GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MEHMET DEMİRTAޞ

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Mehmet DEMİRTAŞ

İlahiyat Fakültesi / Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

mehmet.demirtas@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İlahiyat Fakültesi 

Bölüm

Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Din Bilimleri Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

POST-DOKTORA, University Of Durham-St. John's College (2016- 2017)

-

DOKTORA, Dokuz Eylül Üniversitesi (2009- 2012)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi (1997- 2001)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli)

LİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi (1993- 1997)

İlahiyat Fakültesi - İlahiyat Pr. (İö)

TEZLER

POST-DOKTORA, "", University Of Durham-St. John's College ,

DOKTORA, "Josiah Royce’Un Din Anlayışı", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012

YÜKSEK LİSANS, "W.C. Smith’İn Din Anlayışı", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

İlahiyat Temel Alanı - Felsefe ve Din Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü/ Din Bilimleri Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü/ İslam Felsefesi Anabilim Dalı, (2013- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, İslam Felsefesi Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, İslam Felsefesi Anabilim Dalı, (2014- 2016)

verdiği dersler

Çağdaş Felsefe, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Din Felsefesi Problemleri, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Sistematik Felsefe, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Din Felsefesi, Lisans, (2018-2019)

Felsefe Tarihi, Lisans, (2018-2019)

Sistematik Felsefe, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Ortaçağ İslam Felsefesi, Yüksek Lisans, (2017-2018)

İslam Felsefesi Tarihi, Lisans, (2017-2018)

Felsefe Tarihi, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Cihat İZCİ, "Câbir Bin Hayyân Felsefesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Nihal CENGİZ, "Aliya İzzetbegoviç'in İlmî Şahsiyeti Ve Siyâset Felsefesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Niyazi ÖZTÜRK, "Nurettin Topçu Ve Aliya İzzetbegoviç'te Din Anlayışı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Editörlük

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ilahiyat), Dergi, Editör, gop

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 29.12.2017

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

DEMİRTAŞ MEHMET, (2018). "The Legacy That Frederick Robert Tennant Left To Theism", Beytulhıkme An International Journal Of Philosophy, 8(1), 79-94., Doi: 10.18491/beytulhikme.446392 (Yayın No: 4583060)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

DEMİRTAŞ MEHMET, (2018). "İdealist Filozof Josiah Royce’A Göre Felsefenin Dinî Yönü", Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (39), 57-67., Doi: 10.30623/harranilahiyatdergisi.351507 (Yayın No: 4583004)

DEMİRTAŞ MEHMET, (2017). "İslam Düşüncesinde “Ölçülü Ve Dengeli Olmak” Birdeğer Olarak Nasıl Ele Alınmıştır?", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(2), 191-202. (Yayın No: 3994506)

DEMİRTAŞ MEHMET, (2016). "Antik Yunan Filozoflarındakiadalet Anlayışınınislam Filozoflarına Etkisi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 2435-2449. (Yayın No: 2717920)

DEMİRTAŞ MEHMET, (2015). "Müslüman İnancının Sembolik Göstergesi Olarak Şehadet Wilfred Cantwell Smith Den Tercüme", Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 153-160. (Yayın No: 1532499)

DEMİRTAŞ MEHMET, (2015). "Wilfred Cantwell Smith İn Din Ve İslam Kavramına Bakışı", Route Educational And Social Science Journal, 2(2), 530-545. (Yayın No: 1411166)

DEMİRTAŞ MEHMET, (2014). "Son Dönem İslam Tarihinde İman Tasdik İn Anlamıyazar Wilfred Cantwell Smith Tercüme Çev Mehmet Demirtyaş", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyatfakültesi Dergisi, 2(1), 375-412. (Yayın No: 1325502)

DEMİRTAŞ MEHMET, (2014). "Kur An Tanrı Sözü Müdür Wilfred Cantwell Smith Den Tercüme", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (5), 167-187. (Yayın No: 1411195)

DEMİRTAŞ MEHMET, (2014). "Her Değişmenin Bir Nedeni Vardır Sentetik A Priori Önermesi Doğrultusunda Kant Hume Ve Gazali De Nedensellik İlkesi", Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18(2), 367-390. (Yayın No: 84778)

DEMİRTAŞ MEHMET, (2014). "Tokat In Yetiştirdiği İlim Ve Fikir Önderlerinden Şeyhülislam Molla Hüsrev", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(1), 429-433. (Yayın No: 2807092)

DEMİRTAŞ MEHMET, (2013). "Kant In İnanca Yer Açmak İçin Bilgiyi İnkar Ettim Sözünün İman Ve Bilgi Açısından Değerlendirilmesi", Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(1), 289-303. (Yayın No: 1325353)

DEMİRTAŞ MEHMET, (2012). "Josıah Royce Un Sadakat Felsefesine Göre Hıristiyanlık Bir Sadakat Dini Midir", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2), 165-192. (Yayın No: 85075)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

DEMİRTAŞ MEHMET (2019). WILFRED CANTWELL SMITH’DE İMAN-DİNİ GELENEK İLİŞKİSİ. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ONINTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756188)

DEMİRTAŞ MEHMET (2019). TANRI-ÂLEM İLİŞKİSİ AÇISINDAN VAHYE BAKIŞ(FREDERICK ROBERT TENNANT ÖRNEĞİ). INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756257)

DEMİRTAŞ MEHMET (2018). WILFRED CANTWELL SMITH’E GÖRE İMAN VE İNANCIN MAHİYETİ. VI. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4261230)

DEMİRTAŞ MEHMET (2017). İSLAM DÜŞÜNCESİNDE “ÖLÇÜLÜ VE DENGELİ OLMAK” BİR DEĞER OLARAK NASIL ELE ALINMIŞTIR?. 1st INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:3899977)

DEMİRTAŞ MEHMET (2017). İDEALİST FİLOZOF JOSIAH ROYCE’A GÖRE FELSEFENİN DİNÎ YÖNÜ. 1st INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:3895328)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

DEMİRTAŞ MEHMET (2015). Molla Hüsrev in Hayatı ve İlmi Kişiliğinin Sadakat Ahlakı Açısından Değerlendirilmesi. DOİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2226141)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Wılfred Cantwell Smıth’ İn Din Ve İslam Anlayışı (2019)., DEMİRTAŞ MEHMET, Otorite Kitap-Lotus Yayınevi, Sayfa Sayısı: 142, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5756347)

Josıah Royce’Un Din Felsefesi (2016)., DEMİRTAŞ MEHMET, Otorite, Sayfa Sayısı: 349, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2687082)

Frederıck Robert Tennant’Xxda Tanrı Âlem İlişkisi (2016)., DEMİRTAŞ MEHMET, Otorite, Sayfa Sayısı: 220, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2801682)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Kadın Ve Aile Üzerine Araştırmalar (2018)., DEMİRTAŞ MEHMET, Mak Grup Medya Pro. Reklam Yayını Aş., Editör: Emine Öğük, Sayfa Sayısı: 366, ISBN: 978-605-7579-14-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4583186)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"CONTEMPORARY ENGLISH RELIGIOUS PHILOSOPHER FREDERICK ROBERT TENNANT’S PHILOSOPHICAL THEOLOGY", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 21.07.2016-21.07.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1998-2013, ÖĞRETMEN, MILLI EGITIM BAKANLIGI MAMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE EĞİTİM YÖNETİCİSİ, ÖĞRETMEN VE EĞİTİM YÖNEİCİSİ, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

EĞİTİM BECERİLERİ GELİŞTİRME KURSU, Eğitim becerilerinin nasıl geliştirileceğine yönelik kurs., GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, Kurs, 19.01.2016-22.01.2016 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:mehmet.demirtas@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Post-Doktora
2016-2017
University Of Durham-St. John's College


Tez Adı:
Doktora
2009-2012
Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr)

Tez Adı:Josiah Royce’Un Din Anlayışı
Yüksek Lisans
1997-2001
Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli)

Tez Adı:W.C. Smith’İn Din Anlayışı
Lisans
1993-1997
Dokuz Eylül Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Pr. (İö)Akademik Görevler

Doçent
2017-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2014-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)DİN FELSEFESİTürkçe2
(2018-2019)FELSEFE TARİHİTürkçe2
(2017-2018)İSLAM FELSEFESİ TARİHİTürkçe2
(2017-2018)FELSEFE TARİHİTürkçe2
Yüksek Lisans
(2018-2019)ÇAĞDAŞ FELSEFETürkçe3
(2018-2019)DİN FELSEFESİ PROBLEMLERİTürkçe3
(2018-2019)SİSTEMATİK FELSEFETürkçe3
(2017-2018)SİSTEMATİK FELSEFETürkçe3
(2017-2018)ORTAÇAĞ İSLAM FELSEFESİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Nihal CENGİZ, (2019)., "Aliya İzzetbegoviç'in ilmî şahsiyeti ve siyâset felsefesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Niyazi ÖZTÜRK, (2019)., "Nurettin Topçu Ve Aliya İzzetbegoviç'te din anlayışı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Cihat İZCİ, (2020)., "CÂBİR BİN HAYYÂN FELSEFESİ", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(ilahiyat), Dergi, Editör, gop
2.GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 29.12.2017


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.DEMİRTAŞ MEHMET (2018). The Legacy that Frederick Robert Tennant left to theism. Beytulhıkme an International Journal of Philosophy, 8(1), 79-94., Doi: 10.18491/beytulhikme.446392 (Yayın No: 4583060)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.DEMİRTAŞ MEHMET (2018). İdealist Filozof Josiah Royce’a göre Felsefenin Dinî Yönü. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (39), 57-67., Doi: 10.30623/harranilahiyatdergisi.351507 (Yayın No: 4583004)
2.DEMİRTAŞ MEHMET (2017). İSLAM DÜŞÜNCESİNDE “ÖLÇÜLÜ VE DENGELİ OLMAK” BİRDEĞER OLARAK NASIL ELE ALINMIŞTIR?. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 5(2), 191-202. (Yayın No: 3994506)
3.DEMİRTAŞ MEHMET (2016). ANTİK YUNAN FİLOZOFLARINDAKİADALET ANLAYIŞININİSLAM FİLOZOFLARINA ETKİSİ. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 2435-2449. (Yayın No: 2717920)
4.DEMİRTAŞ MEHMET (2015). MÜSLÜMAN İNANCININ SEMBOLİK GÖSTERGESİ OLARAK ŞEHADET Wilfred Cantwell Smith den Tercüme. Sosyal bilimler Dergisi, 2(3), 153-160. (Yayın No: 1532499)
5.DEMİRTAŞ MEHMET (2015). Wilfred Cantwell Smith in Din ve İslam Kavramına Bakışı. Route Educational and Social Science Journal, 2(2), 530-545. (Yayın No: 1411166)
6.DEMİRTAŞ MEHMET (2014). SON DÖNEM iSLAM TARİHİNDE iMAN TASDİK İN ANLAMIYazar Wilfred Cantwell Smith Tercüme Çev Mehmet Demirtyaş. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyatFakültesi Dergisi, 2(1), 375-412. (Yayın No: 1325502)
7.DEMİRTAŞ MEHMET (2014). Kur an Tanrı Sözü Müdür Wilfred Cantwell Smith den Tercüme. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (5), 167-187. (Yayın No: 1411195)
8.DEMİRTAŞ MEHMET (2014). Her Değişmenin Bir Nedeni Vardır Sentetik A Priori Önermesi Doğrultusunda Kant Hume Ve Gazali de Nedensellik İlkesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18(2), 367-390. (Yayın No: 84778)
9.DEMİRTAŞ MEHMET (2014). Tokat ın Yetiştirdiği İlim Ve Fikir Önderlerinden Şeyhülislam Molla Hüsrev. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(1), 429-433. (Yayın No: 2807092)
10.DEMİRTAŞ MEHMET (2013). Kant ın İnanca yer açmak için bilgiyi inkar ettim Sözünün iman ve bilgi açısından değerlendirilmesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi, 17(1), 289-303. (Yayın No: 1325353)
11.DEMİRTAŞ MEHMET (2012). JOSIAH ROYCE UN SADAKAT FELSEFESİNE GÖRE HIRİSTİYANLIK BİR SADAKAT DİNİ MİDİR. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, (2), 165-192. (Yayın No: 85075)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.DEMİRTAŞ MEHMET (2019). WILFRED CANTWELL SMITH’DE İMAN-DİNİ GELENEK İLİŞKİSİ. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ONINTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756188)
2.DEMİRTAŞ MEHMET (2019). TANRI-ÂLEM İLİŞKİSİ AÇISINDAN VAHYE BAKIŞ(FREDERICK ROBERT TENNANT ÖRNEĞİ). INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756257)
3.DEMİRTAŞ MEHMET (2017). İSLAM DÜŞÜNCESİNDE “ÖLÇÜLÜ VE DENGELİ OLMAK” BİR DEĞER OLARAK NASIL ELE ALINMIŞTIR?. 1st INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:3899977)
4.DEMİRTAŞ MEHMET (2017). İDEALİST FİLOZOF JOSIAH ROYCE’A GÖRE FELSEFENİN DİNÎ YÖNÜ. 1st INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:3895328)
5.DEMİRTAŞ MEHMET (2018). WILFRED CANTWELL SMITH’E GÖRE İMAN VE İNANCIN MAHİYETİ. VI. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4261230)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.DEMİRTAŞ MEHMET (2015). Molla Hüsrev in Hayatı ve İlmi Kişiliğinin Sadakat Ahlakı Açısından Değerlendirilmesi. DOİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2226141)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.WILFRED CANTWELL SMITH’ İN DİN VE İSLAM ANLAYIŞI (2019)., DEMİRTAŞ MEHMET, Otorite Kitap-Lotus Yayınevi, Sayfa Sayısı: 142, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5756347)
2.JOSIAH ROYCE’UN DİN FELSEFESİ (2016)., DEMİRTAŞ MEHMET, Otorite, Sayfa Sayısı: 349, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2687082)
3.FREDERICK ROBERT TENNANT’xxDA TANRI ÂLEM İLİŞKİSİ (2016)., DEMİRTAŞ MEHMET, Otorite, Sayfa Sayısı: 220, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2801682)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Kadın ve Aile Üzerine Araştırmalar (2018)., DEMİRTAŞ MEHMET, Mak Grup Medya Pro. Reklam Yayını Aş., Editör: Emine Öğük, Sayfa Sayısı: 366, ISBN: 978-605-7579-14-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4583186)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.CONTEMPORARY ENGLISH RELIGIOUS PHILOSOPHER FREDERICK ROBERT TENNANT’S PHILOSOPHICAL THEOLOGY, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 21.07.2016-21.07.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

1998-2013ÖĞRETMENMILLI EGITIM BAKANLIGI MAMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE EĞİTİM YÖNETİCİSİ, ÖĞRETMEN VE EĞİTİM YÖNEİCİSİ, (Kamu)
Kurs
1.EĞİTİM BECERİLERİ GELİŞTİRME KURSU, Eğitim becerilerinin nasıl geliştirileceğine yönelik kurs., GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, Kurs, 19.01.2016-22.01.2016 (Ulusal)