GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

DÖNDÜ ŞANLITÜRKž

[ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR ]

ARŞ. GÖR. DR. Döndü ŞANLITÜRK

Erbaa Sağlık Yüksekokulu / Hemşirelik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Erbaa Sağlık Yüksekokulu 

Bölüm

Hemşirelik Bölümü 

Anabilim Dalı

Hemşirelik Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gazi Üniversitesi (2013- 2018)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelik (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziantep Üniversitesi (2008- 2011)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü -

LİSANS, Gaziantep Üniversitesi (2004- 2008)

Sağlık Bilimleri Fakültesi -

TEZLER

DOKTORA, "Astımı Olan Bireylere Planlı Davranış Teorisine Göre Uygulanan Eğitim Programının Hastalık Kontrolü Ve Tedaviye Uyum Üzerine Etkisi", Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018

YÜKSEK LİSANS, "Romatoid Artritli Bireylerde El Masajının Bazı Semptomlara Etkinliğinin Değerlendirilmesi", Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Dahili Hastalıklar Hemşireliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Erbaa Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik Bölümü/ Hemşirelik Anabilim Dalı, (2016- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Hemşirelik Bölümü/ İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, (2013- 2016)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Erbaa Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik Bölümü(2012- 2013)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KES DUYGU,TUNA DÖNDÜ,POLAT ÜLKÜ, (2016). "University Student S Knowledge Levels About Cardiovascular Risk Factors And Assesment Of Their Health Behaviors", Europen Journal Of Cardiology, (Yayın No: 2847101)

OVAYOLU ÖZLEM,OVAYOLU NİMET,ŞANLITÜRK DÖNDÜ,Serçe Sibel,sevinç alper,Pirbudak Çöçelli Lütfiye, (2014). "Quality Of Life Of Caregivers A Cross Sectional Study", International Journal Of Nursing Practice, 20(4), 424-432., Doi: 10.1111/ijn.12147 (Yayın No: 1307696)

OVAYOLU NİMET,OVAYOLU ÖZLEM,ŞANLITÜRK DÖNDÜ, (2013). "Pain And Quality Of Life İn Turkish Cancer Patients", Nursing Health Sciences, 15(4), 437-443., Doi: 10.1111/nhs.12047 (Yayın No: 1307663)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ŞANLITÜRK DÖNDÜ,OVAYOLU NİMET,KES DUYGU, (2018). "Hemodiyaliz Hastalarında Sık Karşılaşılan Problemler Ve Çözüm Önerileri", Nefroloji Hemşireliği Dergisi, 13(1), 17-25. (Yayın No: 4169881)

GÖKDOĞAN FERAY,KES DUYGU,TURGAY GÜLAY,ŞANLITÜRK DÖNDÜ, (2017). "Hemodiyaliz Hastalarının Hipertansiyon Yönetimine İlişkinevde Yaptıkları Uygulamalar", Türk Nefroloji Diyaliz Ve Transplantasyon Dergisi, 2(26), 196-203. (Yayın No: 3540102)

KES DUYGU,GÖKDOĞAN FERAY,TUNA DÖNDÜ, (2016). "Hipertansiyonu Olan Hastaların Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavi Kullanımı Literatür Taramasi", Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, 7(12), 40-55., Doi: http://dx.doi.org/10.5543/khd.2016.004 (Yayın No: 2847095)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

TUNA DÖNDÜ, (2009). "Yaşlılık Ve Getirdiği Sorunlar", Sağlık Dergisi, (13), 10-12. (Yayın No: 1307655)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ŞANLITÜRK DÖNDÜ,SOLMAZ TUĞBA,ARDIÇ MESUT,USTA İRFAN (2017). Opinions of Students in Health Care Professions about Use of Information Technologies in the Health Sector. ULUSLARARASI KARADENİZ HEMŞİRELİK EĞİTİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3666725)

ŞANLITÜRK DÖNDÜ,ARDIÇ MESUT (2017). ELEKTRİKLİ ISITICIYA BAĞLI YANIK: OLGU SUNUMU. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3552500)

ŞANLITÜRK DÖNDÜ,ARDIÇ MESUT (2017). PALYATİF BAKIM ALAN HASTADA BASINÇ ÜLSERİ: OLGU SUNUMU. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3552501)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

KES DUYGU,GÖKDOĞAN FERAY,TUNA DÖNDÜ Hipertansiyonu olan hastaların tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımı Literatür taraması. 17. Ulusal İç hastalıkları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1955804)

GÖKDOĞAN FERAY,KES DUYGU,TURGAY GÜLAY,ŞANLITÜRK DÖNDÜ Hemodiyaliz Hastalarının Hipertansiyon Yönetimine İlişkinEvde Yaptıkları Uygulamalar. 25.Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyalizve Transplantasyon HemşireliğiKongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3552517)

TARIM SAADET LALE,ARDIÇ MESUT,TUNA DÖNDÜ Tokat ta kliniklerde çalışan hemşirelerin hemşirelik bakım planı konusundaki algıları ve yaşadıkları güçlükler. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Poster) (Yayın No:1955661)

TUNA DÖNDÜ,BOSTANOĞLU HATİCE,KES DUYGU Doğru ve etkin innhaler kullanımı. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Poster) (Yayın No:1955528)

TUNA DÖNDÜ,OVAYOLU NİMET,KES DUYGU Hemodiyaliz hastalarında sık karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Poster) (Yayın No:1955319)

TUNA DÖNDÜ Kanser Hastalarında Ağrı ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1307723)

TUNA DÖNDÜ Kanser Hastalarına Bakım Verenlerin Yaşam Kalitesi. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1307716)

TUNA DÖNDÜ Behçet ve Yaşam. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Poster) (Yayın No:1307706)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2008-2012, HEMŞİRE, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ, (Hastane)

2012-2013, Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, (Kamu)

2013-2016, Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Koroner yoğun bakım hemşireliği kursu, Koroner yoğun bakım hemşireliği kursu, GATA, Kurs, 07.03.2014-07.03.2014 (Ulusal)

Palyatif bakım hemşireliği kursu, Palyatif bakım hemşireliği kursu, Atatürk göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi eğitim araştıma hastanesi, Kurs, 10.04.2015-10.04.2015 (Ulusal)

Onkoloji hemşireliğinde tamamlayıcı ve destekleyici uygulamalar, Onkoloji hemşireliğinde tamamlayıcı ve destekleyici uygulamalar, 17. Ulusal İç Hastalıkları kongresi, Kurs, 14.10.2015-14.10.2015 (Ulusal)

Motivasyonel görüşme kursu, Motivasyonel görüşme kursu, Hacettepe Üniversitesi, Kurs, 19.06.2015-19.06.2015 (Ulusal)

Hasta eğitiminin başarısını arttırmada hemşirelere yönelik eğitim ilkeleri kursu, Hasta eğitiminin başarısını arttırmada hemşirelere yönelik eğitim ilkeleri kursu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu, Kurs, 22.05.2014-22.05.2014 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

Yara bakımında güncel yaklaşımlar, Yara bakımında güncel yaklaşımlar, Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ve Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Sertifika, 06.05.2011-06.05.2011 (Ulusal)

proje çevrim ve yönetim (Project cycle management, PCM), proje çevrim ve yönetim (Project cycle management, PCM), Gazi Üniversitesi, Sertifika, 07.05.2015-07.05.2015 (Ulusal)

Temel düzey bilgisayar eğitimi (Microsoft Excel), Temel düzey bilgisayar eğitimi (Microsoft Excel), Gazi üniversitesi, Sertifika, 12.01.2015-15.01.2015 (Ulusal)

proje çevrim ve yönetim (Project cycle management, PCM), proje çevrim ve yönetim (Project cycle management, PCM), Gazi Üniversitesi, Sertifika, 13.10.2014-16.10.2014 (Ulusal)

ilkyardımcı sertifikası, ilkyardımcı sertifikası, Gazi Üniversitesi, Sertifika, 17.05.2014-18.05.2014 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:dondu.tuna@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Doktora
2013-2018
Gazi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hemşirelik (Dr)

Tez Adı:Astımı Olan Bireylere Planlı Davranış Teorisine Göre Uygulanan Eğitim Programının Hastalık Kontrolü Ve Tedaviye Uyum Üzerine Etkisi
Yüksek Lisans
2008-2011
Gaziantep Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tez Adı:Romatoid Artritli Bireylerde El Masajının Bazı Semptomlara Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Lisans
2004-2008
Gaziantep Üniversitesi
Sağlık Bilimleri FakültesiAkademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2016-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SAĞLIK YÜKSEKOKULU/ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2013-2016
GAZİ ÜNİVERSİTESİ/ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2012-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SAĞLIK YÜKSEKOKULU/ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KES DUYGU,TUNA DÖNDÜ,POLAT ÜLKÜ (2016). University Student s Knowledge Levels about Cardiovascular Risk Factors and Assesment of their Health Behaviors. Europen Journal of Cardiology, (Yayın No: 2847101)
2.OVAYOLU ÖZLEM,OVAYOLU NİMET,ŞANLITÜRK DÖNDÜ,Serçe Sibel,sevinç alper,Pirbudak Çöçelli Lütfiye (2014). Quality of life of caregivers A cross sectional study. International Journal of Nursing Practice, 20(4), 424-432., Doi: 10.1111/ijn.12147 (Yayın No: 1307696)
3.OVAYOLU NİMET,OVAYOLU ÖZLEM,ŞANLITÜRK DÖNDÜ (2013). Pain and quality of life in Turkish cancer patients. Nursing Health Sciences, 15(4), 437-443., Doi: 10.1111/nhs.12047 (Yayın No: 1307663)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ŞANLITÜRK DÖNDÜ,OVAYOLU NİMET,KES DUYGU (2018). Hemodiyaliz Hastalarında Sık Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri. Nefroloji Hemşireliği dergisi, 13(1), 17-25. (Yayın No: 4169881)
2.GÖKDOĞAN FERAY,KES DUYGU,TURGAY GÜLAY,ŞANLITÜRK DÖNDÜ (2017). Hemodiyaliz Hastalarının Hipertansiyon Yönetimine İlişkinEvde Yaptıkları Uygulamalar. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 2(26), 196-203. (Yayın No: 3540102)
3.KES DUYGU,GÖKDOĞAN FERAY,TUNA DÖNDÜ (2016). Hipertansiyonu Olan Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı Literatür Taramasi. Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, 7(12), 40-55., Doi: http://dx.doi.org/10.5543/khd.2016.004 (Yayın No: 2847095)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.TUNA DÖNDÜ (2009). Yaşlılık ve Getirdiği Sorunlar. sağlık dergisi, (13), 10-12. (Yayın No: 1307655)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ŞANLITÜRK DÖNDÜ,SOLMAZ TUĞBA,ARDIÇ MESUT,USTA İRFAN (2017). Opinions of Students in Health Care Professions about Use of Information Technologies in the Health Sector. ULUSLARARASI KARADENİZ HEMŞİRELİK EĞİTİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3666725)
2.ŞANLITÜRK DÖNDÜ,ARDIÇ MESUT (2017). ELEKTRİKLİ ISITICIYA BAĞLI YANIK: OLGU SUNUMU. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3552500)
3.ŞANLITÜRK DÖNDÜ,ARDIÇ MESUT (2017). PALYATİF BAKIM ALAN HASTADA BASINÇ ÜLSERİ: OLGU SUNUMU. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3552501)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.KES DUYGU,GÖKDOĞAN FERAY,TUNA DÖNDÜ (2017). Hipertansiyonu olan hastaların tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımı Literatür taraması. 17. Ulusal İç hastalıkları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1955804)
2.GÖKDOĞAN FERAY,KES DUYGU,TURGAY GÜLAY,ŞANLITÜRK DÖNDÜ (2017). Hemodiyaliz Hastalarının Hipertansiyon Yönetimine İlişkinEvde Yaptıkları Uygulamalar. 25.Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyalizve Transplantasyon HemşireliğiKongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3552517)
3.TARIM SAADET LALE,ARDIÇ MESUT,TUNA DÖNDÜ (2017). Tokat ta kliniklerde çalışan hemşirelerin hemşirelik bakım planı konusundaki algıları ve yaşadıkları güçlükler. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Poster) (Yayın No:1955661)
4.TUNA DÖNDÜ,BOSTANOĞLU HATİCE,KES DUYGU (2017). Doğru ve etkin innhaler kullanımı. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Poster) (Yayın No:1955528)
5.TUNA DÖNDÜ,OVAYOLU NİMET,KES DUYGU (2017). Hemodiyaliz hastalarında sık karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Poster) (Yayın No:1955319)
6.TUNA DÖNDÜ (2017). Kanser Hastalarında Ağrı ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1307723)
7.TUNA DÖNDÜ (2017). Kanser Hastalarına Bakım Verenlerin Yaşam Kalitesi. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1307716)
8.TUNA DÖNDÜ (2017). Behçet ve Yaşam. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Poster) (Yayın No:1307706)
Üniversite Dışı Deneyim

2013-2016Araştırma GörevlisiGazi Üniversitesi, (Diğer)
2012-2013Araştırma GörevlisiGaziosmanpaşa Üniversitesi, (Kamu)
2008-2012HEMŞİREGAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ, (Hastane)
Kurs
1.Hasta eğitiminin başarısını arttırmada hemşirelere yönelik eğitim ilkeleri kursu, Hasta eğitiminin başarısını arttırmada hemşirelere yönelik eğitim ilkeleri kursu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu, Kurs, 22.05.2014-22.05.2014 (Ulusal)
2.Motivasyonel görüşme kursu, Motivasyonel görüşme kursu, Hacettepe Üniversitesi, Kurs, 19.06.2015-19.06.2015 (Ulusal)
3.Onkoloji hemşireliğinde tamamlayıcı ve destekleyici uygulamalar, Onkoloji hemşireliğinde tamamlayıcı ve destekleyici uygulamalar, 17. Ulusal İç Hastalıkları kongresi, Kurs, 14.10.2015-14.10.2015 (Ulusal)
4.Palyatif bakım hemşireliği kursu, Palyatif bakım hemşireliği kursu, Atatürk göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi eğitim araştıma hastanesi, Kurs, 10.04.2015-10.04.2015 (Ulusal)
5.Koroner yoğun bakım hemşireliği kursu, Koroner yoğun bakım hemşireliği kursu, GATA, Kurs, 07.03.2014-07.03.2014 (Ulusal)
Sertifika
1.ilkyardımcı sertifikası, ilkyardımcı sertifikası, Gazi Üniversitesi, Sertifika, 17.05.2014-18.05.2014 (Ulusal)
2.proje çevrim ve yönetim (Project cycle management, PCM), proje çevrim ve yönetim (Project cycle management, PCM), Gazi Üniversitesi, Sertifika, 13.10.2014-16.10.2014 (Ulusal)
3.Temel düzey bilgisayar eğitimi (Microsoft Excel), Temel düzey bilgisayar eğitimi (Microsoft Excel), Gazi üniversitesi, Sertifika, 12.01.2015-15.01.2015 (Ulusal)
4.proje çevrim ve yönetim (Project cycle management, PCM), proje çevrim ve yönetim (Project cycle management, PCM), Gazi Üniversitesi, Sertifika, 07.05.2015-07.05.2015 (Ulusal)
5.Yara bakımında güncel yaklaşımlar, Yara bakımında güncel yaklaşımlar, Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ve Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Sertifika, 06.05.2011-06.05.2011 (Ulusal)