GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MUHAMMET SAİT IŞILDAKž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Muhammet Sait IŞILDAK

Zile Meslek Yüksekokulu / Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

muhammetsait.isildak@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Zile Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Atatürk Üniversitesi (1994- 1999)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Muhasebe Ve Finansman (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Atatürk Üniversitesi (1991- 1994)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Muhasebe Ve Finansman (Yl) (Tezli)

LİSANS, Atatürk Üniversitesi (1986- 1990)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "İşletmelerde Kısa Ve Uzun Vadeli Finansal Planlama Teknikleri Ve Bir Uygulama", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999

YÜKSEK LİSANS, "Finansal Kiralama -Türkiye Uygulaması-", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Finans

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Zile Meslek Yüksekokulu/Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü/ (2014- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Zile Meslek Yüksekokulu/İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü/ (2000- 2014)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Zile Meslek Yüksekokulu/İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü/ (1993- 2000)


İdari Görevler

Myo/Yüksekokul Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Mesleki Çalışma Ve Seminer Iı, Önlisans, (2021-2022)

Finansal Yönetimde Vaka Analizi, Yüksek Lisans, (2021-2022)

Finasta Kantitatif Yöntemler, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Yönlendirilmiş Çalışma I, Önlisans, (2020-2021)

Mesleki Çalışma Ve Seminer-1, Önlisans, (2020-2021)

Finansal Yönetim, Önlisans, (2020-2021)

Yönlendirilmiş Çalışma Iı, Önlisans, (2019-2020)

Yönlendirilmiş Çalışma I, Önlisans, (2019-2020)

Mesleki Çalışma Ve Seminer Iı, Önlisans, (2019-2020)

Mesleki Çalışma Ve Seminer I, Önlisans, (2019-2020)

Finansal Yönetim, Önlisans, (2019-2020)

Bankacılıkta Risk Yönetimi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   TETİK NEVZAT, IŞILDAK MUHAMMET SAİT, (2022). "Finans Eğitiminin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerindeki Etkisi: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yüksekokul Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma ", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1), 31-51. (Yayın No: 7562995)

2   IŞILDAK MUHAMMET SAİT, (2021). "Garch Modellerle Oynaklik Tahmini: Bitcoin Ornegi:", Journal Of Business And Trade, 2(2), 49-61. (Yayın No: 7349351)

3   IŞILDAK MUHAMMET SAİT, (2021). "Asimetrik Garch Modellerle Riske Maruz Değer (Rmd) Analizi: Altın, Bist 100 Endeksi Ve Dolar\U2019dan Oluşan Portföy Üzerinde Bir Uygulama", Uluslararası Sosyal Ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 0(16), 41-67., Doi: 10.20860/ijoses.977206 (Yayın No: 7312153)

4   IŞILDAK MUHAMMET SAİT, (2020). "Ahp Ve Vıkor Yöntemleri Kullanılarak Bist'te İşlem Gören Dokuma, Giyim Eşyası Ve Deri İşletmelerinin Finansal Performans Analizi", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(5), 1435-1446., Doi: 10.18506/anemon.668761 (Yayın No: 6580232)

5   IŞILDAK MUHAMMET SAİT, (2019). "Finansal Oranların Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranına Etkisinin Panel Veri Analiziyle İncelenmesi: Bist’Te Kayıtlı Dokuma, Giyim Eşyası Ve Deri Sektöründe Uygulama", Ekonomik Yaklasim, 30(111), 71-100., Doi: 10.5455/ey.17003 (Yayın No: 6373325)

6   IŞILDAK MUHAMMET SAİT, (2018). "Bist’De Dokuma, Giyim Eşyası Ve Deri İşletmelerinin Topsıs Yöntemi İle Finansal Performans Analizi", Dicle Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(16), 116-130. (Yayın No: 4507840)

7   IŞILDAK MUHAMMET SAİT,ÇİÇEK ALİ,KÖKSAL İMDAT, (2018). "Bazı Devlet Üniversitelerinin Veri Zarflama Analizi (Vza) Yöntemi İle Etkinlik Analizi", Atlas Journal, 4(9), 346-361., Doi: 10.31568/atlas.81 (Yayın No: 4301977)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   Işıldak Muhammet Sait, Köksal İmdat, Çiçek Ali, YILMAZ YUNUS, (2020). "1992 Ve 2006 Yıllarında Kurulan Devlet Üniversitelerinin Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Ölçümü", Beykoz Akademi Dergisi, (1), 97-116., Doi: 10.14514/BYK.m.26515393.2020.8/1.97-116 (Yayın No: 6672727)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

1   IŞILDAK MUHAMMET SAİT,KESKİNKILIÇ MUSTAFA, (2006). "Bilgisayarlı Muhasebe Eğitiminin Sistem Yaklaşımıyla İncelenmesi", Mali Çözüm, 75(75), 131-140. (Yayın No: 132434)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   KÖKSAL İMDAT,ATEŞ EMİNE,ÇİÇEK ALİ,IŞILDAK MUHAMMET SAİT (2018). Türkiye’de Gümrük Birliği (GB) Öncesi ve Sonrasında Dış Ticaret Açıklarının Bütçe Açıklarıyla İlişkisi. 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4252950)

2   KÖKSAL İMDAT,ÇİÇEK ALİ,IŞILDAK MUHAMMET SAİT (2018). 2000 Yılı Öncesi ve Sonrası Kurulan Devlet Üniversitelerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) ile Etkinlik Analizleinin Yapılması ve Karşılaştırılması. iKSAD 1. ULUSLARARASI SOSYAL BiLiMLER KONGRESi (Özet Bildiri) (Yayın No:4199700)

3   IŞILDAK MUHAMMET SAİT,ÇİÇEK ALİ,KÖKSAL İMDAT (2018). Bazı Devlet Üniversitelerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) İle Etkinlik Analizi. 1.ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4204007)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   IŞILDAK MUHAMMET SAİT (2021). BİTCOİN, ALTIN VE DOLAR NEDENSELLİK ANALİZİ: TODA YOMAMATO YAKLAŞIMI UYGULAMASI. 8. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:7309481)

2   IŞILDAK MUHAMMET SAİT (2021). KRİPTO PARALARIN OYNAKLIĞININ GARCH MODELLERLE TAHMİN EDİLMESİ: BITCOIN ÖRNEĞİ. 24. FİNANS SEMPOZYUMU 20-23 EKİM 2021 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7309439)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Isletme Ve Iktisadi Bilimler Arastirma Ve Teori (2021)., IŞILDAK MUHAMMET SAİT, Livre De Lyon, Editör: Ahmet Niyazi Özker, Sayfa Sayısı: 362, ISBN: 978-2-38236-240-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7349088)

2   Uluslararası İktisatta Güncel Sorunlara Yeni Yaklaşımlar (2021)., IŞILDAK MUHAMMET SAİT, Gazi Kitabevi, Editör: Şit, Ahmet, Telek, Cebrail, Danacı, Mehmet Cem, Sayfa Sayısı: 360, ISBN: 978-625-8494-27-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7311173)

3   Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar 3 (2021)., IŞILDAK MUHAMMET SAİT, Duvar Yayınları, Editör: Selçuk, Bahir; Ünal, Serdar; Mert, Yener Lütfü, Sayfa Sayısı: 524, ISBN: 978-625-7502-77-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7349724)

4   Finansal Etkinlik Çerçevesinde Uygulamalı Çalışmalar (2020)., IŞILDAK MUHAMMET SAİT,YILMAZ YUNUS, Gazi Kitabevi, Editör: Ahmet Şit, Cebrail Telek, Mehmet Cem Danacı, Sayfa Sayısı: 287, ISBN: 978-625-7855-73-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6443524)

5   Modern İşletme Bilimi (2019)., YILMAZ YUNUS,IŞILDAK MUHAMMET SAİT, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Editör: Abdulkadir Bilen, Halil İbrahim Şengün, İbrahim Çemberlitaş, Sayfa Sayısı: 263, ISBN: 978-605-69789-2-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5459038)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   " Çekerek İlçesinde Yaşayan İşsiz Lise Mezunlarına Bilgisayar ve İngilizce Destekli Modern Ticaret Eğitimi Verilmesi Projesi", Avrupa Birliği, Eğitmen, 01.12.2006-30.09.2007 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

2   "GOP Üniversitesi Zile MYO Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Tapu ve Kadastro Programı Ölçme Tekniği Laboratuvarı Kurulum Projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 17.09.2019-03.12.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1992-1993, yurt müdür yardımcısı, pasinler kaymakamlığı, Erzurum ili Pasinler kaymakamlığa bağlı devlet yurdunda tam zamanlı müdür yardımcılığı

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:muhammetsait.isildak@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1994-1999
Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Muhasebe Ve Finansman (Dr)

Tez Adı:İşletmelerde Kısa Ve Uzun Vadeli Finansal Planlama Teknikleri Ve Bir Uygulama
Yüksek Lisans
1991-1994
Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Muhasebe Ve Finansman (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Finansal Kiralama -Türkiye Uygulaması-
Lisans
1986-1990
Atatürk Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU/FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ/
Yardımcı Doçent
2000-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU/İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ/
Araştırma Görevlisi
1993-2000
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU/İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ/


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
MYO/Yüksekokul Müdürü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2021-2022)MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER IITürkçe4
(2020-2021)YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA ITürkçe4
(2020-2021)MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER-1Türkçe4
(2020-2021)FİNANSAL YÖNETİMTürkçe4
(2019-2020)YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA IITürkçe4
(2019-2020)YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA ITürkçe4
(2019-2020)MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER IITürkçe4
(2019-2020)MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER ITürkçe4
(2019-2020)FİNANSAL YÖNETİMTürkçe3
Yüksek Lisans
(2021-2022)FİNANSAL YÖNETİMDE VAKA ANALİZİTürkçe3
(2020-2021)FİNASTA KANTİTATİF YÖNTEMLERTürkçe3
(2020-2021)UZMANLIK ALAN DERSİTürkçe4
(2019-2020)BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Üniversite Dışı Deneyim

1992-1993yurt müdür yardımcısıpasinler kaymakamlığı, Erzurum ili Pasinler kaymakamlığa bağlı devlet yurdunda tam zamanlı müdür yardımcılığı