GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SÜLEYMAN SERDAR KARACAž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Süleyman Serdar KARACA

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

suleymanserdar.karaca@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

İşletme Bölümü 

Anabilim Dalı

Muhasebe Finansman Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İnönü Üniversitesi (2002- 2007)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Muhasebe Finansman (Dr)

YÜKSEK LİSANS, İnönü Üniversitesi (1999- 2001)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Muhasebe Finansman (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gazi Üniversitesi (1995- 1999)

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi - İşletme Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Şirketlerin Kâr Dağıtım Politikası Ve Kâr Payı Ödeme Şekillerinin Firma Değerine Etkisinin Analizi Ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’Xxnda Bir İnceleme", İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007

YÜKSEK LİSANS, "Üniversite Öğrenci Sosyal Hizmetler Saymanlıklarında Muhasebe Düzeni Ve Üretim Maliyetlerinin Hesaplanması", İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Finans

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ İşletme Bölümü/ Muhasebe Finansman Anabilim Dalı, (2019- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ İşletme Bölümü/ Muhasebe Finansman Anabilim Dalı, (2014- 2019)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ İşletme Bölümü/ Muhasebe Finansman Anabilim Dalı, (2008- 2014)


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İşletme Pr., (2017- Devam Ediyor)

Erasmus Koordinatörü , Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, (2012- Devam Ediyor)

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, (2014- 2017)

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, (2017- 2019)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), (2017- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Yatırım Analizi Ve Portföy Yönetimi, Doktora, (2019-2020)

Finansal Teknikler Ve Türev Araçlar, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Uluslararası Finansman, Lisans, (2019-2020)

Finansal Yönetim 2, Lisans, (2019-2020)

İleri Düzey Finansal Yönetim Uygulamaları, Doktora, (2018-2019)

Finansal Risk Analizi Ve Yönetimi, Doktora, (2018-2019)

Finansal Teknikler Ve Türev Araçlar, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Finansal Yönetim, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Finans Matematiği, Lisans, (2018-2019)

Uluslararası Finansman, Lisans, (2018-2019)

Mali Tablolar Analizi, Lisans, (2018-2019)

Finansal Yöneyim 2, Lisans, (2018-2019)

Finansal Yönetim 1, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Ömer Tayyip TAŞ, "Tr83 Bölgesindeki Üniversitelerin İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Karşılaştırması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Dilaver YAVUZ, "Büyük Ve Orta Boy İşletmelerin Sermaye Yapılarının İşletme Karlılıklarına Ve İhracat Performanslarına Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Seda ERDOĞAN, "Türk Bankacılık Sektörünün 2009-2016 Dönemi Camels Derecelendirme Sistemi İle Performans Analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Buşra TÜFEKÇİ, "İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Engin ANAHTAR, "Makroekonomik Değişkenlerin Borsa İstanbul Bankacılık Endeksi Üzerine Etkisi: 2009-2018 Yılları Üzerine Bir Uygulama", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Seda ALDEMİR, "Davranışsal Finans Açısından Yatırımcı Davranışlarının İncelenmesi: Tokat İli Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Eray BAYSA, "Finansal Okuryazarlık Ve Banka Müşteri Segmentasyonları Üzerine Bir Uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Müge SAĞLAM, "Çalışma Sermayesi Unsurlarının Firma Karlılığına Etkisi: Borsa İstanbul Şirketleri Üzerine Bir Uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Emin ÇAĞLAK, "Türkiye'de Finansal Krizlerin Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Dış Ticaret Ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Arif SAVSAR, "Finansal Oranlarla Firma Değeri Arasındaki İlişki Ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Bir Uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Hatice Neriman BAŞDEMİR, "Hisse Getiri Oranlarının Tahmininde Yapay Sinir Ağı Modelinin Uygulanabilirliği: 2008 Finansal Kriz Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Reşid ÇİĞDEM, "Türkiye Ekonomisi'nde Yaşanan 1994- 2001 Ekonomik Krizlerinin Ve 2008 Küresel Ekonomik Krizinin İmalat Sanayi Sektörüne Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Ersin IRK, "Firmaların Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, A. Serhat ANAÇ, "Kargo Taşımacılığında Ulaştırma Modelleri Yardımıyla Maliyet - Zaman Minimizasyonu Ve Tokat İli Uygulaması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Mustafa ÖZKAN, "Şebeke Analizi Ve İç Anadolu Bölgesinde Bir Uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2010

Doktora, Emrah ŞAHİN, "Finansal Kriz Dönemlerinde Finansal Gevşeklik Unsurlarının Firma Performansına Etkisi: Bist Sınai Endeksi Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2020

Doktora, Selim GÜNGÖR, "Hisse Senedi Getiri Oynaklığı İle İşlem Hacmi Oynaklığı Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülke Karşılaştırması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2020

Doktora, Şerife GÖÇER, "Davranışsal Finans Ve Anomaliler: Borsa İstanbul'da Sürü Davranışı Varlığının Test Edilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2018

Doktora, Zekai ŞENOL, "Kurumsal Risk Yönetiminin Firma Performansına Etkisi: Bist Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2016

Doktora, İsmail TUNA, "Sermaye Artırımını Etkileyen Şirkete Özgü Faktörlerin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, 2014

Editörlük

Finans Teorisine Uygulamalı Katkılar, Kitap, Editör, Ekin, 31.12.2018 - 01.03.2019

Finans Teorisine Uygulamalı Katkılar-2, Kitap, Editör, EKİN, 01.01.2020 - 15.01.2020

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

GÜNGÖR SELİM,ŞAHİN EMRAH,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2020). "Finansal Serbestleşme İle Sanayi Üretimi Arasındaki İlişkinin Fourier Temelli Yaklaşımlar İle Test Edilmesi: Türkiye Örneği", Maliye Ve Finans Yazıları Dergisi, (113), 119-138. (Yayın No: 6224563)

ALTEMUR NECATİ,Çevik Mustafa,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2019). "Bist 30 Endeksinde İşlem Gören Ticari Bankaların Topsıs Yöntemi İle Finansal Performans Analizi", International Journal Of Business Economics And Management Perspectives, 3(1), 63-73. (Yayın No: 5162586)

KARACA SÜLEYMAN SERDAR,ALTEMUR NECATİ,Çevik Mustafa, (2019). "Türkiye’Deki Mevduat Bankalarının Camels Analizi İle Finansal Performans Ölçümü", Muhasebe Ve Finans İncelemeleri Dergisi, 2(2), 130-148. (Yayın No: 5802530)

KARACA SÜLEYMAN SERDAR,ŞENOL ZEKAİ,KORKMAZ ÖZGE, (2018). "Mutual Interaction Between Corporate Governance And Enterprise Risk Management: A Case Study In Borsa Istanbul Stock Exchange", Muhasebe Ve Finansman Dergisi, 78(1), 235-248. (Yayın No: 5979600)

BENLİ YASEMİN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,Bozdan Dicle Nehir, (2018). "Türkiye’De Katılım Bankalarının Camels Analizi İle Performanslarının Ölçülmesi", Journal Of Current Researches On Business And Economics, 8(2), 197-210., Doi: 10.26579/jocrebe-8.2.13 (Yayın No: 4607335)

KARACA SÜLEYMAN SERDAR,Erdoğan Seda, (2018). "Türk Bankacılık Sektörünün 2009-2016 Dönemi Camels Derecelendirme Sistemi İle Performans Analizi", Uluslararası Yönetim, Eğitim Ve Ekonomik Perspektifler Dergisi, 6(3), 23-39. (Yayın No: 4557914)

KOY AYBEN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2018). "Daralma Ve Genişleme Dönemlerinde Uluslararası Portföy Yatırımları Nasıl Etkileniyor? Türkiye Örneği /", Öneri: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 13(50), 90-105., Doi: 10.14783/maruoneri.v13i38778.342724 (Yayın No: 4366028)

ALTEMUR NECATİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,GÜVEMLİ BATUHAN, (2018). "Türkiye’Deki Yabancı Sermayeli Bankaların Camels Analizi İle Performanslarının Ölçülmesi", Journal Of International Management, Educational And Economics Perspectives, 6(1), 57-65. (Yayın No: 4323247)

Tüfekçi Büşra,Erdoğan Seda,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,Seçgin Nurbanu, (2017). "Finansal Okuryazarlık Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama", International Journal Of Business, Economics And Management Perspectives, 2(7), 58-72. (Yayın No: 3950379)

ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2017). "Finansal Risklerin Firma Değeri Üzerine Etkisi: Bist Örneği", Gazi İktisat Ve İşletme, 3(1), 1-18. (Yayın No: 3859875)

ÇAKAR RECEP,ÖZKAN OKTAY,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2017). "Borsa İstanbulda Yatırımcılar Ve Türev Piyasa Oyuncuları İçin Optimum Endeks Portföyleri Modellemesi", Akademik Bakış, (62), 440-458. (Yayın No: 3859855)

ŞAHİN EMRAH,KONAK FATİH,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2017). "Türkiye Ve Rusya Arasındaki “Uçak Krizinin” Borsa İstanbul Gıda, İçecek Ve Turizm Endeksleri Üzerine Etkisi", Business And Economics Research Journal, 8(3), 473-485. (Yayın No: 3859821)

GÜNGÖR SELİM,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,BENLİ YASEMİN, (2017). "Küresel Gelişmeler Bağlamında Enerjide Dışa Bağımlı Gelişmekte Olan Ülkelerde Birincil Enerji Tüketimiyle Finansal Gelişme Arasındaki İlişki", Maliye Finans Yazıları, 1(108), 123142 (Yayın No: 3859809)

ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,Erdoğan Seda, (2017). "The Effects Of Fınancıal Rıskmanagement On Fırm’S Value: An Empırıcalevıdence From Borsa Istanbul Stockexchange", Financial Studies, 21(4), 27-45. (Yayın No: 3859782)

BENLİ YASEMİN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2017). "2008 Küresel Kriz Öncesi Ve Sonrası Iso 500 Sanayi İşletmelerinin Etkinlik Ölçümü: Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı", Gazi İktisat Ve İşletme Dergisi, 3(1), 19-34. (Yayın No: 3859751)

ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2017). "The Effecet Of Enterprise Risk Management On Firm Performance: A Case Study On Turkey", Financial Studies, 21(2), 6-30. (Yayın No: 3859715)

GÜNGÖR SELİM,SÖNMEZ LÜTFİYE,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2016). "Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Türkiye Nincari İşlemler Açığına Etkileri", Maliye Finans Yazıları, (106), 29-48. (Yayın No: 2943714)

TUNA İSMAİL,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2016). "Determining The Firm Specific Factors Affecting The Capital Increase", Business And Economics Research Journal, 7(1), 89-105. (Yayın No: 2618632)

ADEM KEMAL,Zengin Numan,HEKİM MAHMUT,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2016). "Predıctıon Of The Relatıonshıp Between The Bıst 100Index And Advanced Stock Market Indıcesusıng Artıfıcıal Neural Network 2011 2015", Journal Of New Theory, (13), 86-95. (Yayın No: 2822259)

BAYSA ERAY,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2016). "Finansal Okuryazarlık Ve Banka Müşteri Segmentasyonları Üzerine Bir Uygulama", Muhasebe Ve Finansman Dergisi, (71), 109-126. (Yayın No: 2843137)

ÇAĞLAK EMİN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2016). "Türkiye De Finansal Krizlerin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Dış Ticaret Ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkis", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(44), (Yayın No: 2844280)

KOCAMAN MEHMET,ALTEMUR NECATİ,ALDEMİR SEDA,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2016). "Ekonomik Karlılığı Etkileyen Faktörler İso 500 Sanayiişletmeleri Uygulaması", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35), 320-332. (Yayın No: 2867480)

KOÇ SELAHATTİN,ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2016). "Analysıs Of Developed And Developıng Countrıes Groups The Macro Economıcfactors Whıch Are Affected By Fınacıal Indıcators 2000 2012", Journal Of Economics, Finance And Accounting, 3(4), 299-319., Doi: 10.17261 (Yayın No: 3015038)

IRK ERSİN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2015). "The Determinants Affecting Capital Structure Of Firms Evidencefrom Borsa Istanbul", Muhasebe Ve Finansman Dergisi, (68), 185-199. (Yayın No: 1554814)

TUNA İSMAİL,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2015). "Borsa İstanbul Bıst 30 Da Kayıtlı Sanayi Şirketlerinin Sermaye Artırımlarının Tahmini", Akademik Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi, 7(12), 31-45. (Yayın No: 1521918)

YAYAR RÜŞTÜ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2014). "Effıcıency Analysıs In Turkısh Bankıng Sector", Niğde Üniversitesi İibf Dergisi,, 7(2), 1-15. (Yayın No: 1521737)

YAYAR RÜŞTÜ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2014). "Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Hedonik Modelle Belirlenmesi Tr83 Bölgesi Örneği", Ege Akademik Bakış, 14(4), 509-518. (Yayın No: 1521736)

DEMİRELİ ERHAN,BAŞCI EŞREF SAVAŞ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2014). "İşletme Sermayesi Ve Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkiler Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama", Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi,, 5(1), 78-97. (Yayın No: 1521735)

KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2014). "Üretim İşletmelerinde Firma Karlılığının Finansal Belirleyicileri Ve Bist İmalat Sanayi Uygulaması", Ege Akademik Bakış, 14(1), 21-29. (Yayın No: 1521734)

BAŞCI EŞREF SAVAŞ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2013). "The Determinants Of Stock Markets Index Var Aproach To Turkish Stock Market", International Journal Of Economics And Financial Issues, 3(1), 163-171. (Yayın No: 1521730)

KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2013). "Firma Performansını Etkileyen Faktörler Ve Türkiye Örneği", Ege Akademik Bakış, 13(2), 169-179. (Yayın No: 1521731)

YÖRÜK NEVİN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,HEKİM MAHMUT,TUNA İSMAİL, (2013). "Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler Ve Finansal Oranlar İle Hisse Getirisi Arasındaki İlişkinin Anfıs Yöntemi İle İncelenmesi İmkb 100 De Bir Uygulama", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 101-113. (Yayın No: 1521733)

KARACA SÜLEYMAN SERDAR,ÇİĞDEM REŞİD, (2013). "Türkiye Ekonomisinde Yaşanan 1994 2001 Ekonomik Krizlerinin Ve 2008 Küresel Ekonomik Krizinin İmalat Sanayi Sektörüne Etkilerinin Finansal Oranlar İle İncelenmesi", Business And Economics Research Journal, 4(3), 41-54. (Yayın No: 1521732)

KARACA SÜLEYMAN SERDAR,EKŞİ İBRAHİM HALİL, (2012). "The Relationship Between Ownership Structure And Firm Performance An Empirical Analysis Over İstanbul Stock Exchange Ise Listed Companies", International Business Research, 5(1), 172-181., Doi: 10.5539/ibr.v5n1p172 (Yayın No: 1521724)

Arif Savsar,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2012). "The Effect Of Financial Ratios On The Firm Value Evidence Fromturkey", Journal Of Applied Economic Sciences, 7(1 (19)), 56-63. (Yayın No: 1521727)

YAYAR RÜŞTÜ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2012). "Identifying The Factors Affecting The Consumer Credit Card Ownership Empirical Evidence From Turkey", Journal Of Applied Economic Sciences, 7(2 (20)), 195-204. (Yayın No: 1521729)

KARACA SÜLEYMAN SERDAR,BAŞDEMİR HATİCE NERİMAN, (2012). "The Applicability Of Artificial Neural Network Method Upon Prediction Of Rate Of Stock Return Example Of 2008 Financial Crisis", Journal Of Applied Economic Sciences, 7(2 (20)), 131-139. (Yayın No: 1521728)

KARACA SÜLEYMAN SERDAR,ÇİĞDEM REŞİD, (2012). "The Effects Of The 2008 World Crisis To Turkish Certain Sectors The Case Of Food Main Metal Stone And Soil And Textile Industries", International Research Journal Of Finance And Economics, (88), 59-68. (Yayın No: 1521726)

YAYAR RÜŞTÜ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,EROL YÜCEL, (2012). "Data Envelopment Analysis Approach For The Measurement Of Iso500 Firms Efficiencies Iron Steel Basic Metal Industry", Journal Of Economics, Finance And Administrative Sciences, (47), 19-29. (Yayın No: 1521725)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Tüfekçi Büşra,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2019). "İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi Sbad, 14(2), 157-180. (Yayın No: 5695315)

KARACA SÜLEYMAN SERDAR,EKŞİ İBRAHİM HALİL,ALTEMUR NECATİ, (2019). "Türkiye’Deki Katılım Bankalarının Etkinlik Analizi", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(2), 280-290. (Yayın No: 5162585)

GÜNGÖR SELİM,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2019). "Enerji Tüketimi, Temiz Enerji Ve Karbondioksit Emisyonlarının Finansal Açıkla İlişkisi: Türkiye Örneği", Muhasebe Ve Finans İncelemeleri Dergisi, 2(1), 33-46., Doi: https://dx.doi.org/10.32951/mufider.481626 (Yayın No: 4980003)

KABAN İSMAİL,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,GÜL MUSTAFA, (2016). "Bireysel Müşteriler Ve Bankalar Arasındaki İlişkilerde Yeni Dönem Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği Üzerine Bir Değerlendirme", Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(1), 227-247., Doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER778 (Yayın No: 2539098)

SAĞLAM MÜGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2015). "Çalışma Sermayesi Unsurlarının Firma Karlılığına Etkisi Borsa İstanbul Şirketleri Üzerine Bir Uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 10(1), 119-132. (Yayın No: 1544965)

YAYAR RÜŞTÜ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2011). "Üniversite Öğrencilerinin Kredi Karti Sahibi Olmaları Üzerinde Etkili Olan Faktörler Gaziosmanpaşa Ve İnönü Üniversite Lerinden Ampirik Bulgular", Journal Of Academic Approaches, 2(1), 152-168. (Yayın No: 1521637)

KARACA SÜLEYMAN SERDAR,BAŞCI EŞREF SAVAŞ, (2011). "Hisse Senedi Performansını Etkileyen Rasyolar Ve İmkb 30 Endeksinde 2001 2009 Dönemi Panel Veri Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 16(3), 337-347. (Yayın No: 1521634)

YAYAR RÜŞTÜ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2011). "Endeks Tahmini Ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İmkb Sınaı Endeksi Uzerine Bir Uygulama", Muhasebe-Bilim Dünyası Dergisi-World Of Accounting Science, 13(2), 163-188. (Yayın No: 1521635)

ÇEVİK OSMAN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,ÖZKAN MUSTAFA, (2011). "En Küçük Yayılma Modeli İle İç Anadolu Bölgesinde Bir Kargo Firmasının Dağıtım Güzergâhının Belirlenmesi", Kmü Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(21), 1-9. (Yayın No: 1521638)

UĞUR AHMET,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2010). "Finansal Kriz Dönemlerinde Şirket Sahiplik Yapısının Karlılığa Etkisi", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 47(549), 21-30. (Yayın No: 1521633)

KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2010). "Uluslar Arası Sermaye Hareketleri Ve Kriz Sonrası Görünüm", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5(1), 153-173. (Yayın No: 1521632)

ERTAŞ FATİH COŞKUN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2010). "Kar Dağıtımının İlanı Ve Gerçekleşmesi Arasında Geçen Sürenin Firma Değerine Etkisi", Muhasebe Ve Finansman Dergisi, (47), 58-68. (Yayın No: 1521631)

KARACA SÜLEYMAN SERDAR,UĞUR AHMET, (2008). "Türkiye Deki Bankacılık Sektöründe Risk Ve Kârlılık Analizi", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Mödav World Of Accounting Science, 10(3), 123-134. (Yayın No: 1521630)

KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2008). "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Da 2004 Yılında Halka İlk Arz Edilen Hisse Senetlerinin Uzun Dönem Fiyat Performansları", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Mödav World Of Accounting Science,, 10(1), 197-218. (Yayın No: 1521629)

OTLU FİKRET,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2006). "Faaliyet Temelli Maliyetleme Sistemine Göre Ekonomik Katma Değer Analizi", Muhasebe Ve Finansman Dergisi, (29), 140-151. (Yayın No: 1521627)

OTLU FİKRET,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2005). "Maliyet Yönetimi Ve Yaşam Seyri Maliyet Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 245-270. (Yayın No: 1521628)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ŞAHİN EMRAH,GÜNGÖR SELİM,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2019). Yapısal Kırılmalar Altında Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) İle BİSTSınai Endeksi Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi. 2. Uluslararası Bankacılık Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5802677)

KANIŞLI ERDEM,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2019). 31 MART 2019 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ İSTANBULBÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN YENİLENMESİ KARARININXSIST ŞEHİR ENDEKSİ ÜZERİNE ETKİSİ. 6.Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5695477)

KARACA SÜLEYMAN SERDAR,ALTEMUR NECATİ,Dozen Büşra (2019). BİST 30 ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN TİCARİ BANKALARIN AHP VE TOPSİSYÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ.. 6.Uluslararası Muhasebe ve Fİnans Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5695458)

KARACA SÜLEYMAN SERDAR,ALTEMUR NECATİ,Çevik Mustafa (2019). PERFORMANCE ANALYSIS IN BANKING SECTOR: ENTROPY AND WASPAS METHOD APPLICATION. 6.Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5695393)

ANGUN ŞERİFE,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2018). İstikrarlı Bist 100 Hisselerinde Sürü Davranışının TestEdilmesi. I. ULUSLARARASI BANKACILIK KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4323877)

EKŞİ İBRAHİM HALİL,Alihodzic Almir,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2018). THE EFFECT OF CREDITS OF FOREIGN BANKS ON REAL SECTOR FINANCING:EVIDENCE FROM SOME BALKAN COUNTRIES AND TURKEY. 7thINTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUMECONOMY OF EASTERN CROATIA – VISION AND GROWTH (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4324783)

KARACA SÜLEYMAN SERDAR,ŞENOL ZEKAİ,KORKMAZ ÖZGE (2017). MUTUAL INTERACTION BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND ENTERPRISE RISK MANAGEMENT: A CASE STUDY IN BORSA ISTANBUL STOCK EXCHANGE. IV. INTERNATIOANL SYMPOSIUM ON ACCOUNTING AND FINANCE (Özet Bildiri) (Yayın No:3859976)

ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,Erdoğan Seda (2017). FİNANSAL RİSK YÖNETİMİNİN FİRMA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ:BİST ÖRNEĞİ. 21.Finans Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3859951)

KARACA SÜLEYMAN SERDAR,EKŞİ İBRAHİM HALİL,ALTEMUR NECATİ (2017). 2009-2016 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTERENKATILIM BANKALARININ ETKİNLİK ANALİZİ. 21.Finans Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3859900)

KORKMAZ ÖZGE,BAŞCI EŞREF SAVAŞ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2016). Macroeconomic Variables Affecting Bist30 Index Value in Turkey. International Conference on Economic Sciences and Business Administration (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2943744)

BUĞAN MEHMET FATİH,EKŞİ İBRAHİM HALİL,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2015). İmalat Sanayi Alt Sektörlerinde Performans Analizi Kriz Bağlamında Bir Değerlendirme. International Conference on Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2449013)

KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR Kar Payı Dağıtımında Hisse Kapanış Fiyatlarının Analizi. 13. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1521891)

BAŞCI EŞREF SAVAŞ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,DEMİRELİ ERHAN Profitability Analysis of State Owned and Privately Owned Banks between 2001 2010 period in Turkey. EBES 2012 Warsaw Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1521890)

BARIŞIK SALİH,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,YAYAR RÜŞTÜ Foreign Capital Mobility and Productivity in Turkish Banking Sectors 1989 2011. EBES 2012 Warsaw Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1521889)

YÖRÜK NEVİN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,BEZİRCİ MUHAMMET Multıvarıate Granger Causalıty Between Portfolıo Investment Foreıgn Dırect Investment And Economıc Growth The Case Of Balkan Countrıes. International 9th Conference on Knowledge, Economy & Management (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1521888)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

GÜNGÖR SELİM,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2018). ENERJİ TÜKETİMİ, TEMİZ ENERJİ VE KARBONDİOKSİT EMİSYONLARININ FİNANSAL AÇIKLIKLA İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4324799)

ANGUN ŞERİFE,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2018). SÜRÜ DAVRANIŞI VARLIĞININ TEST EDİLMESİ-BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA. 3.Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4324798)

ALTEMUR NECATİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,GÜVEMLİ BATUHAN (2018). TÜRKİYE´DE KURULMUŞ YABANCI SERMAYELİ BANKALARIN 2006-2016 DÖNEMİ İÇİN CAMELS ANALİZİ KULLANILARAK FİNANSAL PERFORMANSLARININ ÖLÇÜLMESİ. 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4324796)

ÇAKAR RECEP,ÇİĞDEM REŞİD,KARAKAŞ GÜNGÖR,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2018). KATILIM BANKALARININ BİLANÇO DIŞI İŞLEMLERİ (BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER VE EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER) İLE PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4324793)

KOY AYBEN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2017). ULUSLARARASI PORTFÖY YATIRIMLARININ DARALMA VE GENİŞLEMEREJİMLERİ ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. 21.Finans Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3859910)

GÜNGÖR SELİM,Sönmez Lütfiye,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2016). PETROL FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMLERİN TÜRKİYE NİN CARİ AÇIĞINA ETKİLERİ. 1.Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2828251)

KOCAMAN MEHMET,ALTEMUR NECATİ,Aldemir Seda,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2016). Ekonomik Karlılığı Etkileyen Faktörler İSO 500 Sanayi İşletmeleri Uygulaması. 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2828254)

Akpolat Oğuz Mustafa,BENLİ YASEMİN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2016). İSO 500 Sanayi İşletmelerinin Kriz Öncesi ve Sonrası Etkinliklerinin Ölçümü. 1.Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2828250)

GÜNGÖR SELİM,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,BENLİ YASEMİN Küresel Gelişmeler Bağlamında Enerjide Dışa Bağımlı Gelişmekte Olan Ülkelerde Birincil Enerji Tüketimiyle Finansal Gelişme Arasındaki İlişki. 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3508345)

ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,EKŞİ İBRAHİM HALİL KURUMSAL RİSK YÖNETİMİNİN FİRMADEĞERİNE ETKİSİ BORSA İSTANBUL BİST 100 ÖRNEĞİ. 19. Ulusal Finans Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1554826)

DEMİRELİ ERHAN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,EKŞİ İBRAHİM HALİL,KAHVECİ EYÜP Ülke Notları Ve Borsa Endeksleri Arasındaki İlişki Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Bir Uygulama. 16. Ulusal Finans Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1521903)

UĞUR AHMET,KARACA SÜLEYMAN SERDAR İçsel ve Makroekonomik Değişkenlerin Banka Karlılığına Etkisi. 12. Ulusal Finans Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1521892)

ŞİT AHMET,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,EKŞİ İBRAHİM HALİL Politik Riskler ve Kredi Temerrüt Swapları Borsa Endeksini Etkiliyor Mu Türkiye Örneği. 18. Ulusal Finans Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1521896)

BAŞCI EŞREF SAVAŞ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,DEMİRELİ ERHAN Ham Petrol Future Endeksi ile G7 Ülkeleri Borsa Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Dinamik Koşullu Varyans Modeli DCC ile Analizi 18 Ulusal Finans Sempozyumu Pamukkale. 18. Ulusal Finans Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1521894)

EKŞİ İBRAHİM HALİL,KARACA SÜLEYMAN SERDAR Makroekonomik Değişkenleri İMKB Sınaî Endeksi Üzerindeki Etkisi ve Bir Uygulama. 15.Ulusal Finans Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1521893)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Davranışsal Finans Hisse Senedi Piyasasında Sürü Davranışı (Teori Ve Uygulama) (2019)., GÖÇER ŞERİFE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, Ekin, Sayfa Sayısı: 120, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5070476)

Finansal Tablolar Analizi (2017)., KARACA SÜLEYMAN SERDAR, Fakülte Yayınevi, Sayfa Sayısı: 267, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3860043)

Finansal Yönetim Meslek Yüksekokulları Müfredatına Uygun (2015)., KARACA SÜLEYMAN SERDAR,KANIŞLI ERDEM, Fakülte, Sayfa Sayısı: 169, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1554823)

Finansal Tablolar Analizi (2014)., KARACA SÜLEYMAN SERDAR, Fakülte, Sayfa Sayısı: 416, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1521625)

Finansal Yönetim I (2014)., KARACA SÜLEYMAN SERDAR, Fakülte, Sayfa Sayısı: 208, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1521626)

Özel Sağlık Sektörü 2000 2010 Mali Tablolardan Performans Ölçümü (2012)., BAŞCI EŞREF SAVAŞ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,EKŞİ İBRAHİM HALİL, Gazi Kitabevi, Sayfa Sayısı: 202, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 75227)

Kar Dağıtım Politikası Ve Firma Değeri (2008)., KARACA SÜLEYMAN SERDAR, Öz Serhat Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 227, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8389)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Finans Teorisine Uygulamalaı Katkılar-2 (2020)., EREN BİNALİ SELMAN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, Ekin, Editör: Prof.Dr. Süleyman Serdar Karaca, Prof.Dr. Erhan Demireli, Sayfa Sayısı: 512, ISBN: 978-625-7983-44-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6036681)

Finans Teorisine Uygulamalı Katkılar (2019)., KARACA SÜLEYMAN SERDAR,GÜNGÖR SELİM, Ekin, Editör: Prof.Dr. Erhan Demireli Doç.Dr. Süleyman Serdar Karaca, Sayfa Sayısı: 344, ISBN: 978-605-327-861-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4979985)

Yatırımların Temelleri (2018)., EKŞİ İBRAHİM HALİL,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Sezgin Demir, Sayfa Sayısı: 802, ISBN: 978-605-7928-57-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4620539)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Finansal Başarısızlığın Öngörülmesinde İşletmelerin Sermaye Yapıları ve Hisse Getiri Oranları Arasındaki İlişkinin ANFİS Yöntemi ile Araştırılması İMKB 100 Sanayi Şirketlerinde Uygulama", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.03.2011-01.09.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1999-2008, Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, İş Eğitimi (Ticaret) Öğretmenliği, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:suleymanserdar.karaca@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2002-2007
İnönü Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Muhasebe Finansman (Dr)

Tez Adı:Şirketlerin Kâr Dağıtım Politikası Ve Kâr Payı Ödeme Şekillerinin Firma Değerine Etkisinin Analizi Ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’Xxnda Bir İnceleme
Yüksek Lisans
1999-2001
İnönü Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Muhasebe Finansman (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Üniversite Öğrenci Sosyal Hizmetler Saymanlıklarında Muhasebe Düzeni Ve Üretim Maliyetlerinin Hesaplanması
Lisans
1995-1999
Gazi Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi/İşletme Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Profesör
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İŞLETME BÖLÜMÜ/ MUHASEBE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
Doçent
2014-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İŞLETME BÖLÜMÜ/ MUHASEBE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2008-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İŞLETME BÖLÜMÜ/ MUHASEBE FİNANSMAN ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Erasmus Koordinatörü
2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Dekan Yardımcısı
2017-2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
2014-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Fakülte Kurulu Üyeliği
2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)ULUSLARARASI FİNANSMANTürkçe3
(2019-2020)FİNANSAL YÖNETİM 2Türkçe3
(2018-2019)FİNANS MATEMATİĞİTürkçe3
(2018-2019)ULUSLARARASI FİNANSMANTürkçe3
(2018-2019)MALİ TABLOLAR ANALİZİTürkçe3
(2018-2019)FİNANSAL YÖNEYİM 2Türkçe3
(2018-2019)FİNANSAL YÖNETİM 1Türkçe3
Yüksek Lisans
(2019-2020)FİNANSAL TEKNİKLER VE TÜREV ARAÇLARTürkçe3
(2018-2019)FİNANSAL TEKNİKLER VE TÜREV ARAÇLARTürkçe3
(2018-2019)FİNANSAL YÖNETİMTürkçe3
Doktora
(2019-2020)YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİTürkçe3
(2018-2019)İLERİ DÜZEY FİNANSAL YÖNETİM UYGULAMALARITürkçe3
(2018-2019)FİNANSAL RİSK ANALİZİ VE YÖNETİMİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Göçer Angun ŞERİFE, (2018)., "Davranışsal Finans ve Anomalilier: Borsa İstanbul 100 Endeksinde Sürü Davranışı Varlığının Test Edilmesi", Doktora
2.Mustafa ÖZKAN, (2010)., "Şebeke analizi ve İç Anadolu bölgesinde bir uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.A. Serhat ANAÇ, (2011)., "Kargo taşımacılığında ulaştırma modelleri yardımıyla maliyet - zaman minimizasyonu ve Tokat ili uygulaması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Arif SAVSAR, (2012)., "Finansal oranlarla firma değeri arasındaki ilişki ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda bir uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Hatice Neriman BAŞDEMİR, (2012)., "Hisse getiri oranlarının tahmininde yapay sinir ağı modelinin uygulanabilirliği: 2008 finansal kriz örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Reşid ÇİĞDEM, (2012)., "Türkiye ekonomisi'nde yaşanan 1994- 2001 ekonomik krizlerinin ve 2008 küresel ekonomik krizinin imalat sanayi sektörüne etkilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Ersin IRK, (2012)., "Firmaların sermaye yapısını etkileyen faktörler: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Emin ÇAĞLAK, (2013)., "Türkiye'de finansal krizlerin doğrudan yabancı yatırımlar, dış ticaret ve ekonomik büyüme üzerine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Müge SAĞLAM, (2014)., "Çalışma sermayesi unsurlarının firma karlılığına etkisi: Borsa İstanbul şirketleri üzerine bir uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
10.İsmail TUNA, (2014)., "Sermaye artırımını etkileyen şirkete özgü faktörlerin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Doktora
11.Seda ALDEMİR, (2015)., "Davranışsal finans açısından yatırımcı davranışlarının incelenmesi: Tokat ili örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Eray BAYSA, (2015)., "Finansal okuryazarlık ve banka müşteri segmentasyonları üzerine bir uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Zekai ŞENOL, (2016)., "Kurumsal risk yönetiminin firma performansına etkisi: Bist örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Doktora
14.Seda ERDOĞAN, (2018)., "Türk bankacılık sektörünün 2009-2016 dönemi CAMELS derecelendirme sistemi ile performans analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
15.Buşra TÜFEKÇİ, (2018)., "İşletmelerin nakit akış profillerinin analizi: Uluslararası bir karşılaştırma", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
16.Şerife GÖÇER, (2018)., "Davranışsal finans ve anomaliler: Borsa İstanbul'da sürü davranışı varlığının test edilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Doktora
17.Engin ANAHTAR, (2018)., "Makroekonomik değişkenlerin borsa istanbul bankacılık endeksi üzerine etkisi: 2009-2018 yılları üzerine bir uygulama", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
18.Ömer Tayyip TAŞ, (2019)., "Tr83 bölgesindeki üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin karşılaştırması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
19.Dilaver YAVUZ, (2019)., "Büyük ve orta boy işletmelerin sermaye yapılarının işletme karlılıklarına ve ihracat performanslarına etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
20.Emrah ŞAHİN, (2020)., "Finansal kriz dönemlerinde finansal gevşeklik unsurlarının firma performansına etkisi: BİST sınai endeksi örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Doktora
21.Selim GÜNGÖR, (2020)., "Hisse senedi getiri oynaklığı ile işlem hacmi oynaklığı arasındaki nedensellik ilişkisi: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke karşılaştırması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Doktora


Editörlük

1.FİNANS TEORİSİNE UYGULAMALI KATKILAR-2, Kitap, Editör, EKİN, 01.01.2020 - 15.01.2020
2.Finans Teorisine UYgulamalı Katkılar, Kitap, Editör, Ekin, 31.12.2018 - 01.03.2019
3.Finans Teorisine Uygulamalı Katkılar, Kitap, Editör, Ekin, 30.12.2018 - 01.03.2019


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.GÜNGÖR SELİM,ŞAHİN EMRAH,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2020). Finansal Serbestleşme İle Sanayi Üretimi Arasındaki İlişkinin Fourier Temelli Yaklaşımlar İle Test Edilmesi: Türkiye Örneği. Maliye ve Finans Yazıları Dergisi, (113), 119-138. (Yayın No: 6224563)
2.ALTEMUR NECATİ,Çevik Mustafa,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2019). BİST 30 ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN TİCARİ BANKALARIN TOPSIS YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ. International Journal of Business Economics and Management Perspectives, 3(1), 63-73. (Yayın No: 5162586)
3.KARACA SÜLEYMAN SERDAR,ALTEMUR NECATİ,Çevik Mustafa (2019). TÜRKİYE’DEKİ MEVDUAT BANKALARININ CAMELS ANALİZİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜ. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 2(2), 130-148. (Yayın No: 5802530)
4.KARACA SÜLEYMAN SERDAR,ŞENOL ZEKAİ,KORKMAZ ÖZGE (2018). Mutual Interaction Between Corporate Governance And Enterprise Risk Management: A Case Study In Borsa Istanbul Stock Exchange. Muhasebe ve Finansman DErgisi, 78(1), 235-248. (Yayın No: 5979600)
5.BENLİ YASEMİN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,Bozdan Dicle Nehir (2018). Türkiye’de Katılım Bankalarının Camels Analizi ile Performanslarının Ölçülmesi. Journal of Current Researches on Business and Economics, 8(2), 197-210., Doi: 10.26579/jocrebe-8.2.13 (Yayın No: 4607335)
6.KARACA SÜLEYMAN SERDAR,Erdoğan Seda (2018). TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN 2009-2016 DÖNEMİ CAMELS DERECELENDİRME SİSTEMİ İLE PERFORMANS ANALİZİ. Uluslararası Yönetim, Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi, 6(3), 23-39. (Yayın No: 4557914)
7.KOY AYBEN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2018). DARALMA VE GENİŞLEME DÖNEMLERİNDE ULUSLARARASI PORTFÖY YATIRIMLARI NASIL ETKİLENİYOR? TÜRKİYE ÖRNEĞİ /. ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 13(50), 90-105., Doi: 10.14783/maruoneri.v13i38778.342724 (Yayın No: 4366028)
8.ALTEMUR NECATİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,GÜVEMLİ BATUHAN (2018). TÜRKİYE’DEKİ YABANCI SERMAYELİ BANKALARIN CAMELS ANALİZİ İLE PERFORMANSLARININ ÖLÇÜLMESİ. Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 6(1), 57-65. (Yayın No: 4323247)
9.Tüfekçi Büşra,Erdoğan Seda,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,Seçgin Nurbanu (2017). Finansal Okuryazarlık Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. International Journal of Business, Economics and Management Perspectives, 2(7), 58-72. (Yayın No: 3950379)
10.ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2017). FİNANSAL RİSKLERİN FİRMA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİST ÖRNEĞİ. Gazi İktisat ve İşletme, 3(1), 1-18. (Yayın No: 3859875)
11.ÇAKAR RECEP,ÖZKAN OKTAY,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2017). BORSA İSTANBULDA YATIRIMCILAR VE TÜREV PİYASA OYUNCULARI İÇİN OPTİMUM ENDEKS PORTFÖYLERİ MODELLEMESİ. Akademik Bakış, (62), 440-458. (Yayın No: 3859855)
12.ŞAHİN EMRAH,KONAK FATİH,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2017). Türkiye ve Rusya Arasındaki “Uçak Krizinin” Borsa İstanbul Gıda, İçecek ve Turizm Endeksleri Üzerine Etkisi. Business and Economics Research Journal, 8(3), 473-485. (Yayın No: 3859821)
13.GÜNGÖR SELİM,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,BENLİ YASEMİN (2017). Küresel Gelişmeler Bağlamında Enerjide Dışa Bağımlı Gelişmekte Olan Ülkelerde Birincil Enerji Tüketimiyle Finansal Gelişme Arasındaki İlişki. Maliye Finans Yazıları, 1(108), 123142 (Yayın No: 3859809)
14.ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,Erdoğan Seda (2017). THE EFFECTS OF FINANCIAL RISKMANAGEMENT ON FIRM’S VALUE: AN EMPIRICALEVIDENCE FROM BORSA ISTANBUL STOCKEXCHANGE. Financial Studies, 21(4), 27-45. (Yayın No: 3859782)
15.BENLİ YASEMİN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2017). 2008 Küresel Kriz Öncesi ve Sonrası ISO 500 Sanayi İşletmelerinin Etkinlik Ölçümü: Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 3(1), 19-34. (Yayın No: 3859751)
16.ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2017). The Effecet of Enterprise Risk Management on Firm Performance: A Case Study on Turkey. Financial Studies, 21(2), 6-30. (Yayın No: 3859715)
17.GÜNGÖR SELİM,SÖNMEZ LÜTFİYE,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2016). Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Türkiye ninCari İşlemler Açığına Etkileri. Maliye Finans Yazıları, (106), 29-48. (Yayın No: 2943714)
18.TUNA İSMAİL,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2016). Determining The Firm Specific Factors Affecting The Capital Increase. Business and Economics Research Journal, 7(1), 89-105. (Yayın No: 2618632)
19.ADEM KEMAL,Zengin Numan,HEKİM MAHMUT,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2016). PREDICTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE BIST 100INDEX AND ADVANCED STOCK MARKET INDICESUSING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 2011 2015. Journal of New Theory, (13), 86-95. (Yayın No: 2822259)
20.BAYSA ERAY,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2016). Finansal Okuryazarlık ve Banka Müşteri Segmentasyonları Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (71), 109-126. (Yayın No: 2843137)
21.ÇAĞLAK EMİN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2016). TÜRKİYE DE FİNANSAL KRİZLERİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR DIŞ TİCARET VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİS. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(44), (Yayın No: 2844280)
22.KOCAMAN MEHMET,ALTEMUR NECATİ,ALDEMİR SEDA,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2016). EKONOMİK KARLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İSO 500 SANAYİİŞLETMELERİ UYGULAMASI. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35), 320-332. (Yayın No: 2867480)
23.KOÇ SELAHATTİN,ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2016). ANALYSIS OF DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES GROUPS THE MACRO ECONOMICFACTORS WHICH ARE AFFECTED BY FINACIAL INDICATORS 2000 2012. Journal of Economics, Finance and Accounting, 3(4), 299-319., Doi: 10.17261 (Yayın No: 3015038)
24.IRK ERSİN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2015). The Determinants Affecting Capital Structure of Firms Evidencefrom Borsa Istanbul. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (68), 185-199. (Yayın No: 1554814)
25.TUNA İSMAİL,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2015). BORSA İSTANBUL BIST 30 DA KAYITLI SANAYİ ŞİRKETLERİNİN SERMAYE ARTIRIMLARININ TAHMİNİ. AKADEMİK ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ, 7(12), 31-45. (Yayın No: 1521918)
26.YAYAR RÜŞTÜ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2014). Effıcıency Analysıs In Turkısh Bankıng Sector. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi,, 7(2), 1-15. (Yayın No: 1521737)
27.YAYAR RÜŞTÜ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2014). Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Hedonik Modelle Belirlenmesi TR83 Bölgesi Örneği. Ege Akademik Bakış, 14(4), 509-518. (Yayın No: 1521736)
28.DEMİRELİ ERHAN,BAŞCI EŞREF SAVAŞ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2014). İşletme Sermayesi ve Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkiler Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi,, 5(1), 78-97. (Yayın No: 1521735)
29.KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2014). Üretim İşletmelerinde Firma Karlılığının Finansal Belirleyicileri ve BİST İmalat Sanayi Uygulaması. Ege akademik Bakış, 14(1), 21-29. (Yayın No: 1521734)
30.BAŞCI EŞREF SAVAŞ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2013). The Determinants of Stock Markets Index VAR Aproach to Turkish Stock Market. International Journal of Economics and Financial Issues, 3(1), 163-171. (Yayın No: 1521730)
31.KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2013). Firma Performansını Etkileyen Faktörler ve Türkiye Örneği. Ege Akademik Bakış, 13(2), 169-179. (Yayın No: 1521731)
32.YÖRÜK NEVİN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,HEKİM MAHMUT,TUNA İSMAİL (2013). Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler ve Finansal Oranlar ile Hisse Getirisi Arasındaki İlişkinin ANFIS Yöntemi ile İncelenmesi İMKB 100 de Bir Uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 101-113. (Yayın No: 1521733)
33.KARACA SÜLEYMAN SERDAR,ÇİĞDEM REŞİD (2013). Türkiye Ekonomisinde Yaşanan 1994 2001 Ekonomik Krizlerinin ve 2008 Küresel Ekonomik Krizinin İmalat sanayi Sektörüne Etkilerinin Finansal Oranlar ile İncelenmesi. Business and Economics Research Journal, 4(3), 41-54. (Yayın No: 1521732)
34.KARACA SÜLEYMAN SERDAR,EKŞİ İBRAHİM HALİL (2012). The Relationship Between Ownership Structure and Firm Performance An Empirical Analysis Over İstanbul Stock Exchange ISE Listed Companies. International Business Research, 5(1), 172-181., Doi: 10.5539/ibr.v5n1p172 (Yayın No: 1521724)
35.Arif Savsar,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2012). The Effect of Financial Ratios on the Firm Value Evidence fromTurkey. Journal of Applied Economic Sciences, 7(1 (19)), 56-63. (Yayın No: 1521727)
36.YAYAR RÜŞTÜ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2012). Identifying the Factors Affecting the Consumer Credit Card Ownership Empirical Evidence from Turkey. Journal of Applied Economic Sciences, 7(2 (20)), 195-204. (Yayın No: 1521729)
37.KARACA SÜLEYMAN SERDAR,BAŞDEMİR HATİCE NERİMAN (2012). The Applicability Of Artificial Neural Network Method Upon Prediction Of Rate Of Stock Return Example Of 2008 Financial Crisis. Journal of Applied Economic Sciences, 7(2 (20)), 131-139. (Yayın No: 1521728)
38.KARACA SÜLEYMAN SERDAR,ÇİĞDEM REŞİD (2012). The Effects of the 2008 World Crisis to Turkish Certain Sectors The Case of Food Main Metal Stone and Soil and Textile Industries. International Research Journal of Finance and Economics, (88), 59-68. (Yayın No: 1521726)
39.YAYAR RÜŞTÜ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,EROL YÜCEL (2012). Data Envelopment Analysis Approach for the Measurement of ISO500 Firms Efficiencies Iron Steel Basic Metal Industry. Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, (47), 19-29. (Yayın No: 1521725)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.Tüfekçi Büşra,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2019). İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi SBAD, 14(2), 157-180. (Yayın No: 5695315)
2.KARACA SÜLEYMAN SERDAR,EKŞİ İBRAHİM HALİL,ALTEMUR NECATİ (2019). Türkiye’deki Katılım Bankalarının Etkinlik Analizi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(2), 280-290. (Yayın No: 5162585)
3.GÜNGÖR SELİM,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2019). ENERJİ TÜKETİMİ, TEMİZ ENERJİ VE KARBONDİOKSİT EMİSYONLARININ FİNANSAL AÇIKLA İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 2(1), 33-46., Doi: https://dx.doi.org/10.32951/mufider.481626 (Yayın No: 4980003)
4.KABAN İSMAİL,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,GÜL MUSTAFA (2016). BİREYSEL MÜŞTERİLER VE BANKALAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(1), 227-247., Doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER778 (Yayın No: 2539098)
5.SAĞLAM MÜGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2015). Çalışma Sermayesi Unsurlarının Firma Karlılığına Etkisi Borsa İstanbul Şirketleri Üzerine Bir Uygulama. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 10(1), 119-132. (Yayın No: 1544965)
6.YAYAR RÜŞTÜ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2011). Üniversite Öğrencilerinin Kredi Karti Sahibi Olmaları Üzerinde Etkili Olan Faktörler Gaziosmanpaşa Ve İnönü Üniversite lerinden Ampirik Bulgular. Journal Of Academic Approaches, 2(1), 152-168. (Yayın No: 1521637)
7.KARACA SÜLEYMAN SERDAR,BAŞCI EŞREF SAVAŞ (2011). Hisse Senedi Performansını Etkileyen Rasyolar ve İMKB 30 Endeksinde 2001 2009 Dönemi Panel Veri Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(3), 337-347. (Yayın No: 1521634)
8.YAYAR RÜŞTÜ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2011). Endeks Tahmini Ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İmkb Sınaı Endeksi Uzerine Bir Uygulama. Muhasebe-Bilim Dünyası Dergisi-World of Accounting Science, 13(2), 163-188. (Yayın No: 1521635)
9.ÇEVİK OSMAN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,ÖZKAN MUSTAFA (2011). En Küçük Yayılma Modeli İle İç Anadolu Bölgesinde Bir Kargo Firmasının Dağıtım Güzergâhının Belirlenmesi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(21), 1-9. (Yayın No: 1521638)
10.UĞUR AHMET,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2010). Finansal Kriz Dönemlerinde Şirket Sahiplik Yapısının Karlılığa Etkisi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 47(549), 21-30. (Yayın No: 1521633)
11.KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2010). Uluslar arası Sermaye Hareketleri Ve Kriz Sonrası Görünüm. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5(1), 153-173. (Yayın No: 1521632)
12.ERTAŞ FATİH COŞKUN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2010). Kar Dağıtımının İlanı Ve Gerçekleşmesi Arasında Geçen Sürenin Firma Değerine Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (47), 58-68. (Yayın No: 1521631)
13.KARACA SÜLEYMAN SERDAR,UĞUR AHMET (2008). Türkiye deki Bankacılık Sektöründe Risk ve Kârlılık Analizi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi MÖDAV World of Accounting Science, 10(3), 123-134. (Yayın No: 1521630)
14.KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2008). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası da 2004 Yılında Halka İlk Arz Edilen Hisse Senetlerinin Uzun Dönem Fiyat Performansları. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi MÖDAV World of Accounting Science,, 10(1), 197-218. (Yayın No: 1521629)
15.OTLU FİKRET,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2006). Faaliyet Temelli Maliyetleme Sistemine Göre Ekonomik Katma Değer Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (29), 140-151. (Yayın No: 1521627)
16.OTLU FİKRET,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2005). Maliyet Yönetimi ve Yaşam Seyri Maliyet Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 245-270. (Yayın No: 1521628)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.EKŞİ İBRAHİM HALİL,Alihodzic Almir,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2018). THE EFFECT OF CREDITS OF FOREIGN BANKS ON REAL SECTOR FINANCING:EVIDENCE FROM SOME BALKAN COUNTRIES AND TURKEY. 7thINTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUMECONOMY OF EASTERN CROATIA – VISION AND GROWTH (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4324783)
2.KORKMAZ ÖZGE,BAŞCI EŞREF SAVAŞ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2016). Macroeconomic Variables Affecting Bist30 Index Value in Turkey. International Conference on Economic Sciences and Business Administration (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2943744)
3.ŞAHİN EMRAH,GÜNGÖR SELİM,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2019). Yapısal Kırılmalar Altında Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) İle BİSTSınai Endeksi Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi. 2. Uluslararası Bankacılık Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5802677)
4.KANIŞLI ERDEM,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2019). 31 MART 2019 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ İSTANBULBÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN YENİLENMESİ KARARININXSIST ŞEHİR ENDEKSİ ÜZERİNE ETKİSİ. 6.Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5695477)
5.KARACA SÜLEYMAN SERDAR,ALTEMUR NECATİ,Dozen Büşra (2019). BİST 30 ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN TİCARİ BANKALARIN AHP VE TOPSİSYÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ.. 6.Uluslararası Muhasebe ve Fİnans Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5695458)
6.KARACA SÜLEYMAN SERDAR,ALTEMUR NECATİ,Çevik Mustafa (2019). PERFORMANCE ANALYSIS IN BANKING SECTOR: ENTROPY AND WASPAS METHOD APPLICATION. 6.Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5695393)
7.ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,Erdoğan Seda (2017). FİNANSAL RİSK YÖNETİMİNİN FİRMA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ:BİST ÖRNEĞİ. 21.Finans Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3859951)
8.KARACA SÜLEYMAN SERDAR,EKŞİ İBRAHİM HALİL,ALTEMUR NECATİ (2017). 2009-2016 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTERENKATILIM BANKALARININ ETKİNLİK ANALİZİ. 21.Finans Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3859900)
9.KARACA SÜLEYMAN SERDAR,ŞENOL ZEKAİ,KORKMAZ ÖZGE (2017). MUTUAL INTERACTION BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND ENTERPRISE RISK MANAGEMENT: A CASE STUDY IN BORSA ISTANBUL STOCK EXCHANGE. IV. INTERNATIOANL SYMPOSIUM ON ACCOUNTING AND FINANCE (Özet Bildiri) (Yayın No:3859976)
10.BUĞAN MEHMET FATİH,EKŞİ İBRAHİM HALİL,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2015). İmalat Sanayi Alt Sektörlerinde Performans Analizi Kriz Bağlamında Bir Değerlendirme. International Conference on Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2449013)
11.ANGUN ŞERİFE,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2018). İstikrarlı Bist 100 Hisselerinde Sürü Davranışının TestEdilmesi. I. ULUSLARARASI BANKACILIK KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4323877)
12.KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2018). Kar Payı Dağıtımında Hisse Kapanış Fiyatlarının Analizi. 13. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1521891)
13.BAŞCI EŞREF SAVAŞ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,DEMİRELİ ERHAN (2018). Profitability Analysis of State Owned and Privately Owned Banks between 2001 2010 period in Turkey. EBES 2012 Warsaw Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1521890)
14.BARIŞIK SALİH,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,YAYAR RÜŞTÜ (2018). Foreign Capital Mobility and Productivity in Turkish Banking Sectors 1989 2011. EBES 2012 Warsaw Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1521889)
15.YÖRÜK NEVİN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,BEZİRCİ MUHAMMET (2018). Multıvarıate Granger Causalıty Between Portfolıo Investment Foreıgn Dırect Investment And Economıc Growth The Case Of Balkan Countrıes. International 9th Conference on Knowledge, Economy & Management (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1521888)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.KOY AYBEN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2017). ULUSLARARASI PORTFÖY YATIRIMLARININ DARALMA VE GENİŞLEMEREJİMLERİ ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. 21.Finans Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3859910)
2.GÜNGÖR SELİM,Sönmez Lütfiye,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2016). PETROL FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMLERİN TÜRKİYE NİN CARİ AÇIĞINA ETKİLERİ. 1.Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2828251)
3.KOCAMAN MEHMET,ALTEMUR NECATİ,Aldemir Seda,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2016). Ekonomik Karlılığı Etkileyen Faktörler İSO 500 Sanayi İşletmeleri Uygulaması. 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2828254)
4.Akpolat Oğuz Mustafa,BENLİ YASEMİN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2016). İSO 500 Sanayi İşletmelerinin Kriz Öncesi ve Sonrası Etkinliklerinin Ölçümü. 1.Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2828250)
5.GÜNGÖR SELİM,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2018). ENERJİ TÜKETİMİ, TEMİZ ENERJİ VE KARBONDİOKSİT EMİSYONLARININ FİNANSAL AÇIKLIKLA İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4324799)
6.ANGUN ŞERİFE,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2018). SÜRÜ DAVRANIŞI VARLIĞININ TEST EDİLMESİ-BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA. 3.Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4324798)
7.ALTEMUR NECATİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,GÜVEMLİ BATUHAN (2018). TÜRKİYE´DE KURULMUŞ YABANCI SERMAYELİ BANKALARIN 2006-2016 DÖNEMİ İÇİN CAMELS ANALİZİ KULLANILARAK FİNANSAL PERFORMANSLARININ ÖLÇÜLMESİ. 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4324796)
8.ÇAKAR RECEP,ÇİĞDEM REŞİD,KARAKAŞ GÜNGÖR,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2018). KATILIM BANKALARININ BİLANÇO DIŞI İŞLEMLERİ (BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER VE EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER) İLE PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4324793)
9.GÜNGÖR SELİM,KORKMAZ ÖZGE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,BENLİ YASEMİN (2018). Küresel Gelişmeler Bağlamında Enerjide Dışa Bağımlı Gelişmekte Olan Ülkelerde Birincil Enerji Tüketimiyle Finansal Gelişme Arasındaki İlişki. 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3508345)
10.ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,EKŞİ İBRAHİM HALİL (2018). KURUMSAL RİSK YÖNETİMİNİN FİRMADEĞERİNE ETKİSİ BORSA İSTANBUL BİST 100 ÖRNEĞİ. 19. Ulusal Finans Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1554826)
11.DEMİRELİ ERHAN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,EKŞİ İBRAHİM HALİL,KAHVECİ EYÜP (2018). Ülke Notları Ve Borsa Endeksleri Arasındaki İlişki Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Bir Uygulama. 16. Ulusal Finans Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1521903)
12.UĞUR AHMET,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2018). İçsel ve Makroekonomik Değişkenlerin Banka Karlılığına Etkisi. 12. Ulusal Finans Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1521892)
13.ŞİT AHMET,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,EKŞİ İBRAHİM HALİL (2018). Politik Riskler ve Kredi Temerrüt Swapları Borsa Endeksini Etkiliyor Mu Türkiye Örneği. 18. Ulusal Finans Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1521896)
14.BAŞCI EŞREF SAVAŞ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,DEMİRELİ ERHAN (2018). Ham Petrol Future Endeksi ile G7 Ülkeleri Borsa Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Dinamik Koşullu Varyans Modeli DCC ile Analizi 18 Ulusal Finans Sempozyumu Pamukkale. 18. Ulusal Finans Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1521894)
15.EKŞİ İBRAHİM HALİL,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2018). Makroekonomik Değişkenleri İMKB Sınaî Endeksi Üzerindeki Etkisi ve Bir Uygulama. 15.Ulusal Finans Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1521893)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Davranışsal Finans Hisse Senedi Piyasasında Sürü Davranışı (Teori ve Uygulama) (2019)., GÖÇER ŞERİFE,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, Ekin, Sayfa Sayısı: 120, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5070476)
2.Finansal Tablolar Analizi (2017)., KARACA SÜLEYMAN SERDAR, Fakülte Yayınevi, Sayfa Sayısı: 267, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 3860043)
3.Finansal Yönetim Meslek Yüksekokulları Müfredatına Uygun (2015)., KARACA SÜLEYMAN SERDAR,KANIŞLI ERDEM, Fakülte, Sayfa Sayısı: 169, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 1554823)
4.Finansal Tablolar Analizi (2014)., KARACA SÜLEYMAN SERDAR, Fakülte, Sayfa Sayısı: 416, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 1521625)
5.Finansal Yönetim I (2014)., KARACA SÜLEYMAN SERDAR, Fakülte, Sayfa Sayısı: 208, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 1521626)
6.ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜ 2000 2010 Mali Tablolardan Performans Ölçümü (2012)., BAŞCI EŞREF SAVAŞ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,EKŞİ İBRAHİM HALİL, Gazi Kitabevi, Sayfa Sayısı: 202, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 75227)
7.Kar Dağıtım Politikası ve Firma Değeri (2008)., KARACA SÜLEYMAN SERDAR, Öz Serhat Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 227, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 8389)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Finans Teorisine Uygulamalaı Katkılar-2 (2020)., EREN BİNALİ SELMAN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, Ekin, Editör: Prof.Dr. Süleyman Serdar Karaca, Prof.Dr. Erhan Demireli, Sayfa Sayısı: 512, ISBN: 978-625-7983-44-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6036681)
2.Finans Teorisine Uygulamalı Katkılar (2019)., KARACA SÜLEYMAN SERDAR,GÜNGÖR SELİM, Ekin, Editör: Prof.Dr. Erhan Demireli Doç.Dr. Süleyman Serdar Karaca, Sayfa Sayısı: 344, ISBN: 978-605-327-861-0, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4979985)
3.Yatırımların Temelleri (2018)., EKŞİ İBRAHİM HALİL,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Sezgin Demir, Sayfa Sayısı: 802, ISBN: 978-605-7928-57-3, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4620539)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Finansal Başarısızlığın Öngörülmesinde İşletmelerin Sermaye Yapıları ve Hisse Getiri Oranları Arasındaki İlişkinin ANFİS Yöntemi ile Araştırılması İMKB 100 Sanayi Şirketlerinde Uygulama, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.03.2011-01.09.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

1999-2008ÖğretmenMilli Eğitim Bakanlığı, İş Eğitimi (Ticaret) Öğretmenliği, (Diğer)