GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

KEREM KILIÇERž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Kerem KILIÇER

Eğitim Fakültesi / Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

kerem.kilicer@gop.edu.tr - keremkilicer@gmail.com

Ofis Bilgisi

Eğitim Fakültesi 2. Kat Oda No: A222

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

03562521546

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Anadolu Üniversitesi (2005- 2011)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gazi Üniversitesi (2000- 2002)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Büro Yönetimi Eğitimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gazi Üniversitesi (1996- 2000)

Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi - Büro Yönetimi Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Profilleri", Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011

YÜKSEK LİSANS, "Büro Çalışanlarının Performans Yetersizliklerinin Giderilmesinde Eğitimin Rolüne İlişkin Bir Araştırma", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2002

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı/ (2018- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı/ (2013- 2018)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr./ (2011- 2013)

Araştırma Görevlisi, Anadolu Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Dr)/ (2005- 2011)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tokat Meslek Yüksekokulu/İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü/ (2003- 2005)


İdari Görevler

Enstitü Müdürü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Enstitü Müdür Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Bilişim Teknolojileri, Lisans, (2020-2021)

Bilişim Etiği, Lisans, (2020-2021)

Web Tasarımı, Lisans, (2020-2021)

Tez Çalışması, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Eğitimde 3D Modelleme Ve Baskı, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Okul Deneyimi, Lisans, (2019-2020)

Bilişim Teknolojileri, Lisans, (2019-2020)

Öğretim Teknolojileri, Lisans, (2019-2020)

Web Tasarımı, Lisans, (2019-2020)

Eğitimde 3D Modelleme Ve Baskı, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2018-2019)

Eğitimde Etkileşimli Akıllı Tahta Kullanımı, Lisans, (2018-2019)

Eğitimde Grafik Ve Canlandırma, Lisans, (2018-2019)

Öğretim Teknolojileri, Lisans, (2018-2019)

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Lisans, (2018-2019)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Yayın Eğitiği, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Okul Deneyimi, Lisans, (2018-2019)

Web Tasarımı, Lisans, (2018-2019)

Bilişim Teknolojileri, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, İbrahim ÖZKAL, "Göçmen Öğrencilerin Okula Uyum Sürecinde Kullanılacak 3B Sanal Öğrenme Ortamının Geliştirilmesi Ve Etkililiğinin İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Özlem GELBAL ODABAŞ, "Ergenler İçin Sosyal Medya Mahremiyeti Koruma Becerileri Ölçeği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Lokman ÇAVDAR, "Kodlama Öğretiminde Kullanılan Çevrimiçi Platformların Değerlendirilmesi: Code.Org Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018

Editörlük

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (DRJI, Scientific Indexing Services), Dergi, Editör, http://dergipark.gov.tr/goputeb/, 01.01.2020 - 30.07.2020

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (Sobiad, DRJI), Dergi, Editör, http://dergipark.gov.tr/goputeb/, 01.05.2019

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (Sobiad, DRJI), Dergi, Editör, http://dergipark.gov.tr/goputeb/, 01.11.2017

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KILIÇER KEREM,BARDAKCI SALİH,ARPACI İBRAHİM, (2018). "Investigation Of Emerging Technology Usage Characteristics As Predictors Of Innovativeness", Contemporary Educational Technology, 9(3), 225-245., Doi: 10.30935/cet.444100 (Yayın No: 4308537)

KILIÇER KEREM,ÇOKLAR AHMET NACİ,ÖZEKE VİLDAN, (2017). "Cyber Human Values Scale (İ-Value): The Study Of Development, Validity And Reliability", Internet Research, 27(5), 1255-1274., Doi: 10.1108/IntR-10-2016-0290 (Yayın No: 3671118) [SSCI]

KILIÇER KEREM,ÇOKLAR AHMET NACİ, (2015). "Examining Human Value Development Of Children With Different Habits Of Internet Usage", Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, 30(1), 163-177. (Yayın No: 1513390) [SSCI]

ARPACI İBRAHİM,KILIÇER KEREM,BARDAKCI SALİH, (2015). "Effects Of Security And Privacy Concerns On Educational Use Of Cloud Services", Computers İn Human Behavior, 4593-98., Doi: 10.1016/j.chb.2014.11.075 (Yayın No: 1285187) [SSCI]

KILIÇER KEREM,ODABAŞI HATİCE FERHAN, (2013). "Exploring The Perceived Barriers To İnnovativeness Views Of Turkish Pre Service Teachers As Technology Leaders", Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, 28(2), 246-265. (Yayın No: 86052) [SSCI]

KABAKÇI YURDAKUL IŞIL,ODABAŞI HATİCE FERHAN,KILIÇER KEREM,ÇOKLAR AHMET NACİ,BİRİNCİ GÜRKAY,KURT ADİLE AŞKIM, (2012). "The Development Validity And Reliability Of Tpack Deep A Technological Pedagogical Content Knowledge Scale", Computers & Education, 58(3), 964-977., Doi: 10.1016/j.compedu.2011.10.012 (Yayın No: 86095) [SSCI]

KILIÇER KEREM,ODABAŞI HATİCE FERHAN, (2010). "Bireysel Yenilikçilik Ölçeği Byö Türkçeye Uyarlama Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, 38(0), 150-164. (Yayın No: 86115) [SSCI]

KABAKÇI YURDAKUL IŞIL,ODABAŞI HATİCE FERHAN,KILIÇER KEREM, (2010). "Transformative Learning Based Mentoring For Professional Development Of Teacher Educators İn İnformation And Communication Technologies An Approach For An Emerging Country", Professional Development İn Education, 36(1-2), 263-273., Doi: 10.1080/19415250903457224 (Yayın No: 482824)

KUZU ABDULLAH,UYSAL ÖMER,KILIÇER KEREM, (2009). "Evaluation Of Virtual Class Applications İn Terms Of Principles Of Multimedia Designing And Use Of Visuals", Journal Of Teoretical And Applied Information Technology, 5(4), 406-415. (Yayın No: 483067)

KURT ADİLE AŞKIM,ÇOKLAR AHMET NACİ,KILIÇER KEREM,YILDIRIM YUSUF, (2008). "Evaluation Of The Skills Of K 12 Students Regarding The National Educational Technology Standards For Students Nets S İn Turkey", The Turkish Online Journal Of Educational Technology, 7(3), 6-14. (Yayın No: 86170) [SSCI]

AKBULUT YAVUZ,ŞENDAĞ SERKAN,BİRİNCİ GÜRKAY,KILIÇER KEREM,ŞAHİN MEHMET CAN,ODABAŞI HATİCE FERHAN, (2008). "Exploring The Types And Reasons Of Internet Triggered Academic Dishonesty Among Turkish Undergraduate Students Development Of Internet Triggered Academic Dishonesty Scale Itads", Computers & Education, 51(1), 463-473., Doi: 10.1016/j.compedu.2007.06.003 (Yayın No: 482340) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KILIÇER KEREM,ÖZEKE VİLDAN,ÇOKLAR AHMET NACİ, (2018). "Sosyal Medya Kullanıcılarına Ait Siber Davranışların İnsani Değerler Bağlamında İncelenmesi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (56), 19-39. (Yayın No: 4239271)

BARDAKCI SALİH,KILIÇER KEREM,ÖZEKE VİLDAN, (2017). "Türkiye’De Böte Bölümleri: 2015-2016 Yıllarına İliskin Bir Durum Tespit Çalısması", Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 7(2), 123-123., Doi: 10.17943/etku.286627 (Yayın No: 3671124)

KABAKÇI YURDAKUL IŞIL,ODABAŞI HATİCE FERHAN,KILIÇER KEREM,ÇOKLAR AHMET NACİ,BİRİNCİ GÜRKAY,KURT ADİLE AŞKIM, (2014). "Ulusal Standartlar Açısından Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretmen Yeterliklerinin Oluşturulması", İlköğretim Online, 13(4), 1185-1202., Doi: 10.17051/io.2014.76490 (Yayın No: 1268692)

EREN BURCU,ODABAŞI HATİCE FERHAN,KILIÇER KEREM, (2011). "İlköğretim Bilişim Teknolojileri Dersinin Seçimlik Olmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri", Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2(4), (Yayın No: 483296)

KILIÇER KEREM, (2008). "Teknolojik Yeniliklerin Yayılmasını Ve Benimsenmesini Arttıran Etmenler", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 209-222. (Yayın No: 483455)

ŞİMŞEK ALİ,ÖZDAMAR KESKİN NİLGÜN,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,KILIÇER KEREM,AKBULUT YAVUZ,YILDIRIM YUSUF, (2008). "Türkiye Deki Eğitim Teknolojisi Araştırmalarında Güncel Eğilimler", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19439-458. (Yayın No: 483947)

KILIÇER KEREM,ÇOKLAR AHMET NACİ, (2007). "Virtual Platforms İn The Service Of Postgraduate Education A Perspective From Turkey", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 190-203. (Yayın No: 483658)

ODABAŞI HATİCE FERHAN,BİRİNCİ GÜRKAY,KILIÇER KEREM,ŞAHİN MEHMET CAN,AKBULUT YAVUZ,ŞENDAĞ SERKAN, (2007). "Bilgi İletişim Teknolojileri Ve İnternet Le Kolaylaşan Akademik Usulsüzlük", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 503-518. (Yayın No: 484169)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

CEHDİOĞLU TALİYE,KILIÇER KEREM (2019). Arduino İle Programlama Öğretiminin Çok Yönlü İncelenmesi. 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:5762971)

ÖZKAL İBRAHİM,KILIÇER KEREM (2019). Öğretmenlere Yönelik Hizmet İçi Eğitimlerin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Modeli Bağlamında Değerlendirilmesi. 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5762938)

Ardıç Sezgin,KILIÇER KEREM (2019). Sanal Ortamlara Ait Siber İnsani Değer Algısının Kuşaklar Bağlamında İncelenmesi. 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5762899)

KILIÇER KEREM,BARDAKCI SALİH,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA,AKBULUT CANSEL,ÖZDEM YILMAZ YASEMİN (2018). Öğretmen Adaylarının 3B Öğretim Materyali Tasarım Deneyimlerinin Problem Çözme, Soyut Akıl Yürütme ve Üç Boyutlu Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi (The Effect of Preservice Teachers’ 3D Instructional Material Design Experiences on Their Problem Solving, Abstract Reasoning, and 3D Thinking Skills). 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS’18) (Özet Bildiri) (Yayın No:4263397)

ÇAVDAR LOKMAN,KILIÇER KEREM,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2017). Öğretmenlerin Kodlamaya İlişkin Sanal Topluluklardaki Paylaşımlarının İçerik Analiziyle İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3629329)

KILIÇER KEREM,BARDAKCI SALİH (2017). Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Destekli Öğretim Süreçlerinin Çokseslilik Bağlamında İncelenmesi. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3535424)

KILIÇER KEREM (2015). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Dijital Çağ Teknoloji Koçluğu Yeterlilik Profillerinin İncelenmesi. 9. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1810214)

BARDAKCI SALİH,KILIÇER KEREM,ÇEVİK VİLDAN (2015). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinin BİT altyapılarına yönelik bir inceleme. 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1810077)

ÇEVİK VİLDAN,KILIÇER KEREM,ÇOKLAR AHMET NACİ (2015). Exploring the cyber behaviors related to human values of active social media users. 6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (Özet Bildiri) (Yayın No:1711897)

KILIÇER KEREM,ÇOKLAR AHMET NACİ,ÇEVİK VİLDAN (2014). Aktif Sosyal Medya Kullanıcılarının İnsani Değerler Odaklı Sanal Ortam Davranış Profillerinin İncelenmesi. 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1513395)

KILIÇER KEREM,ÇOKLAR AHMET NACİ,ÇEVİK VİLDAN (2014). Aktif sosyal medya kullanıcılarının perspektifinden sanal dünya vatandaşlığı. 2. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1083094)

KILIÇER KEREM,DÖNMEZ ONUR,ODABAŞI HATİCE FERHAN,GİRGİN ÜMİT (2011). Hearing impaired children s problematic internet usage A case from Turkey. ED-MEDIA 2011-World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia Telecommunications (Özet Bildiri) (Yayın No:97884)

KABAKÇI YURDAKUL IŞIL,ODABAŞI HATİCE FERHAN,ÇOKLAR AHMET NACİ,KILIÇER KEREM,KURT ADİLE AŞKIM,BİRİNCİ GÜRKAY (2011). Teknopedagojik öğretmen yeterliklerinin ve göstergelerinin belirlenmesi. 11. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:97875)

KABAKÇI YURDAKUL IŞIL,KILIÇER KEREM,BİRİNCİ GÜRKAY,ŞAHİN MEHMET CAN,ODABAŞI HATİCE FERHAN (2010). A new step in Turkish higher education system program outcomes. World Conference on Learning, Teaching Administration 2010 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:97858)

BİRİNCİ GÜRKAY,KILIÇER KEREM,ÜNLÜER SEMA,KABAKÇI YURDAKUL IŞIL (2009). Eğitim teknolojisi alanında yapılan durum çalışması araştırmalarının yöntemsel değerlendirilmesi. 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:97845)

BİRİNCİ GÜRKAY,KILIÇER KEREM (2009). The pre service teachers competency perceptions regarding technology planning. World Conference on Educational Sciences 2009 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:97836)

KILIÇER KEREM (2009). Position of twenty first century teachers Evaluation in terms of innovation and technology. World Conference on Educational Sciences 2009 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:97830)

KUZU ABDULLAH,UYSAL ÖMER,KILIÇER KEREM (2008). Eğitsel amaçlı sanal sınıf uygulamalarının görsel öğeler kullanım ve çokluortam tasarım ilkeleri açısından değerlendirilmesi. 8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:97821)

ŞİMŞEK ALİ,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,KILIÇER KEREM,ÖZDAMAR KESKİN NİLGÜN,AKBULUT YAVUZ,YILDIRIM YUSUF (2008). Türkiye deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler. 1.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:97809)

KURT ADİLE AŞKIM,KILIÇER KEREM (2007). Health education through ICT for K 8 The point of science and computer teachers view about FEEL ME. 7.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:97778)

KILIÇER KEREM,ÇOKLAR AHMET NACİ,ODABAŞI HATİCE FERHAN (2007). Teknoloji tabanlı çokluortam uygulamalarının tasarımı Bilişsel ergonomi. 7.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:97768)

ÇOKLAR AHMET NACİ,KILIÇER KEREM,ODABAŞI HATİCE FERHAN (2007). Eğitimde teknoloji kullanımına eleştirel bir bakış TEKNOPEDAGOJİ. 7. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:97788)

KILIÇER KEREM,ODABAŞI HATİCE FERHAN (2006). Bilgisayar öğretmenliği Etik bunun neresinde. 6.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:97753)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Öğretim Teknolojileri - Etkili Ve Eğlenceli Öğrenme Deneyimi Tasarım Rehberi (2019)., KILIÇER KEREM, Nobel, Editör: Şendağ, Serkan, Sayfa Sayısı: 508, ISBN: 978-605-7846-40-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5762791)

Bilişim Etiği Ve Güvenliği (2019)., KILIÇER KEREM, Nobel, Editör: Odabaşı Hatice Ferhan, Leymuh Şenay Ozan, Sayfa Sayısı: 298, ISBN: 978-605-033-058-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5762826)

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018 (2018)., BARDAKCI SALİH,KILIÇER KEREM,AKBULUT CANSEL,ÇAĞLAR AYŞE,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA, Pegem Akademi, Editör: Akkoyunlu Buket, İşman Aytekin, Odabaşı Hatice Ferhan, Sayfa Sayısı: 21, ISBN: 978-605-241-510-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4328385)

Web Tabanlı Kodlama (2017)., KILIÇER KEREM, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3518, Editör: Doç.Dr. Yusuf Levent Şahin, Sayfa Sayısı: 212, ISBN: 978-975-06-2127-7, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4218066)

Web Yayıncılığı Araçları (2017)., KILIÇER KEREM, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3665, Editör: Prof.Dr. Volkan Yüzer Ve Doç.Dr. Nilgün Özdamar, Sayfa Sayısı: 268, ISBN: 978-975-06-2271-7, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4218059)

Kavram Öğretiminde Web 2.0 (2017)., KILIÇER KEREM,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA, Pegem Akademi, Editör: Tatlı Zeynep, Sayfa Sayısı: 341, ISBN: 978-605-318-820-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3671139)

Kavram Öğretiminde Web 2.0 (2017)., KILIÇER KEREM, Pegem Akademi, Editör: Zeynep Tatlı, Sayfa Sayısı: 341, ISBN: 978-605-318-820-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3508394)

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016 (2016)., ÖZEKE VİLDAN,BARDAKCI SALİH,KILIÇER KEREM, Tojet-Sakarya Üniversitesi, Editör: Aytekin İşman, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Sayfa Sayısı: 700, ISBN: 978-605-318-448-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2963960)

Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı (2013)., KILIÇER KEREM, Anı, Editör: Işıl Kabakçı Yurdakul, Sayfa Sayısı: 282, ISBN: 978-605-5213-44-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 97636)

İngilizce Öğretmenliğinde Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı (2011)., KILIÇER KEREM, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Editör: Hatice Ferhan Odabaşı, Sayfa Sayısı: 156, ISBN: 978-975-06-0881-0, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 73593)

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Işığında Dönüşümler (2010)., KILIÇER KEREM, Nobel, Editör: Hatice Ferhan Odabaşı, Sayfa Sayısı: 305, ISBN: 9786053953371, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 17899)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Improving the Professional Competence and Increasing the Social Development of Prison Staff, Project Number: 2015-1-TR01-KA204-022215", Avrupa Birliği, Araştırmacı, 01.12.2015-31.05.2018 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Aktif sosyal medya kullanıcılarının siber insani değerler düzeyinin belirlenmesi, Proje No: 114K009", TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.06.2014-31.01.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Öğretmen adaylarının dijital bilgeliğe ilişkin yeterlik algılarının incelenmesi (Proje No: 1602E046)", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 08.03.2016-30.03.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının yenilikçilik profilleri ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Proje No:080544", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 25.11.2008-19.04.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Öğretim Materyali Tasarımına Dayalı Yenilikçi Öğretmenlik Uygulaması Deneyimlerinin İncelenmesi, Proje No: 2017/36", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 02.05.2017-16.08.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Öğretmen adayları için teknopedagojik eğitimin etkisi ve teknopedagojik eğitime yönelik bir yapı önerisi, Proje No:109K191", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.09.2009-15.05.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Sanal Gerçeklikle Verilen Robotik Kodlama Eğitiminin Uzamsal Görselleştirme Ve Kodlama Becerilerine Etkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 16.10.2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Göçmen Öğrencilerin 3B Sanal Öğrenme Ortamı Kullanımının Okula Uyum Sürecinde Etkililiğinin İncelenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 30.06.2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2000-2002, ÖĞRETMEN, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ŞEHİT GAZİ GÜRSOY LİSESİ

2002-2003, ÖĞRETMEN, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HALK EĞİTİM MERKEZİ

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Yönelik Bilgisayar Destekli Kavram Karikatürü Hazırlama Kursu, TÜBİTAK 2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı çağrısı çerçevesinde desteklenme kararı alınan yürütücülüğünü Yrd.Doç.Dr. Zeynep TATLI’nın yaptığı ve Karadeniz Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilen projede “Eğitmen” olarak görev alınmıştır., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kurs, 01.02.2016-04.02.2016 (Ulusal)

STEM Eğitimi, Farklı branşlardaki öğretmelerin STEM eğitimine yönelik 3D modelleme ve baskı becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen kursta görev alınmıştır., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Teknopark, Kurs, 11.02.2018-11.02.2018 (Ulusal)

STEM İleri Seviye Kursu, Farklı branşlardaki öğretmelerin STEM eğitimine ilişkin temel seviyede aldığı bilgi ve becerilerini geliştirmek ve uygulamaya dönük olarak bilgi becerilerini kullanabilmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kursta görev alınmıştır., Milli Eğitim Bakanlığı, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Uzaktan Eğitim Sınıfı, Kurs, 15.11.2017-20.11.2017 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:kerem.kilicer@gop.edu.tr
Faks:03562521546
Öğrenim Durumu

Doktora
2005-2011
Anadolu Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Dr)

Tez Adı:Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Profilleri
Yüksek Lisans
2000-2002
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Büro Yönetimi Eğitimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Büro Çalışanlarının Performans Yetersizliklerinin Giderilmesinde Eğitimin Rolüne İlişkin Bir Araştırma
Lisans
1996-2000
Gazi Üniversitesi
Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi/Büro Yönetimi Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Doçent
2018-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Doktor Öğretim Üyesi
2013-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2011-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TOKAT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ/BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PR./
Araştırma Görevlisi
2005-2011
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (DR)/
Öğretim Görevlisi
2003-2005
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU/İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ/


İdari Görevler

Enstitü Müdürü
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Enstitü Müdür Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2020-2021)BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİTürkçe3
(2020-2021)BİLİŞİM ETİĞİTürkçe3
(2020-2021)WEB TASARIMITürkçe4
(2019-2020)OKUL DENEYİMİTürkçe1
(2019-2020)BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİTürkçe3
(2019-2020)ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİTürkçe2
(2019-2020)WEB TASARIMITürkçe4
(2018-2019)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe2
(2018-2019)EĞİTİMDE ETKİLEŞİMLİ AKILLI TAHTA KULLANIMITürkçe2
(2018-2019)EĞİTİMDE GRAFİK VE CANLANDIRMATürkçe4
(2018-2019)ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİTürkçe2
(2018-2019)TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMITürkçe2
(2018-2019)OKUL DENEYİMİTürkçe1
(2018-2019)WEB TASARIMITürkçe4
(2018-2019)BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİTürkçe3
Yüksek Lisans
(2020-2021)BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİTürkçe3
(2019-2020)TEZ ÇALIŞMASITürkçe1
(2019-2020)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe4
(2019-2020)EĞİTİMDE 3D MODELLEME VE BASKITürkçe3
(2018-2019)EĞİTİMDE 3D MODELLEME VE BASKITürkçe1
(2018-2019)BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN EĞİTİĞİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Lokman ÇAVDAR, (2018)., "Kodlama Öğretiminde Kullanılan Çevrimiçi Platformların Değerlendirilmesi: Code.org Örneği", Yüksek Lisans
2.Lokman ÇAVDAR, (2018)., "Kodlama Öğretiminde Kullanılan Çevrimiçi Platformların Değerlendirilmesi:Code.org Örneği", Yüksek Lisans
3.Lokman ÇAVDAR, (2018)., "Kodlama öğretiminde kullanılan çevrimiçi platformların değerlendirilmesi: Code.org örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Özlem GELBAL ODABAŞ, (2019)., "Ergenler için sosyal medya mahremiyeti koruma becerileri ölçeği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.İbrahim ÖZKAL, (2021)., "GÖÇMEN ÖĞRENCİLERİN OKULA UYUM SÜRECİNDE KULLANILACAK 3B SANAL ÖĞRENME ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi(DRJI, Scientific Indexing Services), Dergi, Editör, http://dergipark.gov.tr/goputeb/, 01.01.2020 - 30.07.2020
2.Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi(Sobiad, DRJI), Dergi, Editör, http://dergipark.gov.tr/goputeb/, 01.05.2019
3.Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi(Sobiad, DRJI), Dergi, Editör, http://dergipark.gov.tr/goputeb/, 01.11.2017


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KILIÇER KEREM,BARDAKCI SALİH,ARPACI İBRAHİM (2018). Investigation of Emerging Technology Usage Characteristics as Predictors of Innovativeness. Contemporary Educational Technology, 9(3), 225-245., Doi: 10.30935/cet.444100 (Yayın No: 4308537)
2.KILIÇER KEREM,ÇOKLAR AHMET NACİ,ÖZEKE VİLDAN (2017). Cyber human values scale (i-value): The study of development, validity and reliability. Internet Research, 27(5), 1255-1274., Doi: 10.1108/IntR-10-2016-0290 (Yayın No: 3671118)
3.KILIÇER KEREM,ÇOKLAR AHMET NACİ (2015). Examining Human Value Development of Children with Different Habits of Internet Usage. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education, 30(1), 163-177. (Yayın No: 1513390)
4.ARPACI İBRAHİM,KILIÇER KEREM,BARDAKCI SALİH (2015). Effects of security and privacy concerns on educational use of cloud services. Computers in Human Behavior, 4593-98., Doi: 10.1016/j.chb.2014.11.075 (Yayın No: 1285187)
5.KILIÇER KEREM,ODABAŞI HATİCE FERHAN (2013). Exploring the perceived barriers to innovativeness Views of Turkish pre service teachers as technology leaders. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education, 28(2), 246-265. (Yayın No: 86052)
6.KABAKÇI YURDAKUL IŞIL,ODABAŞI HATİCE FERHAN,KILIÇER KEREM,ÇOKLAR AHMET NACİ,BİRİNCİ GÜRKAY,KURT ADİLE AŞKIM (2012). The development validity and reliability of TPACK deep A technological pedagogical content knowledge scale. Computers & Education, 58(3), 964-977., Doi: 10.1016/j.compedu.2011.10.012 (Yayın No: 86095)
7.KILIÇER KEREM,ODABAŞI HATİCE FERHAN (2010). Bireysel yenilikçilik ölçeği BYÖ Türkçeye uyarlama geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education, 38(0), 150-164. (Yayın No: 86115)
8.KABAKÇI YURDAKUL IŞIL,ODABAŞI HATİCE FERHAN,KILIÇER KEREM (2010). Transformative learning based mentoring for professional development of teacher educators in information and communication technologies an approach for an emerging country. Professional Development in Education, 36(1-2), 263-273., Doi: 10.1080/19415250903457224 (Yayın No: 482824)
9.KUZU ABDULLAH,UYSAL ÖMER,KILIÇER KEREM (2009). Evaluation of virtual class applications in terms of principles of multimedia designing and use of visuals. Journal of Teoretical and Applied Information Technology, 5(4), 406-415. (Yayın No: 483067)
10.KURT ADİLE AŞKIM,ÇOKLAR AHMET NACİ,KILIÇER KEREM,YILDIRIM YUSUF (2008). Evaluation of the skills of K 12 students regarding the national educational technology standards for students NETS S in Turkey. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7(3), 6-14. (Yayın No: 86170)
11.AKBULUT YAVUZ,ŞENDAĞ SERKAN,BİRİNCİ GÜRKAY,KILIÇER KEREM,ŞAHİN MEHMET CAN,ODABAŞI HATİCE FERHAN (2008). Exploring the types and reasons of Internet triggered academic dishonesty among Turkish undergraduate students Development of Internet Triggered Academic Dishonesty Scale ITADS. Computers & Education, 51(1), 463-473., Doi: 10.1016/j.compedu.2007.06.003 (Yayın No: 482340)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.KILIÇER KEREM,ÖZEKE VİLDAN,ÇOKLAR AHMET NACİ (2018). Sosyal medya kullanıcılarına ait siber davranışların insani değerler bağlamında incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (56), 19-39. (Yayın No: 4239271)
2.BARDAKCI SALİH,KILIÇER KEREM,ÖZEKE VİLDAN (2017). Türkiye’de Böte Bölümleri: 2015-2016 yıllarına iliskin bir durum tespit çalısması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 123-123., Doi: 10.17943/etku.286627 (Yayın No: 3671124)
3.KABAKÇI YURDAKUL IŞIL,ODABAŞI HATİCE FERHAN,KILIÇER KEREM,ÇOKLAR AHMET NACİ,BİRİNCİ GÜRKAY,KURT ADİLE AŞKIM (2014). Ulusal Standartlar Açısından Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretmen Yeterliklerinin Oluşturulması. İlköğretim Online, 13(4), 1185-1202., Doi: 10.17051/io.2014.76490 (Yayın No: 1268692)
4.EREN BURCU,ODABAŞI HATİCE FERHAN,KILIÇER KEREM (2011). İlköğretim bilişim teknolojileri dersinin seçimlik olmasına ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2(4), (Yayın No: 483296)
5.KILIÇER KEREM (2008). Teknolojik yeniliklerin yayılmasını ve benimsenmesini arttıran etmenler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 209-222. (Yayın No: 483455)
6.ŞİMŞEK ALİ,ÖZDAMAR KESKİN NİLGÜN,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,KILIÇER KEREM,AKBULUT YAVUZ,YILDIRIM YUSUF (2008). Türkiye deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19439-458. (Yayın No: 483947)
7.KILIÇER KEREM,ÇOKLAR AHMET NACİ (2007). Virtual platforms in the service of postgraduate education A perspective from Turkey. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 190-203. (Yayın No: 483658)
8.ODABAŞI HATİCE FERHAN,BİRİNCİ GÜRKAY,KILIÇER KEREM,ŞAHİN MEHMET CAN,AKBULUT YAVUZ,ŞENDAĞ SERKAN (2007). Bilgi iletişim teknolojileri ve İnternet le kolaylaşan akademik usulsüzlük. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 503-518. (Yayın No: 484169)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BARDAKCI SALİH,KILIÇER KEREM,ÇEVİK VİLDAN (2015). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinin BİT altyapılarına yönelik bir inceleme. 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1810077)
2.KILIÇER KEREM,ÇOKLAR AHMET NACİ,ÇEVİK VİLDAN (2014). Aktif Sosyal Medya Kullanıcılarının İnsani Değerler Odaklı Sanal Ortam Davranış Profillerinin İncelenmesi. 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1513395)
3.ÇAVDAR LOKMAN,KILIÇER KEREM,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2017). Öğretmenlerin Kodlamaya İlişkin Sanal Topluluklardaki Paylaşımlarının İçerik Analiziyle İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3629329)
4.KABAKÇI YURDAKUL IŞIL,ODABAŞI HATİCE FERHAN,ÇOKLAR AHMET NACİ,KILIÇER KEREM,KURT ADİLE AŞKIM,BİRİNCİ GÜRKAY (2011). Teknopedagojik öğretmen yeterliklerinin ve göstergelerinin belirlenmesi. 11. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:97875)
5.CEHDİOĞLU TALİYE,KILIÇER KEREM (2019). Arduino İle Programlama Öğretiminin Çok Yönlü İncelenmesi. 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:5762971)
6.ÖZKAL İBRAHİM,KILIÇER KEREM (2019). Öğretmenlere Yönelik Hizmet İçi Eğitimlerin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Modeli Bağlamında Değerlendirilmesi. 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5762938)
7.Ardıç Sezgin,KILIÇER KEREM (2019). Sanal Ortamlara Ait Siber İnsani Değer Algısının Kuşaklar Bağlamında İncelenmesi. 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5762899)
8.KILIÇER KEREM,ODABAŞI HATİCE FERHAN (2006). Bilgisayar öğretmenliği Etik bunun neresinde. 6.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:97753)
9.ÇEVİK VİLDAN,KILIÇER KEREM,ÇOKLAR AHMET NACİ (2015). Exploring the cyber behaviors related to human values of active social media users. 6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (Özet Bildiri) (Yayın No:1711897)
10.KILIÇER KEREM,BARDAKCI SALİH (2017). Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Destekli Öğretim Süreçlerinin Çokseslilik Bağlamında İncelenmesi. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3535424)
11.BİRİNCİ GÜRKAY,KILIÇER KEREM,ÜNLÜER SEMA,KABAKÇI YURDAKUL IŞIL (2009). Eğitim teknolojisi alanında yapılan durum çalışması araştırmalarının yöntemsel değerlendirilmesi. 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:97845)
12.KUZU ABDULLAH,UYSAL ÖMER,KILIÇER KEREM (2008). Eğitsel amaçlı sanal sınıf uygulamalarının görsel öğeler kullanım ve çokluortam tasarım ilkeleri açısından değerlendirilmesi. 8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:97821)
13.KILIÇER KEREM,BARDAKCI SALİH,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA,AKBULUT CANSEL,ÖZDEM YILMAZ YASEMİN (2018). Öğretmen Adaylarının 3B Öğretim Materyali Tasarım Deneyimlerinin Problem Çözme, Soyut Akıl Yürütme ve Üç Boyutlu Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi (The Effect of Preservice Teachers’ 3D Instructional Material Design Experiences on Their Problem Solving, Abstract Reasoning, and 3D Thinking Skills). 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS’18) (Özet Bildiri) (Yayın No:4263397)
14.BİRİNCİ GÜRKAY,KILIÇER KEREM (2009). The pre service teachers competency perceptions regarding technology planning. World Conference on Educational Sciences 2009 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:97836)
15.KILIÇER KEREM (2009). Position of twenty first century teachers Evaluation in terms of innovation and technology. World Conference on Educational Sciences 2009 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:97830)
16.KURT ADİLE AŞKIM,KILIÇER KEREM (2007). Health education through ICT for K 8 The point of science and computer teachers view about FEEL ME. 7.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:97778)
17.KILIÇER KEREM,ÇOKLAR AHMET NACİ,ODABAŞI HATİCE FERHAN (2007). Teknoloji tabanlı çokluortam uygulamalarının tasarımı Bilişsel ergonomi. 7.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:97768)
18.ÇOKLAR AHMET NACİ,KILIÇER KEREM,ODABAŞI HATİCE FERHAN (2007). Eğitimde teknoloji kullanımına eleştirel bir bakış TEKNOPEDAGOJİ. 7. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:97788)
19.KILIÇER KEREM,DÖNMEZ ONUR,ODABAŞI HATİCE FERHAN,GİRGİN ÜMİT (2011). Hearing impaired children s problematic internet usage A case from Turkey. ED-MEDIA 2011-World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia Telecommunications (Özet Bildiri) (Yayın No:97884)
20.KABAKÇI YURDAKUL IŞIL,KILIÇER KEREM,BİRİNCİ GÜRKAY,ŞAHİN MEHMET CAN,ODABAŞI HATİCE FERHAN (2010). A new step in Turkish higher education system program outcomes. World Conference on Learning, Teaching Administration 2010 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:97858)
21.KILIÇER KEREM (2015). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Dijital Çağ Teknoloji Koçluğu Yeterlilik Profillerinin İncelenmesi. 9. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1810214)
22.KILIÇER KEREM,ÇOKLAR AHMET NACİ,ÇEVİK VİLDAN (2014). Aktif sosyal medya kullanıcılarının perspektifinden sanal dünya vatandaşlığı. 2. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1083094)
23.ŞİMŞEK ALİ,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,KILIÇER KEREM,ÖZDAMAR KESKİN NİLGÜN,AKBULUT YAVUZ,YILDIRIM YUSUF (2008). Türkiye deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler. 1.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:97809)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Öğretim Teknolojileri - Etkili ve Eğlenceli Öğrenme Deneyimi Tasarım Rehberi (2019)., KILIÇER KEREM, Nobel, Editör: Şendağ, Serkan, Sayfa Sayısı: 508, ISBN: 978-605-7846-40-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5762791)
2.Bilişim Etiği ve Güvenliği (2019)., KILIÇER KEREM, Nobel, Editör: Odabaşı Hatice Ferhan, Leymuh Şenay Ozan, Sayfa Sayısı: 298, ISBN: 978-605-033-058-8, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5762826)
3.Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018 (2018)., BARDAKCI SALİH,KILIÇER KEREM,AKBULUT CANSEL,ÇAĞLAR AYŞE,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA, Pegem Akademi, Editör: Akkoyunlu Buket, İşman Aytekin, Odabaşı Hatice Ferhan, Sayfa Sayısı: 21, ISBN: 978-605-241-510-8, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4328385)
4.Web Tabanlı Kodlama (2017)., KILIÇER KEREM, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3518, Editör: Doç.Dr. Yusuf Levent Şahin, Sayfa Sayısı: 212, ISBN: 978-975-06-2127-7, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 4218066)
5.Web Yayıncılığı Araçları (2017)., KILIÇER KEREM, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3665, Editör: Prof.Dr. Volkan Yüzer Ve Doç.Dr. Nilgün Özdamar, Sayfa Sayısı: 268, ISBN: 978-975-06-2271-7, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 4218059)
6.Kavram Öğretiminde Web 2.0 (2017)., KILIÇER KEREM,KOCADAĞ ÜNVER TUĞBA, Pegem Akademi, Editör: Tatlı Zeynep, Sayfa Sayısı: 341, ISBN: 978-605-318-820-9, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3671139)
7.Kavram Öğretiminde Web 2.0 (2017)., KILIÇER KEREM, Pegem Akademi, Editör: Zeynep Tatlı, Sayfa Sayısı: 341, ISBN: 978-605-318-820-9, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3508394)
8.Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016 (2016)., ÖZEKE VİLDAN,BARDAKCI SALİH,KILIÇER KEREM, Tojet-Sakarya Üniversitesi, Editör: Aytekin İşman, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Sayfa Sayısı: 700, ISBN: 978-605-318-448-5, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2963960)
9.Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2013)., KILIÇER KEREM, Anı, Editör: Işıl Kabakçı Yurdakul, Sayfa Sayısı: 282, ISBN: 978-605-5213-44-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 97636)
10.İngilizce Öğretmenliğinde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2011)., KILIÇER KEREM, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Editör: Hatice Ferhan Odabaşı, Sayfa Sayısı: 156, ISBN: 978-975-06-0881-0, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 73593)
11.Bilgi ve İletişim Teknolojileri Işığında Dönüşümler (2010)., KILIÇER KEREM, Nobel, Editör: Hatice Ferhan Odabaşı, Sayfa Sayısı: 305, ISBN: 9786053953371, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 17899)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Improving the Professional Competence and Increasing the Social Development of Prison Staff, Project Number: 2015-1-TR01-KA204-022215, Avrupa Birliği, Araştırmacı, 01.12.2015-31.05.2018 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
2.Aktif sosyal medya kullanıcılarının siber insani değerler düzeyinin belirlenmesi, Proje No: 114K009, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.06.2014-31.01.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Öğretmen adaylarının dijital bilgeliğe ilişkin yeterlik algılarının incelenmesi (Proje No: 1602E046), Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 08.03.2016-30.03.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının yenilikçilik profilleri ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Proje No:080544, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 25.11.2008-19.04.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Öğretim Materyali Tasarımına Dayalı Yenilikçi Öğretmenlik Uygulaması Deneyimlerinin İncelenmesi, Proje No: 2017/36, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 02.05.2017-16.08.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.Öğretmen adayları için teknopedagojik eğitimin etkisi ve teknopedagojik eğitime yönelik bir yapı önerisi, Proje No:109K191, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.09.2009-15.05.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.Sanal Gerçeklikle Verilen Robotik Kodlama Eğitiminin Uzamsal Görselleştirme Ve Kodlama Becerilerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 16.10.2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
8.Göçmen Öğrencilerin 3B Sanal Öğrenme Ortamı Kullanımının Okula Uyum Sürecinde Etkililiğinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 30.06.2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2002-2003ÖĞRETMENMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HALK EĞİTİM MERKEZİ
2000-2002ÖĞRETMENMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ŞEHİT GAZİ GÜRSOY LİSESİ
Kurs
1.STEM İleri Seviye Kursu, Farklı branşlardaki öğretmelerin STEM eğitimine ilişkin temel seviyede aldığı bilgi ve becerilerini geliştirmek ve uygulamaya dönük olarak bilgi becerilerini kullanabilmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kursta görev alınmıştır., Milli Eğitim Bakanlığı, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Uzaktan Eğitim Sınıfı, Kurs, 15.11.2017-20.11.2017 (Ulusal)
2.STEM Eğitimi, Farklı branşlardaki öğretmelerin STEM eğitimine yönelik 3D modelleme ve baskı becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen kursta görev alınmıştır., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Teknopark, Kurs, 11.02.2018-11.02.2018 (Ulusal)
3.Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Yönelik Bilgisayar Destekli Kavram Karikatürü Hazırlama Kursu, TÜBİTAK 2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı çağrısı çerçevesinde desteklenme kararı alınan yürütücülüğünü Yrd.Doç.Dr. Zeynep TATLI’nın yaptığı ve Karadeniz Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilen projede “Eğitmen” olarak görev alınmıştır., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kurs, 01.02.2016-04.02.2016 (Ulusal)