GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ADEM YAĞCIž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Adem YAĞCI

Ziraat Fakültesi / Bahçe Bitkileri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

adem.yagci@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

Bahçe Bitkileri Bölümü 

Anabilim Dalı

Bağ Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ege Üniversitesi (2000- 2004)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Bahçe Bitkileri (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1995- 1999)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Bahçe Bitkileri (Yl) (Tezli)

LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (1990- 1995)

Tokat Ziraat Fakültesi - Bahçe Bitkileri Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Yuvarlak Ve Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerine Ait Bazı Tiplerin Şeker, Organik Asit, Protein Ve Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar", Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004

YÜKSEK LİSANS, "Tokat Yöresinde Yetiştirilen Önemli Üzüm Çeşitlerinin (Viti Vinifera L.) Hasat Zamanlarının Tespiti", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bağ Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı/ (2009- 2018)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Uğur TOSUN, "Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Salkım Seyreltme Uygulamalarının Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Süleyman OKŞİT, "Mihalgazi (Eskişehir) Yöresinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Muhsin BALCI, "Ön Bekletme Ve Alttan Isıtma Uygulamalarının Asma Fidan Randıman Ve Kalitesine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Cihan Emre GÖZENER, "Narince Üzüm Çeşidinde Agrobacterium Vitis Etmeninin Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Abdurrahim BOZKURT, "Kırşehir Koşullarında Yetiştirilen Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Verim Ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, İbrahim YILDIRIM, "Agrobacterium Vitis İle Bulaşık Asma Kalemlerine Sıcak Su Uygulamalarının Kalem Gelişimi Ve Fidan Randımanı Üzerine Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Hale KARADENİZ, "Tokat İli Ve İlçelerinde Bağ Virüs Hastalıklarının Serolojik Yöntemlerle Saptanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Murat AYDIN, "Amasya'da Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Farklı Olgunluk Dönemlerindeki Bazı Kimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Abdulbaki ŞEN, "Tüplü Asma Fidanı Üretiminde Farklı Köklendirme Yerlerinin Fidan Randıman Ve Kalitesi Üzerine Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Ahmet Gökhan GÖKKAYNAK, "Farklı Gölgeleme Uygulamalarının Manisa Koşullarında Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Fidan Randımanı Ve Kalitesi Üzerine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Adem BIYIK, "Omcadan Salamuraya Yaprakta Ağır Metal Değişimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Ferya TAŞCI, "Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde (Vitis Vinifera) Göz Verimliliklerinin Ve Optimum Budama Seviyelerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Muhammet Esat ZENGİNOĞLU, "Açık Köklü Asma Fidanı Üretiminde Farklı Malç Materyalleri Ve Gölgeleme Oranlarının Fidan Randıman Ve Kalitesine Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Ümmüşen Merve TATLISOY, "Tüplü Asma Fidanı İle Yapılan Bağ Tesislerinde Dikim Hatalarının Fidanlarda Tutma Oranı Ve Sürgün Gelişimi Üzerine Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Murat GÖKBULUT, "Erbaa Ve Niksar İlçelerinde Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu-I", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Emine YILDIZ, "Tokat Merkez, Turhal Ve Zile İlçelerinde Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu – I", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Ferda EREN, "Gemerek (Sivas) Yöresinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Seda SUCU, "Aşılama Öncesi Amerikan Asma Anaçlarına Ön Bekletme Uygulamalarının Fidan Randımanı Üzerine Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Salih AYDİN, "Açık Köklü Asma Fidanı Üretiminde Farklı Gölgeleme Oranlarının Fidan Randıman Ve Kalitesine Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2012

Doktora, Seda SUCU, "Bazı Asma Anaçları Ve Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Kuraklık Stresine Karşı Gösterilen Fizyolojik Ve Transkriptomik Özelliklerin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2016

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

CANGİ RÜSTEM, YAĞCI ADEM, ÖZKARA RAMAZAN, (2020). "Effects Of Biopesticide And Biostimulant Treatments On Vegetative Development Of Young Grafted Vine Saplings", Acta Horticulturae, 1276189-195., Doi: 10.17660/ActaHortic.2020.1276.27 (Yayın No: 6908790)

KESGİN METİN, YAĞCI ADEM, CANGİ RÜSTEM, (2020). "Effects Of Shading Treatments On Physical And Chemical Changes Of "Sultani Çekirdeksiz" Berries", Acta Horticulturae, 127693-98., Doi: 10.17660/ActaHortic.2020.1276.13 (Yayın No: 6908784)

YAĞCI ADEM, KESKİN NURHAN, SUCU SEDA, KUNTER BİRHAN, CANGİ RÜSTEM, TOPCU ALTINCI NEVAL, (2020). "Effects Of Crown Gall (Rhizobium Vitis) Disease On Physical And Biochemical Characteristics Of "Narince" (Vitis Vinifera L.) Grape Berries", Acta Horticulturae, 1279169-174., Doi: 10.17660/ActaHortic.2020.1276.24 (Yayın No: 6908799)

YAĞCI ADEM,SUCU SEDA,YILDIZ Namık, (2020). "Bazı Üzüm Çeşitlerinde Ve Asma Anaçlarında Yaprak Alanının Belirlenmesi", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 8(6), 1261-1265., Doi: 10.24925/turjaf.v8i6.1261-1265.3149 (Yayın No: 6368132)

CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,ERDEM HALİL, (2019). "Physıcal Attrıbutes, Mıneral Elements And Nutrıtıonal Composıtıon Of Brıned Narınce (Vıtıs Vınıfera) Leaves", Fresenıus Envıronmental Bulletın, 28(11/2019), 7724-7730. (Yayın No: 5668128) [SCI-Expanded]

KESKİN NURHAN,YAĞCI ADEM,KUNTER BİRHAN,CANGİ RÜSTEM,SUCU SEDA,TOPCU ALTINCI NEVAL, (2019). "Mineral Content Of Berries İn Native Grape Cultivars Grown İn Mid-Black Sea Zon", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 36(2019-3), 220-230., Doi: 10.13002/jafag4596 (Yayın No: 5765166)

YAĞCI ADEM,YILDIRIM İBRAHİM, (2019). "Agraobacterium Vitis İle Bulaşık Asma Kalemlerine Sıcak Su Uygulamalarının Kalem Gelişimine Üzerine Etkisi", Akademik Ziraat Dergisi, 8(2), 165-172., Doi: 10.29278/azd.644849 (Yayın No: 5722499)

YILDIRIM KUBİLAY,YAĞCI ADEM,SUCU SEDA,TUNÇ SÜMEYYE, (2018). "Responses Of Grapevine Rootstocks To Drought Through Altered Root System Architecture And Root Transcriptomic Regulations", Plant Physiology And Biochemistry, 127256-268., Doi: 10.1016/j.plaphy.2018.03.034 (Yayın No: 4339874)

SUCU SEDA,YAĞCI ADEM,YILDIRIM KUBİLAY, (2018). "Changes İn Morphological, Physiological Traits And Enzyme Activity Of Grafted And Ungrafted Grapevine Rootstocks Under Drought Stress", Erwerbs-Obstbau, 60(2), 127-136., Doi: 10.1007/s10341-017-0345-7 (Yayın No: 4310677) [SCI-Expanded]

YAĞCI ADEM, (2018). "Producer Fıght Agaınst Crown Gall Dısease", Applied Ecology And Environmental Research, 16(3), 3035-3042., Doi: 10.15666/aeer/1603_30353042 (Yayın No: 4310674) [SCI-Expanded]

YAĞCI ADEM,GÖZENER CİHAN EMRE, (2018). "Effects Of Crown Gall (Agrobacterıum Vıtıs) Ondevelopment, Yıeld, Qualıty And Rıpenıng Ofgrapevınes (Vıtıs Vınıfera)", Fresenıus Envıronmental Bulletın, 27(9), 157-163. (Yayın No: 4347838) [SCI-Expanded]

SUCU SEDA,YAĞCI ADEM, (2017). "Bazı Asma Anaçları Ve Bu Anaçlar Üzerine Aşılı Sultani Çekirdeksiz Çeşidinde Fidan Randımanı Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(1), 53-59., Doi: 10.20289/zfdergi.297956 (Yayın No: 3457275)

SUCU SEDA,YAĞCI ADEM,YILDIRIM KUBİLAY, (2017). "Changes İn Morphological, Physiological Traits And Enzymeactivity Of Grafted And Ungrafted Grapevine Rootstocks Underdrought Stress", Erwerbs-Obstbau, , Doi: 10.1007/s10341-017-0345-7 (Yayın No: 3899412) [SCI-Expanded]

CANGİ RÜSTEM,DURAK HACI,YAĞCI ADEM,BEKAR TUBA,TOPCU ALTINCI NEVAL,SUCU SEDA,ETKER MUSTAFA,GÜLER MUHAMMET YASİN,BİLGET KEMAL,KILIÇ DURAN, (2016). "Farklı Gelişme Gücüne Sahip Anaçlarla Açık Köklü Asma Fidanı Üretiminde Aşılı Çelik Dikim Zamanının Fidan Randıman Ve Kalitesine Etkisi", Bahçe, 2656-661. (Yayın No: 2886800)

YAĞCI ADEM,Alpaslan Kürşat,ÖZCAN Selçuk, (2016). "Tüplü Asma Fidanı Üretiminde Farklı Klon Adaylarının Etkisi", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 33(2), 125-134., Doi: 10.13002/jafag970 (Yayın No: 2869122)

YAĞCI ADEM,GÖKKAYNAK Ahmet Gökhan, (2016). "Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Fidan Randımanı Ve Kalitesi Üzerine Anaç Ve Gölgeleme Oranının Etkisi", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 53(1), 109-109., Doi: 10.20289/zfdergi.180616 (Yayın No: 2729475)

YAĞCI ADEM,ALP ASLAN Kürşat,SÖYLEMEZOĞLU GÖKHAN, (2016). "Hatun Parmağı Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu (1. Aşama)", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 33(3), 245-245., Doi: 10.13002/jafag1039 (Yayın No: 2996653)

AKGÜL DAVUT SONER,SAVAŞ Yüksel,SAVAŞ Nurdan Güngör,YAĞCI ADEM, (2016). "Kontrollü Koşullarda Sıcak Su Uygulamalarının Botryosphaeriaceaefunguslarının Büyümesine Asma Kalem Ve Çeliklerinde Göz Canlılığına Etkileri", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 53(1), 99-107. (Yayın No: 2729571)

CANGİ RÜSTEM,YANAR YUSUF,YAĞCI ADEM,TOPCU ALTINCI NEVAL,SUCU SEDA,Dülgeroğlu Yağmur, (2014). "Narince Üzüm Çeşidinin Yapraklarında Farklı Fungusit Uygulamaları Ve Salamura Yöntemlerine Bağlı Olarak Fungusit Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 31(2), 23-30., Doi: 10.13002/jafag724 (Yayın No: 3932612)

CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM, (2012). "Iğdır Yöresinde Salamuralık Asma Yaprağı Üretim İmkanları", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 29-14. (Yayın No: 377288)

CANGİ RÜSTEM,KESKİN METİN,YAĞCI ADEM, (2011). "Sofralık Amaçlı Sultani Çekirdeksiz Üzüm Yetiştiriciliğinde Gölgeleme Örtü Materyali Uygulamalarının Ekonomik Analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2), 9-19. (Yayın No: 380399)

CANGİ RÜSTEM,ADINIR Mustafa,YAĞCI ADEM,TOPCU ALTINCI NEVAL,SUCU SEDA, (2011). "Salamuralık Yaprak Üretilen Bağlarda Farklı Üretimmodellerinin Ekonomik Analizi", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(2), 77-84. (Yayın No: 3933023)

CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,AKGÜL DAVUT SONER,KESKİN METİN,YANAR YUSUF, (2011). "Effects Of Shading And Covering Material Application For Delaying Harvest On Gray Mold Disease Severity", Afrıcan Journal Of Bıotechnology, 10(57), 12182-12187., Doi: 10.5897/AJB11.1201 (Yayın No: 382946) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YAĞCI ADEM, BOZKURT ABDURRAHİM, (2020). "Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Tane Ve Salkım Gelişiminin Zamana Bağlı Olarak Değişimi", Akademik Ziraat Dergisi, 9(2), 201-2012., Doi: 10.29278/azd.733718 (Yayın No: 6754176)

SUCU SEDA,YAĞCI ADEM, (2020). "Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Fidan Randıman Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(2), 790-801., Doi: 10.35193/bseufbd.690371 (Yayın No: 6676622)

YAĞCI ADEM,SUCU SEDA,ELMASTAŞ MAHFUZ, (2019). "Sofralık Ve Şaraplık-Şıralık Üzüm Çeşitlerinin Bazı Meyve Kalite Özellikleri İle Yağ Asit Kompozisyonları", Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6(2), 404-414. (Yayın No: 5722714)

YAĞCI ADEM,ZENGİNOĞLU MUHAMMET ESAT, (2019). "Açık Köklü Asma Fidanı Üretiminde Farklı Malç Materyalleri Ve Gölgeleme Oranlarının Fidan Randımanı Ve Kalitesine Etkileri", Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(2), 201-208., Doi: 10.25308/aduziraat.586271 (Yayın No: 5696764)

YAĞCI ADEM, İLTER ERTAN, (2018). "Sultani Çekirdeksiz Üzüm Tiplerinin Hasat Sırasındaki Verim Ve Bazı Kalite Özellikleri", Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 286-292., Doi: 10.19159/tutad.458956 (Yayın No: 6755846)

YAĞCI ADEM,İLTER ERTAN, (2018). "Sultani Çekirdeksiz Üzüm Tiplerinde Şeker Fraksiyonlarının Belirlenmesi", Meyve Bilimi, 5(1), 6-11. (Yayın No: 4387304)

YAĞCI ADEM,İLTER ERTAN, (2018). "Sultani Çekirdeksiz Üzüm Tiplerinin Hasat Sırasındaki Verim Ve Bazı Kalite Özellikleri", Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 286-292., Doi: 10.19159/tutad.458956 (Yayın No: 4385932)

Karadeniz Hale,YAĞCI ADEM,TOPKAYA ŞERİFE,YANAR YUSUF, (2018). "Tokat İli Ve İlçelerinde Bazı Bağ Virüs Hastalıklarının Serolojik Yöntemlerle Belirlenmesi", Bitki Koruma Bülteni, 58103-110., Doi: 10.16955/bitkorb.358330 (Yayın No: 4310672)

YAĞCI ADEM,BIYIK ADEM,ERDEM HALİL, (2018). "Omcadan Salamuraya Yaprakta Ağır Metal Değişimi", Bahçe, 4743-48. (Yayın No: 4347906)

YAĞCI ADEM,TATLISOY ÜMMÜ MERVE, (2018). "Tüplü Asma Fidanı İle Yapılan Bağ Tesislerinde Dikim Hatalarının Fidanlarda Tutma Oranı Ve Sürgün Gelişimi Üzerine Etkileri", Bahçe, 4749-53. (Yayın No: 4348128)

KILIÇ DURAN,KAYA YALÇIN,BAŞARAN BÜLENT,TOPAL HÜSEYİN,MUTLU NURHAN,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM, (2018). "Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Tokat Merkez Koşullarına Adaptasyonu", Bahçe, 47187-194. (Yayın No: 4348137)

UYSAL HÜLYA,SANER GAMZE,ATEŞ FADİME,KARABAT SELÇUK,KİRACI MEHMET ALİ,YAĞCI ADEM,TALİ MONİS, (2018). "Türkiye’De Şaraplık Üzüm Üreten İşletmelerin Yapısı, Sorunları Ve Çözüm Önerileri", Bahçe, 47287-292. (Yayın No: 4348141)

ASLAN KÜRŞAT ALP,YAĞCI ADEM,SARPKAYA KAMİL,ATLI HALİT SEYFETTİN, (2018). "Horozkarası Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu (I. Aşama)", Bahçe, 47343-353. (Yayın No: 4348146)

BALCI MUHSİN,YAĞCI ADEM, (2018). "Asma Fidanı Üretiminde Ön Bekletme Ve Alttan Isıtmauygulamalarının Randıman Ve Kalite Üzerine Etkileri", Bahçe, 47393-400. (Yayın No: 4348149)

SUCU SEDA,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM, (2018). "Farklı Dönemlerde Alınan Asma Çeliklerine Hemen Veya Aşı Öncesi Sıcak Su Uygulamalarının Göz Canlılığı Üzerine Etkisi", Bahçe, 47517-523. (Yayın No: 4348152)

BOZKURT Abdurrahim,YAĞCI ADEM,MERT ÖZGÜR,SUCU SEDA, (2018). "Bazı Şaraplık Üzümlerin Kırşehir İlindeki Est Değerlerinin Belirlenmesi", Bahçe, 4737-42. (Yayın No: 4347901)

AKGÜL DAVUT SONER,ÖNDER SERKAN,MERKEN ÖZEN,KESGİN METİN,YAĞCI ADEM, (2017). "Fungisit Uygulama Programlarının Cardinal Ve Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinde Kalite Kriterleri İle Asma Küllemesi Ve Mildiyö Hastalıklarının Kontrolüne Etkileri", Bitki Koruma Bülteni, 57(3), 373-390., Doi: 10.16955/bitkorb.310910 (Yayın No: 4351527)

CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM, (2017). "Bağdan Sofraya Yemeklik Asma Yaprak Üretimi", Nevşehir Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 6137-148., Doi: 10.17100/nevbiltek.288316 (Yayın No: 4047534)

SAĞLAM HAYRİ,YAĞCI ADEM,ÇALKAN SAĞLAM ÖZLEM, (2017). "Bazı Asma Çeşit Ve Amerikan Asma Anaçlarında Sıcak Su Uygulamasının Çelik Ve Kalemlerde Canlılık Üzerine Etkisi", Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(01), 54-60. (Yayın No: 3457265)

CANGİ RÜSTEM,ACAR İSMET,YAĞCI ADEM,TOPCU ALTINCI NEVAL,AYDIN MURAT,SUCU SEDA, (2016). "Tokat Yöresinde Üretilen Salamuralık Asma Yapraklarında Kükürt Dioksit (So2) Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi", Bahçe, 2623-627. (Yayın No: 2886798)

ŞEN ABDULBAKİ,YAĞCI ADEM, (2016). "Tüplü Asma Fidanı Üretiminde Farklı Köklendirme Yerlerinin Fidan Randıman Ve Kalitesi Üzerine Etkileri", Meyve Bilimi, 3(1), 22-28. (Yayın No: 2549041)

KILIÇ DURAN,TOPAL HÜSEYİN,KAYA YALÇIN,BAŞARAN BÜLENT,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM, (2016). "Bazı Erkenci Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Tokat Merkez Koşullarına Adaptasyonu 1", Bahçe, 2678-682. (Yayın No: 2886801)

SUCU SEDA,TOPCU ALTINCI NEVAL,YAĞCI ADEM,KILIÇ DURAN,MUTLU NURHAN, (2016). "1103 Paulsen Anacı Üzerine Aşılı Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Fidan Randıman Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", Bahçe, 45712-716. (Yayın No: 2886802)

TOPCU ALTINCI NEVAL,SUCU SEDA,CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,KILIÇ DURAN, (2015). "Tokat Bölgesinde Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinde 2012 Kış Soğuklarının Yol Açtığı Zararlar", Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi, 27413-417. (Yayın No: 1775170)

ERDEM HALİL,ACAR İSMET,CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,TOPCU ALTINCI NEVAL,SUCU SEDA, (2015). "Tokat Yöresinde Üretilen Salamuralık Asma Yapraklarında Nitrat Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi", Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi, 27276-280. (Yayın No: 1775117)

KILIÇ DURAN,YAĞCI ADEM,KARABULUT METEHAN,SUCU SEDA,TOPCU ALTINCI NEVAL, (2015). "Farklı Iba Dozlarının 110 R Ve Ramsey Anaçlarına Aşılı Bazı Üzüm Çeşitlerinde Fidan Randımanı Ve Kalitesi Üzerine Etkileri", Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi A, 27137-145. (Yayın No: 1775583)

KOÇ HASAN,SAĞLAM HAYRİ,YAĞCI ADEM,ERNİM CEMİL,ÇALKAN SAĞLAM ÖZLEM,YILMAZ MEHMET,KEBELİ FATİH, (2015). "Banazı Karası Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu I Aşama", Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi, 27699-706. (Yayın No: 1775441)

EREN FERDA,YAĞCI ADEM, (2015). "Gemerek (Sivas) Yöresinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi, 27580-590. (Yayın No: 1775317)

KESGİN METİN,İNAN MUSTAFA SACİT,YAĞCI ADEM, (2015). "Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Gölgeleme Ve Örtü Altı Uygulamalarının Hasadı Geciktirme Ve Verim Üzerine Etkisi", Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi, 27473-481. (Yayın No: 1775268)

SUCU SEDA,YAĞCI ADEM, (2015). "Aşılama Öncesi Asma Anaçlarını Kaynaştırma Odasında Bekletme Sürelerinin Fidan Randımanı Üzerine Etkileri", Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi, 27450-456. (Yayın No: 1775199)

ASLAN KÜRŞAT ALP,ÖZCAN SELÇUK,KÖSETÜRKMEN SERKAN,YAĞCI ADEM,SAKAR EBRU,BEKİŞLİ M,İLHAN,KILIÇ DURAN, (2015). "Gaziantep İlinde Asma Fidanı Üretiminde Farklı Çeşit Anaç Kombinasyonlarının Karşılaştırılması", Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi, 27210-216. (Yayın No: 1774995)

YAĞCI ADEM,AYDİN SALİH, (2015). "Asma Fidanı Üretiminde Farklı Gölgeleme Oranlarının Fidan Randıman Ve Kalitesine Etkileri", Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi, 27146-153. (Yayın No: 1774641)

ÜNAL AKAY,ATEŞ FADİME,MERKEN ÖZEN,YILMAZ NEJAT,YAĞCI ADEM, (2015). "Bağcılıkta Farklı Taç Yüksekliğinin Verim Yaprak Alanı Ve Güneşlenme Üzerine Etkileri", Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi, 27154-159. (Yayın No: 1774779)

KESKİN NURHAN,YAĞCI ADEM,KESKİN SIDDIK, (2013). "Sivas Gemerek Yöresi Üzümlerinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Yüzüncü Yıl Üniversiyesi Tarım Bilimleri Dergisi, 23(3), 271-278. (Yayın No: 381968)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM, (2016). "Salamuralık Asma Yaprağı Üretimi", Kırsal Kalkınma Dergisi, 522-24. (Yayın No: 3931831)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,KAYA CEMAL,ÇİÇEK ÜMRAN,COŞKUN ALİ LEVENT (2019). Bağda Alternatif İlaçlama Programının Yaprak Kalitesi Üzerine Etkisi –. 3. Uluslararası UNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756161)

YAĞCI ADEM,TOSUN Uğur (2019). Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Salkım Seyreltme UygulamalarınınVerim ve Kalite Üzerine Etkileri. HASAT International Agriculture and Forest Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5667964)

ASLAN Kürşat Alp,KESKİN NURHAN,YAĞCI ADEM,GÖKÇEN İBRAHİM SAMET,ÖZRENK KORAY (2019). Gaziantep Ekolojisinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Biyoaktif Bileşen İçeriği. HASAT ULUSLARARASI TARIM VE ORMAN KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5480379)

SUCU SEDA,YAĞCI ADEM (2018). Sapling Performance of Early Grape Varieties on Different Rootstocks. 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4545101)

KESKİN NURHAN,YAĞCI ADEM,SUCU SEDA,GÖKÇEN İBRAHİM SAMET,KUNTER BİRHAN (2018). Quality Characteristics of Some Native Grape Cultivars Grown in Van Ecology. I. International Agricultural Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4356857)

CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,ÖZKARA RAMAZAN (2018). Effects of Biopesticide and Biostimulant Applications on Vegetative Development of Young Grafted Saplings. XXX. INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4362638)

ASLAN KÜRŞAT ALP,USANMAZ HAKAN,KAPCI SALİH YASER,YAĞCI ADEM,GÜNDEŞLİ MUHAMMET (2018). Clonal Selection in Raisin Grape Cultivars (The sample case for Besni Grapes). I.International Agricultural Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4356875)

YAĞCI ADEM,ZENGİNOĞLU MUHAMMET ESAT (2018). Effects of Different Mulching Materials And Shading Rates onSapling Yield and Quality in the Grafted Grapevine Production. I. International Agricultural Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4356834)

KESGİN METİN,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM (2018). Effects of Shading Treatments on Physical and ChemicalChanges of Sultani Çekirdeksiz Berries. XXX. INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4358224)

YAĞCI ADEM,KESKİN NURHAN,SUCU SEDA,KUNTER BİRHAN,CANGİ RÜSTEM,TOPCU ALTINCI NEVAL (2018). Mineral Content of Berries in Native Grape Cultivar Grown in Mid-Black Sea Zone. XXX. INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4358231)

YAĞCI ADEM,KESKİN NURHAN,SUCU SEDA,KUNTER BİRHAN,CANGİ RÜSTEM,TOPCU ALTINCI NEVAL (2018). Crown Gall (Agrobacterium vitis) Disease Effects onPhysical and Biochemical Characteristics in Berries of Narince (Vitis vinifera L.) Cultivar. XXX. INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4358220)

KARADENİZ Hale,YAĞCI ADEM,TOPKAYA ŞERİFE,YANAR YUSUF (2018). Tokat İli Bağ Alanlarında Görülen Virüs Hastalıklarının Serolojik Olarak Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3021015)

YAĞCI ADEM,YILDIRIM İBRAHİM (2018). The Effects of Hot Water Treatment to Grape Cuttings Infected with Agrobacterium vitis on Rooting of Cuttings and Efficiency of Sapling. I.International Agricultural Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4356867)

ASLAN KÜRŞAT ALP,KAPCI SALİH YASER,USANMAZ HAKAN,YAĞCI ADEM (2018). The Study on Determination, Conservation and Identification ofGrapevine Genetic Resources in South-East Anatolia. I. International Agricultural Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4356847)

SUCU SEDA,YAĞCI ADEM,ŞAHİN SEZER (2017). Variations in Leaf Chlorophyll Densities some Rootstocks Sultani Çekirdeksiz (Vitis vinifera L.) Variety Grafted on these Rootstocks under Drought Stress. 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4349907)

TOPCU ALTINCI NEVAL,CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,SUCU SEDA (2017). Agro Turizm Kapsamında Anadolu’da Bağ Bozum Geleneği. 1th INTERNATIONAL RURAL TOURISM and DEVELOPMENT CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4359324)

SUCU SEDA,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM,TOPCU ALTINCI NEVAL (2017). Agro ve Gastronomi Turizmi Açısından Üzüm ve Üzüm Ürünleri. 1th INTERNATIONALRURAL TOURISM and DEVELOPMENTCONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4343487)

Ateş Fadime,Ünal Akay,ÇAKIR ENGİN,YAĞCI ADEM (2016). The effects of different tillage methods on mineralsubstance of raisins in organic grape growing. 29th International Horticultural Congress 2014 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3572709)

YILDIZ DİLLİ,YAĞCI ADEM,FADİME ATEŞ,YILDIZ NACİ (2015). The clone selection studies on Siyah Gemre grape variety. 38th World Vine and Wine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1539084)

YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM,GÖKBULUT MURAT,YILDIZ EMİNE,KILIÇ DURAN,SUCU SEDA,TOPCU ALTINCI NEVAL (2014). NARİNCE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU. ULUSLARARASI MEZOPOTAMYA TARIM KONGRESİ (IMAC2014) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1130681)

ÜNAL AKAY,YAĞCI ADEM,ATEŞ FADİME,MERKEN ÖZEN (2012). Effects on Yıeld and Qualıty of Canopy Width in Vıtıculture. 35th World Congress of Vine and Wine (Özet Bildiri) (Yayın No:385559)

YAĞCI ADEM,AYDİN SALİH,CANGİ RÜSTEM,TOPCU ALTINCI NEVAL,SUCU SEDA,KILIÇ DURAN,AKGÜL DAVUT SONER (2012). Determination of Effects on Grapevine Production of Different Shading Ratios. 35th World Congress of Vine and Wine (Özet Bildiri) (Yayın No:384609)

KESGİN METİN,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM,SAVAŞ YÜKSEL,İNAN MUSTAFA SACİT (2012). Effect On Harvest Delaying Of Shading And Covering Materials İn Table Grapes. 35th World Congress of Vine and Wine (Özet Bildiri) (Yayın No:385471)

YAĞCI ADEM,GÖKKAYNAK AHMET GÖKHAN,CANGİ RÜSTEM,SUCU SEDA,TOPCU ALTINCI NEVAL,KILIÇ DURAN (2012). Consumer Trends On Table Grape Varieties. 35th World Congress of Vine and Wine (Özet Bildiri) (Yayın No:385119)

CANGİ RÜSTEM,DÜLGEROĞLU YAĞMUR,YANAR YUSUF,YAĞCI ADEM,SUCU SEDA,TOPCU ALTINCI NEVAL (2012). Determination of fungucide Residues on Brined Vine Leaves. 35th World Congress of Vine and Wine (Özet Bildiri) (Yayın No:385283)

CANGİ RÜSTEM,KAYA CEMAL,YAĞCI ADEM,TOPCU ALTINCI NEVAL,SUCU SEDA (2012). Pickle Production of Unripe Grapes with Different Applications. 35th World Congress of Vine and Wine (Özet Bildiri) (Yayın No:385393)

AKGÜL DAVUT SONER,ÖNDER SERKAN,MERKEN ÖZEN,SAĞLAM HAYRİ,YAĞCI ADEM,UÇKUN ZAFER (2011). Effects of Fungicide Spray Programs on Quality Criteria in Sultana Seedless Grape. XXXIV World Congress of Vine and Wine (Özet Bildiri) (Yayın No:383705)

KAYA CEMAL,KARATAŞ HÜSEYİN,CANGİ RÜSTEM,SARAÇOĞLU ONUR,GEÇER ESMA NUR,YAĞCI ADEM,KAYA ABDULMURAT,TOPCU ALTINCI NEVAL (2010). DİYARBAKIR’DA ÜZÜMDEN ÜRETİLEN FARKLI GELENEKSEL ÜRÜNLERİN BAZI ÖZELLİKLERİ. THE 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ”TRADITIONAL FOODS FROM ADRIATIC TO CAUCASUS” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4356371)

DİLLİ YILDIZ,GÜLER ALİ,YAĞCI ADEM,KARABAT SELÇUK,ALTINDİŞLİ AHMET (2009). Adaptation of Some Wine Grape Varieties in the Karahalli Uşak Region. 32nd World Congress of Vine and Wine (Özet Bildiri) (Yayın No:371987)

ALTINDİŞLİ AHMET,YAĞCI ADEM (2009). Determination Of Sugar Fractions And Relations Between Total Soluble Solids And The Fractions in Seedless Dried Grape ( Vitis Vinifera var Sultana) in The Aegean Region Of Turkey. 32nd World Congress of Vine and Wine (Özet Bildiri) (Yayın No:371823)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

SUCU SEDA,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM (2018). FARKLI DÖNEMLERDE ALINAN ASMA ÇELİKLERİNE HEMEN VEYA AŞI ÖNCESİ SICAK SU UYGULAMALARININ GÖZ CANLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ. Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4350033)

YAĞCI ADEM,BIYIK ADEM,ERDEM HALİL (2018). OMCADAN SALAMURAYA YAPRAKTA AĞIR METAL DEĞİŞİMİ. Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4349968)

BOZKURT ABDURRAHİM,YAĞCI ADEM,MERT ÖZGÜR,SUCU SEDA (2018). BAZI ŞARAPLIK ÜZÜMLERİN KIRŞEHİR İLİNDEKİ EST DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ. Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4350018)

BALCI MUHSİN,YAĞCI ADEM (2018). ASMA FİDANI ÜRETİMİNDE ÖN BEKLETME VE ALTTAN ISITMAUYGULAMALARININ RANDIMAN VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ. Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4350031)

ASLAN KÜRŞAT ALP,YAĞCI ADEM,SARPKAYA KAMİL,ATLI HALİT SEYFETTİN (2018). HOROZKARASI ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU (I. AŞAMA). Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4350002)

YAĞCI ADEM,TATLISOY ÜMMÜ MERVE (2018). TÜPLÜ ASMA FİDANI İLE YAPILAN BAĞ TESİSLERİNDE DİKİM HATALARININ FİDANLARDA TUTMA ORANI VE SÜRGÜN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4350021)

UYSAL HÜLYA,SANER GAMZE,ATEŞ FADİME,KARABAT SELÇUK,KİRACI MEHMET ALİ,YAĞCI ADEM,MONİS TALİ (2018). TÜRKİYE’DE ŞARAPLIK ÜZÜM ÜRETEN İŞLETMELERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4350026)

KILIÇ DURAN,KAYA YALÇIN,BAŞARAN BÜLENT,TOPAL HÜSEYİN,MUTLU NURHAN,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM (2018). BAZI SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN TOKAT MERKEZ KOŞULLARINA ADAPTASYONU. Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4350025)

SUCU SEDA,TOPCU ALTINCI NEVAL,YAĞCI ADEM,KILIÇ DURAN,MUTLU NURHAN (2016). 1103 PAULSEN ANACI ÜZERİNE AŞILI BAZI SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE FİDAN RANDIMAN VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. TÜRKİYE VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4358449)

CANGİ RÜSTEM,ACAR İSMET,YAĞCI ADEM,TOPCU ALTINCI NEVAL,AYDIN MURAT,SUCU SEDA (2016). Tokat Yöresinde Üretilen Salamuralık Asma Yapraklarında Kükürt Dioksit (SO2) Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi. TÜRKİYE VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4358419)

CANGİ RÜSTEM,DURAK HACI,YAĞCI ADEM,BEKAR TUBA,TOPCU ALTINCI NEVAL,ETKER MUSTAFA,GÜLER MUHAMMET YASİN,BİLGET KEMAL,KILIÇ DURAN (2016). Farklı Gelişme Gücüne Sahip Anaçlarda Açık Köklü Asma Fidanı Üretiminde Aşılı Çelik Dikim Zamanının Fidan Randıman ve Kalitesine Etkisi. TÜRKİYE VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4358434)

KILIÇ DURAN,TOPAL HÜSEYİN,KAYA YALÇIN,BAŞARAN BÜLENT,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM (2016). Bazı Erkenci Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Tokat Merkez Koşullarına Adaptasyonu (1). TÜRKİYE VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4358440)

AKGÜL DAVUT SONER,ÖNDER SERKAN,MERKEN ÖZEN,KESGİN METİN,YAĞCI ADEM (2016). Strobilurin ve Triazol İçeren İlaçlama Programlarının Cardinal ve Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinde Kalite Kriterlerine Etkileri. 3. Ulusal Tarım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4359828)

SUCU SEDA,YAĞCI ADEM (2015). AŞILAMA ÖNCESİ AMERİKAN ASMA ANAÇLARINDA ÖN BEKLETME UYGULAMALARININ FİDAN RANDIMANI ÜZERİNE ETKİLERİ. Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4355754)

YAĞCI ADEM,AYDİN SALİH (2015). AÇIK KÖKLÜ ASMA FİDANI ÜRETİMİNDE FARKLI GÖLGELEMEORANLARININ FİDAN RANDIMAN VE KALİTESİNE ETKİLERİ. Türkiye 8. Bağcılık veTeknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4355743)

KESGİN METİN,İNAN MUSTAFA SACİT,YAĞCI ADEM (2015). SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE GÖLGELEME VE ÖRTÜ ALTI UYGULAMALARININ HASADI GECİKTİRME VE VERİM ÜZERİNE ETKİSİ. Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4355776)

ASLAN KÜRŞAT ALP,ÖZCAN SELÇUK,KÖSETÜRKMEN SERKAN,YAĞCI ADEM,SAKAR EBRU,BEKİŞLİ M,İLHAN,KILIÇ DURAN (2015). GAZİANTEP İLİ ASMA FİDANI ÜRETİMİNDE FARKLI ÇEŞİT/ANAÇKOMBİNASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4355769)

ÜNAL AKAY,ATEŞ FADİME,MERKEN ÖZEN,YILMAZ NEJAT,YAĞCI ADEM (2015). BAĞCILIKTA FARKLI TAÇ YÜKSEKLİĞİNİN VERİM, YAPRAK ALANI VE GÜNEŞLENME ÜZERİNE ETKİLERİ. Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4355763)

KOÇ HASAN,SAĞLAM HAYRİ,YAĞCI ADEM,ERNİM CEMİL,ÇALKAN SAĞLAM ÖZLEM,YILMAZ MEHMET,KEBELİ FATİH (2015). BANAZI KARASI ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU (I. AŞAMA). Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4355790)

TOPCU ALTINCI NEVAL,SUCU SEDA,CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,KILIÇ DURAN (2015). TOKAT BÖLGESİNDE YETİŞTİRİLEN NARİNCE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE 2012 KIŞ SOĞUKLARININ YOL AÇTIĞI ZARARLAR. Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4355783)

KILIÇ DURAN,YAĞCI ADEM,KARABULUT METEHAN,SUCU SEDA,TOPCU ALTINCI NEVAL (2015). FARKLI IBA DOZLARININ 110 R VE RAMSEY ANAÇLARINA AŞILI BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE FİDAN RANDIMANI VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4355794)

YAĞCI ADEM,EREN FERDA (2015). GEMEREK (SİVAS) YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN AMPELOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4355802)

ERDEM HALİL,ACAR İSMET,CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,TOPCU ALTINCI NEVAL,SUCU SEDA (2015). TOKAT YÖRESİNDE ÜRETİLEN SALAMURALIK ASMA YAPRAKLARINDA NİTRAT KALINTI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4355812)

YAĞCI ADEM,ASLAN KÜRŞAT ALP,ÖZCAN SELÇUK (2015). Fidan Randıman Ve Kalitesi Üzerine Klon Baş Omcalarının Etkisi. ULUSAL TARIM KONGRESİ’2015 (Özet Bildiri) (Yayın No:4356114)

KESGİN METİN,İNAN MUSTAFA SACİT,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM (2015). Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Gölgeleme Ve Örtü Materyali Uygulamalarının Göz Verimliliği Üzerine Etkisi. ULUSAL TARIM KONGRESİ’2015 (Özet Bildiri) (Yayın No:4356123)

KILIÇ DURAN,TOPAL HÜSEYİN,KAYA YALÇIN,BAŞARAN BÜLENT,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM (2015). Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Tokat Merkez Koşullarına Adaptasyonu (1). ULUSAL TARIM KONGRESİ’2015 (Özet Bildiri) (Yayın No:4356131)

UYSAL HÜLYA,SANER GAMZE,ATEŞ FADİME,YAĞCI ADEM,KARABAT SELÇUK (2014). Orta Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde Şaraplık Üzüm Üretimine Yönelik Ekonomik Karşılaştırmalar. 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4362829)

CANGİ RÜSTEM,ADINIR Mustafa,YAĞCI ADEM,SUCU SEDA,TOPCU ALTINCI NEVAL (2014). Salamuralık Yaprak Toplanan Omcalardaki Koruk Üzümün V Vinifera Turşu Olarak Değerlendirilmesi. TÜRKİYE VI. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:383980)

DÜLGEROĞLU YAĞMUR,CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM (2014). Karaerik Üzüm Çeşidinden Doğal Bir Lezzet ”Saruç”. TÜRKİYE VI. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:384321)

YAĞCI ADEM,KESGİN METİN,SAĞLAM HAYRİ,AKTAN ERCAN,AKGÜL DAVUT SONER,İNAN MUSTAFA SACİT (2014). Mevlana Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu (I. Aşama). TÜRKİYE VI. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:383856)

CANGİ RÜSTEM,ADINIR Mustafa,YAĞCI ADEM,TOPCU ALTINCI NEVAL,SUCU SEDA,KILIÇ DURAN,AYDİN SALİH (2014). Narince Çeşidinde Salamuralık Yaprak Üzüm Kombine Üretiminde En Uygun Üretim Modelinin Saptanması. TÜRKİYE VI. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:384207)

KESGİN METİN,CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,AKTAN ERCAN,SAVAŞ YÜKSEL,İNAN MUSTAFA SACİT (2014). Sofralık Amaçlı Sultani Çekirdeksiz Üzüm Yetiriciliğinde Gölgeleme Ve Örtü Materyali Uygulamalarının Hasadı Geciktirme Verim Ve Üzüm Kalitesine Etkisi. TÜRKİYE VI. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:384430)

CANGİ RÜSTEM,YILDIZ MEHMET,YAĞCI ADEM,KAYA CEMAL (2014). Tokat tan Geleneksel Bir Lezzet Üzüm Tarhanası. TÜRKİYE VI. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:384090)

CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,KILIÇ DURAN (2013). Tokat Bağcılığının Dünü, Bügünü ve Yarını. TOKAT SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4356425)

YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM,TOPCU ALTINCI NEVAL,SUCU SEDA,KILIÇ DURAN (2013). Tokat’ta Kırsal Kalkınmada Alternatif Üretim Modeli ”Yüksek Rakımlı Bölgelerde Organik Salamuralık Asma Yaprak Üretimi”. TOKAT SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4356433)

TOPCU ALTINCI NEVAL,KAYA CEMAL,YAĞCI ADEM,SUCU SEDA,ESİN YASEMİN (2013). Tokat’ta Üzümden Üretilen Yöresel Ürünler. TOKAT SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4356428)

AKGÜL DAVUT SONER,ÖNDER SERKAN,MERKEN ÖZEN,YAĞCI ADEM (2011). Triazole ve Strobilurin Ağırlıklı İlaçlama Programlarının Cardinal ve Sultani Çekirdeksiz Asmalarındaki Meyve Kalite Kriterleri ve Yapraklardaki Besin Elementi İçeriğine Etkileri. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:383469)

CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,TOPCU ALTINCI NEVAL,SUCU SEDA (2011). DÜNYA, TÜRKİYE VE İNCESU BAĞCILIĞINA YÖNELİK ÜRETİM PROJEKSİYONLARI. I. Ulusal İncesu Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4358631)

CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,SUCU SEDA,TOPCU ALTINCI NEVAL,MUTLU ALPER,ÜNAL AKAY (2011). POPÜLER ÜZÜM ÇEŞİTLERİ VE TERBİYE SİSTEMİ. I. Ulusal İncesu Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4358622)

ILGIN CEMAL,ÇENGEL MUZAFFER,ERDEM ADNAN,ATEŞ FADİME,YAĞCI ADEM,GÜL HÜKÜMRAN,YILDIZ SERDAR (2010). Farklı Organik Gübre Uygulamalarının Sultani Çekirdeksiz Üzümünün Verim ve Kalitesiyle Gelişme Değerlerine Etkilerinin Belirlenmesi. Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:373102)

YAĞCI ADEM,ALTINDİŞLİ AHMET,KADER SUMRU,İLTER ERTAN,CURA MELİH (2010). Ege Bölgesinde Yetiştirilen Çekirdeksiz Üzümün Hasat Sırasından Kurutma Sonrasına Besin Maddelerinin Değişimi Üzerine Araştırmalar. Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:372729)

SAĞLAM HAYRİ,ÇALKAN SAĞLAM ÖZLEM,YAĞCI ADEM,MERKEN ÖZEN,ÜNAL AKAY,İNAN MUSTAFA SACİT (2010). Ege Bölgesi Asma Genetik Kaynakları. Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:372614)

YÜKSEL İSMAİL,ERDEM ADNAN,ÜNAL AKAY,ÖNCELER ZİYA,ATEŞ FADİME,MERKEN ÖZEN,UYSAL HÜLYA,KARABAT SELÇUK,ÖZTÜRK HÜSEYİN,YAĞCI ADEM,GÜLCAN İLHAN,GÜL HÜKÜMRAN (2010). Alaşehir Yöresinde Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Adaptasyonu ve Uygun Terbiye Şekillerinin Araştırılması. Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:373372)

KARABAT SELÇUK,YÜKSEL İSMAİL,ÜNAL AKAY,İNAN MUSTAFA SACİT,YAĞCI ADEM,ATEŞ FADİME,YILDIZ SERDAR (2010). Farklı Terbiye Sistemlerinde Yetiştirilen Flame Seedless Üzüm Çeşidinin Sofralık Kalitesini Arttırmaya Yönelik Uygulamalar. Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:373762)

KARABAT SELÇUK,YÜKSEL İSMAİL,AKAY ÜNAL,İNAN MUSTAFA SACİT,YAĞCI ADEM,ATEŞ FADİME,YILDIZ SERDAR (2010). Farklı Terbiye Sistemlerinde Yetiştirilen Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Sofralık Kalitesini Arttırmaya Yönelik Uygulamalar. Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:373681)

YAĞCI ADEM,ALTINDİŞLİ AHMET,ERDEM ADNAN,ÇAKIR MELTEM (2010). Ege Bölgesi Bağlarının Toprak Yapıları ile Bağların Toprak ve Yaprak Analizleri Sonucu Beslenme Durumlarının Tespiti Üzerine İncelemeler. Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:373958)

ÜNAL AKAY,SAĞLAM HAYRİ,YAĞCI ADEM,İNAN MUSTAFA SACİT (2010). Bazı Amerikan Asma Anaçlarının Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidi ile Afinite ve Adaptasyonu. Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:373862)

YAĞCI ADEM,ALTINDİŞLİ AHMET,ILGIN CEMAL (2008). Sultani Çekirdeksiz Üzümün Hasat Sırasındaki Ve Kuruma Sonrası Organik Asit İçeriği Üzerinde Araştırmalar. TÜRKİYE V. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:371472)

YAĞCI ADEM,ALTINDİŞLİ AHMET,ILGIN CEMAL (2008). Sultani Çekirdeksiz Üzümünün Hasat Sırasındaki Şeker Fraksiyonları ve SÇKM ile Şekerler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. TÜRKİYE V. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:371380)

YAĞCI ADEM,İLTER ERTAN (2008). Çekirdeksiz Üzüm Tiplerinin Organik Asit İle Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. TÜRKİYE V. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:370777)

YAĞCI ADEM (2007). Üzümün Gıda Değeri ve İnsan Beslenmesindeki Önemi. 2007 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:372231)

YAĞCI ADEM,ILGIN Cemal,ATEŞ Fadime,DİLLİ Yıldız,KADER Sumru (2006). Ege Geçit Bölgesinde Yetiştirilen Burdur Dimriti, Razakı, Siyah Dimrit ve Siyah Gemre Üzüm Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları (I. Aşama). Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu Bildirileri (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:370485)

SAĞLAM HAYRİ,YAĞCI ADEM,ÇALKAN SAĞLAM ÖZLEM (2006). Bazı Amerikan Asma Anaçlarında IBA Kullanımının Fidan Kalite Ve Randımanına Etkileri Üzerine Araştırmalar. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu Bildirileri (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:370604)

YAĞCI ADEM,ALTINDİŞLİ AHMET,ILGIN CEMAL (2006). Ege Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin İlçelere Göre Hasat Zamanındaki Üzüm Özellikleri Ve Bunların Kuruma Randımanları. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu Bildirileri (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:370311)

KADER SUMRU,DEMİRBÜKER YUSUF,YAĞCI ADEM (2006). Osmanca Üzüm Çeşidi Klonlarında Bazı Terbiye Şekillerinin Kordon Ve Lenz Moser Karşılaştırılması. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu Bildirileri (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:370014)

ILGIN CEMAL,KADER SUMRU,ERDEM ADNAN,YÜKSEL İSMAİL,ÇOBAN HARUN,YAĞCI ADEM (2006). Değişik Ekolojilerde Yetiştirilen Çekirdeksiz Üzümlerde Kışlık Gözlerin Ön Verimlilik Durumu İle Gerçekleşen Değerler Arasındaki İlişkilerin Araştırılması. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu Bildirileri (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:369807)

ÖZER CENGİZ,ÖZER NURAY,KİRACI MEHMET ALİ,YAĞCI ADEM,AKMAN BEHİÇ (2006). Melezleme Islahı İle Hastalıklara Dayanıklı Yeni Üzüm Çeşitlerinin Eldesi Üzerine Çalışmalar. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu Bildirileri (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:370374)

ILGIN CEMAL,ATEŞ FADİME,KARABAT SELÇUK,YILDIZ SERDAR,YAĞCI ADEM (2006). Sultani Çekirdeksiz Üzüm Tiplerinde Bazı Uygulamaların Sofralık Üzüm Kalitesi Üzerine Etkileri. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu Bildirileri (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:369913)

YAĞCI ADEM,ODABAŞ FERHAT (2002). Tokat Yöresinde Yetiştirilen Önemli Üzüm (Vitis vinifera L.) Çeşitlerinin Hasat Zamanlarının Tespiti. Türkiye 5. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2322035)

YAĞCI ADEM,ODABAŞ FERHAT (2002). Tokat Yöresinde Yeni bağcılığa Geçişte Birlikte Karşılaşılan sorunlar. Türkiye 5. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2322373)

ODABAŞ Ferhat,YAĞCI ADEM (1997). Niksar Bağcılığı ve Bağcılığın Geliştirilmesi için öneriler. Niksar Tarım Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:340428)

DİLLİ Yıldız,YAĞCI ADEM,KADER Sumru Ege Bölgesinin Farklı Yörelerine Uygun Sofralık Şaraplık Ve Kurutmalık Üzüm Çeşitleri. Bölge Toplantıları (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:340733)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Tokat İli Yaş Meyve Ve Sebze Sektörü Rekabet Analizi (2011)., Naif GEBOLOOĞLU, Rüstem CABGİ, Yemliha EDİZER, Murat SAYILI, Adem YAĞCI, Tokat Merkez Sebze Ürünleri Tarımsal Üreticiler Birliği, Sayfa Sayısı: 114, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 369543)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Üretici koşullarında kalıntısız tokat yaprağı üretimi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2019-31.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Salamuralık Tokat Yaprağında Pestisit Kalıntı Problemine Yönelik Alternatif Mücadele Programı", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2018-31.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Diyarbakır ve Mardin İllerinde Yaygın Olarak Yetiştirilen Şire Üzüm Çeşidinde Klon Seleksisiyonu - II. Aşama", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2014-31.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Narince Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları (II. Aşama)", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2014-31.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Salamuralık Tokat Yaprağında Pestisit Kalıntı Problemine Yönelik Alternatif Mücadele Programı", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Salamuralık Tokat Yaprağında Pestisit Kalıntı Problemine Yönelik Alternatif Mücadele Programı", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat ilinde Bulunan Yöresel Üzüm Çeşitlerinin Toplanması Muhafazası ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.01.2011-31.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"İyi Tarım Uygulamaları Salamuralık Asma Yaprağı Üretimi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2013-31.12.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Avrupa Birliği Uyum Sürecine Türkiye Şaraplık Üzüm Üretimine Rekabet Gücü Kazandıracak Teknik ve Ekonomik Uygulamaların Araştırılması", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2010-31.12.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Sofralık Amaçlı Sultani Çekirdeksiz Üzüm Yetiştiriciliğinde Farklı Gölgeleme Oranları ve Örtü Materyallerinin Hasadı Geciktirme, Üzüm Kalitesi ve Depolama Üzerine Etkileri", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2010-31.12.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat Bağcılığının Geliştirilmesi Projesi 2012 (1. Tokat İlinde Kurağa Dayanıklı Anaçlarla Tüplü Fidan Üretimi2. Boduroğlu Üzüm Çeşidi İle Bağ Tesisi3. İhracata Yönelik Çardak Sistem Sofralık Üzüm Yetiştiriciliği)", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2012-31.12.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Mevlana Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları (I. Aşama)", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2008-31.12.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Çardak Sistem Sofralık Üzüm Yetiştiriciliği", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2011-31.12.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Burdur Dimriti Razakı Siyah Dimrit Ve Siyah Gemre Üzüm Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu II aşama", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2007-31.12.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İlinde Kurağa Dayanıklı Anaçlarla Tüplü Fidan Üretimi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2011-31.12.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Burdur Yöresinde Razakı Çeşidine Uygun Budama ve Terbiye Şekillerinin Araştırılması", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2002-31.12.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Organik Sultani Çekirdeksiz Üzüm Yetiştiriciliği", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2003-31.12.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Alaşehir Yöresinde Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Adaptasyonu ve Teerbiye Şekillerinin Araştırılması (Yeşilyurt)", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2002-31.12.2007 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Farklı Organik Gübrelerin Çekirdeksiz Üzüm Bağlarında Toprakların Fiziksel Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellklieri Üzerine Etkileri", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2000-31.12.2007 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Ege Bölgesinin Farklı Yörelerinden Alınan Çekirdeksiz Kuru Üzümlerin Besin İçeriklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2002-31.12.2007 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Ege Geçit Bölgesinde Yetiştirilen Burdur Dimriti, Razakı, Siyah Gemre Üzüm Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları (I. Aşama)", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2001-31.12.2004 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Değişik Ekolojilerde Yetiştirilen Üzümlerde Kışlık Gözlerin Ön Verimlilik Durumları ile Gerçekleşen Değerler Arasındaki İlişkilerin Araştırılması", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.1999-31.12.2003 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Asma Yapraklarında Çeşitli Kimyasalların Görsel Olarak Toksitite Belirtileri", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2019-30.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Bağlarda Bitki Besin Elementi Noksanlık ve Fazlalıklarının Belirlenmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2018-30.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Anayurdu Tokat: Üzümde Çeşit Geliştirme", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 15.01.2018-30.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Buraların Üzümü Bir Zamanlar Çok Meşhurdu1. Örtü altı sofralık üzüm yetiştiriciliği2. Salamuralık yaprak üretiminde verim ve kaliteyi artırıcı dayanak sistemlerinin uygulanması", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 15.01.2017-30.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"YOZGAT BAĞCILIĞINI GELİŞTİRME PROJESİ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017-30.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"TOKAT BAĞCILIĞINI GELİŞTİRME PROJESİ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2016-30.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İlinde Üretici Elinde Organik Salamuralık Asma Yaprağı Üretimi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2015-30.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Omcadan Salamuraya Yaprakta Ağır Metal Değişimi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 27.09.2013-30.03.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Aşılama Öncesi Amerikan Asma Anaçlarında Ön Bekletme Uygulamasının Fidan Randımanı Üzerine Etkileri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 29.03.2011-29.09.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Açik Köklü Asma Fidani Üretiminde Farkli Gölgeleme Oranlarinin Fidan Randiman Ve Kalitesine Etkileri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 29.03.2011-27.11.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tüplü Asma Fidanı İle Yapılan Bağ Tesislerinde Dikim Hatalarının Fidan Tutumu Ve Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 27.09.2013-24.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Bazı Biyolojik Preparatların Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Fidan Randıman Ve Kalitesi Üzerine Etkileri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 03.08.2010-24.07.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Horoz Karası Hatun Parmağı ve Besni Üzüm Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.09.2013-23.10.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Asma Fidanı Üretiminde Ön Bekletme Ve Alttan Isıtma Uygulamalarının Randıman Ve Kalite Üzerine Etkileri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 25.06.2015-21.03.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İli ve İlçelerinde Bağ Virüs Hastalıklarının Serolojik Yöntemlerle Saptanması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 25.06.2015-17.10.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Gemerek Sivas Yöresinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 03.08.2010-16.03.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Yerelde Tüplü Asma Fidanı Üretiminin Geliştirilmesi Ar-Ge Projesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2020-15.12.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İli Bağlarında Tüplü Asma Fidanı İle Narince ve Kuş Üzümü Bağ Tesisinin Teşvik Edilmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2019-15.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Hastalıklara Dayanıklı ve Yaprak Üretimine Yönelik Üzümde Çeşit Geliştirme", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2019-15.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"TOKAT İLİ BAĞLARINDA TÜPLÜ ASMA FİDANI İLE BAĞ TESİSİNİN TEŞVİK EDİLMESİ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017-15.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"NARİNCE ÜZÜM ÇEŞİDİNİN KURUTULARAK PAZAR DEĞERİNİN ve TÜKETİM SÜRESİNİN ARTTIRILMASI", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.02.2018-15.11.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Bazı Amerikan Asma Anaçları ve Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Kuraklık Stresine Karşı Gösterilen Fizyolojik ve Transkriptomik Özelliklerin Belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.07.2015-10.08.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat Koşullarında İyi Tarım Uygulamaları İle salamuralık Asma Yaprağı Üretimi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 29.03.2012-09.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Erbaa ve Niksar İlçelerinde Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu- I", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 26.09.2012-09.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Fenolojik, Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.04.2018-01.11.2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Asma Fidanı Üretiminde 2 ve 3 No’lu Damızlık Ünitelerinin Kurulması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 12.05.2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Bağcılıkta Anaç Islahı Çalışmalarında F1 Populasyonunun Oluşturulması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 12.05.2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Malatya-Adıyaman-Elazığ İllerinde Asma Genetik Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası ve Değerlendirilmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.06.2014 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Melezleme Islahı Yoluyla Yeni Geçci Üzüm Çeşitlerinin Elde Edilmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2019 (Beklemede) (ULUSAL)

"Horoz Karası, Hatun Parmağı ve Besni Üzüm Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu (II. aşama)", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Orta Karadeniz Bölgesi Asma Genetik Kaynakları", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Bazı Üzüm Çeşitlerinin Tokat Ekolojisindeki Performanslarının Belirlenmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2011 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1997-1998, Sınıf Öğretmeliği, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Tokat Almus Karadere Köyünde Sınıf Öğretmenliği

1998-2000, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Araştırma Görevlisi

2000-2009, Ziraat Mühendisi, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü, Proje hazırlama ve yürütme, Üzüm üretimi, Fidan üretimi, Teknik elemanların eğitimi,

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Asma Fidanı Üretim Kursu, Asma fidanı üretemi yapan özel sektör veya fidanını kendi üretmek isteyen üreticilerimiz için düzenlenmeiştir., GOÜ Ziraat Fakültesi, Kurs, 07.04.2015-09.04.2015 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:adem.yagci@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2000-2004
Ege Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri (Dr)

Tez Adı:Yuvarlak Ve Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerine Ait Bazı Tiplerin Şeker, Organik Asit, Protein Ve Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar
Yüksek Lisans
1995-1999
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Tokat Yöresinde Yetiştirilen Önemli Üzüm Çeşitlerinin (Viti Vinifera L.) Hasat Zamanlarının Tespiti
Lisans
1990-1995
Cumhuriyet Üniversitesi
Tokat Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Pr.Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2009-2018
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/BAĞ YETİŞTİRME VE ISLAHI ANABİLİM DALI/


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Ferda EREN, (2012)., "Gemerek (Sivas) yöresinde yetiştirilen üzüm çeşitlerinin ampelografik özelliklerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Seda SUCU, (2012)., "Aşılama öncesi Amerikan asma anaçlarına ön bekletme uygulamalarının fidan randımanı üzerine etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Salih AYDİN, (2012)., "Açık köklü asma fidanı üretiminde farklı gölgeleme oranlarının fidan randıman ve kalitesine etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Murat GÖKBULUT, (2014)., "Erbaa ve Niksar ilçelerinde yetiştirilen narince üzüm çeşidinde klon seleksiyonu-ı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Emine YILDIZ, (2014)., "Tokat merkez, Turhal ve Zile ilçelerinde yetiştirilen narince üzüm çeşidinde klon seleksiyonu – ı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Murat AYDIN, (2015)., "Amasya'da yetiştirilen üzüm çeşitlerinin farklı olgunluk dönemlerindeki bazı kimyasal içeriklerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Abdulbaki ŞEN, (2015)., "Tüplü asma fidanı üretiminde farklı köklendirme yerlerinin fidan randıman ve kalitesi üzerine etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Ahmet Gökhan GÖKKAYNAK, (2015)., "Farklı gölgeleme uygulamalarının manisa koşullarında aşılı asma fidanı üretiminde fidan randımanı ve kalitesi üzerine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Adem BIYIK, (2015)., "Omcadan salamuraya yaprakta ağır metal değişimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Ferya TAŞCI, (2015)., "Bazı sofralık üzüm çeşitlerinde (Vitis vinifera) göz verimliliklerinin ve optimum budama seviyelerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Muhammet Esat ZENGİNOĞLU, (2015)., "Açık köklü asma fidanı üretiminde farklı malç materyalleri ve gölgeleme oranlarının fidan randıman ve kalitesine etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Ümmüşen Merve TATLISOY, (2015)., "Tüplü asma fidanı ile yapılan bağ tesislerinde dikim hatalarının fidanlarda tutma oranı ve sürgün gelişimi üzerine etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Seda SUCU, (2016)., "Bazı asma anaçları ve sultani çekirdeksiz üzüm çeşidinde kuraklık stresine karşı gösterilen fizyolojik ve transkriptomik özelliklerin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Doktora
14.Hale KARADENİZ, (2016)., "Tokat ili ve ilçelerinde bağ virüs hastalıklarının serolojik yöntemlerle saptanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
15.İbrahim YILDIRIM, (2017)., "Agrobacterium vitis ile bulaşık asma kalemlerine sıcak su uygulamalarının kalem gelişimi ve fidan randımanı üzerine etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
16.Süleyman OKŞİT, (2018)., "Mihalgazi (Eskişehir) yöresinde yetiştirilen üzüm çeşitlerinin ampelografik özelliklerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
17.Muhsin BALCI, (2018)., "Ön bekletme ve alttan ısıtma uygulamalarının asma fidan randıman ve kalitesine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
18.Cihan Emre GÖZENER, (2018)., "Narince üzüm çeşidinde Agrobacterium vitis etmeninin verim ve kalite üzerine etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
19.Abdurrahim BOZKURT, (2018)., "Kırşehir koşullarında yetiştirilen bazı şaraplık üzüm çeşitlerinin verim ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
20.Uğur TOSUN, (2019)., "Sofralık üzüm çeşitlerinde salkım seyreltme uygulamalarının verim ve kalite üzerine etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.journal of new results(DOAJ), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, ziraat


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.CANGİ RÜSTEM, YAĞCI ADEM, ÖZKARA RAMAZAN (2020). Effects of biopesticide and biostimulant treatments on vegetative development of young grafted vine saplings. Acta Horticulturae, 1276189-195., Doi: 10.17660/ActaHortic.2020.1276.27 (Yayın No: 6908790)
2.KESGİN METİN, YAĞCI ADEM, CANGİ RÜSTEM (2020). Effects of shading treatments on physical and chemical changes of "Sultani Çekirdeksiz" berries. Acta Horticulturae, 127693-98., Doi: 10.17660/ActaHortic.2020.1276.13 (Yayın No: 6908784)
3.YAĞCI ADEM, KESKİN NURHAN, SUCU SEDA, KUNTER BİRHAN, CANGİ RÜSTEM, TOPCU ALTINCI NEVAL (2020). Effects of crown gall (Rhizobium vitis) disease on physical and biochemical characteristics of "Narince" (Vitis vinifera L.) grape berries. Acta Horticulturae, 1279169-174., Doi: 10.17660/ActaHortic.2020.1276.24 (Yayın No: 6908799)
4.YAĞCI ADEM,SUCU SEDA,YILDIZ Namık (2020). Bazı Üzüm Çeşitlerinde ve Asma Anaçlarında Yaprak Alanının Belirlenmesi. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 8(6), 1261-1265., Doi: 10.24925/turjaf.v8i6.1261-1265.3149 (Yayın No: 6368132)
5.CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,ERDEM HALİL (2019). PHYSICAL ATTRIBUTES, MINERAL ELEMENTS AND NUTRITIONAL COMPOSITION OF BRINED NARINCE (VITIS VINIFERA) LEAVES. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 28(11/2019), 7724-7730. (Yayın No: 5668128)
6.KESKİN NURHAN,YAĞCI ADEM,KUNTER BİRHAN,CANGİ RÜSTEM,SUCU SEDA,TOPCU ALTINCI NEVAL (2019). Mineral Content of Berries in Native Grape Cultivars Grown in Mid-Black Sea Zon. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 36(2019-3), 220-230., Doi: 10.13002/jafag4596 (Yayın No: 5765166)
7.YAĞCI ADEM,YILDIRIM İBRAHİM (2019). Agraobacterium vitis İle Bulaşık Asma Kalemlerine Sıcak Su Uygulamalarının Kalem Gelişimine Üzerine Etkisi. Akademik Ziraat Dergisi, 8(2), 165-172., Doi: 10.29278/azd.644849 (Yayın No: 5722499)
8.YILDIRIM KUBİLAY,YAĞCI ADEM,SUCU SEDA,TUNÇ SÜMEYYE (2018). Responses of grapevine rootstocks to drought through altered root system architecture and root transcriptomic regulations. Plant Physiology and Biochemistry, 127256-268., Doi: 10.1016/j.plaphy.2018.03.034 (Yayın No: 4339874)
9.SUCU SEDA,YAĞCI ADEM,YILDIRIM KUBİLAY (2018). Changes in Morphological, Physiological Traits and Enzyme Activity of Grafted and Ungrafted Grapevine Rootstocks Under Drought Stress. Erwerbs-Obstbau, 60(2), 127-136., Doi: 10.1007/s10341-017-0345-7 (Yayın No: 4310677)
10.YAĞCI ADEM (2018). PRODUCER FIGHT AGAINST CROWN GALL DISEASE. Applied Ecology and Environmental Research, 16(3), 3035-3042., Doi: 10.15666/aeer/1603_30353042 (Yayın No: 4310674)
11.YAĞCI ADEM,GÖZENER CİHAN EMRE (2018). EFFECTS OF CROWN GALL (AGROBACTERIUM VITIS) ONDEVELOPMENT, YIELD, QUALITY AND RIPENING OFGRAPEVINES (VITIS VINIFERA). FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 27(9), 157-163. (Yayın No: 4347838)
12.SUCU SEDA,YAĞCI ADEM (2017). Bazı Asma Anaçları ve Bu Anaçlar Üzerine Aşılı Sultani Çekirdeksiz Çeşidinde Fidan Randımanı ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(1), 53-59., Doi: 10.20289/zfdergi.297956 (Yayın No: 3457275)
13.SUCU SEDA,YAĞCI ADEM,YILDIRIM KUBİLAY (2017). Changes in Morphological, Physiological Traits and EnzymeActivity of Grafted and Ungrafted Grapevine Rootstocks UnderDrought Stress. Erwerbs-Obstbau, , Doi: 10.1007/s10341-017-0345-7 (Yayın No: 3899412)
14.CANGİ RÜSTEM,DURAK HACI,YAĞCI ADEM,BEKAR TUBA,TOPCU ALTINCI NEVAL,SUCU SEDA,ETKER MUSTAFA,GÜLER MUHAMMET YASİN,BİLGET KEMAL,KILIÇ DURAN (2016). Farklı Gelişme Gücüne Sahip Anaçlarla Açık Köklü Asma Fidanı Üretiminde Aşılı Çelik Dikim Zamanının Fidan Randıman ve Kalitesine Etkisi. Bahçe, 2656-661. (Yayın No: 2886800)
15.YAĞCI ADEM,Alpaslan Kürşat,ÖZCAN Selçuk (2016). Tüplü Asma Fidanı Üretiminde Farklı Klon Adaylarının Etkisi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 33(2), 125-134., Doi: 10.13002/jafag970 (Yayın No: 2869122)
16.YAĞCI ADEM,GÖKKAYNAK Ahmet Gökhan (2016). Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Fidan Randımanı ve Kalitesi Üzerine Anaç ve Gölgeleme Oranının Etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 53(1), 109-109., Doi: 10.20289/zfdergi.180616 (Yayın No: 2729475)
17.YAĞCI ADEM,ALP ASLAN Kürşat,SÖYLEMEZOĞLU GÖKHAN (2016). Hatun Parmağı Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu (1. Aşama). Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 33(3), 245-245., Doi: 10.13002/jafag1039 (Yayın No: 2996653)
18.AKGÜL DAVUT SONER,SAVAŞ Yüksel,SAVAŞ Nurdan Güngör,YAĞCI ADEM (2016). Kontrollü Koşullarda Sıcak Su Uygulamalarının BotryosphaeriaceaeFunguslarının Büyümesine Asma Kalem ve Çeliklerinde Göz Canlılığına Etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 53(1), 99-107. (Yayın No: 2729571)
19.CANGİ RÜSTEM,YANAR YUSUF,YAĞCI ADEM,TOPCU ALTINCI NEVAL,SUCU SEDA,Dülgeroğlu Yağmur (2014). Narince Üzüm Çeşidinin Yapraklarında Farklı Fungusit Uygulamaları ve Salamura Yöntemlerine Bağlı Olarak Fungusit Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 31(2), 23-30., Doi: 10.13002/jafag724 (Yayın No: 3932612)
20.CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM (2012). Iğdır Yöresinde Salamuralık Asma Yaprağı Üretim İmkanları. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 29-14. (Yayın No: 377288)
21.CANGİ RÜSTEM,KESKİN METİN,YAĞCI ADEM (2011). Sofralık Amaçlı Sultani Çekirdeksiz Üzüm Yetiştiriciliğinde Gölgeleme Örtü Materyali Uygulamalarının Ekonomik Analizi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2), 9-19. (Yayın No: 380399)
22.CANGİ RÜSTEM,ADINIR Mustafa,YAĞCI ADEM,TOPCU ALTINCI NEVAL,SUCU SEDA (2011). Salamuralık Yaprak Üretilen Bağlarda Farklı ÜretimModellerinin Ekonomik Analizi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(2), 77-84. (Yayın No: 3933023)
23.CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,AKGÜL DAVUT SONER,KESKİN METİN,YANAR YUSUF (2011). Effects of shading and covering material application for delaying harvest on gray mold disease severity. AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 10(57), 12182-12187., Doi: 10.5897/AJB11.1201 (Yayın No: 382946)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.YAĞCI ADEM, BOZKURT ABDURRAHİM (2020). Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Tane ve Salkım Gelişiminin Zamana Bağlı Olarak Değişimi. Akademik Ziraat Dergisi, 9(2), 201-2012., Doi: 10.29278/azd.733718 (Yayın No: 6754176)
2.SUCU SEDA,YAĞCI ADEM (2020). Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Fidan Randıman ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(2), 790-801., Doi: 10.35193/bseufbd.690371 (Yayın No: 6676622)
3.YAĞCI ADEM,SUCU SEDA,ELMASTAŞ MAHFUZ (2019). Sofralık ve Şaraplık-Şıralık Üzüm Çeşitlerinin Bazı Meyve Kalite Özellikleri ile Yağ Asit Kompozisyonları. Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6(2), 404-414. (Yayın No: 5722714)
4.YAĞCI ADEM,ZENGİNOĞLU MUHAMMET ESAT (2019). Açık Köklü Asma Fidanı Üretiminde Farklı Malç Materyalleri ve Gölgeleme Oranlarının Fidan Randımanı ve Kalitesine Etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(2), 201-208., Doi: 10.25308/aduziraat.586271 (Yayın No: 5696764)
5.YAĞCI ADEM, İLTER ERTAN (2018). Sultani Çekirdeksiz Üzüm Tiplerinin Hasat Sırasındaki Verim ve Bazı Kalite Özellikleri. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 286-292., Doi: 10.19159/tutad.458956 (Yayın No: 6755846)
6.YAĞCI ADEM,İLTER ERTAN (2018). Sultani Çekirdeksiz Üzüm Tiplerinde Şeker Fraksiyonlarının Belirlenmesi. Meyve Bilimi, 5(1), 6-11. (Yayın No: 4387304)
7.YAĞCI ADEM,İLTER ERTAN (2018). Sultani Çekirdeksiz Üzüm Tiplerinin Hasat Sırasındaki Verim ve Bazı Kalite Özellikleri. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 286-292., Doi: 10.19159/tutad.458956 (Yayın No: 4385932)
8.Karadeniz Hale,YAĞCI ADEM,TOPKAYA ŞERİFE,YANAR YUSUF (2018). Tokat İli ve İlçelerinde Bazı Bağ Virüs Hastalıklarının Serolojik Yöntemlerle Belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 58103-110., Doi: 10.16955/bitkorb.358330 (Yayın No: 4310672)
9.YAĞCI ADEM,BIYIK ADEM,ERDEM HALİL (2018). OMCADAN SALAMURAYA YAPRAKTA AĞIR METAL DEĞİŞİMİ. BAHÇE, 4743-48. (Yayın No: 4347906)
10.YAĞCI ADEM,TATLISOY ÜMMÜ MERVE (2018). TÜPLÜ ASMA FİDANI İLE YAPILAN BAĞ TESİSLERİNDE DİKİM HATALARININ FİDANLARDA TUTMA ORANI VE SÜRGÜN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ. BAHÇE, 4749-53. (Yayın No: 4348128)
11.KILIÇ DURAN,KAYA YALÇIN,BAŞARAN BÜLENT,TOPAL HÜSEYİN,MUTLU NURHAN,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM (2018). BAZI SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN TOKAT MERKEZ KOŞULLARINA ADAPTASYONU. BAHÇE, 47187-194. (Yayın No: 4348137)
12.UYSAL HÜLYA,SANER GAMZE,ATEŞ FADİME,KARABAT SELÇUK,KİRACI MEHMET ALİ,YAĞCI ADEM,TALİ MONİS (2018). TÜRKİYE’DE ŞARAPLIK ÜZÜM ÜRETEN İŞLETMELERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. BAHÇE, 47287-292. (Yayın No: 4348141)
13.ASLAN KÜRŞAT ALP,YAĞCI ADEM,SARPKAYA KAMİL,ATLI HALİT SEYFETTİN (2018). HOROZKARASI ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU (I. AŞAMA). BAHÇE, 47343-353. (Yayın No: 4348146)
14.BALCI MUHSİN,YAĞCI ADEM (2018). ASMA FİDANI ÜRETİMİNDE ÖN BEKLETME VE ALTTAN ISITMAUYGULAMALARININ RANDIMAN VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ. BAHÇE, 47393-400. (Yayın No: 4348149)
15.SUCU SEDA,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM (2018). FARKLI DÖNEMLERDE ALINAN ASMA ÇELİKLERİNE HEMEN VEYA AŞI ÖNCESİ SICAK SU UYGULAMALARININ GÖZ CANLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ. BAHÇE, 47517-523. (Yayın No: 4348152)
16.BOZKURT Abdurrahim,YAĞCI ADEM,MERT ÖZGÜR,SUCU SEDA (2018). BAZI ŞARAPLIK ÜZÜMLERİN KIRŞEHİR İLİNDEKİ EST DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ. BAHÇE, 4737-42. (Yayın No: 4347901)
17.AKGÜL DAVUT SONER,ÖNDER SERKAN,MERKEN ÖZEN,KESGİN METİN,YAĞCI ADEM (2017). Fungisit uygulama programlarının cardinal ve sultani çekirdeksiz üzüm çeşitlerinde kalite kriterleri ile asma küllemesi ve mildiyö hastalıklarının kontrolüne etkileri. Bitki Koruma Bülteni, 57(3), 373-390., Doi: 10.16955/bitkorb.310910 (Yayın No: 4351527)
18.CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM (2017). Bağdan Sofraya Yemeklik Asma Yaprak Üretimi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6137-148., Doi: 10.17100/nevbiltek.288316 (Yayın No: 4047534)
19.SAĞLAM HAYRİ,YAĞCI ADEM,ÇALKAN SAĞLAM ÖZLEM (2017). Bazı Asma Çeşit ve Amerikan Asma Anaçlarında Sıcak Su Uygulamasının Çelik ve Kalemlerde Canlılık Üzerine Etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(01), 54-60. (Yayın No: 3457265)
20.CANGİ RÜSTEM,ACAR İSMET,YAĞCI ADEM,TOPCU ALTINCI NEVAL,AYDIN MURAT,SUCU SEDA (2016). Tokat Yöresinde Üretilen Salamuralık Asma Yapraklarında Kükürt Dioksit (SO2) Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi. BAHÇE, 2623-627. (Yayın No: 2886798)
21.ŞEN ABDULBAKİ,YAĞCI ADEM (2016). Tüplü Asma Fidanı Üretiminde Farklı Köklendirme Yerlerinin Fidan Randıman ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Meyve Bilimi, 3(1), 22-28. (Yayın No: 2549041)
22.KILIÇ DURAN,TOPAL HÜSEYİN,KAYA YALÇIN,BAŞARAN BÜLENT,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM (2016). Bazı Erkenci Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Tokat Merkez Koşullarına Adaptasyonu 1. BAHÇE, 2678-682. (Yayın No: 2886801)
23.SUCU SEDA,TOPCU ALTINCI NEVAL,YAĞCI ADEM,KILIÇ DURAN,MUTLU NURHAN (2016). 1103 Paulsen Anacı Üzerine Aşılı Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Fidan Randıman ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. BAHÇE, 45712-716. (Yayın No: 2886802)
24.TOPCU ALTINCI NEVAL,SUCU SEDA,CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,KILIÇ DURAN (2015). Tokat Bölgesinde Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinde 2012 Kış Soğuklarının Yol Açtığı Zararlar. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 27413-417. (Yayın No: 1775170)
25.ERDEM HALİL,ACAR İSMET,CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,TOPCU ALTINCI NEVAL,SUCU SEDA (2015). Tokat Yöresinde Üretilen Salamuralık Asma Yapraklarında Nitrat Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 27276-280. (Yayın No: 1775117)
26.KILIÇ DURAN,YAĞCI ADEM,KARABULUT METEHAN,SUCU SEDA,TOPCU ALTINCI NEVAL (2015). Farklı IBA Dozlarının 110 R ve Ramsey Anaçlarına Aşılı Bazı Üzüm Çeşitlerinde Fidan Randımanı ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi A, 27137-145. (Yayın No: 1775583)
27.KOÇ HASAN,SAĞLAM HAYRİ,YAĞCI ADEM,ERNİM CEMİL,ÇALKAN SAĞLAM ÖZLEM,YILMAZ MEHMET,KEBELİ FATİH (2015). Banazı Karası Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu I Aşama. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 27699-706. (Yayın No: 1775441)
28.EREN FERDA,YAĞCI ADEM (2015). Gemerek (Sivas) Yöresinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 27580-590. (Yayın No: 1775317)
29.KESGİN METİN,İNAN MUSTAFA SACİT,YAĞCI ADEM (2015). Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Gölgeleme ve Örtü Altı Uygulamalarının Hasadı Geciktirme ve Verim Üzerine Etkisi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 27473-481. (Yayın No: 1775268)
30.SUCU SEDA,YAĞCI ADEM (2015). Aşılama Öncesi Asma Anaçlarını Kaynaştırma Odasında Bekletme Sürelerinin Fidan Randımanı Üzerine Etkileri. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 27450-456. (Yayın No: 1775199)
31.ASLAN KÜRŞAT ALP,ÖZCAN SELÇUK,KÖSETÜRKMEN SERKAN,YAĞCI ADEM,SAKAR EBRU,BEKİŞLİ M,İLHAN,KILIÇ DURAN (2015). Gaziantep İlinde Asma Fidanı Üretiminde Farklı Çeşit Anaç Kombinasyonlarının Karşılaştırılması. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 27210-216. (Yayın No: 1774995)
32.YAĞCI ADEM,AYDİN SALİH (2015). Asma Fidanı Üretiminde Farklı Gölgeleme Oranlarının Fidan Randıman ve Kalitesine Etkileri. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 27146-153. (Yayın No: 1774641)
33.ÜNAL AKAY,ATEŞ FADİME,MERKEN ÖZEN,YILMAZ NEJAT,YAĞCI ADEM (2015). Bağcılıkta Farklı Taç Yüksekliğinin Verim Yaprak Alanı ve Güneşlenme Üzerine Etkileri. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 27154-159. (Yayın No: 1774779)
34.KESKİN NURHAN,YAĞCI ADEM,KESKİN SIDDIK (2013). SİVAS GEMEREK YÖRESİ ÜZÜMLERİNİN BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİYESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, 23(3), 271-278. (Yayın No: 381968)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM (2016). Salamuralık Asma Yaprağı Üretimi. Kırsal Kalkınma Dergisi, 522-24. (Yayın No: 3931831)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ASLAN Kürşat Alp,KESKİN NURHAN,YAĞCI ADEM,GÖKÇEN İBRAHİM SAMET,ÖZRENK KORAY (2019). Gaziantep Ekolojisinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Biyoaktif Bileşen İçeriği. HASAT ULUSLARARASI TARIM VE ORMAN KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5480379)
2.SUCU SEDA,YAĞCI ADEM,ŞAHİN SEZER (2017). Variations in Leaf Chlorophyll Densities some Rootstocks Sultani Çekirdeksiz (Vitis vinifera L.) Variety Grafted on these Rootstocks under Drought Stress. 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4349907)
3.DİLLİ YILDIZ,GÜLER ALİ,YAĞCI ADEM,KARABAT SELÇUK,ALTINDİŞLİ AHMET (2009). Adaptation of Some Wine Grape Varieties in the Karahalli Uşak Region. 32nd World Congress of Vine and Wine (Özet Bildiri) (Yayın No:371987)
4.ALTINDİŞLİ AHMET,YAĞCI ADEM (2009). Determination Of Sugar Fractions And Relations Between Total Soluble Solids And The Fractions in Seedless Dried Grape ( Vitis Vinifera var Sultana) in The Aegean Region Of Turkey. 32nd World Congress of Vine and Wine (Özet Bildiri) (Yayın No:371823)
5.KARADENİZ Hale,YAĞCI ADEM,TOPKAYA ŞERİFE,YANAR YUSUF (2018). Tokat İli Bağ Alanlarında Görülen Virüs Hastalıklarının Serolojik Olarak Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3021015)
6.AKGÜL DAVUT SONER,ÖNDER SERKAN,MERKEN ÖZEN,SAĞLAM HAYRİ,YAĞCI ADEM,UÇKUN ZAFER (2011). Effects of Fungicide Spray Programs on Quality Criteria in Sultana Seedless Grape. XXXIV World Congress of Vine and Wine (Özet Bildiri) (Yayın No:383705)
7.SUCU SEDA,YAĞCI ADEM (2018). Sapling Performance of Early Grape Varieties on Different Rootstocks. 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4545101)
8.ÜNAL AKAY,YAĞCI ADEM,ATEŞ FADİME,MERKEN ÖZEN (2012). Effects on Yıeld and Qualıty of Canopy Width in Vıtıculture. 35th World Congress of Vine and Wine (Özet Bildiri) (Yayın No:385559)
9.YAĞCI ADEM,AYDİN SALİH,CANGİ RÜSTEM,TOPCU ALTINCI NEVAL,SUCU SEDA,KILIÇ DURAN,AKGÜL DAVUT SONER (2012). Determination of Effects on Grapevine Production of Different Shading Ratios. 35th World Congress of Vine and Wine (Özet Bildiri) (Yayın No:384609)
10.KESGİN METİN,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM,SAVAŞ YÜKSEL,İNAN MUSTAFA SACİT (2012). Effect On Harvest Delaying Of Shading And Covering Materials İn Table Grapes. 35th World Congress of Vine and Wine (Özet Bildiri) (Yayın No:385471)
11.YAĞCI ADEM,GÖKKAYNAK AHMET GÖKHAN,CANGİ RÜSTEM,SUCU SEDA,TOPCU ALTINCI NEVAL,KILIÇ DURAN (2012). Consumer Trends On Table Grape Varieties. 35th World Congress of Vine and Wine (Özet Bildiri) (Yayın No:385119)
12.CANGİ RÜSTEM,DÜLGEROĞLU YAĞMUR,YANAR YUSUF,YAĞCI ADEM,SUCU SEDA,TOPCU ALTINCI NEVAL (2012). Determination of fungucide Residues on Brined Vine Leaves. 35th World Congress of Vine and Wine (Özet Bildiri) (Yayın No:385283)
13.CANGİ RÜSTEM,KAYA CEMAL,YAĞCI ADEM,TOPCU ALTINCI NEVAL,SUCU SEDA (2012). Pickle Production of Unripe Grapes with Different Applications. 35th World Congress of Vine and Wine (Özet Bildiri) (Yayın No:385393)
14.KAYA CEMAL,KARATAŞ HÜSEYİN,CANGİ RÜSTEM,SARAÇOĞLU ONUR,GEÇER ESMA NUR,YAĞCI ADEM,KAYA ABDULMURAT,TOPCU ALTINCI NEVAL (2010). DİYARBAKIR’DA ÜZÜMDEN ÜRETİLEN FARKLI GELENEKSEL ÜRÜNLERİN BAZI ÖZELLİKLERİ. THE 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ”TRADITIONAL FOODS FROM ADRIATIC TO CAUCASUS” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4356371)
15.KESKİN NURHAN,YAĞCI ADEM,SUCU SEDA,GÖKÇEN İBRAHİM SAMET,KUNTER BİRHAN (2018). Quality Characteristics of Some Native Grape Cultivars Grown in Van Ecology. I. International Agricultural Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4356857)
16.ASLAN KÜRŞAT ALP,USANMAZ HAKAN,KAPCI SALİH YASER,YAĞCI ADEM,GÜNDEŞLİ MUHAMMET (2018). Clonal Selection in Raisin Grape Cultivars (The sample case for Besni Grapes). I.International Agricultural Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4356875)
17.YAĞCI ADEM,ZENGİNOĞLU MUHAMMET ESAT (2018). Effects of Different Mulching Materials And Shading Rates onSapling Yield and Quality in the Grafted Grapevine Production. I. International Agricultural Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4356834)
18.YAĞCI ADEM,YILDIRIM İBRAHİM (2018). The Effects of Hot Water Treatment to Grape Cuttings Infected with Agrobacterium vitis on Rooting of Cuttings and Efficiency of Sapling. I.International Agricultural Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4356867)
19.ASLAN KÜRŞAT ALP,KAPCI SALİH YASER,USANMAZ HAKAN,YAĞCI ADEM (2018). The Study on Determination, Conservation and Identification ofGrapevine Genetic Resources in South-East Anatolia. I. International Agricultural Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4356847)
20.YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,KAYA CEMAL,ÇİÇEK ÜMRAN,COŞKUN ALİ LEVENT (2019). Bağda Alternatif İlaçlama Programının Yaprak Kalitesi Üzerine Etkisi –. 3. Uluslararası UNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756161)
21.CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,ÖZKARA RAMAZAN (2018). Effects of Biopesticide and Biostimulant Applications on Vegetative Development of Young Grafted Saplings. XXX. INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4362638)
22.KESGİN METİN,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM (2018). Effects of Shading Treatments on Physical and ChemicalChanges of Sultani Çekirdeksiz Berries. XXX. INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4358224)
23.YAĞCI ADEM,KESKİN NURHAN,SUCU SEDA,KUNTER BİRHAN,CANGİ RÜSTEM,TOPCU ALTINCI NEVAL (2018). Mineral Content of Berries in Native Grape Cultivar Grown in Mid-Black Sea Zone. XXX. INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4358231)
24.YAĞCI ADEM,KESKİN NURHAN,SUCU SEDA,KUNTER BİRHAN,CANGİ RÜSTEM,TOPCU ALTINCI NEVAL (2018). Crown Gall (Agrobacterium vitis) Disease Effects onPhysical and Biochemical Characteristics in Berries of Narince (Vitis vinifera L.) Cultivar. XXX. INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4358220)
25.YILDIZ DİLLİ,YAĞCI ADEM,FADİME ATEŞ,YILDIZ NACİ (2015). The clone selection studies on Siyah Gemre grape variety. 38th World Vine and Wine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1539084)
26.TOPCU ALTINCI NEVAL,CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,SUCU SEDA (2017). Agro Turizm Kapsamında Anadolu’da Bağ Bozum Geleneği. 1th INTERNATIONAL RURAL TOURISM and DEVELOPMENT CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4359324)
27.SUCU SEDA,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM,TOPCU ALTINCI NEVAL (2017). Agro ve Gastronomi Turizmi Açısından Üzüm ve Üzüm Ürünleri. 1th INTERNATIONALRURAL TOURISM and DEVELOPMENTCONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4343487)
28.YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM,GÖKBULUT MURAT,YILDIZ EMİNE,KILIÇ DURAN,SUCU SEDA,TOPCU ALTINCI NEVAL (2014). NARİNCE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU. ULUSLARARASI MEZOPOTAMYA TARIM KONGRESİ (IMAC2014) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1130681)
29.YAĞCI ADEM,TOSUN Uğur (2019). Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Salkım Seyreltme UygulamalarınınVerim ve Kalite Üzerine Etkileri. HASAT International Agriculture and Forest Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5667964)
30.Ateş Fadime,Ünal Akay,ÇAKIR ENGİN,YAĞCI ADEM (2016). The effects of different tillage methods on mineralsubstance of raisins in organic grape growing. 29th International Horticultural Congress 2014 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3572709)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.YAĞCI ADEM,ODABAŞ FERHAT (2002). Tokat Yöresinde Yetiştirilen Önemli Üzüm (Vitis vinifera L.) Çeşitlerinin Hasat Zamanlarının Tespiti. Türkiye 5. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2322035)
2.YAĞCI ADEM,ASLAN KÜRŞAT ALP,ÖZCAN SELÇUK (2015). Fidan Randıman Ve Kalitesi Üzerine Klon Baş Omcalarının Etkisi. ULUSAL TARIM KONGRESİ’2015 (Özet Bildiri) (Yayın No:4356114)
3.KESGİN METİN,İNAN MUSTAFA SACİT,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM (2015). Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Gölgeleme Ve Örtü Materyali Uygulamalarının Göz Verimliliği Üzerine Etkisi. ULUSAL TARIM KONGRESİ’2015 (Özet Bildiri) (Yayın No:4356123)
4.KILIÇ DURAN,TOPAL HÜSEYİN,KAYA YALÇIN,BAŞARAN BÜLENT,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM (2015). Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Tokat Merkez Koşullarına Adaptasyonu (1). ULUSAL TARIM KONGRESİ’2015 (Özet Bildiri) (Yayın No:4356131)
5.AKGÜL DAVUT SONER,ÖNDER SERKAN,MERKEN ÖZEN,YAĞCI ADEM (2011). Triazole ve Strobilurin Ağırlıklı İlaçlama Programlarının Cardinal ve Sultani Çekirdeksiz Asmalarındaki Meyve Kalite Kriterleri ve Yapraklardaki Besin Elementi İçeriğine Etkileri. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:383469)
6.UYSAL HÜLYA,SANER GAMZE,ATEŞ FADİME,YAĞCI ADEM,KARABAT SELÇUK (2014). Orta Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde Şaraplık Üzüm Üretimine Yönelik Ekonomik Karşılaştırmalar. 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4362829)
7.YAĞCI ADEM,ODABAŞ FERHAT (2002). Tokat Yöresinde Yeni bağcılığa Geçişte Birlikte Karşılaşılan sorunlar. Türkiye 5. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2322373)
8.YAĞCI ADEM (2007). Üzümün Gıda Değeri ve İnsan Beslenmesindeki Önemi. 2007 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:372231)
9.AKGÜL DAVUT SONER,ÖNDER SERKAN,MERKEN ÖZEN,KESGİN METİN,YAĞCI ADEM (2016). Strobilurin ve Triazol İçeren İlaçlama Programlarının Cardinal ve Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinde Kalite Kriterlerine Etkileri. 3. Ulusal Tarım Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4359828)
10.KARABAT SELÇUK,YÜKSEL İSMAİL,AKAY ÜNAL,İNAN MUSTAFA SACİT,YAĞCI ADEM,ATEŞ FADİME,YILDIZ SERDAR (2010). Farklı Terbiye Sistemlerinde Yetiştirilen Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Sofralık Kalitesini Arttırmaya Yönelik Uygulamalar. Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:373681)
11.SUCU SEDA,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM (2018). FARKLI DÖNEMLERDE ALINAN ASMA ÇELİKLERİNE HEMEN VEYA AŞI ÖNCESİ SICAK SU UYGULAMALARININ GÖZ CANLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ. Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4350033)
12.YAĞCI ADEM,BIYIK ADEM,ERDEM HALİL (2018). OMCADAN SALAMURAYA YAPRAKTA AĞIR METAL DEĞİŞİMİ. Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4349968)
13.BOZKURT ABDURRAHİM,YAĞCI ADEM,MERT ÖZGÜR,SUCU SEDA (2018). BAZI ŞARAPLIK ÜZÜMLERİN KIRŞEHİR İLİNDEKİ EST DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ. Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4350018)
14.BALCI MUHSİN,YAĞCI ADEM (2018). ASMA FİDANI ÜRETİMİNDE ÖN BEKLETME VE ALTTAN ISITMAUYGULAMALARININ RANDIMAN VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ. Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4350031)
15.ASLAN KÜRŞAT ALP,YAĞCI ADEM,SARPKAYA KAMİL,ATLI HALİT SEYFETTİN (2018). HOROZKARASI ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU (I. AŞAMA). Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4350002)
16.YAĞCI ADEM,TATLISOY ÜMMÜ MERVE (2018). TÜPLÜ ASMA FİDANI İLE YAPILAN BAĞ TESİSLERİNDE DİKİM HATALARININ FİDANLARDA TUTMA ORANI VE SÜRGÜN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4350021)
17.UYSAL HÜLYA,SANER GAMZE,ATEŞ FADİME,KARABAT SELÇUK,KİRACI MEHMET ALİ,YAĞCI ADEM,MONİS TALİ (2018). TÜRKİYE’DE ŞARAPLIK ÜZÜM ÜRETEN İŞLETMELERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4350026)
18.KILIÇ DURAN,KAYA YALÇIN,BAŞARAN BÜLENT,TOPAL HÜSEYİN,MUTLU NURHAN,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM (2018). BAZI SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN TOKAT MERKEZ KOŞULLARINA ADAPTASYONU. Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4350025)
19.SUCU SEDA,YAĞCI ADEM (2015). AŞILAMA ÖNCESİ AMERİKAN ASMA ANAÇLARINDA ÖN BEKLETME UYGULAMALARININ FİDAN RANDIMANI ÜZERİNE ETKİLERİ. Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4355754)
20.YAĞCI ADEM,AYDİN SALİH (2015). AÇIK KÖKLÜ ASMA FİDANI ÜRETİMİNDE FARKLI GÖLGELEMEORANLARININ FİDAN RANDIMAN VE KALİTESİNE ETKİLERİ. Türkiye 8. Bağcılık veTeknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4355743)
21.KESGİN METİN,İNAN MUSTAFA SACİT,YAĞCI ADEM (2015). SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE GÖLGELEME VE ÖRTÜ ALTI UYGULAMALARININ HASADI GECİKTİRME VE VERİM ÜZERİNE ETKİSİ. Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4355776)
22.ASLAN KÜRŞAT ALP,ÖZCAN SELÇUK,KÖSETÜRKMEN SERKAN,YAĞCI ADEM,SAKAR EBRU,BEKİŞLİ M,İLHAN,KILIÇ DURAN (2015). GAZİANTEP İLİ ASMA FİDANI ÜRETİMİNDE FARKLI ÇEŞİT/ANAÇKOMBİNASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4355769)
23.ÜNAL AKAY,ATEŞ FADİME,MERKEN ÖZEN,YILMAZ NEJAT,YAĞCI ADEM (2015). BAĞCILIKTA FARKLI TAÇ YÜKSEKLİĞİNİN VERİM, YAPRAK ALANI VE GÜNEŞLENME ÜZERİNE ETKİLERİ. Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4355763)
24.KOÇ HASAN,SAĞLAM HAYRİ,YAĞCI ADEM,ERNİM CEMİL,ÇALKAN SAĞLAM ÖZLEM,YILMAZ MEHMET,KEBELİ FATİH (2015). BANAZI KARASI ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU (I. AŞAMA). Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4355790)
25.TOPCU ALTINCI NEVAL,SUCU SEDA,CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,KILIÇ DURAN (2015). TOKAT BÖLGESİNDE YETİŞTİRİLEN NARİNCE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE 2012 KIŞ SOĞUKLARININ YOL AÇTIĞI ZARARLAR. Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4355783)
26.KILIÇ DURAN,YAĞCI ADEM,KARABULUT METEHAN,SUCU SEDA,TOPCU ALTINCI NEVAL (2015). FARKLI IBA DOZLARININ 110 R VE RAMSEY ANAÇLARINA AŞILI BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE FİDAN RANDIMANI VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4355794)
27.YAĞCI ADEM,EREN FERDA (2015). GEMEREK (SİVAS) YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN AMPELOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4355802)
28.ERDEM HALİL,ACAR İSMET,CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,TOPCU ALTINCI NEVAL,SUCU SEDA (2015). TOKAT YÖRESİNDE ÜRETİLEN SALAMURALIK ASMA YAPRAKLARINDA NİTRAT KALINTI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4355812)
29.ODABAŞ Ferhat,YAĞCI ADEM (1997). Niksar Bağcılığı ve Bağcılığın Geliştirilmesi için öneriler. Niksar Tarım Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:340428)
30.SUCU SEDA,TOPCU ALTINCI NEVAL,YAĞCI ADEM,KILIÇ DURAN,MUTLU NURHAN (2016). 1103 PAULSEN ANACI ÜZERİNE AŞILI BAZI SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE FİDAN RANDIMAN VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. TÜRKİYE VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4358449)
31.CANGİ RÜSTEM,ACAR İSMET,YAĞCI ADEM,TOPCU ALTINCI NEVAL,AYDIN MURAT,SUCU SEDA (2016). Tokat Yöresinde Üretilen Salamuralık Asma Yapraklarında Kükürt Dioksit (SO2) Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi. TÜRKİYE VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4358419)
32.CANGİ RÜSTEM,DURAK HACI,YAĞCI ADEM,BEKAR TUBA,TOPCU ALTINCI NEVAL,ETKER MUSTAFA,GÜLER MUHAMMET YASİN,BİLGET KEMAL,KILIÇ DURAN (2016). Farklı Gelişme Gücüne Sahip Anaçlarda Açık Köklü Asma Fidanı Üretiminde Aşılı Çelik Dikim Zamanının Fidan Randıman ve Kalitesine Etkisi. TÜRKİYE VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4358434)
33.KILIÇ DURAN,TOPAL HÜSEYİN,KAYA YALÇIN,BAŞARAN BÜLENT,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM (2016). Bazı Erkenci Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Tokat Merkez Koşullarına Adaptasyonu (1). TÜRKİYE VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4358440)
34.CANGİ RÜSTEM,ADINIR Mustafa,YAĞCI ADEM,SUCU SEDA,TOPCU ALTINCI NEVAL (2014). Salamuralık Yaprak Toplanan Omcalardaki Koruk Üzümün V Vinifera Turşu Olarak Değerlendirilmesi. TÜRKİYE VI. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:383980)
35.DÜLGEROĞLU YAĞMUR,CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM (2014). Karaerik Üzüm Çeşidinden Doğal Bir Lezzet ”Saruç”. TÜRKİYE VI. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:384321)
36.YAĞCI ADEM,KESGİN METİN,SAĞLAM HAYRİ,AKTAN ERCAN,AKGÜL DAVUT SONER,İNAN MUSTAFA SACİT (2014). Mevlana Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu (I. Aşama). TÜRKİYE VI. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:383856)
37.CANGİ RÜSTEM,ADINIR Mustafa,YAĞCI ADEM,TOPCU ALTINCI NEVAL,SUCU SEDA,KILIÇ DURAN,AYDİN SALİH (2014). Narince Çeşidinde Salamuralık Yaprak Üzüm Kombine Üretiminde En Uygun Üretim Modelinin Saptanması. TÜRKİYE VI. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:384207)
38.KESGİN METİN,CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,AKTAN ERCAN,SAVAŞ YÜKSEL,İNAN MUSTAFA SACİT (2014). Sofralık Amaçlı Sultani Çekirdeksiz Üzüm Yetiriciliğinde Gölgeleme Ve Örtü Materyali Uygulamalarının Hasadı Geciktirme Verim Ve Üzüm Kalitesine Etkisi. TÜRKİYE VI. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:384430)
39.CANGİ RÜSTEM,YILDIZ MEHMET,YAĞCI ADEM,KAYA CEMAL (2014). Tokat tan Geleneksel Bir Lezzet Üzüm Tarhanası. TÜRKİYE VI. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:384090)
40.CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,KILIÇ DURAN (2013). Tokat Bağcılığının Dünü, Bügünü ve Yarını. TOKAT SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4356425)
41.YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM,TOPCU ALTINCI NEVAL,SUCU SEDA,KILIÇ DURAN (2013). Tokat’ta Kırsal Kalkınmada Alternatif Üretim Modeli ”Yüksek Rakımlı Bölgelerde Organik Salamuralık Asma Yaprak Üretimi”. TOKAT SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4356433)
42.TOPCU ALTINCI NEVAL,KAYA CEMAL,YAĞCI ADEM,SUCU SEDA,ESİN YASEMİN (2013). Tokat’ta Üzümden Üretilen Yöresel Ürünler. TOKAT SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4356428)
43.CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,TOPCU ALTINCI NEVAL,SUCU SEDA (2011). DÜNYA, TÜRKİYE VE İNCESU BAĞCILIĞINA YÖNELİK ÜRETİM PROJEKSİYONLARI. I. Ulusal İncesu Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4358631)
44.CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,SUCU SEDA,TOPCU ALTINCI NEVAL,MUTLU ALPER,ÜNAL AKAY (2011). POPÜLER ÜZÜM ÇEŞİTLERİ VE TERBİYE SİSTEMİ. I. Ulusal İncesu Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4358622)
45.ILGIN CEMAL,ÇENGEL MUZAFFER,ERDEM ADNAN,ATEŞ FADİME,YAĞCI ADEM,GÜL HÜKÜMRAN,YILDIZ SERDAR (2010). Farklı Organik Gübre Uygulamalarının Sultani Çekirdeksiz Üzümünün Verim ve Kalitesiyle Gelişme Değerlerine Etkilerinin Belirlenmesi. Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:373102)
46.YAĞCI ADEM,ALTINDİŞLİ AHMET,KADER SUMRU,İLTER ERTAN,CURA MELİH (2010). Ege Bölgesinde Yetiştirilen Çekirdeksiz Üzümün Hasat Sırasından Kurutma Sonrasına Besin Maddelerinin Değişimi Üzerine Araştırmalar. Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:372729)
47.SAĞLAM HAYRİ,ÇALKAN SAĞLAM ÖZLEM,YAĞCI ADEM,MERKEN ÖZEN,ÜNAL AKAY,İNAN MUSTAFA SACİT (2010). Ege Bölgesi Asma Genetik Kaynakları. Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:372614)
48.YÜKSEL İSMAİL,ERDEM ADNAN,ÜNAL AKAY,ÖNCELER ZİYA,ATEŞ FADİME,MERKEN ÖZEN,UYSAL HÜLYA,KARABAT SELÇUK,ÖZTÜRK HÜSEYİN,YAĞCI ADEM,GÜLCAN İLHAN,GÜL HÜKÜMRAN (2010). Alaşehir Yöresinde Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Adaptasyonu ve Uygun Terbiye Şekillerinin Araştırılması. Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:373372)
49.KARABAT SELÇUK,YÜKSEL İSMAİL,ÜNAL AKAY,İNAN MUSTAFA SACİT,YAĞCI ADEM,ATEŞ FADİME,YILDIZ SERDAR (2010). Farklı Terbiye Sistemlerinde Yetiştirilen Flame Seedless Üzüm Çeşidinin Sofralık Kalitesini Arttırmaya Yönelik Uygulamalar. Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:373762)
50.YAĞCI ADEM,ALTINDİŞLİ AHMET,ERDEM ADNAN,ÇAKIR MELTEM (2010). Ege Bölgesi Bağlarının Toprak Yapıları ile Bağların Toprak ve Yaprak Analizleri Sonucu Beslenme Durumlarının Tespiti Üzerine İncelemeler. Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:373958)
51.ÜNAL AKAY,SAĞLAM HAYRİ,YAĞCI ADEM,İNAN MUSTAFA SACİT (2010). Bazı Amerikan Asma Anaçlarının Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidi ile Afinite ve Adaptasyonu. Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:373862)
52.YAĞCI ADEM,ALTINDİŞLİ AHMET,ILGIN CEMAL (2008). Sultani Çekirdeksiz Üzümün Hasat Sırasındaki Ve Kuruma Sonrası Organik Asit İçeriği Üzerinde Araştırmalar. TÜRKİYE V. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:371472)
53.YAĞCI ADEM,ALTINDİŞLİ AHMET,ILGIN CEMAL (2008). Sultani Çekirdeksiz Üzümünün Hasat Sırasındaki Şeker Fraksiyonları ve SÇKM ile Şekerler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. TÜRKİYE V. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:371380)
54.YAĞCI ADEM,İLTER ERTAN (2008). Çekirdeksiz Üzüm Tiplerinin Organik Asit İle Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. TÜRKİYE V. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:370777)
55.YAĞCI ADEM,ILGIN Cemal,ATEŞ Fadime,DİLLİ Yıldız,KADER Sumru (2006). Ege Geçit Bölgesinde Yetiştirilen Burdur Dimriti, Razakı, Siyah Dimrit ve Siyah Gemre Üzüm Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları (I. Aşama). Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu Bildirileri (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:370485)
56.SAĞLAM HAYRİ,YAĞCI ADEM,ÇALKAN SAĞLAM ÖZLEM (2006). Bazı Amerikan Asma Anaçlarında IBA Kullanımının Fidan Kalite Ve Randımanına Etkileri Üzerine Araştırmalar. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu Bildirileri (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:370604)
57.YAĞCI ADEM,ALTINDİŞLİ AHMET,ILGIN CEMAL (2006). Ege Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin İlçelere Göre Hasat Zamanındaki Üzüm Özellikleri Ve Bunların Kuruma Randımanları. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu Bildirileri (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:370311)
58.KADER SUMRU,DEMİRBÜKER YUSUF,YAĞCI ADEM (2006). Osmanca Üzüm Çeşidi Klonlarında Bazı Terbiye Şekillerinin Kordon Ve Lenz Moser Karşılaştırılması. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu Bildirileri (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:370014)
59.ILGIN CEMAL,KADER SUMRU,ERDEM ADNAN,YÜKSEL İSMAİL,ÇOBAN HARUN,YAĞCI ADEM (2006). Değişik Ekolojilerde Yetiştirilen Çekirdeksiz Üzümlerde Kışlık Gözlerin Ön Verimlilik Durumu İle Gerçekleşen Değerler Arasındaki İlişkilerin Araştırılması. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu Bildirileri (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:369807)
60.ÖZER CENGİZ,ÖZER NURAY,KİRACI MEHMET ALİ,YAĞCI ADEM,AKMAN BEHİÇ (2006). Melezleme Islahı İle Hastalıklara Dayanıklı Yeni Üzüm Çeşitlerinin Eldesi Üzerine Çalışmalar. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu Bildirileri (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:370374)
61.ILGIN CEMAL,ATEŞ FADİME,KARABAT SELÇUK,YILDIZ SERDAR,YAĞCI ADEM (2006). Sultani Çekirdeksiz Üzüm Tiplerinde Bazı Uygulamaların Sofralık Üzüm Kalitesi Üzerine Etkileri. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu Bildirileri (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:369913)
62.DİLLİ Yıldız,YAĞCI ADEM,KADER Sumru (2006). Ege Bölgesinin Farklı Yörelerine Uygun Sofralık Şaraplık Ve Kurutmalık Üzüm Çeşitleri. Bölge Toplantıları (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:340733)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.TOKAT İLİ YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜ REKABET ANALİZİ (2011)., Naif GEBOLOOĞLU, Rüstem CABGİ, Yemliha EDİZER, Murat SAYILI, Adem YAĞCI, Tokat Merkez Sebze Ürünleri Tarımsal Üreticiler Birliği, Sayfa Sayısı: 114, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 369543)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Üretici koşullarında kalıntısız tokat yaprağı üretimi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2019-31.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Salamuralık Tokat Yaprağında Pestisit Kalıntı Problemine Yönelik Alternatif Mücadele Programı, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2018-31.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Diyarbakır ve Mardin İllerinde Yaygın Olarak Yetiştirilen Şire Üzüm Çeşidinde Klon Seleksisiyonu - II. Aşama, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2014-31.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Narince Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları (II. Aşama), Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2014-31.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Salamuralık Tokat Yaprağında Pestisit Kalıntı Problemine Yönelik Alternatif Mücadele Programı, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.Salamuralık Tokat Yaprağında Pestisit Kalıntı Problemine Yönelik Alternatif Mücadele Programı, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.Tokat ilinde Bulunan Yöresel Üzüm Çeşitlerinin Toplanması Muhafazası ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.01.2011-31.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
8.İyi Tarım Uygulamaları Salamuralık Asma Yaprağı Üretimi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2013-31.12.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)
9.Avrupa Birliği Uyum Sürecine Türkiye Şaraplık Üzüm Üretimine Rekabet Gücü Kazandıracak Teknik ve Ekonomik Uygulamaların Araştırılması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2010-31.12.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)
10.Sofralık Amaçlı Sultani Çekirdeksiz Üzüm Yetiştiriciliğinde Farklı Gölgeleme Oranları ve Örtü Materyallerinin Hasadı Geciktirme, Üzüm Kalitesi ve Depolama Üzerine Etkileri, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2010-31.12.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)
11.Tokat Bağcılığının Geliştirilmesi Projesi 2012 (1. Tokat İlinde Kurağa Dayanıklı Anaçlarla Tüplü Fidan Üretimi2. Boduroğlu Üzüm Çeşidi İle Bağ Tesisi3. İhracata Yönelik Çardak Sistem Sofralık Üzüm Yetiştiriciliği), Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2012-31.12.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)
12.Mevlana Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları (I. Aşama), Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2008-31.12.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)
13.Çardak Sistem Sofralık Üzüm Yetiştiriciliği, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2011-31.12.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)
14.Burdur Dimriti Razakı Siyah Dimrit Ve Siyah Gemre Üzüm Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu II aşama, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2007-31.12.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)
15.Tokat İlinde Kurağa Dayanıklı Anaçlarla Tüplü Fidan Üretimi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2011-31.12.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)
16.Burdur Yöresinde Razakı Çeşidine Uygun Budama ve Terbiye Şekillerinin Araştırılması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2002-31.12.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)
17.Organik Sultani Çekirdeksiz Üzüm Yetiştiriciliği, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2003-31.12.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)
18.Alaşehir Yöresinde Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Adaptasyonu ve Teerbiye Şekillerinin Araştırılması (Yeşilyurt), Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2002-31.12.2007 (Tamamlandı) (ULUSAL)
19.Farklı Organik Gübrelerin Çekirdeksiz Üzüm Bağlarında Toprakların Fiziksel Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellklieri Üzerine Etkileri, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2000-31.12.2007 (Tamamlandı) (ULUSAL)
20.Ege Bölgesinin Farklı Yörelerinden Alınan Çekirdeksiz Kuru Üzümlerin Besin İçeriklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2002-31.12.2007 (Tamamlandı) (ULUSAL)
21.Ege Geçit Bölgesinde Yetiştirilen Burdur Dimriti, Razakı, Siyah Gemre Üzüm Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları (I. Aşama), Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2001-31.12.2004 (Tamamlandı) (ULUSAL)
22.Değişik Ekolojilerde Yetiştirilen Üzümlerde Kışlık Gözlerin Ön Verimlilik Durumları ile Gerçekleşen Değerler Arasındaki İlişkilerin Araştırılması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.1999-31.12.2003 (Tamamlandı) (ULUSAL)
23.Asma Yapraklarında Çeşitli Kimyasalların Görsel Olarak Toksitite Belirtileri, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2019-30.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
24.Bağlarda Bitki Besin Elementi Noksanlık ve Fazlalıklarının Belirlenmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2018-30.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
25.Anayurdu Tokat: Üzümde Çeşit Geliştirme, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 15.01.2018-30.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
26.Buraların Üzümü Bir Zamanlar Çok Meşhurdu1. Örtü altı sofralık üzüm yetiştiriciliği2. Salamuralık yaprak üretiminde verim ve kaliteyi artırıcı dayanak sistemlerinin uygulanması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 15.01.2017-30.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
27.YOZGAT BAĞCILIĞINI GELİŞTİRME PROJESİ, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017-30.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
28.TOKAT BAĞCILIĞINI GELİŞTİRME PROJESİ, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2016-30.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
29.Tokat İlinde Üretici Elinde Organik Salamuralık Asma Yaprağı Üretimi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2015-30.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
30.Omcadan Salamuraya Yaprakta Ağır Metal Değişimi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 27.09.2013-30.03.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
31.Aşılama Öncesi Amerikan Asma Anaçlarında Ön Bekletme Uygulamasının Fidan Randımanı Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 29.03.2011-29.09.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)
32.Açik Köklü Asma Fidani Üretiminde Farkli Gölgeleme Oranlarinin Fidan Randiman Ve Kalitesine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 29.03.2011-27.11.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)
33.Tüplü Asma Fidanı İle Yapılan Bağ Tesislerinde Dikim Hatalarının Fidan Tutumu Ve Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 27.09.2013-24.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
34.Bazı Biyolojik Preparatların Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Fidan Randıman Ve Kalitesi Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 03.08.2010-24.07.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)
35.Horoz Karası Hatun Parmağı ve Besni Üzüm Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.09.2013-23.10.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
36.Asma Fidanı Üretiminde Ön Bekletme Ve Alttan Isıtma Uygulamalarının Randıman Ve Kalite Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 25.06.2015-21.03.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
37.Tokat İli ve İlçelerinde Bağ Virüs Hastalıklarının Serolojik Yöntemlerle Saptanması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 25.06.2015-17.10.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
38.Gemerek Sivas Yöresinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 03.08.2010-16.03.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)
39.Yerelde Tüplü Asma Fidanı Üretiminin Geliştirilmesi Ar-Ge Projesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2020-15.12.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)
40.Tokat İli Bağlarında Tüplü Asma Fidanı İle Narince ve Kuş Üzümü Bağ Tesisinin Teşvik Edilmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2019-15.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
41.Hastalıklara Dayanıklı ve Yaprak Üretimine Yönelik Üzümde Çeşit Geliştirme, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2019-15.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
42.TOKAT İLİ BAĞLARINDA TÜPLÜ ASMA FİDANI İLE BAĞ TESİSİNİN TEŞVİK EDİLMESİ, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017-15.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
43.NARİNCE ÜZÜM ÇEŞİDİNİN KURUTULARAK PAZAR DEĞERİNİN ve TÜKETİM SÜRESİNİN ARTTIRILMASI, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.02.2018-15.11.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
44.Bazı Amerikan Asma Anaçları ve Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Kuraklık Stresine Karşı Gösterilen Fizyolojik ve Transkriptomik Özelliklerin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.07.2015-10.08.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
45.Tokat Koşullarında İyi Tarım Uygulamaları İle salamuralık Asma Yaprağı Üretimi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 29.03.2012-09.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
46.Erbaa ve Niksar İlçelerinde Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu- I, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 26.09.2012-09.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
47.Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Fenolojik, Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.04.2018-01.11.2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
48.Asma Fidanı Üretiminde 2 ve 3 No’lu Damızlık Ünitelerinin Kurulması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 12.05.2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
49.Bağcılıkta Anaç Islahı Çalışmalarında F1 Populasyonunun Oluşturulması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 12.05.2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
50.Malatya-Adıyaman-Elazığ İllerinde Asma Genetik Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası ve Değerlendirilmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.06.2014 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
51.Melezleme Islahı Yoluyla Yeni Geçci Üzüm Çeşitlerinin Elde Edilmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2019 (Beklemede) (ULUSAL)
52.Horoz Karası, Hatun Parmağı ve Besni Üzüm Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu (II. aşama), Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
53.Orta Karadeniz Bölgesi Asma Genetik Kaynakları, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
54.Bazı Üzüm Çeşitlerinin Tokat Ekolojisindeki Performanslarının Belirlenmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2011 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2000-2009Ziraat MühendisiManisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü, Proje hazırlama ve yürütme, Üzüm üretimi, Fidan üretimi, Teknik elemanların eğitimi,
1998-2000Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri BölümüYÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Araştırma Görevlisi
1997-1998Sınıf ÖğretmeliğiMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Tokat Almus Karadere Köyünde Sınıf Öğretmenliği
Kurs
1.Asma Fidanı Üretim Kursu, Asma fidanı üretemi yapan özel sektör veya fidanını kendi üretmek isteyen üreticilerimiz için düzenlenmeiştir., GOÜ Ziraat Fakültesi, Kurs, 07.04.2015-09.04.2015 (Ulusal)