GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SEMİRE KALPAKÇI YOKUޞ

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Semire KALPAKÇI YOKUŞ

Almus Meslek Yüksekokulu / Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

semire.kalpakciyokus@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Almus Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü 

Anabilim Dalı

Laboratuvar Teknolojisi Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

YÜKSEK LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (2009- )

Mühendislik Fakültesi - Çevre Mühendisliği Bölümü

LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (1998- 2003)

Mühendislik Fakültesi - Çevre Mühendisliği Bölümü

TEZLER

YÜKSEK LİSANS, "", Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Almus Meslek Yüksekokulu/ Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü/ Laboratuvar Teknolojisi Pr., (2014- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Almus Meslek Yüksekokulu/ Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü/ Çevre Koruma Ve Kontrol Pr., (2008- 2014)


İdari Görevler

verdiği dersler

Çevre Kirliliği, Önlisans, (2015-2016)

Yem Ve Gübre Analizleri, Önlisans, (2015-2016)

Standardizasyon Ve Kalite, Önlisans, (2015-2016)

Suların Mikrobiyolojik Analizleri, Önlisans, (2015-2016)

Tıbbi Analiz Teknikleri, Önlisans, (2015-2016)

Çevre Sağlığı, Önlisans, (2015-2016)

Laboratuvar Teknikleri Iı, Önlisans, (2015-2016)

İş Güvenliği Ve Sağlığı, Önlisans, (2015-2016)

Tehlikeli Atıklar, Önlisans, (2015-2016)

Halkla İlişkiler, Önlisans, (2015-2016)

Toprak Analizi, Önlisans, (2015-2016)

Toprak Bilgisi, Önlisans, (2015-2016)

Laboratuvar Güvenliği, Önlisans, (2015-2016)

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Önlisans, (2015-2016)

Laboratuvar Teknikleri I, Önlisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

Semire KALPAKÇI YOKUŞ, Esin Hande BAYRAK Comparison of Biogas and Compost as a Source of Alternative Energy. ICOEST’2013 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:409338)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

Ergün PEHLİVAN, Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ Ülkemizde Evsel Atıksu Çamurlarından Biyogaz Üretimi. Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar II. Ulusal Çalıştayı (Poster) (Yayın No:409245)

Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ Bitkilerin Atıksu Arıtımındaki Rolü. II.Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Poster) (Yayın No:409115)

Sedat KARAMAN, Semire KALPAKÇI YOKUŞ, Esin Hande BAYRAK Küresel İklim Değişikliğinin Toprak Kirliliği Üzerine Etkileri. II.Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Poster) (Yayın No:409062)

Esin Hande BAYRAK, Semire KALPKAÇI YOKUŞ Ekolojik Planlama Sürecinde Risk Değerlendirmesi. II.Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Poster) (Yayın No:408922)

Fatih POLAT, Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ Almus Baraj Gölünde Sıcaklık Çözünmüş Oksijen ve Elektriksel İletkenlik Arasındaki İlişkinin Coğrafi Bilgi Sistemi ile Değerlendirilmesi. 5.Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:407644)

Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ Çevre Eğitiminde Kadının Yeri. VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:407289)

Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ Doğayı Korumak İçin Çevre Eğitimi. VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:407228)

Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ Tokat İli Kirletici Kaynaklarının Yeşilırmak Nehrine Etkileri. Ekoloji 2011 (Özet Bildiri) (Yayın No:407001)

Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ Sulak Alanlar ve Arıtma Verimlilikleri. Ekoloji 2011 (Özet Bildiri) (Yayın No:406894)

Ergün PEHLİVAN, Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ Sebep Sonuç İlişkisi Açısından Son Yüzyılın Çevre Felaketleri. Ekoloji 2011 (Poster) (Yayın No:406721)

Gümüş Funda GÖKÇE, Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ Tokat İli Çevre Kirliliği Envanteri. 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı (Poster) (Yayın No:405733)

Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ, Gümüş Funda GÖKÇE Küresel Isınmanın Oluşturduğu Tarımsal Kuraklık. 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı (Poster) (Yayın No:405581)

Semire KALPAKÇI YOKUŞ, Esin Hande BAYRAK Tokat İli 2007 2008 Katı Atıklarının Değerlendirilmesi. İTÜ 12. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu (Poster) (Yayın No:404977)

Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ Tokat İli Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi ve Çevreye Olan Etkileri. İTÜ 12. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu (Poster) (Yayın No:404752)

Gümüş Funda GÖKÇE, Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı ve Çölleşme. Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:404578)

Semire KALPAKÇI YOKUŞ, Esin Hande BAYRAK, Gümüş Funda GÖKÇE Çölleşen Topraklarla Yaşam. Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:404423)

Semire KALPAKÇI YOKUŞ, Murat SERDAR, Esin Hande BAYRAK Savaşların Ekolojik Yıkımları. 8.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi (Poster) (Yayın No:403671)

Meltem SARIOĞLU CEBECİ, Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ Dünya da ve Türkiye de Uygulanan Yapay Sulakalanlar ve Verimliliklerinin Değerlendirilmesi. 8.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi (Poster) (Yayın No:403254)

Ömer IŞILDAK, Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ Tokat İli 2007 2008 Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi. 8.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi (Poster) (Yayın No:403472)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Almus Meslek Yüksek okulu Çevre Laboratuvarı", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2008- , Öğretim Görevlisi, Almus Meslek Yüksekokulu, Su, hava ve toprakların korunması, atıkların çevreye zarar vermeden yokedilmesi için gerekli tesislerin kurulup işletilmesi konusunda çalışacak ara eleman yetiştirmek, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:semire.kalpakciyokus@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans
2009-
Cumhuriyet Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü

Tez Adı:
Lisans
1998-2003
Cumhuriyet Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU/ KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/ LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ PR.
Öğretim Görevlisi
2008-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU/ ÇEVRE KORUMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL PR.


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2015-2016)ÇEVRE KİRLİLİĞİTürkçe3
(2015-2016)YEM VE GÜBRE ANALİZLERİTürkçe3
(2015-2016)STANDARDİZASYON VE KALİTETürkçe3
(2015-2016)SULARIN MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERİTürkçe3
(2015-2016)TIBBİ ANALİZ TEKNİKLERİTürkçe3
(2015-2016)ÇEVRE SAĞLIĞITürkçe3
(2015-2016)LABORATUVAR TEKNİKLERİ IITürkçe4
(2015-2016)İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞITürkçe3
(2015-2016)TEHLİKELİ ATIKLARTürkçe3
(2015-2016)HALKLA İLİŞKİLERTürkçe3
(2015-2016)TOPRAK ANALİZİTürkçe3
(2015-2016)TOPRAK BİLGİSİTürkçe2
(2015-2016)LABORATUVAR GÜVENLİĞİTürkçe2
(2015-2016)TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMITürkçe3
(2015-2016)LABORATUVAR TEKNİKLERİ ITürkçe4
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.Semire KALPAKÇI YOKUŞ, Esin Hande BAYRAKComparison of Biogas and Compost as a Source of Alternative Energy. ICOEST’2013 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:409338)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.Ergün PEHLİVAN, Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞÜlkemizde Evsel Atıksu Çamurlarından Biyogaz Üretimi. Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar II. Ulusal Çalıştayı (Poster) (Yayın No:409245)
2.Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞBitkilerin Atıksu Arıtımındaki Rolü. II.Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Poster) (Yayın No:409115)
3.Sedat KARAMAN, Semire KALPAKÇI YOKUŞ, Esin Hande BAYRAKKüresel İklim Değişikliğinin Toprak Kirliliği Üzerine Etkileri. II.Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Poster) (Yayın No:409062)
4.Esin Hande BAYRAK, Semire KALPKAÇI YOKUŞEkolojik Planlama Sürecinde Risk Değerlendirmesi. II.Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Poster) (Yayın No:408922)
5.Fatih POLAT, Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞAlmus Baraj Gölünde Sıcaklık Çözünmüş Oksijen ve Elektriksel İletkenlik Arasındaki İlişkinin Coğrafi Bilgi Sistemi ile Değerlendirilmesi. 5.Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:407644)
6.Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞÇevre Eğitiminde Kadının Yeri. VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:407289)
7.Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞDoğayı Korumak İçin Çevre Eğitimi. VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:407228)
8.Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞTokat İli Kirletici Kaynaklarının Yeşilırmak Nehrine Etkileri. Ekoloji 2011 (Özet Bildiri) (Yayın No:407001)
9.Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞSulak Alanlar ve Arıtma Verimlilikleri. Ekoloji 2011 (Özet Bildiri) (Yayın No:406894)
10.Ergün PEHLİVAN, Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞSebep Sonuç İlişkisi Açısından Son Yüzyılın Çevre Felaketleri. Ekoloji 2011 (Poster) (Yayın No:406721)
11.Gümüş Funda GÖKÇE, Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞTokat İli Çevre Kirliliği Envanteri. 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı (Poster) (Yayın No:405733)
12.Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ, Gümüş Funda GÖKÇEKüresel Isınmanın Oluşturduğu Tarımsal Kuraklık. 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı (Poster) (Yayın No:405581)
13.Semire KALPAKÇI YOKUŞ, Esin Hande BAYRAKTokat İli 2007 2008 Katı Atıklarının Değerlendirilmesi. İTÜ 12. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu (Poster) (Yayın No:404977)
14.Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞTokat İli Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi ve Çevreye Olan Etkileri. İTÜ 12. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu (Poster) (Yayın No:404752)
15.Gümüş Funda GÖKÇE, Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞTarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı ve Çölleşme. Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:404578)
16.Semire KALPAKÇI YOKUŞ, Esin Hande BAYRAK, Gümüş Funda GÖKÇEÇölleşen Topraklarla Yaşam. Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:404423)
17.Semire KALPAKÇI YOKUŞ, Murat SERDAR, Esin Hande BAYRAKSavaşların Ekolojik Yıkımları. 8.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi (Poster) (Yayın No:403671)
18.Meltem SARIOĞLU CEBECİ, Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞDünya da ve Türkiye de Uygulanan Yapay Sulakalanlar ve Verimliliklerinin Değerlendirilmesi. 8.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi (Poster) (Yayın No:403254)
19.Ömer IŞILDAK, Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞTokat İli 2007 2008 Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi. 8.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi (Poster) (Yayın No:403472)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Almus Meslek Yüksek okulu Çevre Laboratuvarı, BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2008- Öğretim GörevlisiAlmus Meslek Yüksekokulu, Su, hava ve toprakların korunması, atıkların çevreye zarar vermeden yokedilmesi için gerekli tesislerin kurulup işletilmesi konusunda çalışacak ara eleman yetiştirmek, (Diğer)