GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

HAYRİYE SİBEL GÜLSE BALž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Hayriye Sibel GÜLSE BAL

Ziraat Fakültesi / Tarım Ekonomisi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

hayriyesibel.gulsebal@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

Tarım Ekonomisi Bölümü 

Anabilim Dalı

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1996- 2003)

Ziraat Fakültesi - Tarım Ekonomisi Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1993- 1996)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarım Ekonomisi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (1988- 1992)

Tokat Ziraat Fakültesi - Tarım Ekonomisi Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Orta Karadeniz Bölgesinde Ayçiçeği Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi Ve Kooperatif-Üretici-İşleyici Entegrasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 2003

YÜKSEK LİSANS, "Türkiye’Nin Tarıma Dayalı Sanayi Sektöründe Yapısal Değişmeler Ve İzlenen Politikalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Tarım Ekonomisi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı/ (2009- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü , Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Farabi Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Tek-6014 Sürdürülebillir Kırsal Kalkınma, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Tek-5036 Tarım Ve Dış Ticaret, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Tek-5034 Tarım Ve Çevre Ekonomisi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Yusuf Kürşad AYDIN, "Antalya İli Serik Ve Aksu İlçesindeki Üreticilerin Sosyo Ekonomik Durumu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Hülya ÖZBEK, "Tarımsal Biyoçeşitliliğin Korunmasında Yerel Tohum Kullanımı Ve Üretici Farkındalığı (Ankara İli Ayaş İlçsi Örneği)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Ebubekir BOLAT, "Tokat İli Almus İlçesi Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapısı Ve Mekanizasyon Durumu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Elife POLAT, "Nevşehir İli Doğal Soğuk Hava Depolarının Ülke Ekonomisine Katkısı Ve Depolarda Çalışma Koşulları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Volkan BURUCU, "Kastamonu İli Azdavay İlçesinde Arıcılık Faaliyetleri Ve Bal Üretimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Hakan SAÇTI, "Domates Üreten İşletmelerde Damla Sulama Sistemlerinin Kullanımı Ve Etkileyen Faktörler (Kazova Yöresi Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Hasan Nafi ALPAY, "Çorum İli Un Sanayi Sektörünün Yapısal Analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Serap ORUÇ, "Tokat İli Kentsel Alanda Kadınların Enerji Ve Su Tasarrufuna Yönelik Bilinç Ve Davranışları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Bahar TEKE, "Gıda Ürünleri Ambalajının Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi (Ankara İli Mamak İlçesi Örneği )", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2014

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KARAKAŞ GÜNGÖR,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL, (2019). "The Relationship Between Honey Yield And Environmental Pollutants İn Turkey", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 7(11), 2018-2014. (Yayın No: 5514373)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KAPLAN ESRA, (2019). "Behaviour Of Hazelnut Producers For Agricultural Insurance And Determination Of Factors Affecting It: Case Study Of Bulancak District Of Giresun Province", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 7(11), 2025-2029. (Yayın No: 5619185)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARAKAŞ GÜNGÖR, (2018). "Environmental Education At Faculty Of Agriculture And Changing Awareness, Attitude And Behavior Towardsenvironment İn Turkey", Journal Of Agricultural Science And Technology, 20(5), 869-882. (Yayın No: 4344926) [SCI-Expanded]

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL, (2013). "Consumer Characteristics İnfluencing Organic Milk Consumption Preference İn Tokat Turkey", Journal Of Food, Agriculture Environment, 11(1), 159-164. (Yayın No: 690486)

YAYAR RÜŞTÜ,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARKACIER OSMAN,EROL YÜCEL, (2012). "Consumer Characteristics İnfluencing Natural Gas Consumption Preference İn Tokat Turkey", African Journal Of Business Management, 6(7), 2578-2584., Doi: 10.5897/AJBM11.839 (Yayın No: 689215)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YAYAR RÜŞTÜ,GÖZENER BİLGE, (2012). "Frozen Food Consumption İn Turkey A Case Study For The Town Of Tokat", African Journal Of Agricultural Research, 7(3), 367-377., Doi: 10.5897/AJAR10.888 (Yayın No: 666935)

ORUÇ ESEN,UZUNÖZ MERAL,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL, (2011). "Post Harvest Losses İn Tomato And Fresh Bean Production İn Tokat Province Of Turkey", Scientific Research And Essays, 6(7), 1656-1666., Doi: DOI: 10.5897/SRE11.186 (Yayın No: 660259) [SCI-Expanded]

YAYAR RÜŞTÜ,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL, (2007). "Forecasting Of Corn Oil Price İn Turkey", Journal Of Applied Sciences Research, 3(8), 706-712. (Yayın No: 1262080)

GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARKACIER OSMAN, (2006). "Factors Effecting Primary Choice Of Consumers İn Food Purchasing The Turkey Case", Food Control, 17(11), 884-889., Doi: DOI: 10.1016/j.foodcont.2005.06.006 (Yayın No: 658970)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YAYAR RÜŞTÜ, (2006). "Forecasting Of Sunflower Oil Price In Turkey", Journal Of Applied Sciences Research, 2(9), 572-578. (Yayın No: 1262074)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YAYAR RÜŞTÜ,KARKACIER OSMAN, (2018). "Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Dış Ticaret İlişkilerine Genel Bakış", Goü Sosyal Blimler Dergisi, (Yayın No: 4773508)

BURUCU Volkan,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL, (2018). "Arıcılık İşletmelerinin Pazarlama Olanakları: Kastamonu İli Azdavay İlçesi Örneği", Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 4(1), 23-35. (Yayın No: 4389379)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARAKAŞ GÜNGÖR,TEKE BAHAR, (2017). "Factors Affecting Awareness Of Recycling Symbol The Case Of Ankara", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(3), 210-217. (Yayın No: 3802973)

BURUCU Volkan,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL, (2017). "Türkiye’De Arıcılığın Mevcut Durumu Ve Bal Üretim Öngörüsü", Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 3(1), 28-37. (Yayın No: 4096088)

GEBOLOĞLU NAİF,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL, (2015). "Türkiye Ekonomisinin En Güçlü Sebzesi Domates", Tarım Gündem, (25), 20-25. (Yayın No: 3191730)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YAYAR RÜŞTÜ,KARKACIER OSMAN, (2009). "Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Dış Ticaret İlişkilerine Genel Bir Bakış", Sosyal Bilimler Ve Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-23. (Yayın No: 3191323)

UZUNÖZ MERAL,ORUÇ ESEN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL, (2008). "Kırsal Kadınların Gıda Güvenliği Konusunda Bilinç Düzeyleri (Tokat İli Örneği)", Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 39-50. (Yayın No: 1263756)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,ESENGÜN KEMAL, (2007). "Tarımsal Yüksek Öğretimin Geleceği Ve Sorunları", Türktarım Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı Dergisi, (174), 38-49. (Yayın No: 1263770)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,ESENGÜN KEMAL, (2006). "Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Ziraat Fakültelerindeki Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(2), 33-38. (Yayın No: 1263753)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARKACIER OSMAN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP, (2006). "Gıda Güvenliği Konusunda Tüketici Bilincinin İncelenmesi (Tokat İli Örneği)", Tarım Ekonomisi Dergisi, 12(1), 9-18. (Yayın No: 1263751)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARKACIER OSMAN, (2005). "Orta Karadeniz Bölgesinde Ayçiçeği Üreticileri Ve Kooperatif İlişkilerinin Her İki Taraf Açısından Değerlendirilmesi", Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, (149), 85-104. (Yayın No: 1262104)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARKACIER OSMAN, (2005). "Orta Karadeniz Bölgesinde Ayçiçeği Üreticilerinin Ayçiçeği Yetiştiriciliğine Bakışları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 41-50. (Yayın No: 1262092)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KAZAN Gülcan (2019). Determination of Tractor Usage Level of Producers (Case of Kazova Region of Tokat Province). 1st International Congress of the Turkish Journal ofAgriculture - Food Science and Technology (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5728436)

KAPLAN ESRA,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2019). ŞEKER VE ŞEKERLİ ÜRÜNLERDE KULLANILAN ŞEKERE İLİŞKİN TÜKETİCİ FARKINDALIĞI “TOKAT İLİ MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ”. 2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ Uygulamalı Bilimler (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5825703)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2019). TÜRKİYE’NİN ALTERNATİF YÖRELERİNDE ÖRTÜ ALTI DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ: AMASYA İLİ BÜYÜK KIZILCA KÖYÜ ÖRNEĞİ. 2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ Uygulamalı Bilimler (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5826032)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KAZAN Gülcan (2019). Determınatıon Of Local Product Consumptıon Preference In The Central Dıstrıct Of Tokat Provınce (Example of Tokat Local Pepper). 1st International Congressof The Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology (TURJAF-2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5825793)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KAPLAN ESRA,KAPLAN KAAN (2019). Yaş Meyve ve Sebze Tüketiminde Gıda Güvenliği Algısı, Tüketici Endişesi ve Bilinci: Tokat İli Merkez İlçe Örneği. III. INTERNATIONAL EURASIAN AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5671953)

KAPLAN ESRA,KAPLAN KAAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2019). Mantar Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi (Tokat İli Merkez İlçe Örneği). III. INTERNATIONAL EURASIAN AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5671737)

KAPLAN KAAN,KAPLAN ESRA,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2019). ORMAN KÖYLÜLERİNE YÖNELİK ORKÖY DESTEKLERİ, ÜRETİCİ MEMNUNİYETİ, DESTEKLERİN KULLANILIRLIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ (TOKAT İLİ ALMUS İLÇESİ ÖRNEĞİ). 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu ”Sürdürülebilir Tarım ve Çevre” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5423344)

KAPLAN KAAN,KAPLAN ESRA,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2019). LEADER TEDBİRİ, KAVRAMI VE TÜRKİYE’xxDE UYGULAMA ALANLARI: YEREL EYLEM GRUPLARI. 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5226567)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KAPLAN KAAN,KAPLAN ESRA (2019). PATATES ÜRETİCİLERİNİN YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINA BAKIŞLARI (NİĞDE İLİ MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ). 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu ”Sürdürülebilir Tarım ve Çevre” (Özet Bildiri) (Yayın No:5226612)

KAPLAN ESRA,KAPLAN KAAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2019). ÇİFTÇİLERİN TARIM SİGORTASI YAPTIRMA KARARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER (MERSİN İLİ TARSUS İLÇESİ ÖRNEĞİ). 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu ”Sürdürülebilir Tarım ve Çevre” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5423306)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KAPLAN ESRA,KAPLAN KAAN (2019). BAĞCILIK VE SALAMURA YAPRAK KONUSUNDA ÇİFTÇİ YÖNELİMİ VE DEĞERLENDİRMELERİ (TOKAT İLİ PAZAR İLÇE ÖRNEĞİ). 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5226598)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARAKAŞ GÜNGÖR,Burucu Volkan (2018). Effects of Environmental Pollution on Honey Production in Turkey. INTERNATIONAL ECOLOGY 2018 SYMPOSIUM (Özet Bildiri) (Yayın No:4344931)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARAKAŞ GÜNGÖR,GÜREL ESRA (2017). Fındık Hasadında Üretici ve Mevsimlik İşçi İlişkileri(Ordu İli İkizce İlçesi Örneği). İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (26-28 Ekim 2017), Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas (Özet Bildiri) (Yayın No:3915268)

KARAKAŞ GÜNGÖR,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KIZILASLAN HALİL (2017). Türkiye’de Lise Öğrencilerinin Çevresel DavranışlarıKahramanmaraş İli Örneği. III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:3552555)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARAKAŞ GÜNGÖR,KIZILASLAN HALİL (2017). Domates Üretiminde Tarımİlacı Kullanımı Tokat İli Kazova Bölgesi Örneği. III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:3552554)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,GÜREL ESRA,AÇIK MEHMET ALİ (2017). Local Seed Usage and Producer Awareness in the Protection of AgriculturalBiodiversity: Tokat Domestic Pepper. INTERNATIONAL ECOLOGY SYMPOSIUM 2017 KAYSERİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3544851)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,GÜREL ESRA,ANDAÇ SEVDA (2017). Knowledge and Awareness of the Students of the Faculty of Agriculture on GlobalWarming, Climate Change and the Effects on Turkey’xxs Agriculture (GaziosmanpaşaUniversity, Faculty of Agriculture). INTERNATIONAL ECOLOGY SYMPOSIUM 2017 KAYSERİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3544845)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,GÜREL ESRA (2017). FINDIK ÜRETİCİLERİNİN BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASIYAPTIRMAYA YÖNELİK DAVRANIŞLARI(GİRESUN İLİ BULANCAK İLÇESİ ÖRNEĞİ). İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3897927)

GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,KARKACIER OSMAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2002). Factor Demand of Onion (dry) Produced In The Two DifferentRegions (Case study of Amasya and Tokat Provinces). 13 th International Fertilizer Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4384493)

KARKACIER OSMAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,SAYILI MURAT,AKÇA HASAN (1999). Input-Output Analiysıs ın Fertiliser Sector (A case Study of Turkey). XXIX th Annual Meeting of ESNA / Jointly Organized with UIR Working Group Soil-to-Plant Transfer (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4383858)

KARKACIER OSMAN,SAYILI MURAT,AKÇA HASAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (1999). An Analiysis of The Factor Affecting The Level of Fertiliser Use In Crop Production ( A Case of Study of Tokat-Turkey ). XXIX th Annual Meeting of ESNA / Jointly Organized with UIR Working Group Soil-to-Plant Transfer (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4384433)

GÜRLER ARSLAN ZAFER,KIZILASLAN HALİL,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (1998). The Fertiliser Industry In Turkey, The Policies Followed and The Ecenometric Analysis Which Effect The Factors of Productiın Value In Thıs Industry. XXVIII th Annual Meeting of ESNA / Jointly Organised With UIR Working Group Soil-To-Plant Transfer (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4384476)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,BURUCU Demet,ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN Local Seed Usage and Producer Awareness in the Protection of Agricultural Biodiversity (Kastamonu Taşköprü Garlic). ECOLOGY 2018 International Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:4388615)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARAKAŞ GÜNGÖR,BURUCU Volkan Effects of Environmental Pollution on Honey Production in Turkey. Ecology 2018 Intenational Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:4388641)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KAZAN Gülcan Fast-Food Comsumption Habits of Students (Gaziosmanpasa University Example). International Agricultural Sience Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4388547)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARAKAŞ GÜNGÖR,Aydın Kürşat Envinronmental Awareness and Attitudes of Agriculture Faculty Students. seab 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:3184889)

YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KAZAN Gülcan A Study on Determination of Factors Affecting Consumers Preference and Consumption of Cheese (The Case of Ankara Province Pursaklar District Center). ICAFOF (Özet Bildiri) (Yayın No:4388645)

YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KAZAN Gülcan A Study of Determination of Factors Affecting consumption and Consumption Consumers of Packaged Milk (the Case of Ankara Province Pursaklar District Centre). ICAFOF (Özet Bildiri) (Yayın No:4388614)

YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KAZAN Gülcan Determination of Factors Affecting Comsumption of Herbal Tea by Individuals. International Agricultural Sience Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4388563)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,ÇALLI Ali,YAVUZ Hatice,BUĞANCIK Eda (2016). Salamuralık Yaprak Üreten Bağlarda Kimyasal İlaç Kullanımı, Kalıntı Sorunu ve Üretici Bilinci: Tokat Kazova. XII. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4388837)

UZUNÖZ MERAL,ORUÇ ESEN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2008). Kırsal Kadınların Gıda Güvenliği Konusunda Bilinç Düzeyleri (Tokat İli Örneği) (Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisinde yayınlanmıştır). VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildirileri (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4385055)

YAYAR RÜŞTÜ,EROL YÜCEL,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2006). Türkiye’nin Üzümsü Meyveler Dış Ticaretinin Analizi. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4384964)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,UZUNÖZ MERAL,ORUÇ ESEN (2006). Türkiye’nin Organik Tarım Ürünleri Dış Ticareti Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Türkiye III. Organik Tarım Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4384984)

ORUÇ ESEN,UZUNÖZ MERAL,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2006). Gelişmişlik Açısından Farklı İki Yörede Kadınların Bilgi Edinme Davranışları Üzerine Bir Ararştırma. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4384959)

ORUÇ ESEN,ERDAL GÜLİSTAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,GÜRLER ARSLAN ZAFER (2003). Türkiye’de ve Karadenizbirlik Faaliyet Alanına Giren İllerde Ayçiçeği Üretiminin Analizi. Türkiye I. Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağlar ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4384939)

GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,GÜNDÜZ ORHAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARKACIER OSMAN (2003). Türkiye’de Bitkisel ve Hayvansal Yağ Sanayisinin İnput-Output Analizi. Türkiye I. Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağlar ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4384937)

KARKACIER OSMAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP (2001). GAP ve Tarıma Dayalı Sanayi. II. GAP ve Sanayi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4384584)

KARKACIER OSMAN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2001). GAP Bölgesi Pamuk Ekim Alanı Duyarlılığı. GAP II. Tarım Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4384576)

KARKACIER OSMAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,ORUÇ ESEN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP (2000). Kırsal Sanayinin Kırsal Kesim açısından Önemi ve Tokat İlinde Kırsal Sanayi Potansiyelinin İncelenmesi. IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4419353)

KARKACIER OSMAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2000). Yem Sanayinin Sektörel Entegrasyonu (Mikro Bir Modelle Açıklanması). IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4384520)

KARKACIER OSMAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (1996). Sektörlerarası İnput-Output Açısından Türkiye’de Tarım-Tarıma Dayalı Sanayi Kesimi. Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4384561)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,ORUÇ SERAP Tokat İli Kentsel Alanda Kadınların Enerji Tasarrufuna Yönelik Bilinçleri. İç Anadolu Bölgesi 2.Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4419415)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KÖKDOĞAN Gökhan Yöresel Ürünlerin Sahiplenilmesi, Beypazarı Kurusu Örneğive Konunun Çeşitli Yönleriyle Değerlendirilmesi. İç Anadolu Bölgesi 2.Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4388545)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Ekolojik Ekonomi (2017)., GÜRLER ARSLAN ZAFER,ERDAL GÜLİSTAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,AYYILDIZ BEKİR, Nobel Yayınevi, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3692493)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Tokat Yoresinde Alternatif Sebze Üretim Yöntemlerinin Gelistirilmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2016-30.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Gıda Sanayi İşletmelerinin Gıda Güvenliğini ve Kalitesini Sağlamaya Yönelik Araçlara Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2008-15.12.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Gıda Sanayi İşletmelerinin Gıda Güvenliğini Ve Kalitesini Sağlamaya Yönelik Araçlara Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2008-01.12.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İli Tarım Sanayi Entegrasyonu Yapısal Analiz ve Sektörel Gelişim Alternatifleri Bir Input Output Analizi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.01.2009-01.01.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Kelkit Havzasında Geliştirilebilecek Kırsal Sanayi Alternatifleri ve Uygulanabilirliği", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.01.2008-01.01.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Türkiye’de Arılı Kovan Desteğinin Etkilerinin Belirlenmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 05.10.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:hayriyesibel.gulsebal@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1996-2003
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü

Tez Adı:Orta Karadeniz Bölgesinde Ayçiçeği Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi Ve Kooperatif-Üretici-İşleyici Entegrasyonu
Yüksek Lisans
1993-1996
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Türkiye’Nin Tarıma Dayalı Sanayi Sektöründe Yapısal Değişmeler Ve İzlenen Politikalar
Lisans
1988-1992
Cumhuriyet Üniversitesi
Tokat Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Pr.Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2009-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Farabi Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Yüksek Lisans
(2018-2019)TEK-6014 SÜRDÜRÜLEBİLLİR KIRSAL KALKINMATürkçe3
(2018-2019)TEK-5036 TARIM VE DIŞ TİCARETTürkçe3
(2018-2019)TEK-5034 TARIM VE ÇEVRE EKONOMİSİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Serap ORUÇ, (2014)., "Tokat ili kentsel alanda kadınların enerji ve su tasarrufuna yönelik bilinç ve davranışları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Bahar TEKE, (2014)., "Gıda ürünleri ambalajının tüketicilerin satın alma davranışları üzerine etkisi (Ankara ili Mamak ilçesi örneği )", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Hasan Nafi ALPAY, (2015)., "Çorum ili un sanayi sektörünün yapısal analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Hakan SAÇTI, (2016)., "Domates üreten işletmelerde damla sulama sistemlerinin kullanımı ve etkileyen faktörler (Kazova yöresi örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Volkan BURUCU, (2017)., "Kastamonu ili Azdavay ilçesinde arıcılık faaliyetleri ve bal üretimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Elife POLAT, (2018)., "Nevşehir ili doğal soğuk hava depolarının ülke ekonomisine katkısı ve depolarda çalışma koşulları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Hülya ÖZBEK, (2019)., "Tarımsal biyoçeşitliliğin korunmasında yerel tohum kullanımı ve üretici farkındalığı (Ankara ili Ayaş ilçsi örneği)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Ebubekir BOLAT, (2019)., "Tokat ili Almus ilçesi tarım işletmelerinin tarımsal yapısı ve mekanizasyon durumu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Yusuf Kürşad AYDIN, (2020)., "Antalya ili Serik ve Aksu ilçesindeki üreticilerin sosyo ekonomik durumu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)(TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
2.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)(TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
3.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)(TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat fakültesi
4.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)(TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
5.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)(TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KARAKAŞ GÜNGÖR,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2019). The Relationship between Honey Yield and Environmental Pollutants in Turkey. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 7(11), 2018-2014. (Yayın No: 5514373)
2.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KAPLAN ESRA (2019). Behaviour of Hazelnut Producers for Agricultural Insurance and Determination of Factors Affecting It: Case Study of Bulancak District of Giresun Province. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 7(11), 2025-2029. (Yayın No: 5619185)
3.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARAKAŞ GÜNGÖR (2018). Environmental Education at Faculty of Agriculture and Changing Awareness, Attitude and Behavior towardsEnvironment in Turkey. Journal of Agricultural Science and Technology, 20(5), 869-882. (Yayın No: 4344926)
4.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2013). Consumer characteristics influencing organic milk consumption preference in Tokat Turkey. Journal of Food, Agriculture Environment, 11(1), 159-164. (Yayın No: 690486)
5.YAYAR RÜŞTÜ,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARKACIER OSMAN,EROL YÜCEL (2012). Consumer characteristics influencing natural gas consumption preference in Tokat Turkey. African Journal of Business Management, 6(7), 2578-2584., Doi: 10.5897/AJBM11.839 (Yayın No: 689215)
6.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YAYAR RÜŞTÜ,GÖZENER BİLGE (2012). Frozen food consumption in Turkey A case study for the town of Tokat. African Journal of Agricultural Research, 7(3), 367-377., Doi: 10.5897/AJAR10.888 (Yayın No: 666935)
7.ORUÇ ESEN,UZUNÖZ MERAL,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2011). Post harvest Losses in Tomato and Fresh Bean Production in Tokat Province of Turkey. Scientific Research and Essays, 6(7), 1656-1666., Doi: DOI: 10.5897/SRE11.186 (Yayın No: 660259)
8.YAYAR RÜŞTÜ,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2007). Forecasting of Corn Oil Price in Turkey. Journal of Applied Sciences Research, 3(8), 706-712. (Yayın No: 1262080)
9.GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARKACIER OSMAN (2006). Factors effecting primary choice of consumers in food purchasing The Turkey case. Food Control, 17(11), 884-889., Doi: DOI: 10.1016/j.foodcont.2005.06.006 (Yayın No: 658970)
10.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YAYAR RÜŞTÜ (2006). Forecasting Of Sunflower Oil Price In Turkey. Journal of Applied Sciences Research, 2(9), 572-578. (Yayın No: 1262074)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YAYAR RÜŞTÜ,KARKACIER OSMAN (2018). Türkiye-türk cumhuriyetleri dış ticaret ilişkilerine genel bakış. goü sosyal blimler dergisi, (Yayın No: 4773508)
2.BURUCU Volkan,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2018). Arıcılık İşletmelerinin Pazarlama Olanakları: Kastamonu İli Azdavay İlçesi Örneği. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 4(1), 23-35. (Yayın No: 4389379)
3.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARAKAŞ GÜNGÖR,TEKE BAHAR (2017). Factors Affecting Awareness of Recycling Symbol the Case of Ankara. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(3), 210-217. (Yayın No: 3802973)
4.BURUCU Volkan,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2017). Türkiye’de Arıcılığın Mevcut Durumu ve Bal Üretim Öngörüsü. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 3(1), 28-37. (Yayın No: 4096088)
5.GEBOLOĞLU NAİF,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2015). Türkiye Ekonomisinin En Güçlü Sebzesi Domates. Tarım Gündem, (25), 20-25. (Yayın No: 3191730)
6.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YAYAR RÜŞTÜ,KARKACIER OSMAN (2009). Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Dış Ticaret İlişkilerine Genel Bir Bakış. Sosyal Bilimler ve Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-23. (Yayın No: 3191323)
7.UZUNÖZ MERAL,ORUÇ ESEN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2008). Kırsal Kadınların Gıda Güvenliği Konusunda Bilinç Düzeyleri (Tokat İli Örneği). Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 39-50. (Yayın No: 1263756)
8.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,ESENGÜN KEMAL (2007). Tarımsal Yüksek Öğretimin Geleceği ve Sorunları. Türktarım Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Dergisi, (174), 38-49. (Yayın No: 1263770)
9.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,ESENGÜN KEMAL (2006). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Ziraat Fakültelerindeki Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(2), 33-38. (Yayın No: 1263753)
10.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARKACIER OSMAN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP (2006). Gıda Güvenliği Konusunda Tüketici Bilincinin İncelenmesi (Tokat İli Örneği). Tarım Ekonomisi Dergisi, 12(1), 9-18. (Yayın No: 1263751)
11.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARKACIER OSMAN (2005). Orta Karadeniz Bölgesinde Ayçiçeği Üreticileri ve Kooperatif İlişkilerinin Her İki Taraf Açısından Değerlendirilmesi. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, (149), 85-104. (Yayın No: 1262104)
12.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARKACIER OSMAN (2005). Orta Karadeniz Bölgesinde Ayçiçeği Üreticilerinin Ayçiçeği Yetiştiriciliğine Bakışları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 41-50. (Yayın No: 1262092)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KAPLAN ESRA,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2019). ŞEKER VE ŞEKERLİ ÜRÜNLERDE KULLANILAN ŞEKERE İLİŞKİN TÜKETİCİ FARKINDALIĞI “TOKAT İLİ MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ”. 2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ Uygulamalı Bilimler (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5825703)
2.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2019). TÜRKİYE’NİN ALTERNATİF YÖRELERİNDE ÖRTÜ ALTI DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ: AMASYA İLİ BÜYÜK KIZILCA KÖYÜ ÖRNEĞİ. 2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ Uygulamalı Bilimler (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5826032)
3.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARAKAŞ GÜNGÖR,GÜREL ESRA (2017). Fındık Hasadında Üretici ve Mevsimlik İşçi İlişkileri(Ordu İli İkizce İlçesi Örneği). İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (26-28 Ekim 2017), Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas (Özet Bildiri) (Yayın No:3915268)
4.YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KAZAN Gülcan (2019). Determination of Tractor Usage Level of Producers (Case of Kazova Region of Tokat Province). 1st International Congress of the Turkish Journal ofAgriculture - Food Science and Technology (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5728436)
5.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KAZAN Gülcan (2019). Determınatıon Of Local Product Consumptıon Preference In The Central Dıstrıct Of Tokat Provınce (Example of Tokat Local Pepper). 1st International Congressof The Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology (TURJAF-2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5825793)
6.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,GÜREL ESRA,AÇIK MEHMET ALİ (2017). Local Seed Usage and Producer Awareness in the Protection of AgriculturalBiodiversity: Tokat Domestic Pepper. INTERNATIONAL ECOLOGY SYMPOSIUM 2017 KAYSERİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3544851)
7.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,GÜREL ESRA,ANDAÇ SEVDA (2017). Knowledge and Awareness of the Students of the Faculty of Agriculture on GlobalWarming, Climate Change and the Effects on Turkey’xxs Agriculture (GaziosmanpaşaUniversity, Faculty of Agriculture). INTERNATIONAL ECOLOGY SYMPOSIUM 2017 KAYSERİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3544845)
8.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KAPLAN ESRA,KAPLAN KAAN (2019). Yaş Meyve ve Sebze Tüketiminde Gıda Güvenliği Algısı, Tüketici Endişesi ve Bilinci: Tokat İli Merkez İlçe Örneği. III. INTERNATIONAL EURASIAN AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5671953)
9.KAPLAN ESRA,KAPLAN KAAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2019). Mantar Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi (Tokat İli Merkez İlçe Örneği). III. INTERNATIONAL EURASIAN AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5671737)
10.KAPLAN KAAN,KAPLAN ESRA,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2019). LEADER TEDBİRİ, KAVRAMI VE TÜRKİYE’xxDE UYGULAMA ALANLARI: YEREL EYLEM GRUPLARI. 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5226567)
11.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KAPLAN KAAN,KAPLAN ESRA (2019). PATATES ÜRETİCİLERİNİN YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINA BAKIŞLARI (NİĞDE İLİ MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ). 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu ”Sürdürülebilir Tarım ve Çevre” (Özet Bildiri) (Yayın No:5226612)
12.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,GÜREL ESRA (2017). FINDIK ÜRETİCİLERİNİN BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASIYAPTIRMAYA YÖNELİK DAVRANIŞLARI(GİRESUN İLİ BULANCAK İLÇESİ ÖRNEĞİ). İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3897927)
13.KAPLAN KAAN,KAPLAN ESRA,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2019). ORMAN KÖYLÜLERİNE YÖNELİK ORKÖY DESTEKLERİ, ÜRETİCİ MEMNUNİYETİ, DESTEKLERİN KULLANILIRLIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ (TOKAT İLİ ALMUS İLÇESİ ÖRNEĞİ). 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu ”Sürdürülebilir Tarım ve Çevre” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5423344)
14.KAPLAN ESRA,KAPLAN KAAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2019). ÇİFTÇİLERİN TARIM SİGORTASI YAPTIRMA KARARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER (MERSİN İLİ TARSUS İLÇESİ ÖRNEĞİ). 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu ”Sürdürülebilir Tarım ve Çevre” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5423306)
15.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KAPLAN ESRA,KAPLAN KAAN (2019). BAĞCILIK VE SALAMURA YAPRAK KONUSUNDA ÇİFTÇİ YÖNELİMİ VE DEĞERLENDİRMELERİ (TOKAT İLİ PAZAR İLÇE ÖRNEĞİ). 3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5226598)
16.GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,KARKACIER OSMAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2002). Factor Demand of Onion (dry) Produced In The Two DifferentRegions (Case study of Amasya and Tokat Provinces). 13 th International Fertilizer Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4384493)
17.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARAKAŞ GÜNGÖR,Burucu Volkan (2018). Effects of Environmental Pollution on Honey Production in Turkey. INTERNATIONAL ECOLOGY 2018 SYMPOSIUM (Özet Bildiri) (Yayın No:4344931)
18.KARAKAŞ GÜNGÖR,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KIZILASLAN HALİL (2017). Türkiye’de Lise Öğrencilerinin Çevresel DavranışlarıKahramanmaraş İli Örneği. III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:3552555)
19.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARAKAŞ GÜNGÖR,KIZILASLAN HALİL (2017). Domates Üretiminde Tarımİlacı Kullanımı Tokat İli Kazova Bölgesi Örneği. III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:3552554)
20.KARKACIER OSMAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,SAYILI MURAT,AKÇA HASAN (1999). Input-Output Analiysıs ın Fertiliser Sector (A case Study of Turkey). XXIX th Annual Meeting of ESNA / Jointly Organized with UIR Working Group Soil-to-Plant Transfer (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4383858)
21.KARKACIER OSMAN,SAYILI MURAT,AKÇA HASAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (1999). An Analiysis of The Factor Affecting The Level of Fertiliser Use In Crop Production ( A Case of Study of Tokat-Turkey ). XXIX th Annual Meeting of ESNA / Jointly Organized with UIR Working Group Soil-to-Plant Transfer (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4384433)
22.GÜRLER ARSLAN ZAFER,KIZILASLAN HALİL,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (1998). The Fertiliser Industry In Turkey, The Policies Followed and The Ecenometric Analysis Which Effect The Factors of Productiın Value In Thıs Industry. XXVIII th Annual Meeting of ESNA / Jointly Organised With UIR Working Group Soil-To-Plant Transfer (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4384476)
23.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,BURUCU Demet,ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN (1998). Local Seed Usage and Producer Awareness in the Protection of Agricultural Biodiversity (Kastamonu Taşköprü Garlic). ECOLOGY 2018 International Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:4388615)
24.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARAKAŞ GÜNGÖR,BURUCU Volkan (1998). Effects of Environmental Pollution on Honey Production in Turkey. Ecology 2018 Intenational Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:4388641)
25.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KAZAN Gülcan (1998). Fast-Food Comsumption Habits of Students (Gaziosmanpasa University Example). International Agricultural Sience Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4388547)
26.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARAKAŞ GÜNGÖR,Aydın Kürşat (1998). Envinronmental Awareness and Attitudes of Agriculture Faculty Students. seab 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:3184889)
27.YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KAZAN Gülcan (1998). A Study on Determination of Factors Affecting Consumers Preference and Consumption of Cheese (The Case of Ankara Province Pursaklar District Center). ICAFOF (Özet Bildiri) (Yayın No:4388645)
28.YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KAZAN Gülcan (1998). A Study of Determination of Factors Affecting consumption and Consumption Consumers of Packaged Milk (the Case of Ankara Province Pursaklar District Centre). ICAFOF (Özet Bildiri) (Yayın No:4388614)
29.YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KAZAN Gülcan (1998). Determination of Factors Affecting Comsumption of Herbal Tea by Individuals. International Agricultural Sience Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4388563)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.UZUNÖZ MERAL,ORUÇ ESEN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2008). Kırsal Kadınların Gıda Güvenliği Konusunda Bilinç Düzeyleri (Tokat İli Örneği) (Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisinde yayınlanmıştır). VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildirileri (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4385055)
2.KARKACIER OSMAN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2001). GAP Bölgesi Pamuk Ekim Alanı Duyarlılığı. GAP II. Tarım Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4384576)
3.YAYAR RÜŞTÜ,EROL YÜCEL,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2006). Türkiye’nin Üzümsü Meyveler Dış Ticaretinin Analizi. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4384964)
4.ORUÇ ESEN,UZUNÖZ MERAL,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2006). Gelişmişlik Açısından Farklı İki Yörede Kadınların Bilgi Edinme Davranışları Üzerine Bir Ararştırma. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4384959)
5.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,ÇALLI Ali,YAVUZ Hatice,BUĞANCIK Eda (2016). Salamuralık Yaprak Üreten Bağlarda Kimyasal İlaç Kullanımı, Kalıntı Sorunu ve Üretici Bilinci: Tokat Kazova. XII. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4388837)
6.KARKACIER OSMAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,ORUÇ ESEN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP (2000). Kırsal Sanayinin Kırsal Kesim açısından Önemi ve Tokat İlinde Kırsal Sanayi Potansiyelinin İncelenmesi. IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4419353)
7.KARKACIER OSMAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (2000). Yem Sanayinin Sektörel Entegrasyonu (Mikro Bir Modelle Açıklanması). IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4384520)
8.KARKACIER OSMAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL (1996). Sektörlerarası İnput-Output Açısından Türkiye’de Tarım-Tarıma Dayalı Sanayi Kesimi. Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4384561)
9.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,UZUNÖZ MERAL,ORUÇ ESEN (2006). Türkiye’nin Organik Tarım Ürünleri Dış Ticareti Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Türkiye III. Organik Tarım Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4384984)
10.KARKACIER OSMAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP (2001). GAP ve Tarıma Dayalı Sanayi. II. GAP ve Sanayi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4384584)
11.ORUÇ ESEN,ERDAL GÜLİSTAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,GÜRLER ARSLAN ZAFER (2003). Türkiye’de ve Karadenizbirlik Faaliyet Alanına Giren İllerde Ayçiçeği Üretiminin Analizi. Türkiye I. Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağlar ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4384939)
12.GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,GÜNDÜZ ORHAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARKACIER OSMAN (2003). Türkiye’de Bitkisel ve Hayvansal Yağ Sanayisinin İnput-Output Analizi. Türkiye I. Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağlar ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4384937)
13.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,ORUÇ SERAP (2003). Tokat İli Kentsel Alanda Kadınların Enerji Tasarrufuna Yönelik Bilinçleri. İç Anadolu Bölgesi 2.Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4419415)
14.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KÖKDOĞAN Gökhan (2003). Yöresel Ürünlerin Sahiplenilmesi, Beypazarı Kurusu Örneğive Konunun Çeşitli Yönleriyle Değerlendirilmesi. İç Anadolu Bölgesi 2.Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4388545)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.EKOLOJİK EKONOMİ (2017)., GÜRLER ARSLAN ZAFER,ERDAL GÜLİSTAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,AYYILDIZ BEKİR, Nobel Yayınevi, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3692493)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Tokat Yoresinde Alternatif Sebze Üretim Yöntemlerinin Gelistirilmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2016-30.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Gıda Sanayi İşletmelerinin Gıda Güvenliğini ve Kalitesini Sağlamaya Yönelik Araçlara Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2008-15.12.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Gıda Sanayi İşletmelerinin Gıda Güvenliğini Ve Kalitesini Sağlamaya Yönelik Araçlara Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2008-01.12.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Tokat İli Tarım Sanayi Entegrasyonu Yapısal Analiz ve Sektörel Gelişim Alternatifleri Bir Input Output Analizi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.01.2009-01.01.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Kelkit Havzasında Geliştirilebilecek Kırsal Sanayi Alternatifleri ve Uygulanabilirliği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.01.2008-01.01.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.Türkiye’de Arılı Kovan Desteğinin Etkilerinin Belirlenmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 05.10.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim