GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

HASAN COŞKUNž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Hasan COŞKUN

İlahiyat Fakültesi / Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

hasan.hcoskun@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İlahiyat Fakültesi 

Bölüm

Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Din Bilimleri Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Necmettin Erbakan Üniversitesi (2011- 2014)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Erciyes Üniversitesi (1997- 2001)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli)

LİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi (1991- 1996)

İlahiyat Fakültesi - İlahiyat Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Geleneksel Alevi Sosyal Örgütlenmesi Sivas Kangal Türkmen Alevileri Örneği", Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014

YÜKSEK LİSANS, "Sivas İli Altınyayla İlçesi Yassıpınar Ve Serinyayla Köylerinde Alevilik", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

İlahiyat Temel Alanı - Felsefe ve Din Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü/ Din Bilimleri Anabilim Dalı, (2015- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Cumhuriyet Üniversitesi/ Kangal Meslek Yüksekokulu/ Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü/ Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr., (2013- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Komisyon Başkanlığı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, (2015- 2015)

Bölüm Bşk., Cumhuriyet Üniversitesi, Kangal Meslek Yüksekokulu, Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr., (2013- 2015)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, İslam Felsefesi Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Din Sosyolojisi, Lisans, (2018-2019)

İslam Ahlak Felsefesi, Lisans, (2018-2019)

Dini Gruplar Sosyolojisi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Türk Din Sosyolojisi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Türk Din Sosyolojisi, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Din Psikolojisi Iı, Lisans, (2017-2018)

Din Sosyolojisi, Lisans, (2017-2018)

Din Devlet İlişkileri, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Din Psikolojisi, Lisans, (2017-2018)

Din Sosyolojisi Iı, Lisans, (2016-2017)

Türk Düşünce Tarihi, Lisans, (2016-2017)

Din Sosyolojisi I, Lisans, (2016-2017)

Nitel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, (2016-2017)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Melih TAŞTAN, "Mehmet Akif Ersoy'un Dine Dayalı Ahlak Anlayışı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 2015

Editörlük

Sivas Kültür Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Editör, AŞIK TALİBİ COŞKUN KÜLTÜR DERNEĞİ YAYINI, 04.12.2008 - 30.12.2012

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

TAŞTAN MELİH,COŞKUN HASAN, (2018). "Mehmet Akif Ersoy Düşüncesinde Bireysel Ahlak İlkeleri", Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 4(2), 131-140. (Yayın No: 4842489)

COŞKUN HASAN, (2018). "Tokatlı Alevi Dedelerinin Düşkünlük Anlayışına Sosyolojik Bir Bakış", Journal Of Turkish Studies, 13(Volume 13 Issue 25), 145-160., Doi: 10.7827/TurkishStudies.14250 (Yayın No: 4742961)

COŞKUN HASAN, (2018). "Alevi/Bektaşi Geleneğinde Dedelik Kurumu “Sivaskangal Türkmen Alevileri Örneği", Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (85), 43-62. (Yayın No: 4651187)

COŞKUN HASAN, (2017). "Tokatlı Alevi Dedelerinin Alevilik Ve Bektaşîlik Anlayışına Sosyolojik Bir Bakış", Turkish Studies, 12(35), 89-104., Doi: 10.7827/TurkishStudies.12685 (Yayın No: 3882915)

COŞKUN HASAN, (2016). "Dedelik Ve Ozanlık İlişkisi Kangallı Dede Ozanlar Örneği", Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (79), 95-110., Doi: doi=DOI:%2010.12973/hbvd.79.204 (Yayın No: 3067508)

COŞKUN HASAN, (2015). "Kangal Ve Çevresindeki Alevi Ocakları", Türk Kültürü Ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi, 75(75), 97-118., Doi: 10.12973/hbvd.75.165 (Yayın No: 1681674)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

COŞKUN HASAN, (2018). "Bir Alevi Dedesinin Esmâ-İ Hüsnâ Şiiri ̇", Erciyes, (492), 13-19. (Yayın No: 4651389)

COŞKUN HASAN, (2017). "Küreselleşme Sürecinde Din", Gaziosmanpaşa Üniversitesiilahiyat Fakültesidergisi, 5(2), 115-134. (Yayın No: 3941271)

COŞKUN HASAN, (2016). "Altınyayla Yöresinde Ziyaret Fenomeni İle İlgili İnanç Ve Uygulamalar", Gaz<İosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(2), 95-122. (Yayın No: 3111971)

COŞKUN HASAN, (2016). "Han Dan Yetimhane Ye Taşhan", Erciyesaylık Fikir Ve Sanat Dergisi, (462), 24-27. (Yayın No: 3069354)

COŞKUN HASAN, (2015). "Aşık Sefil Selimi De Toplumsal Problemler", Erciyes Dergisi, (447), 14-16. (Yayın No: 1534724)

COŞKUN HASAN, (2015). "Sivas Alevilerinin Din Anlayışına Sosyolojik Bir Bakış Yassıpınar Ve Serinyayla Köyleri Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(1), 199-227. (Yayın No: 1681658)

COŞKUN HASAN, (2014). "Sivas In Altınyayla İlçesinde Evlenme İle İlgili Örf Adet Ve İnançlar", Erciyes Dergisi, (436), (Yayın No: 2496854)

COŞKUN HASAN, (2014). "Sivas In Altınyayla Tonus Yöresinden Bazı Halk İnançları", Erciyes Dergisi, 437(437), 25-33. (Yayın No: 1681686)

COŞKUN HASAN, (2012). "Neden Din Sosyolojisi", Düşünen Siyaset, 7(28), 233-242. (Yayın No: 286503)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

COŞKUN HASAN (2018). Tokat’xxın Manevî Mimarlarından Hubyâr Sultan. ULUSLARARASIGEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZETOKAT’TA İLMÎ VE KÜLTÜREL HAYATSEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4654885)

COŞKUN HASAN (2018). Anadolu Alevî-Bektaşî Toplumunun İnanç ve DeğerlerindeAhmed Yesevî İzleri (Hubyâr Sultan Ocağı Örneği)/. II. ULUSLARARASIHOCA AHMED YESEVÎSEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4654550)

COŞKUN HASAN (2017). Yozgat Ziyaret Mekânlarının İnanç Turizmine Katkısının Sosyolojik Analizi. II. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3885139)

COŞKUN HASAN (2017). ALEVİ/BEKTAŞÎ GELENEĞİNDE MUSAHİPLİK KURUMU (TOKAT TÜRKMEN ALEVİLERİ ÖRNEĞİ). 1.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USOS 2017)1st International Congress On Social Sciences (USOS 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3884125)

COŞKUN HASAN (2017). TOKATLI ALEVİ DEDELERİNİN ALEVİLİK VE BEKTAŞÎLİK ANLAYIŞINA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ. 1.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USOS 2017)1st International Congress On Social Sciences (USOS 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3884431)

COŞKUN HASAN (2016). ANADOLU DA ESKİ TÜRK İNANÇLARININ İZLERİ SİVAS IN ALTINYAYLA İLÇESİ ÖRNEĞİ. 3rd International Congress On Social Sciences, China To Ardiatic (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3070420)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

COŞKUN HASAN Cumhuriyet Döneminde Yetişmiş Altınyaylalı Şairler. Cumhuriyet Döneminde sivas (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:353367)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Sivas Ta Alevilik (2009)., COŞKUN HASAN, Zirve Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 224, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 286886)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Social Science I (2019)., COŞKUN HASAN, Akademi Kitabevi, Editör: Cahit Aslanözlem Aydoğmuş Ördem, Sayfa Sayısı: 260, ISBN: 978-605-258-301-2, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4915091)

Kadın Ve Aile Üzerine Araştırmalar (2018)., COŞKUN HASAN, İlahiyât, Editör: Emine Öğük, ISBN: 978-605-7579-14-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4650829)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Geleneksel Alevi Sosyal örgütlenmesi Sivas Kangal Türkmen Alevileri örneği", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 10.01.2014-20.03.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"TOKAT YÖRESİNDEKİ ALEVİ OCAKLARI VE DEDELİK KURUMU", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 19.05.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1996-2004, Uzman Öğretmen, MILLI EGITIM BAKANLIGI , Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, (Kamu)

2004-2013, Uzman Öğretmenlik, AILE VE SOSYAL POLITIKALAR BAKANLIGI, Uzman Öğretmenlik, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:hasan.hcoskun@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2011-2014
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr)

Tez Adı:Geleneksel Alevi Sosyal Örgütlenmesi Sivas Kangal Türkmen Alevileri Örneği
Yüksek Lisans
1997-2001
Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Sivas İli Altınyayla İlçesi Yassıpınar Ve Serinyayla Köylerinde Alevilik
Lisans
1991-1996
Dokuz Eylül Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Pr.Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Öğretim Görevlisi
2013-
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU/ PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ/ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR.


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Komisyon Başkanlığı
2015-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm Bşk.
2013-2015
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)DİN SOSYOLOJİSİTürkçe2
(2018-2019)İSLAM AHLAK FELSEFESİTürkçe2
(2017-2018)DİN PSİKOLOJİSİ IITürkçe2
(2017-2018)DİN SOSYOLOJİSİTürkçe4
(2017-2018)DİN PSİKOLOJİSİTürkçe4
(2016-2017)DİN SOSYOLOJİSİ IITürkçe2
(2016-2017)TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİTürkçe2
(2016-2017)DİN SOSYOLOJİSİ ITürkçe2
Yüksek Lisans
(2018-2019)DİNİ GRUPLAR SOSYOLOJİSİTürkçe3
(2018-2019)TÜRK DİN SOSYOLOJİSİTürkçe3
(2017-2018)TÜRK DİN SOSYOLOJİSİTürkçe3
(2017-2018)DİN DEVLET İLİŞKİLERİTürkçe3
(2016-2017)NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Melih TAŞTAN, (2015)., "Mehmet Akif Ersoy'un dine dayalı ahlak anlayışı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.SİVAS KÜLTÜR DERGİSİ(Endekste taranmıyor), Dergi, Editör, AŞIK TALİBİ COŞKUN KÜLTÜR DERNEĞİ YAYINI, 04.12.2008 - 30.12.2012


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.TAŞTAN MELİH,COŞKUN HASAN (2018). MEHMET AKİF ERSOY DÜŞÜNCESİNDE BİREYSEL AHLAK İLKELERİ. TÜRKİYE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 4(2), 131-140. (Yayın No: 4842489)
2.COŞKUN HASAN (2018). TOKATLI ALEVİ DEDELERİNİN DÜŞKÜNLÜK ANLAYIŞINA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ. Journal of Turkish Studies, 13(Volume 13 Issue 25), 145-160., Doi: 10.7827/TurkishStudies.14250 (Yayın No: 4742961)
3.COŞKUN HASAN (2018). ALEVİ/BEKTAŞİ GELENEĞİNDE DEDELİK KURUMU “SİVASKANGAL TÜRKMEN ALEVİLERİ ÖRNEĞİ. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (85), 43-62. (Yayın No: 4651187)
4.COŞKUN HASAN (2017). TOKATLI ALEVİ DEDELERİNİN ALEVİLİK VE BEKTAŞÎLİK ANLAYIŞINA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ. Turkish Studies, 12(35), 89-104., Doi: 10.7827/TurkishStudies.12685 (Yayın No: 3882915)
5.COŞKUN HASAN (2016). DEDELİK VE OZANLIK İLİŞKİSİ KANGALLI DEDE OZANLAR ÖRNEĞİ. TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELÎ ARAŞTIRMA DERGİSİ, (79), 95-110., Doi: doi=DOI:%2010.12973/hbvd.79.204 (Yayın No: 3067508)
6.COŞKUN HASAN (2015). KANGAL VE ÇEVRESİNDEKİ ALEVİ OCAKLARI. TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞİ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, 75(75), 97-118., Doi: 10.12973/hbvd.75.165 (Yayın No: 1681674)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.COŞKUN HASAN (2018). Bir Alevi Dedesinin Esmâ-i Hüsnâ Şiiri ̇. Erciyes, (492), 13-19. (Yayın No: 4651389)
2.COŞKUN HASAN (2017). Küreselleşme Sürecinde Din. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİİLAHİYAT FAKÜLTESİDERGİSİ, 5(2), 115-134. (Yayın No: 3941271)
3.COŞKUN HASAN (2016). ALTINYAYLA YÖRESİNDE ZİYARET FENOMENİ İLE İLGİLİ İNANÇ VE UYGULAMALAR. Gaz
4.COŞKUN HASAN (2016). Han dan Yetimhane ye Taşhan. ErciyesAylık Fikir ve Sanat Dergisi, (462), 24-27. (Yayın No: 3069354)
5.COŞKUN HASAN (2015). Aşık Sefil Selimi de Toplumsal Problemler. Erciyes Dergisi, (447), 14-16. (Yayın No: 1534724)
6.COŞKUN HASAN (2015). Sivas Alevilerinin din Anlayışına Sosyolojik Bir Bakış Yassıpınar ve Serinyayla Köyleri Örneği. Gaziosmanpaşa üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(1), 199-227. (Yayın No: 1681658)
7.COŞKUN HASAN (2014). Sivas ın Altınyayla ilçesinde evlenme ile ilgili örf adet ve inançlar. Erciyes Dergisi, (436), (Yayın No: 2496854)
8.COŞKUN HASAN (2014). SİVAS IN ALTINYAYLA TONUS YÖRESİNDEN BAZI HALK İNANÇLARI. Erciyes Dergisi, 437(437), 25-33. (Yayın No: 1681686)
9.COŞKUN HASAN (2012). Neden Din Sosyolojisi. Düşünen siyaset, 7(28), 233-242. (Yayın No: 286503)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.COŞKUN HASAN (2018). Tokat’xxın Manevî Mimarlarından Hubyâr Sultan. ULUSLARARASIGEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZETOKAT’TA İLMÎ VE KÜLTÜREL HAYATSEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4654885)
2.COŞKUN HASAN (2018). Anadolu Alevî-Bektaşî Toplumunun İnanç ve DeğerlerindeAhmed Yesevî İzleri (Hubyâr Sultan Ocağı Örneği)/. II. ULUSLARARASIHOCA AHMED YESEVÎSEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4654550)
3.COŞKUN HASAN (2017). ALEVİ/BEKTAŞÎ GELENEĞİNDE MUSAHİPLİK KURUMU (TOKAT TÜRKMEN ALEVİLERİ ÖRNEĞİ). 1.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USOS 2017)1st International Congress On Social Sciences (USOS 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3884125)
4.COŞKUN HASAN (2017). TOKATLI ALEVİ DEDELERİNİN ALEVİLİK VE BEKTAŞÎLİK ANLAYIŞINA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ. 1.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USOS 2017)1st International Congress On Social Sciences (USOS 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3884431)
5.COŞKUN HASAN (2017). Yozgat Ziyaret Mekânlarının İnanç Turizmine Katkısının Sosyolojik Analizi. II. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3885139)
6.COŞKUN HASAN (2016). ANADOLU DA ESKİ TÜRK İNANÇLARININ İZLERİ SİVAS IN ALTINYAYLA İLÇESİ ÖRNEĞİ. 3rd International Congress On Social Sciences, China To Ardiatic (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3070420)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.COŞKUN HASAN (2016). Cumhuriyet Döneminde Yetişmiş Altınyaylalı Şairler. Cumhuriyet Döneminde sivas (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:353367)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Sivas ta Alevilik (2009)., COŞKUN HASAN, Zirve Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 224, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 286886)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Social Science I (2019)., COŞKUN HASAN, Akademi Kitabevi, Editör: Cahit Aslanözlem Aydoğmuş Ördem, Sayfa Sayısı: 260, ISBN: 978-605-258-301-2, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4915091)
2.Kadın ve Aile Üzerine Araştırmalar (2018)., COŞKUN HASAN, İlahiyât, Editör: Emine Öğük, ISBN: 978-605-7579-14-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4650829)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Geleneksel Alevi Sosyal örgütlenmesi Sivas Kangal Türkmen Alevileri örneği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 10.01.2014-20.03.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.TOKAT YÖRESİNDEKİ ALEVİ OCAKLARI VE DEDELİK KURUMU, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 19.05.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2004-2013Uzman ÖğretmenlikAILE VE SOSYAL POLITIKALAR BAKANLIGI, Uzman Öğretmenlik, (Kamu)
1996-2004Uzman ÖğretmenMILLI EGITIM BAKANLIGI , Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, (Kamu)