Of Anti-Epileptic Drug Levetiracetam İn Pharmaceutical Formulations", Chemistryselect, 7(3), , Doi: 10.1002/slct.202103988 (Yayın No: 7683357) [SCI-Expanded]

12   ÖZBEK OĞUZ, BERKEL ÇAĞLAR, IŞILDAK ÖMER, GÜRDERE MELİHA BURCU, (2022). "Hplc-Based Methods For The Determination Of Levetiracetam İn Biological And Pharmaceutical Samples", Journal Of The Indian Chemical Society, 99(5), 100348, Doi: 10.1016/j.jics.2022.100348 (Yayın No: 7683356) [SCI-Expanded]

13   ÖZBEK OĞUZ, BERKEL ÇAĞLAR, IŞILDAK ÖMER, IŞILDAK İBRAHİM, (2022). "Potentiometric Urea Biosensors", Clinica Chimica Acta, 524154-163., Doi: 10.1016/j.cca.2021.11.011 (Yayın No: 7416417) [SCI-Expanded]

14   ÖZBEK OĞUZ, IŞILDAK ÖMER, (2022). "Polymer-Based Cadmium(Iı)-Selective Potentiometric Sensors For The Analysis Of Cd2+ İn Different Environmental Samples", International Journal Of Environmental Analytical Chemistry, 1-14., Doi: 10.1080/03067319.2021.1877283 (Yayın No: 6927685) [SCI-Expanded]

15   IŞILDAK ÖMER, ÖZBEK OĞUZ, Yiğit Kamil Mert, (2021). "Zinc(Iı)-Selective Pvc Membrane Potentiometric Sensor For Analysis Of Zn2+ İn Drug Sample And Different Environmental Samples", International Journal Of Environmental Analytical Chemistry, 101(14), 2035-2045., Doi: 10.1080/03067319.2019.1691542 (Yayın No: 7256570) [SCI-Expanded]

16   ÖZBEK OĞUZ, IŞILDAK ÖMER, (2021). "All–Solid–State Poly(Vinyl Chloride) Membrane Thiocyanate–Selective Potentiometric Electrode", Journal Of New Results İn Science, 10(2), 33-39. (Yayın No: 7168568)

17   IŞILDAK ÖMER,ÖZBEK OĞUZ, (2021). "Application Of Potentiometric Sensors İn Real Samples", Critical Reviews İn Analytical Chemistry, 51(3), 218-231., Doi: 10.1080/10408347.2019.1711013 (Yayın No: 5872592) [SCI-Expanded]

18   IŞILDAK ÖMER, ÖZBEK OĞUZ, GÜRDERE MELİHA BURCU, ÇETİN ALPER, (2021). "Development Of Pvc Membrane Potentiometric Sensor For The Determination Of Potassium İon And İts Applications", Pamukkale University Journal Of Engineering Sciences, 27(7), 851-855., Doi: 10.5505/pajes.2020.27982 (Yayın No: 7416331)

19   ÖZBEK OĞUZ, IŞILDAK ÖMER, IŞILDAK İBRAHİM, (2021). "A Potentiometric Biosensor For The Determination Of Valproic Acid: Human Blood–Based Study Of An Anti–Epileptic Drug", Biochemical Engineering Journal, 176108181, Doi: 10.1016/j.bej.2021.108181 (Yayın No: 7250966) [SCI-Expanded]

20   ÖZBEK OĞUZ, IŞILDAK ÖMER, GÜRDERE MELİHA BURCU, ÇETİN ALPER, (2021). "The Use Of Crown Ethers As Sensor Material İn Potentiometry Technique", Organic Communications, 14(3), 228-239., Doi: 10.25135/acg.oc.110.2106.2114 (Yayın No: 7250977)

21   IŞILDAK ÖMER,ÖZBEK OĞUZ,GÜRDERE MELİHA BURCU, (2020). "Development Of Chromium(Iıı)-Selective Potentiometric Sensor By Using Synthesized Pyrazole Derivative As An Ionophore İn Pvc Matrix And İts Applications", Journal Of Analysis And Testing, 4(4), 273-280., Doi: 10.1007/s41664-020-00147-8 (Yayın No: 6651340)

22   ÖZBEK OĞUZ,IŞILDAK ÖMER,YİĞİT KAMİL MERT,ÇETİN ALPER, (2020). "Atık Su Analizlerinde Potansiyometrik Sensörlerin Kullanımı", Turkish Journal Of Science And Health, 1(2), 70-78. (Yayın No: 6344336)

23   IŞILDAK ÖMER,ÖZBEK OĞUZ,YİĞİT KAMİL MERT, (2020). "A Bromide-⁠Selective Pvc Membrane Potentiometric Sensor", Bulgarian Chemical Communications, 52(4), 448-452., Doi: 10.34049/bcc.52.4.5235 (Yayın No: 6511142)

24   IŞILDAK ÖMER,Çetin Alper, (2020). "A Mini Review On Silver(I)-Selective Potentiometric Electrodes And Its Applications", Journal Of New Results İn Science, 9(3), 51-56. (Yayın No: 6871588)

25   ÖZBEK OĞUZ,IŞILDAK ÖMER,BERKEL ÇAĞLAR, (2020). "The Use Of Porphyrins İn Potentiometric Sensors As İonophores", Journal Of Inclusion Phenomena And Macrocyclic Chemistry, 98(1-2), 1-9., Doi: 10.1007/s10847-020-01004-y (Yayın No: 6377633) [SCI-Expanded]

26   IŞILDAK ÖMER,ÖZBEK OĞUZ, (2020). "Silver(I)-Selective Pvc Membrane Potentiometric Sensor Based On 5,10,15,20-Tetra(4-Pyridyl)-21H,23H-Porphine And Potentiometric Applications", Journal Of Chemıcal Scıences, 132(1), 29, Doi: 10.1007/s12039-019-1734-2 (Yayın No: 6000859) [SCI-Expanded]

27   IŞILDAK ÖMER,DELİGÖNÜL NİHAL,ÖZBEK OĞUZ, (2019). "A Novel Silver(I)-Selective Pvc Membrane Sensor And İts Potentiometricapplications", Turkish Journal Of Chemistry, 43(4), 1149-1158., Doi: 10.3906/kim-1812-29 (Yayın No: 5695046) [SCI-Expanded]

28   IŞILDAK ÖMER,Birinci Ayşenur, (2018). "A Novel Sensıtıve And Selectıve Potentıometrıc Sensorfor Rısperıdone Detectıon", Farmacıa, , Doi: DOI: HTTP://DOI.ORG/10.31925/FARMACIA.2018.6.8 (Yayın No: 4629145) [SCI-Expanded]

29   IŞILDAK ÖMER, (2018). "Development Of Calcium-Selective Potentiometric Electrode Using 10,19-Bis[(Octadecylcarbamoyl)Methoxyacetyl]-1,4,7,13,16-Pentaoxa-10,19-Diazacycloheneicosane Compound As İonophore", International Journal Of Chemistry And Technology, , Doi: https://dx.doi.org/10.32571/ijct.471783 (Yayın No: 4629890)

30   IŞILDAK ÖMER, (2017). "The Assessment Of Air Pollution During 2013 And 2014 İn Tokat Province", Journal Of Food Science And Engineering, 7(4), 209-212., Doi: 10.17265/2159-5828/2017.04.005 (Yayın No: 3607946)

31   IŞILDAK ÖMER, (2017). "Examination Of Ionophore Properties Of The 4- (6-Methoxy-1, 3-Dimetilizokinol-7-Yloxy) Phthalonitrile Compound For The Determination Of Some Monovalent Cations", Academic Journal Of Chemistry, 2(8), 80-83. (Yayın No: 3607962)

32   IŞILDAK ÖMER, (2017). "Nickel (Iı)-Selective Pvc Membrane Potentiometric Electrode Using 1,4,8,12-Tetraazacyclopentadecane As Ionophore", Der Pharma Chemica, 9(7), 64-67. (Yayın No: 3607973)

33   TÜRKEKUL İBRAHİM,IŞILDAK ÖMER, (2016). "Determination Of Anions İn Some Wild Grown Edible Different Mushrooms Species", International Journal Of Applied Research, 2(12), 659-664. (Yayın No: 3097462)

34   IŞILDAK ÖMER,Durgun Ömer, (2015). "All Solid State Pvc Membrane Fe Iıı Selective Electrode Based On 2 Hydroxymethyl 15 Crown 5", International Journal Of Engineering And Applied Sciences, 2(4), 1-5. (Yayın No: 1990843)

35   IŞILDAK ÖMER,Furkan Saymaz,Ahmet Karadag,Korkmaz Nesrin Okumus,Attar Azade, (2014). "A Novel Potentiometric Sensor For Determination Of Neurotoxin N Oxalyl L Diaminopropionic Acid", Biomed Research International, 20141-5., Doi: 10.1155/2014/251653 (Yayın No: 1696880) [SCI-Expanded]

36   IŞILDAK ÖMER, (2013). "Heavy Metal Content Of Airborne Particles İn İndoor Air Combustion Of Biomass İn Rural Sites", Environmental Science, 8(1), 35-42. (Yayın No: 1992123)

37   KARADAĞ YAŞAR,IŞILDAK ÖMER,ELMASTAŞ MAHFUZ,YAVUZ MUSA, (2009). "Comparison Of Alpha Beta And Total Odap Beta N Oxalyl L Alpha Beta Diamino Propionic Acid Contents İn Winter And Spring Sown Grasspea Lathyrus Sativus L Genotypes", African Journal Of Biotechnology, 98339-8342., Doi: 10.5897/AJB (Yayın No: 93362) [SCI-Expanded]

38   IŞILDAK ÖMER,IŞILDAK İBRAHİM, (2009). "Potentiometric Determination Of Inorganic Ions İn Particles Present İn Indoor Air From Biomass Fuel Smoke", Journal Of Chemica Acta, 1(2), 62-68. (Yayın No: 93887)

39   IŞILDAK ÖMER, (2009). "Determination Of İnorganic Anions İn Mushrooms By İon Chromatography With Potentiometric Detection", Journal Of Analytical Chemistry, 64(12), 1242-1246., Doi: 10.1134/S1061934809120077 (Yayın No: 93925) [SCI-Expanded]

40   IŞILDAK ÖMER,SARI AHMET, (2008). "Equilibrium And Thermodynamic Studies Of Stearic Acid Adsorption On Sepiolite", Asian Journal Of Chemistry, 20(3), 2097-2104., Doi: 10.14233/ajchem.2015.17118 (Yayın No: 93815) [SCI-Expanded]

41   IŞILDAK ÖMER,TÜRKEKUL İBRAHİM,ELMASTAŞ MAHFUZ,Enein Hassan Y Aboul, (2007). "Bioaccumulation Of Heavy Metals İn Some Wild Grown Edible Mushrooms", Analytical Letters, 40(6), 1099-1116., Doi: 10.1080/00032710701297042 (Yayın No: 93866) [SCI-Expanded]

42   ELMASTAŞ MAHFUZ,IŞILDAK ÖMER,TÜRKEKUL İBRAHİM,Temur Nuri, (2006). "Determination Of Antioxidant Activity And Antioxidant Compounds İn Wild Edible Mushrooms", Journal Of Food Composition And Analysis, 20(3-4), 337-345., Doi: 10.1016/j.jfca.2006.07.003 (Yayın No: 93840) [SCI-Expanded]

43   DEMİRBAŞ AYHAN,SARI AHMET,IŞILDAK ÖMER, (2006). "Adsorption Thermodynamics Of Stearic Acid Onto Bentonite", Journal Of Hazardous Materials, 135(1-3), 226-231., Doi: 10.1016/j.jhazmat.2005.11.056 (Yayın No: 93547) [SCI-Expanded]

44   ELMASTAŞ MAHFUZ,TÜRKEKUL İBRAHİM,ÖZTÜRK LOKMAN,GÜLÇİN İLHAMİ,IŞILDAK ÖMER,Aboul-Enein Hassan, (2006). "Antioxidant Activity Of Two Wild Edible Mushrooms Morchella Vulgaris And Morchella Esculanta From North Turkey", Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, 9(6), 443-448., Doi: 10.2174/138620706777698544 (Yayın No: 93591) [SCI-Expanded]

45   ELMASTAŞ MAHFUZ,DEMİRTAŞ İBRAHİM,IŞILDAK ÖMER,AboulEnein Hassan Y, (2006). "Antioxidant Activity Of S Carvone Isolated From Spearmint Mentha Spicata L Fam Lamiaceae", Journal Of Liquid Chromatography & Related Technologies, 29(10), 1465-1475., Doi: 10.1080/10826070600674893 (Yayın No: 93614) [SCI-Expanded]

46   SARI AHMET,IŞILDAK ÖMER, (2006). "Adsorption Properties Of Stearic Acid Onto Untreated Kaolinite", Bulletin Of The Chemical Society Of Ethiopia, 20(2), 259-267., Doi: 10.4314/bcse.v29i3.1 (Yayın No: 93624) [SCI-Expanded]

47   ELMASTAŞ MAHFUZ,GÜLÇİN İLHAMİ,IŞILDAK ÖMER,KÜFREVİOĞLU ÖMER İRFAN,Ibaoglu Kadir,Enein Hassan Y Aboul, (2006). "Radical Scavenging Activity And Antioxidant Capacity Of Bay Leaf Extracts", Journal Of The Iranian Chemical Society, 3(3), 258-266., Doi: 10.1007/BF03247217 (Yayın No: 93802) [SCI-Expanded]

48   IŞILDAK ÖMER,TÜRKEKUL İBRAHİM,ELMASTAŞ MAHFUZ,TÜZEN MUSTAFA, (2004). "Analysis Of Heavy Metals İn Some Wild Grown Edible Mushrooms From The Middle Black Sea Region Turkey", Food Chemistry, 86(4), 547-552., Doi: 10.1016/j.foodchem.2003.09.007 (Yayın No: 93399) [SCI-Expanded]

49   IŞILDAK İBRAHİM,YOLCU MURAT,IŞILDAK ÖMER,DEMİREL NADİR,TOPAL GİRAY,HOŞGÖREN HALİL, (2004). "All Solid State Pvc Membrane Ag Selective Electrodes Based On Diaza 18 Crown 6 Compounds", Microchimica Acta, 144(1-3), 177-181., Doi: 10.1007/s00604-003-0072-7 (Yayın No: 93502) [SCI-Expanded]

50   CAN MUZAFFER,Özaslan Hayri,IŞILDAK ÖMER,Pekmez Nuran Ö,Yıldız Attila, (2004). "Investigation Of Catalytic Effects Of The Proton And Lewis Acids On Oligomerization And Chemical Polymerization Of Pyrrole", Polymer, 45(20), 7011-7016., Doi: 10.1016/j.polymer.2004.08.003 (Yayın No: 93522) [SCI-Expanded]

51   YILMAZ VEYSEL TURAN,IŞILDAK ÖMER, (1993). "Influence Of Some Set Accelerating Admixtures On The Hydration Of Portland Cement Containing Phosphogypsum", Advances İn Cement Research, 5(20), 147-150., Doi: 10.1680/adcr.1993.5.20.147 (Yayın No: 93129)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   IŞILDAK ÖMER, (2011). "Determination Of Ion Concentrations And Heavy Metals İn The Air Particulates Of An Industrial Area", Karaelmas Science And Engineering Journal, 1(2), 49-54. (Yayın No: 2018405)

2   IŞILDAK ÖMER, (2001). "The Suitability Of Science Texbooks To Pupils Educational Level And Reading Age", Education And Science, 26(121), 32-36. (Yayın No: 2018813)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   ÖZBEK OĞUZ, ÇETİN ALPER, KOÇ ESRA, IŞILDAK ÖMER (2022). Potentiometric sensor properties of a newly synthesized phenol derivative molecule. 3rd International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:7743594)

2   ÖZBEK OĞUZ, IŞILDAK ÖMER, GÜRDERE MELİHA BURCU, BERKEL ÇAĞLAR (2021). A novel cadmium(II)-selective potentiometric sensor and its applications. International Natural Sciences Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:7143345)

3   ÇETİN ALPER, ÖZBEK OĞUZ, IŞILDAK ÖMER (2021). Aluminum(III)–selective potentiometric sensor based on a porphyrin derivative. 5th Organic Chemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:7250959)

4   IŞILDAK ÖMER,ÖZBEK OĞUZ (2020). Investigation of Potentiometric PVC Membrane Electrodes Containing Different Ionophores. 2nd International Congress on Analytical and Bioanalytical Chemistry (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6194098)

5   IŞILDAK ÖMER,ÖZBEK OĞUZ,DELİGÖNÜL NİHAL (2019). A Novel Thiocyanate Ion-Selective PVC Membrane Electrode. 5th International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2019) (Özet Bildiri) (Yayın No:5695193)

6   IŞILDAK ÖMER,ÖZBEK OĞUZ,ÖZKAN ESRA (2019). Investigation of valproic acid-sensitive biosensor used in the treatment of epilepsy. 5th International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5695225)

7   IŞILDAK ÖMER,ÖZBEK OĞUZ,ALKAN CEMİL (2019). Interpolymer Complexes for Thermal Energy Storage Applications. East West Chemistry Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5695259)

8   ERENLER RAMAZAN, Karan Tunay, GENÇ NUSRET, IŞILDAK ÖMER (2018). Antioxidative Properties of Lepidium draba. 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin MaddesiTasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4636158)

9   ERENLER RAMAZAN, Karan Tunay, GENÇ NUSRET, Yıldız İlyas, IŞILDAK ÖMER, ELMASTAŞ MAHFUZ (2018). Antioxidant Activity of Origanum vulgare. 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin MaddesiTasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4636065)

10   ÖZBEK OĞUZ,IŞILDAK ÖMER,DELİGÖNÜL NİHAL,Çetin Alper (2018). Synthesis and Silver (I)-Selective PVC Membrane Potentiometric Sensor Application of (Z)-2-(2-((3-(2-hydroxyphenyl)-5-phenyl-1H-pyrrol-2-yl)imino)-5-phenyl-2H-pyrrol-3-yl)phenol Compound. 4. Organic Chemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4636931)

11   IŞILDAK ÖMER (2018). Development of calcium-selective potentiometric sensor using 4-Bromo-4-Bromo-kalsimisin compound as ionophore. International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (Özet Bildiri) (Yayın No:4636607)

12   IŞILDAK ÖMER (2018). Development of Potentiometric Sensors and Investigation of Behavior. International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (Özet Bildiri) (Yayın No:4636577)

13   IŞILDAK ÖMER,TÜRKEKUL İBRAHİM (2018). Oudemansiella radicata ve Chroogomphus rutilus Mantarlarının Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi. 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin MaddesiTasarımı, Sentezi, Üretimi ve StandardizasyonuKongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4635907)

14   IŞILDAK ÖMER,TÜRKEKUL İBRAHİM,ERENLER RAMAZAN (2018). Doğal Yetişen ve Yenebilen Tricholoma terreum ve Oudemansiella radicata Mantarlarının İnorganik İyon İçerikleri. 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin MaddesiTasarımı, Sentezi, Üretimi ve StandardizasyonuKongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4635778)

15   IŞILDAK ÖMER,TÜRKEKUL İBRAHİM,ERENLER RAMAZAN (2018). Polyporus squamosus ve Chroogomphus rutilus Mantarlarının Mineral İçerikleri. 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin MaddesiTasarımı, Sentezi, Üretimi ve StandardizasyonuKongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4635341)

16   IŞILDAK ÖMER,DELİGÖNÜL NİHAL (2017). Development of Chromium (III)-selective Potentiometric Sensor using N- (3,5-diphenyl -1H-pyrrol-2-yl)-3,5 diphenyl-2H-pyrrol-2-imine Compound as Ionophore. 3rd INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERENCEONCHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES(3rd ITWCCST) (Özet Bildiri) (Yayın No:3608012)

17   IŞILDAK ÖMER,Ayşegül BİRİNCİ (2017). Phenolsulfonphthalein bileşiği kullanılarak antipsikotik risperidon bileşiğine duyarlı potansiyometrik sensör geliştirilmesi. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3608054)

18   TÜRKEKUL İBRAHİM,IŞILDAK ÖMER (2017). Investıgation of Inorganic Ion Exchange in Some Wild-Grown Edible Dryand Fresh Mushrooms from Tokat Region of Turkey. 3rd INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERENCEONCHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES(3rd ITWCCST) (Özet Bildiri) (Yayın No:3608000)

19   IŞILDAK ÖMER,KUDUĞ HÜLYA,GÖKÇE İSA (2017). Production of Recombinant Aflatoxin Oxidase Enzyme and Development of Biosensors for the Detection of Aflatoxins in Foods. 3rd INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERENCEONCHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES(3rd ITWCCST) (Özet Bildiri) (Yayın No:3608020)

20   IŞILDAK ÖMER,DELİGÖNÜL NİHAL (2017). Development of a Sensitive Potentiometric Sensor to Aluminum Ion. 3rd INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERENCEONCHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES(3rd ITWCCST) (Özet Bildiri) (Yayın No:3608026)

21   IŞILDAK ÖMER,Ayşegül Birinci (2017). Antipsikotik risperidon bileşiğinin sıvı kromatografi – potansiyometri hibrit analiz yöntemiyle tayini. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3608057)

22   IŞILDAK ÖMER,TÜRKEKUL İBRAHİM (2017). HEAVY METALS UPTAKE IN SOME WILD-GROWN EDIBLEMUSHROOMS FROM TOKAT REGION OF TURKEY. 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS (Özet Bildiri) (Yayın No:3608061)

23   IŞILDAK ÖMER,TÜRKEKUL İBRAHİM (2017). INVESTIGATION OF INORGANIC ION EXCHANGE IN DRY ANDFRESH MUSHROOMS. 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS (Özet Bildiri) (Yayın No:3608069)

24   IŞILDAK ÖMER (2016). All solid contact PVC Membrane Electrode Preparation and Characterization for Determination of Copper Ion. 2st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies ITWCCST (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3092990)

25   IŞILDAK ÖMER (2016). Development of a Sensitive Potentiometric Sensor to Nickel Ion. 2st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies ITWCCST (Poster) (Yayın No:3093260)

26   IŞILDAK ÖMER (2016). Examination of ionophore properties of the 4 6 methoxy 1 3 dimetilizokinol 7 yloxy phthalonitrile compound for the determination of monovalent cations. 2st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies ITWCCST (Poster) (Yayın No:3093143)

27   IŞILDAK ÖMER (2016). Preparation of Solid Contact Ion Selective Membrane Electrodes and Investigation of Effect of Membrane Composition on Electrode Performances. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3085390)

28   IŞILDAK ÖMER,PABUÇCU KÖKSAL (2016). BIOACCUMULATION PROPERTIES OF Vaucheria polysperma WHICH COLLECTED FROM ERZİNCAN HORHOR WATER. Uluslararası Erzincan Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3083579)

29   IŞILDAK ÖMER,TÜRKEKUL İBRAHİM (2015). Developed of Potentiometric Sensitive Sensor to Antipsychotic Risperidone. 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies ITWCCST (Özet Bildiri) (Yayın No:1697203)

30   TÜRKEKUL İBRAHİM,IŞILDAK ÖMER (2015). Anions content of wild grown edible mushrooms species in Ordu region Turkey. 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies ITWCCST (Özet Bildiri) (Yayın No:1697237)

31   ÖZBEK OĞUZ, IŞILDAK ÖMER, GÜRDERE MELİHA BURCU, ASLAN OSMAN NURİ Synthesis and Potentiometric Sensor Applications of a Pyrazole Derivative Molecule. 3rd EURASIA BIOCHEMICAL APPROACHES & TECHNOLOGIES (EBAT) CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7290191)

32   IŞILDAK ÖMER The Assessment of Air Pollution in During 2013 and 2014 in Tokat Province. 2ndSymposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2016) (Poster) (Yayın No:3088250)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   ÖZBEK OĞUZ,IŞILDAK ÖMER,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÇETİN ALPER,YİĞİT KAMİL MERT,BERKEL ÇAĞLAR (2020). İyonofor Olarak Pirazol Türevi Bir Molekülün Kullanıldığı Potasyum seçici PVC Membran Potansiyometrik Sensör ve Uygulamaları. 32. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6457073)

2   IŞILDAK ÖMER,ÖZBEK OĞUZ,YİĞİT KAMİL MERT (2020). Bromür İyon Seçici PVC Membran Potansiyometrik Sensör. 32. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6457074)

3   IŞILDAK ÖMER,ÖZBEK OĞUZ (2019). İyonofor Olarak 5,10,15,20-tetra(4-pridin)-21H,23H-porfirin Molekülünün Kullanıldığı Gümüş İyonuna Duyarlı Tümüyle Katı-Kontak PVC Membran Elektrot Geliştirilmesi. 31.Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5695328)

4   IŞILDAK ÖMER,ÖZBEK OĞUZ (2019). Gümüş İyonuna Duyarlı Potansiyometrik Sensör Geliştirilmesi ve Farklı Örneklerdeki Uygulamaları. 31. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5695396)

5   IŞILDAK ÖMER,ÖZBEK OĞUZ,KAMİL MERT YİĞİT (2019). Çinko İyonuna Duyarlı Tümüyle Katı-Kontak PVC Membran Elektrot Geliştirilmesi ve Çalışma Şartlarının Belirlenmesi. 31. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5695461)

6   IŞILDAK ÖMER,ÖZBEK OĞUZ,YİĞİT KAMİL MERT (2019). Çinko(II)-Seçici Potansiyometik Temelli Sensör Geliştirilmesi ve Farklı Örneklerdeki Uygulamaları. 31. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5695504)

7   IŞILDAK ÖMER,ÖZBEK OĞUZ,ÇETİN ALPER,DELİGÖNÜL NİHAL (2019). İyonofor Olarak (Z)-2-(2-((3-(2-hidroksifenil)-5-(p-tolil)-1H-pirol-2-il)imino)-5-(p-tolil)-2H-pirol-3-il)fenol Molekülünün Kullanıldığı Gümüş(I)-Seçici Potansiyometrik Sensör ve Uygulamaları. 31. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5695522)

8   IŞILDAK ÖMER,ÖZBEK OĞUZ,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÇETİN ALPER (2019). İyonofor Olarak 5,5’-(1,4-fenilen)bis(3-(naftalin-1-il)-4,5-dihidro-1H-pirazol-1-karbotioamid) Molekülünün Kullanıldığı Krom(III)-Seçici Potansiyometrik Elektrot Geliştirilmesi ve Çalışma Şartlarının Belirlenmesi. 31. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5695571)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

"V. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı", TÜRKİYE, 2017,

"IX. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı", TÜRKİYE, 2017,

"VIII. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı", 2016,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "AZA-BORANDİPİROMETAN BİLEŞİK TÜREVİ İYONOFOR GİBİ KULLANILARAK KATYONLARA DUYARLI POTANSİYOMETRİK SENSÖR GELİŞTİRİLMESİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 02.05.2017-30.01.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "(E)-2-(1-(4-(3-(4-klorofenil)üreido)fenil)etiliden)hidrazinkarbotiyoamit Molekülünün Sentezi ve İyonofor Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 24.10.2019-24.04.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "Aminoasit duyarlı biyosensörlerin sıvı kromatografide detektör olarak kullanılması ve aminoasitlerin tayini", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 20.10.2013-20.06.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

4   "Çoklu Kimyasal Sensorlerlerin İyon Kromatografide Detektör Olarak Kullanılması ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.08.2010-15.12.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)

5   "Nörotoksin ve okzalil diaminopropiyonik asite duyarlı biyosensör geliştirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 05.10.2011-15.08.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)

6   "Tokat Yöresinde Yetişen ve Yenebilen Yabani Mantarlarda Metal Analizi ve Antioksidan Özelliklerinin Tayini", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.06.2003-15.06.2004 (Tamamlandı) (ULUSAL)

7   "Risperidona Duyarlı Potansiyometrik Sensör Geliştirilmesi", TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 15.04.2014-15.02.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

8   "Fourier Transform Infrared Spektrometresi ve Kullanım Alanları", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 14.08.2017-12.10.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

9   "Potansiyometrik Esaslı Kimyasal Sensör Geliştirilmesi ve Potansiyometrik Özelliklerinin İncelenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 10.04.2019-10.10.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

10   "Potansiyometrik iyon kromatografik hibrit sistemi kullanılarak çevre ve biyolojik örneklerde yaygın anyon ve katyonların tayinleri ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 05.05.2009-05.11.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)

11   "Porfirin Türevi Moleküllerin Sentezi ve Potansiyometrik Temelli Sensör Tasarımında İyonofor Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 17.04.2019-05.10.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

12   "Katı kontak İyon Seçici Membran Elektrotların Hazırlanması ve Membran Bileşiminin Elektrotların Performanslarına Etkilerinin İncelenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 05.04.2011-05.04.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

13   "Amino grup asitlere duyarlı biyosensörlerin hazırlanması ve çalışma şartlarının belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04.07.2011-04.07.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

14   "Isınma ve pişirme amaçlı kullanılan biomass dumanındaki aerosollerde yaygın anyon ve katyonların ve ağır metallerin geliştirilecek metotla örneklenmesi ve incelenmesi", TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.07.2006-01.07.2008 (Tamamlandı) (ULUSAL)

15   "Levetirasetam-seçici Potansiyometrik Sensör Geliştirilmesi ve Farmasötik Numunelerdeki Uygulamaları", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 16.10.2020-01.06.2022 (Tamamlandı) (ULUSAL)

16   "Aminoasitlerin sıvı kromatografi potansiyometri hibrit analiz sistemi ile basit hızlı ve ekonomik olarak eşzamanlı tayinleri", TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.05.2011-01.05.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)

17   "Sumak Rhus Coriariae ve Nane Mentha spp Bitkilerinin antimikrobiyel ve antioksidan aktivitelerinin incelenmesi antimikrobiyel ve antioksidan maddelerin İzolasyonu ve de Karekterizasyonu ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.05.2003-01.05.2004 (Tamamlandı) (ULUSAL)

18   "Defne Laurus Nobilis Bitkisinin Yaprağında Bulunan Yüksek Antioksidant ve Hidroskopik Bileşiklerin Saflaştırılması ve Yapılarının Aydınlatılması Bu Bileşiklerin Gıda Sanayiine Uygulanması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.05.2001-01.05.2002 (Tamamlandı) (ULUSAL)

19   "Hg II nin Flow enjeksiyon Spektrofotometrik Olarak Duyarlı Tayini ve Metodun Çevre Numunelerine Uygulanması ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.05.2001-01.05.2002 (Tamamlandı) (ULUSAL)

20   "HBF4 CCI3COOH AICI3 ve FeCI3 içeren Asetonitril çözeltisine tiyofen ve pirolün protonlanmaları ve oligomerleştirilmeleri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.05.2000-01.05.2001 (Tamamlandı) (ULUSAL)

21   "Bazı Mürdümük Lathyrus sativus L Hatlarının Verim Kalite ve Nörotoksik Aminoasit İçeriğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.02.2007-01.02.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)

22   "Epilepsi Tedavisinde Kullanılan Valproik Aside Duyarlı Biyosensör Geliştirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 07.10.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1993-1950, Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Profesör-Bilimsel araştırmalar yapmak ve ders vermek

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:omer.isildak@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1994-1999
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya (Dr)

Tez Adı:Atmosferde Aerosol Ve Gaz Örnekleme Ünitesinin Geliştirilmesi Ve Akdeniz Yöresinde Çevre Kirliliğinin Geliştirilen Sistemle İncelenmesi
Yüksek Lisans
1990-1993
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Fosfojips İçeren Portland Çimentosunun Hidrasyonu Üzerine Bazı Piriz Hızlandırıcı Kimyasal Katkıların Etkileri
Lisans
1984-1989
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya BölümüAkademik Görevler

Profesör
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI/
Doçent
2008-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
2007-2008
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
1993-2007
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Yok
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)GENEL KİMYA L.Türkçe4
Yüksek Lisans
(2019-2020)ELEKTROANALİTİK KİMYA ITürkçe3
(2019-2020)İLERİ ANALİTİK KİMYA ITürkçe3
Doktora
(2019-2020)ELEKTROKİMYASAL SENSÖRLERTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Ahmet UĞURELLİ, (2011)., "Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve direktifin Türkiye'de uygulanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Ömer DURGUN, (2013)., "Katı-kontak iyon seçici membran elektrotların hazırlanması ve membran bileşiminin elektrotların performanslarına etkilerinin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Emrullah CANTÜRK, (2013)., "Amino asitlere duyarlı biyosensörlerin hazırlanması ve çalışma şartlarının belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Gazi GÜNEŞ, (2015)., "Amino asit duyarlı biyosensörlerin sıvı kramotografide detektör olarak kullanılması ve amino asitlerin tayini", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Ayşenur BİRİNCİ, (2016)., "Risperidon bileşiğine duyarlı potansiyometrik sensör geliştirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Furkan Bedir EGELİ, (2017)., "Çinko iyonunun tayini için tümüyle katı-kontak PVC membran elektrot hazırlanması ve karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Vildan AKDOĞAN, (2019)., "Chia (Salvia hispanica L.) tohumunun antioksidan aktivitesi, fenolik kompozisyonu ve yağ asitleri profilinin incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Oğuz ÖZBEK, (2021)., "Valproat–seçici potansiyometrik biyosensör: biyolojik ve farmasötik örneklerdeki uygulamaları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Ana Bilim Dalı, Doktora
9.İlyas YILDIZ, (2022)., "DPPH, FRAP ve FCR antioksidan kapasitelerin tayini için potansiyometrik sensörlerin geliştirilmesi ve potansiyometrik çalışma şartlarının incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Ana Bilim Dalı, Doktora


Editörlük

1.Journal of New Results in Science(EZB Electronic Journals Library, WorldCat), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa University, 01.01.2020 - 31.12.2020
2.Journal of New Results in Sciences(EZB Electronic Journals Library, WorldCat), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa University, 11.11.2019 - 31.12.2019
3.journal of new results in science(TR DİZİN), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2017
4.Journal of New Results in Science (JNRS)(ROOTINDEXING, GOOGLE SCHOLAR, RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), JOUR INFORMATICS, SCHOLARS IMPACT FACTOR, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), GLOBAL IMPACT FACTOR, GENERAL IMPACT FACTOR, JOURNAL INDEX, COSMOS IMPACT FACTOR, WORLDCAT, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, IMPACT FACTOR SERVICES FOR INTERNATIONAL JOURNALS (IFSIJ), INTERNATIONAL ACCREDITATION AND RESEARCH COUNCIL IARC(JCRR): JOURNAL IMPACT FACTOR, JOURNAL FACTOR (JF), CITEFACTOR), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpasa University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, 01.01.2021 - 31.12.2021
5.Journal of New Results in Science (JNRS)(ROOTINDEXING, GOOGLE SCHOLAR, RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), JOUR INFORMATICS, SCHOLARS IMPACT FACTOR, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), GLOBAL IMPACT FACTOR, GENERAL IMPACT FACTOR, JOURNAL INDEX, COSMOS IMPACT FACTOR, WORLDCAT, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, IMPACT FACTOR SERVICES FOR INTERNATIONAL JOURNALS (IFSIJ), INTERNATIONAL ACCREDITATION AND RESEARCH COUNCIL IARC(JCRR): JOURNAL IMPACT FACTOR, JOURNAL FACTOR (JF), CITEFACTOR), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpasa University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, 01.01.2019 - 30.06.2019
6.International Journal of Chemistry and Technology(Dizinler ve PlatformlarCrossRefIndex CopernicusGoogle ScholarScientific Indexing ServicesScientific World IndexAcademic KeysRootindexingResearchBibDRJICiteFactor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Prof. Dr. Bilal Acemioğlu, 11.02.2018
7.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF)), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 07.02.2017
8.Academic Journal of Chemistry(Ulrichs Web Global Serials Directory (USA) CAS Source Index (CASSI) by (American Chemical Society) RePEc (Germany) Crossref DOI J-Gate IDEAS Scilit (Switzerland) Scientific World Index Google Scholar Econ Papers SocioRePEc AcademicKeys Base Universitätsbibliothek Bielefeld SOCIONET PERSONAL ZONESPZ (Russian) Scientific Indexing Services (SIS) Journals Impact Factor (JIF)), Dergi, Editör, Academic Research Publishing Group, 01.01.2017
9.Journal of Scientific Research(TR DİZİN), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
10.Journal of Scientific Research(TR DİZİN), Dergi, Yrd. Editör, Director of Institute of Science of Gaziosmanpasa University
Üniversite Dışı Deneyim

1993-1950Öğretim ÜyesiGaziosmanpaşa Üniversitesi, Profesör-Bilimsel araştırmalar yapmak ve ders vermek