GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ÜMRAN ÇİÇEKž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Ümran ÇİÇEK

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

umran.ensoy@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Bölüm

Gıda Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı

Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ankara Üniversitesi (1998- 2004)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Gıda Mühendisliği (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Ankara Üniversitesi (1995- 1998)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Gıda Mühendisliği (Yl) (Tezli)

LİSANS, Ankara Üniversitesi (1991- 1995)

Ziraat Fakültesi - Gıda Bilimi Ve Teknolojisi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Hindi Sucuğu Üretiminde Starter Kültür Kullanımı Ve Isıl İşlem Uygulamasının Ürün Karakteristikleri Üzerine Etkisi", Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004

YÜKSEK LİSANS, "Yaşlı Yumurtacı Tavuk Etinden Surimi Üretimi", Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - Gıda Bilimleri ve Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü/Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı/ (2017- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü/Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı/ (2004- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Komisyon Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Komisyon Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Komisyon Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Farabi Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Gökçe YILDIRIM, "Kişniş Ve Sarımsak Oleoresini İle Marine Edilmiş Tavuk Göğüs Etlerinin Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Mustafa Alper ÇİMEN, "Tokat İlinde Satışa Sunulan Köfte Ve Dönerlerin Kimyasal Ve Serolojik Kalitesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Duygu ÇABUK, "Farklı Oranlarda Domates Salçası Kullanımının Çemengilik'in Bazı Fiziksel, Kimyasal Ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Meryem DUMAN, "Farklı Starter Kültürler Kullanılarak Üretilen Tokat Bez Sucuklarının Bazı Fiziksel,Kimyasal Ve Duyusal Özellikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Mutlu ÇEVİK, "Ticari Starter Kültür Kullanılarak Üretilen Tokat Bez Sucuğunun Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Naciye POLAT, "Tokat Bez Sucuğunun Geleneksel Yöntem Ve Farklı Et:Yağ Oranları Kullanılarak Üretimi", 2010

Yüksek Lisans, Taner KÖSE, "Tokat İlinde Üretilen Bez Sucukların Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2010

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ÇİMEN Alper, ÇİÇEK ÜMRAN, (2021). "Tokat İlinde Satışa Sunulan Köfte Ve Dönerlerin Bazı Fiziksel, Kimyasal Ve Serolojik Özellikleri", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 10(2), 71-83. (Yayın No: 7453451)

2   YILDIRIM GÖKÇE, ÇİÇEK ÜMRAN, (2021). "Kişniş Ve Sarımsak Oleoresini İle Marine Edilmiş Tavuk Etlerinin Bazı Fizikokimyasal Özellikleri", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 10(3), 154-164. (Yayın No: 7453595)

3   AKSOY YÜKSEL, ÇİÇEK ÜMRAN, ŞEN UĞUR, ŞİRİN EMRE, UĞURLU MUSTAFA, ÖNENÇ ALPER, KURAN MEHMET, ULUTAŞ ZAFER, (2019). "Meat Production Characteristics Of Turkish Native Breeds: Iı. Meat Quality, Fatty Acid, And Cholesterol Profile Of Lambs", Archives Animal Breeding, 62(1), 41-48., Doi: 10.5194/aab-62-41-2019 (Yayın No: 6912326) [SCI-Expanded]

4   AKSOY YÜKSEL,ÇİÇEK ÜMRAN,ŞEN UĞUR,ŞİRİN EMRE,UĞURLU MUSTAFA,ÖNENÇ ALPER,KURAN MEHMET,ULUTAŞ ZAFER, (2019). "Meat Production Characteristics Of Turkish Native Breeds: Iı. Meat Quality, Fatty Acid And Cholesterol Profile Of Lambs.", Archives Animal Breeding, 6241-48. (Yayın No: 4823382) [SCI-Expanded]

5   AKSOY YÜKSEL, UĞURLU MUSTAFA, ÖNENÇ ALPER, ŞİRİN EMRE, ŞEN UĞUR, ÇİÇEK ÜMRAN, ULUTAŞ ZAFER, KURAN MEHMET, (2018). "Meat Production Characteristics Of Turkish Native Breeds:I. Fattening, Slaughter And Carcass Traits Of Lambs", South African Journal Of Animal Science, 48(4), 666-672., Doi: 10.4314/sajas.v48i4.8 (Yayın No: 6912310) [SCI-Expanded]

6   ÇİÇEK ÜMRAN, TOKATLI KADER, (2018). "Biogenic Amine Formation İn "Bez Sucuk", A Type Of Turkish Traditional Fermented Sausage Produced With Different Meat:Fat Ratios", Korean Journal For Food Science Of Animal Resources, 38(1), 152-161., Doi: 10.5851/kosfa.2018.38.1.52 (Yayın No: 6912316) [SCI-Expanded]

7   ŞİRİN EMRE,AKSOY YÜKSEL,UĞURLU MUSTAFA,ÇİÇEK ÜMRAN,ÖNENÇ ALPER,ULUTAŞ ZAFER,ŞEN UĞUR,KURAN MEHMET, (2017). "The Relationship Between Muscle Fiber Characteristics And Some Meat Quality Parameters İn Turkish Native Sheep Breeds", Small Ruminant Research, 15046-51., Doi: 10.1016/j.smallrumres.2017.03.012 (Yayın No: 3454797) [SCI-Expanded]

8   ŞEN UĞUR,ŞİRİN EMRE,ÇİÇEK ÜMRAN,AKSOY YÜKSEL,ULUTAŞ ZAFER,KURAN MEHMET, (2016). "The Effect Of Maternal Nutrition Level During Mid Gestation On Postnatal Muscle Fibre Composition And Meat Quality İn Lambs", Animal Production Science, 56(5), 834-843., Doi: 10.1071/AN14663 (Yayın No: 1603841)

9   ÇİÇEK ÜMRAN,POLAT NACİYE, (2016). "Investigation Of Physicochemical And Sensorial Quality Of A Type Of Traditional Meat Product Bez Sucuk", Lwt - Food Science And Technology, 65145-151., Doi: 10.1016/j.lwt.2015.07.049 (Yayın No: 1612456)

10   ÇİÇEK ÜMRAN, (2016). "Biogenic Amine Levels Of Traditional Fermented Sausage Bez Sucuk From The Pers", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 33(2016-1), 142-142., Doi: 10.13002/jafag942 (Yayın No: 2575566)

11   ÇİÇEK ÜMRAN,KÖSE TANER, (2016). "Physical And Biochemical Quality Properties Of Fermented Beef Sausages Bez Sucuk", Acta Alimentaria, 45(3), 363-370., Doi: 10.1556/066.2016.0001 (Yayın No: 1607893) [SCI-Expanded]

12   ÇİÇEK ÜMRAN,KOLSARICI NURAY,CANDOĞAN KEZBAN, (2015). "The Sensory Properties Of Fermented Turkey Sausages Effects Of Processing Methodologies And Starter Culture", Journal Of Food Processing And Preservation, 39(6), 663-670., Doi: 10.1111/jfpp.12274 (Yayın No: 1607757) [SCI-Expanded]

13   ÇİÇEK ÜMRAN,KARABIYIKLI ŞENİZ,KILINÇER FATMA NUR,YILDIRIM AHMET TALHA,CEVAHİROĞLU HANDE, (2014). "Vakum Ambalajlı Olarak Soğuk Muhafaza Edilen Dana Kuzu Ve Tavuk Etlerinin Bazı Fizikokimyasal Ve Mikrobiyolojik Özellikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(1), 54-62. (Yayın No: 417627)

14   KARSLIOĞLU BETÜL,ÇİÇEK ÜMRAN,KOLSARICI NURAY,CANDOĞAN KEZBAN, (2014). "Lipolytic Changes İn Fermented Sausages Produced With Turkey Meat Effects Of Starter Culture And Heat Treatment", Korean Journal For Food Science Of Animal Resources, 34(1), 40-48., Doi: 10.5851/kosfa.2014.34.1.40 (Yayın No: 2215087) [SCI-Expanded]

15   ŞEN UĞUR,KURAN MEHMET,ÇİÇEK ÜMRAN, (2013). "Growth Performance Carcass And Meat Quality Of Karayaka Female Lambs Born İn Different Seasons", Archiv Fur Tierzucht: Animal Breeding, 56(31), 315-327., Doi: 10.7482/0003-9438-56-031 (Yayın No: 416773) [SCI-Expanded]

16   ÇİÇEK ÜMRAN,KARABIYIKLI ŞENİZ,ÇABUK DUYGU,İYİEKMEKÇİ BERNA,KURBANDURDİYEV HOŞGELDİ,CEVAHİROĞLU HANDE, (2013). "Dana Etinin Bazı Fizikokimyasal Ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Farklı Ambalajlama Yöntemleri Ve Depolama Süresinin Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(2), 62-70. (Yayın No: 417112)

17   ÇİÇEK ÜMRAN,BULGAN ALİYE, (2013). "Et Ve Et Ürünlerinde Heterosiklik Aminler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(1), 25-32. (Yayın No: 417828)

18   ÇİÇEK ÜMRAN,POLAT NACİYE,TOKATLI KADER,ERİNÇ HAKAN, (2011). "Farklı Et Yağ Oranları Kullanılarak Üretilen Tokat Bez Sucuğunun Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri", Akademik Gıda, 9(4), 6-11. (Yayın No: 418227)

19   ÇİÇEK ÜMRAN,KOLSARICI NURAY,CANDOĞAN KEZBAN,KARSLIOĞLU BETÜL, (2010). "Changes İn Biochemical And Microbiological Characteristics Of Turkey Sucuks As Affected By Processing And Starter Culture Utilization", Journal Of Muscle Foods, 21(1), 142-165., Doi: 10.1111/j.1745-4573.2009.00173.x (Yayın No: 412099)

20   CANDOĞAN KEZBAN,ÇİÇEK ÜMRAN,TAĞI ŞEREF,KOLSARICI NURAY,HALKMAN ABDULKADİR, (2009). "Quality Characteristics Of Turkish Raw Meat Balls Produced From Turkey Meat", Fleischwirtschaft International, 24(3), 60-63. (Yayın No: 415931)

21   ÇİÇEK ÜMRAN,AKSOY YÜKSEL,ŞİRİN EMRE,ŞEN UĞUR,ULUTAŞ ZAFER,KURAN MEHMET, (2008). "Growth Performance Muscle Development Carcass Characteristics And Meat Quality Of Lambs With Varying Birth Weights Extended Abstract", Archiv Fur Tierzucht: Animal Breeding (Arch. Tierz., Dummerstorf), 5135-36. (Yayın No: 1613890) [SCI-Expanded]

22   SARICA ŞENAY,ÇÖRDÜK MUZAFFER,ÇİÇEK ÜMRAN,BASMACIOĞLU MALAYOĞLU HATİCE,KARATAŞ ÜMİT, (2007). "Effects Of Dietary Supplementation Of L Carnitine On Performance Carcass And Meat Characteristics Of Guails", South African Journal Of Animal Science, 37(3), 189-201. (Yayın No: 413877) [SCI-Expanded]

23   ÇİÇEK ÜMRAN,KOLSARICI NURAY,CANDOĞAN KEZBAN, (2004). "Quality Characteristics Of Spent Layer Surimi During Frozen Storage", European Food Research And Technology, 219(1), 14-19., Doi: 10.1007/s00217-004-0886-5 (Yayın No: 412162)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ÇİÇEK ÜMRAN,BURÇİN COŞAR, (2006). "Yüksek Basınç Uygulamalarının Et Ve Et Ürünlerinin Duyusal Fiziksel Ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(2), 1-7. (Yayın No: 418383)

2   ÇİÇEK ÜMRAN,KOLSARICI NURAY, (2005). "Et Ürünlerinde Bakteriyosin Kullanımı", Standard Ekonomik Ve Teknik Dergi, (517), 36-41. (Yayın No: 418643)

3   KOLSARICI NURAY,ÇİÇEK ÜMRAN,CANDOĞAN KEZBAN,ÜZÜMCÜOĞLU ÜLKÜ, (2004). "Soğuk Ve Dondurulmuş Depolamanın Mekanik Ayrılmış Tavuk Etlerinin Kimyasal Ve Mikrobiyolojik Kalitesine Etkisi", Orlab Online Mikrobiyoloji Dergisi, 2(8), 8-13. (Yayın No: 80813)

4   ÇİÇEK ÜMRAN,KOLSARICI NURAY, (2004). "Fermente Et Ürünlerinde Flavor Oluşumu", Standard Ekonomik Ve Teknik Dergi, (507), 81-93. (Yayın No: 418807)

5   KOLSARICI NURAY,ÇİÇEK ÜMRAN, (1996). "Surimi Teknolojisi", Gıda, 6(Sayı: ), 389-401. (Yayın No: 80801)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   ÇİÇEK ÜMRAN,Duman Meryem (2018). THE SENSORY PROPERTIES OF BEZ SUCUKS PRODUCED WITH DIFFERENT STARTER CULTURES. 3rd International Congress on Food Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:4418280)

2   ÇİÇEK ÜMRAN,Polat Naciye (2018). THE SENSORY PROPERTIES OF BEZ SUCUKS PRODUCED WITHVARIOUS MEAT:FAT RATIO. 3rd International Congress on Food Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:4418272)

3   ÇİÇEK ÜMRAN (2018). Marine Bioactive Compounds and Health Benefits. International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4418241)

4   ÇİÇEK ÜMRAN (2018). Potential Applications of Nanotechnology in Food PackagingÜmran ÇİÇEK1. International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4418235)

5   ÇİÇEK ÜMRAN (2017). Oleogel as an Novel Ingredient. 1st International Symposium on Multidiciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3856242)

6   ÇİÇEK ÜMRAN (2017). Electronic nose Systems for Evaluation of Meat Quality. 1st International Symposium on Multidiciplinary Studies and Innovative Technoloies (Özet Bildiri) (Yayın No:3856214)

7   ÇİÇEK ÜMRAN,Yıldırım Gökçe,Çabuk Duygu (2017). Innovations in Seafood Packaging: Intelligent and Active Packaging. 8th International Advanced Technologies Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3856143)

8   ÇİÇEK ÜMRAN,Çabuk Duygu,Yıldırım Gökçe (2017). Biogenic Amine Formation in Seafood. 8Th International Advanced Technologies Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3856100)

9   Terzi Seda,Kargın Mehtap,Güngör Burak Enes,Yılmaz Gülbeyaz,ÇİÇEK ÜMRAN (2017). NOVEL TECHNOLOGIES IN MEAT INDUSTRY. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3512853)

10   Asman Meryem,ÇİÇEK ÜMRAN (2017). ETHYL LAUROYL ARGINATE UTILIZATION IN MEAT INDUSTRY AS AN ANTIMICROBIAL ADDITIVE. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3512857)

11   ÇİÇEK ÜMRAN,ÇAKIR AYŞENUR,ÇAKICI BERATİYE,ÇABUK DUYGU (2016). Physicochemical and sensorial evaluation of chicken nuggets coated with various cereal flours Poster presentation. 8th Central European Congress on Food (Özet Bildiri) (Yayın No:2883701)

12   ÇİÇEK ÜMRAN,ÇABUK DUYGU (2016). The effects of tomato paste on the sensorial properties of Çemengilik A traditional meat product Poster presentation. 8th Central European Congress on Food (Özet Bildiri) (Yayın No:2883705)

13   ŞİRİN EMRE,ULUTAŞ ZAFER,AKSOY YÜKSEL,ÖNENÇ ALPER,ÇİÇEK ÜMRAN,UĞURLU MUSTAFA,KURAN MEHMET (2015). Determination of muscle fiber types of native sheep breeds in Turkey Oral Presentation. 7th Balkan Conference on Animal Science BALNIMALCON 2015 (Özet Bildiri) (Yayın No:2323961)

14   ÇİÇEK ÜMRAN,KARABIYIKLI ŞENİZ,KILINÇER FATMA NUR,YILDIRIM AHMET TALHA,CEVAHİROĞLU HANDE (2013). Physicochemical and microbiological evoluation of beef lamb and chicken meat during refrigerated storage Poster Presentation. 5th International Cold Chain Management Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:423971)

15   ÇİÇEK ÜMRAN,KARABIYIKLI ŞENİZ,İYİEKMEKÇİ BERNA,ÇABUK DUYGU,KURBANDURDİYEV HOŞGELDİ,CEVAHİROĞLU HANDE (2013). Physicochemical and microbiological evoluation of differently packaged beef meat during refrigerated storage Poster Presentation. 5th International Cold Chain Management Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:424194)

16   ÇİÇEK ÜMRAN,POLAT NACİYE,YILDIRIM ZELİHA,TOKATLI KADER,ERİNÇ HAKAN (2010). Farklı et yağ oranları ile üretilmiş Tokat bez sucuğunun bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri Poster Bildiri. 1. International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Causasus (Özet Bildiri) (Yayın No:423025)

17   ÇİÇEK ÜMRAN,AKSOY YÜKSEL,ŞİRİN EMRE,ŞEN UĞUR,ULUTAŞ ZAFER,KURAN MEHMET (2007). Growth performance muscle development carcass characteristics and meat quality of lambs with varying birth weights Poster Presentation. Cost Action 925 (Özet Bildiri) (Yayın No:422527)

18   ÇİÇEK ÜMRAN,KOLSARICI NURAY,KARSLIOĞLU BETÜL,CANDOĞAN KEZBAN (2007). Starter culture and processing effects on microbiological characteristics of sucuk produced with turkey meat Oral Presentation. 5th International Food Congress on Food Technology (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:422778)

19   KAVAL NESRİN,ÖNCÜL NİLGÜN,YILDIRIM ZELİHA,ÇİÇEK ÜMRAN,YILDIRIM METİN Tokat bez sucuğunun mikrobiyolojik niteliklerinin incelenmesi Poster Bildiri. 1. International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (Özet Bildiri) (Yayın No:423397)

20   ÇİÇEK ÜMRAN,TOKATLI KADER,ERİNÇ HAKAN,DEMİROK EDA,KOLSARICI NURAY Çemengilik in çemen köftesi mikrobiyolojik özellikleri Poster Bildiri. 1. International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (Özet Bildiri) (Yayın No:423162)

21   ÇİÇEK ÜMRAN,KÖSE TANER,ÇEVİK MUTLU,DUMAN MERYEM Tokat ilinde üretilen bez sucukların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri Poster Bildiri. 1. International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (Özet Bildiri) (Yayın No:423269)

22   ÇİÇEK ÜMRAN,YILDIRIM ZELİHA,ÖNCÜL NİLGÜN,YERLİKAYA SABİRE Non thermal decontamination techniques for carcasses and fresh meat Poster Presentation. International Food Congress: Novel Approaches in Food Industry (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:423616)

23   KARABIYIKLI ŞENİZ,ÇİÇEK ÜMRAN,CEVAHİROĞLU HANDE,BULGAN ALİYE,ÖNCÜL NİLGÜN Traditional meat products produced in Tokat province Poster Presentation. 2nd Internaitonal Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (Özet Bildiri) (Yayın No:424465)

24   ÖNCÜL NİLGÜN,ÇİÇEK ÜMRAN,POLAT NACİYE,YILDIRIM ZELİHA Microbiological properties of bez sucuks produced with various meat fat ratio Poster Presentation. 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (Özet Bildiri) (Yayın No:424565)

25   ÇİÇEK ÜMRAN,YILDIRIM ZELİHA,ÖNCÜL NİLGÜN,ÇEVİK MUTLU,DUMAN MERYEM Effects of utilizing strater culture on the microbiological properties of bez sucuks produced with different fat raitos Poster Presentation. 2nd International Symposium on Traditional Foods from adriatic to Caucasus (Özet Bildiri) (Yayın No:424689)

26   ÇİÇEK ÜMRAN,CANDOĞAN KEZBAN,KOLSARICI NURAY,KARSLIOĞLU BETÜL,ÇİZMECİ MELİH Influence of acetic acid and lactic acid treatments on lipid changes and color of chicken legs Poster Presentation. XXII World’xxs Poultry Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:421821)

27   ÇİÇEK ÜMRAN,ÖNCÜL NİLGÜN,YILDIRIM ZELİHA,DUMAN MERYEM The microbiological evaluation of Tokat bez sucuks produced with different starter cultures Poster Presentation. International Food Congress Novel Approaches in Food Indusrty NAFI 2014 (Özet Bildiri) (Yayın No:1324431)

28   ÇİÇEK ÜMRAN,YILDIRIM ZELİHA,ÖNCÜL NİLGÜN The effects of sodium nitrite on the microbiological properties of bez sucuks produced with different fat ratios Poster Presentation. International Food Congress Novel Approaches in Food Indusrty NAFI 2014 (Özet Bildiri) (Yayın No:1324449)

29   ÇİÇEK ÜMRAN,YILDIRIM ZELİHA,ÖNCÜL NİLGÜN The microbiological properties of Tokat bez sucuks produced with starter culture during chilled storage Poster Presentation. International Food Congress Novel Approaches in Food Indusrty NAFI 2014 (Özet Bildiri) (Yayın No:1324458)

30   ÇİÇEK ÜMRAN,ÖNCÜL NİLGÜN,YILDIRIM ZELİHA,DUMAN MERYEM The microbiological properties of Tokat bez sucuks produced with various meat fat ratio during chilled storage Poster Presentation. International Food Congress Novel Approaches in Food Indusrty NAFI 2014 (Özet Bildiri) (Yayın No:1324470)

31   AYRI MELEK,YURT YASEMİN,İBİŞ FERHAT,ÇİÇEK ÜMRAN,KARABIYIKLI ŞENİZ,ÖNCÜL NİLGÜN,CEVAHİROĞLU HANDE Physicochemical and microbiological evaluations of meat balls produced with adding anthocynain during refrigeration Poster Presentation. International Food Congress Novel Approaches in Food Indusrty NAFI 2014 (Özet Bildiri) (Yayın No:1324481)

32   CEVAHİROĞLU HANDE,ÖNCÜL NİLGÜN,CAN HAFİZE TUBA,KARABIYIKLI ŞENİZ,ÇİÇEK ÜMRAN The investigation of microbiological quality of Pastırma sold in Tokat province Poster Presentation. International Food Congress Novel Approaches in Food Indusrty NAFI 2014 (Özet Bildiri) (Yayın No:1611028)

33   ŞEN UĞUR,ŞİRİN EMRE,ÇİÇEK ÜMRAN,ULUTAŞ ZAFER,KURAN MEHMET Lamb meat quality is not affected by the level of maternal nutrition between day 30 and day 80 of pregnancy in sheep Poster Presentation. 61st Annual Meeting of the European Association for animal Production (Özet Bildiri) (Yayın No:1635095)

34   ULUTAŞ ZAFER,KURAN MEHMET,ÖNENÇ ALPER,ÇİÇEK ÜMRAN,ŞİRİN EMRE,UĞURLU MUSTAFA,AKSOY YÜKSEL A study on determination of carcass and meat quality of Ivesi Kıvırcık Akkaraman Morkaraman Karayaka Anatolian MErinos sheep breeds under intensive conditions Poster Presentation. 6th International Balkan Animal Conference BALNIMALCON 2013 (Özet Bildiri) (Yayın No:2323172)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   Çabuk Duygu,ÇİÇEK ÜMRAN (2017). Çemen ilavesi ve fonksiyonel gıda üretimi. 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3454813)

2   Çabuk Duygu,ÇİÇEK ÜMRAN (2017). Domates salçası kullanımının çemengilikin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine etkisi. 1.Tarım ve Gıda Etiği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3454815)

3   ÇİÇEK ÜMRAN,KAYA OYA,Karaman Merve,Kahraman Kübra (2016). Defne yağının donmuş muhafaza edilen palamut köftelerinin bazı fizikokimyasal ve duyusal özellikleri üzerine etkisi. Türkiye 12. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3454806)

4   ÇİÇEK ÜMRAN,KOLSARICI NURAY,CANDOĞAN KEZBAN (2010). Hindi sucuğunun duyusal özellikleri üzerine starter kültür kullanımı ve ısıl işlem uygulamasının etkileri Poster Bildiri. 1. Et Ürünleri Çalıştayı (Özet Bildiri) (Yayın No:435779)

5   ŞEN UĞUR,ŞİRİN EMRE,ÇİÇEK ÜMRAN,AKSOY YÜKSEL,ULUTAŞ ZAFER,KURAN MEHMET (2009). Koyunlarda gebeliğin orta döneminde uygulanan farklı seviyelerde beslemenin kuzuların doğum sonrası bazı et kalite özelliklerine etkisi Poster Bildiri. 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:435483)

6   KARSLIOĞLU BETÜL,ÇİÇEK ÜMRAN,KOLSARICI NURAY,CANDOĞAN KEZBAN (2006). Hindi sucuğu üretiminde starter kültür kullanımı ve ısıl işlem uygulamasının lipid değişimlerine etkisi Poster Bildiri. 9. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:435536)

7   ÇİÇEK ÜMRAN,KOLSARICI NURAY,KARSLIOĞLU BETÜL,CANDOĞAN KEZBAN (2005). Farklı starter kültür kullanımı ve ısıl işlem uygulaması ile üretilen hindi sucuğu üretiminde oluşan biyokimyasal değişimler Sözlü Bildiri. Gıda Kongresi 2005 (Özet Bildiri) (Yayın No:435556)

8   CANDOĞAN KEZBAN,ÇİÇEK ÜMRAN,KOLSARICI NURAY,HALKMAN ABDULKADİR,TAĞI ŞEREF (2004). Hindi etinden üretilen çiğ köftelerin kimyasal mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri Sözlü Bildiri. Türkiye 8. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:435586)

9   ÜZÜMCÜOĞLU ÜLKÜ,KOLSARICI NURAY,CANDOĞAN KEZBAN,ÇİÇEK ÜMRAN (2004). Soğuk ve dondurulmuş depolamanın mekanik ayrılmış tavuk etlerinin mikrobiyolojik kalitesine etkisi Sözlü Bildiri. Türkiye 8. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:435606)

10   ÇİÇEK ÜMRAN,KOLSARICI NURAY (1999). Yaşlı yumurtacı tavuk etinden surimi üretimi Sözlü Bildiri. 2000’xxli Yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:435626)

11   ÇİÇEK ÜMRAN,TOLAN MESUT,BULGAN ALİYE Et gevrekleştirmede uygulanan yöntemler Poster Bildiri. 8. Gıda Mühendisliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:424892)

12   ÇİÇEK ÜMRAN,KARABIYIKLI ŞENİZ Fermente balık ürünleri ve bazı özellikleri Poster Bildiri. 8. Gıda Mühendisliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:425043)

13   ÇİÇEK ÜMRAN,KARABIYIKLI ŞENİZ,ÖNCÜL NİLGÜN,BULGAN ALİYE Et ve et ürünlerinin raf ömrüne etki eden iç ve dış faktörler Poster Bildiri. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:435323)

14   ÇİÇEK ÜMRAN,DEMİRDÖVEN ASLIHAN Kanatlı eti ürünlerinde uygulanan ambalajlama yöntemleri Poster Bildiri. 2. Et Ürünleri Çalıştayı (Özet Bildiri) (Yayın No:435367)

15   ÇİÇEK ÜMRAN,YILDIRIM ZELİHA,ÖNCÜL NİLGÜN,ÇEVİK MUTLU,DUMAN MERYEM Sodyum nitrit kullanımının farklı et yağ oranları ile üretilmiş Tokat bez sucuğunun mikrobiyolojik özelliklerine etkisi Poster Bildiri. 4. Gıda Güvenliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:435341)

16   ÇEVİK MUTLU,ÇİÇEK ÜMRAN,TOKATLI KADER,YILDIRIM ZELİHA Bez sucuk üretiminde starter kültür kullanımının biyojen amin oluşumuna etkisi Poster Bildiri. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:435356)

17   ÇİÇEK ÜMRAN,KARABIYIKLI ŞENİZ Kanatlı ürünlerinin mikrobiyolojik kalitesine etki eden dekontaminasyon yöntemleri Poster Bildiri. 2. Et Ürünleri Çalıştayı (Özet Bildiri) (Yayın No:435379)

18   ÇİÇEK ÜMRAN,ÇEVİK MUTLU Fermente et ürünlerinde biyojen aminler Poster Bildiri. Türkiye 11. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:435404)

19   ÇİÇEK ÜMRAN,YILDIRIM ZELİHA,TOKATLI KADER,ERİNÇ HAKAN,ÇEVİK MUTLU Bez sucuk üretiminde nitrit kullanımının duyusal özellikler üzerine etkisi Poster Bildiri. Türkiye 11. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:435415)

20   ÖNCÜL NİLGÜN,ÇELİK MEHTAP,ÇİÇEK ÜMRAN,YILDIRIM ZELİHA,YILDIRIM METİN Lactococcus lactis in biyoteknolojik özellikleri Poster Bildiri. XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:435437)

21   ÇİÇEK ÜMRAN,TOKATLI KADER,ERİNÇ HAKAN,DEMİROK EDA Çemengilik in çemen köftesi bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri Sözlü Bildiri. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:435452)

22   ÇİÇEK ÜMRAN,KOLSARICI NURAY,KARSLIOĞLU BETÜL,CANDOĞAN KEZBAN Farklı starter kültür kullanımı ve ısıl işlem uygulaması ile üretilen hindi sucuklarının toplam uçucu aroma bileşikleri üzerine depolamanın etkileri Poster Bildiri. 9. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:435511)

23   ÇİÇEK ÜMRAN,KÖSE TANER,TOKATLI KADER Tokat ilinde üretilen bez sucukların biyojenik amin içerikleri Poster Bildiri. 1. Et Ürünleri Çalıştayı (Özet Bildiri) (Yayın No:435786)

24   ÇİÇEK ÜMRAN,DUMAN MERYEM Bez sucuk üretiminde farklı starter kültür kullanımının biyojen amin oluşumuna etkisi Poster Bildiri. 3. Et Ürünleri Çalıştayı (Özet Bildiri) (Yayın No:1236329)

25   DUMAN MERYEM,ÇİÇEK ÜMRAN,ÖNCÜL NİLGÜN Farklı starter kültür karışımları kullanılarak üretilen bez sucukların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri Poster Bildiri. 3. Et Ürünleri Çalıştayı (Özet Bildiri) (Yayın No:1236342)

26   ÇİÇEK ÜMRAN,CAN HAFİZE TUBA,CEVAHİROĞLU HANDE Tokat ilinde üretilen pastırmaların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri Poster Bildiri. 3. Et Ürünleri Çalıştayı (Özet Bildiri) (Yayın No:1236356)

27   CEVAHİROĞLU HANDE,ÇİÇEK ÜMRAN Etlerde tür tayin yöntemleri Poster Bildiri. 3. Et Ürünleri Çalıştayı (Özet Bildiri) (Yayın No:1236367)

28   CEVAHİROĞLU HANDE,KARABIYIKLI ŞENİZ,ÇİÇEK ÜMRAN Kanatlı eti üretiminde mikrobiyal tehlikeler ve dekontaminasyon yöntemleri Poster Bildiri. 3. Et Ürünleri Çalıştayı (Özet Bildiri) (Yayın No:1236408)

29   ŞİRİN EMRE,ULUTAŞ ZAFER,AKSOY YÜKSEL,ÖNENÇ ALPER,ÇİÇEK ÜMRAN,UĞURLU MUSTAFA,KURAN MEHMET Bazı yerli koyun ırklarımızın kas lifi tipi özelliklerinin belirlenmesi Sözlü Bildiri. 2. İç anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1611317)

30   ÇEVİK MUTLU,ÇİÇEK ÜMRAN Ticari starter kültür kullanımının Tokat bez sucuğunun bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine etkisi Poster Bildiri. 2.İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1611346)

31   AKSOY YÜKSEL,ULUTAŞ ZAFER,ÖNENÇ ALPER,ŞİRİN EMRE,ÇİÇEK ÜMRAN,UĞURLU MUSTAFA,KURAN MEHMET Bazı yerli koyun ırklarının karkas etlenme ve yağlanma durmunun seurop sisteminde karşılaştırılması Poster Bildiri. 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1611367)

32   BAŞSOY MUALLA,ÇİÇEK ÜMRAN,ÇABUK DUYGU Kanatlı etlerinin ışınlama yöntemi ile muhafazası Poster Bildiri. 5. Gıda Güvenliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1611396)

33   BAŞSOY MUALLA,ÇABUK DUYGU,ÇİÇEK ÜMRAN Modifiye atmosferde ambalajlamanın kanatlı etinin mikrobiyolojik kalitesi üzerine etkisi Poster Bildiri. 5. Gıda Güvenliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1611415)

34   ULUTAŞ ZAFER,KURAN MEHMET,ÖNENÇ ALPER,ÇİÇEK ÜMRAN,ŞİRİN EMRE,UĞURLU MUSTAFA,AKSOY YÜKSEL Yerli ırklarımızdan İvesi Kıvırcık Akkaraman Morkaraman Karayaka Anadolu Merinosu koyunlarında et kalitesinin belirlenmesi Sözlü Bildiri. 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2323732)

35   ÇİÇEK ÜMRAN,KAYA OYA,KARAMAN MERVE,KAHRAMAN KÜBRA Defne yağının donmuş muhafaza edilen palamut köftelerinin bazı fizikokimyasal ve duyusal özellikleri üzerine etkisi Poster bildiri. Türkiye 12. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2883697)

36   BAŞSOY MUALLA,ÇİÇEK ÜMRAN Kas lifi tipleri ve et kalitesi üzerine etkisi Poster bildiri. 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2576230)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

"3. Et Ürünleri Çalıştayı "Et Ürünleri Üretiminde İnovasyon" (Düzenleme Kurulu Başkanı)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi, TÜRKİYE, 2014,

"4. Öğrenci Kongresi "21. Yüzyılda Gıda" (Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği)", Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi, TÜRKİYE, 2013,

"Tokat Sempozyumu (Bilim Kurulu Üyeliği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi, TÜRKİYE, 2012,

"San-Tez ve Teknogirişim Projeleri Çalıştayı (Düzenleme Kurulu Üyeliği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi, TÜRKİYE, 2012,

"2. Ürün Geliştirme Ulusal Öğrenci Yarışması (Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi, TÜRKİYE, 2009,

"Yeni Ürün Geliştirme Ulusal Öğrenci Yarışması (Düzenleme Kurulu Üyeliği)", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TÜRKİYE, 2007,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Yerli Irklarımızdan İvesi Kıvırcık Akkaraman Morkaraman Karayaka Anadolu Merinosu Koyunlarında Et Kalitelerinin Belirlenmesi", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.07.2010-31.05.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "Gıda Teknoloji Laboratuarının Alt Yapısının İyileştirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 27.09.2013-30.03.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "Farklı Oranda Domates Salçası Kullanımının Çemengilik in Bazı Fiziksel Kimyasal ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 27.09.2012-24.03.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

4   "Tokat bez sucuğunun geleneksel yöntem ve farklı et yağ oranları kullanılarak üretilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 11.11.2009-24.02.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)

5   "Starter Kültür Kullanılarak Üretilen Tokat Bez Sucuğunun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 03.08.2010-20.09.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

6   "Tokat ilinde üretilen pastırmaların bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 30.03.2012-19.06.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

7   "Farklı Starter Kültürler Kullanılarak Üretilen Tokat Bez Sucuklarının Bazı Fiziksel Kimyasal ve Duyusal Özellikleri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 07.10.2010-17.02.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)

8   "3 Et Ürünleri Çalıştayı Et Ürünleri Üretiminde İnovasyon için Destek Başvurusu", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.10.2014-09.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

9   "Tokat İlinde Üretilen Bez Sucukların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 30.04.2009-07.10.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)

10   "Hindi Sucuğu Üretiminde Starter Kültür ve Isıl İşlem Uygulamasının Ürün Kalitesine Etkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 25.05.2003-02.01.2005 (Tamamlandı) (ULUSAL)

11   "MÜDEK Başvurusu İçin Gıda Mühendisliği Bölümü Öğrenci Uygulama Laboratuvarı Alt Yapısının İyileştirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 03.05.2016-01.11.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

12   "Tokat Bez Sucuğun Formülasyon ve Standardizasyonu Üzerine Bir Araştırma", Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ, Yürütücü, 01.12.2007-01.06.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)

13   "Gaziosmanpaşa Üniversitesi Temel ve Uygulamalı Bilimler Araştırma ve Geliştirme Merkezi Laboratuarı", Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, 30.07.2009 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1998-1999, Gıda Mühendisi, Alanya Entegre Et Tesisleri

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu, Katılımcı: Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu, Tokat, Kurs, 17.11.2015-20.11.2015 (Ulusal)

Gıdaların Sterilizasyonu İçin Yeni Teknolojiler/Advanced Technologies to Sterilize Foods, Katılımcı: Gıdaların Sterilizasyonu İçin Yeni Teknolojiler/Advanced Technologies to Sterilize Foods konulu eğitim semineri, Ankara, Kurs, 20.11.2012-21.11.2012 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

LC-MS/GC-MS Semineri, Katılımcı: Hewlet- Packard SEM LIMITED (LC-MS/GC-MS Semineri), Ankara, Sertifika, 25.06.1997-25.06.1997 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

Lifelong Learning Programme, Eğitimci: Lifelong Learning Programme Erasmus Intensive Programme Student Mobility, Tokat, Çalışma, 23.01.2012-03.02.2012 (Uluslararası)

Lifelong Learning Programme, Eğitimci: Lifelong Learning Programme Erasmus Intensive Programme Student Mobility, Geel, Çalışma, 25.01.2010-05.02.2010 (Uluslararası)

Lifelong Learning Programme, Eğitimci: Lifelong Learning Programme Erasmus Intensive Programme Student Mobility, Seinajoki, Çalışma, 31.01.2011-12.02.2011 (Uluslararası)

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:umran.ensoy@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1998-2004
Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği (Dr)

Tez Adı:Hindi Sucuğu Üretiminde Starter Kültür Kullanımı Ve Isıl İşlem Uygulamasının Ürün Karakteristikleri Üzerine Etkisi
Yüksek Lisans
1995-1998
Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Yaşlı Yumurtacı Tavuk Etinden Surimi Üretimi
Lisans
1991-1995
Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Gıda Bilimi Ve Teknolojisi BölümüAkademik Görevler

Doçent
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GIDA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
2004-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GIDA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Farabi Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Komisyon Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Komisyon Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Komisyon Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Naciye POLAT, (2010)., "Tokat Bez Sucuğunun Geleneksel Yöntem ve Farklı Et:Yağ Oranları Kullanılarak Üretilmesi"
2.Naciye POLAT, (2010)., "Tokat Bez Sucuğunun Geleneksel Yöntem ve Farklı Et:Yağ Oranları Kullanılarak Üretilmesi", Yüksek Lisans
3.Mustafa Alper ÇİMEN, "Tokat İlinde Satışa Sunulan Köfte ve Dönerlerin Kimyasal ve Serolojik Kalitesi", Yüksek Lisans
4.Duygu ÇABUK, "Farklı Oranda Domates Salçası Kullanımının Çemengilik’in Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi", Yüksek Lisans
5.Naciye POLAT, (2010)., "Tokat Bez Sucuğunun Geleneksel Yöntem Ve Farklı Et:yağ Oranları Kullanılarak Üretimi", Yüksek Lisans
6.Taner KÖSE, (2010)., "Tokat ilinde üretilen bez sucukların bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Mutlu ÇEVİK, (2012)., "Ticari starter kültür kullanılarak üretilen Tokat Bez Sucuğunun bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Meryem DUMAN, (2013)., "Farklı starter kültürler kullanılarak üretilen Tokat bez sucuklarının bazı fiziksel,kimyasal ve duyusal özellikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Duygu ÇABUK, (2017)., "Farklı oranlarda domates salçası kullanımının çemengilik'in bazı fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikleri üzerine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Mustafa Alper ÇİMEN, (2019)., "Tokat ilinde satışa sunulan köfte ve dönerlerin kimyasal ve serolojik kalitesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Gökçe YILDIRIM, (2020)., "Kişniş ve sarımsak oleoresini ile marine edilmiş tavuk göğüs etlerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.JRENS, Dergi, Trrr
2.Internation, Dergi, Usss
3.capppp, Dergi, Ustttt
4.TURJAF, Dergi, Türkkkk
5.Internation, Dergi, Usss
6.Internation, Dergi, Usss
7.Internation, Dergi, Usss
8.Internation, Dergi, Usss
9.Internation, Dergi, Usss
10.Internation, Dergi, Usss
11.Internation, Dergi, Usss
12.effects of flaxeed, Dergi, turkis
13.effects of salep, Dergi, Turkis
14.lkjkjk, Dergi, jhkjhjkh
15.Et Ürünlerinde Kullanılan Fosfatların Antioksidan ve Antimikrobiyal Özellikleri, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
16.Identification of Meat Species by Using Molecular and Spectroscopic Techniques, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
17.The Use of computer Based Image Analysis on Color Determination of Liquid smoked Trout Treated with Different Dry Salt-Sugar Mixtures, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
18.Influence of Slaughtering Ages on Carcass Characteristics and Heamatological Parameters of Extensively Managed Red Sokoto Bucks Slaughtered in Abeokuta Metropolis, Nigera, Dergi, Editör, Peertechz Pub Pvt Ltd
19.Detection of viable but nonculturable Escherichia coli O157:H7 in ground beef by propidium monoazide real time PCR, Dergi, Editör, Peertechz Pub Pvt Ltd
20.Quality Characteristics of Frankfurters Formulated with Apricot Pomace Obtained from Apricot Juice Processing, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
21.Use of Ohmic Heating System in Meat Thawing and Its Effects on Microbiological Quality, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
22.Effects of Flaxseed and pH on the Emulsion Properties of Beef by Using a Model System, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
23.Salep Kullanımının Fermente Türk Sucuğu Kalite Parametreleri Üzerine Etkisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
24.Defne ve Kekik Yağı Eklenen Blaık Jelatini ile Kaplamanın Çipura Filetolarının Soğukta Depolanması, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
25.Development of a PCR RLB Test for MEat Source Authentication in Processed Meat and Meat Products(Directory of Research Journal Indexing, Directory of Open Access Journals), Dergi, Editör, Turkish Journal of Agriculture-Food Science Technology
26.Journal Of New Results In Engineering And Natural Sciences(Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
27.3 Et Ürünleri Çalıştayı Et Ürünleri Üretiminde İnovasyon, Diğer Yayınlar, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası
28.Journal Of New Results In Engineering And Natural Sciences(Engineering), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Üniversite Dışı Deneyim

1998-1999Gıda MühendisiAlanya Entegre Et Tesisleri
Kurs
1.Gıdaların Sterilizasyonu İçin Yeni Teknolojiler/Advanced Technologies to Sterilize Foods, Katılımcı: Gıdaların Sterilizasyonu İçin Yeni Teknolojiler/Advanced Technologies to Sterilize Foods konulu eğitim semineri, Ankara, Kurs, 20.11.2012-21.11.2012 (Ulusal)
2.Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu, Katılımcı: Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu, Tokat, Kurs, 17.11.2015-20.11.2015 (Ulusal)
Sertifika
1.LC-MS/GC-MS Semineri, Katılımcı: Hewlet- Packard SEM LIMITED (LC-MS/GC-MS Semineri), Ankara, Sertifika, 25.06.1997-25.06.1997 (Ulusal)
Çalışma
1.Lifelong Learning Programme, Eğitimci: Lifelong Learning Programme Erasmus Intensive Programme Student Mobility, Seinajoki, Çalışma, 31.01.2011-12.02.2011 (Uluslararası)
2.Lifelong Learning Programme, Eğitimci: Lifelong Learning Programme Erasmus Intensive Programme Student Mobility, Geel, Çalışma, 25.01.2010-05.02.2010 (Uluslararası)
3.Lifelong Learning Programme, Eğitimci: Lifelong Learning Programme Erasmus Intensive Programme Student Mobility, Tokat, Çalışma, 23.01.2012-03.02.2012 (Uluslararası)