GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ASLIHAN DEMİRDÖVENž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Aslıhan DEMİRDÖVEN

Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

aslihan.demirdoven@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi 

Bölüm

Gıda Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı

Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ege Üniversitesi (2003- 2009)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Gıda Mühendisliği (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1999- 2003)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Gıda Mühendisliği (Yl) (Tezli)

LİSANS, Ankara Üniversitesi (1995- 1998)

Ziraat Fakültesi - Gıda Mühendisliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Portakal Suyu Üretiminde Bazı Elektriksel Yöntemlerin Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri", Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009

YÜKSEK LİSANS, "Tokat’Xxta Yetiştirilen Bazı Önemli Meyve Ve Sebzelerin Solunum Hızlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - Gıda Bilimleri ve Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü/Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı/ (2018- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü/Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı/ (2010- 2018)

Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü/Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı/ (2004- 2009)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü/Gıda Mühendisliği Pr./ (2001- 2004)


İdari Görevler

Üniversite Seçmeli Dersleri Koordinatörü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Kalite Ve Akreditasyon Komisyonu Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bologna Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Mezuniyet Tezi Iı, Lisans, (2021-2022)

Mezuniyet Tezi I, Lisans, (2021-2022)

Beslenme İlkeleri, Lisans, (2021-2022)

Gıda Ambalajlama, Lisans, (2021-2022)

Meyve Sebze İşleme Teknolojisi, Lisans, (2021-2022)

Meyve Sebze İşleme Mühendisliği, Yüksek Lisans, (2021-2022)

Alternatif Gıda Muhafaza Teknikleri, Yüksek Lisans, (2021-2022)

İleri Gıda Ambalajlama Ve Depolama Teknikleri, Doktora, (2021-2022)

İleri Gıda Ambalajlama Ve Depolama Teknikleri, Doktora, (2020-2021)

Gıda Ambalajlama, Lisans, (2020-2021)

Meyve Sebze İşleme Teknolojisi, Lisans, (2020-2021)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Kübra Nur HAN, "Şeftali Posasından Doğa Dostu Yöntemlerle Doğal Renk Maddesi Üretimi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2022

Yüksek Lisans, İsa HAZAR, "Kurutulmuş Domateslerin Ultrasonik Rehidrasyon Koşullarının Optimizasyonu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Bengü DEMİR, "Aljinat Bazlı Yenilebilir Film Uygulamalarının Minimal İşlem Görmüş Kavun Dilimlerinin Raf Ömrüne Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Handan AYDOĞAN TÜRKAY, "Kırmızı Lahana Antosiyanin Ekstraktlarının Isı Ve Işık Stabilitelerinin Belirlenmesi Ve Doğal Gıda Renklendiricisi Olarak Kullanımları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Kenan ÖZDOĞAN, "Geleneksel Ve Ultrasonik Yöntemlerle Kırmızı Lahana Antosiyaninlerinin Ekstraksiyon Koşullarının Optimizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Elçin ERCEYES, "Vişne Suyu Konsantresinin Üretim Ve Depolama Süresince Kalite Değişimleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Duygu BAŞKAYA SEZER, "Havuç Dilimlerinde Mikrodalga Haşlama Koşullarının Optimizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Yeter KORKMAZ, "Geleneksel Ve Ultrasonik Yöntemlerle Vişne Posası Antosiyaninlerinin Ekstraksiyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2014

Doktora, Şeyda KARAGÖZ, "Stevia İçeren Yenilebilir Film Formülasyonlarının Geliştirilmesi Ve Yenilebilir Film Kaplama İle Modifiye Atmosferde Ambalajlama Kombinasyonunun Az İşlem Görmüş Elmaların Raf Ömrüne Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018

Doktora, Kader TOKATLI, "Karides Atıklarından Kitosan Üretim Koşullarının Optimizasyonu Ve Kitosandan Elde Edilen Yenilebilir Film Kaplamanın Kirazların Raf Ömrüne Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2016

Editörlük

3 Et Ürünleri Çalıştayı Et Ürünleri Üretiminde İnovasyon Bildiri Kitabı, Diğer Yayınlar, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbası

American Journal Of Food Science And Nutrition (World cat; DRJI; MIAR), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, The American Association for Science and Technology (AASCIT), 30.10.2014 - 31.12.2016

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Index Copernicus, Cab abstract), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbası

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Index Copernicus, Cab Abstract), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbası

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Index copernicus, Cab abstract), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi MAtbası

International Journal Of Scientific Engineering And Science (Index copernicus), Dergi, IJSES, 31.12.2017

Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University Jafag (TR DİZİN), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 15.10.2012

Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University (Jafag) (INDEX COPERNICUS), Dergi, TOKAT Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture

Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University (Jafag) (INDEX COPERNICUS), Dergi, Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture

Journal Of New Results İn Engineering And Natural Sciences (I2OR, Cite Factor, Scientific Indexing Services), Dergi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 31.12.2018

The Annals Of Nutritional Food And Current Research, Dergi, Global Scientific Library, 31.12.2018

Turkish Journal Of Agricultural Engineering Research (Cite Factor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Turk J Agr Eng Res, 15.04.2020

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   Demir Bengü, DEMİRDÖVEN ASLIHAN, (2022). "Effects Of Alginate Based Edible Coating Applications On Physicochemical Quality Of Minimal Processed Melon Slices", Turkish Journal Of Agricultural Engineering Research (Turkager), 3(1), 103-118., Doi: 10.46592/turkager.1086203 (Yayın No: 7717363)

2   CİNGÖZ ALİ, DEMİRDÖVEN ASLIHAN, (2022). "Production Of Diabetic Pumpkin (Cucurbita Moschata) Marmalade", Turkish Journal Of Agricultural Engineering Research, 3(1), 146-156., Doi: 10.46592/turkager.1077320 (Yayın No: 7717324)

3   MERAL HİLAL, DEMİRDÖVEN ASLIHAN, (2022). "Gıdanın Özelleştirilmesi Ve Detaylandırılmasında Üç Boyutlu (3D) Yazıcının Kullanımı", Gıda / The Journal Of Food, 47(1), 91-106., Doi: 10.15237/gida.GD21112 (Yayın No: 7570869)

4   DEMİRDÖVEN ASLIHAN, TOKATLI KADER, KORKMAZ YETER, (2021). "Geleneksel Ve Ultrasonik Yöntemlerle Vişne Posası Antosiyaninlerinin Ekstraksiyonu", Gıda, 46(1), 168-179. (Yayın No: 7016650)

5   TOKATLI KADER, DEMİRDÖVEN ASLIHAN, (2021). "Influences Of Chitosan Coatings On Functional Compounds Of Sweet Cherries", Journal Of Food Science And Technology, 58(5), 1808-1815. (Yayın No: 6612043) [SCI-Expanded]

6   KARAGÖZ ŞEYDA,DEMİRDÖVEN ASLIHAN, (2020). "Sodyum Aljinat Kaplama Uygulamalarının Az İşlem Görmüş Elma Kalitesine Etkileri", Turkish Journal Of Agricultural Engineering Research, 1(2), 296-310. (Yayın No: 6612067)

7   KARAGÖZ ŞEYDA,DEMİRDÖVEN ASLIHAN, (2020). "Creation Of Edible Film Formulations With Stevia Rebaudiana And Effects On Minimal Processed Apples", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 37(2), 84-93. (Yayın No: 6612078)

8   TOKATLI KADER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN, (2020). "Effects Of Chitosan Edible Film Coatings On The Physicochemical And Microbiological Qualities Of Sweet Cherry (Prunus Avium L.)", Scıentıa Hortıculturae, 259(3 January 2020), 1-7., Doi: 10.1016/j.scienta.2019.108656 (Yayın No: 5270906) [SCI-Expanded]

9   KARAGÖZ ŞEYDA,DEMİRDÖVEN ASLIHAN, (2019). "Bazı Yenilebilir Kaplama Uygulamalarının Yemeye Hazır Amasya Elmasının Kalitesine Etkileri", Gıda / The Journal Of Food, 60-70., Doi: 10.15237/gida.GD18095 (Yayın No: 5004431)

10   Demir Bengü,DEMİRDÖVEN ASLIHAN, (2019). "Aljinat Ve Meyve-Sebze Ürünlerindeki Uygulamaları", Journal Of New Results İn Engineering And Natural Sciences, 2019(1), 20-34. (Yayın No: 5698457)

11   KARAGÖZ ŞEYDA,DEMİRDÖVEN ASLIHAN, (2019). "Effect Of Chitosan Coatings With And Without Stevia Rebaudiana And Modified Atmosphere Packaging On Quality Of Cold Stored Fresh-Cut Apples", Lwt, 108332-337., Doi: 10.1016/j.lwt.2019.03.040 (Yayın No: 5004447) [SCI-Expanded]

12   ONARAN ABDURRAHMAN,TOKATLI KADER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BAYRAM MUSTAFA,YANAR YUSUF, (2019). "Biological Activity Of Four Types Of Chitosan Against Some Plant Pathogenic Fungi", Fresenius Environmental Bulletin, 28(4), 2787-2794. (Yayın No: 5004442) [SCI-Expanded]

13   KARAGÖZ ŞEYDA,DEMİRDÖVEN ASLIHAN, (2018). "Stevia Rebaudiana Bitkisinin Tatlandırıcı, Antioksidan Ve Antimikrobiyal Özellikleri", Akademik Gıda, 16(4), 431-438. (Yayın No: 4626047)

14   TOKATLI KADER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN, (2018). "Optimization Of Chitin And Chitosan Production From Shrimp Wastes And Characterization", Journal Of Food Processıng And Preservatıon, 42(2), 1-13., Doi: 10.1111/jfpp.13494 (Yayın No: 4627555) [SCI-Expanded]

15   KARAGÖZ ŞEYDA,DEMİRDÖVEN ASLIHAN, (2017). "Gıda Ambalajlamada Güncel Uygulamalar: Modifiye Atmosfer, Aktif, Akıllı Ve Nanoteknolojik Ambalajlama Uygulamaları", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gbad), 6(14), 9-21. (Yayın No: 3438783)

16   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,YILDIZ HASAN,İÇİER FİLİZ,BAYSAL TANER, (2017). "Moderate Electric Treatment Applications On Pomegranate Juice Production Yield And Physicochemical Properties", Journal Of Food Processing And Preservation, 41(1), 1-9., Doi: 10.1111/jfpp.12733 (Yayın No: 2621977) [SCI-Expanded]

17   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,ERCEYES ELÇİN,ERCEYES ÖZGÜR, (2016). "Vişne Suyu Konsantresi Antioksidanlarının Üretim Ve Depolama Süresince Değişimleri", Gıda / The Journal Of Food, 41(4), 213-220., Doi: 10.15237/gida.GD15069 (Yayın No: 2621999)

18   BAŞKAYA SEZER DUYGU,TOKATLI KADER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN, (2016). "Çakal Eriği Ve Yonuz Eriği Marmelatları", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 33125-125., Doi: 10.13002/jafag899 (Yayın No: 2793258)

19   KARAGÖZ ŞEYDA,DEMİRDÖVEN ASLIHAN, (2016). "Temosonikasyon Ve Geleneksel Isıtma Uygulamalarının Havuç Suyuna Etkileri Pektin Metilesteraz İnaktivasyonu Ve Fizikokimyasal Özellikler", Gıda / The Journal Of Food, 41(5), 345-350., Doi: 10.15237/gida.GD16027 (Yayın No: 2793292)

20   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BAYSAL TANER, (2016). "Inactivation Effect Of Microwave Heating On Pectin Methyesterase İn Orange Juice", Ukranian Food Journal, 5(2), 248-261. (Yayın No: 2869683)

21   BAŞKAYA DUYGU,DEMİRDÖVEN ASLIHAN, (2015). "Meyve Sebze İşlemede Mikrodalga Haşlama Uygulamaları", Gıda, 40(3), 171-177. (Yayın No: 1520095)

22   RAYMAN ERGÜN AHSEN, SÖZER İPEK, DEMİRDÖVEN ASLIHAN, BAYSAL TANER, (2015). "Effects Of Thawing And Cooking Methods On Quality Of Frozen Artichoke And Spinach", Akademik Gıda, 13(3), 198-208. (Yayın No: 2427077)

23   TOKATLI KADER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN, (2015). "Kitosan Ve Kitosan Bazlı Yenilebilir Film Uygulamaları", Akademik Gıda, 13(4), 347-352. (Yayın No: 2427194)

24   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,KARABIYIKLI ŞENİZ,TOKATLI KADER,ÖNCÜL NİLGÜN, (2015). "Inhibitory Effects Of Red Cabbage And Sourcherry Pomace Anthocyanin Extracts On Food Borne Pathogens And Their Antioxidant Properties", Lwt - Food Science And Technology, 63(1), 8-13., Doi: 10.1016/j.lwt.2015.03.101 (Yayın No: 1520083) [SCI-Expanded]

25   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BAYSAL TANER, (2015). "Effects Of Electrical Pre Treatment And Alternative Heat Treatment Applications On Orange Juice Production And Storage", Food And Bioproducts Processing, 94(April), 443-452., Doi: 10.1016/j.fbp.2014.06.004 (Yayın No: 1073711) [SCI-Expanded]

26   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,Kenan Özdoğan,TOKATLI KADER, (2015). "Extraction Of Anthocyanins From Red Cabbage By Ultrasonic And Conventional Methods Optimization And Evaluation", Journal Of Food Biochemistry, 39(5), 491-500., Doi: 10.1111/jfbc.12153 (Yayın No: 1520089) [SCI-Expanded]

27   BAŞKAYA DUYGU,DEMİRDÖVEN ASLIHAN, (2015). "The Effects Of Microwave Blanching Conditions On Carrot Slices Optimization And Comparison", Journal Of Food Processing And Preservation, 39(6), 2188-2196., Doi: 10.1111/jfpp.12463 (Yayın No: 1520092) [SCI-Expanded]

28   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BAYSAL TANER, (2014). "Optimization Of Ohmic Heatingapplications For Pectin Methylesterase Inactivation İn Orange Juice", Journal Of Food Science And Technology, 51(9), 1817-1826., Doi: 10.1007/s13197-012-0700-5 (Yayın No: 97517) [SCI-Expanded]

29   BAYSAL TANER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN,RAYMAN ERGÜN AHSEN, (2013). "Kara Havuç Suyu Üretiminde Elektroplazmoliz Ve Mikrodalga Uygulamalarının Verim Ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri", Gıda, 38(5), 291-298., Doi: 10.5505/gida.2013.57966 (Yayın No: 97824)

30   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BAYSAL TANER, (2012). "Elektriksel Ön İşlem Ve Isıl İşlem Uygulamalarının Portakal Suyu Kalitesine Etkileri", Gıda, 37(2), 79-86. (Yayın No: 97797)

31   AKDEMİR EVRENDİLEK GÜLSÜN,BAYSAL TANER,İÇİER FİLİZ,YILDIZ HASAN,DEMİRDÖVEN ASLIHAN,HAYRİYE BOZKURT, (2012). "Processing Of Fruits And Fruit Juices By Novel Electrotechnologies", Food Engineering Reviews, 4(1), 68-87., Doi: 10.1007/s12393-011-9045-5 (Yayın No: 97399) [SCI-Expanded]

32   BAYSAL TANER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN,RAYMAN ERGÜN AHSEN, (2011). "Effects Of Electrical Pre Treatment Applications On Yield And Quality Of Grape Juice", Gıda, 36(3), 145-152. (Yayın No: 97784)

33   RAYMAN ERGÜN AHSEN,BAYSAL TANER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN, (2011). "Optimisation Of Electroplasmolysis Application For Increased Juice Yield İn Carrot Juice Production", International Journal Of Food Science & Technology, 46(4), 781-786., Doi: 10.1111/j.1365-2621.2011.02561.x (Yayın No: 97358) [SCI-Expanded]

34   BATU ALİ,DEMİRDÖVEN ASLIHAN, (2010). "Modifiye Atmosferde Paketleme Ve Soğukta Depolamanın Elmanın Duyusal Kalitesi Üzerine Etkileri", Yyü Tar Bil Derg, 20(2), 58-67. (Yayın No: 97756)

35   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BAYSAL TANER, (2008). "Nar Suyu Üretiminde Kabuklu Ve Kabuksuz Presleme İle Mikrodalga Uygulamasının Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri", Akademik Gıda, 6(2), 7-12. (Yayın No: 97739)

36   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BAYSAL TANER, (2008). "The Use Of Ultrasound And Combined Technologies İn Food Preservation", Food Reviews International, 25(1), 1-11., Doi: 10.1080/87559120802306157 (Yayın No: 97341) [SCI-Expanded]

37   BAYSAL TANER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN, (2007). "Lipoxygenase İn Fruits And Vegetables A Review", Enzyme And Microbial Technology, 40(4), 491-496., Doi: 10.1016/j.enzmictec.2006.11.025 (Yayın No: 97295) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   BAYSAL TANER,RAYMAN ERGÜN AHSEN,DEMİRDÖVEN ASLIHAN, (2010). "Gıdalarda Akrilamid Oluşumunu Azaltıcı Yöntemler", Dünya Gıda, 8(2010), 81-87. (Yayın No: 97764)

2   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BATU ALİ,ECE ALİ, (2006). "Biberin Modifiye Atmosferde Paketlenerek Depolanması", Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 1(1), 1-6. (Yayın No: 97625)

3   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BAYSAL TANER, (2006). "Meyve Suyu Üretiminde Elektriksel Yöntemler", Gıda Mühendisliği Dergisi, 2006(22), 27-31. (Yayın No: 97714)

4   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BATU ALİ, (2004). "Tokat Yetiştirilen Önemli Bazı Meyve Çeşitlerinin Solunum Hızları", Gıda Mühendisliği Dergisi, 1(17), 33-37. (Yayın No: 97692)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   MERAL HİLAL, DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2022). Innovative Application in the Intelligent Packaging Systems: Nanosensors. 2st International Conference on Engineering and Applied Natural Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:7661764)

2   MERAL HİLAL, DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2022). New Processing Technologies For Space Foods. 2st International Conference on Engineering and Applied Natural Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:7661759)

3   ATEŞ BAYRAKTAR NURSEL, DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2021). Kitosan bazlı hibrit malzemelerin gıda raf ömrüne etkileri ve uygulamaları. The 11th International Scientific Research Congress, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7570897)

4   BELENE AYLİN, DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2021). Xanthan gum and food industry applications. Çukurova 7th internatıonal scientific researches conference (Özet Bildiri) (Yayın No:7570908)

5   MERAL HİLAL, DEMİRDÖVEN ASLIHAN, HAN Kübra Nur (2021). Production of Natural Colorant from Peach Pomace by Eco-friendly Methods. 2nd International/12 th National Food Engineering Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:7570879)

6   KARAGÖZ ŞEYDA,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2018). Ready to Eat Apple Slices Coated with Chitosan and Stevia Combinations: Polyphenoloxidase Activity and Microbial Quality. 1st International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4556834)

7   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,Lülleci Dilek,Şişman Sümeyye (2018). Investigating the effects of production and storage on some quality characteristics of tomato juice. 1st International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), (Özet Bildiri) (Yayın No:4556815)

8   KARAGÖZ ŞEYDA,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2018). Color, Texture And Sensory Properties Of Chitosan-Coated Sliced Apples With And Without Stevia. International Conference on Innovative Engineering Applications (CIEA’ 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4556778)

9   KARAGÖZ ŞEYDA,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2018). Effects On The Lipoxygenase Inactivatıon Of Thermal And Some Non-Thermal Techniques In Fruit And Vegetable Processing.. International Conference on Innovative Engineering Applications (CIEA’ 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4556732)

10   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,Toy Umut,Yılmaz Ömer,Çalışkan Dursuncan (2018). Effects of Thermosonication and Pectinase/NaOH Applications on Orange Segment Membrane Peeling. International Eurasion Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4273820)

11   TOKATLI KADER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2018). Effects of Chitosan Coating on Physicochemical Quality and Shelf Life of Sweet Cherry. International Eurasion Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4273809)

12   KARABIYIKLI ŞENİZ,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2018). Inactivation of Microorganisms in Food Materials By Cold Plasma Technology. II. International Conference on Engineering Technology and Inovation (ICETI) (Özet Bildiri) (Yayın No:4273805)

13   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,Özargun Didem,Özyürek Döndü Nur,Çakır Gürol,Koç Tuba,Kara Nurettin,Gübül Aşır (2017). Vegetable-Based Mixed Drink Production. 1 st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3895085)

14   KARAGÖZ ŞEYDA,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2017). Polyphenoloxidase Activity and Microbial Quality of Ready to Eat Apple Slices Covered with Sodium Alginate and Stevia Combinations. ISMSIT 2017 1 st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3894669)

15   TOKATLI KADER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2017). Effects of Various Edible Film Coatings on Quality and Shelf Life of Sweet Cherries: A Review. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey) (Özet Bildiri) (Yayın No:3521859)

16   KARAGÖZ ŞEYDA,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2017). Creating of Film Formulations For Sliced Apples: Sodium Alginate, Chitosan and Stevia rebaudiana. , International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey) (Özet Bildiri) (Yayın No:3521869)

17   TOKATLI KADER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2017). Effect of Chitosan Coating on Total Phenolic, Anthocyanin Content and Antioxidant Capacity of Sweet Cherry. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey) (Özet Bildiri) (Yayın No:3521871)

18   TOKATLI KADER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2017). Characterization of Two Commercial Chitosans. European Biotechnology Congress 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3891148)

19   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BAYSAL TANER (2016). Inactivation Effect of Microwave Heating on Pectin Methylesterase in Orange Juice. 8th Central European Congress on Food 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2826877)

20   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,Özyürek Döndü Nur,Özargun Didem (2016). Yumurta Viyollerinde Akıllı Ambalajlama Uygulamaları. IV. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı (Özet Bildiri) (Yayın No:2880477)

21   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,KORKMAZ YETER,TOKATLI KADER (2016). Extraction of Sour Cherry Pomace Anthocyanins by conventional and ultrasonic methods. 8th Central European Congress on Food-CEFOOD 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2826879)

22   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,KENAN ÖZDOĞAN,TOKATLI KADER,HANDAN AYDOĞAN (2015). Extraction of Anthocyanins From Red Cabbage. NAFİ 2014 International Food Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1073716)

23   BAŞKAYA DUYGU,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2015). Microwave Blanching Applicatıons For Pectin Methylesterase Inactivatıon In Carrot Slices And Comparison With Conventional Blanching. NAFİ 2014 International Food Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1073714)

24   RAYMAN ERGÜN AHSEN,DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BAYSAL TANER (2013). Use of Indicators in Intelligent Food Packaging. 5th International Cold Chain Management Workshop (Özet Bildiri) (Yayın No:124822)

25   BAYSAL TANER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN,RAYMAN ERGÜN AHSEN (2013). Investigating the Effects of Electrical Applications on Some Quality Characteristics of Black Carrot Juice. 2nd International Symosium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (Özet Bildiri) (Yayın No:124794)

26   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,ERCEYES ELÇİN,ERCEYES ÖZGÜR (2013). Effects of Cold Storage on Concentrated Sour Cherry Juice Antioxidants. 2nd nternational Symosium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (Özet Bildiri) (Yayın No:124798)

27   KARABIYIKLI ŞENİZ,TOKATLI KADER,ÖNCÜL NİLGÜN,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2013). Some Pysico Chemical and Microbiological Properties of Dried Plum Sold in Tokat. 2nd nternational Symosium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (Özet Bildiri) (Yayın No:124801)

28   BAŞKAYA DUYGU,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2013). Wheat Sprout. 2nd nternational Symosium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (Özet Bildiri) (Yayın No:124804)

29   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BAYSAL TANER,RAYMAN ERGÜN AHSEN (2012). Effects Of Some Electrotechnologies On Orange And Carrot Juice Antioxidants. International Conference Bio and Food Electrotechnologies, BFE-2012 (Özet Bildiri) (Yayın No:124825)

30   RAYMAN ERGÜN AHSEN,DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BAYSAL TANER (2011). Effects of Microwave Heating on Enzyme Inactivation and Quality of Carrot Juice. 4 th International Congress on Food and Nutrition, İstanbul/Turkey, Proceeding (Özet Bildiri) (Yayın No:124834)

31   RAYMAN ERGÜN AHSEN,BAYSAL TANER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2011). Electroplasmolysis Application As A Pretreatment on Carrot and Black Carrot Juice Production. International Food Congress: Novel Approaches in Food Industry; (Özet Bildiri) (Yayın No:124843)

32   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BAYSAL TANER,RAYMAN ERGÜN AHSEN (2011). Improvements of Yield and Quality of Fruit Juices by Moderate Electric Field. 4 th International Congress on Food and Nutrition, İstanbul/Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1595618)

33   KARABIYIKLI ŞENİZ,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2011). Antimicrobial Effect of Some Food Isolates on Patogenic Microorganisms Poster. III. International Entomopathogens and Microbial Control Symposium, (Özet Bildiri) (Yayın No:124837)

34   BAYSAL TANER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN,İÇİER FİLİZ,YILDIZ HASAN (2011). Developments of Electrical Technologies on Food Processing. International Food Congress: Novel Approaches in Food Industry; (Özet Bildiri) (Yayın No:124839)

35   RAYMAN ERGÜN AHSEN,BAYSAL TANER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2010). Yield And Quality Effects Of Electroplasmolysis And Microwave Applicatıons On Carrot Juice. 1st International Congress On Food Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:124848)

36   YILDIZ HASAN,İÇİER FİLİZ,DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BAYSAL TANER (2010). Effects Of Novel Electrical Treatments On Color In Foods. 1st International Congress on Food Technology (Özet Bildiri) (Yayın No:124852)

37   BAYSAL TANER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN,İLKSOY SÖZER İPEK (2010). Effect Of Different Thawing Method On Quality Of Frozen Artichoke. 1st International Congress on Food Technology; (Özet Bildiri) (Yayın No:124856)

38   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BAYSAL TANER (2010). Effects Of Electroplasmolysis On Yield And Quality Of Orange Juice. 16th IFU (International Federation of Fruit Juice Producers Congress) (Özet Bildiri) (Yayın No:124862)

39   BAYSAL TANER,RAYMAN ERGÜN AHSEN,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2009). Yield and Quality Effects of Electroplasmolysis Applications on Carrot Juice. International Conference on Bio and Food Electrotechnologies (Özet Bildiri) (Yayın No:124875)

40   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BAYSAL TANER (2009). Combined Effects of Electrical Methods on Orange Juice Productions. International Conference on Bio and Food Electrotechnologies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:124871)

41   YILDIZ HASAN,İÇİER FİLİZ,DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BAYSAL TANER (2009). Optimization of Electroplasmolysis Used in Sour Cherry Juice Processing. International Conference on Bio and Food Electrotechnologies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:124881)

42   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BAYSAL TANER (2009). Ohmic Heating Applications on Fruit and Vegetable Products. International Conference on Bio and Food Electrotechnologies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:124887)

43   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BAYSAL TANER (2008). Inactivation of Residual Pectin Methylesterase In Orange Juice By Microwave Heating. 14 th World Congress of Food Science and Technology, Shanghai, CHINA (Özet Bildiri) (Yayın No:124892)

44   BAYSAL TANER,İÇİER FİLİZ,YILDIZ HASAN,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2008). Effects of Novel Technologies on Vitamins Antioxidants and Phenolics of Fruit and Vegetable Based Products. 14 th World Congress of Food Science and Technology, Shanghai, CHINA, (Özet Bildiri) (Yayın No:124894)

45   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,YILDIZ HASAN,İÇİER FİLİZ,BAYSAL TANER (2008). Novel Non thermal Technologies in Food Processing. 10th International Congress of Mechanization and Energy In Agriculture, Antalya, TURKEY (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:124895)

46   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BAYSAL TANER (2007). Electrical Heating Methods and Applications on Orange Juice Production. 2nd International Congress on Food and Nutrition, TURKEY (Özet Bildiri) (Yayın No:124897)

47   BAYSAL TANER,BİLEK SEDA,DEMİRDÖVEN ASLIHAN,ÖZTÜRK NECATİ (2007). Preservation The Color Of Frozen Cherry Rodentino Tomatoes By Coating Process. 5th International Congress On Food Technology, GREECE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:124900)

48   BAYSAL TANER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BİLEK SEDA,ÖZTÜRK NECATİ (2007). Effects Of Modified Starch Coating On Color Of Frozen Tomato Cubes. The 22 nd International Congress of Refrigeration, CHINA (Özet Bildiri) (Yayın No:124905)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   Baş Rukiye,KARAGÖZ ŞEYDA,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2016). Meyve ve Sebzelerde Yenilebilir Film Uygulamaları. Türkiye 12. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2875877)

2   Alkan Gül,KARAGÖZ ŞEYDA,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2016). Antosiyanin Stabilitesi ve Stabilite Üzerine Etkisi Olan Faktörler. Türkiye 12. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2875881)

3   Teyin Görkem,KARAGÖZ ŞEYDA,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2016). Gıda Teknolojisinde Mikroenkapsülasyon Uygulamaları. Türkiye 12. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2875884)

4   TOKATLI KADER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2016). Karides Atıklarından Kitin ve Kitosan Üretimi Optimizasyon ve Karakterizasyon. Türkiye 12. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2875893)

5   BAYSAL TANER,İÇİER FİLİZ,YILDIZ HASAN,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2016). Nar ve Vişne Suyu Üretiminde Elektroplazmoliz Uygulamasının Verim ve Durultma Koşulları Üzerine Etkileri. INNO-Venture 2007 Proje Pazarı (Özet Bildiri) (Yayın No:2880473)

6   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,TOKATLI KADER,Aydoğan Handan (2016). Kırmızı Lahana Antosiyanin Ekstraktlarının Isı ve Işık Stabilitelerinin Belirlenmesi. Türkiye 12. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2875890)

7   RAYMAN ERGÜN AHSEN,DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BAYSAL TANER (2015). Bezelyenin Hasat Dondurma Çözündürme ve Pişirme Sonrasında Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi. 5. Gıda Güvenliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1582965)

8   TOKATLI KADER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2015). Kitosan Üretim Yöntemleri ve Gıda Güvenliğindeki Yeri. 5. Gıda Güvenliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1582902)

9   KARAGÖZ ŞEYDA,DEMİRDÖVEN ASLIHAN,KARABIYIKLI ŞENİZ (2015). Gıda İşlemede Kullanılan Elektriksel Yöntemlerin Mikrobiyal İnaktivasyon Mekanizmaları. 5. Gıda Güvenliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1582918)

10   MUALLA BAŞSOY,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2015). Gıda Ambalajlamada Nanoteknoloji Uygulamaları ve Gıda Güvenliği İlişkisi. 5. Gıda Güvenliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1582955)

11   KARAGÖZ ŞEYDA,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2015). Meyve ve Sebzelerin Ambalajlanmasında Güncel Uygulamalar. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet bildiri) (Özet Bildiri) (Yayın No:1582984)

12   KARAGÖZ ŞEYDA,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2015). Meyve Sebze İşlemede Pektin Metilesteraz Enzimi. İç Anadolu Bölgesi 2. Gıda veTarım Kongresi (Özet bildiri) (Özet Bildiri) (Yayın No:1582977)

13   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,TOKATLI KADER,AKBIYIK TUBA,KARAGÖZ HATİCE,PURLİYEV SYLAPBERDİ (2013). Vişne Sularında Antosiyanin Ve Renk Kayıplarının Belirlenmesi. 8. Gıda Mühendisliği Kongresi (Özet bildiri) (Özet Bildiri) (Yayın No:253253)

14   BAŞKAYA DUYGU,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2013). Meyve Sebze İşlemede Mikrodalga Haşlama Uygulamaları. 8. Gıda Mühendisliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:253264)

15   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,KARABIYIKLI ŞENİZ,ÖZDOĞAN KENAN,AYDOĞAN HANDAN,ÖNCÜL NİLGÜN,TOKATLI KADER (2013). Kırmızı Lahanadan Antosiyanin Ekstraksiyonu Ve Antimikrobiyal Etkisi. 8. Gıda Mühendisliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:253273)

16   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,UZUN VOLKAN,İNCE HÜSEYİN,TOKATLI KADER (2013). Tokat ta Faaliyet Gösteren Meyve Sebze İşletmelerinin Atık Potansiyelleri Ve Değerlendirilmeleri. 8. Gıda Mühendisliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:253279)

17   BAYSAL TANER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN,RAYMAN ERGÜN AHSEN (2012). Kivi Suyu Üretiminde Farklı Ön İşlem Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay (Özet Bildiri) (Yayın No:252896)

18   ÖZDOĞAN KENAN,AYDOĞAN HANDAN,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2012). Meyve ve Sebzelerden Antosiyanin Ekstraksiyonu ve Kullanım Alanları. Türkiye 11. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:252874)

19   BAYSAL TANER,İÇİER FİLİZ,YILDIZ HASAN,RAYMAN ERGÜN AHSEN,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2012). Meyve ve Sebze Suyu Üretiminde Farklı MEF Ilımlı Elektrik Alan Uygulama Sistemlerinin Etkilerinin İncelenmesi. Türkiye 11. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:252936)

20   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,ARSLAN BARIŞ (2012). Meyve ve Sebze İşlemede Elektrolize Yükseltgen Su Uygulamaları. Türkiye 11. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:252917)

21   ÇİÇEK ÜMRAN,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2012). Kanatlı Eti ve Ürünlerine Uygulanan Ambalajlama Yöntemleri. 2. Et Ürünleri Çalıştayı “İşlenmiş Kanatlı Eti Ürünleri (Özet bildiri) (Özet Bildiri) (Yayın No:253226)

22   BAYSAL TANER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN,RAYMAN ERGÜN AHSEN,ÖZTÜRK NECATİ (2011). Patateslerde Akrilamid Oluşumuna Kızarma Koşullarının Etkilerinin Belirlenmesi Poster. 7. Gıda Mühendisliği Kongresi (Özet bildiri) (Özet Bildiri) (Yayın No:157289)

23   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,KAYA CEMAL (2011). Meyve Sebze Üretim ve İşleme Yöntemlerinin Doğal Antioksidanlara Etkileri. 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara (Özet Bildiri) (Yayın No:157267)

24   RAYMAN ERGÜN AHSEN,DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BAYSAL TANER (2009). Akıllı Ambalajlarda Belirteçlerin İndikatör Kullanımı. 6. Gıda Mühendisliği Kongresi, Kemer, Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:157233)

25   BAYSAL TANER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN,RAYMAN ERGÜN AHSEN (2009). Elektroplazmoliz Tekniğinin Meyve ve Sebze Suyu Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri. 6. Gıda Mühendisliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:157250)

26   BAYSAL TANER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN (2008). Meyve Sebze Sanayi Artıklarının Değerlendirilmesi. Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:157200)

27   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BAYSAL TANER (2008). Meyve Sebze İşleme Sanayinde Yeni Uygulamalar. Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:157215)

28   BAYSAL TANER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BİLEK SEDA (2006). Dondurulmuş Domateslerin Depolanması Sırasında Oluşan Renk Kayıplarının Belirlenmesi Ve Önleme Yöntemleri. Türkiye 9. Gıda Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:157178)

29   DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BATU ALİ (2003). Tokat Koşullarında Yetiştirilen Önemli Bazı Sebze Çeşitlerinin Solunum Hızlarının Belirlenmesi. Türkiye 4. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Antalya (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:157121)

30   BATU ALİ,DEMİRDÖVEN ASLIHAN,ECE ALİ (2003). Patlıcanın Modifiye Atmosferde Paketlenerek Depolanması. Türkiye 4. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Antalya (Tam metin) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:157143)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Gıda Koruma Ve İşlemede İleri Teknolojiler (2021)., DEMİRDÖVEN ASLIHAN, Türkiye Klinikleri, Editör: Semra Kayaardı, Sayfa Sayısı: 64, ISBN: 978-625-401-511-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7369113)

2   Gıda Mühendisliğine Giriş Introduction To Food Engineering (2015)., DEMİRDÖVEN ASLIHAN,RAYMAN ERGÜN AHSEN, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic.Ltd. Şti, Editör: Taner Baysal, Filiz İçier, Sayfa Sayısı: 859, ISBN: 9786053201519, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 1549705)

3   Gıda Mühendisliğinde Isıl Olmayan Teknolojiler (2012)., DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BAYSAL TANER, Nobel, Editör: Taner Baysal Ve Filiz İçier, Sayfa Sayısı: 425, ISBN: 9786051333304, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 72470)

4   Gıda Mühendisliğinde Isıl Olmayan Teknolojiler (2012)., YILDIZ HASAN,DEMİRDÖVEN ASLIHAN, Nobel, Editör: Taner Baysal Ve Filiz İçier, Sayfa Sayısı: 425, ISBN: 9786051333304, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 77417)

5   Gıda Mühendisliğinde Isıl Olmayan Teknolojiler (2012)., DEMİRDÖVEN ASLIHAN,BAYSAL TANER, Nobel, Editör: Taner Baysal, Filiz İçier, Sayfa Sayısı: 425, ISBN: 9786051333304, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 77533)

6   Handbook On Applications Of Ultrasound Sonochemistry For Sustainability (2011)., BAYSAL TANER,DEMİRDÖVEN ASLIHAN, Crc Press, Editör: Ackmez Mudhoo, Dong Chen, Sanjay K. Sharma, Sayfa Sayısı: 709, ISBN: 978-1-4398-4207-2, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 21824)

7   İçecekler Beslenme Ve Sağlık (2010)., BAYSAL TANER,BİLEK SEDA,DEMİRDÖVEN ASLIHAN, Palme Yayınları, Editör: Semih Ötleş, Sayfa Sayısı: 370, ISBN: 978 605 5829 82 7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 21866)

sanatsal faaliyetler

"3. Et Ürünleri Çalıştayı "Et Ürünleri Üretiminde İnovasyon" -Düzenleme Kurulu Üyeliği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi-TOKAT, TÜRKİYE, 2014,

"Türkiye 11. Gıda Kongresi-Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği", Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Yerleşkesi Kongre Merkezinde, TÜRKİYE, 2012,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Gıda Teknoloji Laboratuvarının Alt Yapısının İyileştirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 12.12.2013-30.03.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "MÜDEK Başvurusu İçin Gıda Mühendisliği Bölümü Öğrenci Uygulama Laboratuvarı Alt Yapısının İyileştirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 04.05.2016-26.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "Gıda Işınlama ve Buhar Sterilizasyonu Yöntemlerinin Çam Fıstığı Kuru Üzüm Ve Kurutulmuş Domates Kalitesi Üzerine Etkileri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 03.03.2005-18.11.2006 (Tamamlandı) (ULUSAL)

4   "Kırmızı Lahana dan Geleneksel Ve Ultrasonik Yöntemlerle Antosiyanin Ekstraksiyon Koşullarının Optimizasyonu İle Depolama Stabilitelerinin Belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 25.10.2012-18.08.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

5   "Stevia İçeren Yenilebilir Film Formülasyonlarının Geliştirilmesi Ve Yenilebilir Film Kaplama Ve Modifiye Atmosferde Ambalajlama Kombinasyonunun Az İşlem Görmüş Elmaların Raf Ömrüne Etkileri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04.05.2016-17.09.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

6   "Karides Atıklarından Kitosan Üretim Koşullarının Optimizasyonu ve Kitosanın Karektirzayonu", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 17.07.2014-17.05.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

7   "Nar ve Vişne Suyu Üretiminde Elektroplazmoliz Uygulamasının Verim ve Kalite Özellikleri İle Durultma Koşulları Üzerine Etkileri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 10.02.2007-15.07.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)

8   " 3 Et Ürünleri Çalıştayı Et Ürünleri Üretiminde İnovasyon için Destek Başvurusu ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 04.09.2014-09.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

9   "Havuç Dilimlerinde Mikrodalga Haşlama Koşullarının Optimizasyonu", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 16.09.2014-09.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

10   "Kara Havuç Suyu Üretiminde Elektroplazmoliz ve Mikrodalga Uygulamalarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 08.07.2009-08.08.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)

11   "Portakal Suyu Üretiminde Bazı Elektriksel Yöntemlerin Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 08.06.2007-08.06.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)

12   "Havuç Suyu Üretiminde Elektroplazmoliz ve Mikrodalga Uygulamalarının Verim ve KaliteÖzellileri Üzerine Etkileri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 02.01.2009-05.05.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)

13   "Vişne suyu Konsantresinin Üretim ve Depolama Süresince Kalite Değişimleri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 10.04.2012-04.06.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)

14   "Tokat’ta Yetiştirilen Bazı Önemli Meyve ve Sebzelerin Solunum Hızlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.06.2001-01.06.2003 (Tamamlandı) (ULUSAL)

15   "Tokat’ta Yetiştirilen Bazı Sebzelerin Düşük Sıcaklık ve Modifiye Atmosfer Koşullarında Paketlenerek Depolanması Üzerine Bir Araştırma", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.01.2001-01.01.2003 (Tamamlandı) (ULUSAL)

16   "Berrak Ayva, Vişne ve Erik Sularının Üretiminde Yeni Durultma Ajanları İle Ultrason Uygulamasının Durultma Koşulları Ve Kaliteye Etkileri", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 14.12.2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

17   "Şeftali Posasından Doğa Dostu Yöntemlerle Doğal Renk Maddesi ve Prebiyotik Diyet Lifi Üretimi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 24.10.2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1998-2001, Gıda Mühendisi, Dimes A.Ş., Meyve Grubu Üretim Şefi

2001-2001, Üretim Mühendisi, Tadal A.Ş., Catering

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Gıda Işınlama Kursu, Gıda ışınlama koşulları ve uygulamaları, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara Nükleer Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi, Kurs, 04.10.2004-06.10.2004 (Ulusal)

Eğitim Becerilerini Geliştirme Kursu, Öğretim Elemanlarının Eğitim Becerilerinin Geliştiirlmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 17.11.2015-20.11.2015 (Ulusal)

Gıdaların Sterilizasyonu İçin Yeni Teknolojiler, Gıda Sterilizasyonu, Basınçlı Termal Sterilizasyon ve Mikrodalga Sterilizasyonu, Ankara Üniversitesi, Kurs, 20.11.2012-21.11.2012 (Ulusal)

çalıştay

Predictive Microbiology (Presenter: Dr.Vijay K. JUNEJA), Düzenleme Kurulu Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Çalıştay, 15.10.2014-15.10.2014 (Uluslararası)

3. Et Ürünleri Çalıştayı "Et Ürünleri Üretiminde İnovasyon", Düzenleme Kurulu Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Çalıştay, 16.10.2014-17.10.2014 (Ulusal)

Mühendislik ve Teknoloji Alanında Tübitak Araştırma Projeleri Hazırlama Çalıştayı (MÜTEKTAP), Mühendislik ve Teknoloji Alanında Tübitak Araştırma Projeleri Hazırlama Konularında Eğitim Alınmıştır, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Çalıştay, 18.11.2013-18.12.2013 (Ulusal)

MÜDEK EĞİTİM ÇALIŞTAYI, MÜDEK AKREDİTASYON SÜRECİ, ANKARA, Çalıştay, 27.05.2017-27.05.2017 (Ulusal)

Santez ve Teknogirişim Projeleri Çalıştayı, Sanayi destekli projeler hakkında sunum yapılmıştır., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Çalıştay, 26.11.2012-27.11.2012 (Ulusal)

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

Gıda Mühendisliği Koordinasyon Kurulu 8. Toplantısı, Gıda Mühendisliği Bölümlerinin Sorunları Görüşülmüştür, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Çalışma, 28.05.2015-29.05.2015 (Ulusal)

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:aslihan.demirdoven@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2003-2009
Ege Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği (Dr)

Tez Adı:Portakal Suyu Üretiminde Bazı Elektriksel Yöntemlerin Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri
Yüksek Lisans
1999-2003
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Tokat’Xxta Yetiştirilen Bazı Önemli Meyve Ve Sebzelerin Solunum Hızlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Lisans
1995-1998
Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Doçent
2018-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GIDA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Doktor Öğretim Üyesi
2010-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GIDA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2004-2009
EGE ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GIDA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2001-2004
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ PR./


İdari Görevler

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Üniversite Seçmeli Dersleri Koordinatörü
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Kalite ve Akreditasyon Komisyonu Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bologna Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2021-2022)MEZUNİYET TEZİ IITürkçe4
(2021-2022)MEZUNİYET TEZİ ITürkçe4
(2021-2022)BESLENME İLKELERİTürkçe2
(2021-2022)GIDA AMBALAJLAMATürkçe2
(2021-2022)MEYVE SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİTürkçe3
(2020-2021)GIDA AMBALAJLAMATürkçe2
(2020-2021)MEYVE SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİTürkçe3
Yüksek Lisans
(2021-2022)MEYVE SEBZE İŞLEME MÜHENDİSLİĞİTürkçe3
(2021-2022)ALTERNATİF GIDA MUHAFAZA TEKNİKLERİTürkçe3
Doktora
(2021-2022)İLERİ GIDA AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA TEKNİKLERİTürkçe3
(2020-2021)İLERİ GIDA AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA TEKNİKLERİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Kenan ÖZDOĞAN, (2015)., "Geleneksel ve Ultrasonik Yöntemlerle Kırmızı Lahana Antosiyaninlerinin Ekstraksiyon Koşullarının Optimizasyonu", Yüksek Lisans
2.Kenan ÖZDOĞAN, (2015)., "Geleneksel ve Ultrasonik Yöntemlerle Kırmızı Lahana Antosiyaninlerinin Ekstraksiyon Koşullarının Optimizasyonu", Yüksek Lisans
3.Kenan ÖZDOĞAN, (2015)., "Geleneksel ve Ultrasonik Yöntemlerle Kırmızı Lahana Antosiyaninlerinin Ekstraksiyon Koşullarının Optimizasyonu", Yüksek Lisans
4.Kader TOKATLI, (2016)., "KARİDES ATIKLARINDAN KİTOSAN ÜRETİM KOŞULLARININ OPTİMİZASYONU VE KİTOSANDAN ELDE EDİLEN YENİLEBİLİR FİLM KAPLAMANIN KİRAZLARIN RAF ÖMRÜNE ETKİSİ", Doktora
5.Şeyda KARAGÖZ, "STEVİA İÇEREN YENİLEBİLİR FİLM FORMÜLASYONLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLEBİLİR FİLM KAPLAMA İLE MODİFİYE ATMOSFERDE AMBALAJLAMA KOMBİNASYONUN AZ İŞLEM GÖRMÜŞ ELMALARIN RAF ÖMRÜNE ETKİLERİ", Doktora
6.Handan AYDOĞAN, "KIRMIZI LAHANA ANTOSİYANİN EKSTRAKTLARININ ISI VE IŞIK STABİLİTELERİNİN BELİRLENMESİ VE DOĞAL GIDA RENKLENDİRİCİSİ OLARAK KULLANIMLARI", Yüksek Lisans
7.Kader TOKATLI, (2016)., "Karides Atıklarından Kitosan Üretim Koşullarının Optimizasyonu ve Kitosandan Elde Edilen Yenilebilir Film Kaplamanın Kirazların Raf Ömrüne Etkisi", Doktora
8.Elçin ERCEYES, (2014)., "Vişne suyu konsantresinin üretim ve depolama süresince kalite değişimleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Duygu BAŞKAYA SEZER, (2014)., "Havuç dilimlerinde mikrodalga haşlama koşullarının optimizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Yeter KORKMAZ, (2014)., "Geleneksel ve ultrasonik yöntemlerle vişne posası antosiyaninlerinin ekstraksiyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Kenan ÖZDOĞAN, (2015)., "Geleneksel ve ultrasonik yöntemlerle kırmızı lahana antosiyaninlerinin ekstraksiyon koşullarının optimizasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Kader TOKATLI, (2016)., "Karides atıklarından kitosan üretim koşullarının optimizasyonu ve kitosandan elde edilen yenilebilir film kaplamanın kirazların raf ömrüne etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora
13.Handan AYDOĞAN TÜRKAY, (2017)., "Kırmızı lahana antosiyanin ekstraktlarının ısı ve ışık stabilitelerinin belirlenmesi ve doğal gıda renklendiricisi olarak kullanımları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
14.Şeyda KARAGÖZ, (2018)., "Stevia içeren yenilebilir film formülasyonlarının geliştirilmesi ve yenilebilir film kaplama ile modifiye atmosferde ambalajlama kombinasyonunun az işlem görmüş elmaların raf ömrüne etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora
15.İsa HAZAR, (2019)., "Kurutulmuş domateslerin ultrasonik rehidrasyon koşullarının optimizasyonu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
16.Bengü DEMİR, (2019)., "Aljinat bazlı yenilebilir film uygulamalarının minimal işlem görmüş kavun dilimlerinin raf ömrüne etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
17.Kübra Nur HAN, (2022)., "Şeftali posasından doğa dostu yöntemlerle doğal renk maddesi üretimi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Turkish Journal of Agricultural Engineering Research(Cite Factor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Turk J Agr Eng Res, 15.04.2020
2.Journal of New Results in Engineering and Natural Sciences(I2OR, Cite Factor, Scientific Indexing Services), Dergi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 31.12.2018
3.The Annals of Nutritional Food and Current Research, Dergi, Global Scientific Library, 31.12.2018
4.International Journal of Scientific Engineering and Science(Index copernicus), Dergi, IJSES, 31.12.2017
5.Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)(INDEX COPERNICUS), Dergi, TOKAT Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture
6.Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)(GaziosmaINDEX COPERNICUS), Dergi, Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture
7.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(Index Copernicus, Cab abstract), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbası
8.Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)(INDEX COPERNICUS), Dergi, Editör, Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture
9.Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)(INDEX COPERNICUS), Dergi, Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture
10.Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)(INDEX COPERNICUS), Dergi, Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture
11.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(Index Copernicus, Cab abstract), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbası
12.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(Index Copernicus, Cab Abstract), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbası
13.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi(Index copernicus, Cab abstract), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi MAtbası
14.3 Et Ürünleri Çalıştayı Et Ürünleri Üretiminde İnovasyon BİLDİRİ KİTABI, Diğer Yayınlar, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbası
15.American Journal of Food Science and Nutrition(World cat; DRJI; MIAR), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, The American Association for Science and Technology (AASCIT), 30.10.2014 - 31.12.2016
16.Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University JAFAG(TR DİZİN), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 15.10.2012
Üniversite Dışı Deneyim

2001-2001Üretim MühendisiTadal A.Ş., Catering
1998-2001Gıda MühendisiDimes A.Ş., Meyve Grubu Üretim Şefi
Kurs
1.Gıdaların Sterilizasyonu İçin Yeni Teknolojiler, Gıda Sterilizasyonu, Basınçlı Termal Sterilizasyon ve Mikrodalga Sterilizasyonu, Ankara Üniversitesi, Kurs, 20.11.2012-21.11.2012 (Ulusal)
2.Eğitim Becerilerini Geliştirme Kursu, Öğretim Elemanlarının Eğitim Becerilerinin Geliştiirlmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 17.11.2015-20.11.2015 (Ulusal)
3.Gıda Işınlama Kursu, Gıda ışınlama koşulları ve uygulamaları, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara Nükleer Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi, Kurs, 04.10.2004-06.10.2004 (Ulusal)
Çalıştay
1.MÜDEK EĞİTİM ÇALIŞTAYI, MÜDEK AKREDİTASYON SÜRECİ, ANKARA, Çalıştay, 27.05.2017-27.05.2017 (Ulusal)
2.Santez ve Teknogirişim Projeleri Çalıştayı, Sanayi destekli projeler hakkında sunum yapılmıştır., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Çalıştay, 26.11.2012-27.11.2012 (Ulusal)
3.Mühendislik ve Teknoloji Alanında Tübitak Araştırma Projeleri Hazırlama Çalıştayı (MÜTEKTAP), Mühendislik ve Teknoloji Alanında Tübitak Araştırma Projeleri Hazırlama Konularında Eğitim Alınmıştır, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Çalıştay, 18.11.2013-18.12.2013 (Ulusal)
4.3. Et Ürünleri Çalıştayı "Et Ürünleri Üretiminde İnovasyon", Düzenleme Kurulu Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Çalıştay, 16.10.2014-17.10.2014 (Ulusal)
5.Predictive Microbiology (Presenter: Dr.Vijay K. JUNEJA), Düzenleme Kurulu Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Çalıştay, 15.10.2014-15.10.2014 (Uluslararası)
Çalışma
1.Gıda Mühendisliği Koordinasyon Kurulu 8. Toplantısı, Gıda Mühendisliği Bölümlerinin Sorunları Görüşülmüştür, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Çalışma, 28.05.2015-29.05.2015 (Ulusal)