GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

NURŞAH BAŞOLž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Nurşah BAŞOL

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Acil Tıp Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2006- 2011)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (1998- 2005)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr.

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Acil Servise Boğulma Nedeniyle Başvuran Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Acil Tıp

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Acil Tıp Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Acil Tıp Anabilim Dalı, (2012- Devam Ediyor)

Uzman, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Acil Tıp Anabilim Dalı, (2011- 2012)


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, (2019- Devam Ediyor)

Hastane Askom Sorumlusu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Acil Tıp Anabilim Dalı, (2015- 2017)

Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (2017- 2020)

Eğitim Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., (2016- Devam Ediyor)

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Acil Tıp Hemşireliği (Yl) (Tezli), (2017- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Acil Tıp Anabilim Dalı, (2017- Devam Ediyor)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Gamzegül BALICA, "Acil Servis Çalışanlarının İntihar Girişiminde Bulunan Olgulara Yönelik Tutumlarının Tükenmişlik Ve İş Doyumu İle İlişkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Tıp Hemşireliği Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Medine DEMİRGİL, "Acil Servis Çalısanlarının Ahlaki Duyarlılığı İle Palyatif Bakım Hakkındaki Düşünceleri Ve Bilgi Düzeyleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Tıp Hemşireliği Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Elif BAYAZIT, "Tokat İl Merkezinde Görev Yapan Öğretmenlerin Temel Yaşam Desteği Eğitimi Öncesi, Sonrası Ve 6 Ay Sonrası Bilgi Düzeyleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Tıp Anabilim Dalı, 2017

Tıpta Uzmanlık, Hülya GÜNEY, "Acil Servise Başvuran Ve Palyatif Bakım İhtiyacı Olan Hastaların Yeni Bir Tarama Metodu İle Belirlenmesi, İhtiyaçlarının Ve Semptom Şiddetlerinin Speed, Edmonton Ve Karnofsky Skalaları İle İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı, 2017

Tıpta Uzmanlık, Ali KABLAN, "Acil Servise Baş Dönmesi Şikayeti İle Başvuran Hastalarda Nörogörüntüleme Maliyeti", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı, 2015

Tıpta Uzmanlık, Aslı Yasemen SAVAŞ, "Organofosfat Zehirlenmelerinde Kurkumin, Sülforafan Ve İntralipidin Etkilerinin Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı, 2015

Editörlük

Cardiovascular Regenerative Medicine (Google Scholar, Open), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Smart Science & Technology LLC, USA

Eurasian Journal Of Emergency Medicine (ESCI: Emerging Sources Citation Index), Dergi, Editör, Galenos Publishing

Eurasian Journal Of Emergency Medicine (escı), Dergi, Yrd. Editör, Galenos Publishing

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Dergipark), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 20.06.2019 - 20.01.2020

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayın evi

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

AYGÜN HATİCE,BAŞOL NURŞAH,GÜL SERDAR SAVAŞ, (2020). "Cardioprotective Effect Of Paricalcitol On Amitriptyline-Induced Cardiotoxicity İn Rats: Comparison Of [ 99M Tc]Pyp Cardiac Scintigraphy With Electrocardiographic And Biochemical Findings", Cardiovascular Toxicology, (Yayın No: 6291498) [SCI-Expanded]

GUNEY HULYA,BAŞOL NURŞAH, (2020). "Evaluation Of Palliative Care Patients With Different Scales İn The Emergency Department And The İmportance Of Home Healthcare", Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine, , Doi: https://doi.org/10.5114/pm.2020.101527 (Yayın No: 6717580)

KABLAN ALİ,KARAMAN SERHAT,BAŞOL NURŞAH, (2019). "Cost Of Neuroimaging Of Patients With Vertigo İn Emergency Department", Journal Of Contemporary Medicine, (Yayın No: 6291657)

KARAKUŞ NEVİN,BAŞOL KAYA NURŞAH,YİĞİT SERBÜLENT,Cogas Pinar,CEVİZ TUBA,KABLAN ALİ,DEMİR OSMAN, (2019). "Importance Of Genetic Polymorphisms (Rs662 And Rs854560)Of The Paraoxonase-1 Gene As Risk Factor For Acute Ischemicstroke İn Turkish Population", International Journal Of Critical Care And Emergency Medicine, (Yayın No: 5946915)

KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,KANAT PEKTAŞ MİNE,BAŞOL KAYA NURŞAH, (2019). "A Case Report Of Peripartum Cardiomyopathy With A Review Of Literature", Annals Of Clinical And Analytical Medicine, (Yayın No: 5742565)

KARAKUŞ NEVİN,YİĞİT SERBÜLENT,DUYGU FAZİLET,BARUT HÜSEYİN ŞENER,RÜSTEMOĞLU AYDIN,BAŞOL KAYA NURŞAH, (2019). "Effects Of Paraoxonase-1 Variants On Course Of Severity And Mortality Of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever.", Gene, 687188-192., Doi: doi: 10.1016/j.gene.2018.11.059. (Yayın No: 4665369) [SSCI]

BAŞOL KAYA NURŞAH,AYGÜN HATİCE,GÜL SERDAR SAVAŞ, (2019). "Beneficial Effects Of Edaravone İn Experimental Model Of Amitriptyline-İnduced Cardiotoxicity İn Rats.", Naunyn-Schmıedebergs Archıves Of Pharmacology, , Doi: 10.1007/s00210-019-01683-6 (Yayın No: 5725849) [SCI-Expanded]

GÜL SERDAR SAVAŞ,BAŞOL KAYA NURŞAH, (2018). "The Clinical İmportance Of Neutrophil To Lymphocyte Ratio And Plateled To Lymphocyte Ratio İn Patients With Pulmonary Embolism", Journal Of Contemporary Medicine, 8(2), 111-116., Doi: 10.16899/gopctd.410396 (Yayın No: 4946646)

BAŞOL KAYA NURŞAH,KARAKUŞ NEVİN,SAVAŞ ASLI YASEMEN,KARAKUŞ KAYHAN,KAYA İLKER,KARAMAN SERHAT,YİĞİT SERBÜLENT, (2018). "The Evaluation Of Two Genetic Polymorphisms Of Paraoxonase 1 İn Patients With Pulmonary Embolism", Journal Of Clinical Laboratory Analysis, (Yayın No: 4480733) [SSCI]

KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,YILMAZ DOĞRU HATİCE,Gülücü Selim,ÖZSOY ASKER ZEKİ,BAŞOL KAYA NURŞAH, (2018). "Cervical Ectopic Pregnancy: A Case Report", Journal Of Contemporary Medicine, 8(1), 67-69. (Yayın No: 4624626)

GÜL SERDAR SAVAŞ,BAŞOL KAYA NURŞAH, (2018). "The Clinical İmportance Of Neutrophil To Lymphocyte Ratio And Plateled To Lymphocyte Ratio İn Patients With Pulmonary Embolism", Journal Of Contemporary Medicine, (Yayın No: 4480760)

KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,KANAT PEKTAŞ MİNE,GÖKÇE ERKAN,BAŞOL KAYA NURŞAH, (2018). "A Case Report Of Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome With A Review Of Literature", Turkiye Klinikleri Journal Of Case Reports, 26(4), 196-200., Doi: 10.5336/caserep.2018-60064 (Yayın No: 4490254)

KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,BULUT YUNUS EMRE,BAŞOL NURŞAH, (2017). "Evaluation Of Knowledge And Attitude Of Pregnant Women About Double And Triple Tests Performed İn A University Hospital", Medeniyet Medical Journal, 32(4), 218-223. (Yayın No: 3902267)

CEVİZ TUBA,KARAKUŞ NEVİN,BAŞOL NURŞAH,YİĞİT SERBÜLENT, (2017). "Evaluation Of Protein C Gene Polymorphism İn Patients With Diagnosis Of Pulmonary Embolism İn Turkish Population", Journal Of Clinical And Experimental Investigations, 8(1), 6-11. (Yayın No: 3902158)

BAŞOL NURŞAH, (2016). "The Integration Of Palliative Care İnto The Emergency Department", Turkish Journal Of Emergency Medicine, 2(15), 100-107., Doi: 10.5505/1304.7361.2015.65983 (Yayın No: 1441499)

BAŞOL NURŞAH,ÇIĞŞAR GÜLŞEN,ATALAY ERAY,CAN SERPİL,GÜNAL ELNARE,ÖZDEMİR MEHMET TAMER,keskin özcan, (2016). "The Role Of Emergency Physicians On The Management Of Chest Pain", Çağdaş Tıp Dergisi (Journal Of Contemporary Medicine), 6(1), 30-34., Doi: 10.16899/ctd.34656 (Yayın No: 1755000)

BAŞOL NURŞAH,ERBAŞ OYTUN, (2016). "The Effects Of Diltiazem And Metoprolol İn Qt Prolongation Due To Amitriptyline İntoxication", Human & Experımental Toxıcology, 35(1), 29-34. (Yayın No: 3035967) [SCI-Expanded]

BAŞOL NURŞAH,ERBAŞ OYTUN,CAVUSOGLU TURKER,MERAL AYFER,ATEŞ UTKU, (2016). "The Beneficial Effects Of Agomelatine İn Experimental Model Of Sepsis Related Acute Kidney Injury Sepsis Nedenli Akut Böbrek Hasarında Agomelatinin Etkilerinin Değerlendirilmesi", Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal Of Trauma & Emergency Surgery, 22(2), 121-126., Doi: 10.5505/tjtes.2015.29499 (Yayın No: 1440741) [SCI-Expanded]

BAŞOL NURŞAH,KARAKUŞ NEVİN,SAVAŞ ASLI YASEMEN,KAYA İLKER,KARAKUŞ KAYHAN,YİĞİT SERBÜLENT, (2016). "The İmportance Of Mthfr C677t A1298c Combined Polymorphisms İn Pulmonary Embolism İn Turkish Population", Medicina, 52(1), 35-40., Doi: 10.1016/j.medici.2016.01.003. (Yayın No: 2660549) [SCI-Expanded]

ÇOĞAŞ PINAR,KARAKUŞ NEVİN,BAŞOL NURŞAH,YİĞİT SERBÜLENT, (2016). "Evaluation Of Tnfrsf11b Gene Polymorphism İn Patients With Acute Stroke", Journal Of Clinical And Experimental Investigations, 7(2), 184-189. (Yayın No: 2941940)

SAVAŞ ASLI YASEMEN,BAŞOL NURŞAH,ALTUNKAŞ FATİH,DAMAR HALİL İBRAHİM, (2016). "Changes İn Electrocardiogram From Inferior Myocardial Infarction To Anterior Myocardial Infarction", Eurasian J Emerg Med, 15193-195., Doi: 10.5152/eajem.2016.25744 (Yayın No: 3027701)

BAŞOL NURŞAH,ÇELENK YILDIRAY,OKAN İSMAİL, (2015). "The Thoughts Of Emergency Physicians About Palliative Care Evaluation Of Awareness", Eurasian Journal Of Emergency Medicine, (14), 75-78., Doi: 10.5152/jaem.2015.32767 (Yayın No: 1441610)

BAŞOL NURŞAH,DENİZ FATİH ERSAY,GÖKÇE ERKAN,ŞAHİN FATİH, (2015). "A Young Patient With Acute Cauda Equina Syndrome Due To Traumatic Disc Herniation", Journal Of Academic Emergency Medicine Case Reports (Jaemcr), (6), 81-83., Doi: : 10.5152/jaemcr.2015.1156. (Yayın No: 1755351)

SÜREN MUSTAFA,DOĞRU SERKAN,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,KARAMAN SERKAN,BAŞOL NURŞAH, (2015). "Son Dönem Kanser Hastalarında Semptom Kümelerinin İncelenmesi The Evaluation Of The Symptom Clusters İn Patients With The Diagnosis Of Terminal Stage Cancer", Ağrı, 27(1), 12-17., Doi: 10.5505/agri.2015.07752 (Yayın No: 1441205)

BAŞOL NURŞAH,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ALATLI TUFAN,KOÇ İLYAS,SÜREN MUSTAFA, (2015). "The Evaluation Of Terminal Stage Cancer Patients Needing Palliative Care İn Emergency Department", Eurasian Journal Of Emergency Medicine, 1412-15., Doi: 10.5152/jaem.2015.58672 (Yayın No: 1441752)

BAŞOL NURŞAH,ÇELİK ATAÇ,KARAKUŞ NEVİN,ÖZSOY SİBEL DEMİR,YİĞİT SERBÜLENT, (2014). "The Evaluation Of Angiotensin Converting Enzyme Ace Gene I D And Il 4 Gene Intron 3 Vntr Polymorphisms İn Coronary Artery Disease", In Vıvo, 28983-988. (Yayın No: 1440781) [SCI-Expanded]

BAŞOL NURŞAH,DUYGU FAZİLET,GÖKBAKAN AZİZ MEHMET,ALATLI TUFAN, (2014). "Anxiety Experienced İn The Fear Of Disease Tick Bite And Crimean Congo Hemorrhagic Fever", Acta Medica Mediterranea, (30), 691-696. (Yayın No: 1440755) [SCI-Expanded]

AYAN MURAT,TAŞ UFUK,SÖĞÜT ERKAN,DOĞRU SERKAN,ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH,ALATLI TUFAN,ALATLI BETÜL, (2014). "Effect Of Intravenous Lipid Emulsion Therapy On Serum Pseudocholinesterase İn Experimental Model Of Diazinon Intoxication", European Journal Of General Medicine, 11(4), 268-271., Doi: 10.15197/sabad.1.11.84 (Yayın No: 1441088)

TAŞ UFUK,AYAN MURAT,KARAMAN TUĞBA,BAŞOL NURŞAH,ORTAK HÜSEYİN,ESEN MEHMET,BAŞOL GÜLŞAH, (2013). "Kranium Kırığı Veya Beyin Kanaması Olan Kafa Travmalı Hastalarda Kanama Kırık İlişkisinin İncelenmesi Evaluation Of The Relationship Between Fracture And Bleeding İn Head Trauma Patients With Brain Hemorrhage Or Fracture", Akademik Acil Tıp Dergisi (The Journal Of Academic Emergency Medicine), 12(2), 85-88., Doi: 10.5152/jaem.2012.036 (Yayın No: 130209)

İNANIR AHMET,BAŞOL NURŞAH,KARAKUŞ NEVİN,YİĞİT SERBÜLENT, (2013). "The İmportance Of Association Between Angiotensin Converting Enzyme Ace Gene I D Polymorphism And Diabetic Peripheral Neuropathy", Gene, 530(1), 253-256. (Yayın No: 130183) [SCI-Expanded]

GÜZEL AHMET,DURAN LATİF,PAKSU ŞULE,AKDEMİR HIZIR UFUK,PAKSU MUHAMMET ŞÜKRÜ,KATI CELAL,BAŞOL NURŞAH,METEHAN YILMAN,ÖZSEVİK SEVİNÇ NURSEV,MURAT NACİ, (2013). "Drowning And Near Drowning Experience Of A University Hospital İn The Black Sea Region", The Turkish Journal Of Pediatrics, 55(1), 620-627. (Yayın No: 287843) [SCI-Expanded]

KAYA HALİL,BAŞOL NURŞAH,AYAN MURAT,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,TAŞ UFUK,ESEN MEHMET,ŞAHİN FATİH,GÖKDEMİR MEHMET TAHİR,SÖĞÜT ÖZGÜR,BÜYÜKASLAN HASAN, (2013). "Evaluation Of Diagnostic Radiation Doses Due To Computerize Tomography İn Adult Blunt Trauma Patients İn Emergency Department", Acta Medica Mediterranea, 29503-508. (Yayın No: 1440963) [SCI-Expanded]

BAŞOL NURŞAH,İNANIR AHMET,YİĞİT SERBÜLENT,KARAKUŞ NEVİN,KAYA SÜHEYLA, (2013). "High Association Of Il 4 Gene Intron 3 Vntr Polymorphism With Diabetic Peripheral Neuropathy", Journal Of Molecular Neuroscıence, 51(2), 437-441. (Yayın No: 130186) [SCI-Expanded]

BAŞOL NURŞAH,DUYGU FAZİLET,AYAN MURAT, (2013). "Detailed Evaluation Of Patients Admitted To Emergency Department With A Tick Bite Complaint", Medicina-Lithuania, 49(8), 367-371. (Yayın No: 286931) [SCI-Expanded]

AYAN MURAT,BAŞOL NURŞAH,KARAMAN TUĞBA,TAŞ UFUK,ESEN MEHMET, (2012). "Zehirlenme İle Acil Servise Gelen Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi 20 Aylık Çalışma Retrospective Evaluation Of Emergency Service Patients With Poisoning", Akademik Acil Tıp Dergisi (The Journal Of Academic Emergency Medicine), 11(3), 146-150., Doi: 10.5152/jaem.2012.022 (Yayın No: 130205)

AMANVERMEZ RAMAZAN,BAYDIN AHMET,YARDAN TÜRKER,BAŞOL NURŞAH,GÜNAY MURAT, (2010). "Emergency Laboratory Abnormalities İn Suicidal Patients With Acute Organophosphate Poisoning", Turkish Journal Of Biocemistry, 35(1), 29-34. (Yayın No: 130216) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BAŞOL KAYA NURŞAH,SAVAŞ ASLI YASEMEN,MERAL AYFER,ERBAŞ OYTUN, (2018). "The Valuable Effects Of Potent Antioxidant Curcumin İn Cisplatin İnduced Liver And Kidney İnjury", Cumhuriyet Medical Journal, (Yayın No: 4480745)

KARAMAN SERHAT,UYSAL MURAT,yıldırım murat,BAŞOL NURŞAH, (2017). "Yutma Güçlüğü Ve Boğaz Ağrısı İle Gelen Hastada Servikal Disk Protezinin Anteriordislokasyonuanterior Dislocation Of Cervical Disc Prosthesis İn A Patient With Difficulty Swallowingand Sore Throat", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(1), 51-56. (Yayın No: 3749307)

ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH,KOYUNCU SERHAT, (2017). "A Pericarditis Case Referred With A Myocardial İnfarction Pre-Diagnosis", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Dergisi, 9(4), 294-303. (Yayın No: 3838863)

ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH,KOYUNCU SERHAT, (2017). "Miyokard İnfarktüsü Ön Tanısıyla Sevk Edilen Perikardit Olgusu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(4), 294-303. (Yayın No: 3902375)

KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,BULUT YUNUS EMRE,YILMAZ GÖKHAN,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,BAŞOL NURŞAH, (2017). "Kliniğimizde 2014-2016 Yılları Arasında Sezaryen Oranı Ve Endikasyonları", Jinekoloji - Obstetrik Ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 14(4), 168-171. (Yayın No: 3902337)

BAŞOL NURŞAH,KARAMAN SERHAT,AKDOĞAN HALİL İBRAHİM,ESEN MEHMET, (2017). "Psikojenik Polidipsi Sonucu Gelişen Su İntoksikasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(3), 197-201. (Yayın No: 3902084)

KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,BULUT YUNUS EMRE,YILMAZ GÖKHAN,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,BAŞOL NURŞAH, (2017). "Cesarean Section Rates And Indications In Our Clinic Between 2014-2016", Jinekoloji - Obstetrik Ve Neonatoloji Tıp Dergis, 14(4), 168-171. (Yayın No: 3801076)

BAŞOL NURŞAH,ÇIĞŞAR GÜLŞEN,KARAMAN SERHAT,ÖZSOY ZEKİ,ÖZDEMİR MEHMET BAKİ, (2015). "Acil Serviste Akut Kolesistit Tanısı Konulan Hastaların Nötrofil Lenfosit Oranı Ve Epidemiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi Üç Yıllık Analiz", İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi, 1(3), 145-149. (Yayın No: 1755162)

BAŞOL NURŞAH,KARAMAN SERHAT,HASGÜL BURAK, (2015). "Romatoid Artrit Zemininde Gelişen Bir Pulmoner Emboli Olgusu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(3), 218-223. (Yayın No: 1459846)

BAŞOL NURŞAH,RİNNERT STEPHAN, (2015). "Amerika Da Acil Servis Hekimlerine Uygulanan Bir Anket Çalışması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(2), 100-104. (Yayın No: 1459836)

BAŞOL NURŞAH,ÇELİK YASEMİN,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,KOÇ İLYAS,SAVAŞ ASLI YASEMEN, (2014). "Acil Servis Yoğunluğunun Bir Sebebi Olan Enjeksiyon Amaçlı Başvuruların Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(4), 258-268. (Yayın No: 1442778)

BAŞOL NURŞAH,ÇELENK YILDIRAY,KARAMAN SERHAT,ŞAHİN FATİH,SAVAŞ ASLI YASEMEN, (2014). "Tokat İli Üniversite Hastanesi Acil Servisinde Kardiyopulmoner Resüsitasyon Uygulanan Hastaların Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi İki Yıllık Analiz", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(2), 91-100. (Yayın No: 1442806)

BAŞOL NURŞAH,TAŞ UFUK,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,SAVAŞ ASLI YASEMEN,KABLAN ALİ,ALATLI TUFAN, (2013). "Substernal Guatr Bir Olgu Sunumu", Kocatepe Tıp Dergisi, 14(2), 101-103. (Yayın No: 130195)

BAŞOL NURŞAH,TAŞ UFUK,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,ARSLAN MUHAMMET,KOÇ İLYAS,ACU BERAT, (2013). "Mezenterik Pannikülit", Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi, 4(1), 173-176., Doi: 10.5505/jaemcr.2013.56933 (Yayın No: 130198)

BAŞOL NURŞAH, (2012). "Mezenterik Pannikülit Derleme", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 4(4), 1-7. (Yayın No: 130203)

ESEN MEHMET,AYAN MURAT,BAŞOL NURŞAH,SAVAŞ ASLI YASEMEN, (2012). "Genç Erişkin Bir Hastada Wegener Granulomatozu Olgu Sunumu Wegener Granulomatosis İn A Young Adult Patient Case Report", Çağdaş Tıp Dergisi, 2(1), 38-40. (Yayın No: 130223)

ESEN MEHMET,KARAMAN TUĞBA,AYAN MURAT,BAŞOL NURŞAH,ALATLI TUFAN,ARICI SEMİH, (2012). "Genç Kadın Hastada Aort Diseksiyonu Olgu Sunumu Aortic Dissection İn Young Female Patient A Case Report", Çağdaş Tıp Dergisi, 2(3), 179-181. (Yayın No: 130225)

BAŞOL NURŞAH,BAYDIN AHMET,YARDAN TÜRKER, (2012). "Acil Servise Boğulma Nedeniyle Başvuran Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi", Deneysel Ve Klinik Tıp Dergisi (Journal Of Experimental And Clinical Medicine), 29(2), 121-125., Doi: 10.5835/jecm.omu.29.02.008 (Yayın No: 130219)

YARDAN TÜRKER,BAYDIN AHMET,BAŞOL NURŞAH,DURAN LATİF,SÜNBÜL MUSTAFA, (2009). "Kene Isırması Sonucu Acil Servise Başvuran Hastaların Epidemiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi", Deneysel Ve Klinik Tıp Dergisi (Journal Of Experimental And Clinical Medicine), 26(4), 153-156. (Yayın No: 287674)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

AYGÜN HATİCE,BAŞOL KAYA NURŞAH (2019). EFFECT OF VITAMIN D RECEPTOR AGONIST PARICALCITOL ON AMITRIPTYLINE -INDUCED CARDIOTOXICITY IN RAT. 6TH INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:5952261)

AYGÜN HATİCE,BAŞOL KAYA NURŞAH (2019). EFFECT OF VITAMIN D RECEPTOR AGONIST PARICALCITOL ON AMITRIPTYLINE -INDUCED CARDIOTOXICITY IN RAT. 6TH INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:5952248)

AYGÜN HATİCE,BAŞOL KAYA NURŞAH (2019). EFFECT OF VITAMIN D RECEPTOR AGONIST PARICALCITOL ON AMITRIPTYLINE -INDUCED CARDIOTOXICITY IN RAT. 6TH INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:5952245)

BAŞOL KAYA NURŞAH,AYGÜN HATİCE,GÜL SERDAR SAVAŞ (2019). EFFECTS OF EDARAVONE IN AMITRIPTYLINE INDUCED CARDIOTOXICITY IN RAT. 6TH INTERCONTINENTAL MERGENCY MEDICINE CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5952132)

ACERCE HALİS CAHİT,AKPANCAR MERVE,AKDOĞAN HALİL İBRAHİM,AYAN MURAT,BAŞOL KAYA NURŞAH,KARAMAN KAYIHAN,KARAMAN SERHAT (2019). ETINIL ESTERADIOL KULLANIMI SONRASI PULMONER EMBOLI GELIŞEN GENÇ HASTA. XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5275146)

AKPANCAR MERVE,KARAMAN SERHAT,BAŞOL KAYA NURŞAH (2019). YILAN ISIRIĞI SONUCU GELIŞEN MULTI-ORGAN YETMEZLIĞI. XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5275076)

AKPANCAR MERVE,ACERCE HALİS CAHİT,AKDOĞAN HALİL İBRAHİM,AYAN MURAT,BAŞOL KAYA NURŞAH,KARAMAN SERHAT (2019). NADIR BIR REFLEKS EPILEPSI TÜRÜSICAK SU EPILEPSISI. XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5275155)

AKPANCAR MERVE,ACERCE HALİS CAHİT,AKDOĞAN HALİL İBRAHİM,AYAN MURAT,BAŞOL KAYA NURŞAH,KARAMAN SERHAT (2019). OLGU SUNUMU SPLENIK ENFARKT. XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5275137)

KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,ERAYDIN ŞAHİZER,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,ŞAHİN MUSTAFA,OKAN İSMAİL (2018). üniversite seçmeli dersi olarak düzenlenen palyatif bakım dersi sonuçlarının değerlendirilmesi:lisans döneminde palyatif bakıma multidisipliner yaklaşım denemesi. uluslararası katılımlı palyatif bakım ve hospis kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4446613)

KARAMAN SERHAT,BAŞOL KAYA NURŞAH (2018). TIP FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ ACIL TIP UZMANLIĞINA İLIŞKIN METAFOR ANALIZI VE ACIL TIP UZMANLIĞI TERCIH DÜŞÜNCELERI. XIV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 19 - 22 Nisan 2018 ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:4619462)

KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,ERAYDIN ŞAHİZER,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,ŞAHİN MUSTAFA,OKAN İSMAİL (2018). ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSİ OLARAK DÜZENLENEN PALYATİF BAKIM DERSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: LİSANS DÖNEMİNDE PALYATİF BAKIMA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM DENEMESİ. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongres (Özet Bildiri) (Yayın No:4394583)

BAŞOL KAYA NURŞAH,KARAKUŞ NEVİN,YİĞİT SERBÜLENT,Kaya İlker,Savaş Aslı Yasemen,Ceviz Tuba,KARAMAN SERHAT (2018). The investigation of association between PON 1 Gene in Pulmonary Embolism Petients. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4384567)

KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,ERAYDIN ŞAHİZER,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,ŞAHİN MUSTAFA,OKAN İSMAİL (2018). Üniversite Seçmeli Dersi Olarak Düzenlenen Palyatif Bakım Dersi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Lisans Döneminde Palyatif Bakıma Multidisipliner Yaklaşım Denemesi. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4207464)

ÇETİN SELÇUK,KARAMAN SERHAT,BAŞOL NURŞAH (2017). Cinsel İstismar Vakalarının Acil Servis Başvuru Oranları Ve Önemi. 13.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3677584)

KARAMAN SERHAT,UYSAL MURAT,BAŞOL NURŞAH,GÜNEY HÜLYA (2017). Perkütan Koroner Girişim Sonrası Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni. 13.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3677688)

KABLAN ALİ,KARAMAN SERHAT,BAŞOL NURŞAH (2016). Acil servise baş dönmesi şikayeti ile başvuran hastalarda nörogörüntüleme maliyeti. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2941979)

HASGÜL BURAK,KARAMAN SERHAT,BAŞOL NURŞAH (2016). Akut apandisit vakalarının demografik analizi ve tanıda Alvarado Skorlama Sistemi ve CRP. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2941987)

GÜRGÜL SERKAN,BAŞOL NURŞAH,DEMİREL CAN,GEVREK FİKRET,yelli serkan (2016). Extremely low frequency pulsed magnetic field inhibits myocardial damage and apoptosis in rats with CLP induced sepsis Ahistopathological and immunoistochemical evaluation. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2940665)

ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH (2016). Pneumothorax due to foreign body in esophagus. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2940669)

BAŞOL NURŞAH,GÜL SERDAR SAVAŞ (2016). The Importance of NLR Ratio to Evaluate Efficacy of Treatment in Pulmonary Embolism. 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2942008)

SAVAŞ ASLI YASEMEN,BAŞOL NURŞAH,GÜRGÜL SERKAN,BÜTÜN İLKNUR,ÖZMEN ZELİHA CANSEL (2016). Evaluation the effects of curcumin sulforaphan and intralipid treatment in organophosphate poisoning. 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2942023)

BAŞOL KAYA NURŞAH Chest Pain in the ED: Is One Troponin Enough?. 2nd Southeast European Congress of Emergency and Disaster Medicine, İstanbul, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:5742713)

BAŞOL KAYA NURŞAH Chest Pain in the ED: Is One Troponin Enough?. 2nd Southeast European Congress of Emergency and Disaster Medicine (Yayın No:5742804)

BAŞOL NURŞAH Akut pankreatit: Güncel tanı ve tedavi. 4th Intercontinental Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3902431)

KARAMAN SERHAT,HASGÜL BURAK,KOYUNCU SERHAT,BAŞOL NURŞAH,YENİOVA ABDULLAH ÖZGÜR Acil serviste dikkat edilmesi gereken bir tanı Doksisikline bağlı özofajit. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine (Poster) (Yayın No:2943319)

KARAMAN SERHAT,KOYUNCU SERHAT,HASGÜL BURAK,BAŞOL NURŞAH,GÜNEY HÜLYA Non steroid kullanımı sonrası toksik epidermal nekrolizis. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine (Poster) (Yayın No:2943331)

BAŞOL NURŞAH Crimean Congo Haemorrhagic Fever Turkish Excperience. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:2940643)

SAVAŞ ASLI YASEMEN,AYAN MURAT,BAŞOL NURŞAH,GÜNEY HÜLYA Investigation Of Patient Profile With Ischemic Stroke In Emergency Department. 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress & International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1453936)

BAŞOL NURŞAH Palliative Care Integration into the Emergency Medicine. The Eight Mediterranean Congress of Emergency Medicine (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1801032)

BAŞOL NURŞAH,AKAR İLKER,DOĞAN ABDULLAH,ALTINDEĞER NURAY,KABLAN ALİ Rupture of the Left Atrium Due to Blunt Trauma. The Eight Mediterranean Congress of Emergency Medicine (Poster) (Yayın No:1800989)

BAŞOL NURŞAH Palliative Care in the Emergency Department. The Forth Eurasian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey, Antalya, Turkey. (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1453911)

ARSLAN BORA,YARDAN TÜRKER,ŞİŞMAN BÜLENT,BAYDIN AHMET,BAŞOL NURŞAH Tracheabronchial dental prosthesis aspiration Presentation of two different cases. The First EurAsian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey, Antalya, Turkey. (Poster) (Yayın No:665515)

BAŞOL NURŞAH,DURAN LATİF,YARDAN TÜRKER,KATI CELAL,BAYDIN AHMET Acute cholecystitis caused by mushroom poisoning A case report. The Second EurAsian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey, Antalya, Turkey. (Poster) (Yayın No:665495)

KATI CELAL,YARDAN TÜRKER,AKDEMİR HIZIR UFUK,DURAN LATİF,BAŞOL NURŞAH,YILMAN METEHAN,HENDEN PINAR Mad honey poisonings in the middle black sea region in Turkey a 5 years analysis. The seventh European Congress on Emergency Medicine (EUSEM 2012)& 8th EPAT National Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey. (Poster) (Yayın No:665461)

AYAN MURAT,TAŞ UFUK,SÖĞÜT ERKAN,ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH,ALATLI TUFAN Effect of intravenous lipid emulsion therapy on serum pseudocholinesterase in experimental model of diazinon intoxication. The seventh European Congress on Emergency Medicine (EUSEM 2012)& 8th EPAT National Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey (Poster) (Yayın No:665436)

ESEN MEHMET,AYAN MURAT,BAŞOL NURŞAH,AKSOY DÜRDANE,KABLAN ALİ,BARUT HÜSEYİN Nonconvulsive status epilectus a case report. The seventh European Congress on Emergency Medicine (EUSEM 2012)& 8th EPAT National Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:665401)

ESEN MEHMET,KADI HASAN,AYAN MURAT,BAŞOL NURŞAH,ALTUNKAŞ FATİH,ALATLI TUFAN A pericarditis case presenting with a myocardial infarction pre diagnosis. The seventh European Congress on Emergency Medicine (EUSEM 2012) & 8th EPAT National Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:665372)

BAŞOL NURŞAH,DUYGU FAZİLET,AYAN MURAT,BULUT NERMİN,ESEN MEHMET Six month evaluation of the Crimean Congo Hemorrhagic fever for the endemic city Tokat Poster. The Third EurAsian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey, Antalya, Turkey. (Poster) (Yayın No:665346)

BAŞOL NURŞAH,SAVAŞ ASLI YASEMEN,AYAN MURAT,ESEN MEHMET Young Patient with cerebrovascular disease after sneezing. The Third EurAsian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey, Antalya, Turkey. (Poster) (Yayın No:665306)

BAŞOL NURŞAH,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,YAVAŞ FAZLI,KOÇ İLYAS The applications due to a university hospital emergency department evaluation of injection 6 month assessment. The Third EurAsian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey (Poster) (Yayın No:665278)

SÜREN MUSTAFA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÖNDER YALÇIN,ŞAHİN AYNUR,ÇITIL RIZA,OKAN İSMAİL,BAŞOL NURŞAH,ARICI SEMİH Cancer Pain Management in a Northern City of Turkey Phisicians Attitudes and Prescribing Practices. 13th World Congress of the European Association for Palliative Care, Prague. (Poster) (Yayın No:1462053)

YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÖNDER YALÇIN,SÜREN MUSTAFA,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,BAŞOL NURŞAH Do the different scales of performances correlate with the duration of follow up in Turkish advanced cancer population 13th World Congress of the European Association for Palliative Care Prague. 13th World Congress of the European Association for Palliative Care, Prague. (Poster) (Yayın No:665245)

SÜREN MUSTAFA,DOĞRU SERKAN,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,KARAMAN SERKAN,BAŞOL NURŞAH Symptom Clusters in Advanced Cancer Patients during terminal phase of their illness in a northern city of Turkey. 13th World Congress of the European Association for Palliative Care, Prague. (Poster) (Yayın No:665162)

BAŞOL NURŞAH,ALATLI TUFAN,KOÇ İLYAS,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN The evaluation of palliative patients care in the emergency services in a hospital without palliative care center. 13th World Congress of the European Association for Palliative Care (Poster) (Yayın No:1454694)

BAŞOL NURŞAH,SAVAŞ ASLI YASEMEN,ALTUNKAŞ FATİH,DAMAR HALİL İBRAHİM,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,KARAMAN SERHAT If inferior myocardial Infarction switches to anterior. The First International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454663)

SAVAŞ ASLI YASEMEN,ESEN MEHMET,KARAMAN SERHAT,UYSAL MURAT,BAŞOL NURŞAH,AYAN MURAT,ÇİÇEK MUSTAFA A case report of propable pulmonary embolism. The First Intercontinental Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454627)

GÜNEY HÜLYA,KABLAN ALİ,BAŞOL NURŞAH,ESEN MEHMET,KARAMAN SERHAT,ÖZDEMİR MEHMET BAKİ,SAVAŞ ASLI YASEMEN A rare cause of nausea vomiting methotrexate toxicity. The First Intercontinental Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454594)

AYTEKİN KÜRŞAT,ALATLI TUFAN,UYSAL MURAT,AYAN MURAT,IRMAK SAPMAZ HİLAL,BAŞOL NURŞAH,ÇİÇEK MUSTAFA,TAŞ UFUK Case report recurrent patellar dislocation. The First Intercontinental Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454577)

KABLAN ALİ,GÜNEY HÜLYA,COŞKUN UFUK,UYSAL MURAT,BAŞOL NURŞAH,ESEN MEHMET,AYAN MURAT Emphysematous cholecystitis. The First Intercontinental Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454547)

ALATLI TUFAN,AYAN MURAT,AYTEKİN KÜRŞAT,ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH,KARAMAN SERHAT,ÇİÇEK MUSTAFA The impact of comorbid disease to minor injury. The First Intercontinental Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454449)

KABLAN ALİ,ŞAHİN FATİH,ÖZDEMİR MEHMET BAKİ,HASGÜL BURAK,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH Vertebral fracture missed after a dog bite. The First Intercontinental Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454430)

BAŞOL NURŞAH,ALATLI TUFAN,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,KARAMAN SERHAT,KOÇ İLYAS Rectal Perforation due to Accidental Anorectal Injury. The First Intercontinental Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454401)

BAŞOL NURŞAH,KABLAN ALİ,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,KARAMAN SERHAT,GÜNEY HÜLYA Cerebral Venous Thrombosis Following Parturition A Case Report. The First Intercontinental Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454391)

BAŞOL NURŞAH,ALATLI TUFAN,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,KARAMAN SERHAT,KOÇ İLYAS Isolated Calcaneus Fracture A Rare Result of Foot Injuries. The First Intercontinental Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454376)

BAŞOL NURŞAH,KOÇ İLYAS,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,KARAMAN SERHAT,ALATLI TUFAN An Incidental Diagnosis of Chronic Subdural Hematoma. The First Intercontinental Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454353)

BAŞOL NURŞAH,ALATLI TUFAN,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,KARAMAN SERHAT,KOÇ İLYAS Lomber Disc Herniation Due to Falling Height. The First Intercontinental Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454324)

SAVAŞ ASLI YASEMEN,BAŞOL NURŞAH,HASGÜL BURAK Cerebrovascular Ischemia With Warfarin Overdose. The Forth EurAsian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey (Poster) (Yayın No:1454290)

SAVAŞ ASLI YASEMEN,BAŞOL NURŞAH,AKDOĞAN HALİL İBRAHİM Seizure Are You Sure. The Forth EurAsian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey (Poster) (Yayın No:1454274)

BAŞOL NURŞAH,ERBAŞ OYTUN The Effects of Diltiazem and Metoprololin QT c prolongation due to Amitriptyline Intoxication. The Forth EurAsian Congress on Emergency Medicine (Poster) (Yayın No:1454255)

BAŞOL NURŞAH,KARAKUŞ NEVİN,SAVAŞ ASLI YASEMEN,KAYA İLKER,KARAKUŞ KÜRŞAT,YİĞİT SERBÜLENT The Importance of MTHFR C677T A1298C Combined Polymorphisms in Pulmonary Embolism in Turkish Population. The Forth EurAsian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey (Poster) (Yayın No:1454245)

BAŞOL NURŞAH,ERBAŞ OYTUN,ÇAVUŞOĞLU TÜRKER,MERAL AYFER,ATEŞ UTKU The Valuable Effects of Potent Antioxidant Curcumin in Cisplatin Induced Liver and Kidney Injury. The Forth Eurasian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey (Poster) (Yayın No:1454202)

BAŞOL NURŞAH,ERBAŞ OYTUN,ÇAVUŞOĞLU TÜRKER,MERAL AYFER,ATEŞ UTKU The Beneficial Effects of Agomelatine in Experimental Model of Sepsis Related Acute Kidney Injury. The Forth EurAsian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey (Poster) (Yayın No:1454183)

BAŞOL NURŞAH,ÇELENK YILDIRAY,KARAMAN SERHAT,ŞAHİN FATİH,SAVAŞ ASLI YASEMEN The Retrospective Evaluation of Patients with Considered Cardiopulmonary Resuscitation in Emergency Department of University Hospital in Tokat Two Year Analyses. 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress & International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454146)

BAŞOL NURŞAH,ÇIĞŞAR GÜLŞEN,ATALAY ERAY,CAN SERPİL,GÜNAL ELNARE,ÖZDEMİR MEHMET TAMER,KESKİN ÖZCAN The Role of Emergency Physicians on the Management of Chest Pain. 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress& International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454111)

BAŞOL NURŞAH,DENİZ FATİH ERSAY,KARAMAN SERHAT,ŞAHİN FATİH,HASGÜL BURAK A Young Patient with Acute Cauda Equina Syndrome Due to Lumbar Disc Herniation after Trauma. 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress & International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454077)

BAŞOL NURŞAH,ÇIĞŞAR GÜLŞEN,KARAMAN SERHAT,ÖZSOY ZEKİ,ÖZDEMİR MEHMET BAKİ The Evaluation of Patients with Acute Cholecystitis in the Emergency Department According to Neutrophil Lymphocyte Ratio and Epidemiological Factors 3 Year Analysis. 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress & International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454050)

BAŞOL NURŞAH,SAVAŞ ASLI YASEMEN,AYAN MURAT,ESEN MEHMET Recognize the patients who have suspected pulmonary embolism Wells scoring system in the emergency department. The Third Eurasian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1454022)

KARAMAN SERHAT,UYSAL MURAT,SAVAŞ ASLI YASEMEN,AYAN MURAT,TAŞ UFUK,BAŞOL NURŞAH,ESEN MEHMET Embolism and Aortic Dissection After Falling. 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1453995)

BAŞOL NURŞAH,ÇELENK YILDIRAY,OKAN İSMAİL The Thoughts of Emergency Physicians about Palliative Care Evaluation of Awareness. The Forth Eurasian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1453972)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

BAŞOL NURŞAH,HASGÜL BURAK,KARAMAN SERHAT (2020). ATROPA BELLADONNA (GÜZEL AVRAT OTU) İNTOKSİKASYONU VE FİZOSTİGMİN UYGULAMASI . ULUSLARARASI KATILIMLI 16.TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6717899)

BAŞOL NURŞAH,yılmaz hümeyra,ALTIN BURCU,KAYA MEDİHA (2020). THE EVALUATION of CAREGIVER BURDEN and DEPRESSION in CAREGIVERS of PALLIATIVE CARE PATIENTS in EMERGENCY DEPARTMENT . ULUSLARARASI KATILIMLI 16.TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6717841)

BAŞOL NURŞAH,GUNEY HULYA (2020). EVALUATION of PALLIATIVE CARE PATIENTS with DIFFERENT SCALES in THE EMERGENCY DEPARTMENT and THE IMPORTANCE of HOME HEALTHCARE . Uluslararası Katılımlı 16.Türkiye Acil Tıp Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6717775)

BAŞOL NURŞAH (2020). Travmatik Omurga Yaralanması: BT mi?/MR mi?. ULUSLARARASI KATILIMLI 16. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6717981)

BAŞOL NURŞAH,HASGÜL BURAK,KARAMAN SERHAT (2020). ACİL SERVİSTE ZEHİRLİ BİR ÖRÜMCEK, KARADUL İNTOKSİKASYONU . ULUSLARARASI KATILIMLI 16. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6717948)

BAŞOL NURŞAH,HASGÜL BURAK,KARAMAN SERHAT (2020). ACİL SERVİSTE ZEHİRLİ BİR ÖRÜMCEK, KARADUL İNTOKSİKASYONU . ULUSLARARASI KATILIMLI 16. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6717950)

BAŞOL NURŞAH,RİNNERT STEPHAN (2015). Amerika da Acil Servis Hekimlerine Uygulanan BirAnket Çalışması. 11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ (Poster) (Yayın No:1800842)

BAŞOL NURŞAH,KARAMAN SERHAT,HASGÜL BURAK,KAYA İLKER (2015). Romatoid Artrit Zemininde Gelişen Bir Pulmoner Emboli Olgusu. 11.Türkiye Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:1800780)

BAŞOL NURŞAH Acilde Analjezi ve Sedasyon. 1.Acil Hemşireliği Bahar Sempozyumu (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:2941960)

SAVAŞ ASLI YASEMEN,ÇAKMAK BÜLENT,BAŞOL NURŞAH Acil Servise Başvuran ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü ile Konsülte Edilen Hastaların Değerlendirilmesi. 11.TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ (Poster) (Yayın No:1800705)

BAŞOL NURŞAH,KARAMAN SERHAT,İMİK ELİF Tokat ilinde gerçekleştirilen temel yaşam desteği eğitimlerinin değerlendirilmesi. 11.Türkiye Acil Tıp Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1800609)

YARDAN TÜRKER,BAYDIN AHMET,BAŞOL NURŞAH,KARAGÖZ ZÜHTÜ,AKDEMİR HIZIR UFUK Acil Servise Kene Isırması Sonucu Başvuran Hastaların İncelenmesi. 9.Ulusal Acil Tıp Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1462800)

ESEN MEHMET,UYSAL MURAT,ALATLI TUFAN,ÖZSOY ZEKİ,IRMAK SAPMAZ HİLAL,KARAMAN SERHAT,BAŞOL NURŞAH Acil serviste invajinasyon saptanan olguda peutz jeghers sendromu olgu sunumu. X. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:1455083)

KARAMAN SERHAT,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH,KABLAN ALİ,COŞKUN UFUK,KADIOĞLU ERSİN Metanol Ve Etanolün Birlikte Alımı İle Geciken Semptomlar. X. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:1455052)

ESEN MEHMET,UYSAL MURAT,SÖNMEZGÖZ FİTNET,AYAN SAFİYE,IRMAK SAPMAZ HİLAL,BAŞOL NURŞAH,KARAMAN SERHAT Sağ Alt Kadranda Divertikülit Bir Olgu Sunumu. 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:1455145)

ESEN MEHMET,UYSAL MURAT,ALATLI TUFAN,TAŞ AYŞE DUHAN,BAŞOL NURŞAH,HASGÜL BURAK Mezenterik Ven Trombozu ile Portal Ven Trombozu Birlikteliği Olgu Sunumu. 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:1455133)

ESEN MEHMET,ALATLI TUFAN,SÖNMEZGÖZ FİTNET,AYAN MURAT,KARAMAN SERHAT,BAŞOL NURŞAH,TAŞ UFUK Pektoral kasta ağrı ve hiperemi altından iğne çıktı olgu sunumu. X. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:1455015)

ESEN MEHMET,ALATLI TUFAN,AYAN MURAT,KARAMAN SERHAT,BAŞOL NURŞAH,UYSAL MURAT Kene tutması sonrası gelişen miyokard infarktüsü bir vaka sunumu. X. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:1455006)

ESEN MEHMET,UYSAL MURAT,SÖNMEZGÖZ FİTNET,IRMAK SAPMAZ HİLAL,BAŞOL NURŞAH,KARAMAN SERHAT,ŞAHİN FATİH Warfarin Kullanan Bir Hastada Nadir Bir Karın Ağrısı Nedeni Olarak Psoas Absesi Olgu Sunumu. 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:1455109)

ŞAHİN FATİH,ESEN MEHMET,UYSAL MURAT,ÖZMEN ZAFER,AYAN MURAT,KARAMAN SERHAT,BAŞOL NURŞAH İleus ön tanısı ile gelen hastada abdominal aortada trombüs olgu sunumu. X. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:1455071)

UYSAL MURAT,KARAMAN SERHAT,TAŞ UFUK,AYAN MURAT,YILDIRIM MURAT,ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH Servikal Disk Protezinin Anterior Dislokasyonu Olgu Sunumu. X. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:1455033)

YARDAN TÜRKER,AKDEMİR HIZIR UFUK,KARACA ALEV,BAYDIN AHMET,BAŞOL NURŞAH Acil serviste santral pontin myelinozis olgusu. V. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:666138)

DURAN LATİF,YAVUZ YÜCEL,BAŞOL NURŞAH,ŞİŞMAN BÜLENT Eroin aşırı dozuna bağlı akut akciğer hasarı Olgu sunumu. VI. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya. (Poster) (Yayın No:666116)

DURAN LATİF,KATI CELAL,YILMAN METEHAN,BAŞOL NURŞAH,YAVUZ YÜCEL Künt maksillofasiyal travma sonucu gelişen spontan pnömomediastinum. VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:666096)

BAŞOL NURŞAH,TAŞ UFUK,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,SAVAŞ ASLI YASEMEN,KABLAN ALİ,ALATLI TUFAN Substernal goiter a case report. 14. Ulusal Anatomi Kongresi (Poster) (Yayın No:665972)

YİĞİT SERBÜLENT,İNANIR AHMET,BAŞOL NURŞAH,KARAKUŞ NEVİN Association of ACE gene I D polimorphism and hypertension in diabetic peripheral neuropathy. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Poster) (Yayın No:665948)

ESEN MEHMET,GÖKÇE ERKAN,AYAN MURAT,ALADAĞ İBRAHİM,TAŞ UFUK,BAŞOL NURŞAH Baş boyun bölgesine ateşli silah yaralanmasi sonucu oluşan karotid arter oklüzyonu Bir vaka sunumu. IX. Ulusal Acil Tıp kongresi, Antalya. (Poster) (Yayın No:665809)

KATI CELAL,DURAN LATİF,ŞİŞMAN BÜLENT,BAŞOL NURŞAH Antipsikotiklere bağlı dirençli nötropeni. VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:666078)

BAŞOL NURŞAH,ALATLI TUFAN,AYAN MURAT,ESEN MEHMET Bilinç bozukluğunun metabolik bir sebebi hiponatremi. IX. Ulusal Acil Tıp kongresi, Antalya. (Poster) (Yayın No:665578)

BAŞOL NURŞAH,SAVAŞ ASLI YASEMEN,AYAN MURAT,ESEN MEHMET Genç bir olguda intraserebral kanama. IX. Ulusal Acil Tıp kongresi, Antalya. (Poster) (Yayın No:665610)

ŞAHİN FATİH,AYAN MURAT,TAŞ UFUK,ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH,KARAMAN SERHAT,UYSAL MURAT Vertebra fraktürü uzun eşek oyunu. 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:665879)

SAVAŞ ASLI YASEMEN,KARAMAN SERHAT,AYAN MURAT,ŞAHİN FATİH,BAŞOL NURŞAH Gürültülü Bir Tablo Deli Bal Zehirlenmesi. 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:665902)

TAŞ UFUK,AYAN MURAT,KARAMAN TUĞBA,BAŞOL NURŞAH,ORTAK HÜSEYİN,ESEN MEHMET,BAŞOL GÜLŞAH Evaluation of relationship between fracture and bleeding in the patients of head trauma with brain hemorrhage or fracture Poster. 14. Ulusal Anatomi Kongresi (Poster) (Yayın No:666026)

BAŞOL NURŞAH,TAŞ UFUK,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,ARSLAN MUHAMMET,KOÇ İLYAS,ACU BERAT Panniculitis of mesentery. 14. Ulusal Anatomi Kongresi (Poster) (Yayın No:665998)

YİĞİT SERBÜLENT,İNANIR AHMET,BAŞOL NURŞAH,KARAKUŞ NEVİN Diabetik periferal nöropatide hipertansiyon ve ace geni I D polimorfizmi ilişkisi. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Poster) (Yayın No:665933)

GÜNEY HÜLYA,ŞAHİN FATİH,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH,KARAMAN SERHAT,ÖZMEN ZAFER Septik artrit olgu sunumu. 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:665842)

KAYA HALİL,BAŞOL NURŞAH,AYAN MURAT,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,TAŞ UFUK,ESEN MEHMET,ŞAHİN FATİH,GÖKDEMİR MEHMET TAHİR,SÖĞÜT ÖZGÜR,BÜYÜKASLAN HASAN Evaluation of diagnostic radiation doses due to computorize tomography in adult blunt trauma patients in emergency department. IX. Ulusal Acil Tıp kongresi, Antalya. (Poster) (Yayın No:665785)

KAYA İLKER,BAŞOL NURŞAH,AKSOY REZZAN Femoral bölgede oluşan lenforenin somatostatin ile tedavisi. IX. Ulusal Acil Tıp kongresi (Poster) (Yayın No:665751)

BAŞOL NURŞAH,ALATLI TUFAN,AYAN MURAT,ESEN MEHMET Akut böbrek yetmezliğinin önlenebilir bir nedeni. IX. Ulusal Acil Tıp kongresi, Antalya (Poster) (Yayın No:665709)

BAŞOL NURŞAH,KABLAN ALİ,AYAN MURAT,ESEN MEHMET Aort diseksiyonunun neden olduğu akalküloz kolesistit. IX. Ulusal Acil Tıp kongresi, Antalya. (Poster) (Yayın No:665687)

BAŞOL NURŞAH,HASGÜL BURAK,ALATLI TUFAN,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,SAVAŞ ASLI YASEMEN İleri derecede bir asendan aort anevrizma olgusu. IX. Ulusal Acil Tıp kongresi, Antalya (Poster) (Yayın No:665667)

BAŞOL NURŞAH,HASGÜL BURAK,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,ŞAHİN FATİH Kostik madde inhalasyonu sonucu gelişen ağir bir zehirlenme olgusu. IX. Ulusal Acil Tıp kongresi, Antalya. (Poster) (Yayın No:665730)

ALATLI TUFAN,AYAN MURAT,ALATLI BETÜL,ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH,KARAMAN SERHAT,ÖZDEMİR MEHMET BAKİ Acil Servise Başvuran Hastaların Profilinin İncelenmesi. X. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1454986)

KARAMAN SERHAT,UYSAL MURAT,HASGÜL BURAK,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH,KADIOĞLU ERSİN Fantom Ağrısı. X. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1454973)

BAŞOL NURŞAH,DUYGU FAZİLET,GÖKBAKAN AZİZ MEHMET,ALATLI TUFAN Hastalık Korkusunda Yaşanan Anksiyete Kene Isırması ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi. IX. Ulusal Acil Tıp kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:665553)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

2. Palyatif Bakım Giriş Kursu Palyatif Bakım Çalıştayı (2017)., OKAN İSMAİL,SÜREN MUSTAFA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,RAHATLI SAMED,GÜLER AVCI GÜLHAN,BAŞOL NURŞAH,KOÇ MEDİNE,ONUK ÖZLEM, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sayfa Sayısı: 63, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3768357)

Temel Yaşam Desteği Kılavuzu (2015)., BAŞOL NURŞAH,KARAMAN SERHAT, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlük Basım Evi, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1468574)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Klinik Toksikoloji Tanı Ve Tedavi (2020)., BAŞOL NURŞAH, Nobel Tıp Kitabevi, Editör: Salim Satar, Özlem Güneysel, Süleyman Türedi, Yusuf Yürümez, Ahmet Akıcı, ISBN: 978-605-2369-22-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6718714)

Klinik Toksikoloji Tanı Ve Tedavi (2020)., BAŞOL NURŞAH, Nobel Tıp Kitabevi, Editör: Salim Satar, Özlem Güneysel, Yusuf Yürümez, Süleyman Türedi, Ahmet Akıncı, ISBN: 978-605-2369-22-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6718707)

Tiroit Hastalıklarında Multidisipliner Yaklaşım (2020)., BAŞOL NURŞAH, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Serdar Savaş Gül, ISBN: 978-605-7578-52-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6291483)

Acil Tıp Pratiğinde Klinik Toksikoloji (2020)., BAŞOL NURŞAH, Ema Kitabevi, Editör: Zeynep Kekeç, ISBN: 978-605-06114-0-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6291526)

Hastane Öncesi Acil Tıp Ve Paramedik (2019)., BAŞOL KAYA NURŞAH, İstanbul Tıp Kitabevleri, Editör: Başar Cander, ISBN: 978-605-7607-11-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5742620)

Acil Hemşireliği İlkeleri Ve Uygulaması (2018)., BAŞOL KAYA NURŞAH, Palme Yayınevi, Editör: Latif Duran, Sayfa Sayısı: 747, ISBN: 978-605-282-222-7, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 4624066)

Acil Tıp Temel Başvuru Kitabı (2016)., KAYA HALİL,BAŞOL NURŞAH, İstanbul Tıp Kitabevleri, Editör: Başar Cander, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2942876)

Obezite İle İlişkili Hastalıklar Ve Tedavileri (2015)., BAŞOL NURŞAH,KARAMAN SERHAT, Gazisomanpaşa Üniversitesi Rektörülüğü Basım Evi, Editör: Şahin Şemsettin, Erdemmir Fikret, Çelik Ataç, Okan İsmail, Kutlutürk Faruk, ISBN: 978-975-7328-61-2., Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1467284)

Obezite İle İlişkili Hastalıklar Ve Tedavileri (2015)., KARAMAN SERHAT,BAŞOL NURŞAH, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Basım Evi, Editör: Şahin Şemsettin, Erdemir Fikret, Çelik Ataç, Okan İsmail, Kutlutürk Faruk, ISBN: 978-975-7328-61-2., Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1467306)

sanatsal faaliyetler

"Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Tez Deerlendirme Sınavında Jüri Üyeliği", Ondokuz Mayız Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, TÜRKİYE, 2015,

"Temel Yaşam Desteği Eğitimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, TÜRKİYE, 2015,

"4th Eurasian Congress on Emergency Medicine", Antalya, Turkey, TÜRKİYE, 2014,

"26.Ulusal Biyofizik Kongresi", Tokat, 2014,

"Temel Araştırmadan Patente Giden Yol", 26.Ulusal Biyofizik Kongresi, 2014,

"6. Eğitim Becerileri Kursu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2014,

"Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Programı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, TÜRKİYE, 2014,

"Neonatal Resüsitasyon Programı Uuygulayıcı Sertifikası", Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü, TÜRKİYE, 2014,

"Pediatric Advanced Lİfe Support Program", SUNY Health Science Center, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2013,

"45 gün observer doctor olarak bir başka üniversitede görevlendirme", SUNY Downstate Medical Cneter- King's County Hospital, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2013,

"13th World Congress of the European Association for Palliative Care, EAPC", Prague, ÇEK CUMHURİYETİ, 2013,

"1. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, Enfeksiyon Hastalıkları, Tokat", GOÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı, 2013,

"1. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi (Enfeksyion Hastalıkları)", Tokat, 2013,

"9. Ulusal Acil Tıp Kongresi", Antalya, 2013,

"Türkiye Acil Tıp Derneği İleri Acil USG Eğitim Programı", Ankara, 2013,

"10th Annual International Emergency Medicine Symposium 2013", New York, USA, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2013,

"Asistan Hekim, Hemşire ve Yardımcı Sağlık Personeline Yönelik Kardiyopulmoner Resüsitasyon Kursları", "Hava Yolu Açma Yöntemleri ve Entübasyon" Teorik+Uygulama, TÜRKİYE, 2013,

"9.Ulusal Acil Tıp Kongresi", Sözel Sunumlar Oturum Başkanlığı, 2013,

"Acil Hastaya Yaklaşım, Cansız Model Üzerinde Kardiyopulmoner Resüsitasyon Uygulamaları" Çalıştayı", 1.Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, Enfeksiyon Hastalıkları, TÜRKİYE, 2013,

"The Third Eurasian Congress on Emergency Medicine", Antalya,Turkey, TÜRKİYE, 2012,

"Temel Eğitim Modülü Eğitmenliği", Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu, TÜRKİYE, 2012,

"İyi Klinik Uygulamaları Eğitimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2012,

"Akademik Gelişim Kursu-1", Bilimsel Çalışma , Makale Yazımı ve Sunum Teknikleri, 2012,

"Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği TRK Programı", Gebelikte Travma, TÜRKİYE, 2012,

"Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği TRK Programı", Gebelikte Travma, TÜRKİYE, 2012,

"29. Travma ve Resüsitasyon Eğitmen Kursu", Travma ve Resüsitasyon Kursu Eğitmenlik Sertifikası, TÜRKİYE, 2012,

"Temel Yaşam Desteği ve Temel Eğitim Modülü", Ders Adı: Bilinç Değişikliği Olan Hastaya Yaklaşım ve Komalar, TÜRKİYE, 2012,

"6. Ulusal Acil Tıp Kongresi", Antalya, 2010,

"11. Acil Tıp Güz Sempozyumu USG Kursu", TÜRKİYE, 2010,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Parasetamol zehirlenmelerinde kurkumin erdostein C vitamini ve E vitamini etkinliğinin araştırılması ve N Asetilsistein ile karşılaştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, 01.04.2014-20.07.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Pulmoner Emboli Tanısı Almış Hastalarda PON1 ve MTHFR Gen Polimorfizmlerinin Değerlendirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.10.2013-16.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Pulmoner Emboli Tanısı Almış Hastalarda PON1 ve MTHFR Gen Polimorfizmlerinin Değerlendirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, 01.10.2013-16.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Akut İnme Hastalığında TNFRSF11B Gen Polimorfizminin Değerlendirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 02.01.2014-04.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2013-2013, Observer doctor, SUNY Downstate Medical Center- Kings County Hospital, (Hastane)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:nursah.basol@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2006-2011
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Acil Servise Boğulma Nedeniyle Başvuran Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi
Lisans
1998-2005
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr.Akademik Görevler

Doçent
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ ACİL TIP ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ ACİL TIP ANABİLİM DALI
Uzman
2011-2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ ACİL TIP ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği
2017-2020
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Fakülte Kurulu Üyeliği
2019
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı
2017
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Anabilim Dalı Başkanı
2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Eğitim Koordinatörü
2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ
Hastane ASKOM Sorumlusu
2015-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Aslı Yasemen SAVAŞ, ""Organik Fosfor Zehirlenmelerinde Kurkumin ve Sülforafan'ın Etkinliklerinin İncelenmesi", Tıpta Uzmanlık
2.Ali KABLAN, (2015)., "Acil servise baş dönmesi şikayeti ile başvuran hastalarda nörogörüntüleme maliyeti", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
3.Aslı Yasemen SAVAŞ, (2015)., "Organofosfat zehirlenmelerinde kurkumin, sülforafan ve intralipidin etkilerinin değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
4.Hülya GÜNEY, (2017)., "Acil servise başvuran ve palyatif bakım ihtiyacı olan hastaların yeni bir tarama metodu ile belirlenmesi, ihtiyaçlarının ve semptom şiddetlerinin speed, edmonton ve karnofsky skalaları ile incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
5.Elif BAYAZIT, (2017)., "Tokat il merkezinde görev yapan öğretmenlerin temel yaşam desteği eğitimi öncesi, sonrası ve 6 ay sonrası bilgi düzeyleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Tıp Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Gamzegül BALICA, (2019)., "Acil servis çalışanlarının intihar girişiminde bulunan olgulara yönelik tutumlarının tükenmişlik ve iş doyumu ile ilişkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Tıp Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Medine DEMİRGİL, (2019)., "Acil servis çalısanlarının ahlaki duyarlılığı ile palyatif bakım hakkındaki düşünceleri ve bilgi düzeyleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Tıp Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi(Dergipark), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 20.06.2019 - 20.01.2020
2.Eurasian Journal of Emergency Medicine(ESCI: Emerging Sources Citation Index), Dergi, Editör, Galenos Publishing
3.Eurasian Journal of Emergency Medicine(escı), Dergi, Yrd. Editör, Galenos Publishing
4.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi(Endekste taranmıyor), Dergi, Yrd. Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayın evi
5.Cardiovascular Regenerative Medicine(Google Scholar, Open), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Smart Science & Technology LLC, USA


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.AYGÜN HATİCE,BAŞOL NURŞAH,GÜL SERDAR SAVAŞ (2020). Cardioprotective Effect of Paricalcitol on Amitriptyline-Induced Cardiotoxicity in Rats: Comparison of [ 99m Tc]PYP Cardiac Scintigraphy With Electrocardiographic and Biochemical Findings. Cardiovascular Toxicology, (Yayın No: 6291498)
2.GUNEY HULYA,BAŞOL NURŞAH (2020). Evaluation of palliative care patients with different scales in the emergency department and the importance of home healthcare. Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine, , Doi: https://doi.org/10.5114/pm.2020.101527 (Yayın No: 6717580)
3.KABLAN ALİ,KARAMAN SERHAT,BAŞOL NURŞAH (2019). Cost of Neuroimaging of Patients with Vertigo in Emergency Department. Journal of Contemporary Medicine, (Yayın No: 6291657)
4.KARAKUŞ NEVİN,BAŞOL KAYA NURŞAH,YİĞİT SERBÜLENT,Cogas Pinar,CEVİZ TUBA,KABLAN ALİ,DEMİR OSMAN (2019). Importance of Genetic Polymorphisms (Rs662 and Rs854560)of the Paraoxonase-1 Gene as Risk Factor for Acute IschemicStroke in Turkish Population. International journal of critical care and emergency medicine, (Yayın No: 5946915)
5.KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,KANAT PEKTAŞ MİNE,BAŞOL KAYA NURŞAH (2019). A case report of peripartum cardiomyopathy with a review of literature. Annals of Clinical and Analytical Medicine, (Yayın No: 5742565)
6.KARAKUŞ NEVİN,YİĞİT SERBÜLENT,DUYGU FAZİLET,BARUT HÜSEYİN ŞENER,RÜSTEMOĞLU AYDIN,BAŞOL KAYA NURŞAH (2019). Effects of Paraoxonase-1 variants on course of severity and mortality of Crimean-Congo hemorrhagic fever.. Gene, 687188-192., Doi: doi: 10.1016/j.gene.2018.11.059. (Yayın No: 4665369)
7.BAŞOL KAYA NURŞAH,AYGÜN HATİCE,GÜL SERDAR SAVAŞ (2019). Beneficial effects of edaravone in experimental model of amitriptyline-induced cardiotoxicity in rats.. NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY, , Doi: 10.1007/s00210-019-01683-6 (Yayın No: 5725849)
8.GÜL SERDAR SAVAŞ,BAŞOL KAYA NURŞAH (2018). The clinical importance of neutrophil to lymphocyte ratio and plateled to lymphocyte ratio in patients with pulmonary embolism. Journal of Contemporary Medicine, 8(2), 111-116., Doi: 10.16899/gopctd.410396 (Yayın No: 4946646)
9.BAŞOL KAYA NURŞAH,KARAKUŞ NEVİN,SAVAŞ ASLI YASEMEN,KARAKUŞ KAYHAN,KAYA İLKER,KARAMAN SERHAT,YİĞİT SERBÜLENT (2018). The evaluation of two genetic polymorphisms of paraoxonase 1 in patients with pulmonary embolism. Journal of Clinical Laboratory Analysis, (Yayın No: 4480733)
10.KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,YILMAZ DOĞRU HATİCE,Gülücü Selim,ÖZSOY ASKER ZEKİ,BAŞOL KAYA NURŞAH (2018). Cervical ectopic pregnancy: A case report. Journal of Contemporary Medicine, 8(1), 67-69. (Yayın No: 4624626)
11.GÜL SERDAR SAVAŞ,BAŞOL KAYA NURŞAH (2018). The clinical importance of neutrophil to lymphocyte ratio and plateled to lymphocyte ratio in patients with pulmonary embolism. Journal of Contemporary Medicine, (Yayın No: 4480760)
12.KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,KANAT PEKTAŞ MİNE,GÖKÇE ERKAN,BAŞOL KAYA NURŞAH (2018). A Case Report of Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome with a Review of Literature. Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, 26(4), 196-200., Doi: 10.5336/caserep.2018-60064 (Yayın No: 4490254)
13.KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,BULUT YUNUS EMRE,BAŞOL NURŞAH (2017). Evaluation of knowledge and attitude of pregnant women about double and triple tests performed in a university hospital. Medeniyet Medical Journal, 32(4), 218-223. (Yayın No: 3902267)
14.CEVİZ TUBA,KARAKUŞ NEVİN,BAŞOL NURŞAH,YİĞİT SERBÜLENT (2017). Evaluation of Protein C Gene Polymorphism in Patients with Diagnosis of Pulmonary embolism in Turkish Population. Journal of Clinical and Experimental Investigations, 8(1), 6-11. (Yayın No: 3902158)
15.BAŞOL NURŞAH (2016). The Integration of Palliative Care into the Emergency Department. Turkish Journal of Emergency Medicine, 2(15), 100-107., Doi: 10.5505/1304.7361.2015.65983 (Yayın No: 1441499)
16.BAŞOL NURŞAH,ÇIĞŞAR GÜLŞEN,ATALAY ERAY,CAN SERPİL,GÜNAL ELNARE,ÖZDEMİR MEHMET TAMER,keskin özcan (2016). The Role of Emergency Physicians on the Management of Chest Pain. Çağdaş Tıp Dergisi (Journal of Contemporary Medicine), 6(1), 30-34., Doi: 10.16899/ctd.34656 (Yayın No: 1755000)
17.BAŞOL NURŞAH,ERBAŞ OYTUN (2016). The effects of diltiazem and metoprolol in QT prolongation due to amitriptyline intoxication. HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY, 35(1), 29-34. (Yayın No: 3035967)
18.BAŞOL NURŞAH,ERBAŞ OYTUN,CAVUSOGLU TURKER,MERAL AYFER,ATEŞ UTKU (2016). The Beneficial Effects of Agomelatine in Experimental Model of Sepsis Related Acute Kidney Injury Sepsis Nedenli Akut Böbrek Hasarında Agomelatinin Etkilerinin Değerlendirilmesi. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 22(2), 121-126., Doi: 10.5505/tjtes.2015.29499 (Yayın No: 1440741)
19.BAŞOL NURŞAH,KARAKUŞ NEVİN,SAVAŞ ASLI YASEMEN,KAYA İLKER,KARAKUŞ KAYHAN,YİĞİT SERBÜLENT (2016). The importance of MTHFR C677T A1298C combined polymorphisms in pulmonary embolism in Turkish population. Medicina, 52(1), 35-40., Doi: 10.1016/j.medici.2016.01.003. (Yayın No: 2660549)
20.ÇOĞAŞ PINAR,KARAKUŞ NEVİN,BAŞOL NURŞAH,YİĞİT SERBÜLENT (2016). Evaluation of TNFRSF11B Gene Polymorphism in Patients with Acute Stroke. Journal of Clinical and Experimental Investigations, 7(2), 184-189. (Yayın No: 2941940)
21.SAVAŞ ASLI YASEMEN,BAŞOL NURŞAH,ALTUNKAŞ FATİH,DAMAR HALİL İBRAHİM (2016). Changes in Electrocardiogram from Inferior Myocardial Infarction to Anterior Myocardial Infarction. Eurasian J Emerg Med, 15193-195., Doi: 10.5152/eajem.2016.25744 (Yayın No: 3027701)
22.BAŞOL NURŞAH,ÇELENK YILDIRAY,OKAN İSMAİL (2015). The Thoughts of Emergency Physicians about Palliative Care Evaluation of Awareness. Eurasian Journal of Emergency Medicine, (14), 75-78., Doi: 10.5152/jaem.2015.32767 (Yayın No: 1441610)
23.BAŞOL NURŞAH,DENİZ FATİH ERSAY,GÖKÇE ERKAN,ŞAHİN FATİH (2015). A Young Patient with Acute Cauda Equina Syndrome Due to Traumatic Disc Herniation. Journal of Academic Emergency Medicine Case Reports (JAEMCR), (6), 81-83., Doi: : 10.5152/jaemcr.2015.1156. (Yayın No: 1755351)
24.SÜREN MUSTAFA,DOĞRU SERKAN,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,KARAMAN SERKAN,BAŞOL NURŞAH (2015). Son Dönem Kanser Hastalarında Semptom Kümelerinin İncelenmesi The Evaluation of the Symptom Clusters in Patients with the Diagnosis of Terminal Stage Cancer. AĞRI, 27(1), 12-17., Doi: 10.5505/agri.2015.07752 (Yayın No: 1441205)
25.BAŞOL NURŞAH,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ALATLI TUFAN,KOÇ İLYAS,SÜREN MUSTAFA (2015). The Evaluation of Terminal Stage Cancer Patients Needing Palliative Care in Emergency Department. Eurasian Journal of Emergency Medicine, 1412-15., Doi: 10.5152/jaem.2015.58672 (Yayın No: 1441752)
26.BAŞOL NURŞAH,ÇELİK ATAÇ,KARAKUŞ NEVİN,ÖZSOY SİBEL DEMİR,YİĞİT SERBÜLENT (2014). The Evaluation of Angiotensin converting Enzyme ACE Gene I D and IL 4 Gene Intron 3 VNTR Polymorphisms in Coronary Artery Disease. IN VIVO, 28983-988. (Yayın No: 1440781)
27.BAŞOL NURŞAH,DUYGU FAZİLET,GÖKBAKAN AZİZ MEHMET,ALATLI TUFAN (2014). Anxiety experienced in the fear of disease tick bite and Crimean Congo hemorrhagic fever. Acta Medica Mediterranea, (30), 691-696. (Yayın No: 1440755)
28.AYAN MURAT,TAŞ UFUK,SÖĞÜT ERKAN,DOĞRU SERKAN,ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH,ALATLI TUFAN,ALATLI BETÜL (2014). Effect of Intravenous Lipid Emulsion Therapy on Serum Pseudocholinesterase in Experimental Model of Diazinon Intoxication. European Journal of General Medicine, 11(4), 268-271., Doi: 10.15197/sabad.1.11.84 (Yayın No: 1441088)
29.TAŞ UFUK,AYAN MURAT,KARAMAN TUĞBA,BAŞOL NURŞAH,ORTAK HÜSEYİN,ESEN MEHMET,BAŞOL GÜLŞAH (2013). Kranium kırığı veya beyin kanaması olan kafa travmalı hastalarda kanama kırık ilişkisinin incelenmesi Evaluation of the Relationship between Fracture and Bleeding in Head Trauma Patients with Brain Hemorrhage or Fracture. Akademik Acil Tıp Dergisi (The Journal of Academic Emergency Medicine), 12(2), 85-88., Doi: 10.5152/jaem.2012.036 (Yayın No: 130209)
30.İNANIR AHMET,BAŞOL NURŞAH,KARAKUŞ NEVİN,YİĞİT SERBÜLENT (2013). The importance of association between angiotensin converting enzyme ACE Gene I D polymorphism and diabetic peripheral neuropathy. GENE, 530(1), 253-256. (Yayın No: 130183)
31.GÜZEL AHMET,DURAN LATİF,PAKSU ŞULE,AKDEMİR HIZIR UFUK,PAKSU MUHAMMET ŞÜKRÜ,KATI CELAL,BAŞOL NURŞAH,METEHAN YILMAN,ÖZSEVİK SEVİNÇ NURSEV,MURAT NACİ (2013). Drowning and near drowning experience of a university hospital in the Black Sea region. The Turkish Journal of Pediatrics, 55(1), 620-627. (Yayın No: 287843)
32.KAYA HALİL,BAŞOL NURŞAH,AYAN MURAT,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,TAŞ UFUK,ESEN MEHMET,ŞAHİN FATİH,GÖKDEMİR MEHMET TAHİR,SÖĞÜT ÖZGÜR,BÜYÜKASLAN HASAN (2013). Evaluation of diagnostic radiation doses due to computerize tomography in adult blunt trauma patients in emergency department. Acta Medica Mediterranea, 29503-508. (Yayın No: 1440963)
33.BAŞOL NURŞAH,İNANIR AHMET,YİĞİT SERBÜLENT,KARAKUŞ NEVİN,KAYA SÜHEYLA (2013). High Association of IL 4 Gene Intron 3 VNTR Polymorphism with Diabetic Peripheral Neuropathy. JOURNAL OF MOLECULAR NEUROSCIENCE, 51(2), 437-441. (Yayın No: 130186)
34.BAŞOL NURŞAH,DUYGU FAZİLET,AYAN MURAT (2013). Detailed evaluation of patients admitted to emergency department with a tick bite complaint. Medicina-Lithuania, 49(8), 367-371. (Yayın No: 286931)
35.AYAN MURAT,BAŞOL NURŞAH,KARAMAN TUĞBA,TAŞ UFUK,ESEN MEHMET (2012). Zehirlenme ile acil servise gelen hastaların retrospektif değerlendirilmesi 20 aylık çalışma Retrospective Evaluation of Emergency Service Patients with Poisoning. Akademik Acil Tıp Dergisi (The Journal of Academic Emergency Medicine), 11(3), 146-150., Doi: 10.5152/jaem.2012.022 (Yayın No: 130205)
36.AMANVERMEZ RAMAZAN,BAYDIN AHMET,YARDAN TÜRKER,BAŞOL NURŞAH,GÜNAY MURAT (2010). Emergency laboratory abnormalities in suicidal patients with acute organophosphate poisoning. Turkish Journal of Biocemistry, 35(1), 29-34. (Yayın No: 130216)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BAŞOL KAYA NURŞAH,SAVAŞ ASLI YASEMEN,MERAL AYFER,ERBAŞ OYTUN (2018). The valuable effects of potent antioxidant curcumin in cisplatin induced liver and kidney injury. Cumhuriyet Medical Journal, (Yayın No: 4480745)
2.KARAMAN SERHAT,UYSAL MURAT,yıldırım murat,BAŞOL NURŞAH (2017). Yutma Güçlüğü ve Boğaz Ağrısı ile Gelen Hastada Servikal Disk Protezinin AnteriorDislokasyonuAnterior Dislocation of Cervical Disc Prosthesis in a Patient with Difficulty Swallowingand Sore Throat. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(1), 51-56. (Yayın No: 3749307)
3.ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH,KOYUNCU SERHAT (2017). A pericarditis case referred with a myocardial infarction pre-diagnosis. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Dergisi, 9(4), 294-303. (Yayın No: 3838863)
4.ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH,KOYUNCU SERHAT (2017). Miyokard İnfarktüsü Ön Tanısıyla Sevk Edilen Perikardit Olgusu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(4), 294-303. (Yayın No: 3902375)
5.KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,BULUT YUNUS EMRE,YILMAZ GÖKHAN,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,BAŞOL NURŞAH (2017). Kliniğimizde 2014-2016 Yılları Arasında Sezaryen Oranı ve Endikasyonları. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 14(4), 168-171. (Yayın No: 3902337)
6.BAŞOL NURŞAH,KARAMAN SERHAT,AKDOĞAN HALİL İBRAHİM,ESEN MEHMET (2017). Psikojenik Polidipsi Sonucu Gelişen Su İntoksikasyonu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(3), 197-201. (Yayın No: 3902084)
7.KUNT İŞGÜDER ÇİĞDEM,BULUT YUNUS EMRE,YILMAZ GÖKHAN,YILMAZ DOĞRU HATİCE,ÖZSOY ASKER ZEKİ,BAŞOL NURŞAH (2017). Cesarean Section Rates And Indications In Our Clinic Between 2014-2016. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergis, 14(4), 168-171. (Yayın No: 3801076)
8.BAŞOL NURŞAH,ÇIĞŞAR GÜLŞEN,KARAMAN SERHAT,ÖZSOY ZEKİ,ÖZDEMİR MEHMET BAKİ (2015). Acil serviste akut kolesistit tanısı konulan hastaların nötrofil lenfosit oranı ve epidemiyolojik açıdan değerlendirilmesi Üç yıllık analiz. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi, 1(3), 145-149. (Yayın No: 1755162)
9.BAŞOL NURŞAH,KARAMAN SERHAT,HASGÜL BURAK (2015). Romatoid Artrit Zemininde Gelişen Bir Pulmoner Emboli Olgusu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(3), 218-223. (Yayın No: 1459846)
10.BAŞOL NURŞAH,RİNNERT STEPHAN (2015). Amerika da Acil Servis Hekimlerine Uygulanan Bir Anket Çalışması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(2), 100-104. (Yayın No: 1459836)
11.BAŞOL NURŞAH,ÇELİK YASEMİN,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,KOÇ İLYAS,SAVAŞ ASLI YASEMEN (2014). Acil Servis Yoğunluğunun Bir Sebebi Olan Enjeksiyon Amaçlı Başvuruların Değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(4), 258-268. (Yayın No: 1442778)
12.BAŞOL NURŞAH,ÇELENK YILDIRAY,KARAMAN SERHAT,ŞAHİN FATİH,SAVAŞ ASLI YASEMEN (2014). Tokat İli Üniversite Hastanesi Acil Servisinde Kardiyopulmoner Resüsitasyon Uygulanan Hastaların Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi İki Yıllık Analiz. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(2), 91-100. (Yayın No: 1442806)
13.BAŞOL NURŞAH,TAŞ UFUK,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,SAVAŞ ASLI YASEMEN,KABLAN ALİ,ALATLI TUFAN (2013). Substernal Guatr Bir Olgu Sunumu. Kocatepe Tıp Dergisi, 14(2), 101-103. (Yayın No: 130195)
14.BAŞOL NURŞAH,TAŞ UFUK,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,ARSLAN MUHAMMET,KOÇ İLYAS,ACU BERAT (2013). Mezenterik Pannikülit. Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi, 4(1), 173-176., Doi: 10.5505/jaemcr.2013.56933 (Yayın No: 130198)
15.BAŞOL NURŞAH (2012). Mezenterik Pannikülit Derleme. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 4(4), 1-7. (Yayın No: 130203)
16.ESEN MEHMET,AYAN MURAT,BAŞOL NURŞAH,SAVAŞ ASLI YASEMEN (2012). Genç erişkin bir hastada Wegener Granulomatozu Olgu Sunumu Wegener Granulomatosis in A Young Adult Patient Case Report. Çağdaş Tıp Dergisi, 2(1), 38-40. (Yayın No: 130223)
17.ESEN MEHMET,KARAMAN TUĞBA,AYAN MURAT,BAŞOL NURŞAH,ALATLI TUFAN,ARICI SEMİH (2012). Genç Kadın Hastada Aort Diseksiyonu Olgu Sunumu Aortic Dissection in Young Female Patient A Case Report. Çağdaş Tıp Dergisi, 2(3), 179-181. (Yayın No: 130225)
18.BAŞOL NURŞAH,BAYDIN AHMET,YARDAN TÜRKER (2012). Acil servise boğulma nedeniyle başvuran hastaların geriye dönük değerlendirilmesi. Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi (Journal of Experimental and Clinical Medicine), 29(2), 121-125., Doi: 10.5835/jecm.omu.29.02.008 (Yayın No: 130219)
19.YARDAN TÜRKER,BAYDIN AHMET,BAŞOL NURŞAH,DURAN LATİF,SÜNBÜL MUSTAFA (2009). Kene ısırması sonucu acil servise başvuran hastaların epidemiyolojik açıdan değerlendirilmesi. Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi (Journal of Experimental and Clinical Medicine), 26(4), 153-156. (Yayın No: 287674)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.AYGÜN HATİCE,BAŞOL KAYA NURŞAH (2019). EFFECT OF VITAMIN D RECEPTOR AGONIST PARICALCITOL ON AMITRIPTYLINE -INDUCED CARDIOTOXICITY IN RAT. 6TH INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:5952261)
2.AYGÜN HATİCE,BAŞOL KAYA NURŞAH (2019). EFFECT OF VITAMIN D RECEPTOR AGONIST PARICALCITOL ON AMITRIPTYLINE -INDUCED CARDIOTOXICITY IN RAT. 6TH INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:5952248)
3.AYGÜN HATİCE,BAŞOL KAYA NURŞAH (2019). EFFECT OF VITAMIN D RECEPTOR AGONIST PARICALCITOL ON AMITRIPTYLINE -INDUCED CARDIOTOXICITY IN RAT. 6TH INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:5952245)
4.BAŞOL KAYA NURŞAH,AYGÜN HATİCE,GÜL SERDAR SAVAŞ (2019). EFFECTS OF EDARAVONE IN AMITRIPTYLINE INDUCED CARDIOTOXICITY IN RAT. 6TH INTERCONTINENTAL MERGENCY MEDICINE CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5952132)
5.ACERCE HALİS CAHİT,AKPANCAR MERVE,AKDOĞAN HALİL İBRAHİM,AYAN MURAT,BAŞOL KAYA NURŞAH,KARAMAN KAYIHAN,KARAMAN SERHAT (2019). ETINIL ESTERADIOL KULLANIMI SONRASI PULMONER EMBOLI GELIŞEN GENÇ HASTA. XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5275146)
6.AKPANCAR MERVE,KARAMAN SERHAT,BAŞOL KAYA NURŞAH (2019). YILAN ISIRIĞI SONUCU GELIŞEN MULTI-ORGAN YETMEZLIĞI. XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5275076)
7.AKPANCAR MERVE,ACERCE HALİS CAHİT,AKDOĞAN HALİL İBRAHİM,AYAN MURAT,BAŞOL KAYA NURŞAH,KARAMAN SERHAT (2019). NADIR BIR REFLEKS EPILEPSI TÜRÜSICAK SU EPILEPSISI. XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5275155)
8.AKPANCAR MERVE,ACERCE HALİS CAHİT,AKDOĞAN HALİL İBRAHİM,AYAN MURAT,BAŞOL KAYA NURŞAH,KARAMAN SERHAT (2019). OLGU SUNUMU SPLENIK ENFARKT. XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5275137)
9.BAŞOL KAYA NURŞAH,KARAKUŞ NEVİN,YİĞİT SERBÜLENT,Kaya İlker,Savaş Aslı Yasemen,Ceviz Tuba,KARAMAN SERHAT (2018). The investigation of association between PON 1 Gene in Pulmonary Embolism Petients. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4384567)
10.KARAMAN SERHAT,BAŞOL KAYA NURŞAH (2018). TIP FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ ACIL TIP UZMANLIĞINA İLIŞKIN METAFOR ANALIZI VE ACIL TIP UZMANLIĞI TERCIH DÜŞÜNCELERI. XIV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 19 - 22 Nisan 2018 ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:4619462)
11.BAŞOL NURŞAH,GÜL SERDAR SAVAŞ (2016). The Importance of NLR Ratio to Evaluate Efficacy of Treatment in Pulmonary Embolism. 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2942008)
12.SAVAŞ ASLI YASEMEN,BAŞOL NURŞAH,GÜRGÜL SERKAN,BÜTÜN İLKNUR,ÖZMEN ZELİHA CANSEL (2016). Evaluation the effects of curcumin sulforaphan and intralipid treatment in organophosphate poisoning. 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2942023)
13.ÇETİN SELÇUK,KARAMAN SERHAT,BAŞOL NURŞAH (2017). Cinsel İstismar Vakalarının Acil Servis Başvuru Oranları Ve Önemi. 13.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3677584)
14.KARAMAN SERHAT,UYSAL MURAT,BAŞOL NURŞAH,GÜNEY HÜLYA (2017). Perkütan Koroner Girişim Sonrası Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni. 13.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3677688)
15.KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,ERAYDIN ŞAHİZER,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,ŞAHİN MUSTAFA,OKAN İSMAİL (2018). ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSİ OLARAK DÜZENLENEN PALYATİF BAKIM DERSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: LİSANS DÖNEMİNDE PALYATİF BAKIMA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM DENEMESİ. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongres (Özet Bildiri) (Yayın No:4394583)
16.KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,ERAYDIN ŞAHİZER,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,ŞAHİN MUSTAFA,OKAN İSMAİL (2018). üniversite seçmeli dersi olarak düzenlenen palyatif bakım dersi sonuçlarının değerlendirilmesi:lisans döneminde palyatif bakıma multidisipliner yaklaşım denemesi. uluslararası katılımlı palyatif bakım ve hospis kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4446613)
17.KOÇ MEDİNE,ÇITIL RIZA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,SÜREN MUSTAFA,ERAYDIN ŞAHİZER,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,ŞAHİN MUSTAFA,OKAN İSMAİL (2018). Üniversite Seçmeli Dersi Olarak Düzenlenen Palyatif Bakım Dersi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Lisans Döneminde Palyatif Bakıma Multidisipliner Yaklaşım Denemesi. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4207464)
18.KABLAN ALİ,KARAMAN SERHAT,BAŞOL NURŞAH (2016). Acil servise baş dönmesi şikayeti ile başvuran hastalarda nörogörüntüleme maliyeti. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2941979)
19.HASGÜL BURAK,KARAMAN SERHAT,BAŞOL NURŞAH (2016). Akut apandisit vakalarının demografik analizi ve tanıda Alvarado Skorlama Sistemi ve CRP. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2941987)
20.GÜRGÜL SERKAN,BAŞOL NURŞAH,DEMİREL CAN,GEVREK FİKRET,yelli serkan (2016). Extremely low frequency pulsed magnetic field inhibits myocardial damage and apoptosis in rats with CLP induced sepsis Ahistopathological and immunoistochemical evaluation. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2940665)
21.ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH (2016). Pneumothorax due to foreign body in esophagus. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2940669)
22.BAŞOL KAYA NURŞAH (2016). Chest Pain in the ED: Is One Troponin Enough?. 2nd Southeast European Congress of Emergency and Disaster Medicine, İstanbul, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:5742713)
23.BAŞOL KAYA NURŞAH (2016). Chest Pain in the ED: Is One Troponin Enough?. 2nd Southeast European Congress of Emergency and Disaster Medicine (Yayın No:5742804)
24.BAŞOL NURŞAH (2016). Akut pankreatit: Güncel tanı ve tedavi. 4th Intercontinental Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3902431)
25.KARAMAN SERHAT,HASGÜL BURAK,KOYUNCU SERHAT,BAŞOL NURŞAH,YENİOVA ABDULLAH ÖZGÜR (2016). Acil serviste dikkat edilmesi gereken bir tanı Doksisikline bağlı özofajit. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine (Poster) (Yayın No:2943319)
26.KARAMAN SERHAT,KOYUNCU SERHAT,HASGÜL BURAK,BAŞOL NURŞAH,GÜNEY HÜLYA (2016). Non steroid kullanımı sonrası toksik epidermal nekrolizis. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine (Poster) (Yayın No:2943331)
27.BAŞOL NURŞAH (2016). Crimean Congo Haemorrhagic Fever Turkish Excperience. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:2940643)
28.SAVAŞ ASLI YASEMEN,AYAN MURAT,BAŞOL NURŞAH,GÜNEY HÜLYA (2016). Investigation Of Patient Profile With Ischemic Stroke In Emergency Department. 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress & International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1453936)
29.BAŞOL NURŞAH (2016). Palliative Care Integration into the Emergency Medicine. The Eight Mediterranean Congress of Emergency Medicine (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1801032)
30.BAŞOL NURŞAH,AKAR İLKER,DOĞAN ABDULLAH,ALTINDEĞER NURAY,KABLAN ALİ (2016). Rupture of the Left Atrium Due to Blunt Trauma. The Eight Mediterranean Congress of Emergency Medicine (Poster) (Yayın No:1800989)
31.BAŞOL NURŞAH (2016). Palliative Care in the Emergency Department. The Forth Eurasian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey, Antalya, Turkey. (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1453911)
32.ARSLAN BORA,YARDAN TÜRKER,ŞİŞMAN BÜLENT,BAYDIN AHMET,BAŞOL NURŞAH (2016). Tracheabronchial dental prosthesis aspiration Presentation of two different cases. The First EurAsian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey, Antalya, Turkey. (Poster) (Yayın No:665515)
33.BAŞOL NURŞAH,DURAN LATİF,YARDAN TÜRKER,KATI CELAL,BAYDIN AHMET (2016). Acute cholecystitis caused by mushroom poisoning A case report. The Second EurAsian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey, Antalya, Turkey. (Poster) (Yayın No:665495)
34.KATI CELAL,YARDAN TÜRKER,AKDEMİR HIZIR UFUK,DURAN LATİF,BAŞOL NURŞAH,YILMAN METEHAN,HENDEN PINAR (2016). Mad honey poisonings in the middle black sea region in Turkey a 5 years analysis. The seventh European Congress on Emergency Medicine (EUSEM 2012)& 8th EPAT National Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey. (Poster) (Yayın No:665461)
35.AYAN MURAT,TAŞ UFUK,SÖĞÜT ERKAN,ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH,ALATLI TUFAN (2016). Effect of intravenous lipid emulsion therapy on serum pseudocholinesterase in experimental model of diazinon intoxication. The seventh European Congress on Emergency Medicine (EUSEM 2012)& 8th EPAT National Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey (Poster) (Yayın No:665436)
36.ESEN MEHMET,AYAN MURAT,BAŞOL NURŞAH,AKSOY DÜRDANE,KABLAN ALİ,BARUT HÜSEYİN (2016). Nonconvulsive status epilectus a case report. The seventh European Congress on Emergency Medicine (EUSEM 2012)& 8th EPAT National Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:665401)
37.ESEN MEHMET,KADI HASAN,AYAN MURAT,BAŞOL NURŞAH,ALTUNKAŞ FATİH,ALATLI TUFAN (2016). A pericarditis case presenting with a myocardial infarction pre diagnosis. The seventh European Congress on Emergency Medicine (EUSEM 2012) & 8th EPAT National Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:665372)
38.BAŞOL NURŞAH,DUYGU FAZİLET,AYAN MURAT,BULUT NERMİN,ESEN MEHMET (2016). Six month evaluation of the Crimean Congo Hemorrhagic fever for the endemic city Tokat Poster. The Third EurAsian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey, Antalya, Turkey. (Poster) (Yayın No:665346)
39.BAŞOL NURŞAH,SAVAŞ ASLI YASEMEN,AYAN MURAT,ESEN MEHMET (2016). Young Patient with cerebrovascular disease after sneezing. The Third EurAsian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey, Antalya, Turkey. (Poster) (Yayın No:665306)
40.BAŞOL NURŞAH,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,YAVAŞ FAZLI,KOÇ İLYAS (2016). The applications due to a university hospital emergency department evaluation of injection 6 month assessment. The Third EurAsian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey (Poster) (Yayın No:665278)
41.SÜREN MUSTAFA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÖNDER YALÇIN,ŞAHİN AYNUR,ÇITIL RIZA,OKAN İSMAİL,BAŞOL NURŞAH,ARICI SEMİH (2016). Cancer Pain Management in a Northern City of Turkey Phisicians Attitudes and Prescribing Practices. 13th World Congress of the European Association for Palliative Care, Prague. (Poster) (Yayın No:1462053)
42.YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÖNDER YALÇIN,SÜREN MUSTAFA,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,BAŞOL NURŞAH (2016). Do the different scales of performances correlate with the duration of follow up in Turkish advanced cancer population 13th World Congress of the European Association for Palliative Care Prague. 13th World Congress of the European Association for Palliative Care, Prague. (Poster) (Yayın No:665245)
43.SÜREN MUSTAFA,DOĞRU SERKAN,ÖNDER YALÇIN,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,OKAN İSMAİL,ÇITIL RIZA,KARAMAN SERKAN,BAŞOL NURŞAH (2016). Symptom Clusters in Advanced Cancer Patients during terminal phase of their illness in a northern city of Turkey. 13th World Congress of the European Association for Palliative Care, Prague. (Poster) (Yayın No:665162)
44.BAŞOL NURŞAH,ALATLI TUFAN,KOÇ İLYAS,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN (2016). The evaluation of palliative patients care in the emergency services in a hospital without palliative care center. 13th World Congress of the European Association for Palliative Care (Poster) (Yayın No:1454694)
45.BAŞOL NURŞAH,SAVAŞ ASLI YASEMEN,ALTUNKAŞ FATİH,DAMAR HALİL İBRAHİM,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,KARAMAN SERHAT (2016). If inferior myocardial Infarction switches to anterior. The First International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454663)
46.SAVAŞ ASLI YASEMEN,ESEN MEHMET,KARAMAN SERHAT,UYSAL MURAT,BAŞOL NURŞAH,AYAN MURAT,ÇİÇEK MUSTAFA (2016). A case report of propable pulmonary embolism. The First Intercontinental Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454627)
47.GÜNEY HÜLYA,KABLAN ALİ,BAŞOL NURŞAH,ESEN MEHMET,KARAMAN SERHAT,ÖZDEMİR MEHMET BAKİ,SAVAŞ ASLI YASEMEN (2016). A rare cause of nausea vomiting methotrexate toxicity. The First Intercontinental Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454594)
48.AYTEKİN KÜRŞAT,ALATLI TUFAN,UYSAL MURAT,AYAN MURAT,IRMAK SAPMAZ HİLAL,BAŞOL NURŞAH,ÇİÇEK MUSTAFA,TAŞ UFUK (2016). Case report recurrent patellar dislocation. The First Intercontinental Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454577)
49.KABLAN ALİ,GÜNEY HÜLYA,COŞKUN UFUK,UYSAL MURAT,BAŞOL NURŞAH,ESEN MEHMET,AYAN MURAT (2016). Emphysematous cholecystitis. The First Intercontinental Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454547)
50.ALATLI TUFAN,AYAN MURAT,AYTEKİN KÜRŞAT,ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH,KARAMAN SERHAT,ÇİÇEK MUSTAFA (2016). The impact of comorbid disease to minor injury. The First Intercontinental Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454449)
51.KABLAN ALİ,ŞAHİN FATİH,ÖZDEMİR MEHMET BAKİ,HASGÜL BURAK,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH (2016). Vertebral fracture missed after a dog bite. The First Intercontinental Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454430)
52.BAŞOL NURŞAH,ALATLI TUFAN,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,KARAMAN SERHAT,KOÇ İLYAS (2016). Rectal Perforation due to Accidental Anorectal Injury. The First Intercontinental Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454401)
53.BAŞOL NURŞAH,KABLAN ALİ,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,KARAMAN SERHAT,GÜNEY HÜLYA (2016). Cerebral Venous Thrombosis Following Parturition A Case Report. The First Intercontinental Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454391)
54.BAŞOL NURŞAH,ALATLI TUFAN,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,KARAMAN SERHAT,KOÇ İLYAS (2016). Isolated Calcaneus Fracture A Rare Result of Foot Injuries. The First Intercontinental Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454376)
55.BAŞOL NURŞAH,KOÇ İLYAS,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,KARAMAN SERHAT,ALATLI TUFAN (2016). An Incidental Diagnosis of Chronic Subdural Hematoma. The First Intercontinental Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454353)
56.BAŞOL NURŞAH,ALATLI TUFAN,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,KARAMAN SERHAT,KOÇ İLYAS (2016). Lomber Disc Herniation Due to Falling Height. The First Intercontinental Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454324)
57.SAVAŞ ASLI YASEMEN,BAŞOL NURŞAH,HASGÜL BURAK (2016). Cerebrovascular Ischemia With Warfarin Overdose. The Forth EurAsian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey (Poster) (Yayın No:1454290)
58.SAVAŞ ASLI YASEMEN,BAŞOL NURŞAH,AKDOĞAN HALİL İBRAHİM (2016). Seizure Are You Sure. The Forth EurAsian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey (Poster) (Yayın No:1454274)
59.BAŞOL NURŞAH,ERBAŞ OYTUN (2016). The Effects of Diltiazem and Metoprololin QT c prolongation due to Amitriptyline Intoxication. The Forth EurAsian Congress on Emergency Medicine (Poster) (Yayın No:1454255)
60.BAŞOL NURŞAH,KARAKUŞ NEVİN,SAVAŞ ASLI YASEMEN,KAYA İLKER,KARAKUŞ KÜRŞAT,YİĞİT SERBÜLENT (2016). The Importance of MTHFR C677T A1298C Combined Polymorphisms in Pulmonary Embolism in Turkish Population. The Forth EurAsian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey (Poster) (Yayın No:1454245)
61.BAŞOL NURŞAH,ERBAŞ OYTUN,ÇAVUŞOĞLU TÜRKER,MERAL AYFER,ATEŞ UTKU (2016). The Valuable Effects of Potent Antioxidant Curcumin in Cisplatin Induced Liver and Kidney Injury. The Forth Eurasian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey (Poster) (Yayın No:1454202)
62.BAŞOL NURŞAH,ERBAŞ OYTUN,ÇAVUŞOĞLU TÜRKER,MERAL AYFER,ATEŞ UTKU (2016). The Beneficial Effects of Agomelatine in Experimental Model of Sepsis Related Acute Kidney Injury. The Forth EurAsian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey (Poster) (Yayın No:1454183)
63.BAŞOL NURŞAH,ÇELENK YILDIRAY,KARAMAN SERHAT,ŞAHİN FATİH,SAVAŞ ASLI YASEMEN (2016). The Retrospective Evaluation of Patients with Considered Cardiopulmonary Resuscitation in Emergency Department of University Hospital in Tokat Two Year Analyses. 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress & International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454146)
64.BAŞOL NURŞAH,ÇIĞŞAR GÜLŞEN,ATALAY ERAY,CAN SERPİL,GÜNAL ELNARE,ÖZDEMİR MEHMET TAMER,KESKİN ÖZCAN (2016). The Role of Emergency Physicians on the Management of Chest Pain. 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress& International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454111)
65.BAŞOL NURŞAH,DENİZ FATİH ERSAY,KARAMAN SERHAT,ŞAHİN FATİH,HASGÜL BURAK (2016). A Young Patient with Acute Cauda Equina Syndrome Due to Lumbar Disc Herniation after Trauma. 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress & International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454077)
66.BAŞOL NURŞAH,ÇIĞŞAR GÜLŞEN,KARAMAN SERHAT,ÖZSOY ZEKİ,ÖZDEMİR MEHMET BAKİ (2016). The Evaluation of Patients with Acute Cholecystitis in the Emergency Department According to Neutrophil Lymphocyte Ratio and Epidemiological Factors 3 Year Analysis. 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress & International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Poster) (Yayın No:1454050)
67.BAŞOL NURŞAH,SAVAŞ ASLI YASEMEN,AYAN MURAT,ESEN MEHMET (2016). Recognize the patients who have suspected pulmonary embolism Wells scoring system in the emergency department. The Third Eurasian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1454022)
68.KARAMAN SERHAT,UYSAL MURAT,SAVAŞ ASLI YASEMEN,AYAN MURAT,TAŞ UFUK,BAŞOL NURŞAH,ESEN MEHMET (2016). Embolism and Aortic Dissection After Falling. 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1453995)
69.BAŞOL NURŞAH,ÇELENK YILDIRAY,OKAN İSMAİL (2016). The Thoughts of Emergency Physicians about Palliative Care Evaluation of Awareness. The Forth Eurasian Congress on Emergency Medicine, Emergency Medicine Association of Turkey (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1453972)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.BAŞOL NURŞAH,RİNNERT STEPHAN (2015). Amerika da Acil Servis Hekimlerine Uygulanan BirAnket Çalışması. 11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ (Poster) (Yayın No:1800842)
2.BAŞOL NURŞAH,KARAMAN SERHAT,HASGÜL BURAK,KAYA İLKER (2015). Romatoid Artrit Zemininde Gelişen Bir Pulmoner Emboli Olgusu. 11.Türkiye Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:1800780)
3.BAŞOL NURŞAH,HASGÜL BURAK,KARAMAN SERHAT (2020). ATROPA BELLADONNA (GÜZEL AVRAT OTU) İNTOKSİKASYONU VE FİZOSTİGMİN UYGULAMASI . ULUSLARARASI KATILIMLI 16.TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6717899)
4.BAŞOL NURŞAH,yılmaz hümeyra,ALTIN BURCU,KAYA MEDİHA (2020). THE EVALUATION of CAREGIVER BURDEN and DEPRESSION in CAREGIVERS of PALLIATIVE CARE PATIENTS in EMERGENCY DEPARTMENT . ULUSLARARASI KATILIMLI 16.TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6717841)
5.BAŞOL NURŞAH,GUNEY HULYA (2020). EVALUATION of PALLIATIVE CARE PATIENTS with DIFFERENT SCALES in THE EMERGENCY DEPARTMENT and THE IMPORTANCE of HOME HEALTHCARE . Uluslararası Katılımlı 16.Türkiye Acil Tıp Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6717775)
6.BAŞOL NURŞAH (2020). Travmatik Omurga Yaralanması: BT mi?/MR mi?. ULUSLARARASI KATILIMLI 16. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6717981)
7.BAŞOL NURŞAH,HASGÜL BURAK,KARAMAN SERHAT (2020). ACİL SERVİSTE ZEHİRLİ BİR ÖRÜMCEK, KARADUL İNTOKSİKASYONU . ULUSLARARASI KATILIMLI 16. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6717948)
8.BAŞOL NURŞAH,HASGÜL BURAK,KARAMAN SERHAT (2020). ACİL SERVİSTE ZEHİRLİ BİR ÖRÜMCEK, KARADUL İNTOKSİKASYONU . ULUSLARARASI KATILIMLI 16. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6717950)
9.BAŞOL NURŞAH (2020). Acilde Analjezi ve Sedasyon. 1.Acil Hemşireliği Bahar Sempozyumu (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:2941960)
10.SAVAŞ ASLI YASEMEN,ÇAKMAK BÜLENT,BAŞOL NURŞAH (2020). Acil Servise Başvuran ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü ile Konsülte Edilen Hastaların Değerlendirilmesi. 11.TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ (Poster) (Yayın No:1800705)
11.BAŞOL NURŞAH,KARAMAN SERHAT,İMİK ELİF (2020). Tokat ilinde gerçekleştirilen temel yaşam desteği eğitimlerinin değerlendirilmesi. 11.Türkiye Acil Tıp Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1800609)
12.YARDAN TÜRKER,BAYDIN AHMET,BAŞOL NURŞAH,KARAGÖZ ZÜHTÜ,AKDEMİR HIZIR UFUK (2020). Acil Servise Kene Isırması Sonucu Başvuran Hastaların İncelenmesi. 9.Ulusal Acil Tıp Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1462800)
13.ESEN MEHMET,UYSAL MURAT,ALATLI TUFAN,ÖZSOY ZEKİ,IRMAK SAPMAZ HİLAL,KARAMAN SERHAT,BAŞOL NURŞAH (2020). Acil serviste invajinasyon saptanan olguda peutz jeghers sendromu olgu sunumu. X. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:1455083)
14.KARAMAN SERHAT,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH,KABLAN ALİ,COŞKUN UFUK,KADIOĞLU ERSİN (2020). Metanol Ve Etanolün Birlikte Alımı İle Geciken Semptomlar. X. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:1455052)
15.ESEN MEHMET,UYSAL MURAT,SÖNMEZGÖZ FİTNET,AYAN SAFİYE,IRMAK SAPMAZ HİLAL,BAŞOL NURŞAH,KARAMAN SERHAT (2020). Sağ Alt Kadranda Divertikülit Bir Olgu Sunumu. 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:1455145)
16.ESEN MEHMET,UYSAL MURAT,ALATLI TUFAN,TAŞ AYŞE DUHAN,BAŞOL NURŞAH,HASGÜL BURAK (2020). Mezenterik Ven Trombozu ile Portal Ven Trombozu Birlikteliği Olgu Sunumu. 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:1455133)
17.ESEN MEHMET,ALATLI TUFAN,SÖNMEZGÖZ FİTNET,AYAN MURAT,KARAMAN SERHAT,BAŞOL NURŞAH,TAŞ UFUK (2020). Pektoral kasta ağrı ve hiperemi altından iğne çıktı olgu sunumu. X. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:1455015)
18.ESEN MEHMET,ALATLI TUFAN,AYAN MURAT,KARAMAN SERHAT,BAŞOL NURŞAH,UYSAL MURAT (2020). Kene tutması sonrası gelişen miyokard infarktüsü bir vaka sunumu. X. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:1455006)
19.ESEN MEHMET,UYSAL MURAT,SÖNMEZGÖZ FİTNET,IRMAK SAPMAZ HİLAL,BAŞOL NURŞAH,KARAMAN SERHAT,ŞAHİN FATİH (2020). Warfarin Kullanan Bir Hastada Nadir Bir Karın Ağrısı Nedeni Olarak Psoas Absesi Olgu Sunumu. 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:1455109)
20.ŞAHİN FATİH,ESEN MEHMET,UYSAL MURAT,ÖZMEN ZAFER,AYAN MURAT,KARAMAN SERHAT,BAŞOL NURŞAH (2020). İleus ön tanısı ile gelen hastada abdominal aortada trombüs olgu sunumu. X. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:1455071)
21.UYSAL MURAT,KARAMAN SERHAT,TAŞ UFUK,AYAN MURAT,YILDIRIM MURAT,ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH (2020). Servikal Disk Protezinin Anterior Dislokasyonu Olgu Sunumu. X. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:1455033)
22.YARDAN TÜRKER,AKDEMİR HIZIR UFUK,KARACA ALEV,BAYDIN AHMET,BAŞOL NURŞAH (2020). Acil serviste santral pontin myelinozis olgusu. V. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:666138)
23.DURAN LATİF,YAVUZ YÜCEL,BAŞOL NURŞAH,ŞİŞMAN BÜLENT (2020). Eroin aşırı dozuna bağlı akut akciğer hasarı Olgu sunumu. VI. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya. (Poster) (Yayın No:666116)
24.DURAN LATİF,KATI CELAL,YILMAN METEHAN,BAŞOL NURŞAH,YAVUZ YÜCEL (2020). Künt maksillofasiyal travma sonucu gelişen spontan pnömomediastinum. VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:666096)
25.BAŞOL NURŞAH,TAŞ UFUK,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,SAVAŞ ASLI YASEMEN,KABLAN ALİ,ALATLI TUFAN (2020). Substernal goiter a case report. 14. Ulusal Anatomi Kongresi (Poster) (Yayın No:665972)
26.YİĞİT SERBÜLENT,İNANIR AHMET,BAŞOL NURŞAH,KARAKUŞ NEVİN (2020). Association of ACE gene I D polimorphism and hypertension in diabetic peripheral neuropathy. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Poster) (Yayın No:665948)
27.ESEN MEHMET,GÖKÇE ERKAN,AYAN MURAT,ALADAĞ İBRAHİM,TAŞ UFUK,BAŞOL NURŞAH (2020). Baş boyun bölgesine ateşli silah yaralanmasi sonucu oluşan karotid arter oklüzyonu Bir vaka sunumu. IX. Ulusal Acil Tıp kongresi, Antalya. (Poster) (Yayın No:665809)
28.KATI CELAL,DURAN LATİF,ŞİŞMAN BÜLENT,BAŞOL NURŞAH (2020). Antipsikotiklere bağlı dirençli nötropeni. VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:666078)
29.BAŞOL NURŞAH,ALATLI TUFAN,AYAN MURAT,ESEN MEHMET (2020). Bilinç bozukluğunun metabolik bir sebebi hiponatremi. IX. Ulusal Acil Tıp kongresi, Antalya. (Poster) (Yayın No:665578)
30.BAŞOL NURŞAH,SAVAŞ ASLI YASEMEN,AYAN MURAT,ESEN MEHMET (2020). Genç bir olguda intraserebral kanama. IX. Ulusal Acil Tıp kongresi, Antalya. (Poster) (Yayın No:665610)
31.ŞAHİN FATİH,AYAN MURAT,TAŞ UFUK,ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH,KARAMAN SERHAT,UYSAL MURAT (2020). Vertebra fraktürü uzun eşek oyunu. 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:665879)
32.SAVAŞ ASLI YASEMEN,KARAMAN SERHAT,AYAN MURAT,ŞAHİN FATİH,BAŞOL NURŞAH (2020). Gürültülü Bir Tablo Deli Bal Zehirlenmesi. 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:665902)
33.TAŞ UFUK,AYAN MURAT,KARAMAN TUĞBA,BAŞOL NURŞAH,ORTAK HÜSEYİN,ESEN MEHMET,BAŞOL GÜLŞAH (2020). Evaluation of relationship between fracture and bleeding in the patients of head trauma with brain hemorrhage or fracture Poster. 14. Ulusal Anatomi Kongresi (Poster) (Yayın No:666026)
34.BAŞOL NURŞAH,TAŞ UFUK,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,ARSLAN MUHAMMET,KOÇ İLYAS,ACU BERAT (2020). Panniculitis of mesentery. 14. Ulusal Anatomi Kongresi (Poster) (Yayın No:665998)
35.YİĞİT SERBÜLENT,İNANIR AHMET,BAŞOL NURŞAH,KARAKUŞ NEVİN (2020). Diabetik periferal nöropatide hipertansiyon ve ace geni I D polimorfizmi ilişkisi. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Poster) (Yayın No:665933)
36.GÜNEY HÜLYA,ŞAHİN FATİH,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH,KARAMAN SERHAT,ÖZMEN ZAFER (2020). Septik artrit olgu sunumu. 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi (Poster) (Yayın No:665842)
37.KAYA HALİL,BAŞOL NURŞAH,AYAN MURAT,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,TAŞ UFUK,ESEN MEHMET,ŞAHİN FATİH,GÖKDEMİR MEHMET TAHİR,SÖĞÜT ÖZGÜR,BÜYÜKASLAN HASAN (2020). Evaluation of diagnostic radiation doses due to computorize tomography in adult blunt trauma patients in emergency department. IX. Ulusal Acil Tıp kongresi, Antalya. (Poster) (Yayın No:665785)
38.KAYA İLKER,BAŞOL NURŞAH,AKSOY REZZAN (2020). Femoral bölgede oluşan lenforenin somatostatin ile tedavisi. IX. Ulusal Acil Tıp kongresi (Poster) (Yayın No:665751)
39.BAŞOL NURŞAH,ALATLI TUFAN,AYAN MURAT,ESEN MEHMET (2020). Akut böbrek yetmezliğinin önlenebilir bir nedeni. IX. Ulusal Acil Tıp kongresi, Antalya (Poster) (Yayın No:665709)
40.BAŞOL NURŞAH,KABLAN ALİ,AYAN MURAT,ESEN MEHMET (2020). Aort diseksiyonunun neden olduğu akalküloz kolesistit. IX. Ulusal Acil Tıp kongresi, Antalya. (Poster) (Yayın No:665687)
41.BAŞOL NURŞAH,HASGÜL BURAK,ALATLI TUFAN,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,SAVAŞ ASLI YASEMEN (2020). İleri derecede bir asendan aort anevrizma olgusu. IX. Ulusal Acil Tıp kongresi, Antalya (Poster) (Yayın No:665667)
42.BAŞOL NURŞAH,HASGÜL BURAK,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,ŞAHİN FATİH (2020). Kostik madde inhalasyonu sonucu gelişen ağir bir zehirlenme olgusu. IX. Ulusal Acil Tıp kongresi, Antalya. (Poster) (Yayın No:665730)
43.ALATLI TUFAN,AYAN MURAT,ALATLI BETÜL,ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH,KARAMAN SERHAT,ÖZDEMİR MEHMET BAKİ (2020). Acil Servise Başvuran Hastaların Profilinin İncelenmesi. X. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1454986)
44.KARAMAN SERHAT,UYSAL MURAT,HASGÜL BURAK,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,BAŞOL NURŞAH,KADIOĞLU ERSİN (2020). Fantom Ağrısı. X. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1454973)
45.BAŞOL NURŞAH,DUYGU FAZİLET,GÖKBAKAN AZİZ MEHMET,ALATLI TUFAN (2020). Hastalık Korkusunda Yaşanan Anksiyete Kene Isırması ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi. IX. Ulusal Acil Tıp kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:665553)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.2. Palyatif Bakım Giriş Kursu Palyatif Bakım Çalıştayı (2017)., OKAN İSMAİL,SÜREN MUSTAFA,YILDIZ ÇELTEK NAGİHAN,ÇITIL RIZA,ÖNDER YALÇIN,ESEN MEHMET,RAHATLI SAMED,GÜLER AVCI GÜLHAN,BAŞOL NURŞAH,KOÇ MEDİNE,ONUK ÖZLEM, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sayfa Sayısı: 63, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 3768357)
2.Temel Yaşam Desteği Kılavuzu (2015)., BAŞOL NURŞAH,KARAMAN SERHAT, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlük Basım Evi, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1468574)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Klinik Toksikoloji Tanı ve Tedavi (2020)., BAŞOL NURŞAH, Nobel Tıp Kitabevi, Editör: Salim Satar, Özlem Güneysel, Süleyman Türedi, Yusuf Yürümez, Ahmet Akıcı, ISBN: 978-605-2369-22-7, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6718714)
2.Klinik Toksikoloji Tanı ve Tedavi (2020)., BAŞOL NURŞAH, Nobel Tıp Kitabevi, Editör: Salim Satar, Özlem Güneysel, Yusuf Yürümez, Süleyman Türedi, Ahmet Akıncı, ISBN: 978-605-2369-22-7, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6718707)
3.Tiroit Hastalıklarında Multidisipliner Yaklaşım (2020)., BAŞOL NURŞAH, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Serdar Savaş Gül, ISBN: 978-605-7578-52-5, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6291483)
4.Acil Tıp Pratiğinde Klinik Toksikoloji (2020)., BAŞOL NURŞAH, Ema Kitabevi, Editör: Zeynep Kekeç, ISBN: 978-605-06114-0-3, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6291526)
5.Hastane Öncesi Acil Tıp ve Paramedik (2019)., BAŞOL KAYA NURŞAH, İstanbul Tıp Kitabevleri, Editör: Başar Cander, ISBN: 978-605-7607-11-9, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5742620)
6.Acil Hemşireliği İlkeleri ve Uygulaması (2018)., BAŞOL KAYA NURŞAH, Palme Yayınevi, Editör: Latif Duran, Sayfa Sayısı: 747, ISBN: 978-605-282-222-7, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 4624066)
7.Acil Tıp Temel Başvuru Kİtabı (2016)., KAYA HALİL,BAŞOL NURŞAH, İstanbul Tıp Kitabevleri, Editör: Başar Cander, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2942876)
8.Obezite ile İlişkili Hastalıklar ve Tedavileri (2015)., BAŞOL NURŞAH,KARAMAN SERHAT, Gazisomanpaşa Üniversitesi Rektörülüğü Basım Evi, Editör: Şahin Şemsettin, Erdemmir Fikret, Çelik Ataç, Okan İsmail, Kutlutürk Faruk, ISBN: 978-975-7328-61-2., Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1467284)
9.Obezite ile İlişkili Hastalıklar ve Tedavileri (2015)., KARAMAN SERHAT,BAŞOL NURŞAH, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Basım Evi, Editör: Şahin Şemsettin, Erdemir Fikret, Çelik Ataç, Okan İsmail, Kutlutürk Faruk, ISBN: 978-975-7328-61-2., Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1467306)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Parasetamol zehirlenmelerinde kurkumin erdostein C vitamini ve E vitamini etkinliğinin araştırılması ve N Asetilsistein ile karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, 01.04.2014-20.07.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Pulmoner Emboli Tanısı Almış Hastalarda PON1 ve MTHFR Gen Polimorfizmlerinin Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.10.2013-16.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Pulmoner Emboli Tanısı Almış Hastalarda PON1 ve MTHFR Gen Polimorfizmlerinin Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, 01.10.2013-16.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Akut İnme Hastalığında TNFRSF11B Gen Polimorfizminin Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 02.01.2014-04.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2013-2013Observer doctorSUNY Downstate Medical Center- Kings County Hospital, (Hastane)