GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MUHAMMET SAİT IŞILDAKž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Muhammet Sait IŞILDAK

Zile Meslek Yüksekokulu / Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

muhammetsait.isildak@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Zile Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü 

Anabilim Dalı

Bankacılık Ve Sigortacılık Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Atatürk Üniversitesi (1994- 1999)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Atatürk Üniversitesi (1991- 1994)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

LİSANS, Atatürk Üniversitesi (1986- 1990)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "İşletmelerde Kısa Ve Uzun Vadeli Finansal Planlama Teknikleri Ve Bir Uygulama", Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999

YÜKSEK LİSANS, "Finansal Kiralama -Türkiye Uygulaması-", Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, 1994

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Finans

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Zile Meslek Yüksekokulu/ Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü/ Bankacılık Ve Sigortacılık Pr., (2018- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Zile Meslek Yüksekokulu/ Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü(2014- 2018)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Zile Meslek Yüksekokulu/ İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü(2000- 2014)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Zile Meslek Yüksekokulu/ İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü(1993- 2000)


İdari Görevler

Myo/Yüksekokul Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Zile Meslek Yüksekokulu, (2012- Devam Ediyor)

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Zile Meslek Yüksekokulu, (2011- 2012)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Zile Meslek Yüksekokulu, Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü, (2014- Devam Ediyor)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Zile Meslek Yüksekokulu, İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü, (2000- 2014)

verdiği dersler

Yönlendirilmiş Çalışma Iı, Önlisans, (2018-2019)

Mesleki Çalışma Ve Seminer I, Önlisans, (2018-2019)

Mesleki Çalışma Ve Seminer-Iı, Önlisans, (2018-2019)

Yönlendirilmiş Çalışma I, Önlisans, (2018-2019)

Sigorta Muhasebesi, Önlisans, (2018-2019)

Finansal Yönetim, Önlisans, (2018-2019)

Mali Tablolar Analizi, Önlisans, (2018-2019)

Finansal Yönetim, Önlisans, (2017-2018)

Mesleki Çalışma Ve Seminer Iı, Önlisans, (2017-2018)

Mesleki Çalışma Ve Seminer I, Önlisans, (2017-2018)

Yönlendirilmiş Çalışma Iı, Önlisans, (2017-2018)

Mali Tablolar Analizi, Önlisans, (2017-2018)

Sigorta Muhasebesi, Önlisans, (2017-2018)

Yönlendirilmiş Çalışma I, Önlisans, (2017-2018)

Mali Tablolar Analizi, Önlisans, (2016-2017)

Genel Muhasebe Iı, Önlisans, (2016-2017)

Sigorta Muhasebesi, Önlisans, (2016-2017)

Mesleki Çalışma Ve Seminer Iı, Önlisans, (2016-2017)

Mesleki Çalışma Ve Seminer I, Önlisans, (2016-2017)

Yönlendirilmiş Çalışma Iı, Önlisans, (2016-2017)

Finansal Yönetim, Önlisans, (2016-2017)

Yönlendirilmiş Çalışma I, Önlisans, (2016-2017)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

IŞILDAK MUHAMMET SAİT, (2018). "Bist’De Dokuma, Giyim Eşyası Ve Deri İşletmelerinin Topsıs Yöntemi İle Finansal Performans Analizi", Dicle Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(16), 116-130., Doi: 0000-0001-5715-7090 (Yayın No: 4507840)

IŞILDAK MUHAMMET SAİT,ÇİÇEK ALİ,KÖKSAL İMDAT, (2018). "Bazı Devlet Üniversitelerinin Veri Zarflama Analizi (Vza) Yöntemi İle Etkinlik Analizi", Atlas Journal, 4(9), 346-361., Doi: 10.31568/atlas.81 (Yayın No: 4301977)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

IŞILDAK MUHAMMET SAİT,KESKİNKILIÇ MUSTAFA, (2006). "Bilgisayarlı Muhasebe Eğitiminin Sistem Yaklaşımıyla İncelenmesi", Mali Çözüm, 75(75), 131-140. (Yayın No: 132434)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KÖKSAL İMDAT,ATEŞ EMİNE,ÇİÇEK ALİ,IŞILDAK MUHAMMET SAİT (2018). Türkiye’de Gümrük Birliği (GB) Öncesi ve Sonrasında Dış Ticaret Açıklarının Bütçe Açıklarıyla İlişkisi. 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4252950)

KÖKSAL İMDAT,ÇİÇEK ALİ,IŞILDAK MUHAMMET SAİT (2018). 2000 Yılı Öncesi ve Sonrası Kurulan Devlet Üniversitelerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) ile Etkinlik Analizleinin Yapılması ve Karşılaştırılması. iKSAD 1. ULUSLARARASI SOSYAL BiLiMLER KONGRESi (Özet Bildiri) (Yayın No:4199700)

IŞILDAK MUHAMMET SAİT,ÇİÇEK ALİ,KÖKSAL İMDAT (2018). Bazı Devlet Üniversitelerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) İle Etkinlik Analizi. 1.ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4204007)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Zile İlçesinin Turizm Destinasyonuna Dönüştürülmesinde Girişimcilere ve Yerel Halka Mesleki Turizm Eğitimi Verilmesi Projesi", Avrupa Birliği (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

" Çekerek İlçesinde Yaşayan İşsiz Lise Mezunlarına Bilgisayar ve İngilizce Destekli Modern Ticaret Eğitimi Verilmesi Projesi", Avrupa Birliği (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Turhal da etkin insan kaynakları yönetimiyle işsizlikle mücadele projesi TR 0305 02 LDI 061 ", Avrupa Birliği, Uzman (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2000- , yardımcı doçent, gaziosmanpaşa üniversitsi, , (Diğer)

1993-2000, araştırma görevlisi, gaziosmanpaşa üniversitsi, , (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:muhammetsait.isildak@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1994-1999
Atatürk Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü

Tez Adı:İşletmelerde Kısa Ve Uzun Vadeli Finansal Planlama Teknikleri Ve Bir Uygulama
Yüksek Lisans
1991-1994
Atatürk Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü

Tez Adı:Finansal Kiralama -Türkiye Uygulaması-
Lisans
1986-1990
Atatürk Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2018-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU/ FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ/ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR.
Doktor Öğretim Üyesi
2014-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU/ FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
Yardımcı Doçent
2000-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU/ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
Araştırma Görevlisi
1993-2000
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU/ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ


İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdürü
2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Bşk.
2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Bşk.
2000-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
2011-2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2018-2019)YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA IITürkçe4
(2018-2019)MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER ITürkçe4
(2018-2019)MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER-IITürkçe4
(2018-2019)YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA ITürkçe4
(2018-2019)SİGORTA MUHASEBESİTürkçe3
(2018-2019)FİNANSAL YÖNETİMTürkçe4
(2018-2019)MALİ TABLOLAR ANALİZİTürkçe4
(2017-2018)FİNANSAL YÖNETİMTürkçe4
(2017-2018)MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER IITürkçe4
(2017-2018)MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER ITürkçe4
(2017-2018)YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA IITürkçe4
(2017-2018)MALİ TABLOLAR ANALİZİTürkçe4
(2017-2018)SİGORTA MUHASEBESİTürkçe3
(2017-2018)YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA ITürkçe4
(2016-2017)MALİ TABLOLAR ANALİZİTürkçe4
(2016-2017)GENEL MUHASEBE IITürkçe4
(2016-2017)SİGORTA MUHASEBESİTürkçe3
(2016-2017)MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER IITürkçe4
(2016-2017)MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER ITürkçe4
(2016-2017)YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA IITürkçe4
(2016-2017)FİNANSAL YÖNETİMTürkçe4
(2016-2017)YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA ITürkçe4
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.IŞILDAK MUHAMMET SAİT (2018). BİST’DE DOKUMA, GİYİM EŞYASI VE DERİ İŞLETMELERİNİN TOPSIS YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ. DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 8(16), 116-130., Doi: 0000-0001-5715-7090 (Yayın No: 4507840)
2.IŞILDAK MUHAMMET SAİT,ÇİÇEK ALİ,KÖKSAL İMDAT (2018). BAZI DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) YÖNTEMİ İLE ETKİNLİK ANALİZİ. ATLAS JOURNAL, 4(9), 346-361., Doi: 10.31568/atlas.81 (Yayın No: 4301977)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.IŞILDAK MUHAMMET SAİT,KESKİNKILIÇ MUSTAFA (2006). Bilgisayarlı Muhasebe Eğitiminin Sistem Yaklaşımıyla İncelenmesi. mali çözüm, 75(75), 131-140. (Yayın No: 132434)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KÖKSAL İMDAT,ÇİÇEK ALİ,IŞILDAK MUHAMMET SAİT (2018). 2000 Yılı Öncesi ve Sonrası Kurulan Devlet Üniversitelerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) ile Etkinlik Analizleinin Yapılması ve Karşılaştırılması. iKSAD 1. ULUSLARARASI SOSYAL BiLiMLER KONGRESi (Özet Bildiri) (Yayın No:4199700)
2.IŞILDAK MUHAMMET SAİT,ÇİÇEK ALİ,KÖKSAL İMDAT (2018). Bazı Devlet Üniversitelerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) İle Etkinlik Analizi. 1.ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4204007)
3.KÖKSAL İMDAT,ATEŞ EMİNE,ÇİÇEK ALİ,IŞILDAK MUHAMMET SAİT (2018). Türkiye’de Gümrük Birliği (GB) Öncesi ve Sonrasında Dış Ticaret Açıklarının Bütçe Açıklarıyla İlişkisi. 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4252950)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Zile İlçesinin Turizm Destinasyonuna Dönüştürülmesinde Girişimcilere ve Yerel Halka Mesleki Turizm Eğitimi Verilmesi Projesi, Avrupa Birliği (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
2. Çekerek İlçesinde Yaşayan İşsiz Lise Mezunlarına Bilgisayar ve İngilizce Destekli Modern Ticaret Eğitimi Verilmesi Projesi, Avrupa Birliği (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
3.Turhal da etkin insan kaynakları yönetimiyle işsizlikle mücadele projesi TR 0305 02 LDI 061 , Avrupa Birliği, Uzman (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
Üniversite Dışı Deneyim

2000- yardımcı doçentgaziosmanpaşa üniversitsi, , (Diğer)
1993-2000araştırma görevlisigaziosmanpaşa üniversitsi, , (Diğer)