GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

CELAL ALTINTAޞ

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Celal ALTINTAŞ

Almus Meslek Yüksekokulu / Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

celal.altintas@gop.edu.tr - celaltintas@gmail.com

Ofis Bilgisi

Almus MYO Binası 2. Kat (MA-K2-16)

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Almus Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü 

Anabilim Dalı

Sosyal Güvenlik Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

YÜKSEK LİSANS, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2008- 2019)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Maliye (Yl) (Tezli)

LİSANS, Süleyman Demirel Üniversitesi (2004- 2008)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Maliye Bölümü

TEZLER

YÜKSEK LİSANS, "Vergilemede E-Devlet Uygulamalarının Vergi Tahakkuku, Vergi Tahsilatı, Vergi Denetimi Ve Vergi Maliyeti Üzerine Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Maliye

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Almus Meslek Yüksekokulu/ Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü/ Sosyal Güvenlik Pr., (2015- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gümüşhane Üniversitesi/ İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu(2010- 2015)


İdari Görevler

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Gümüşhane Üniversitesi, İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu, (2011- 2015)

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Almus Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölümü, (2015- 2016)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Almus Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü, Sosyal Güvenlik Pr., (2016- Devam Ediyor)

Bölüm Başkanı, Gümüşhane Üniversitesi, İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Ve Vergi Bölümü, (2010- 2011)

verdiği dersler

İşaret Dili, Önlisans, (2018-2019)

Mesleki Uygulama-I, Önlisans, (2018-2019)

Telgraf Ve Kep, Önlisans, (2018-2019)

Posta Hizmetleri Mevzuatı, Önlisans, (2018-2019)

İş Hukuku, Önlisans, (2018-2019)

Sosyal Hizmet, Önlisans, (2018-2019)

Genel Muhasebe, Önlisans, (2018-2019)

Mesleki Uygulama-Iı, Önlisans, (2017-2018)

Bilgisayarlı Muhasebe, Önlisans, (2017-2018)

Sağlık Mevzuatı Ve İş-Kur, Önlisans, (2017-2018)

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Önlisans, (2017-2018)

Sgk Ve E-Devlet, Önlisans, (2017-2018)

İcra İflas Ve Kamu Alacakları Hukuku, Önlisans, (2017-2018)

Kamu Maliyesi, Önlisans, (2017-2018)

Mesleki Uygulama-I, Önlisans, (2017-2018)

Telgraf Ve Kep, Önlisans, (2017-2018)

Posta Hizmetleri Mevzuatı, Önlisans, (2017-2018)

İşaret Dili, Önlisans, (2017-2018)

İş Hukuku, Önlisans, (2017-2018)

Sosyal Hizmet, Önlisans, (2017-2018)

Genel Muhasebe, Önlisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

POLAT FATİH,ALTINTAŞ CELAL (2019). EUTROPHICATION AND ECONOMIC IMPACT: A CASE STUDY ON ALMUS DAM LAKE. IV. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR KONGRESİ – MÜHENDİSLİK (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5842794)

POLAT FATİH,ALTINTAŞ CELAL (2019). KÜRESEL ISINMA KAYNAKLI SU KALİTESİNDEKİ BOZULMALAR VE BALIK ÜRETİMİNE OLASI ETKİLERİ: ALMUS BARAJ GÖLÜ ÖRNEĞİ. IV. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5842890)

ALTINTAŞ CELAL,ALAN ÇAĞATAY (2018). ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KAPSAMINDAKİ KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ BİREYSEL EMEKLİLİK TERCİHLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (TOKAT ÖRNEĞİ). II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4778622)

DAL BERRİN,KIZILASLAN HALİL,ALTINTAŞ CELAL,DAL TARIK (2018). Tüketicilerin balık tüketim tercihleri ve bunu etkileyen kriterlerin analitik hiyerarşik süreç(AHS) yöntemi ile belirlenmesi (Tokat ili Almus ilçesi örneği),. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4650114)

ALTINTAŞ CELAL,ALAN ÇAĞATAY (2017). ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ HARCAMALARININ ANALİZİ VE YEREL EKONOMİYE ETKİLERİ. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3673759)

ALAN ÇAĞATAY,ALTINTAŞ CELAL (2017). Türkiye de Sosyal Devletin Yoksullara Yönelik Sosyal Politikları: Almus Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı Örneği. I. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3690347)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ALTINTAŞ CELAL İŞLETMELERDE TERSİNE LOJİSTİK FAALİYETLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA BİR ÖRNEK. III. ULUSAL LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1024410)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2008-2010, Öğretim Görevlisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ücretli Öğretim Görevlisi, (Kamu)

2008-2010, MUHASEBE PERSONELİ, SMMM Uğur ASLAN, MUHASEBE PERSONELİ, (Ticari (Özel))

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:celal.altintas@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans
2008-2019
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Vergilemede E-Devlet Uygulamalarının Vergi Tahakkuku, Vergi Tahsilatı, Vergi Denetimi Ve Vergi Maliyeti Üzerine Etkisi
Lisans
2004-2008
Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU/ MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ/ SOSYAL GÜVENLİK PR.
Öğretim Görevlisi
2010-2015
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/ İRFAN CAN KÖSE MESLEK YÜKSEKOKULU


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
2015-2016
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
2011-2015
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/ İRFAN CAN KÖSE MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı
2010-2011
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/ İRFAN CAN KÖSE MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2018-2019)İŞARET DİLİTürkçe3
(2018-2019)MESLEKİ UYGULAMA-ITürkçe4
(2018-2019)TELGRAF VE KEPTürkçe3
(2018-2019)POSTA HİZMETLERİ MEVZUATITürkçe3
(2018-2019)İŞ HUKUKUTürkçe3
(2018-2019)SOSYAL HİZMETTürkçe3
(2018-2019)GENEL MUHASEBETürkçe3
(2017-2018)MESLEKİ UYGULAMA-IITürkçe4
(2017-2018)BİLGİSAYARLI MUHASEBETürkçe3
(2017-2018)SAĞLIK MEVZUATI VE İŞ-KURTürkçe3
(2017-2018)DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİTürkçe3
(2017-2018)SGK VE E-DEVLETTürkçe3
(2017-2018)İCRA İFLAS VE KAMU ALACAKLARI HUKUKUTürkçe2
(2017-2018)KAMU MALİYESİTürkçe2
(2017-2018)MESLEKİ UYGULAMA-ITürkçe4
(2017-2018)TELGRAF VE KEPTürkçe3
(2017-2018)POSTA HİZMETLERİ MEVZUATITürkçe3
(2017-2018)İŞARET DİLİTürkçe3
(2017-2018)İŞ HUKUKUTürkçe3
(2017-2018)SOSYAL HİZMETTürkçe3
(2017-2018)GENEL MUHASEBETürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.POLAT FATİH,ALTINTAŞ CELAL (2019). EUTROPHICATION AND ECONOMIC IMPACT: A CASE STUDY ON ALMUS DAM LAKE. IV. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR KONGRESİ – MÜHENDİSLİK (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5842794)
2.POLAT FATİH,ALTINTAŞ CELAL (2019). KÜRESEL ISINMA KAYNAKLI SU KALİTESİNDEKİ BOZULMALAR VE BALIK ÜRETİMİNE OLASI ETKİLERİ: ALMUS BARAJ GÖLÜ ÖRNEĞİ. IV. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5842890)
3.DAL BERRİN,KIZILASLAN HALİL,ALTINTAŞ CELAL,DAL TARIK (2018). Tüketicilerin balık tüketim tercihleri ve bunu etkileyen kriterlerin analitik hiyerarşik süreç(AHS) yöntemi ile belirlenmesi (Tokat ili Almus ilçesi örneği),. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4650114)
4.ALTINTAŞ CELAL,ALAN ÇAĞATAY (2017). ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ HARCAMALARININ ANALİZİ VE YEREL EKONOMİYE ETKİLERİ. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3673759)
5.ALAN ÇAĞATAY,ALTINTAŞ CELAL (2017). Türkiye de Sosyal Devletin Yoksullara Yönelik Sosyal Politikları: Almus Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı Örneği. I. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3690347)
6.ALTINTAŞ CELAL,ALAN ÇAĞATAY (2018). ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KAPSAMINDAKİ KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ BİREYSEL EMEKLİLİK TERCİHLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (TOKAT ÖRNEĞİ). II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4778622)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ALTINTAŞ CELAL (2018). İŞLETMELERDE TERSİNE LOJİSTİK FAALİYETLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA BİR ÖRNEK. III. ULUSAL LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1024410)
Üniversite Dışı Deneyim

2008-2010Öğretim GörevlisiSüleyman Demirel Üniversitesi, Ücretli Öğretim Görevlisi, (Kamu)
2008-2010MUHASEBE PERSONELİSMMM Uğur ASLAN, MUHASEBE PERSONELİ, (Ticari (Özel))