GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MERYEM ÖZDEMİRž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Meryem ÖZDEMİR

Reşadiye Meslek Yüksekokulu / Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

meryem.yilmaz@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Reşadiye Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

YÜKSEK LİSANS, Karadeniz Teknik Üniversitesi (2015- )

Fatih Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü

LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2006- 2010)

Sinop Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.

LİSANS, Karadeniz Teknik Üniversitesi (2002- 2006)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Biyoloji Bölümü

TEZLER

YÜKSEK LİSANS, "", Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, 2015

YABANCI DİLLER

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Reşadiye Meslek Yüksekokulu/ Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü(2015- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Çocukta Sanat Ve Yaratıcılık, Önlisans, (2017-2018)

Kişisel Gelişim, Önlisans, (2017-2018)

Çocuk Gelişimi 2, Önlisans, (2017-2018)

Çocuk Edebiyatı Ve Medya, Önlisans, (2017-2018)

Çocuk Ve Oyun, Önlisans, (2017-2018)

Özel Eğitimde Uygulama 2, Önlisans, (2016-2017)

Kişisel Gelişim, Önlisans, (2016-2017)

Çocuk Ve Oyun, Önlisans, (2016-2017)

Çocuk Gelişimi 2, Önlisans, (2016-2017)

Özel Eğitim 2, Önlisans, (2016-2017)

Çocuk Edebiyatı Ve Medya, Önlisans, (2016-2017)

Çocuk Ve Müzik, Önlisans, (2016-2017)

Çocuk Gelişimi 1, Önlisans, (2016-2017)

Aile Eğitimi, Önlisans, (2016-2017)

Özel Eğitimde Uygulama 1, Önlisans, (2016-2017)

Okulöncesi Eğitimde Fen Ve Matematik Etkinlikleri, Önlisans, (2016-2017)

Özel Eğitimde Araç Geliştirme, Önlisans, (2016-2017)

Özel Eğitim 1, Önlisans, (2016-2017)

Sanat Etkinliklerini İzleme, Önlisans, (2016-2017)

Halkla İlişkiler, Önlisans, (2015-2016)

Çocuk Gelişimi 2, Önlisans, (2015-2016)

Çocuk Edebiyatı Ve Medya, Önlisans, (2015-2016)

Halkla İlişkiler, Önlisans, (2015-2016)

Çocuk Psikolojisi Ve Ruh Sağlığı, Önlisans, (2015-2016)

Çocuk Gelişimi 1, Önlisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2010-2015, OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, ÖĞRETMENLİK, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:meryem.yilmaz@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans
2015-
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fatih Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü

Tez Adı:
Lisans
2006-2010
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sinop Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği Pr.

Lisans
2002-2006
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU/ ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2017-2018)ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIKTürkçe3
(2017-2018)KİŞİSEL GELİŞİMTürkçe2
(2017-2018)ÇOCUK GELİŞİMİ 2Türkçe3
(2017-2018)ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYATürkçe2
(2017-2018)ÇOCUK VE OYUNTürkçe2
(2016-2017)ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA 2Türkçe6
(2016-2017)KİŞİSEL GELİŞİMTürkçe2
(2016-2017)ÇOCUK VE OYUNTürkçe2
(2016-2017)ÇOCUK GELİŞİMİ 2Türkçe3
(2016-2017)ÖZEL EĞİTİM 2Türkçe3
(2016-2017)ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYATürkçe2
(2016-2017)ÇOCUK VE MÜZİKTürkçe2
(2016-2017)ÇOCUK GELİŞİMİ 1Türkçe3
(2016-2017)AİLE EĞİTİMİTürkçe3
(2016-2017)ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA 1Türkçe6
(2016-2017)OKULÖNCESİ EĞİTİMDE FEN VE MATEMATİK ETKİNLİKLERİTürkçe2
(2016-2017)ÖZEL EĞİTİMDE ARAÇ GELİŞTİRMETürkçe3
(2016-2017)ÖZEL EĞİTİM 1Türkçe3
(2016-2017)SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEMETürkçe2
(2015-2016)HALKLA İLİŞKİLERTürkçe2
(2015-2016)ÇOCUK GELİŞİMİ 2Türkçe3
(2015-2016)ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYATürkçe2
(2015-2016)HALKLA İLİŞKİLERTürkçe2
(2015-2016)ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞITürkçe3
(2015-2016)ÇOCUK GELİŞİMİ 1Türkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Üniversite Dışı Deneyim

2010-2015OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, ÖĞRETMENLİK, (Kamu)