GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MURAT HANİLÇEž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Murat HANİLÇE

Fen-Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

murat.hanilce@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Tarih Bölümü 

Anabilim Dalı

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2010- 2014)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tarih (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2007- 2009)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tarih (Yl) (Tezli)

LİSANS, Karadeniz Teknik Üniversitesi (1992- 1996)

Fatih Eğitim Fakültesi - Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Xv Ve Xvı. Yüzyılda Zile Kazası: 1455-1574", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014

YÜKSEK LİSANS, "16 Numaralı Tokat Şeriye Sicili’Xxnin Transkripsiyonlu Metni Ve Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Yakınçağ Tarihi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Tarih Bölümü/ Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, (2019- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Tarih Bölümü/ Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, (2015- 2019)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Tarih Bölümü/ Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, (2010- 2015)

Okutman, Bayburt Üniversitesi/ Bayburt Eğitim Fakültesi(2009- 2010)


İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Danişmendliler Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi, (2017- 2020)

Anabilim Dalı Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, (2019- 2019)

verdiği dersler

Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, (2018-2019)

Yakınçağ Osmanlı Devletinde Nüfus Ekonomi Ve İstatistik, Doktora, (2018-2019)

Yakınçağ Osmanlı Ordu Donanma, Doktora, (2018-2019)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Tarih Araştırmaya Giriş I, Lisans, (2018-2019)

19. Yüzyılda Osmanlı Şehir Hayatı, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Yakınçağ Avrupa Tarihi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Danışmanlık, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Danışmanlık (Doktora), Doktora, (2018-2019)

Yeniçağ Avrupa Tarihi, Lisans, (2018-2019)

Osmanlı Tarihi Iıı, Lisans, (2018-2019)

Osmanlı Tarihi Kaynakları I, Lisans, (2018-2019)

Yakınçağda Osmanlı Devletinde Nüfus, Ekonomi Ve İstatistik 2, Doktora, (2017-2018)

Yakınçağda Osmanlı Ordusu Ve Donanması 2, Doktora, (2017-2018)

Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, (2017-2018)

19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Şehir Hayatı Iı, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Yakınçağ Avrupa Tarihi Iı, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Osmanlı Tarihi Kaynakları Iı, Lisans, (2017-2018)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Tarih Araştırmaya Giriş Iı, Lisans, (2017-2018)

Danışmanlık (Bahar Yarıyıl), Yüksek Lisans, (2017-2018)

Danışmanlık (Bahar Yarıyıl), Doktora, (2017-2018)

Yakınçağ Avrupa Tarihi, Lisans, (2017-2018)

Osmanlı Tarihi Iv, Lisans, (2017-2018)

Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, (2017-2018)

Yakınçağ Osmanlı Devletinde Nüfus Ekonomi Ve İstatistik, Doktora, (2017-2018)

Yakınçağ Osmanlı Ordu Donanma, Doktora, (2017-2018)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Tokat Tarihi, Lisans, (2017-2018)

Tarih Araştırmaya Giriş I, Lisans, (2017-2018)

19. Yüzyılda Osmanlı Şehir Hayatı, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Yakınçağ Avrupa Tarihi, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Danışmanlık, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Danışmanlık, Doktora, (2017-2018)

Yeniçağ Avrupa Tarihi, Lisans, (2017-2018)

Osmanlı Tarihi Iıı, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Sümeyra KARASU, "İrşadü'r Rumad Adlı Eserin Transkripsiyonu Ve Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Neslihan KAFALI, "Erbaa Kazasında Nüfus (1830-1850)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Sultan Murat MANGAN, "1756/2 Numaralı Samsun Şer'iye Sicili (Transkripsiyon Ve Değerlendirme)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Musa DEMİR, "Xıx. Yüzyılın İkinci Çeyreğinde Zile Kaza Merkezinde Ekonomik Ve Soyal Yaşam (Temettuat Kayıtlarına Göre)", 2018

Yüksek Lisans, Mikail DEVEBAKAN, "İran'ın Modernleşme Ve Meşrutiyete Geçiş Sürecinde Önemli Bir Aktör: Mirza Malkum Han (1833–1908)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Onur DURAN, "Osmanlı Tayyare Mektebi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Cem TURGUT, "Osmanlı Mülkiye Ve Harbiye Mektebi'nde Bir Ders Kitabı: Ondokuzuncu Asırda Târih-İ Siyâsî-İ Umûmi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2017

Editörlük

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 30.06.2018 - 30.06.2018

Iı. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa Ve Dönemi Sempozyumu (5-7 Nisan 2017) Bildiriler (TR DİZİN), Kitap, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayını, 05.04.2017 - 07.04.2017

Osmanlı’Dan Cumhuriyet’E Türkiye’De Misyonerler Ve Faaliyetleri (TR DİZİN), Kitap, Editör, Kitabevi

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Tokat Gazisoamnapaşa Üniversitesi, 31.12.2019

Tokat Gaziosamnapaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 31.12.2018 - 31.12.2018

Tokat Sempozyumu 1-3 Kasım 2012 Bildiriler Kitabı 3 Cilt (TR DİZİN), Kitap, Editör, TOKAT VALİLİĞİ ÖZEL İDARESİ YAYINI, 01.11.2012 - 03.11.2012

Tokat Tarihi Ve Kültürü Sempozyumu Bildiriler (25-26 Eylül 2014 Tokat) Bildiriler 3 Cilt (TR DİZİN), Kitap, Editör, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAYINI, 25.11.2014 - 26.04.2017

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

HANİLÇE MURAT,İBRAHİMZADE Turan, (2019). "Çariçe Katerina’Nın Rus Kadın Eğitimine Sağladığı Bir Katkı -Smolniy Enstitüsü (1764-1919)", Tarih Ve Gelecek Dergisi, 5(3), 503-528., Doi: http://dx.doi.org/10.21551/jhf.632359 (Yayın No: 5692819)

HANİLÇE MURAT, (2019). "1826 Sonbaharında Erzurum’Dan Istanbul’A Seyahat-Britanyalı Asker James Edward Alexander: Hayatı Ve Erzurum’Dan İstanbul’A Yolculuğu-", Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (6), 67-108. (Yayın No: 5692213)

HANİLÇE MURAT,DEMİR Musa, (2019). "Zile Ve Bozok Kazalarında Gayrimüslimlerin Meslekleri (1844-1845 Tarihli Temettuat Kayıtlarına Göre)", Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 145-174., Doi: 10.30913/alinterisosbil.641834 (Yayın No: 5692300)

ERDEM Ümit Baki,HANİLÇE MURAT, (2019). "Mıgırdıç Tokatlıyan, Tokatlıyan Otelleri, Gazinosu Ve Lokantası -Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi Belgelerine Göre-", Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1), 1367-1390., Doi: https://dx.doi.org/10.33206/mjss.530611 (Yayın No: 4851378)

HANİLÇE MURAT,AK İLYAS, (2018). "İstanbul Gazetelerinin Başyazarlarının Kaleminden 31 Mart Vak’Ası Öncesi Ve Sonrası", Stratejik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 21-31., Doi: 10.30692/sisad.404560 (Yayın No: 4229539)

HANİLÇE MURAT, (2018). "Osmanlı Devleti’Nin Bataklık Kurutma Uygulamalarına Bir Bakış: Tokat Kaz Gölü Örneği (1870-1892)", Türk Dünyası Araştırmaları, 119(235), 49-88. (Yayın No: 4401626)

HANİLÇE MURAT, (2017). "Medreselerde Geceleyenlerin Profilleri Üzerine Bir Deneme: Tokat Medreseleri Örneği (1830-1847)", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 237-258. (Yayın No: 3671195)

HANİLÇE MURAT, (2017). "Henry Martyn’S Personal Effects And His Grave İn Tokat", Cedrus, (5), 543-566., Doi: 10.13113/CEDRUS/201724 (Yayın No: 3972925)

HANİLÇE MURAT, (2017). "Yozgat İlinde İki Osmanlı Kalesinin Dünü Ve Bugünü Karahisar-I Behramşah (Müşalim) Kalesi Ve Akçakale", Journal Of History And Future, 3(3), 141-164., Doi: 10.21551/jhf.353553 (Yayın No: 3972962)

HANİLÇE MURAT, (2017). "Osmanlı Taşrasına Telgraf Hattı Çekilmesinde Yaşanan Zorluklar Niksar-Erbaa-Tokat Telgraf Hattı Örneği", History Studies International Journal Of History, 9(4), 63-99., Doi: 10.9737/hist.2017.551 (Yayın No: 3671174)

HANİLÇE MURAT, (2016). "Osmanlı Devleti’Nde Bosnalı Müslümanların Durumu", Vakanüvis, 1(1), 343-376. (Yayın No: 2816032)

HANİLÇE MURAT, (2013). "The Signature On Homeland: Turkish Settlement Names, A Case Study Of Zile (1455-1575)", Journal Of Turkish Studies, 8(2), 89-135., Doi: 10.7827/TurkishStudies.4067 (Yayın No: 293506)

HANİLÇE MURAT, (2011). "Şeriye Sicillerine Göre Xıx . Yüzyıl Başlarında Tokat’Ta Giyim", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (30), 423-456. (Yayın No: 294409)

HANİLÇE MURAT, (2008). "Iı Meşrutiyet Dönemine Dair Hatırat Bibliyografyası Denemesi", Bilig, (47), 147-166. (Yayın No: 292529) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÇOLAK MUSTAFA,TÜRKMEN İSMET,HANİLÇE MURAT, (2017). "Halkın Tarihi Ve Kültürel Bilinç Durumu: ”Tokat Örneği", Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 12(23), 81-102., Doi: 10.19129/sbad.314 (Yayın No: 4407195)

HANİLÇE MURAT, (2016). "18. Yüzyılda Tokat Kaza Merkezi Nde Eğitim Öğretim Hizmetlerini Destekleyen Vakıflar", Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 11(1), 177-205., Doi: 10.19129/sbad.48 (Yayın No: 3063027)

HANİLÇE MURAT,TEPECİK MELİKE, (2016). "Anadolu’Nun Manevi Önderlerinden Bir Eren Ai Mahmud Veli Keçeci Baba", Alevilik Araştırmaları Dergisi, 2016(2), 141-170. (Yayın No: 3158030)

HANİLÇE MURAT, (2010). "Coğrafi Keşiflerin Nedenlerine Yeniden Bakmak", Tarih Okulu, 2010(VII), 47-70. (Yayın No: 2816023)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

HANİLÇE MURAT,SERDAR MURAT (2019). Akçaabatta Bir Yayla Davası-Osmanlı Zamanından Günümüze-. Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5693272)

İNANIR AHMET,HANİLÇE MURAT (2018). “Tercümetü’l-Merhum Osman Paşa el-Gâzî” adlı Arapça Biyografi Eserinin Tercümesi ve Tanıtımı. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tokat’xxta İlmi ve Kültürel Hayat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4677369)

HANİLÇE MURAT (2018). Ortadoğu’da Osmanlı Vilayet Gazetelerine Bir Örnek Zevra Gazetesi 1869. Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3062949)

HANİLÇE MURAT (2018). Bataılı Seyyahların Gravürlerinin Gözünden XIX. Yüzyılda Bir Osmanlı Kenti Tokat. XVIII. Türk Tarih Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4423296)

HANİLÇE MURAT (2018). 1842 Sonbaharı’nda Tokat-İngiliz Misyoner George Percy Badger’in Gözünden-. ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TOKAT’TA İLMÎ VE KÜLTÜREL HAYATSEMPOZYUMU18-20 Ekim 2018 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4707813)

HANİLÇE MURAT,AYDAR METİN (2017). Gazi Osman Paşa ve Plevne Konulu Çalışmalar Üzerine Br Bibliyografya Denemesi. II. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3972711)

HANİLÇE MURAT (2017). Yozgat İli Sınırlarında İki Osmanlı Kalesi Karahisar-ı Behramşah (Müşalim) ve Akçakale/Two Ottoman Fortresses in the Borders of Yozgat Province Karahisar-ı Behramşah (Müşalim ) and Akçakale Fortresses. II. Uluslararası Bozok Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3972808)

HANİLÇE MURAT (2017). Osmanlı Göç Mevzuatı Birinci ve İkinci Tertip Düstura Göre/ Ottoman Migration Legislation Based on the First and Second Schemes of Dustur. KAYSEM 11 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3972867)

HANİLÇE MURAT (2016). Osmanlılar Zamanında Alaca XV ve XVI Yüzyıl. Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2816040)

HANİLÇE MURAT (2016). Yozgat ın Kuzey İlçelerinin Osmanlı Taşra Teşkilatı İçerisindeki Yeri XV ve XVI Yüzyıl. Bozok Üniversitesi Uluslararası Bozok Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2816043)

HANİLÇE MURAT (2014). BİR OSMANLI’NIN (DİRAN KELEKYAN) GÖZÜNDEN HARP MANZARALARI. 100. YILINDA BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913): İHTİLAFLI DURUŞLAR (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:295024)

BAŞOL SAMETTİN,HANİLÇE MURAT (2013). Osmanlı Aile Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme ve Bibliyografya Denemesi. ULUSLARARASI AİLE KONFERANSI (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:298491)

HANİLÇE MURAT (2013). Orta Karadeniz Ticaretinin Aktörleri Tokat Hanlarında Konaklayan Esnaf ve Tüccarlar 1830 1850. 2. Uluslararası Canik Sempozyumu: Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:297524)

AÇIKEL ALİ,HANİLÇE MURAT (2011). SİVAS VİLAYETİNDE ULAŞIM 1867 1907. CIEPO ULUSLARARASIOSMANLI ÖNCESİ VE OSMANLI TARİHİ ARAŞTIRMALARI 6. ARA DÖNEM SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:298112)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

HANİLÇE MURAT (2016). XV ve XVI Yüzyılda Zile Kazasının Osmanlı Has Zeamet ve Timaralarına Katkısı Üzerine Bir Değerlendirme. 3. ZİLE SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1699034)

HANİLÇE MURAT (2015). XV ve XVI Yüzyıllarda Zile Kazasında Değirmenler. TOKAT TARİHİ ve KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1699017)

HANİLÇE MURAT (2013). Tokat ta Medfun Meşhur Bir Misyoner Henry Martyn. TOKAT SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:295758)

HANİLÇE MURAT (2012). Ermenilerin Tehciri Sırasında Zile Kazasının Nüfus Yapısı. TARİHİ VE KÜLTÜRÜ İLE II. ZİLE SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:295394)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Arap Dünyasında Gazi Osman Paşa (2018)., İNANIR AHMET,HANİLÇE MURAT, Lotus Yay., Sayfa Sayısı: 147, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4637620)

Saklı Kalmış Bir Tarih: Xv Ve Xvı. Yüzyılda Zile Kazası (2018)., HANİLÇE MURAT, Libra Kitap, Sayfa Sayısı: 600, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4394734)

1812 1813 Tarihli 16 Numaralı Tokat Şeriye Sicili (2013)., HANİLÇE MURAT, Türk Tarih Kurumu, Sayfa Sayısı: 602, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 294630)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Yıkık Bir Duvarda Saklı Sır Tokat Hisâriye Medresesi (2019)., AÇIKEL ALİ,İNANIR AHMET,HANİLÇE MURAT, Sonçağ Akademi Yayını, Editör: Ali Açıkel, Ahmet İnanır, Sayfa Sayısı: 13, ISBN: 978-625-7000-15-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5693231)

Yıkık Bir Duvarda Saklı Sır Tokat Hisâriye Medresesi (2019)., AÇIKEL ALİ,HANİLÇE MURAT,OKUDAN MUHAMMET, Sonçağ Akademi Yayını, Editör: Ali Açıkel, Ahmet İnanır, Sayfa Sayısı: 32, ISBN: 978-625-7000-15-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5693166)

Yıkık Bir Duvarda Saklı Sır Tokat Hisâriye Medresesi (2019)., AÇIKEL ALİ,HANİLÇE MURAT,OKUDAN MUHAMMET, Sonçağ Akademi Yayını, Editör: Ali Açıkel, Ahmet İnanır, Sayfa Sayısı: 13, ISBN: 978-625-7000-15-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5693219)

Yıkık Bir Duvarda Saklı Sır Tokat Hisâriye Medresesi (2019)., AÇIKEL ALİ,HANİLÇE MURAT,OKUDAN MUHAMMET, Sonçağ Akademi Yayını, Editör: Ali Açıkel, Ahmet İnanır, Sayfa Sayısı: 42, ISBN: 978-625-7000-15-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5693156)

Osmanlı’Dan Cumhuriyet’E Türkiye’De Misyonerler Ve Faaliyetleri (2018)., HANİLÇE MURAT, Kitabevi, Editör: Tekinsoy Yunus Emre, Hanilçe Murat, Sayfa Sayısı: 434, ISBN: 978-605-9506-55-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4394715)

Yabancı Seyahatnamelerde Türkiye (2016)., HANİLÇE MURAT, Türk Yurdu, Editör: M. Çağatay Özdemir-Yunus Emre Tekinsoy, Sayfa Sayısı: 398, ISBN: 978-605-9443-06-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3063081)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Yıkık Bir Duvarda Saklı Sır: Kuruluşundan Günümüze Tokat Hisâriye Medresesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 23.02.2018-31.12.2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Halkın Tarihi ve Kültürel Bilinç Durumu Tokat Örneği ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 04.05.2016-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"TOKAT KIRSALINDA SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK YAPI ARAŞTIRMALARI:AKBELEN, KIZILKÖY, KEMALPAŞA KÖYLERİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 28.02.2017-11.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"İran’ın Modernleşme ve Meşrutiyete Geçiş Sürecinde Önemli Bir Aktör: Mirza Malkum Han (1833--1908) A Considerable Actor in Iran’s Transition to Modernization and Constitationality: Mirza Malkum Khan (1833-1908)", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 22.05.2017-08.11.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"I. ULUSLARARASI TÜRK-İSLAM SANATLARINDA EPİGRAFİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (MEŞEDİHANIM NEMET ANISINA)", Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 10.10.2019 (Devam Ediyor) (ULUSLARARASI)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1996-1997, Tarih Öğretmeni, Subil Dershanesi, Tarih Öğretmeni, (Diğer)

1997-1999, Tarih Öğretmeni, Büyük Tokat Dershanesi, Tarih Öğretmeni, (Diğer)

1999-2008, Tarih Öğretmeni, Final Dergisi Dershanesi, Tarih Öğretmeni, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:murat.hanilce@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2010-2014
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih (Dr)

Tez Adı:Xv Ve Xvı. Yüzyılda Zile Kazası: 1455-1574
Yüksek Lisans
2007-2009
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih (Yl) (Tezli)

Tez Adı:16 Numaralı Tokat Şeriye Sicili’Xxnin Transkripsiyonlu Metni Ve Değerlendirilmesi
Lisans
1992-1996
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fatih Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Doçent
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ TARİH BÖLÜMÜ/ YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
Doktor Öğretim Üyesi
2015-2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ TARİH BÖLÜMÜ/ YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
Öğretim Görevlisi
2010-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ TARİH BÖLÜMÜ/ YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
Okutman
2009-2010
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/ BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2019-2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
2017-2020
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ DANİŞMENDLİLER ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)TARİH ARAŞTIRMAYA GİRİŞ ITürkçe2
(2018-2019)YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİTürkçe3
(2018-2019)OSMANLI TARİHİ IIITürkçe4
(2018-2019)OSMANLI TARİHİ KAYNAKLARI ITürkçe2
(2017-2018)OSMANLI TARİHİ KAYNAKLARI IITürkçe2
(2017-2018)TARİH ARAŞTIRMAYA GİRİŞ IITürkçe2
(2017-2018)YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİTürkçe3
(2017-2018)OSMANLI TARİHİ IVTürkçe4
(2017-2018)TOKAT TARİHİTürkçe2
(2017-2018)TARİH ARAŞTIRMAYA GİRİŞ ITürkçe2
(2017-2018)YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİTürkçe3
(2017-2018)OSMANLI TARİHİ IIITürkçe4
Yüksek Lisans
(2018-2019)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe4
(2018-2019)19. YÜZYILDA OSMANLI ŞEHİR HAYATITürkçe3
(2018-2019)YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİTürkçe3
(2018-2019)DANIŞMANLIKTürkçe6
(2017-2018)19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNDE ŞEHİR HAYATI IITürkçe3
(2017-2018)YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ IITürkçe3
(2017-2018)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe4
(2017-2018)DANIŞMANLIK (BAHAR YARIYIL)Türkçe7
(2017-2018)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe4
(2017-2018)19. YÜZYILDA OSMANLI ŞEHİR HAYATITürkçe3
(2017-2018)YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİTürkçe3
(2017-2018)DANIŞMANLIKTürkçe7
Doktora
(2018-2019)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe4
(2018-2019)YAKINÇAĞ OSMANLI DEVLETİNDE NÜFUS EKONOMİ VE İSTATİSTİKTürkçe3
(2018-2019)YAKINÇAĞ OSMANLI ORDU DONANMATürkçe3
(2018-2019)DANIŞMANLIK (DOKTORA)Türkçe2
(2017-2018)YAKINÇAĞDA OSMANLI DEVLETİNDE NÜFUS, EKONOMİ VE İSTATİSTİK 2Türkçe3
(2017-2018)YAKINÇAĞDA OSMANLI ORDUSU VE DONANMASI 2Türkçe3
(2017-2018)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe4
(2017-2018)DANIŞMANLIK (BAHAR YARIYIL)Türkçe1
(2017-2018)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe4
(2017-2018)YAKINÇAĞ OSMANLI DEVLETİNDE NÜFUS EKONOMİ VE İSTATİSTİKTürkçe3
(2017-2018)YAKINÇAĞ OSMANLI ORDU DONANMATürkçe3
(2017-2018)DANIŞMANLIKTürkçe1
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Musa DEMİR, (2018)., "XIX. Yüzyılın İkinci Çeyreğinde Zile Kaza Merkezinde Ekonomik ve Soyal Yaşam (Temettuat Kayıtlarına Göre)", Yüksek Lisans
2.Cem TURGUT, (2017)., "Osmanlı Mülkiye ve Harbiye Mektebi'nde bir ders kitabı: Ondokuzuncu Asırda Târih-i Siyâsî-i Umûmi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Mikail DEVEBAKAN, (2018)., "İran'ın modernleşme ve meşrutiyete geçiş sürecinde önemli bir aktör: Mirza Malkum Han (1833–1908)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Onur DURAN, (2018)., "Osmanlı Tayyare Mektebi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Neslihan KAFALI, (2019)., "Erbaa kazasında nüfus (1830-1850)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Sultan Murat MANGAN, (2019)., "1756/2 numaralı Samsun şer'iye sicili (Transkripsiyon ve değerlendirme)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Sümeyra KARASU, (2020)., "İrşadü'r Rumad Adlı Eserin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Tokat Gazisoamnapaşa Üniversitesi, 31.12.2019
2.GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ(TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 30.06.2018 - 30.06.2018
3.Tokat Gaziosamnapaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 31.12.2018 - 31.12.2018
4.Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Misyonerler ve Faaliyetleri(TR DİZİN), Kitap, Editör, Kitabevi
5.II. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi Sempozyumu (5-7 Nisan 2017) Bildiriler(TR DİZİN), Kitap, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayını, 05.04.2017 - 07.04.2017
6.TOKAT TARİHİ ve KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER (25-26 EYLÜL 2014 TOKAT) BİLDİRİLER 3 Cilt(TR DİZİN), Kitap, Editör, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAYINI, 25.11.2014 - 26.04.2017
7.TOKAT TARİHİ ve KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU Cilt 3, Kitap, Editör, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAYINI
8.TOKAT TARİHİ ve KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU Cilt 1, Kitap, Editör, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAYINI
9.TOKAT SEMPOZYUMU 1-3 KASIM 2012 BİLDİRİLER KİTABI 3 cilt(TR DİZİN), Kitap, Editör, TOKAT VALİLİĞİ ÖZEL İDARESİ YAYINI, 01.11.2012 - 03.11.2012
10.GOSOS Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.12.2016


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.HANİLÇE MURAT,İBRAHİMZADE Turan (2019). Çariçe Katerina’nın Rus Kadın Eğitimine Sağladığı Bir Katkı -Smolniy Enstitüsü (1764-1919). Tarih ve Gelecek Dergisi, 5(3), 503-528., Doi: http://dx.doi.org/10.21551/jhf.632359 (Yayın No: 5692819)
2.HANİLÇE MURAT (2019). 1826 SONBAHARINDA ERZURUM’DAN ISTANBUL’A SEYAHAT-BRİTANYALI ASKER JAMES EDWARD ALEXANDER: HAYATI VE ERZURUM’DAN İSTANBUL’A YOLCULUĞU-. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (6), 67-108. (Yayın No: 5692213)
3.HANİLÇE MURAT,DEMİR Musa (2019). Zile ve Bozok Kazalarında Gayrimüslimlerin Meslekleri (1844-1845 Tarihli Temettuat Kayıtlarına Göre). Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 145-174., Doi: 10.30913/alinterisosbil.641834 (Yayın No: 5692300)
4.ERDEM Ümit Baki,HANİLÇE MURAT (2019). Mıgırdıç Tokatlıyan, Tokatlıyan Otelleri, Gazinosu ve Lokantası -Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi Belgelerine Göre-. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1), 1367-1390., Doi: https://dx.doi.org/10.33206/mjss.530611 (Yayın No: 4851378)
5.HANİLÇE MURAT,AK İLYAS (2018). İstanbul Gazetelerinin Başyazarlarının Kaleminden 31 Mart Vak’ası Öncesi ve Sonrası. STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 21-31., Doi: 10.30692/sisad.404560 (Yayın No: 4229539)
6.HANİLÇE MURAT (2018). Osmanlı Devleti’nin Bataklık Kurutma Uygulamalarına Bir Bakış: Tokat Kaz Gölü Örneği (1870-1892). Türk Dünyası Araştırmaları, 119(235), 49-88. (Yayın No: 4401626)
7.HANİLÇE MURAT (2017). Medreselerde Geceleyenlerin Profilleri Üzerine Bir Deneme: Tokat Medreseleri Örneği (1830-1847). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 237-258. (Yayın No: 3671195)
8.HANİLÇE MURAT (2017). Henry Martyn’s Personal Effects and His Grave in Tokat. Cedrus, (5), 543-566., Doi: 10.13113/CEDRUS/201724 (Yayın No: 3972925)
9.HANİLÇE MURAT (2017). Yozgat İlinde İki Osmanlı Kalesinin Dünü ve Bugünü Karahisar-ı Behramşah (Müşalim) Kalesi ve Akçakale. Journal of History and Future, 3(3), 141-164., Doi: 10.21551/jhf.353553 (Yayın No: 3972962)
10.HANİLÇE MURAT (2017). Osmanlı Taşrasına Telgraf Hattı Çekilmesinde Yaşanan Zorluklar Niksar-Erbaa-Tokat Telgraf Hattı Örneği. History Studies International Journal of History, 9(4), 63-99., Doi: 10.9737/hist.2017.551 (Yayın No: 3671174)
11.HANİLÇE MURAT (2016). Osmanlı Devleti’nde Bosnalı Müslümanların Durumu. Vakanüvis, 1(1), 343-376. (Yayın No: 2816032)
12.HANİLÇE MURAT (2013). The Signature On Homeland: Turkish Settlement Names, A Case Study Of Zile (1455-1575). Journal of Turkish Studies, 8(2), 89-135., Doi: 10.7827/TurkishStudies.4067 (Yayın No: 293506)
13.HANİLÇE MURAT (2011). Şeriye Sicillerine Göre XIX . Yüzyıl Başlarında Tokat’ta Giyim. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, (30), 423-456. (Yayın No: 294409)
14.HANİLÇE MURAT (2008). II Meşrutiyet Dönemine Dair Hatırat Bibliyografyası Denemesi. Bilig, (47), 147-166. (Yayın No: 292529)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ÇOLAK MUSTAFA,TÜRKMEN İSMET,HANİLÇE MURAT (2017). HALKIN TARİHİ VE KÜLTÜREL BİLİNÇ DURUMU: ”TOKAT ÖRNEĞİ. Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 12(23), 81-102., Doi: 10.19129/sbad.314 (Yayın No: 4407195)
2.HANİLÇE MURAT (2016). 18. YÜZYILDA TOKAT KAZA MERKEZİ NDE EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİNİ DESTEKLEYEN VAKIFLAR. Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 11(1), 177-205., Doi: 10.19129/sbad.48 (Yayın No: 3063027)
3.HANİLÇE MURAT,TEPECİK MELİKE (2016). Anadolu’nun Manevi Önderlerinden Bir Eren Ai Mahmud Veli Keçeci Baba. Alevilik Araştırmaları Dergisi, 2016(2), 141-170. (Yayın No: 3158030)
4.HANİLÇE MURAT (2010). Coğrafi Keşiflerin Nedenlerine Yeniden Bakmak. Tarih Okulu, 2010(VII), 47-70. (Yayın No: 2816023)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.HANİLÇE MURAT (2018). 1842 Sonbaharı’nda Tokat-İngiliz Misyoner George Percy Badger’in Gözünden-. ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TOKAT’TA İLMÎ VE KÜLTÜREL HAYATSEMPOZYUMU18-20 Ekim 2018 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4707813)
2.BAŞOL SAMETTİN,HANİLÇE MURAT (2013). Osmanlı Aile Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme ve Bibliyografya Denemesi. ULUSLARARASI AİLE KONFERANSI (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:298491)
3.AÇIKEL ALİ,HANİLÇE MURAT (2011). SİVAS VİLAYETİNDE ULAŞIM 1867 1907. CIEPO ULUSLARARASIOSMANLI ÖNCESİ VE OSMANLI TARİHİ ARAŞTIRMALARI 6. ARA DÖNEM SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:298112)
4.HANİLÇE MURAT (2013). Orta Karadeniz Ticaretinin Aktörleri Tokat Hanlarında Konaklayan Esnaf ve Tüccarlar 1830 1850. 2. Uluslararası Canik Sempozyumu: Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:297524)
5.HANİLÇE MURAT (2018). Ortadoğu’da Osmanlı Vilayet Gazetelerine Bir Örnek Zevra Gazetesi 1869. Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3062949)
6.HANİLÇE MURAT (2014). BİR OSMANLI’NIN (DİRAN KELEKYAN) GÖZÜNDEN HARP MANZARALARI. 100. YILINDA BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913): İHTİLAFLI DURUŞLAR (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:295024)
7.HANİLÇE MURAT (2017). Osmanlı Göç Mevzuatı Birinci ve İkinci Tertip Düstura Göre/ Ottoman Migration Legislation Based on the First and Second Schemes of Dustur. KAYSEM 11 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3972867)
8.HANİLÇE MURAT (2016). Yozgat ın Kuzey İlçelerinin Osmanlı Taşra Teşkilatı İçerisindeki Yeri XV ve XVI Yüzyıl. Bozok Üniversitesi Uluslararası Bozok Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2816043)
9.İNANIR AHMET,HANİLÇE MURAT (2018). “Tercümetü’l-Merhum Osman Paşa el-Gâzî” adlı Arapça Biyografi Eserinin Tercümesi ve Tanıtımı. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tokat’xxta İlmi ve Kültürel Hayat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4677369)
10.HANİLÇE MURAT (2016). Osmanlılar Zamanında Alaca XV ve XVI Yüzyıl. Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2816040)
11.HANİLÇE MURAT,SERDAR MURAT (2019). Akçaabatta Bir Yayla Davası-Osmanlı Zamanından Günümüze-. Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5693272)
12.HANİLÇE MURAT,AYDAR METİN (2017). Gazi Osman Paşa ve Plevne Konulu Çalışmalar Üzerine Br Bibliyografya Denemesi. II. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3972711)
13.HANİLÇE MURAT (2017). Yozgat İli Sınırlarında İki Osmanlı Kalesi Karahisar-ı Behramşah (Müşalim) ve Akçakale/Two Ottoman Fortresses in the Borders of Yozgat Province Karahisar-ı Behramşah (Müşalim ) and Akçakale Fortresses. II. Uluslararası Bozok Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3972808)
14.HANİLÇE MURAT (2018). Bataılı Seyyahların Gravürlerinin Gözünden XIX. Yüzyılda Bir Osmanlı Kenti Tokat. XVIII. Türk Tarih Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4423296)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.HANİLÇE MURAT (2012). Ermenilerin Tehciri Sırasında Zile Kazasının Nüfus Yapısı. TARİHİ VE KÜLTÜRÜ İLE II. ZİLE SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:295394)
2.HANİLÇE MURAT (2015). XV ve XVI Yüzyıllarda Zile Kazasında Değirmenler. TOKAT TARİHİ ve KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1699017)
3.HANİLÇE MURAT (2013). Tokat ta Medfun Meşhur Bir Misyoner Henry Martyn. TOKAT SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:295758)
4.HANİLÇE MURAT (2016). XV ve XVI Yüzyılda Zile Kazasının Osmanlı Has Zeamet ve Timaralarına Katkısı Üzerine Bir Değerlendirme. 3. ZİLE SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1699034)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Arap Dünyasında Gazi Osman Paşa (2018)., İNANIR AHMET,HANİLÇE MURAT, Lotus Yay., Sayfa Sayısı: 147, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4637620)
2.Saklı Kalmış Bir Tarih: XV ve XVI. Yüzyılda Zile Kazası (2018)., HANİLÇE MURAT, Libra Kitap, Sayfa Sayısı: 600, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4394734)
3.1812 1813 Tarihli 16 Numaralı Tokat Şeriye Sicili (2013)., HANİLÇE MURAT, Türk Tarih Kurumu, Sayfa Sayısı: 602, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 294630)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Yıkık Bir Duvarda Saklı Sır Tokat Hisâriye Medresesi (2019)., AÇIKEL ALİ,İNANIR AHMET,HANİLÇE MURAT, Sonçağ Akademi Yayını, Editör: Ali Açıkel, Ahmet İnanır, Sayfa Sayısı: 13, ISBN: 978-625-7000-15-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5693231)
2.Yıkık Bir Duvarda Saklı Sır Tokat Hisâriye Medresesi (2019)., AÇIKEL ALİ,HANİLÇE MURAT,OKUDAN MUHAMMET, Sonçağ Akademi Yayını, Editör: Ali Açıkel, Ahmet İnanır, Sayfa Sayısı: 32, ISBN: 978-625-7000-15-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5693166)
3.Yıkık Bir Duvarda Saklı Sır Tokat Hisâriye Medresesi (2019)., AÇIKEL ALİ,HANİLÇE MURAT,OKUDAN MUHAMMET, Sonçağ Akademi Yayını, Editör: Ali Açıkel, Ahmet İnanır, Sayfa Sayısı: 13, ISBN: 978-625-7000-15-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5693219)
4.Yıkık Bir Duvarda Saklı Sır Tokat Hisâriye Medresesi (2019)., AÇIKEL ALİ,HANİLÇE MURAT,OKUDAN MUHAMMET, Sonçağ Akademi Yayını, Editör: Ali Açıkel, Ahmet İnanır, Sayfa Sayısı: 42, ISBN: 978-625-7000-15-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5693156)
5.Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Misyonerler ve Faaliyetleri (2018)., HANİLÇE MURAT, Kitabevi, Editör: Tekinsoy Yunus Emre, Hanilçe Murat, Sayfa Sayısı: 434, ISBN: 978-605-9506-55-7, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4394715)
6.Yabancı Seyahatnamelerde Türkiye (2016)., HANİLÇE MURAT, Türk Yurdu, Editör: M. Çağatay Özdemir-Yunus Emre Tekinsoy, Sayfa Sayısı: 398, ISBN: 978-605-9443-06-7, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3063081)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Yıkık Bir Duvarda Saklı Sır: Kuruluşundan Günümüze Tokat Hisâriye Medresesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 23.02.2018-31.12.2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
2.Halkın Tarihi ve Kültürel Bilinç Durumu Tokat Örneği , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 04.05.2016-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.TOKAT KIRSALINDA SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK YAPI ARAŞTIRMALARI:AKBELEN, KIZILKÖY, KEMALPAŞA KÖYLERİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 28.02.2017-11.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.İran’ın Modernleşme ve Meşrutiyete Geçiş Sürecinde Önemli Bir Aktör: Mirza Malkum Han (1833--1908) A Considerable Actor in Iran’s Transition to Modernization and Constitationality: Mirza Malkum Khan (1833-1908), Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 22.05.2017-08.11.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.I. ULUSLARARASI TÜRK-İSLAM SANATLARINDA EPİGRAFİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (MEŞEDİHANIM NEMET ANISINA), Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 10.10.2019 (Devam Ediyor) (ULUSLARARASI)
Üniversite Dışı Deneyim

1999-2008Tarih ÖğretmeniFinal Dergisi Dershanesi, Tarih Öğretmeni, (Diğer)
1997-1999Tarih ÖğretmeniBüyük Tokat Dershanesi, Tarih Öğretmeni, (Diğer)
1996-1997Tarih ÖğretmeniSubil Dershanesi, Tarih Öğretmeni, (Diğer)