GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ESRA KOǞ

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Esra KOÇ

Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

esra.findik@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Kimya Bölümü 

Anabilim Dalı

Organik Kimya Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2006- 2010)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2004- 2006)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya Bölümü

LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2000- 2004)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,

YÜKSEK LİSANS, "", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı - Kimya

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Kimya Bölümü/ Organik Kimya Anabilim Dalı, (2013- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi (Dr), Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Kimya Bölümü/ Organik Kimya Anabilim Dalı, (2010- 2013)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Kimya Bölümü/ Organik Kimya Anabilim Dalı, (2009- 2010)


İdari Görevler

verdiği dersler

İleri Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi, Doktora, (2017-2018)

İleri Reaksiyon Mekanizmaları, Yüksek Lisans, (2017-2018)

İleri Organik Kimya, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Heteroatom Kimyası Ve Aromatiklik, Lisans, (2017-2018)

Organik Kimya, Lisans, (2017-2018)

Temel Kimya, Lisans, (2017-2018)

Genelkimya, Lisans, (2017-2018)

Temel Kimya, Lisans, (2016-2017)

İleri Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi, Yüksek Lisans, (2015-2016)

Organik Kimyada Stereo Elektronik Etkiler, Yüksek Lisans, (2015-2016)

Organik Kimya Lab, Lisans, (2015-2016)

Temel Kimya, Lisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Zeynep ESEN, "2-Amino-4-Fenil-5,6-Dihidrobenzo[H]Kinolin-3-Karbonitril Türevlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2015

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ERDEMİR FİKRET,KOÇ ESRA,CEYLAN MUSTAFA,SÖĞÜT ERKAN,çaylı sevil,KESİCİ HAKAN, (2017). "İzogenol Tabanlı Etkili Yeni Bir Antioksidanın Testis Torsiyonu Oluşturulan Ratlarda Testis Dokuları Üzerine Olan Etkilerinin Melatoninle Karşılaştırılması", Androloji Bülteni, 19(4), 111-116., Doi: 10.24898/tandro.2017.54366 (Yayın No: 3839316)

KOÇ ESRA, (2017). "Synthesis Of Novel Nitroso Acetal Derivatives Via Tandem 6Π-Electrocyclization/ [32]-Cycloaddition Of 1-Nitro-2-Methyl-1,3 Butadiene", Org. Commun, 10(4), 298-303., Doi: http://doi.org/10.25135/acg.oc.30.17.08.045 (Yayın No: 3710087)

KOÇ ESRA,Kwon Ohyun, (2017). "Total Syntheses Of Heliotridane And Pseudoheliotridane Through Nitrodiene–Acrylate 6Π-Electrocyclization/[32] Cycloaddition", Tetrahedron, 73(29), 4195-4200. (Yayın No: 3540516) [SSCI]

Hasan ATABEY, Esra FINDIK, Hayati SARI, Mustafa CEYLAN, (2014). "Comparison Of Chelating Ability Of No Ns Ons And Ono Type Schiff Base Derivatives And Their Stability Constants Of Bis Complexes With Copper Iı", Turk. J. Chem, 38(38), 109-120. (Yayın No: 84798) [SCI-Expanded]

Hasan ATABEY, Esra FINDIK, Hayati SARI, Mustafa CEYLAN, (2012). "Determination Of Equilibrium Constants Of Some Novel Antioxidant Compounds And Study On Their Complexes With Some Divalent Metal İons İn Ethanol Water Mixed", Acta Chim. Slov, 59(59), 848-854. (Yayın No: 84775) [SSCI]

Esra FINDIK, Mustafa CEYLAN, Mahfuz ELMASTAŞ, (2012). "Four Component One Pot Synthesis Of Novel 7 8 Dihydroquinolin 5 1H 4H 6H One Derivatives Containing Ionone Unit And In Vitro Antioxidant Activity", Journal Of Heterocyclic Chemistry, 49(49), 253-260. (Yayın No: 84755) [SSCI]

FINDIK ESRA, (2012). "Synthesis Of The Novel Benzothiazole Compounds From 7 Benzylidene Bicyclo 3 2 0 Hept 2 En 6 Ones And 2 Aminobenzenethiol", Turk. J. Chem, 36(36), 93-100. (Yayın No: 84729) [SSCI]

Esra FINDIK, Mustafa CEYLAN, Mahfuz ELMASTAŞ, (2011). "Isoeugenol Based Novel Potent Antioxidants Synthesis And Reactivity", European Journal Of Medicinal Chemistry, 46(46), 4618-4624. (Yayın No: 84711) [SSCI]

Esra FINDIK, Mustafa CEYLAN, (2011). "Manganese Iıı Acetate Catalyzed Oxidative Radical Additions Of Dicarbonyl Compounds To 1 And 2 Phenylcyclohepta 1 3 5 Triene", Hel. Chim. Acta., 94(94), 1431-1439. (Yayın No: 84703) [SSCI]

Yakup BUDAK, Esra FINDIK, (2011). "Unexpected Lactonization Accompanying Addition Of Ethyl Acetoacetate To Chalcones Derived From 3 Acetylthiophene", Collect. Czech. Chem. Commun, 76(76), 1255-1261. (Yayın No: 84690) [SSCI]

Yakup BUDAK, Esra FINDIK, Mustafa CEYLAN, (2010). "Cyclohexenones Through Additon Of Ethyl Acetoacetate To 3 Aryl 1 Thiophen 3 Yl Prop 2 En 1 One Derivatives", S. Afr. J. Chem, 63(63), 1-5. (Yayın No: 84680) [SSCI]

Esra FINDIK, Alparslan DİNGİL, İsa KARAMAN, Yakup BUDAK, Mustafa CEYLAN, (2009). "Synthesis Of Multi Substituted 4 5 Dihydrofuran Derivatives From S Limonene And 1 3 Dicarbonyl Compounds And Their Biological Activities", E- Journal Of Chemistry, 6(6), 53-58. (Yayın No: 84666) [SCI-Expanded]

Mustafa CEYLAN, Esra FINDIK, Ertan ŞAHİN, Cavit KAZAZ, (2009). "Addition Of Hypobromous Acid To 1 Phenylcycloalkenes", Russian Chem. Bull, 11(11), 2230-2233. (Yayın No: 84555) [SSCI]

Esra FINDIK, Mustafa CEYLAN, (2009). "Synthesis And Characterization Of New Chalcone Derivatives From Cis Bicyclo 3 2 0 Hept 2 En 6 One", Synth.Commun, 39(39), 1046-1054. (Yayın No: 84530) [SSCI]

Esra FINDIK, Yakup BUDAK, Mustafa CEYLAN, (2009). "Cyclohexenones Through Regioselective Additon Of 1 3 Dicarbonyl Compounds To Terpenoid Like Bischalcones", Synth.Commun, 39(39), 3647-3656. (Yayın No: 84510) [SSCI]

Esra FINDIK, Mustafa ARIK, Mustafa CEYLAN, (2009). "Systematic Study On The Absorption And Fluorescence Properties Of 2 4 6 Triaryl And Tripyridylpyridines", Turk. J. Chem, 33(33), 677-684. (Yayın No: 84489) [SSCI]

Esra FINDIK, Alparslan DİNGİL, İsa KARAMAN, Mustafa CEYLAN, (2009). "Synthesis Of Terpenoid Like Bischalcones From And ß Ionones And Their Biological Activities", Synth. Commun, 39(39), 4362-4374. (Yayın No: 84478) [SSCI]

Yakup BUDAK, Esra FINDIK, Burcu GÜRDERE, Mustafa CEYLAN, (2008). "Ring Opening Products Of 1 Phenyltricyclo 4 1 0 0 2 7 Heptane And 2 Phenyltricyclo 4 1 0 0 2 7 Heptane İn Sio2", Asian Journal Of Chemistry, 20(20), 1943-1949. (Yayın No: 84466) [SCI-Expanded]

Mustafa CEYLAN, Esra FINDIK, Hasan SEÇEN, (2008). "An Oxidative Rearrangement Of 6 Phenyl Bicyclo 3 2 0 Heptan 6 Ol To Biphenylcarboxal Dehydes A Mechanistic Study", Hel. Chim. Acta, 91(91), 559-568. (Yayın No: 84425) [SSCI]

Mustafa CEYLAN, Esra FINDIK, (2008). "Synthesis Of 3 Aryl 2 Benzoylbenzofuran Derivatives Using Manganese Iıı Acetate Mediated Addition Of Dimedon To Chalcone Derivatives", Synth. Commun, 38(38), 1070-1077. (Yayın No: 84412) [SSCI]

Mustafa CEYLAN, Esra FINDIK, (2008). "Four Component One Pot Synthesis Of 2 Aryl 4 Thionyl Quinoline Derivatives And Their Aromatization", Synth. Commun, 38(38), 2584-2596. (Yayın No: 84406) [SSCI]

Mustafa CEYLAN, Yakup BUDAK, Burcu GÜRDERE, İrfan ÖZDEMİR, Esra FINDIK, (2007). "Synthesis And Isolation Of 1 Cyclohex 1 2 Dien 1 Ylbenzene From 1 2 İodocyclohex 1 En 1 Yl Benzene And 1 2 İodocyclohex 2 En 1 Yl Benzene", Turk. J. Chem, 6(6), 647-657. (Yayın No: 84394) [SSCI]

Mustafa CEYLAN, Yakup BUDAK, Murat ULUKAYA, Burcu GÜRDERE, Esra FINDIK, (2006). "Synthesis Of 1 Cyclohept 1 2 Dien 1 Yl Benzene From 1 2 İodo Chlorocyclohept 1 En 1 Yl Benzene And 1 2 İodo Chlorocyclo Hept 2 En 1 Yl Benzene Its Trapping With Diphenylisobenzofuran", Turk. J. Chem, 6(6), 663-672. (Yayın No: 84382) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

UZUN SERAP,KOŞAR BAŞAK,Esen Zeynep,KOÇ ESRA, (2016). "Kinolin Türevi Biyolojik Aktif Bir Molekülün Farklı Çevrelerde Çizgiselolmayan Optik Davranışının Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi Kullanılarakincelenmesi", Afyon Kocatepe University Journal Of Science And  Engineering, 1659-66. (Yayın No: 2941968)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KOÇ ESRA,ADIGÜZEL ELİF,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Polysalt Hydrates as Thermal Energy Storage Material: Synthesis and Characterization. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580157)

KOÇ ESRA,KWON OHYUN (2017). Nitrodien’in 6π-Elektrosiklizasyonu ile Heliotridane ve Pseudoheliotridane’ın Total Sentezi. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3528799)

KOÇ ESRA (2017). 1-Nitro-2-metil-1,3 Bütadien’in 6π-Elektrosiklizasyon/[32]-Siklokatılma Reaksiyonu ile Yeni Nitroso Acetal Türevlerinin Sentezi. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3528803)

KOÇ ESRA,ERDEN TAYHAN SEÇİL,BİLGİN SEMA,CEYLAN MUSTAFA (2017). Anticancer Activity of Isoeugenol-Based Phenolic Compounds. 5th International BAU Drug Design Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3624119)

KOÇ ESRA,USTA NECİBE CANAN,CEYLAN MUSTAFA (2017). Investigation of the antibacterial activity of new cyanopyridin derivatives. 5th International BAU Drug Design Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3624116)

UZUN SERAP,KOŞAR Başak,Esen Zeynep,KOÇ ESRA (2016). Kinolin Türevi Biyolojik Aktif Bir Molekülün Farklı Çevrelerde Çizgisel Olmayan OptikDavranışının Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi Kullanılarak İncelenmesi. 1st International Conference on Engeneering Technology and Applied Sciences (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2941931)

FINDIK ESRA Synthesis of the novel benzothiazole compounds from 7 benzylidenebicyclo 3 2 0 hept 2 en 6 ones and 2 aminobenzenethiol. 243rd ACS National Meeting San Diego, California (Poster) (Yayın No:325554)

Esra FINDIK, Mustafa CEYLAN, Mahfuz ELMASTAŞ Synthesis of new phenol compounds from isoeugenol Investigation of antioxidant properties. 243rd ACS National Meeting San Diego (Poster) (Yayın No:325489)

Yakup BUDAK, Burcu GÜRDERE, Esra FINDIK, Hayreddin GEZEGEN, Mustafa CEYLAN Synthesis and trapping of phenyl substitue six and seven membered cyclic allenes from corresponding vinyl iodides. International Conference on Organic Chemistry (Poster) (Yayın No:84861)

Esra FINDIK, Hayreddin GEZEGEN, Burcu GÜRDERE, Yakup BUDAK, Mustafa CEYLAN Mn OAc 3 or Mn OAc 3 Cu OAc 2 mediated oxidative free radical cyclization of dimedon with chacones derivatives. International Conference on Organic Chemistry (Poster) (Yayın No:84828)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

UZUN SERAP,Esen Zeynep,KOÇ ESRA (2015). 2 amino 4 4 bromofenil 5 6 H kinolin 3 karbonitril molekülünün fiziksel vekimyasal özelliklerinin deneysel ve kuramsal yöntemlerle incelenmesi. 21. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı (Poster) (Yayın No:2941916)

Meryem KEÇECİ, Hayreddin GEZEGEN, Mustafa CEYLAN, Esra FINDIK 2 4 2E 3 Fenilprop 2 enoil fenil 3a 4 7 7a tetrahidro 1H 4 7 etanoisoindol 1 3 dion Türevlerinin Sentezini ve Karakte rizasyonu. 25. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:326924)

Hasan ATABEY, Esra FINDIK, Hayati SARI, Mustafa CEYLAN Potansiyometrik Titrasyon Yöntemi İle Bazı Schiff Baz Türevlerinin Asitlik Sabitlerinin Ve Bakır II Komplekslerinin Kararlılık Sabitlerinin Araştırılması. V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:326862)

Hasan ATABEY, Esra FINDIK, Hayati SARI, Mustafa CEYLAN Bazı Schiff Baz Türevlerinin Protonasyon Denge Çalışmaları ve Bakır II Komplekslerinin Kararlılık Sabitlerinin Araştırılması V Ulusal Analitik Kimya Kongresi. V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:326812)

Mustafa CEYLAN, Esra FINDIK Terpenoid tipi Biskalkonlara 1 3 dikarbonil bileşiklerinin Regio seçici katılması ile Siklohekzenon Türevlerinin Sentezi. XXIII. Ulusal kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:326755)

Mustafa CEYLAN, Esra FINDIK Cis bisiklo 3 2 0 hept 2 en 6 on dan Yeni Kalkon Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu. XXIII. Ulusal kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:326692)

Esra FINDIK, Mustafa CEYLAN, Mustafa ARIK 2 4 6 Triaril ve Tripridilpiridin lerin Absorpsiyon ve Fluoresans Özellikleri Üzerine Sistematik Bir Çalışma. XXIII. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:326653)

Esra FINDIK, Mustafa CEYLAN İonon Birimi İçeren Kinolin Türevlerinin Multikomponent Yöntemi ile Tek Kademede Sentezi ve Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi. XXIII. Ulusal kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:326592)

Serap BEYAZTAŞ, Esra FINDIK, Mustafa CEYLAN, Oktay ARSLAN Tiyosemikarbazon Türevlerinin Ksantin Oksidaz Enzimi Üzerine Afinitesinin Araştırılması. V. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:326525)

Mustafa CEYLAN, Esra FINDIK Terpenoid tipi Biskalkonların Sentezi ve Yapı Tayini. XXII. Ulusal kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:326390)

Mustafa CEYLAN, Esra FINDIK, İsa KARAMAN, Alpaslan DİNGİL 1 3 Dikarbonil Bilesiklerinin S Limonen e Oksidatif Serbest Radikalik Katılması Benzofuran ve 4 5 Dihidro furanların Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin Tayini. XXII. Ulusal kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:326319)

FINDIK ESRA 6 Fenilbisiklo 3 2 0 heptan 6 ol un Bifenil karbaldehitlere Oksidatif Düzenlenmesi Mekanistik Bir Çalışma. XXII. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:326228)

Esra FINDIK, Mustafa CEYLAN 2 Aril 4 tiyonilkinolin Türevlerinin Tek Basamakta Sentezi ve Aromatiklestirilmesi. XXII. Ulusal kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:326181)

Burcu GÜRDERE, Esra FINDIK, Mustafa CEYLAN, Hayreddin GEZEGEN, İsa KARAMAN, Yakup BUDAK Furan Halkası İçeren Kalkon Türevlerinin Sentezi Tiyofenol Katılması ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi. XXI. Ulusal kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:326125)

Mustafa CEYLAN, Esra FINDIK, Cavit KAZAZ 1 ve 2 Fenilsikloheptatrien in Bisiklo 3 2 0 hept 2 en 6 on dan Sentezi Yükseltgenme ve Maleik anhidrit ile Katılma Reaksiyonları. XXI. Ulusal kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:326002)

Mustafa CEYLAN, Hayreddin GEZEGEN, Burcu GÜRDERE, Esra FINDIK Bazı Kalkon Türevlerine Siklohekzanonun 1 4 Katılması 1 5 Diketon Sentezi. XX. Ulusal kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:325873)

Yakup Budak, Burcu Gürdere, Murat ULUKAYA, Hayreddin GEZEGEN, Esra FINDIK, Mustafa CEYLAN 1 Siklohepta 1 2 dien 1 ilbenzen in 1 2 iyodo klorosiklohepta 1 en 1 il benzen ve 1 2 iyodo klorosiklohepta 2 en 1 il benzen den Sentezi ve DBI ile Yakalama Ürünlerinin İzolasyonu. XX. Ulusal kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:325736)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Yenilikçi ısı enerjisi depolama sistemleri", Avrupa Birliği, Araştırmacı, 15.05.2014-28.09.2017 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"1 Nitro 2 metil 1 3 bütadien in 6 elektrosiklizasyon 3 2 siklokatılma reaksiyonu ile yeni nitroso acetal türevlerinin sentezi", TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Farklı Substitüentlere Sahip Kalkon Türevlerinin Sentezi Değişik Nükleofiller ile Asimetrik 1 4 Katılma Ürünlerinin İzolasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi ", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Yeni Nitroso Asetallerin Çeşitli Katalizörler Varlığında İndirgenme Reaksiyonlarının İncelenmesi", TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSAL)

"İonon Birimi İçeren Kinolin Türevlerinin Multikomponent Yöntemi ile Tek Kademede Sentezi ve Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi ", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

"3 3 Dihalo 2 feniltrisiklo 3 3 0 02 4 oktan ın Sentezi ve Düzenlenme Reaksiyonları ", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2009- , Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Akademisyen, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:esra.findik@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2006-2010
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2004-2006
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü

Tez Adı:
Lisans
2000-2004
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya BölümüAkademik Görevler

Doçent
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ KİMYA BÖLÜMÜ/ ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI
Öğretim Görevlisi (Dr)
2010-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ KİMYA BÖLÜMÜ/ ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI
Öğretim Görevlisi
2009-2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ KİMYA BÖLÜMÜ/ ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)HETEROATOM KİMYASI VE AROMATİKLİKTürkçe3
(2017-2018)ORGANİK KİMYATürkçe3
(2017-2018)TEMEL KİMYATürkçe8
(2017-2018)GENELKİMYATürkçe6
(2016-2017)TEMEL KİMYATürkçe4
(2015-2016)ORGANİK KİMYA LABTürkçe4
(2015-2016)TEMEL KİMYATürkçe8
Yüksek Lisans
(2017-2018)İLERİ REAKSİYON MEKANİZMALARITürkçe3
(2017-2018)İLERİ ORGANİK KİMYATürkçe3
(2015-2016)İLERİ NÜKLEER MANYETİK REZONANS SPEKTROSKOPİSİTürkçe3
(2015-2016)ORGANİK KİMYADA STEREO ELEKTRONİK ETKİLERTürkçe3
Doktora
(2017-2018)İLERİ NÜKLEER MANYETİK REZONANS SPEKTROSKOPİSİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Zeynep ESEN, (2015)., "2-amino-4-fenil-5,6-dihidrobenzo[h]kinolin-3-karbonitril türevlerinin sentezi ve karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ERDEMİR FİKRET,KOÇ ESRA,CEYLAN MUSTAFA,SÖĞÜT ERKAN,çaylı sevil,KESİCİ HAKAN (2017). İzogenol tabanlı etkili yeni bir antioksidanın testis torsiyonu oluşturulan ratlarda testis dokuları üzerine olan etkilerinin melatoninle karşılaştırılması. Androloji Bülteni, 19(4), 111-116., Doi: 10.24898/tandro.2017.54366 (Yayın No: 3839316)
2.KOÇ ESRA (2017). Synthesis of novel nitroso acetal derivatives via tandem 6π-electrocyclization/ [32]-cycloaddition of 1-nitro-2-methyl-1,3 butadiene. Org. Commun, 10(4), 298-303., Doi: http://doi.org/10.25135/acg.oc.30.17.08.045 (Yayın No: 3710087)
3.KOÇ ESRA,Kwon Ohyun (2017). Total syntheses of heliotridane and pseudoheliotridane through nitrodiene–acrylate 6π-electrocyclization/[32] cycloaddition. TETRAHEDRON, 73(29), 4195-4200. (Yayın No: 3540516)
4.Hasan ATABEY, Esra FINDIK, Hayati SARI, Mustafa CEYLAN (2014). Comparison of chelating ability of NO NS ONS and ONO type Schiff base derivatives and their stability constants of Bis complexes with copper II. Turk. J. Chem, 38(38), 109-120. (Yayın No: 84798)
5.Hasan ATABEY, Esra FINDIK, Hayati SARI, Mustafa CEYLAN (2012). Determination of Equilibrium Constants of Some Novel Antioxidant Compounds and Study on their Complexes with Some Divalent Metal ions in Ethanol water Mixed. Acta Chim. Slov, 59(59), 848-854. (Yayın No: 84775)
6.Esra FINDIK, Mustafa CEYLAN, Mahfuz ELMASTAŞ (2012). Four Component One pot Synthesis of Novel 7 8 Dihydroquinolin 5 1H 4H 6H one Derivatives Containing Ionone Unit and In vitro Antioxidant Activity. Journal of Heterocyclic Chemistry, 49(49), 253-260. (Yayın No: 84755)
7.FINDIK ESRA (2012). Synthesis of the Novel Benzothiazole Compounds from 7 Benzylidene bicyclo 3 2 0 hept 2 en 6 ones and 2 Aminobenzenethiol. Turk. J. Chem, 36(36), 93-100. (Yayın No: 84729)
8.Esra FINDIK, Mustafa CEYLAN, Mahfuz ELMASTAŞ (2011). Isoeugenol based novel potent antioxidants Synthesis and reactivity. European Journal of Medicinal Chemistry, 46(46), 4618-4624. (Yayın No: 84711)
9.Esra FINDIK, Mustafa CEYLAN (2011). Manganese III Acetate Catalyzed Oxidative Radical Additions of Dicarbonyl Compounds to 1 and 2 Phenylcyclohepta 1 3 5 triene. Hel. Chim. Acta., 94(94), 1431-1439. (Yayın No: 84703)
10.Yakup BUDAK, Esra FINDIK (2011). Unexpected lactonization accompanying addition of ethyl acetoacetate to chalcones derived from 3 acetylthiophene. Collect. Czech. Chem. Commun, 76(76), 1255-1261. (Yayın No: 84690)
11.Yakup BUDAK, Esra FINDIK, Mustafa CEYLAN (2010). Cyclohexenones Through Additon of Ethyl Acetoacetate to 3 Aryl 1 thiophen 3 yl prop 2 en 1 one Derivatives. S. Afr. J. Chem, 63(63), 1-5. (Yayın No: 84680)
12.Esra FINDIK, Alparslan DİNGİL, İsa KARAMAN, Yakup BUDAK, Mustafa CEYLAN (2009). Synthesis of Multi substituted 4 5 Dihydrofuran Derivatives from S Limonene and 1 3 Dicarbonyl Compounds and their Biological Activities. E- Journal of Chemistry, 6(6), 53-58. (Yayın No: 84666)
13.Mustafa CEYLAN, Esra FINDIK, Ertan ŞAHİN, Cavit KAZAZ (2009). Addition of hypobromous acid to 1 phenylcycloalkenes. Russian Chem. Bull, 11(11), 2230-2233. (Yayın No: 84555)
14.Esra FINDIK, Mustafa CEYLAN (2009). Synthesis and Characterization of New Chalcone Derivatives from Cis bicyclo 3 2 0 hept 2 en 6 one. Synth.Commun, 39(39), 1046-1054. (Yayın No: 84530)
15.Esra FINDIK, Yakup BUDAK, Mustafa CEYLAN (2009). Cyclohexenones Through Regioselective Additon of 1 3 Dicarbonyl Compounds to Terpenoid like Bischalcones. Synth.Commun, 39(39), 3647-3656. (Yayın No: 84510)
16.Esra FINDIK, Mustafa ARIK, Mustafa CEYLAN (2009). Systematic Study on the Absorption and Fluorescence Properties of 2 4 6 triaryl and tripyridylpyridines. Turk. J. Chem, 33(33), 677-684. (Yayın No: 84489)
17.Esra FINDIK, Alparslan DİNGİL, İsa KARAMAN, Mustafa CEYLAN (2009). Synthesis of Terpenoid Like Bischalcones from and ß Ionones and Their Biological Activities. Synth. Commun, 39(39), 4362-4374. (Yayın No: 84478)
18.Yakup BUDAK, Esra FINDIK, Burcu GÜRDERE, Mustafa CEYLAN (2008). Ring Opening Products of 1 Phenyltricyclo 4 1 0 0 2 7 heptane and 2 Phenyltricyclo 4 1 0 0 2 7 heptane in SiO2. Asian Journal of Chemistry, 20(20), 1943-1949. (Yayın No: 84466)
19.Mustafa CEYLAN, Esra FINDIK, Hasan SEÇEN (2008). An Oxidative Rearrangement of 6 Phenyl bicyclo 3 2 0 heptan 6 ol to Biphenylcarboxal dehydes A Mechanistic Study. Hel. Chim. Acta, 91(91), 559-568. (Yayın No: 84425)
20.Mustafa CEYLAN, Esra FINDIK (2008). Synthesis of 3 Aryl 2 Benzoylbenzofuran Derivatives Using Manganese III Acetate Mediated Addition of Dimedon to Chalcone Derivatives. Synth. Commun, 38(38), 1070-1077. (Yayın No: 84412)
21.Mustafa CEYLAN, Esra FINDIK (2008). Four Component One Pot Synthesis of 2 Aryl 4 thionyl quinoline Derivatives and Their Aromatization. Synth. Commun, 38(38), 2584-2596. (Yayın No: 84406)
22.Mustafa CEYLAN, Yakup BUDAK, Burcu GÜRDERE, İrfan ÖZDEMİR, Esra FINDIK (2007). Synthesis and Isolation of 1 cyclohex 1 2 dien 1 ylbenzene from 1 2 iodocyclohex 1 en 1 yl benzene and 1 2 iodocyclohex 2 en 1 yl benzene. Turk. J. Chem, 6(6), 647-657. (Yayın No: 84394)
23.Mustafa CEYLAN, Yakup BUDAK, Murat ULUKAYA, Burcu GÜRDERE, Esra FINDIK (2006). Synthesis of 1 cyclohept 1 2 dien 1 yl benzene from 1 2 iodo chlorocyclohept 1 en 1 yl benzene and 1 2 iodo chlorocyclo hept 2 en 1 yl benzene Its trapping with diphenylisobenzofuran. Turk. J. Chem, 6(6), 663-672. (Yayın No: 84382)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.UZUN SERAP,KOŞAR BAŞAK,Esen Zeynep,KOÇ ESRA (2016). Kinolin Türevi Biyolojik Aktif Bir Molekülün Farklı Çevrelerde ÇizgiselOlmayan Optik Davranışının Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi Kullanılarakİncelenmesi. Afyon Kocatepe University Journal of Science and  Engineering, 1659-66. (Yayın No: 2941968)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KOÇ ESRA,ADIGÜZEL ELİF,KAHRAMAN DÖĞÜŞCÜ DERYA,ALKAN CEMİL (2017). Polysalt Hydrates as Thermal Energy Storage Material: Synthesis and Characterization. INOTES (Innovative Thermal Energy Storage Systems) Symposium and Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:3580157)
2.UZUN SERAP,KOŞAR Başak,Esen Zeynep,KOÇ ESRA (2016). Kinolin Türevi Biyolojik Aktif Bir Molekülün Farklı Çevrelerde Çizgisel Olmayan OptikDavranışının Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi Kullanılarak İncelenmesi. 1st International Conference on Engeneering Technology and Applied Sciences (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2941931)
3.KOÇ ESRA,ERDEN TAYHAN SEÇİL,BİLGİN SEMA,CEYLAN MUSTAFA (2017). Anticancer Activity of Isoeugenol-Based Phenolic Compounds. 5th International BAU Drug Design Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3624119)
4.KOÇ ESRA,USTA NECİBE CANAN,CEYLAN MUSTAFA (2017). Investigation of the antibacterial activity of new cyanopyridin derivatives. 5th International BAU Drug Design Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3624116)
5.KOÇ ESRA,KWON OHYUN (2017). Nitrodien’in 6π-Elektrosiklizasyonu ile Heliotridane ve Pseudoheliotridane’ın Total Sentezi. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3528799)
6.KOÇ ESRA (2017). 1-Nitro-2-metil-1,3 Bütadien’in 6π-Elektrosiklizasyon/[32]-Siklokatılma Reaksiyonu ile Yeni Nitroso Acetal Türevlerinin Sentezi. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3528803)
7.FINDIK ESRA (2017). Synthesis of the novel benzothiazole compounds from 7 benzylidenebicyclo 3 2 0 hept 2 en 6 ones and 2 aminobenzenethiol. 243rd ACS National Meeting San Diego, California (Poster) (Yayın No:325554)
8.Esra FINDIK, Mustafa CEYLAN, Mahfuz ELMASTAŞ (2017). Synthesis of new phenol compounds from isoeugenol Investigation of antioxidant properties. 243rd ACS National Meeting San Diego (Poster) (Yayın No:325489)
9.Yakup BUDAK, Burcu GÜRDERE, Esra FINDIK, Hayreddin GEZEGEN, Mustafa CEYLAN (2017). Synthesis and trapping of phenyl substitue six and seven membered cyclic allenes from corresponding vinyl iodides. International Conference on Organic Chemistry (Poster) (Yayın No:84861)
10.Esra FINDIK, Hayreddin GEZEGEN, Burcu GÜRDERE, Yakup BUDAK, Mustafa CEYLAN (2017). Mn OAc 3 or Mn OAc 3 Cu OAc 2 mediated oxidative free radical cyclization of dimedon with chacones derivatives. International Conference on Organic Chemistry (Poster) (Yayın No:84828)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.UZUN SERAP,Esen Zeynep,KOÇ ESRA (2015). 2 amino 4 4 bromofenil 5 6 H kinolin 3 karbonitril molekülünün fiziksel vekimyasal özelliklerinin deneysel ve kuramsal yöntemlerle incelenmesi. 21. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı (Poster) (Yayın No:2941916)
2.Meryem KEÇECİ, Hayreddin GEZEGEN, Mustafa CEYLAN, Esra FINDIK (2015). 2 4 2E 3 Fenilprop 2 enoil fenil 3a 4 7 7a tetrahidro 1H 4 7 etanoisoindol 1 3 dion Türevlerinin Sentezini ve Karakte rizasyonu. 25. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:326924)
3.Hasan ATABEY, Esra FINDIK, Hayati SARI, Mustafa CEYLAN (2015). Potansiyometrik Titrasyon Yöntemi İle Bazı Schiff Baz Türevlerinin Asitlik Sabitlerinin Ve Bakır II Komplekslerinin Kararlılık Sabitlerinin Araştırılması. V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:326862)
4.Hasan ATABEY, Esra FINDIK, Hayati SARI, Mustafa CEYLAN (2015). Bazı Schiff Baz Türevlerinin Protonasyon Denge Çalışmaları ve Bakır II Komplekslerinin Kararlılık Sabitlerinin Araştırılması V Ulusal Analitik Kimya Kongresi. V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:326812)
5.Mustafa CEYLAN, Esra FINDIK (2015). Terpenoid tipi Biskalkonlara 1 3 dikarbonil bileşiklerinin Regio seçici katılması ile Siklohekzenon Türevlerinin Sentezi. XXIII. Ulusal kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:326755)
6.Mustafa CEYLAN, Esra FINDIK (2015). Cis bisiklo 3 2 0 hept 2 en 6 on dan Yeni Kalkon Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu. XXIII. Ulusal kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:326692)
7.Esra FINDIK, Mustafa CEYLAN, Mustafa ARIK (2015). 2 4 6 Triaril ve Tripridilpiridin lerin Absorpsiyon ve Fluoresans Özellikleri Üzerine Sistematik Bir Çalışma. XXIII. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:326653)
8.Esra FINDIK, Mustafa CEYLAN (2015). İonon Birimi İçeren Kinolin Türevlerinin Multikomponent Yöntemi ile Tek Kademede Sentezi ve Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi. XXIII. Ulusal kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:326592)
9.Serap BEYAZTAŞ, Esra FINDIK, Mustafa CEYLAN, Oktay ARSLAN (2015). Tiyosemikarbazon Türevlerinin Ksantin Oksidaz Enzimi Üzerine Afinitesinin Araştırılması. V. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:326525)
10.Mustafa CEYLAN, Esra FINDIK (2015). Terpenoid tipi Biskalkonların Sentezi ve Yapı Tayini. XXII. Ulusal kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:326390)
11.Mustafa CEYLAN, Esra FINDIK, İsa KARAMAN, Alpaslan DİNGİL (2015). 1 3 Dikarbonil Bilesiklerinin S Limonen e Oksidatif Serbest Radikalik Katılması Benzofuran ve 4 5 Dihidro furanların Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin Tayini. XXII. Ulusal kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:326319)
12.FINDIK ESRA (2015). 6 Fenilbisiklo 3 2 0 heptan 6 ol un Bifenil karbaldehitlere Oksidatif Düzenlenmesi Mekanistik Bir Çalışma. XXII. Ulusal Kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:326228)
13.Esra FINDIK, Mustafa CEYLAN (2015). 2 Aril 4 tiyonilkinolin Türevlerinin Tek Basamakta Sentezi ve Aromatiklestirilmesi. XXII. Ulusal kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:326181)
14.Burcu GÜRDERE, Esra FINDIK, Mustafa CEYLAN, Hayreddin GEZEGEN, İsa KARAMAN, Yakup BUDAK (2015). Furan Halkası İçeren Kalkon Türevlerinin Sentezi Tiyofenol Katılması ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi. XXI. Ulusal kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:326125)
15.Mustafa CEYLAN, Esra FINDIK, Cavit KAZAZ (2015). 1 ve 2 Fenilsikloheptatrien in Bisiklo 3 2 0 hept 2 en 6 on dan Sentezi Yükseltgenme ve Maleik anhidrit ile Katılma Reaksiyonları. XXI. Ulusal kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:326002)
16.Mustafa CEYLAN, Hayreddin GEZEGEN, Burcu GÜRDERE, Esra FINDIK (2015). Bazı Kalkon Türevlerine Siklohekzanonun 1 4 Katılması 1 5 Diketon Sentezi. XX. Ulusal kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:325873)
17.Yakup Budak, Burcu Gürdere, Murat ULUKAYA, Hayreddin GEZEGEN, Esra FINDIK, Mustafa CEYLAN (2015). 1 Siklohepta 1 2 dien 1 ilbenzen in 1 2 iyodo klorosiklohepta 1 en 1 il benzen ve 1 2 iyodo klorosiklohepta 2 en 1 il benzen den Sentezi ve DBI ile Yakalama Ürünlerinin İzolasyonu. XX. Ulusal kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:325736)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Yenilikçi ısı enerjisi depolama sistemleri, Avrupa Birliği, Araştırmacı, 15.05.2014-28.09.2017 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
2.1 Nitro 2 metil 1 3 bütadien in 6 elektrosiklizasyon 3 2 siklokatılma reaksiyonu ile yeni nitroso acetal türevlerinin sentezi, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Farklı Substitüentlere Sahip Kalkon Türevlerinin Sentezi Değişik Nükleofiller ile Asimetrik 1 4 Katılma Ürünlerinin İzolasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi , TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Yeni Nitroso Asetallerin Çeşitli Katalizörler Varlığında İndirgenme Reaksiyonlarının İncelenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatörü (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.İonon Birimi İçeren Kinolin Türevlerinin Multikomponent Yöntemi ile Tek Kademede Sentezi ve Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi , DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)
6.3 3 Dihalo 2 feniltrisiklo 3 3 0 02 4 oktan ın Sentezi ve Düzenlenme Reaksiyonları , DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)
Üniversite Dışı Deneyim

2009- Öğretim GörevlisiGaziosmanpaşa Üniversitesi, Akademisyen, (Diğer)