GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ARZU SÖNMEZž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Arzu SÖNMEZ

Erbaa Meslek Yüksekokulu / Tasarım Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

arzu.sonmez@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Erbaa Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Tasarım Bölümü 

Anabilim Dalı

Grafik Tasarımı Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

YÜKSEK LİSANS, Gazi Üniversitesi (2010- 2014)

Mesleki Eğitim Fakültesi -

LİSANS, Anadolu Üniversitesi (2014- )

Açıköğretim Fakültesi - Sosyoloji Bölümü

LİSANS, Atatürk Üniversitesi (1998- 2002)

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi -

ÖNLİSANS, Anadolu Üniversitesi (2011- 2014)

Açıköğretim Fakültesi - Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık Bölümü

TEZLER

YÜKSEK LİSANS, "Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’Xxna Bağlı Kurumlarda Kalan İlkokul Öğrencilerinin Oyuncak Tercihleri Ve Renk Algılarının Resim Çizimleri İle İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, 2014

ÖNLİSANS, "", Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi,

YABANCI DİLLER

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Güzel Sanatlar Temel Alanı - Tasarım

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Erbaa Meslek Yüksekokulu/ Tasarım Bölümü/ Grafik Tasarımı Pr., (2014- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

SÖNMEZ ARZU,KUM ÖZLEM, (2017). "İlkokul Öğrencilerinin “Yardımlaşma” Değer Algılarınınçizimlerle Belirlenmesi", Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi / The Journal Of International Education Science, (13), 343-356. (Yayın No: 3802421)

SÖNMEZ ARZU, (2012). "Bilim Sanat Merkezlerine Devam Eden Üstün Yetenkeli Öğrencilerin Okullarında Yaşadıkları Problemler", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 42-50. (Yayın No: 1246034)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

SÖNMEZ ARZU (2018). Sosyal bilgiler 6. Sınıf Ders Kitabının Görsel TasarımAçısından Değerlendirilmesi. 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler EğitimiSempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4648167)

SÖNMEZ ARZU (2018). GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN “AİLE” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFOR ALGILARI. Uluslararsı İnsan ve Toplum Bilimleri KSempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4618752)

SÖNMEZ ARZU (2018). ORTAOKUL 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “EŞİTLİK” DEĞER ALGILARININ ÇİZİMLERE YANSIMASI. Uluslararsı İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4618774)

SÖNMEZ ARZU (2018). GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN 2018 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİM PROGRAMINAİLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. 2. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4599983)

SÖNMEZ ARZU (2018). 2006-2018 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının İçerik Bağlamında Değerlendirilmesi. 1. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4533916)

SÖNMEZ ARZU,KUM ÖZLEM (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Çocuk Hakları İle İlgili Görüşlerinin Çizimlerle Belirlenmesi. 16.Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3802347)

SÖNMEZ ARZU,KUM ÖZLEM (2017). GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİYE YÖNELİK ALGILARININ BELİRLENMESİ. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3802290)

SÖNMEZ ARZU,KUM ÖZLEM (2017). MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARININ İNCELENMESİ. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3802274)

SÖNMEZ ARZU,KUM ÖZLEM (2017). Ortaokul Öğrencilerinin “Sevgi-Saygı” Değer Algılarının Çizimlerle Belirlenmesi. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3802244)

KUM ÖZLEM,SÖNMEZ ARZU (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görsel Sanatlar Öğretimi İle İlgili Görüşleri. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3802217)

KUM ÖZLEM,SÖNMEZ ARZU (2016). GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK DÜNYASI ALGILARININ ÇİZİMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ. 2. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3030323)

SÖNMEZ ARZU,KUM ÖZLEM (2016). İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARDIMLAŞMA DEĞER ALGILARININ ÇİZİMLERLE BELİRLENMESİ. 2. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3030183)

SÖNMEZ ARZU (2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sanat Kavramına İlişkin İmgesel Algıları. 15.ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3029879)

SÖNMEZ ARZU (2016). RESİM İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRSEL SANATLAR DERSİ PROGRAMINDA YER ALAN BAZI KAVRAMLARI ANLAMA DÜZEYLERİ. III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3029759)

SÖNMEZ ARZU (2016). Media PERCEPTIONS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS THROUGH DRAWINGS. IDEAL-206 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3024464)

SÖNMEZ ARZU,ESRA DELİCAN (2015). Ortaokul öğrencilerinin yardımseverlik değerine yönelik algılarının resimler yoluyla incelenmesi. 7. Uluslararası Sosyal Bilimler sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2243001)

SÖNMEZ ARZU Kültürerl Motiflerin Dil Öğretimindeki Önemi. Uluslararası Topluma Hizmet Uygulamaları Çalıştayı (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1246036)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Güzel Sanatlardaörnek Araştırmalar El Kitabı (2018)., SÖNMEZ ARZU, Nobel Yayıevi, Editör: Doç. Dr. Pelin Avşar Karabaş, ISBN: : 978-605-7928-17-7, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4533882)

Güzel Sanatlardaörnek Araştırmalar El Kitabı (2018)., SÖNMEZ ARZU, Nobel Yayınevi, Editör: Doç. Dr. Pelin Avşar Karabaş, ISBN: 978-605-7928-17-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4533874)

Developments İn Educational Sciences (2016)., SÖNMEZ ÖMER FARUK,SÖNMEZ ARZU,KUM ÖZLEM, St. Klimnet Ohridski Unıversty Press, Editör: Recep Efe, Irına Koleva, Emin Atasoy, İsa Cürebal, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3024258)

Öğretim Palnlaması (2015)., SÖNMEZ ÖMER FARUK,neslihan delibaş,COŞKUN MEHTAP,SÖNMEZ ARZU, Dagyeli, Editör: Hasan Coşkun, Fatih Yılma, Mehmet Emin Aksoy, Sayfa Sayısı: 20, ISBN: 9783935597241, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2242819)

sanatsal faaliyetler

"ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU SERGİ KATALOĞU 07-09 Nisan 2018 / Antalya", ANTALYA, TÜRKİYE, 2018,

"ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU SERGİ KATALOĞU 07-09 Nisan 2018 / Antalya", ANTALYA, TÜRKİYE, 2018,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"”Açık Alanlarda Çevresel Grafik Tasarım Uygulamaları”", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 30.04.2017-30.10.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"ÇEVRE EMANETTİR", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2016-26.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:arzu.sonmez@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans
2010-2014
Gazi Üniversitesi
Mesleki Eğitim Fakültesi

Tez Adı:Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’Xxna Bağlı Kurumlarda Kalan İlkokul Öğrencilerinin Oyuncak Tercihleri Ve Renk Algılarının Resim Çizimleri İle İncelenmesi
Lisans
2014-
Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi/Sosyoloji Bölümü

Lisans
1998-2002
Atatürk Üniversitesi
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

Önlisans
2011-2014
Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi/Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık Bölümü

Tez Adı:


Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA MESLEK YÜKSEKOKULU/ TASARIM BÖLÜMÜ/ GRAFİK TASARIMI PR.


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.SÖNMEZ ARZU,KUM ÖZLEM (2017). İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “YARDIMLAŞMA” DEĞER ALGILARININÇİZİMLERLE BELİRLENMESİ. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi / The Journal of International Education Science, (13), 343-356. (Yayın No: 3802421)
2.SÖNMEZ ARZU (2012). Bilim Sanat Merkezlerine Devam Eden Üstün Yetenkeli Öğrencilerin Okullarında Yaşadıkları Problemler. ULUSLARARASI TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 42-50. (Yayın No: 1246034)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.SÖNMEZ ARZU (2018). Sosyal bilgiler 6. Sınıf Ders Kitabının Görsel TasarımAçısından Değerlendirilmesi. 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler EğitimiSempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4648167)
2.SÖNMEZ ARZU (2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sanat Kavramına İlişkin İmgesel Algıları. 15.ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3029879)
3.SÖNMEZ ARZU (2018). GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN “AİLE” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFOR ALGILARI. Uluslararsı İnsan ve Toplum Bilimleri KSempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4618752)
4.SÖNMEZ ARZU (2016). RESİM İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRSEL SANATLAR DERSİ PROGRAMINDA YER ALAN BAZI KAVRAMLARI ANLAMA DÜZEYLERİ. III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3029759)
5.SÖNMEZ ARZU (2018). GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN 2018 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİM PROGRAMINAİLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. 2. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4599983)
6.SÖNMEZ ARZU (2018). 2006-2018 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının İçerik Bağlamında Değerlendirilmesi. 1. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4533916)
7.SÖNMEZ ARZU (2018). ORTAOKUL 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “EŞİTLİK” DEĞER ALGILARININ ÇİZİMLERE YANSIMASI. Uluslararsı İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4618774)
8.SÖNMEZ ARZU,KUM ÖZLEM (2017). Ortaokul Öğrencilerinin “Sevgi-Saygı” Değer Algılarının Çizimlerle Belirlenmesi. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3802244)
9.KUM ÖZLEM,SÖNMEZ ARZU (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görsel Sanatlar Öğretimi İle İlgili Görüşleri. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3802217)
10.SÖNMEZ ARZU,ESRA DELİCAN (2015). Ortaokul öğrencilerinin yardımseverlik değerine yönelik algılarının resimler yoluyla incelenmesi. 7. Uluslararası Sosyal Bilimler sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2243001)
11.SÖNMEZ ARZU,KUM ÖZLEM (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Çocuk Hakları İle İlgili Görüşlerinin Çizimlerle Belirlenmesi. 16.Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3802347)
12.SÖNMEZ ARZU,KUM ÖZLEM (2017). GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİYE YÖNELİK ALGILARININ BELİRLENMESİ. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3802290)
13.SÖNMEZ ARZU,KUM ÖZLEM (2017). MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARININ İNCELENMESİ. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3802274)
14.SÖNMEZ ARZU (2016). Media PERCEPTIONS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS THROUGH DRAWINGS. IDEAL-206 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3024464)
15.KUM ÖZLEM,SÖNMEZ ARZU (2016). GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK DÜNYASI ALGILARININ ÇİZİMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ. 2. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3030323)
16.SÖNMEZ ARZU,KUM ÖZLEM (2016). İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARDIMLAŞMA DEĞER ALGILARININ ÇİZİMLERLE BELİRLENMESİ. 2. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3030183)
17.SÖNMEZ ARZU (2016). Kültürerl Motiflerin Dil Öğretimindeki Önemi. Uluslararası Topluma Hizmet Uygulamaları Çalıştayı (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1246036)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Güzel SanatlardaÖrnek Araştırmalar El Kitabı (2018)., SÖNMEZ ARZU, Nobel Yayıevi, Editör: Doç. Dr. Pelin Avşar Karabaş, ISBN: : 978-605-7928-17-7, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4533882)
2.Güzel SanatlardaÖrnek Araştırmalar El Kitabı (2018)., SÖNMEZ ARZU, Nobel Yayınevi, Editör: Doç. Dr. Pelin Avşar Karabaş, ISBN: 978-605-7928-17-7, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4533874)
3.DEVELOPMENTS İN EDUCATİONAL SCİENCES (2016)., SÖNMEZ ÖMER FARUK,SÖNMEZ ARZU,KUM ÖZLEM, St. Klimnet Ohridski Unıversty Press, Editör: Recep Efe, Irına Koleva, Emin Atasoy, İsa Cürebal, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3024258)
4.Öğretim Palnlaması (2015)., SÖNMEZ ÖMER FARUK,neslihan delibaş,COŞKUN MEHTAP,SÖNMEZ ARZU, Dagyeli, Editör: Hasan Coşkun, Fatih Yılma, Mehmet Emin Aksoy, Sayfa Sayısı: 20, ISBN: 9783935597241, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2242819)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.”Açık Alanlarda Çevresel Grafik Tasarım Uygulamaları”, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 30.04.2017-30.10.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.ÇEVRE EMANETTİR, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2016-26.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)