GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ÖZLEM AKPINARž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Özlem AKPINAR

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ozlem.akpinar@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Bölüm

Gıda Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı

Gıda Bilimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Oregon State University (1998- 2002)

-

YÜKSEK LİSANS, Oregon State University (1996- 1998)

-

LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (1989- 1994)

Mühendislik Fakültesi - Gıda Mühendisliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Preparation And Modification Of Cellooligosaccharides", Oregon State University , 2002

YÜKSEK LİSANS, "Characterization Of Recombinant Proteinase Inhibitors İn Surimi Application", Oregon State University , 1998

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - Gıda Bilimleri ve Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü/Gıda Bilimi Anabilim Dalı/ (2016- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü/Gıda Bilimi Anabilim Dalı/ (2011- 2016)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü/ (2004- 2011)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü/ (2003- 2004)


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Gıda Hidrokollidleri, Doktora, (2020-2021)

Karbonhidrat Kimyası, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Gıda Mühendisliğinde Ayırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Mesleki İngilizce, Lisans, (2020-2021)

Gıda Kimyası, Lisans, (2020-2021)

Mezuniyet Tezi, Lisans, (2020-2021)

Gıda Biyokimyası, Lisans, (2020-2021)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Halenur KELEŞ, "Nar Kabuklarından Enzimatik Ve Organik Asit Yöntemleri İle Pektin Ekstraksiyonu Ve Karakterızasyonu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Nedra TEKTAŞ TAŞAN, "Greyfurt Kabuğundan Mikrodalga Destekli Pektin Ekstraksiyonu Ve Karakterizasyonu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Esra TOPALOĞLU, "Çeşitli Bitkisel Ürünlerin Su Ekstraktlarının Fitokimyasal Ve Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Gülsen USAL, "Buğday Tarlası Atıklarından Alkali Hidroliz İle Fenolik Bileşiklerin Üretimi Ve Üretim Koşullarının Optimizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Fatmagül HALICI, "Önişlem Görmüş Ayçiçeği Ve Tütün Saplarından Enzimatik Yöntemle Ksiloz Üretimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Serdal SABANCI, "Buğday Tarlası Atıklarından Ksilitol Üretim Koşullarının Optimizasyonu Ve Ksilitolün Saflaştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Burcu SAPCI, "Pamuk Saplarından Antioksidan Ve Ksilitol Üretimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Reyhan Selin UYSAL, "Ayçiçeği Ve Tütün Saplarından Ksilitol Üretim Koşullarının Optimizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Koray GÜNAY, "Lignoselülozik Materyallerden Otohidroliz Ve Enzimatik Hidrolizle Ksilooligosakkarit Üretimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Şeyda BOSTANCI, "Tarımsal Atıklardan Enzimatik Yolla Ksilooligosakkarit Üretimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2009

Yüksek Lisans, Kader ERDOĞAN, "Tütün Saplarından Ksilooligosakkarit Üretimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2007

Doktora, Mehmet GÜLDANE, "Şekerli Ve Köpük Yapılı Modelde Süt Proteinlerinin Köpük Özelliklerine Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021

Doktora, Tuğba DEMİR, "Körmen, Kiraz Sapı Ve Nar Kabuğunun Antioksidan, Antimikrobiyal, Sitotoksik, Antidiyabetik Ve Antienflamatuar Özelliklerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018

Doktora, Ali CİNGÖZ, "Hidrotermal İşlem Görmüş Kepeklerin Ekmek Kalitesi Ve Besleyicilik Değerine Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018

Doktora, Melih GÜZEL, "Meyve Ve Sebze Atıklarından Polisakkarit Ve Fitokimyasal Maddelerin Üretimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017

Doktora, Özlem AK, "Xylooligosaccharide Production From Cotton And Sunflower Stalks", Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı, 2008

Editörlük

Journal Of New Results İn Science (EZB Electronic Journals Library, WorldCat), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa University, 01.01.2020 - 31.12.2020

Journal Of New Results İn Science, Dergi, Gaziosmanpasa Üniversitesi

Journal Of New Results İn Sciences (EZB Electronic Journals Library, WorldCat), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa University, 11.11.2019 - 31.12.2019

Jrens (Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, GAZİOSMANPASA UNİVERSİTESİ

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   HALICI DEMİR FATMAGÜL, AKPINAR ÖZLEM, (2022). "Xylose Release From Sunflower Stalk By Coupling Autohydrolysis And Enzymatic Post-Hydrolysis", Waste And Biomass Valorization, 131491-1502., Doi: 10.1007/s12649-021-01606-8 (Yayın No: 7271800) [SCI-Expanded]

2   DEMİR TUĞBA, AKPINAR ÖZLEM, KARA HAKİ, GÜNGÖR HÜSEYİN, (2022). "Phenolic Profile And İnvestigation Of Biological Activities Of Allium Scorodoprasum L. Subsp. Rotundum", Food Bioscience, 461-12., Doi: 10.1016/j.fbio.2022.101548 (Yayın No: 7533783) [SCI-Expanded]

3   GÜZEL MELİH,AKPINAR ÖZLEM, (2020). "Preparation And Characterization Of Bacterial Cellulose Produced From Fruit And Vegetable Peels By Komagataeibacter Hansenii Ga2016", Internatıonal Journal Of Bıologıcal Macromolecules, 1621597-1604., Doi: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.08.049 (Yayın No: 6387966) [SCI-Expanded]

4   DEMİR TUĞBA,AKPINAR ÖZLEM,KARA HAKİ,GÜNGÖR HÜSEYİN, (2020). "Cherry Stem Phenolic Compounds: Optimization Of Extraction Conditions And Invitro Evaluations Of Antioxidant, Antimicrobial, Antidiabetic, Antiinflammatory And Cytotoxic Activities", Journal Of Food Processıng And Preservatıon, 44(10), 1-14., Doi: doi.org/10.1111/jfpp.14804 (Yayın No: 6370554) [SCI-Expanded]

5   GÜZEL MELİH, TEKTAŞ TAŞAN NEDRA, AKPINAR ÖZLEM, (2020). "Alternative Pectin Production Methods And Sources", Agrofor International Journal, 5(1), 38-45., Doi: https://dx.doi.org/10.7251/AGRENG2001038G (Yayın No: 6884094)

6   GÜZEL MELİH,TEKTAŞ TAŞAN NEDRA,AKPINAR ÖZLEM, (2020). "Alternative Pectin Production Methods And Sources", Agrofor International Journal, 5(1), 38-45., Doi: 10.7251/AGRENG2001038G (Yayın No: 6194096)

7   GÜZEL MELİH,AKPINAR ÖZLEM, (2019). "Valorisation Of Fruit By-Products: Production Characterization Of Pectins From Fruit Peels", Food And Bıoproducts Processıng, 115126-133., Doi: https://doi.org/10.1016/j.fbp.2019.03.009 (Yayın No: 4959521) [SCI-Expanded]

8   GÜZEL MELİH,AKPINAR ÖZLEM, (2019). "Production And Characterization Of Bacterial Cellulose From Citruspeels", Waste And Biomass Valorization, 10(8), 2165-2175. (Yayın No: 5911494) [SCI-Expanded]

9   TEMİZ EMEL,AKPINAR ÖZLEM, (2017). "The Effect Of Severity Factor On The Release Of Xylose And Phenolics From Rice Husk And Rice Straw", Waste And Biomass Valorization, 8(2), 505-516., Doi: DOI 10.1007/s12649-016-9608-z (Yayın No: 2831028) [SCI-Expanded]

10   SAPCI BURCU,AKPINAR ÖZLEM,BÖLÜKBAŞI UFUK,YILMAZ LEVENT, (2016). "Evaluation Of Cotton Stalk Hydrolysate For Xylitol Production Preparative Biochemistry And Biotechnology", Preparative Biochemistry And Biotechnology, 46(5), 474-482. (Yayın No: 1852281) [SCI-Expanded]

11   AKPINAR ÖZLEM,USAL GULSEN, (2015). "Investigation Of The Effect Of Temperature And Alkaline Concentration On The Solubilization Of Phenolic Acids From Dilute Acid Pretreated Wheat Straw", Food And Bioproducts Processing, 95272-280., Doi: 10.1016/j.fbp.2014.11.001 (Yayın No: 1545489) [SCI-Expanded]

12   KIRAN ESRA,AKPINAR ÖZLEM,BÖLÜKBAŞI UFUK, (2013). "Improvement Of Enzymatic Xylooligosaccharides Production By The Co Utilization Of Xylans From Different Or", Food And Bioproducts Processing, 91565-574., Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.fbp.2012.12.002 (Yayın No: 1062109) [SCI-Expanded]

13   AKPINAR ÖZLEM,SABANCI SERDAL,LEVENT OKAN,SAYASLAN ABDULVAHİT, (2012). "Evaluation Of Antioxidant Activity Of Dilute Acid Hydrolysate Of Wheat Straw During Xylose Production", Industrial Crops And Products, 4039-44., Doi: 10.1016/j.indcrop.2012.02.035 (Yayın No: 358004) [SCI-Expanded]

14   AKPINAR ÖZLEM,LEVENT OKAN,BOSTANCI ŞEYDA,BAKIR UFUK,YILMAZ LEVENT, (2011). "The Optimization Of Dilute Acid Hydrolysis Of Cotton Stalk İn Xylose Production", Applied Biochemistry And Biotechnology, 163(2), 313-325., Doi: 10.1007/s12010-010-9040-y (Yayın No: 357980) [SCI-Expanded]

15   AKPINAR ÖZLEM,LEVENT OKAN,SABANCI SERDAL,UYSAL REYHAN SELİN,SAPCI BURCU, (2011). "Optımızatıon And Comparıson Of Dılute Acıd Pretreatment Of Selected Agrıcultural Resıdues For Recovery Of Xylose", Bıoresources, 6(4), 4103-4116. (Yayın No: 357987) [SCI-Expanded]

16   AKPINAR ÖZLEM,ERDOĞAN KADER,BAKIR UFUK,YILMAZ LEVENT, (2010). "Comparison Of Acid And Enzymatic Hydrolysis Of Tobacco Stalk Xylan For Preparation Of Xylooligosaccharides", Lwt - Food Science And Technology, 43(1), 119-125., Doi: 10.1016/j.lwt.2009.06.025 (Yayın No: 357975) [SCI-Expanded]

17   AKPINAR ÖZLEM,GUNAY KORAY,YILMAZ YUSUF,LEVENT OKAN,ŞEYDA BOSTANCI, (2010). "Enzymatıc Processıng And Antıoxıdant Actıvıty Of Agrıcultural Waste Autohydrolysıs Lıquors", Bıoresources, 5(2), 699-711. (Yayın No: 357891) [SCI-Expanded]

18   AKPINAR ÖZLEM,BOSTANCI ŞEYDA, (2009). "Xylooligosaccharide Production From Lignocellulosic Wastes With Trichoderma Longibrachiatum Xylanase", Journal Of Food Agrıculture & Envıronment, 7(1), 70-74. (Yayın No: 357934) [SCI-Expanded]

19   AKPINAR ÖZLEM,ERDOGAN KADER,BOSTANCI ŞEYDA, (2009). "Production Of Xylooligosaccharides By Controlled Acid Hydrolysis Of Lignocellulosic Materials", Carbohydrate Research, 344(5), 660-666., Doi: 10.1016/j.carres.2009.01.015 (Yayın No: 357897) [SCI-Expanded]

20   AKPINAR ÖZLEM,ERDOĞAN KADER,BOSTANCI ŞEYDA, (2009). "Enzymatic Production Of Xylooligosaccharide From Selected Agricultural Wastes", Food And Bioproducts Processing, 87(2), 145-151., Doi: 10.1016/j.fbp.2008.09.002 (Yayın No: 357947) [SCI-Expanded]

21   AKPINAR ÖZLEM,PENNER MH, (2008). "Preparation Of Methyl 6 O P Nitrobenzoyl D Glucoside", Journal Of Carbohydrate Chemistry, 27(3), 188-199., Doi: 10.1080/07328300802071245 (Yayın No: 357911)

22   AKPINAR ÖZLEM,PENNER MICHAEL H, (2008). "Preparation Of Cellooligosaccharides Comparative Study", Journal Of Food Agrıculture & Envıronment, 6(1), 55-61. (Yayın No: 357920) [SCI-Expanded]

23   AKPINAR ÖZLEM,AK OZLEM,KAVAS AYŞEGÜL,BAKIR UFUK,YILMAZ LEVENT, (2007). "Enzymatic Production Of Xylooligosaccharides From Cotton Stalks", Journal Of Agricultural And Food Chemistry, 55(14), 5544-5551., Doi: 10.1021/jf063580d (Yayın No: 357906) [SCI-Expanded]

24   AKPINAR ÖZLEM,AN HAEJUNG, (2005). "Purification And Determination Of İnhibitory Activity Of Recombinant Soyacystatin For Surimi Application", Molecular Nutrition Food Research, 49(3), 247-255., Doi: 10.1002/mnfr.200400059 (Yayın No: 357996)

25   AKPINAR ÖZLEM,MCGORRIN ROBERT J,PENNER MICHAEL H, (2004). "Cellulose Based Chromatography For Cellooligosaccharide Production", Journal Of Agricultural And Food Chemistry, 52(13), 4144-4148., Doi: 10.1021/jf035305m (Yayın No: 357896) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   CİNGÖZ ALİ, AKPINAR ÖZLEM, SAYASLAN ABDULVAHİT, (2022). "Farklı Kepek Fraksiyonlarının Ekmek Kalitesine Etkisi", Gıda, 47(2), 372-386. (Yayın No: 7721921)

2   DEMİR TUĞBA, AKPINAR ÖZLEM, (2021). "Fitokimyasalların Antiviral Etkileri", Duzce University Journal Of Science And Technology, 91519-1535., Doi: 10.29130/dubited.892487 (Yayın No: 7302049)

3   DEMİR TUĞBA,AKPINAR ÖZLEM, (2020). "Biological Activities Of Phytochemicals İn Plants", Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 8(8), 1734-1746. (Yayın No: 6415799)

4   Tektaş Taşan Nedra,AKPINAR ÖZLEM, (2020). "Microwave Assisted Extraction Of Pectin From Grapefruit Peel And Optimization Of Extraction Conditions", Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 8(7), 1528-1535. (Yayın No: 6384841)

5   DEMİR TUĞBA,AKPINAR ÖZLEM,KARA HAKİ,GÜNGÖR HÜSEYİN, (2019). "Nar Kabuğundan Antimikrobiyal Ve Antioksidan Aktiviteye Sahip Fenolik Bileşiklerin Ekstraksiyon Koşullarının Optimizasyonu", Gıda, 44(2), 369-382., Doi: 10.15237/gida.GD18081 (Yayın No: 5735817)

6   DEMİR TUĞBA,AKPINAR ÖZLEM,KARA HAKİ,GÜNGÖR HÜSEYİN, (2019). "Nar (Punica Granatum L.) Kabuğunun İn Vitro Antidiyabetik, Antienflamatuar, Sitotoksik, Antioksidan Ve Antimikrobiyal Aktivitesi", Akademik Gıda, 17(1), 61-71. (Yayın No: 5911464)

7   GÜZEL MELİH,AKPINAR ÖZLEM, (2019). "Meyve Ve Sebze Kabuklarının Fitokimyasal Ve Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi", Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(4), 768-780., Doi: 10.17714/gumusfenbil.542458 (Yayın No: 5335419)

8   GÜZEL MELİH,AKPINAR ÖZLEM, (2018). "Bakteriyel Selülozların Üretimi Ve Özellikleri İle Gıda Ve Gıda Dışı Uygulamalarda Kullanımı", Akademik Gıda, 16(2), 241-251. (Yayın No: 4328744)

9   HALICI DEMİR FATMAGÜL,AKPINAR ÖZLEM, (2018). "Tütün Saplarından Kombine Otohidroliz Ve Enzimatik Hidroliz İle Ksiloz Üretimi", Akademik Gıda, 16(1), 1-10. (Yayın No: 4288113)

10   GÜZEL MELİH,AKPINAR ÖZLEM, (2017). "Turunçgil Kabuklarının Biyoaktif Bileşenleri Ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi", Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Gufbed), 7(2), 153-167. (Yayın No: 3557801)

11   CİNGÖZ ALİ,AKPINAR ÖZLEM,SAYASLAN ABDULVAHİT, (2017). "Farklı Kepek Fraksiyonlarının Fonksiyonel Özellikleri Ve Hamur Reolojik Özelliklerine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(3), 128-138. (Yayın No: 3681687)

12   GÜZEL MELİH,AKPINAR ÖZLEM, (2017). "Turunçgil Kabuklarından Elde Edilen Pektinlerin Karakterizasyonu Ve Karşılaştırılması", Akademik Gıda, 15(1), 17-28. (Yayın No: 3502760)

13   GÜZEL MELİH,AKPINAR ÖZLEM, (2017). "Komagataeibacter Hansenii Ga2016 İle Bakteriyel Selüloz Üretimi Ve Karakterizasyonu", Gıda, 42(5), 620-633., Doi: 10.15237/gida.GD17040 (Yayın No: 3634017)

14   UYSAL REYHAN SELİN,SABANCI SERDAL,AKPINAR ÖZLEM,BÖLÜKBAŞI UFUK,YILMAZ LEVENT, (2016). "Xylıtol Bıoproductıon From Tobacco Stalk", Deü Fen Ve Mühendislik Dergisi, 18(52), 89-100. (Yayın No: 2827239)

15   UYSAL REYHAN SELİN,SABANCI SERDAL,SAPCI BURCU,AKPINAR ÖZLEM, (2015). "Lignoselulozik Materyallerden Ksilitol Üretimi Ve Kullanım Alanları", Akademik Gıda, (Yayın No: 2309651)

16   GÜNAY KORAY,AKPINAR ÖZLEM, (2011). "Tarımsal Atıklardan Farklı Yöntemlerle Ksilooligosakkarit Üretimi Ve Üretim Yöntemlerinin Karsılastırılması", Akademik Gıda, (9), 17 (Yayın No: 415404)

17   Erdogan Kader,AKPINAR ÖZLEM, (2008). "Ksilooligosakkaritlerin Önemi Üretimi Ve Kullanım Alanları", Akademik Gıda, (6), 14 (Yayın No: 416390)

18   AKPINAR ÖZLEM, (2004). "Rekombinant Soyasistatinin Saflaştırılması Ve Papaine Ve Balık Preteazlarına Karşı İnhibitör Aktivitesinin Saptanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (21), 19 (Yayın No: 416499)

19   AKPINAR ÖZLEM, (2004). "Gıda Amaçlı Sellooligosakkaritlerin Hazırlanması Ve Saflaştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (21), 27 (Yayın No: 416469)

20   AKPINAR ÖZLEM, (2004). "E Coli Tarafından Sentezlenen Rekombinant Soyasistatinin Karakterizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (21), 15 (Yayın No: 416430)

21   AKPINAR ÖZLEM, (2003). "Olestra", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (20), 37 (Yayın No: 416550)

22   AKPINAR ÖZLEM, (2003). "Gıda Ve Lezzet Araştırmalarında Terminoloji Ve Analitik Yaklaşımlar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (20), 31 (Yayın No: 416528)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   GÜZEL MELİH,TAŞAN NEDRA,AKPINAR ÖZLEM (2019). Alternative Pectin Production Methods and Sources. 10th International Scientific Agriculture Symposium (AGROSYM 2019) (Özet Bildiri) (Yayın No:5302527)

2   GÜZEL MELİH,AKPINAR ÖZLEM (2019). The Potential of Exopolysaccharide and Pectin Productıon from Tomato Wastes. 10th International Scientific Agriculture Symposium“AGROSYM 2019” (Özet Bildiri) (Yayın No:5302633)

3   DEMİR TUĞBA,AKPINAR ÖZLEM (2019). BIOLOGICAL ACTIVITIES OF PLANT PHYTOCHEMICALS. 10th International Scientific Agriculture Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:5825178)

4   KELEŞ HALENUR,AKPINAR ÖZLEM (2019). OPTIMIZATION OF ENZYMATIC EXTRACTION CONDITION OF PECTIN FROM POMEGRANATE PEEL. International Scientific Agriculture Symposium“AGROSYM 2019” (Özet Bildiri) (Yayın No:5670851)

5   CİNGÖZ ALİ,AKPINAR ÖZLEM,SAYASLAN ABDULVAHİT (2019). Important carbohydrate fractions and functional properties of breads produced with hydrothermally treated wheat bran. 3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences (ICAFOP 2019) (Özet Bildiri) (Yayın No:5009979)

6   CİNGÖZ ALİ,AKPINAR ÖZLEM,SAYASLAN ABDULVAHİT (2019). Production of bread from hydrothermally treated wheat bran and determination of staling rate. 3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences (ICAFOP 2019) (Özet Bildiri) (Yayın No:5010032)

7   AKPINAR ÖZLEM,GÜZEL MELİH,DEMİR TUĞBA (2018). Biological Activities of Food Wastes. 9th Central European Congress on Food – Sibiu- ROMANIA (Özet Bildiri) (Yayın No:4283082)

8   GÜZEL MELİH,DEMİR TUĞBA,AKPINAR ÖZLEM (2018). Utilization of Pomegranate Peel for The Productıon of Carbohydrates and Phenolics. Germany, 5 th International ISEKI FOOD conference (Özet Bildiri) (Yayın No:4350040)

9   DEMİR TUĞBA, AKPINAR ÖZLEM, KARA HAKİ, GÜNGÖR HÜSEYİN (2018). EXTRACTION PHENOLIC COMPOUDS FROM CHERRY STALK AND THEIR BIOLOGICAL ACTIVITIES. Germany, 5 th International ISEKI FOOD Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:4350045)

10   GÜZEL MELİH,AKPINAR ÖZLEM (2018). Phytochemical properties and exopolysaccharide production from apple peel. 9th Central European Congress on Food (CEFood) (Özet Bildiri) (Yayın No:4283062)

11   GÜZEL MELİH,AKPINAR ÖZLEM (2018). Utilization of kiwifruit peels for bacterial cellulose production. 9th Central European Congress on Food – Sibiu- Romania (Özet Bildiri) (Yayın No:4283074)

12   GÜZEL MELİH,AKPINAR ÖZLEM (2018). Bioactive compounds of citrus wastes. 9th Central European Congress on Food – Sibiu- Romania (Özet Bildiri) (Yayın No:4283066)

13   GÜZEL MELİH,AKPINAR ÖZLEM (2018). Screening and extracting of bioactive compounds from cucumber peels. 9th Central European Congress on Food – Sibiu- Romania (Özet Bildiri) (Yayın No:4283068)

14   AKPINAR ÖZLEM,USAL GULSEN,DEMİR TUĞBA (2017). Biological Activities of Lignin Hydrolysate of Wheat Straw. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3516092)

15   DEMİR TUĞBA, AKPINAR ÖZLEM (2017). Optimization of Extraction Conditions of Bioactive Compounds from Cherry Stalk. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3516094)

16   DEMİR TUĞBA,AKPINAR ÖZLEM (2017). PHYTOCHEMICAL PROPERTIES OF SOME MEDICAL PLANTS. İÇ ANADOLU BÖLGESİ 3. TARIM VE GIDA KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) (Özet Bildiri) (Yayın No:3675855)

17   TEKTAŞ NEDRA,AKPINAR ÖZLEM (2017). Optimization of Microwave Extraction of Pectin From Grapefruit Peel. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3516096)

18   DEMİR TUĞBA,AKPINAR ÖZLEM (2017). Investigation of Antioxidant and Antimicrobial Avtivity of Pomagranate Peel. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3516098)

19   CİNGÖZ ALİ,AKPINAR ÖZLEM,SAYASLAN ABDULVAHİT (2017). Rheological Properties of Hydrothermally Treated Wheat Bran. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF) (Özet Bildiri) (Yayın No:3809639)

20   GÜZEL MELİH,AKPINAR ÖZLEM (2017). Bacterial Cellulose Production with Komagataeibacter hansenii. International Conference on Agriculture, Forest, Food Scienced and Technologies (ICAFOF) (Özet Bildiri) (Yayın No:3839023)

21   CİNGÖZ ALİ,AKPINAR ÖZLEM (2017). Determination of Rheological Properties of Biscuit Grade Flour Blended with Different Flours. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF) (Özet Bildiri) (Yayın No:3538005)

22   CİNGÖZ ALİ,ÖZTURGUT GÜLAY,APAYDIN EZGİ,DEĞİRMENCİ ELİF,YETİŞİR ÖZGE,AKPINAR ÖZLEM (2017). The Effect of Barley Flour on Quality Criteria of Biscuit in Biscuit Production. International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3633252)

23   CİNGÖZ ALİ,AKPINAR ÖZLEM,SAYASLAN ABDULVAHİT (2017). Important Carbohydrate Fractions and Antioxidant Activity of Breads Produced with Different Bran Fractions. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF) (Özet Bildiri) (Yayın No:3699586)

24   GÜZEL MELİH,AKPINAR ÖZLEM (2017). Bioactive Compounds and Antioxidant Properties of Melon Rind.. International Conference on Advanced Engineering Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3699534)

25   CİNGÖZ ALİ,AKPINAR ÖZLEM,SAYASLAN ABDULVAHİT (2017). Effect of Hydrothermally Treated Bran on Bread Quality.. International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3699491)

26   GÜZEL MELİH,AKPINAR ÖZLEM (2017). Bacterial Cellulose Production and Characterization from Citrus Peels with Komagataeibacter hansenii. International Conference on Advanced Engineering Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3699517)

27   GÜLDANE MEHMET,AKPINAR ÖZLEM (2017). Physicochemical Properties of Naturally Modified Starches. International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3699413)

28   GÜZEL MELİH,AKPINAR ÖZLEM (2017). Bacterial Cellulose Production from Melon Rind. 6 th INTERNATIONAL CONGRESSON FOOD TECHNOLOGY (Özet Bildiri) (Yayın No:3502763)

29   GÜZEL MELİH,AKPINAR ÖZLEM (2017). Characterization of Pectin from Kiwifruit Waste. 6 th INTERNATIONAL CONGRESSON FOOD TECHNOLOGY (Özet Bildiri) (Yayın No:3502766)

30   GÜZEL MELİH,AKPINAR ÖZLEM (2017). Bioactive Compounds of Tomato Peel. 6 th INTERNATIONAL CONGRESSON FOOD TECHNOLOGY (Özet Bildiri) (Yayın No:3502769)

31   GÜZEL MELİH,AKPINAR ÖZLEM (2017). Physicochemical And Structural Properties Of Pectins From Citrus Peels. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3516095)

32   AKPINAR ÖZLEM (2016). Utilization of Lignocellulosic Waste into Value Added Products. 8. CeFood Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2872569)

33   GÜZEL MELİH,AKPINAR ÖZLEM (2016). Extraction and Characterization of Pectin from Food Waste. 8. CeFood Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2872574)

34   HALICI DEMİR FATMAGÜL,AKPINAR ÖZLEM (2016). XYLOSE PRODUCTION FROM PRETREATED SUNFLOWER STALKS. 19th International Sunflower Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:2872565)

35   HALICI DEMİR FATMAGÜL,AKPINAR ÖZLEM (2016). UTILIZATION OF SUNFLOWER STALKS. 19th International Sunflower Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:2872566)

36   GÜZEL MELİH,AKPINAR ÖZLEM (2016). Bioactive Compounds and Antioxidant Properties of Fruit Waste. 8. CeFood Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2872571)

37   USAL GÜLSEN,AKPINAR ÖZLEM (2016). Investigation of Amylase Inhibitory Properties of Phenolic Acids from Wheat Straw. 8. CeFood Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2872572)

38   CİNGÖZ ALİ,YILDIRIM SERCAN,YAZAR İLKNUR,ÇOBANLI MAHMUT,AKPINAR ÖZLEM (2016). Functional Traditional Noodle Production Using Chickpea Flours. 15th International Cereal and Bread Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3014033)

39   CİNGÖZ ALİ,YAZAR İLKNUR,YILDIRIM SERCAN,ÇOBANLI MAHMUT,AKPINAR ÖZLEM (2016). Effect of Barley Flour on Quality Criteria of Noodle in Traditional Noodle Production. 15th International Cereal and Bread Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3014058)

40   HALICI DEMİR FATMAGÜL,AKPINAR ÖZLEM (2015). Sugar Beet Molasses. The 3nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus (Poster) (Yayın No:1824249)

41   HALICI DEMİR FATMAGÜL,AKPINAR ÖZLEM (2015). Halvater. The 3nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, (Poster) (Yayın No:1824258)

42   GÜLDANE MEHMET,AKPINAR ÖZLEM (2015). Tokat GOMBE. The 3nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus (Poster) (Yayın No:1824247)

43   HALICI DEMİR FATMAGÜL,AKPINAR ÖZLEM (2014). Enzymatic xylose release from pretreated tobacco stalks. International Food Congress is: "Novel Approaches in Food Industry (Poster) (Yayın No:2584772)

44   Topaloğlu Esra,GÜZEL MELİH,AKPINAR ÖZLEM (2014). Production of bacterial cellulose and use in the food industry. International Food Congress is: "Novel Approaches in Food Industry (Poster) (Yayın No:2584771)

45   Uysal, R.S., S. Sabancı, O. Levent and O. Akpinar (2010). Dilute acid hydrolysis of sunflower stalk and its use as a source of xylose for xylitol bioproduction. IAMAW (Poster) (Yayın No:446290)

46   Akpınar, Ö., K. Erdogan, and Ş. Bostanci (2008). Bioconversion of lignocellulosic biomass to xylooligosaccharides. Cost 928 (Control and exploitation of enzymes for added-value products) 2nd Annual Workshop (Poster) (Yayın No:446281)

47   UYSAL REYHAN SELİN,SABANCI SERDAL,AKPINAR ÖZLEM,BÖLÜKBAŞI UFUK,YILMAZ LEVENT Xylitol production from Tobacco stalk Sözlü Sunum. VII. International Bioengineering Congress (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1824262)

48   An, Akpinar Ozlem Pacific whiting protease and development of proteinase inhibitors to control proteolysis of surimi. 43rd Atlantic Fischeries Technology Conference (Sözlü Bildiri) (Yayın No:415725)

49   S. Sabancı, O. Levent, R.S. Uysal, O. Akpinar and A. Sayaslan Evaluation of antioxidant activity of dilute acid hydrolysate of wheat straw during xylose production. IAMAW (Poster) (Yayın No:446299)

50   GÜZEL MELİH,AKPINAR ÖZLEM Phytochemical analysis of citrus fruit peels. Cost TD1203 (EUBIS- Food Waste Valorisation for Sustainable Chemicals, Materials and Fuels), Annual Workshop (Poster) (Yayın No:1824246)

51   Sabanci. S, R.S. Uysal, B. Sapcı, O. Akpinar The effect of sugar composition of hemicellulosic hydrolysate on xylitol production with Candida Tropicalis. VI. International Bioengineering Congress “Human Welfare” (Poster) (Yayın No:446453)

52   Sabanci, S. G. Usal, O. Akpinar Purification of xylitol from fermented wheat straw. Eurobiotech 2012 Agricultural Symposium (Poster) (Yayın No:446331)

53   S. Sabanci R.S. Uysal, B. Sapci, O. Akpinar Xylitol production from wheat straw. 4th International Congress on Food and Nutriton, Book of abstracts (Poster) (Yayın No:446316)

54   Akpinar, O. R.S. Uysal, S. Sabanci and B. Sapci Optimization of xylitol production conditions from sunflower stalk. ICEF11 (Poster) (Yayın No:446308)

55   Guzel. M, O. Akpinar Rosehip soup and its significance as functional food. ”, The 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus (Poster) (Yayın No:446430)

56   Demir. T, E. Topaloğlu, O. Akpinar Antioxidant properties of kormen Allium Scoradoprasum plant. ”, The 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus (Poster) (Yayın No:446439)

57   Cingöz, A. O. Akpinar, Ş. Cingöz, Y. Esin Traditional bread types produced in Turkey. The 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus (Poster) (Yayın No:446394)

58   A Cingöz, O. Akpinar, Ş. Cingöz, Y. Esin Konya Style Ove Furun Kebab. The 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus (Poster) (Yayın No:446405)

59   Usal, G. O. Akpinar Beypazarı kurusu. The 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus (Poster) (Yayın No:446375)

60   Akpinar, O. G. Usal Health aspects of some traditional foods of Turkey. The 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus (Poster) (Yayın No:446349)

61   Topaloglu, O. Akpinar Hamsikoli. The 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus (Poster) (Yayın No:446416)

62   Demir, T. O. Akpinar Kelecos soup and peskutan. The 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus (Poster) (Yayın No:446382)

63   Akpinar, O., A. An, H. Koiwa, R.A. Bressan and P.M. Hasegawa Comparision of soyacystatin inhibitory activity against fish and plant cysteine proteinases. The IFT Meeting (Poster) (Yayın No:415943)

64   Akpınar, Ö. K. Erdoğan, Ö. Ak, U. Bakır and L. Yılmaz Production of xylooligosaccharides from cotton and tobacco stalk. Production of xylooligosaccharides from cotton and tobacco stalk (Poster) (Yayın No:416259)

65   Penner, M.H., L. Menuer-Goddik and O, Akpinar Experimental systems for the study of cellobiohydrolase. 219th ACS National Meeting (Poster) (Yayın No:416100)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   CİNGÖZ ALİ,ÇALIŞ AYŞENUR,GÜVEN BÜŞRA,GÜVEN ELİF,ÇELİK KARDELEN,AKPINAR ÖZLEM (2016). At Kestanesinden Nişasta Üretimi ve Özelliklerinin Tespiti. TÜRKİYE 12. GIDA KONGRESİ (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2876037)

2   GÜZEL MELİH,AKPINAR ÖZLEM (2016). Limon Atıklarından Mikrobiyel Selüloz Üretimi veKarakterizasyonu. Türkiye 12. Gıda Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2876038)

3   HALICI DEMİR FATMAGÜL,AKPINAR ÖZLEM (2014). Geleneksel Kuşburnu Ürünleri. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (Poster) (Yayın No:2584767)

4   Topaloğlu Esra,AKPINAR ÖZLEM (2014). Yeşil Çay Üretimi. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (Poster) (Yayın No:2584764)

5   GÜZEL MELİH,Topaloğlu Esra,AKPINAR ÖZLEM (2014). Niksar Cevizi ve Geleneksel Gıda Olarak Tüketim Şekilleri. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (Poster) (Yayın No:2584763)

6   Çobanlı Mahmut,Yazar İlknur,Yıldırım Sercan,CİNGÖZ ALİ,AKPINAR ÖZLEM (2014). Geleneksel erişte üretiminde ullanılan yulaf ununun rriştenin kalite kriterlerine etkisi. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (Poster) (Yayın No:2584761)

7   DEMİR TUĞBA,TOPALOĞLU ESRA,AKPINAR ÖZLEM,ÇADIRCI BİLGE HİLAL (2014). Kiraz sapı nın Cerasus avium L antioksidan antibakteriyel ve antifungal özellikler. TARGİD 2015 (Poster) (Yayın No:1824313)

8   AKPINAR ÖZLEM (2013). Importance Production and Application Area of Prebiotic Oligosaccharides. Uluslar arası Katılımlı 1. Ulusal Probiyotik, Prebiyotik ve Fonksiyonel Gıdalar Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:446338)

9   Bakır, U., Ö. Akpınar, Ö. Ak, ve A. Kocabaş (2006). Hasat sonrası pamuk bitkisinin katma değeri yüksek ürünlere biyodönüşümü. GAP V. Mühendislik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:446521)

10   AKPINAR ÖZLEM (2005). Galaktooligosakkaritlerin Üretimi Önemi ve Kullanımı. Gıda Kongresi (Poster) (Yayın No:446484)

11   AKPINAR ÖZLEM (2004). Sindirilmeyen oligosakkaritlerin gıda ve sağlık açısından önemi Türkiye 8 Gıda Kongresi. Türkiye 8. Gıda Kongresi (Poster) (Yayın No:2584758)

12   AKPINAR ÖZLEM (2003). Selülozik materyallerden etanol üretimi. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Biyoteknoloji Çalıştayı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:446464)

13   TOKATLI KADER,AKPINAR ÖZLEM Oligosakkaritlerin Saflaştırılmasında Kullanılan Metotlar. Türkiye 10. Gıda Kongresi (Poster) (Yayın No:446602)

14   Sabancı.S, RS Uysal, B Sapci., G. Usal ve Ö. Akpınar Ksilitolün önemi ve üretimi. 11. Türkiye Gıda Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:446668)

15   Erdoğan, Ö. Akpınar Früktanlar Üretimi Uygulamaları ve Sağlık Açısından Önemi. 4. Gıda Mühendisliği Kongresi (Poster) (Yayın No:446495)

16   Akpınar Pamuk atıklarında ksilooligosakkarit üretimi. 4. Gıda Mühendisliği Kongresi (Poster) (Yayın No:446511)

17   Erdoğan, K. ve Ö. Akpınar Ksilooligosakkaritlerin Önemi ve Üretimi. Türkiye 9. Gıda Kongresi (Poster) (Yayın No:446533)

18   Akpınar, Ö., K. Erdoğan, A. Kavas, Ö. Ak, U. Bakır ve L. Yılmaz Lignosellulozik materyallerden kontrollü asit hidroliz ile ksilooligosakkarit üretimi. XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:446550)

19   Erdoğan, K., Ö. Akpınar, U. Bakır, U ve L Yılmaz Tütün saplarından enzimatik yolla prebiyotik oligosakkaritlerin üretimi. XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:446557)

20   Ak Ö., Ö. Akpınar ve U. Bakır Ayçicek atıklarından ksilooligosakkarit üretimi saflaştırılması ve biyokimyasal karakterizasyonu. XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi (Poster) (Yayın No:446572)

21   Bostanci, S., Ö. Akpınar ve K. Erdoğan Hemiselülozun Biyolojik Olarak Dönüşümü ve Kullanım Alanları. Gıda Mühendisliği 5. Kongresi (Poster) (Yayın No:446585)

22   Akpınar, Ö. K. Erdoğan, Ş. Bostancı, U. Bakır ve L. Yılmaz Lignoselülozik materyallerden enzimatik yolla ksilooligosakkarit üretimi. Türkiye 10. Gıda Kongresi (Poster) (Yayın No:446609)

23   Levent, K. ve Ö. Akpınar Pirinç kepeğinden ksiloz üretimi ve optimizasyonu. Gıda Mühendisliği 6. Kongresi (Poster) (Yayın No:446638)

24   Günay. K, O Akpınar Tarımsal Atıklardan otohidroliz ve enzimatik hidrolizle ksilooligosakkarit üretimi. Gıda Mühendisliği 6. Kongresi (Poster) (Yayın No:446628)

25   GÜLDANE MEHMET,AKPINAR ÖZLEM Kristalin ve amorf bölgelerin nişastanın fonksiyonelliği üzerine etkiler. Targid 2015 (Poster) (Yayın No:1824281)

26   Güzel, M. Ö. Akpınar Süt Ve Süt Ürünlerinde Bulunan Laktozun Uzaklaştırılması Konusunda Kullanılan Yöntemler. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi (Poster) (Yayın No:446677)

27   Usal, G. ve Ö. Akpınar Ferulik asit ve özellikleri. 11. Türkiye Gıda Kongresi (Poster) (Yayın No:446646)

28   Halıcı, F. G. Usal, E. Topaloğlu, A. Cingöz, Ö. Akpınar Ayçiçeği saplarından enzimatik yolla ksiloz üretimi. Gıda Mühendisliği 8. Kongresi (Poster) (Yayın No:482326)

29   Usal, G. E. Topaloğlu, Ö. Akpınar Ayçiçeği saplarından fenolik madde üretimi. Gıda Mühendisliği 8. Kongresi (Poster) (Yayın No:482417)

30   Topaloğlu, E. G. Usal, Ö. Akpınar Biyoteknolojik yolla vanilya üretimi. Gıda Mühendisliği 8. Kongresi (Poster) (Yayın No:482496)

31   Demir, T. Ö. Akpınar Lignoselulozik materyallerin antimikrobiyal özellikleri. Gıda Mühendisliği 8. Kongresi (Poster) (Yayın No:482568)

32   Güzel, M. Ö. Akpınar Kazein misel yapı modelleri. Gıda Mühendisliği 8. Kongresi (Poster) (Yayın No:482638)

33   Güzel, M. Ö. Akpınar galaktozidaz enzimi ve uygulama alanları. Gıda Mühendisliği 8. Kongresi (Poster) (Yayın No:482701)

34   Esin, Y. Ö. Akpınar Halka şekilli oligosakkaritler siklodekstrinler ve gıdalarda kullanımı. Gıda Mühendisliği 8. Kongresi (Poster) (Yayın No:482777)

35   Cingöz, A. Ö Akpınar Beta glukanların insan sağlığı açısından önemi elde edilmesi ve kullanım alanları. Gıda Mühendisliği 8. Kongresi (Poster) (Yayın No:482843)

36   Özcan, E. G. Usal, Ö. Akpınar Pirinç kavuzunun antioksidan aktivitesinin incelenmesi. Gıda Mühendisliği 8. Kongresi (Poster) (Yayın No:482904)

37   CİNGÖZ ALİ,AKPINAR ÖZLEM Kenger sakızı. TARGİD 2015 (Poster) (Yayın No:1824310)

38   CİNGÖZ ALİ,AKPINAR ÖZLEM Alternatif gıda kaynağı Amaranth. TARGİD 2015 (Poster) (Yayın No:1824307)

39   CİNGÖZ ALİ,GUNDUZ EBRU NUR,TEKELİ ELİF,YAVUZ SUZAN,AKPINAR ÖZLEM Farklı oranlarda ilave edilen yağların ekmeğin fiziksel ve kimyasal özelliklerine etkisi. TARGİD 2015 (Poster) (Yayın No:1824304)

40   GÜLDANE MEHMET,AKPINAR ÖZLEM Selüloz ve türevlerinin insan sağlığı üzerine etkileri. TARGİD 2015 (Poster) (Yayın No:1824288)

41   HALICI DEMİR FATMAGÜL,AKPINAR ÖZLEM Ön işlem görmüş tütün saplarından enzimatik olarak ksiloz üretimi. TARGİD 2015 (Poster) (Yayın No:1824290)

42   HALICI DEMİR FATMAGÜL,AKPINAR ÖZLEM Tarımsal atıklardan biyobozunur plastik üretimi. TARGİD 2015 (Poster) (Yayın No:1824294)

43   CİNGÖZ ALİ,ÇOBANLI MAHMUT,YAZAR İLKNUR,YILDIRIM SERCAN,AKPINAR ÖZLEM Geleneksel erişte üretiminde nohut ununun eriştenin kalite kriterlerine etkisi. TARGİD 2015 (Poster) (Yayın No:1824299)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Current Protocols İn Food Analytical Chemistry (2002)., AKPINAR ÖZLEM,PENNER MICHAEL H, John Wiley & Sons, Inc, Sayfa Sayısı: 9, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 33319)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "HİDROTERMAL İŞLEM GÖRMÜŞ KEPEKLERİN EKMEK KALİTESİ VE BESLEYİCİLİK DEĞERİNE ETKİSİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 19.10.2015-29.06.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "Meyve ve Sebze Atıklarından Polisakkarit ve Fitokimyasal Maddelerin Üretimi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 19.01.2016-21.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "Çeltik Sapı ve Kavuzu Hidrolizatına Uygulanan Seyreltik Asit Ön İşleminin Etkisinin İncelenmesi ve Ksiloz Üretim Koşullarının Optimizasyonu", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.04.2013-15.06.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

4   "Buğday Tarlası Atıklarından Alkali Hidroliz ile Fenolik Maddelerin Üretimi ve Üretim Koşullarının Optimizasyonu", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.04.2013-14.04.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)

5   "Önişlem Görmüş Ayçiçeği ve Tütün Saplarından Enzimatik Olarak Ksiloz Üretimi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.04.2013-14.04.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)

6   "Fourier Transform Infrared Spektrometresi ve Kullanım Alanları", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 14.08.2017-12.10.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

7   "Lignoselülozik Materyallerden Otohidroliz ve Enzimatik Hidrolizle Ksilooligosakkarit Üretimi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 02.03.2009-02.09.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)

8   "Endüstriyel atık kabuklarından pektin elde edilmesinde güncel bir yöntem Ohmik ısıtmadestekli ekstraksiyon", -Tübitak 3501, Danışman, 01.03.2019-01.07.2022 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

9   "Tarımsal Atıklardan Ksilitol Üretimi", TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

10   "Lignoselülozik Materyallerden Ksilooligosakkarit Üretimi", TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

11   "Rekombinant Aspergillus Sojae den Endo Beta 1 4 Mannanaz Üretimi ve Keçiboynuzu Galaktomannan Polimerinden Prebiyotik Geliştirme Amaçlı Kullanımı", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2003- , Öğretim Üyesi, Gaziosmanpasa Universitesi,

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ozlem.akpinar@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1998-2002
Oregon State University


Tez Adı:Preparation And Modification Of Cellooligosaccharides
Yüksek Lisans
1996-1998
Oregon State University


Tez Adı:Characterization Of Recombinant Proteinase Inhibitors İn Surimi Application
Lisans
1989-1994
Hacettepe Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Profesör
2016-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GIDA BİLİMİ ANABİLİM DALI/
Doçent
2011-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GIDA BİLİMİ ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
2004-2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/
Araştırma Görevlisi
2003-2004
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Dekan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2020-2021)MESLEKİ İNGİLİZCETürkçe3
(2020-2021)GIDA KİMYASITürkçe6
(2020-2021)MEZUNİYET TEZİTürkçe5
(2020-2021)GIDA BİYOKİMYASITürkçe3
Yüksek Lisans
(2020-2021)BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİTürkçe3
(2020-2021)KARBONHİDRAT KİMYASITürkçe3
(2020-2021)GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE AYIRMA YÖNTEMLERİTürkçe3
Doktora
(2020-2021)GIDA HİDROKOLLİDLERİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Ali CİNGÖZ, "Hidrotermal İşlem Görmüş Kepeklerin Ekmek Kalitesi ve Besleyicilik Değerine Etkisi", Doktora
2.Melih GÜZEL, "Meyve ve Sebze Atıklarından Polisakkarit ve Fitokimyasal Maddelerin Üretimi", Doktora
3.Tuğba DEMİR, "KÖRMEN, KİRAZ SAPI VE NAR KABUĞUNUN ANTİOKSİDAN ANTİMİKROBİYAL, SİTOTOKSİK, ANTİDİYABETİK VE ANTİENFLAMATUAR ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI", Doktora
4.Özlem AK, (2008)., "Xylooligosaccharide production from cotton and sunflower stalks", Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı, Doktora
5.Şeyda BOSTANCI, (2009)., "Tarımsal atıklardan enzimatik yolla ksilooligosakkarit üretimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Koray GÜNAY, (2010)., "Lignoselülozik materyallerden otohidroliz ve enzimatik hidrolizle ksilooligosakkarit üretimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Reyhan Selin UYSAL, (2011)., "Ayçiçeği ve tütün saplarından ksilitol üretim koşullarının optimizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Serdal SABANCI, (2012)., "Buğday tarlası atıklarından ksilitol üretim koşullarının optimizasyonu ve ksilitolün saflaştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Burcu SAPCI, (2012)., "Pamuk saplarından antioksidan ve ksilitol üretimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Kader ERDOĞAN, (2007)., "Tütün saplarından ksilooligosakkarit üretimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Fatmagül HALICI, (2013)., "Önişlem görmüş ayçiçeği ve tütün saplarından enzimatik yöntemle ksiloz üretimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Gülsen USAL, (2014)., "Buğday tarlası atıklarından alkali hidroliz ile fenolik bileşiklerin üretimi ve üretim koşullarının optimizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Esra TOPALOĞLU, (2015)., "Çeşitli bitkisel ürünlerin su ekstraktlarının fitokimyasal ve antioksidan özelliklerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
14.Melih GÜZEL, (2017)., "Meyve ve sebze atıklarından polisakkarit ve fitokimyasal maddelerin üretimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora
15.Tuğba DEMİR, (2018)., "Körmen, kiraz sapı ve nar kabuğunun antioksidan, antimikrobiyal, sitotoksik, antidiyabetik ve antienflamatuar özelliklerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora
16.Nedra TEKTAŞ TAŞAN, (2018)., "Greyfurt kabuğundan mikrodalga destekli pektin ekstraksiyonu ve karakterizasyonu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
17.Ali CİNGÖZ, (2018)., "Hidrotermal işlem görmüş kepeklerin ekmek kalitesi ve besleyicilik değerine etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora
18.Halenur KELEŞ, (2019)., "Nar kabuklarından enzimatik ve organik asit yöntemleri ile pektin ekstraksiyonu ve karakterızasyonu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
19.Mehmet GÜLDANE, (2021)., "Şekerli ve köpük yapılı modelde süt proteinlerinin köpük özelliklerine etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora


Editörlük

1.Journal of New Results in Science(EZB Electronic Journals Library, WorldCat), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa University, 01.01.2020 - 31.12.2020
2.Journal of New Results in Sciences(EZB Electronic Journals Library, WorldCat), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpaşa University, 11.11.2019 - 31.12.2019
3.journal of new results in science(GOOGLE SCHOLAR), Dergi, Editör, gop
4.Journal of New Results in Science, Dergi, Gaziosmanpasa Üniversitesi
5.JRENS(Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, GAZİOSMANPASA UNİVERSİTESİ
6.TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY(SCI-Expanded), Dergi, Editör, TUBİTAK
7.xxx(SCI-Expanded), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Tubitak
Üniversite Dışı Deneyim

2003- Öğretim ÜyesiGaziosmanpasa Universitesi,